Changeset 4024


Ignore:
Timestamp:
2013-06-07 13:26:51 (10 years ago)
Author:
osomalab
Message:
 
Location:
2013/23/OsamaA
Files:
88 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/Magneta.cs

  r4001 r4024  
  2525        { 
  2626            // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   27            IsFullScreen = true; 
  2728            PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2829            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2930            IsMouseVisible = true; 
  30  
   31            SoundEffect s; 
   32            s.Position.UpperLimit +=  
  3133            luoKentta(); 
  3234            asetaNappaimet(); 
   
  4749            suunta = Vector.Zero; 
  4850            Level.CreateBorders(); 
   51            Level.Background.Image = LoadImage("Osamapelin_wheedi"); 
   52            Level.Background.TileToLevel(); 
  4953            luoPelaaja(); 
  50             luoHirvio(new Vector(0, 0)); 
   54            Image image = LoadImage("Osamapeli_valloituskentta_hirvion"); 
  5155            AddCollisionHandler(pelaaja, "hirvio", CollisionHandler.AddMeterValue(pelaaja.HP, -1)); 
  5256            luoTukikohta(100, 100, 40, true, delegate { luoMinioni(100, 100); }, new Vector(100, 100), 1); 
  5357            luoTukikohta(-100, -100, 40, false, delegate { luoHirvio(-100, -100); }, new Vector(-50, 100), 1); 
  54             luoTukikohta(-200, -200, 40, true, delegate { luoMinioni(-200, -200); }, new Vector(0, 70), 1); 
   58            luoTukikohta(-200, -200, 40, false, delegate { luoHirvio(-200, -200); }, new Vector(0, 70), 1); 
  5559            luoTukikohta(300, 5, 40, false, delegate { luoHirvio(300, 5); }, new Vector(-80, 30), 1); 
  56             luoTukikohta(0, 350, 40, true, delegate { luoMinioni(0, 350); }, new Vector(50, -100), 1); 
   60            luoTukikohta(0, 350, 40, true, delegate { luoHirvio(0, 350); }, new Vector(50, -100), 1); 
   61        } 
   62        public void eiMitaan() 
   63        { 
  5764        } 
  5865         
  5966        public void luoPelaaja() 
  6067        { 
   68 
  6169            pelaaja = new Seurattava(20, 20, 10); 
  6270            pelaaja.Image = LoadImage("Osamapelin_Sankari"); 
   
  7179        } 
  7280 
   81        public void luoKentta(int tukikohtienmaara, int tukikohtiaPelaajalla, int minEtaisyys) 
   82        { 
   83            { 
   84                double tukikohtaX; 
   85                double tukikohtaY; 
   86                double maxEtaisyys = Level.Left; 
   87                int mones; 
   88                Vector tukikohta_sijainti; 
   89                Vector valloituskentta_sijainti; 
   90                for (int i = 0; i < tukikohtienmaara; i++) 
   91                { 
   92                    mones = 300; 
   93                    do 
   94                    { 
   95                        do 
   96                        { 
   97                            tukikohtaX = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   98                            tukikohtaY = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   99                            tukikohta_sijainti = new Vector(tukikohtaX, tukikohtaY); 
   100                            mones--; 
   101                        } while (!onkoLiianLahella(tukikohta_sijainti, mones) || mones < minEtaisyys); 
   102                        mones = 200; 
   103                        do 
   104                        { 
   105                            valloituskentta_sijainti = RandomGen.NextVector(50, mones); 
   106                        } while (!onkoLiianLahella(valloituskentta_sijainti, mones) || mones < minEtaisyys); 
   107                    } while (maxEtaisyys > minEtaisyys); 
   108                } 
   109            } 
   110        } 
   111 
   112        public bool onkoLiianLahella(Vector piste, double etaisyys) 
   113        { 
   114            foreach (var item in tukikohdat) 
   115            { 
   116                if ((item.Position - piste).Magnitude < 300 || (item.Valtauskentta.Position - piste).Magnitude < 300) 
   117                { 
   118                    return true; 
   119                } 
   120            } 
   121            return false; 
   122        } 
   123 
  73124        public void luoMinioni(double x, double y) 
  74125        { 
   
  84135            minioni.LinearDamping = 0.75; 
  85136            minioni.Shape = Shape.Circle; 
  86             minioni.Mass = 10; 
   137            minioni.Mass = 0.1; 
  87138            minioni.Tag = "minioni"; 
  88139            minionit.Add(minioni); 
   
  93144                minionit.Remove(minioni); 
  94145            }; 
  95             Add(minioni); 
   146            Add(minioni, 1); 
  96147            Seuraa(minioni, pelaaja);             
  97148        } 
   
  125176        public void luoTukikohta(double x, double y, double spawnausAika, bool onkoPelaajan, Action tapahtuuSpawnatessa, Vector ase, double valtausAika) 
  126177        { 
  127             Tukikohta tukikohta = new Tukikohta(x, y, valtausAika, onkoPelaajan, delegate { tapahtuuSpawnatessa(); }, ase, spawnausAika); 
   178            Tukikohta tukikohta = new Tukikohta(x, y,  
   179                valtausAika, onkoPelaajan, delegate { tapahtuuSpawnatessa(); }, ase,  
   180                spawnausAika, LoadImage("Osamapelin_minionitorneli"), LoadImage("Osamapelin_orkkelimokkeli"), 
   181                LoadImage("Osamapeli_valloituskentta_pelaajan"), LoadImage("Osamapeli_valloituskentta_hirvion")); 
  128182            tukikohdat.Add(tukikohta); 
  129183            if (onkoPelaajan == true) 
   
  131185                pelaajanTKValtauskentat.Add(tukikohta.Valtauskentta); 
  132186            } 
  133             Add(tukikohta); 
   187            Add(tukikohta, 2); 
  134188        } 
  135189 
   
  150204                List<Seurattava> sisalla = tukikohdat[ii].KetaOnSisalla<Seurattava>(GetObjects(x => true)); 
  151205                if (sisalla.Count == 0) continue; 
  152  
  153                 Seurattava seurattava = sisalla[0]; 
   206                Seurattava seurattava = null; 
   207                if (tukikohdat[ii].OnkoPelaajan == true)        //jos pelaajan, etsii hirviön 
   208                { 
   209                    foreach (var item in sisalla) 
   210                    { 
   211                        if (item.Tag.ToString() == "hirvio") 
   212                        { 
   213                            seurattava = item; 
   214                            continue; 
   215                        } 
   216                    } 
   217                } 
   218                else 
   219                { 
   220                    foreach (var item in sisalla) 
   221                    { 
   222                        if (item.Tag.ToString() == "pelaaja") 
   223                        { 
   224                            seurattava = item; 
   225                            continue; 
   226                        } 
   227                    } 
   228                } 
   229                if (seurattava == null) continue; 
  154230                if (tukikohdat[ii].AloitaValtaus(seurattava))    // Aloittaa valtauksen, jos saa vallatuksi, suorittaa 
  155231                { 
   
  175251        public void asetaNappaimet() 
  176252        { 
  177             Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, valitseMinionit, "Valitsee minionit valitulta alueelta"); 
  178             Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Released, suoritaValinta, "Liikuttaa valitut minionit haluamaan paikkaan"); 
  179             Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, suoritaKomento, "Suorittaa komennon"); 
   253            Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, valitseMinionit, "Valitsee minionit valitulta alueelta"); 
   254            Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, suoritaValinta, "Liikuttaa valitut minionit haluamaan paikkaan"); 
   255            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, suoritaKomento, "Suorittaa komennon"); 
  180256            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "ylös", pelaaja, new Vector(0.0, 1.0)); 
  181257            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "vasen", pelaaja, new Vector(-1.0, 0.0)); 
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/obj/x86/Debug/Magneta.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4001 r4024  
  1414J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_wheedi.xnb 
  1515J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_orkkelimokkeli.xnb 
   16J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapeli_valloituskentta_hirvion.xnb 
   17J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapeli_valloituskentta_pelaajan.xnb 
   18J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Intro.xnb 
   19J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Intro.wma 
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/MagnetaContent/MagnetaContent.contentproj

  r4001 r4024  
  8585    </Compile> 
  8686  </ItemGroup> 
   87  <ItemGroup> 
   88    <Compile Include="Osamapeli_valloituskentta_hirvion.png"> 
   89      <Name>Osamapeli_valloituskentta_hirvion</Name> 
   90      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   91      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   92    </Compile> 
   93  </ItemGroup> 
   94  <ItemGroup> 
   95    <Compile Include="Osamapeli_valloituskentta_pelaajan.png"> 
   96      <Name>Osamapeli_valloituskentta_pelaajan</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100  </ItemGroup> 
   101  <ItemGroup> 
   102    <Compile Include="Intro.wav"> 
   103      <Name>Intro</Name> 
   104      <Importer>WavImporter</Importer> 
   105      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   106    </Compile> 
   107  </ItemGroup> 
  87108  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  88109  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/MagnetaContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r4001 r4024  
  5656      <Time>2013-06-06T20:56:57.56567+03:00</Time> 
  5757    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>Osamapeli_valloituskentta_hirvion.png</Source> 
   60      <Name>Osamapeli_valloituskentta_hirvion</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapeli_valloituskentta_hirvion.xnb</Output> 
   65      <Time>2013-06-07T10:32:23.3739033+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Osamapeli_valloituskentta_pelaajan.png</Source> 
   69      <Name>Osamapeli_valloituskentta_pelaajan</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapeli_valloituskentta_pelaajan.xnb</Output> 
   74      <Time>2013-06-07T10:32:26.1860641+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>Intro.wav</Source> 
   78      <Name>Intro</Name> 
   79      <Importer>WavImporter</Importer> 
   80      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Intro.xnb</Output> 
   83      <Extra>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Intro.wma</Extra> 
   84      <Time>2013-06-07T12:40:44.4233781+03:00</Time> 
   85    </Item> 
  5886    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  5987    <Settings> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.