Changeset 4017


Ignore:
Timestamp:
2013-06-07 12:55:04 (10 years ago)
Author:
juiitamm
Message:
 
Location:
2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2
Files:
14 added
4 deleted
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2/FromAbove.cs

  r3994 r4017  
  2828    public Vector viimeisinSuunta = Vector.Zero; 
  2929    public PhysicsObject apupallo; 
  30  
   30    public List<Vector> spawnLista; 
  3131 
  3232 
   
  3939        Pistemittari = new DoubleMeter(0, 0, 3000); 
  4040        Pisteputki = new DoubleMeter(0, 0, 10); 
   41        spawnLista = new List<Vector>(); 
  4142        Ampumisnopeus = 512; 
  4243        Latausnopeus = 6.0; 
  4344        Latapati = 250; 
  4445        liikkumisnopeus = 155; 
   46 
   47        Timer ajastin = new Timer(); 
   48        ajastin.Interval = 1.0; 
   49        ajastin.Timeout += delegate { turbomittari.Value += 5; }; 
   50        ajastin.Start(); 
  4551    } 
  4652 
   
  8591        : base(leveys, korkeus) 
  8692    { 
  87          Elpit = new DoubleMeter(1500, 0, 1500); 
   93        Elpit = new DoubleMeter(1500, 0, 1500); 
  8894    } 
  8995 
   
  9399    Pelaaja pallo; 
  94100    Pelaaja pallo2; 
   101    Pelaaja pallo3; 
   102    Pelaaja pallo4; 
  95103    Vector syntymispaikka; 
  96104    Vector spawni2; 
   
  98106    Flag punalippu; 
  99107    Label pisteLukub = new Label(); 
   108    String asevalinta = ""; 
  100109 
  101110    ScoreList topZombeissa = new ScoreList(10, false, 0); 
   
  104113    List<Vector> kultaLista = new List<Vector>(); 
  105114    List<Vector> elppibonusLista = new List<Vector>(); 
  106     List<Vector> spawnilista1 = new List<Vector>(); 
  107     List<Vector> spawnilista2 = new List<Vector>(); 
  108115    List<Vector> Hautausmaalista = new List<Vector>(); 
   116    List<Pelaaja> pelaajat = new List<Pelaaja>(); 
   117    Color[] varit = { Color.Blue, Color.Red, Color.Yellow, Color.Green }; 
  109118 
  110119    PhysicsObject alareuna; 
   120    List<GameObject> aseKuvakkeet = new List<GameObject>(); 
  111121    GameObject Sinikuva; 
  112122    GameObject Punakuva; 
   123    GameObject Keltakuva; 
   124    GameObject Viherkuva; 
  113125    GameObject Text; 
  114126    GameObject Text2; 
   127 
  115128    int kuolemat = 0; 
  116     BarGauge elppiPalkki = new BarGauge(150, 122); 
  117     BarGauge elppiPalkki2 = new BarGauge(150, 122); 
   129    int pelaajienmaara = 2; 
   130 
   131    BarGauge elppiPalkki = new BarGauge(150, 75); 
   132    BarGauge elppiPalkki2 = new BarGauge(150, 75); 
   133    BarGauge elppiPalkki3 = new BarGauge(150, 75); 
   134    BarGauge elppiPalkki4 = new BarGauge(150, 75); 
  118135    ProgressBar turboPalkki = new ProgressBar(150, 50); 
  119136    ProgressBar turboPalkki2 = new ProgressBar(150, 50); 
   137    ProgressBar turboPalkki3 = new ProgressBar(150, 50); 
   138    ProgressBar turboPalkki4 = new ProgressBar(150, 50); 
  120139    BarGauge ammusPalkki = new BarGauge(50, 150); 
  121140    BarGauge ammusPalkki2 = new BarGauge(50, 150); 
  122     BarGauge pistePalkki = new BarGauge(200, 40); 
  123     BarGauge pistePalkkib = new BarGauge(200, 40); 
  124     Image pPallo = LoadImage("Punapallo"); 
  125     Image sPallo = LoadImage("Sinipallo"); 
   141    BarGauge ammusPalkki3 = new BarGauge(50, 150); 
   142    BarGauge ammusPalkki4 = new BarGauge(50, 150); 
   143    BarGauge pistePalkki1 = new BarGauge(200, 40); 
   144    BarGauge pistePalkki2 = new BarGauge(200, 40); 
   145    BarGauge pistePalkki3 = new BarGauge(200, 40); 
   146    BarGauge pistePalkki4 = new BarGauge(200, 40); 
  126147    Image sPati = LoadImage("Punapati"); 
   148    Image vPati = LoadImage("Keltapati"); 
   149    Image kPati = LoadImage("Viherpati"); 
  127150    Image Boom = LoadImage("Boom!++++++"); 
  128151    Image Elppilaatikko = LoadImage("Elppilaatikko"); 
   
  162185    SoundEffect Healaus = LoadSoundEffect("tablet-bottle-1"); 
  163186    SoundEffect Lataus = LoadSoundEffect("gun-cocking-01"); 
  164     /// <summary> 
  165     /// Kenttä ladattu? 
  166     /// </summary> 
   187 
  167188    bool Kenttalad; 
  168189    bool CTF; 
   
  171192    public override void Begin() 
  172193    { 
  173         AloitaAlusta(); 
  174  
   194        playerscontrollers(); 
  175195    } 
  176196 
   
  182202 
  183203        topZombeissa = DataStorage.TryLoad<ScoreList>(topZombeissa, "pisteet.xml"); 
  184  
  185         //Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  186         pallo = Luopallo(Color.Blue, Level.Left + 20, Level.Top - 50); 
  187         pallo2 = Luopallo(Color.Red, Level.Right - 20, Level.Top - 50); 
  188         pallo.Image = sPallo; 
  189         pallo2.Image = pPallo; 
  190  
  191204        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.Black); 
  192  
  193         Pause(); 
  194         Luokentta(); 
  195         AsetaOhjaimet(); 
  196         Luoajastin(); 
  197         Alkuvalikko(); 
   205        Timer.SingleShot(0.1, delegate 
   206        { 
   207            Pause(); 
   208            Luokentta(); 
   209            AsetaOhjaimet(); 
   210            Alkuvalikko(); 
   211        }); 
  198212 
  199213    } 
   
  231245        AddCollisionHandler(pallo, "Elppibonus", Elppibonuskerays); 
  232246        AddCollisionHandler(pallo, "Turbobonus", Vauhtibonuskerays); 
  233         AddCollisionHandler<Pelaaja,Zombi>(pallo, "Zombi", ZombiHyokkaa); 
   247        AddCollisionHandler<Pelaaja, Zombi>(pallo, "Zombi", ZombiHyokkaa); 
  234248        return pallo; 
  235249    } 
  236  
  237     void Luoajastin() 
  238     { 
  239         Timer ajastin = new Timer(); 
  240         ajastin.Interval = 1.0; 
  241         ajastin.Timeout += delegate { pallo.turbomittari.Value += 5; }; 
  242         ajastin.Timeout += delegate { pallo2.turbomittari.Value += 5; }; 
  243         ajastin.Start(); 
  244     } 
  245  
  246250    void Luokentta() 
  247251    { 
  248252        Sinikuva = new GameObject(HMG); 
  249         Sinikuva.Position = new Vector(-165, -300); 
   253        Sinikuva.Position = new Vector(-165, -260); 
   254        Sinikuva.Width = 150; 
   255        Sinikuva.Height = 75; 
  250256        Add(Sinikuva); 
  251  
  252         Punakuva = new GameObject(HMG); 
  253         Punakuva.Position = new Vector(165, -300); 
  254         Add(Punakuva); 
   257        aseKuvakkeet.Add(Sinikuva); 
  255258 
  256259        elppiPalkki.BindTo(pallo.elamaMittari); 
  257260        elppiPalkki.BarColor = Color.Red; 
  258261        elppiPalkki.BorderColor = Color.Black; 
  259         elppiPalkki.Position = new Vector(-400, -300); 
   262        elppiPalkki.Position = new Vector(-400, -260); 
  260263        Add(elppiPalkki, 0); 
  261264        Label laatikko = new Label(); 
  262         laatikko.Size = new Vector(150, 150); 
   265        laatikko.Size = new Vector(150, 75); 
  263266        laatikko.Image = Elppilaatikko; 
  264         laatikko.Position = new Vector(-400, -300); 
   267        laatikko.Position = elppiPalkki.Position; 
  265268        Add(laatikko, 1); 
   269 
   270        turboPalkki.BindTo(pallo.turbomittari); 
   271        turboPalkki.BarColor = new Color(Color.DarkBlue, 50); 
   272        turboPalkki.BorderColor = Color.Black; 
   273        turboPalkki.Position = new Vector(-165, -260); 
   274        turboPalkki.Size = new Vector(150, 75); 
   275        Add(turboPalkki); 
   276 
   277        ammusPalkki.BindTo(pallo.Ammusmittari); 
   278        ammusPalkki.BarColor = Color.Yellow; 
   279        ammusPalkki.BorderColor = Color.Black; 
   280        ammusPalkki.Position = new Vector(-305, -260); 
   281        ammusPalkki.Size = new Vector(40, 75); 
   282        Add(ammusPalkki); 
   283 
   284        pistePalkki1.BindTo(pallo.Pistemittari); 
   285        pistePalkki1.BarColor = Color.Blue; 
   286        pistePalkki1.BorderColor = Color.White; 
   287        pistePalkki1.Position = new Vector(-261, -260); 
   288        pistePalkki1.Size = new Vector(40, 75); 
   289        Add(pistePalkki1); 
   290 
   291        Label pisteLuku1 = new Label(); 
   292        pisteLuku1.BindTo(pallo.Pistemittari); 
   293        pisteLuku1.Position = pistePalkki1.Position; 
   294        pisteLuku1.TextColor = Color.LightBlue; 
   295        pisteLuku1.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   296        pisteLuku1.Font = Font.DefaultSmall; 
   297        Add(pisteLuku1); 
   298 
   299 
   300        Punakuva = new GameObject(HMG); 
   301        Punakuva.Position = new Vector(165, -260); 
   302        Punakuva.Width = 150; 
   303        Punakuva.Height = 75; 
   304        Add(Punakuva); 
   305        aseKuvakkeet.Add(Punakuva); 
  266306 
  267307        elppiPalkki2.BindTo(pallo2.elamaMittari); 
  268308        elppiPalkki2.BarColor = Color.Red; 
  269309        elppiPalkki2.BorderColor = Color.Black; 
  270         elppiPalkki2.Position = new Vector(400, -300); 
   310        elppiPalkki2.Position = new Vector(400, -260); 
  271311        Add(elppiPalkki2, 0); 
  272312        Label laatikko2 = new Label(); 
  273         laatikko2.Size = new Vector(150, 150); 
   313        laatikko2.Size = new Vector(150, 75); 
  274314        laatikko2.Image = Elppilaatikko; 
  275         laatikko2.Position = new Vector(400, -300); 
   315        laatikko2.Position = elppiPalkki2.Position; 
  276316        Add(laatikko2, 1); 
  277317 
  278         turboPalkki.BindTo(pallo.turbomittari); 
  279         turboPalkki.BarColor = Color.DarkBlue; 
  280         turboPalkki.BorderColor = Color.Black; 
  281         turboPalkki.Position = new Vector(-400, -190); 
  282         Add(turboPalkki); 
  283  
  284318        turboPalkki2.BindTo(pallo2.turbomittari); 
  285         turboPalkki2.BarColor = Color.DarkBlue; 
   319        turboPalkki2.BarColor = new Color(Color.DarkBlue, 50); 
  286320        turboPalkki2.BorderColor = Color.Black; 
  287         turboPalkki2.Position = new Vector(400, -190); 
   321        turboPalkki2.Position = new Vector(165, -260); 
   322        turboPalkki2.Size = new Vector(150, 75); 
  288323        Add(turboPalkki2); 
  289  
  290         ammusPalkki.BindTo(pallo.Ammusmittari); 
  291         ammusPalkki.BarColor = Color.Yellow; 
  292         ammusPalkki.BorderColor = Color.Black; 
  293         ammusPalkki.Position = new Vector(-295, -300); 
  294         Add(ammusPalkki); 
  295324 
  296325        ammusPalkki2.BindTo(pallo2.Ammusmittari); 
  297326        ammusPalkki2.BarColor = Color.Yellow; 
  298327        ammusPalkki2.BorderColor = Color.Black; 
  299         ammusPalkki2.Position = new Vector(295, -300); 
   328        ammusPalkki2.Position = new Vector(305, -260); 
   329        ammusPalkki2.Size = new Vector(40, 75); 
  300330        Add(ammusPalkki2); 
  301331 
  302         pistePalkki.BindTo(pallo.Pistemittari); 
  303         pistePalkki.BarColor = Color.DarkBlue; 
  304         pistePalkki.BorderColor = Color.Black; 
  305         pistePalkki.Position = new Vector(-200, -190); 
  306         pistePalkki.Direction = BarGauge.BarDirection.BarHorizontalLeft; 
  307         Add(pistePalkki); 
  308         Label pisteLuku = new Label(); 
  309         pisteLuku.BindTo(pallo.Pistemittari); 
  310         pisteLuku.Position = new Vector(-200, -190); 
  311         pisteLuku.TextColor = Color.Red; 
  312         Add(pisteLuku); 
  313  
  314  
  315         pistePalkkib.BindTo(pallo2.Pistemittari); 
  316         pistePalkkib.BarColor = Color.Red; 
  317         pistePalkkib.BorderColor = Color.Black; 
  318         pistePalkkib.Position = new Vector(200, -190); 
  319         pistePalkkib.Direction = BarGauge.BarDirection.BarHorizontalLeft; 
  320         Add(pistePalkkib); 
  321          
  322         pisteLukub.BindTo(pallo2.Pistemittari); 
  323         pisteLukub.Position = new Vector(200, -190); 
  324         pisteLukub.TextColor = Color.DarkBlue; 
  325         Add(pisteLukub); 
  326  
  327  
  328  
   332        pistePalkki2.BindTo(pallo2.Pistemittari); 
   333        pistePalkki2.BarColor = Color.Red; 
   334        pistePalkki2.BorderColor = Color.White; 
   335        pistePalkki2.Position = new Vector(261, -260); 
   336        pistePalkki2.Size = new Vector(40, 75); 
   337        Add(pistePalkki2); 
   338 
   339        Label pisteLuku2 = new Label(); 
   340        pisteLuku2.BindTo(pallo2.Pistemittari); 
   341        pisteLuku2.Position = pistePalkki2.Position; 
   342        pisteLuku2.TextColor = Color.DarkRed; 
   343        pisteLuku2.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   344        pisteLuku2.Font = Font.DefaultSmall; 
   345        Add(pisteLuku2); 
   346 
   347        if (pelaajienmaara >= 3) 
   348        { 
   349            Keltakuva = new GameObject(HMG); 
   350            Keltakuva.Position = new Vector(-165, -340); 
   351            Keltakuva.Width = 150; 
   352            Keltakuva.Height = 75; 
   353            Add(Keltakuva); 
   354            aseKuvakkeet.Add(Keltakuva); 
   355 
   356            elppiPalkki3.BindTo(pallo3.elamaMittari); 
   357            elppiPalkki3.BarColor = Color.Red; 
   358            elppiPalkki3.BorderColor = Color.Black; 
   359            elppiPalkki3.Position = new Vector(-400, -340); 
   360            Add(elppiPalkki3, 0); 
   361            Label laatikko3 = new Label(); 
   362            laatikko3.Size = new Vector(150, 75); 
   363            laatikko3.Image = Elppilaatikko; 
   364            laatikko3.Position = elppiPalkki3.Position; 
   365            Add(laatikko3, 1); 
   366 
   367            turboPalkki3.BindTo(pallo3.turbomittari); 
   368            turboPalkki3.BorderColor = Color.Black; 
   369            turboPalkki3.Position = new Vector(-165, -340); 
   370            turboPalkki3.Size = new Vector(150, 75); 
   371            turboPalkki3.BarColor = new Color(Color.DarkBlue, 50); 
   372            Add(turboPalkki3); 
   373 
   374            ammusPalkki3.BindTo(pallo3.Ammusmittari); 
   375            ammusPalkki3.BarColor = Color.Yellow; 
   376            ammusPalkki3.BorderColor = Color.Black; 
   377            ammusPalkki3.Position = new Vector(-305, -340); 
   378            ammusPalkki3.Size = new Vector(40, 75); 
   379            Add(ammusPalkki3); 
   380 
   381            pistePalkki3.BindTo(pallo3.Pistemittari); 
   382            pistePalkki3.BarColor = Color.LightGreen; 
   383            pistePalkki3.BorderColor = Color.White; 
   384            pistePalkki3.Position = new Vector(-261, -340); 
   385            pistePalkki3.Size = new Vector(40, 75); 
   386            Add(pistePalkki3); 
   387 
   388            Label pisteLuku3 = new Label(); 
   389            pisteLuku3.BindTo(pallo3.Pistemittari); 
   390            pisteLuku3.Position = pistePalkki3.Position; 
   391            pisteLuku3.TextColor = Color.Green; 
   392            pisteLuku3.Font = Font.DefaultSmall; 
   393            pisteLuku3.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   394            Add(pisteLuku3); 
   395 
   396        } 
   397 
   398        if (pelaajienmaara == 4) 
   399        { 
   400            Viherkuva = new GameObject(HMG); 
   401            Viherkuva.Position = new Vector(165, -340); 
   402            Viherkuva.Width = 150; 
   403            Viherkuva.Height = 75; 
   404            Add(Viherkuva); 
   405            aseKuvakkeet.Add(Viherkuva); 
   406 
   407            elppiPalkki4.BindTo(pallo4.elamaMittari); 
   408            elppiPalkki4.BarColor = Color.Red; 
   409            elppiPalkki4.BorderColor = Color.Black; 
   410            elppiPalkki4.Position = new Vector(400, -340); 
   411            Add(elppiPalkki4, 0); 
   412            Label laatikko4 = new Label(); 
   413            laatikko4.Size = new Vector(150, 75); 
   414            laatikko4.Image = Elppilaatikko; 
   415            laatikko4.Position = elppiPalkki4.Position; 
   416            Add(laatikko4, 1); 
   417 
   418            turboPalkki4.BindTo(pallo4.turbomittari); 
   419            turboPalkki4.BorderColor = Color.Black; 
   420            turboPalkki4.Position = new Vector(165, -340); 
   421            turboPalkki4.Size = new Vector(150, 75); 
   422            turboPalkki4.BarColor = new Color(Color.DarkBlue, 50); 
   423            Add(turboPalkki4); 
   424 
   425            ammusPalkki4.BindTo(pallo4.Ammusmittari); 
   426            ammusPalkki4.BarColor = Color.Yellow; 
   427            ammusPalkki4.BorderColor = Color.Black; 
   428            ammusPalkki4.Position = new Vector(305, -340); 
   429            ammusPalkki4.Size = new Vector(40, 75); 
   430            Add(ammusPalkki4); 
   431 
   432            pistePalkki4.BindTo(pallo4.Pistemittari); 
   433            pistePalkki4.BarColor = Color.Red; 
   434            pistePalkki4.BorderColor = Color.White; 
   435            pistePalkki4.Position = new Vector(261, -340); 
   436            pistePalkki4.Size = new Vector(40, 75); 
   437            Add(pistePalkki4); 
   438 
   439            Label pisteLuku4 = new Label(); 
   440            pisteLuku4.BindTo(pallo4.Pistemittari); 
   441            pisteLuku4.Position = pistePalkki4.Position; 
   442            pisteLuku4.TextColor = Color.Yellow; 
   443            pisteLuku4.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   444            pisteLuku4.Font = Font.DefaultSmall; 
   445            Add(pisteLuku4); 
   446        } 
  329447    } 
  330448    void AsetaOhjaimet() 
  331449    { 
  332         // Pelaaja 1 
  333         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku oikealle", pallo, new Vector(pallo.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
  334         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
  335         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku ylös", pallo, new Vector(0, pallo.liikkumisnopeus * 1)); 
  336         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
  337         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku alas", pallo, new Vector(0, -pallo.liikkumisnopeus * 1)); 
  338         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
  339         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku vasemmalle", pallo, new Vector(-pallo.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
  340         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
  341         Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 1:Käytä turbo", pallo); 
  342         Keyboard.Listen(Key.U, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 1:Paranna elamia", pallo); 
  343         Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 1:Lataa ase", pallo); 
  344         Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 1:Heita kranaatti", pallo); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
  345         Keyboard.Listen(Key.Y, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(0, 1), pPati); 
  346         Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(0, -1), pPati); 
  347         Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(-1, 0), pPati); 
  348         Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(1, 0), pPati); 
  349  
  350         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo); 
  351         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo); 
  352         ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 1:Käytä turbo", pallo); 
  353         ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 1:Paranna elamia", pallo); 
  354         ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 1:Lataa ase", pallo); 
  355         ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 1:Heita kranaatti", pallo, ControllerOne); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
  356         ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 1: ammu", pallo, pPati); 
  357  
  358         // Pelaaja 2 
  359         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku oikealle", pallo2, new Vector(pallo2.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
  360         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
  361         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku ylös", pallo2, new Vector(0, pallo2.liikkumisnopeus * 1)); 
  362         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
  363         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku alas", pallo2, new Vector(0, -pallo2.liikkumisnopeus * 1)); 
  364         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
  365         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku vasemmalle", pallo2, new Vector(-pallo2.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
  366         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
  367         Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 2:Käytä turbo", pallo2); 
  368         Keyboard.Listen(Key.NumPad9, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 2:Paranna elamia", pallo2); 
  369         Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 2:Lataa ase", pallo2); 
  370         Keyboard.Listen(Key.NumPad7, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 2:Heita kranaatti", pallo2); 
  371         Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(0, 1), sPati); 
  372         Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(0, -1), sPati); 
  373         Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(-1, 0), sPati); 
  374         Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(1, 0), sPati); 
  375  
  376         ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo2); 
  377         ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo2); 
  378         ControllerTwo.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 2:Käytä turbo", pallo2); 
  379         ControllerTwo.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 2:Paranna elamia", pallo2); 
  380         ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 2:Lataa ase", pallo2); 
  381         ControllerTwo.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja heitä kranaatti", pallo2, ControllerTwo); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi tähdatty 
  382         ControllerTwo.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, sPati); 
  383  
   450 
   451        switch (pelaajat.Count) 
   452        { 
   453            #region 2Pelaajaa 
   454            case 2: 
   455                if (ControllerOne.IsConnected) 
   456                { 
   457                    ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo); 
   458                    ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo); 
   459                    ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 1:Käytä turbo", pallo); 
   460                    ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 1:Paranna elamia", pallo); 
   461                    ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 1:Lataa ase", pallo); 
   462                    ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 1:Heita kranaatti", pallo, ControllerOne); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   463                    ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 1: ammu", pallo, pPati); 
   464                } 
   465                else 
   466                { 
   467                    Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku oikealle", pallo, new Vector(pallo.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   468                    Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
   469                    Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku ylös", pallo, new Vector(0, pallo.liikkumisnopeus * 1)); 
   470                    Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
   471                    Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku alas", pallo, new Vector(0, -pallo.liikkumisnopeus * 1)); 
   472                    Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
   473                    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku vasemmalle", pallo, new Vector(-pallo.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   474                    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo, Vector.Zero); 
   475                    Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 1:Käytä turbo", pallo); 
   476                    Keyboard.Listen(Key.U, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 1:Paranna elamia", pallo); 
   477                    Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 1:Lataa ase", pallo); 
   478                    Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 1:Heita kranaatti", pallo); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   479                    Keyboard.Listen(Key.Y, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(0, 1), pPati); 
   480                    Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(0, -1), pPati); 
   481                    Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(-1, 0), pPati); 
   482                    Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo, new Vector(1, 0), pPati); 
   483                } 
   484                if (ControllerTwo.IsConnected) 
   485                { 
   486                    ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo2); 
   487                    ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo2); 
   488                    ControllerTwo.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 2:Käytä turbo", pallo2); 
   489                    ControllerTwo.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 2:Paranna elamia", pallo2); 
   490                    ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 2:Lataa ase", pallo2); 
   491                    ControllerTwo.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja heitä kranaatti", pallo2, ControllerTwo); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi tähdatty 
   492                    ControllerTwo.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, sPati); 
   493                } 
   494                else 
   495                { 
   496                    Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku oikealle", pallo2, new Vector(pallo2.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   497                    Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   498                    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku ylös", pallo2, new Vector(0, pallo2.liikkumisnopeus * 1)); 
   499                    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   500                    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku alas", pallo2, new Vector(0, -pallo2.liikkumisnopeus * 1)); 
   501                    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   502                    Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku vasemmalle", pallo2, new Vector(-pallo2.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   503                    Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   504                    Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 2:Käytä turbo", pallo2); 
   505                    Keyboard.Listen(Key.NumPad9, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 2:Paranna elamia", pallo2); 
   506                    Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 2:Lataa ase", pallo2); 
   507                    Keyboard.Listen(Key.NumPad7, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 2:Heita kranaatti", pallo2); 
   508                    Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(0, 1), sPati); 
   509                    Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(0, -1), sPati); 
   510                    Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(-1, 0), sPati); 
   511                    Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(1, 0), sPati); 
   512                } 
   513 
   514                break; 
   515            #endregion 
   516            #region 3Pelaajaa 
   517            case 3: 
   518                if (ControllerOne.IsConnected) 
   519                { 
   520                    ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo); 
   521                    ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo); 
   522                    ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 1:Käytä turbo", pallo); 
   523                    ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 1:Paranna elamia", pallo); 
   524                    ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 1:Lataa ase", pallo); 
   525                    ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 1:Heita kranaatti", pallo, ControllerOne); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   526                    ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 1: ammu", pallo, pPati); 
   527                } 
   528                // Pelaaja 2 
   529                if (ControllerTwo.IsConnected) 
   530                { 
   531                    ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo2); 
   532                    ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo2); 
   533                    ControllerTwo.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 2:Käytä turbo", pallo2); 
   534                    ControllerTwo.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 2:Paranna elamia", pallo2); 
   535                    ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 2:Lataa ase", pallo2); 
   536                    ControllerTwo.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja heitä kranaatti", pallo2, ControllerTwo); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi tähdatty 
   537                    ControllerTwo.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, sPati); 
   538                } 
   539                else 
   540                { 
   541                    Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku oikealle", pallo2, new Vector(pallo2.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   542                    Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   543                    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku ylös", pallo2, new Vector(0, pallo2.liikkumisnopeus * 1)); 
   544                    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   545                    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku alas", pallo2, new Vector(0, -pallo2.liikkumisnopeus * 1)); 
   546                    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   547                    Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 2 liiku vasemmalle", pallo2, new Vector(-pallo2.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   548                    Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo2, Vector.Zero); 
   549                    Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 2:Käytä turbo", pallo2); 
   550                    Keyboard.Listen(Key.NumPad9, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 2:Paranna elamia", pallo2); 
   551                    Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 2:Lataa ase", pallo2); 
   552                    Keyboard.Listen(Key.NumPad7, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 2:Heita kranaatti", pallo2); 
   553                    Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(0, 1), sPati); 
   554                    Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(0, -1), sPati); 
   555                    Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(-1, 0), sPati); 
   556                    Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, new Vector(1, 0), sPati); 
   557                } 
   558 
   559                if (ControllerThree.IsConnected) 
   560                { 
   561                    ControllerThree.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo3); 
   562                    ControllerThree.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo3); 
   563                    ControllerThree.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 3:Käytä turbo", pallo3); 
   564                    ControllerThree.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 3:Paranna elamia", pallo3); 
   565                    ControllerThree.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 3:Lataa ase", pallo3); 
   566                    ControllerThree.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 3:Heita kranaatti", pallo3, ControllerThree); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   567                    ControllerThree.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 3: ammu", pallo3, kPati); 
   568                } 
   569                else 
   570                { 
   571                    Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku oikealle", pallo3, new Vector(pallo3.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   572                    Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   573                    Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku ylös", pallo3, new Vector(0, pallo3.liikkumisnopeus * 1)); 
   574                    Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   575                    Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku alas", pallo3, new Vector(0, -pallo3.liikkumisnopeus * 1)); 
   576                    Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   577                    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 1 liiku vasemmalle", pallo3, new Vector(-pallo3.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   578                    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   579                    Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 1:Käytä turbo", pallo3); 
   580                    Keyboard.Listen(Key.U, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 1:Paranna elamia", pallo3); 
   581                    Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 1:Lataa ase", pallo3); 
   582                    Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 1:Heita kranaatti", pallo3); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   583                    Keyboard.Listen(Key.Y, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo3, new Vector(0, 1), kPati); 
   584                    Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo3, new Vector(0, -1), kPati); 
   585                    Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo3, new Vector(-1, 0), kPati); 
   586                    Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 1: ammu", pallo3, new Vector(1, 0), kPati); 
   587                } 
   588 
   589 
   590 
   591 
   592 
   593                break; 
   594            #endregion 
   595            #region 4Pelaajaa 
   596            case 4: 
   597                ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo); 
   598                ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo); 
   599                ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 1:Käytä turbo", pallo); 
   600                ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 1:Paranna elamia", pallo); 
   601                ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 1:Lataa ase", pallo); 
   602                ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 1:Heita kranaatti", pallo, ControllerOne); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   603                ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 1: ammu", pallo, pPati); 
   604 
   605                // Pelaaja 2 
   606                ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo2); 
   607                ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo2); 
   608                ControllerTwo.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 2:Käytä turbo", pallo2); 
   609                ControllerTwo.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 2:Paranna elamia", pallo2); 
   610                ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 2:Lataa ase", pallo2); 
   611                ControllerTwo.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja heitä kranaatti", pallo2, ControllerTwo); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi tähdatty 
   612                ControllerTwo.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 2: ammu", pallo2, sPati); 
   613 
   614                // Pelaaja 3 
   615                if (ControllerThree.IsConnected) 
   616                { 
   617                    ControllerThree.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo3); 
   618                    ControllerThree.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo3); 
   619                    ControllerThree.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 3:Käytä turbo", pallo3); 
   620                    ControllerThree.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 3:Paranna elamia", pallo3); 
   621                    ControllerThree.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 3:Lataa ase", pallo3); 
   622                    ControllerThree.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 3:Heita kranaatti", pallo3, ControllerThree); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   623                    ControllerThree.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 3: ammu", pallo3, kPati); 
   624                } 
   625                else 
   626                { 
   627                    Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 3 liiku oikealle", pallo3, new Vector(pallo3.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   628                    Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   629                    Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 3 liiku ylös", pallo3, new Vector(0, pallo3.liikkumisnopeus * 1)); 
   630                    Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   631                    Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 3 liiku alas", pallo3, new Vector(0, -pallo3.liikkumisnopeus * 1)); 
   632                    Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   633                    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 3 liiku vasemmalle", pallo3, new Vector(-pallo3.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   634                    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo3, Vector.Zero); 
   635                    Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 3:Käytä turbo", pallo3); 
   636                    Keyboard.Listen(Key.U, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 3:Paranna elamia", pallo3); 
   637                    Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 3:Lataa ase", pallo3); 
   638                    Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 3:Heita kranaatti", pallo3); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi liikuttu 
   639                    Keyboard.Listen(Key.Y, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 3: ammu", pallo3, new Vector(0, 1), kPati); 
   640                    Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 3: ammu", pallo3, new Vector(0, -1), kPati); 
   641                    Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 3: ammu", pallo3, new Vector(-1, 0), kPati); 
   642                    Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 3: ammu", pallo3, new Vector(1, 0), kPati); 
   643                } 
   644                // pelaaja 4 
   645                if (ControllerFour.IsConnected) 
   646                { 
   647                    ControllerFour.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, -1, LiikutaTatilla, "Liikuta", pallo4); 
   648                    ControllerFour.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0, TahtaaTatilla, "tahtaa", pallo4); 
   649                    ControllerFour.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 4:Käytä turbo", pallo4); 
   650                    ControllerFour.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 4:Paranna elamia", pallo4); 
   651                    ControllerFour.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 4:Lataa ase", pallo4); 
   652                    ControllerFour.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 4 heitä kranaatti", pallo4, ControllerFour); // heitetään kranaatti siihen suuntaan mihin on viimeksi tähdatty 
   653                    ControllerFour.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, AmmuOhjaimella, "Pelaaja 4: ammu", pallo4, vPati); 
   654                } 
   655                else 
   656                { 
   657                    Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 4 liiku oikealle", pallo4, new Vector(pallo4.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   658                    Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo4, Vector.Zero); 
   659                    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 4 liiku ylös", pallo4, new Vector(0, pallo4.liikkumisnopeus * 1)); 
   660                    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo4, Vector.Zero); 
   661                    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 4 liiku alas", pallo4, new Vector(0, -pallo4.liikkumisnopeus * 1)); 
   662                    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo4, Vector.Zero); 
   663                    Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja 4 liiku vasemmalle", pallo4, new Vector(-pallo4.liikkumisnopeus * 1, 0)); 
   664                    Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Liikuta, null, pallo4, Vector.Zero); 
   665                    Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, Kayta, "Pelaaja 4:Käytä turbo", pallo4); 
   666                    Keyboard.Listen(Key.NumPad9, ButtonState.Pressed, Tayta, "Pelaaja 4:Paranna elamia", pallo4); 
   667                    Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Pressed, Lataa, "Pelaaja 4:Lataa ase", pallo4); 
   668                    Keyboard.Listen(Key.NumPad7, ButtonState.Pressed, HKranaatti, "Pelaaja 4:Heita kranaatti", pallo4); 
   669                    Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 4: ammu", pallo4, new Vector(0, 1), vPati); 
   670                    Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 4: ammu", pallo4, new Vector(0, -1), vPati); 
   671                    Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 4: ammu", pallo4, new Vector(-1, 0), vPati); 
   672                    Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja 4: ammu", pallo4, new Vector(1, 0), vPati); 
   673                } 
   674                break; 
   675            #endregion 
   676 
   677        } 
  384678        //General 
  385  
  386679        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Alkuvalikko, "Vaihda aseita"); 
  387  
  388680    } 
  389681    void AmmuOhjaimella(Pelaaja pallo, Image i) 
   
  392684            Ammu(pallo, pallo.viimeisinSuunta.Normalize(), i); 
  393685    } 
  394     void Ammu(Pelaaja pallo, Vector suunta, Image P) 
  395     { 
  396         if (pallo.kuollut == true) return; 
  397         if (pallo.Ammusmittari < 1) return; 
  398         if (pallo.Recoil == true) return; 
   686    void Ammu(Pelaaja pallo1, Vector suunta, Image P) 
   687    { 
   688        if (pallo1.kuollut == true) return; 
   689        if (pallo1.Ammusmittari < 1) return; 
   690        if (pallo1.Recoil == true) return; 
  399691 
  400692        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(4, 4); 
  401         ammus.Position = pallo.Position + suunta * 25; 
   693        ammus.Position = pallo1.Position + suunta * 25; 
  402694        ammus.Image = P; 
  403695        ammus.Restitution = 0.0; 
  404         pallo.Ammusmittari.Value -= 1; 
  405         ammus.Velocity = suunta * pallo.Ampumisnopeus; 
   696        pallo1.Ammusmittari.Value -= 1; 
   697        ammus.Velocity = suunta * pallo1.Ampumisnopeus; 
  406698        AddCollisionHandler(ammus, "tuhottava", AmmusOsui); 
  407699        AddCollisionHandler(ammus, ammusosui); 
  408          
   700 
  409701        Add(ammus); 
  410702        ammus.Tag = "ammus"; 
   
  417709            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 700); 
  418710            vahinko = 150; 
  419             pallo.Recoil = true; 
   711            pallo1.Recoil = true; 
  420712            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
  421713            { 
  422                 pallo.Recoil = false; 
   714                pallo1.Recoil = false; 
  423715            }); 
  424716        } 
  425         else if (pallo.Ase == "Heavy") 
   717        else if (pallo1.Ase == "HMG") 
  426718        { 
  427719 
   
  429721            vahinko = 9; 
  430722        } 
  431         else if (pallo.Ase == "Famas") 
   723        else if (pallo1.Ase == "Famas") 
  432724        { 
  433725 
  434726            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 190); 
  435             pallo.Recoil = true; 
   727            pallo1.Recoil = true; 
  436728            vahinko = 23; 
  437729            Timer.SingleShot(0.03, delegate 
  438730            { 
  439                 pallo.Recoil = false; 
   731                pallo1.Recoil = false; 
  440732            }); 
  441733 
  442734 
  443735        } 
  444         else if (pallo.Ase == "LMG Type") 
   736        else if (pallo1.Ase == "LMG Type") 
  445737        { 
  446738 
  447739            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 500); 
  448             pallo.Recoil = true; 
   740            pallo1.Recoil = true; 
  449741            vahinko = 14; 
  450742            Timer.SingleShot(0.01, delegate 
  451743            { 
  452                 pallo.Recoil = false; 
   744                pallo1.Recoil = false; 
  453745            }); 
  454746 
  455747 
  456748        } 
  457         else if (pallo.Ase == "Dragunov") 
  458         { 
  459             pallo.Recoil = true; 
   749        else if (pallo1.Ase == "Dragunov") 
   750        { 
   751            pallo1.Recoil = true; 
  460752            vahinko = 139; 
  461753            Timer.SingleShot(0.4, delegate 
  462754            { 
  463                 pallo.Recoil = false; 
   755                pallo1.Recoil = false; 
  464756            }); 
  465757 
  466758        } 
  467         else if (pallo.Ase == "Barret") 
   759        else if (pallo1.Ase == "Barret") 
  468760        { 
  469761            vahinko = 298; 
  470762        } 
  471763 
  472         else if (pallo.Ase == "Ak") 
   764        else if (pallo1.Ase == "Ak") 
  473765        { 
  474766            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 600); 
  475             pallo.Recoil = true; 
   767            pallo1.Recoil = true; 
  476768            vahinko = 13; 
  477769            Timer.SingleShot(0.01, delegate 
  478770            { 
  479                 pallo.Recoil = false; 
   771                pallo1.Recoil = false; 
  480772            }); 
  481773        } 
  482         else if (pallo.Ase == "Cal89") 
   774        else if (pallo1.Ase == "Cal89") 
  483775        { 
  484776            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 500); 
  485             pallo.Recoil = true; 
   777            pallo1.Recoil = true; 
  486778            vahinko = 26; 
  487779            Timer.SingleShot(0.1, delegate 
  488780            { 
  489                 pallo.Recoil = false; 
   781                pallo1.Recoil = false; 
  490782            }); 
  491783        } 
  492         else if (pallo.Ase == "Spas") 
   784        else if (pallo1.Ase == "Spas") 
  493785        { 
  494786            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100); 
  495             pallo.Recoil = true; 
   787            pallo1.Recoil = true; 
  496788            vahinko = 219; 
  497789            Timer.SingleShot(0.5, delegate 
  498790            { 
  499                 pallo.Recoil = false; 
   791                pallo1.Recoil = false; 
  500792            }); 
  501793        } 
  502794 
  503795 
  504         else if (pallo.Ase == "Shotgun") 
   796        else if (pallo1.Ase == "Shotgun") 
  505797        { 
  506798            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100); 
  507             pallo.Recoil = true; 
   799            pallo1.Recoil = true; 
  508800            vahinko = 90; 
  509801            Timer.SingleShot(0.4, delegate 
  510802            { 
  511                 pallo.Recoil = false; 
   803                pallo1.Recoil = false; 
  512804            }); 
  513805 
   
  564856            pallo.Pistemittari.Value += vahinko; 
  565857        }); 
  566      
  567  
  568             AddCollisionHandler(ammus, "Zombi", delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject zombi) 
  569         { 
  570             Zombi zombi1 = (Zombi)zombi; 
  571             zombi1.elamaMittari.Value -= vahinko; 
  572             pallo.Pistemittari.Value += vahinko; 
  573  
  574         }); 
   858 
   859 
   860        AddCollisionHandler(ammus, "Zombi", delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject zombi) 
   861    { 
   862        Zombi zombi1 = (Zombi)zombi; 
   863        zombi1.elamaMittari.Value -= vahinko; 
   864        pallo.Pistemittari.Value += vahinko; 
   865 
   866    }); 
  575867    } 
  576868    void ammusosui(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   
  703995    } 
  704996 
   997    void Syntyykokulta() 
   998    { 
   999        int paikka = RandomGen.NextInt(kultaLista.Count); 
   1000        Spawnkulta(paikka); 
   1001    } 
   1002    void Syntyykozombi() 
   1003    { 
   1004        int paikka = RandomGen.NextInt(Hautausmaalista.Count); 
   1005        SpawnZombie(paikka); 
   1006    } 
   1007 
   1008    void Syntyykoelppibonus() 
   1009    { 
   1010        int kumpi = RandomGen.NextInt(1, 3); 
   1011        int paikka = RandomGen.NextInt(elppibonusLista.Count); 
   1012        if (kumpi == 1) Spawnelppibonus(paikka); 
   1013        if (kumpi == 2) Spawnvauhtibonus(paikka); 
   1014    } 
   1015    #region KenttienLuonti 
  7051016    void Luopelikentta() 
  7061017    { 
   
  7091020        ruudut.SetTileMethod(Color.White, Luomaa); 
  7101021        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, Luoseina); 
  711         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn2); 
  712         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn1); 
   1022        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn, pallo2); 
   1023        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn, pallo); 
  7131024        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF6A00"), Luovaara); 
  7141025        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#B6FF00"), Luoelppibonuspaikka); 
   
  7201031        ruudut.Execute(35, 35); 
  7211032 
  722         int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  723         pallo.X = spawnilista1[spawninumero].X; 
  724         pallo.Y = spawnilista1[spawninumero].Y; 
   1033        int spawninumero = RandomGen.NextInt(pallo.spawnLista.Count); 
   1034        pallo.X = pallo.spawnLista[spawninumero].X; 
   1035        pallo.Y = pallo.spawnLista[spawninumero].Y; 
  7251036        pallo.apupallo.Position = pallo.Position; 
  7261037 
  727         int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(spawnilista2.Count); 
  728         pallo2.X = spawnilista2[spawninumero2].X; 
  729         pallo2.Y = spawnilista2[spawninumero2].Y; 
   1038        int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(pallo2.spawnLista.Count); 
   1039        pallo2.X = pallo2.spawnLista[spawninumero2].X; 
   1040        pallo2.Y = pallo2.spawnLista[spawninumero2].Y; 
  7301041        pallo2.apupallo.Position = pallo2.Position; 
  7311042 
  7321043    } 
  733  
  734     void Syntyykokulta() 
  735     { 
  736         int paikka = RandomGen.NextInt(kultaLista.Count); 
  737         Spawnkulta(paikka); 
  738     } 
  739     void Syntyykozombi() 
  740     { 
  741         int paikka = RandomGen.NextInt(Hautausmaalista.Count); 
  742         SpawnZombie(paikka); 
  743     } 
  744  
  745     void Syntyykoelppibonus() 
  746     { 
  747         int kumpi = RandomGen.NextInt(1, 3); 
  748         int paikka = RandomGen.NextInt(elppibonusLista.Count); 
  749         if (kumpi == 1) Spawnelppibonus(paikka); 
  750         if (kumpi == 2) Spawnvauhtibonus(paikka); 
  751     } 
  752  
  7531044    void Luopelikentta2() 
  7541045    { 
   
  7571048        ruudut.SetTileMethod(Color.White, Luomaa); 
  7581049        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, Luoseina); 
  759         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn2); 
  760         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn1); 
   1050        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn, pallo2); 
   1051        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn, pallo); 
  7611052        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF6A00"), Luovaara); 
  7621053        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#B6FF00"), Luoelppibonuspaikka); 
   
  7691060 
  7701061        ruudut.Execute(35, 35); 
  771         int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  772         pallo.X = spawnilista1[spawninumero].X; 
  773         pallo.Y = spawnilista1[spawninumero].Y; 
   1062        int spawninumero = RandomGen.NextInt(pallo.spawnLista.Count); 
   1063        pallo.X = pallo.spawnLista[spawninumero].X; 
   1064        pallo.Y = pallo.spawnLista[spawninumero].Y; 
  7741065        pallo.apupallo.Position = pallo.Position; 
  7751066 
  776         int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(spawnilista2.Count); 
  777         pallo2.X = spawnilista2[spawninumero2].X; 
  778         pallo2.Y = spawnilista2[spawninumero2].Y; 
   1067        int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(pallo2.spawnLista.Count); 
   1068        pallo2.X = pallo2.spawnLista[spawninumero2].X; 
   1069        pallo2.Y = pallo2.spawnLista[spawninumero2].Y; 
  7791070        pallo2.apupallo.Position = pallo2.Position; 
  7801071 
   
  7861077        ruudut.SetTileMethod(Color.White, Luomaa); 
  7871078        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, Luoseina); 
  788         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn2); 
  789         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn1); 
   1079        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn, pallo2); 
   1080        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn, pallo); 
  7901081        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FFE14F"), Luokultapaikka); 
  7911082        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF6A00"), Luovaara); 
   
  8041095 
  8051096        ruudut.Execute(35, 35); 
  806         int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  807         pallo.X = spawnilista1[spawninumero].X; 
  808         pallo.Y = spawnilista1[spawninumero].Y; 
   1097        int spawninumero = RandomGen.NextInt(pallo.spawnLista.Count); 
   1098        pallo.X = pallo.spawnLista[spawninumero].X; 
   1099        pallo.Y = pallo.spawnLista[spawninumero].Y; 
  8091100        pallo.apupallo.Position = pallo.Position; 
  8101101 
  811         int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(spawnilista2.Count); 
  812         pallo2.X = spawnilista2[spawninumero2].X; 
  813         pallo2.Y = spawnilista2[spawninumero2].Y; 
   1102        int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(pallo2.spawnLista.Count); 
   1103        pallo2.X = pallo2.spawnLista[spawninumero2].X; 
   1104        pallo2.Y = pallo2.spawnLista[spawninumero2].Y; 
  8141105        pallo2.apupallo.Position = pallo2.Position; 
  8151106 
   
  8211112        ruudut.SetTileMethod(Color.White, Luomaa); 
  8221113        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, Luoseina); 
  823         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn2); 
  824         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn1); 
   1114        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn, pallo2); 
   1115        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn, pallo); 
  8251116        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FFE14F"), Luokultapaikka); 
  8261117        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF6A00"), Luovaara); 
   
  8391130 
  8401131        ruudut.Execute(35, 35); 
  841         int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  842         pallo.X = spawnilista1[spawninumero].X; 
  843         pallo.Y = spawnilista1[spawninumero].Y; 
   1132        int spawninumero = RandomGen.NextInt(pallo.spawnLista.Count); 
   1133        pallo.X = pallo.spawnLista[spawninumero].X; 
   1134        pallo.Y = pallo.spawnLista[spawninumero].Y; 
  8441135        pallo.apupallo.Position = pallo.Position; 
  8451136 
  846         int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(spawnilista2.Count); 
  847         pallo2.X = spawnilista2[spawninumero2].X; 
  848         pallo2.Y = spawnilista2[spawninumero2].Y; 
   1137        int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(pallo2.spawnLista.Count); 
   1138        pallo2.X = pallo2.spawnLista[spawninumero2].X; 
   1139        pallo2.Y = pallo2.spawnLista[spawninumero2].Y; 
  8491140        pallo2.apupallo.Position = pallo2.Position; 
  8501141 
   
  8561147        ruudut.SetTileMethod(Color.White, Luomaa); 
  8571148        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, Luoseina); 
  858         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn2); 
  859         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn1); 
   1149        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn, pallo2); 
   1150        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn, pallo); 
  8601151        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF6A00"), Luovaara); 
  8611152        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#B6FF00"), Luoelppibonuspaikka); 
   
  8701161        ruudut.Execute(35, 35); 
  8711162 
  872         int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  873         pallo.X = spawnilista1[spawninumero].X; 
  874         pallo.Y = spawnilista1[spawninumero].Y; 
   1163        int spawninumero = RandomGen.NextInt(pallo.spawnLista.Count); 
   1164        pallo.X = pallo.spawnLista[spawninumero].X; 
   1165        pallo.Y = pallo.spawnLista[spawninumero].Y; 
  8751166        pallo.apupallo.Position = pallo.Position; 
  8761167 
  877         int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(spawnilista2.Count); 
  878         pallo2.X = spawnilista2[spawninumero2].X; 
  879         pallo2.Y = spawnilista2[spawninumero2].Y; 
   1168        int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(pallo2.spawnLista.Count); 
   1169        pallo2.X = pallo2.spawnLista[spawninumero2].X; 
   1170        pallo2.Y = pallo2.spawnLista[spawninumero2].Y; 
  8801171        pallo2.apupallo.Position = pallo2.Position; 
  8811172 
   
  8871178        ruudut.SetTileMethod(Color.White, Luomaa); 
  8881179        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, Luoseina); 
  889         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn2); 
  890         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn1); 
   1180        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#0026FF"), setspawn,pallo2); 
   1181        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0000"), setspawn,pallo); 
  8911182        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#C0C0C0"), LuoHautausmaa); 
  8921183        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF6A00"), Luovaara); 
  8931184        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#B6FF00"), Luoelppibonuspaikka); 
   1185        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FFD800"), Luomaa); 
   1186        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#4CFF00"), Luomaa); 
   1187        if (pelaajat.Count >= 3) 
   1188        { 
   1189            ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FFD800"), setspawn, pallo3); 
   1190        } 
   1191 
   1192        if (pelaajat.Count == 4) 
   1193        { 
   1194        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#4CFF00"), setspawn,pallo4); 
   1195        } 
  8941196 
  8951197        Timer elppiajastin = new Timer(); 
   
  9001202 
  9011203        ruudut.Execute(35, 35); 
  902         int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  903         pallo.X = spawnilista1[spawninumero].X; 
  904         pallo.Y = spawnilista1[spawninumero].Y; 
   1204        int spawninumero = RandomGen.NextInt(pallo.spawnLista.Count); 
   1205        pallo.X = pallo.spawnLista[spawninumero].X; 
   1206        pallo.Y = pallo.spawnLista[spawninumero].Y; 
  9051207        pallo.apupallo.Position = pallo.Position; 
  9061208 
  907         int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(spawnilista2.Count); 
  908         pallo2.X = spawnilista2[spawninumero2].X; 
  909         pallo2.Y = spawnilista2[spawninumero2].Y; 
   1209        int spawninumero2 = RandomGen.NextInt(pallo2.spawnLista.Count); 
   1210        pallo2.X = pallo2.spawnLista[spawninumero2].X; 
   1211        pallo2.Y = pallo2.spawnLista[spawninumero2].Y; 
  9101212        pallo2.apupallo.Position = pallo2.Position; 
  9111213 
  912     } 
  913  
  914     //Valikot!!!! 
   1214        if (pelaajat.Count >= 3) 
   1215        { 
   1216            int spawninumero3 = RandomGen.NextInt(pallo3.spawnLista.Count); 
   1217            pallo3.X = pallo3.spawnLista[spawninumero3].X; 
   1218            pallo3.Y = pallo3.spawnLista[spawninumero3].Y; 
   1219            pallo3.apupallo.Position = pallo3.Position; 
   1220        } 
   1221        if (pelaajat.Count == 4) 
   1222        { 
   1223            int spawninumero4 = RandomGen.NextInt(pallo4.spawnLista.Count); 
   1224            pallo4.X = pallo4.spawnLista[spawninumero4].X; 
   1225            pallo4.Y = pallo4.spawnLista[spawninumero4].Y; 
   1226            pallo4.apupallo.Position = pallo4.Position; 
   1227        } 
   1228    } 
   1229    #endregion 
   1230    #region valikot 
  9151231    void Alkuvalikko() 
  9161232    { 
  917         MultiSelectWindow alkuv = new MultiSelectWindow("Welcome", "Start game/Continue", "Game settings", "Player 1 weapon", "Player 2 weapon", "Restart", "Quit"); 
   1233        MultiSelectWindow alkuv = new MultiSelectWindow("Welcome", "Start game/Continue", "Game settings", "weapons", "Crash the game", "Quit"); 
  9181234        alkuv.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
  9191235        alkuv.Color = Color.MediumBlue; 
  920         Add(alkuv);         
   1236        Add(alkuv); 
  9211237    } 
  9221238    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   
  9251241        { 
  9261242            case 0: 
  927                 //Sulje ikkuna,Pelaa norm.asetuksilla 
   1243                //Sulje ikkuna. 
  9281244                if (IsPaused) Pause(); 
  9291245                if (Zsurvival) 
   
  9411257            case 2: 
  9421258                Asetukset1(); 
  943                 //Pelaajan 1 asevalinta 
   1259                //asevalinta 
  9441260                break; 
  9451261            case 3: 
  946                 Asetukset2(); 
  947                 //Pelaajan 2 asevalinta 
  948                 break; 
  949             case 4: 
  950                 //if (m != null) 
  951                 //    m.Destroy(); 
  952                 //if (n != null) 
  953                 //    n.Destroy(); 
  954                 //Alkuvalikko(); 
  9551262                kultaLista.Clear(); 
  9561263                elppibonusLista.Clear(); 
  957                 spawnilista1.Clear(); 
  958                 spawnilista2.Clear(); 
  9591264                Hautausmaalista.Clear(); 
  9601265 
   
  9621267                AloitaAlusta(); 
  9631268                break; 
  964             case 5: 
   1269 
   1270            case 4: 
  9651271                Exit(); 
  9661272                break; 
  9671273        } 
   1274 
   1275    } 
   1276    void playerscontrollers() 
   1277    { 
   1278        MultiSelectWindow PandC = new MultiSelectWindow("Choose amount of players:", "2", "3", "4"); 
   1279        PandC.ItemSelected += players; 
   1280        PandC.Color = Color.MediumBlue; 
   1281        Add(PandC); 
   1282    } 
   1283    void players(int valinta) 
   1284    { 
   1285 
   1286        pelaajienmaara = valinta + 2; 
   1287        for (int i = 0; i < pelaajienmaara; i++) 
   1288        { 
   1289            Pelaaja uusi = Luopallo(varit[i], 0, 0); 
   1290            uusi.Image = LoadImage("pallo" + (i + 1)); 
   1291            pelaajat.Add(uusi); 
   1292        } 
   1293 
   1294        pallo = pelaajat[0]; 
   1295        pallo2 = pelaajat[1]; 
   1296        if (pelaajienmaara >= 3) pallo3 = pelaajat[2]; 
   1297        if (pelaajienmaara >= 4) pallo4 = pelaajat[3]; 
   1298 
   1299 
   1300        AloitaAlusta(); 
  9681301 
  9691302    } 
   
  9761309        Add(p1); 
  9771310    } 
  978     void Asetukset2() 
  979     { 
  980         MultiSelectWindow p2 = new MultiSelectWindow("Choose your gun", 
  981                "Sniper rifle", "Assault rifle", "Heavy machine gun", "Shotgun", "Light machine gun", "Back"); 
  982         p2.Color = Color.Ruby; 
  983         p2.ItemSelected += PVN2; 
  984         Add(p2); 
  985     } 
  9861311    void PVN1(int s) 
  9871312    { 
   
  9891314        { 
  9901315            case 0: 
  991                 pallo.Ase = "Sniper"; 
  9921316                Sni(); 
  9931317                break; 
   
  9961320                break; 
  9971321            case 2: 
  998                 pallo.Ase = "Heavy"; 
  999                 pallo.Ampumisnopeus = 512; 
  1000                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 400; 
  1001                 pallo.Ammusmittari.Value = 400; 
  1002                 pallo.Latausnopeus = 6.0; 
  1003                 pallo.Latapati = 400; 
  1004                 pallo.Asekuva = HMG; 
  1005                 Sinikuva.Image = HMG; 
  1006                 Alkuvalikko(); 
   1322                asevalinta = "HMG"; 
   1323                Pelaajanase(); 
  10071324                break; 
  10081325            case 3: 
   
  10181335        } 
  10191336    } 
  1020     void PVN2(int s) 
  1021     { 
  1022         switch (s) 
  1023         { 
  1024             case 0: 
  1025                 Snib(); 
  1026                 break; 
  1027             case 1: 
  1028                 Asb(); 
  1029                 break; 
  1030             case 2: 
  1031                 pallo2.Ase = "Heavy"; 
  1032                 pallo2.Ampumisnopeus = 512; 
  1033                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 400; 
  1034                 pallo2.Ammusmittari.Value = 400; 
  1035                 pallo2.Latausnopeus = 6.0; 
  1036                 pallo2.Latapati = 400; 
  1037                 pallo2.Asekuva = HMG; 
  1038                 Punakuva.Image = HMG; 
  1039                 Alkuvalikko(); 
  1040                 break; 
  1041             case 3: 
  1042                 shob(); 
  1043                 break; 
  1044             case 4: 
  1045                 LMGb(); 
  1046                 break; 
  1047             case 5: 
  1048                 Alkuvalikko(); 
  1049                 //Palaa takaisin 
  1050                 break; 
  1051         } 
  1052     } 
  10531337    void Gasetukset() 
  10541338    { 
  10551339        MultiSelectWindow a1 = new MultiSelectWindow("Maps:", 
  1056               "Caves DM", "Yin DM", "Caves Gold rush", "Yin Gold rush", "CTF Middle","Zsurvival Arena", "Back"); 
   1340              "Caves DM", "Yin DM", "Caves Gold rush", "Yin Gold rush", "CTF Middle", "Zsurvival Arena", "Back"); 
  10571341        a1.Color = Color.Azure; 
  10581342        a1.ItemSelected += PVN3; 
   
  11581442 
  11591443    } 
  1160     //Light machine gunit 
   1444 
   1445    #region asevalikot 
  11611446    void LMG() 
  11621447    { 
  1163         MultiSelectWindow LMG = new MultiSelectWindow("Light machine guns", "Famas", "LMG Type `95", "Back"); 
   1448        MultiSelectWindow LMG = new MultiSelectWindow("Light machine guns:", "Famas", "LMG Type `95", "Back"); 
  11641449        LMG.Color = Color.MediumBlue; 
  11651450        LMG.ItemSelected += LMG2; 
  11661451        Add(LMG); 
  11671452    } 
  1168     void LMGb() 
  1169     { 
  1170         MultiSelectWindow LMG = new MultiSelectWindow("Light machine guns", "Famas", "LMG Type `95", "Back"); 
  1171         LMG.Color = Color.Ruby; 
  1172         LMG.ItemSelected += LMG2b; 
  1173         Add(LMG); 
  1174     } 
  11751453    void LMG2(int s) 
  11761454    { 
   
  11791457 
  11801458            case 0: 
  1181                 pallo.Ase = "Famas"; 
  1182                 pallo.Ampumisnopeus = 1024; 
  1183                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 100; 
  1184                 pallo.Ammusmittari.Value = 100; 
  1185                 pallo.Latausnopeus = 1.9; 
  1186                 pallo.Latapati = 100; 
  1187                 pallo.Asekuva = Famas; 
  1188                 Sinikuva.Image = Famas; 
  1189                 Alkuvalikko(); 
   1459                asevalinta = "Famas"; 
   1460                Pelaajanase(); 
  11901461                break; 
  11911462            case 1: 
  1192                 pallo.Ase = "LMG Type"; 
  1193                 pallo.Ampumisnopeus = 448; 
  1194                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 400; 
  1195                 pallo.Ammusmittari.Value = 400; 
  1196                 pallo.Latausnopeus = 5.0; 
  1197                 pallo.Latapati = 400; 
  1198                 pallo.Asekuva = Light; 
  1199                 Sinikuva.Image = Light; 
  1200                 Alkuvalikko(); 
   1463                asevalinta = "LMG"; 
   1464                Pelaajanase(); 
  12011465                break; 
  12021466            case 2: 
   
  12051469        } 
  12061470    } 
  1207     void LMG2b(int s) 
  1208     { 
  1209         switch (s) 
  1210         { 
  1211  
  1212             case 0: 
  1213                 pallo2.Ase = "Famas"; 
  1214                 pallo2.Ampumisnopeus = 1024; 
  1215                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 100; 
  1216                 pallo2.Ammusmittari.Value = 100; 
  1217                 pallo2.Latausnopeus = 1.9; 
  1218                 pallo2.Latapati = 100; 
  1219                 pallo2.Asekuva = Famas; 
  1220                 Punakuva.Image = Famas; 
  1221                 Alkuvalikko(); 
  1222                 break; 
  1223             case 1: 
  1224                 pallo2.Ase = "LMG Type"; 
  1225                 pallo2.Ampumisnopeus = 448; 
  1226                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 400; 
  1227                 pallo2.Ammusmittari.Value = 400; 
  1228                 pallo2.Latausnopeus = 5.0; 
  1229                 pallo2.Latapati = 400; 
  1230                 pallo2.Asekuva = Light; 
  1231                 Punakuva.Image = Light; 
  1232                 Alkuvalikko(); 
  1233                 break; 
  1234             case 2: 
  1235                 Asetukset2(); 
  1236                 break; 
  1237         } 
  1238     } 
  1239     //Assault Riflet 
   1471 
  12401472    void As() 
  12411473    { 
   
  12511483 
  12521484            case 0: 
  1253                 pallo.Ase = "Ak"; 
  1254                 pallo.Ampumisnopeus = 890; 
  1255                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 64; 
  1256                 pallo.Ammusmittari.Value = 64; 
  1257                 pallo.Latausnopeus = 0.8; 
  1258                 pallo.Latapati = 64; 
  1259                 pallo.Asekuva = Ak47u; 
  1260                 Sinikuva.Image = Ak47u; 
  1261                 Alkuvalikko(); 
   1485                asevalinta = "Ak47u"; 
   1486                Pelaajanase(); 
  12621487                break; 
  12631488            case 1: 
  1264                 pallo.Ase = "Cal89"; 
  1265                 pallo.Ampumisnopeus = 1024; 
  1266                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 25; 
  1267                 pallo.Ammusmittari.Value = 25; 
  1268                 pallo.Latausnopeus = 2.1; 
  1269                 pallo.Latapati = 25; 
  1270                 pallo.Asekuva = Caliber; 
  1271                 Sinikuva.Image = Caliber; 
  1272                 Alkuvalikko(); 
   1489                asevalinta = "Cal89"; 
   1490                Pelaajanase(); 
  12731491                break; 
  12741492            case 2: 
   
  12761494                break; 
  12771495        } 
  1278     } 
  1279     void Asb() 
  1280     { 
  1281         MultiSelectWindow As = new MultiSelectWindow("Assault rifles", "Ak-47u", "Caliber `89", "Back"); 
  1282         As.Color = Color.Ruby; 
  1283         As.ItemSelected += As2b; 
  1284         Add(As); 
  1285     } 
  1286     void As2b(int s) 
  1287     { 
  1288         switch (s) 
  1289         { 
  1290  
  1291             case 0: 
  1292                 pallo2.Ase = "Ak"; 
  1293                 pallo2.Ampumisnopeus = 890; 
  1294                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 64; 
  1295                 pallo2.Ammusmittari.Value = 64; 
  1296                 pallo2.Latausnopeus = 0.8; 
  1297                 pallo2.Latapati = 64; 
  1298                 pallo2.Asekuva = Ak47u; 
  1299                 Punakuva.Image = Ak47u; 
  1300                 Alkuvalikko(); 
  1301                 break; 
  1302             case 1: 
  1303                 pallo2.Ase = "Cal89"; 
  1304                 pallo2.Ampumisnopeus = 1024; 
  1305                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 25; 
  1306                 pallo2.Ammusmittari.Value = 25; 
  1307                 pallo2.Latausnopeus = 2.1; 
  1308                 pallo2.Latapati = 25; 
  1309                 pallo2.Asekuva = Caliber; 
  1310                 Punakuva.Image = Caliber; 
  1311                 Alkuvalikko(); 
  1312                 break; 
  1313             case 2: 
  1314                 Asetukset2(); 
  1315                 break; 
  1316         } 
  1317     } 
  1318     //Sniput 
   1496 
   1497    } 
  13191498    void Sni() 
  13201499    { 
  1321         MultiSelectWindow Sni = new MultiSelectWindow("Sniper rifles", "Dragunov", "L84 Mod.", "Back"); 
  1322         Sni.Color = Color.MediumBlue; 
   1500        MultiSelectWindow Sni = new MultiSelectWindow("Sniper rifles:", "Dragunov", "L84 Mod.", "Back"); 
   1501        Sni.Color = Color.Green; 
  13231502        Sni.ItemSelected += Sni2; 
  13241503        Add(Sni); 
   
  13301509 
  13311510            case 0: 
  1332                 pallo.Ase = "Dragunov"; 
  1333                 pallo.Ampumisnopeus = 1024; 
  1334                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
  1335                 pallo.Ammusmittari.Value = 11; 
  1336                 pallo.Latausnopeus = 5.3; 
  1337                 pallo.Latapati = 11; 
  1338                 Sinikuva.Image = MGH; 
  1339                 Alkuvalikko(); 
   1511                asevalinta = "Dragunov"; 
   1512                Pelaajanase(); 
  13401513                break; 
  13411514            case 1: 
  1342                 pallo.Ase = "Barret"; 
  1343                 pallo.Ampumisnopeus = 1024; 
  1344                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 1; 
  1345                 pallo.Ammusmittari.Value = 1; 
  1346                 pallo.Latausnopeus = 2.0; 
  1347                 pallo.Latapati = 1; 
  1348                 Sinikuva.Image = Sniper; 
  1349                 Alkuvalikko(); 
   1515                asevalinta = "Barret"; 
   1516                Pelaajanase(); 
  13501517                break; 
  13511518            case 2: 
   
  13541521        } 
  13551522    } 
  1356     void Snib() 
  1357     { 
  1358         MultiSelectWindow Sni = new MultiSelectWindow("Sniper rifles", "Dragunov", "L84 Mod.", "Back"); 
  1359         Sni.Color = Color.Ruby; 
  1360         Sni.ItemSelected += Sni2b; 
  1361         Add(Sni); 
  1362     } 
  1363     void Sni2b(int s) 
  1364     { 
  1365         switch (s) 
  1366         { 
  1367  
  1368             case 0: 
  1369                 pallo2.Ase = "Dragunov"; 
  1370                 pallo2.Ampumisnopeus = 1024; 
  1371                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
  1372                 pallo2.Ammusmittari.Value = 11; 
  1373                 pallo2.Latausnopeus = 5.3; 
  1374                 pallo2.Latapati = 11; 
  1375                 Punakuva.Image = MGH; 
  1376                 Alkuvalikko(); 
  1377                 break; 
  1378             case 1: 
  1379                 pallo2.Ase = "Barret"; 
  1380                 pallo2.Ampumisnopeus = 1024; 
  1381                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 1; 
  1382                 pallo2.Ammusmittari.Value = 1; 
  1383                 pallo2.Latausnopeus = 2.0; 
  1384                 pallo2.Latapati = 1; 
  1385                 Punakuva.Image = Sniper; 
  1386                 Alkuvalikko(); 
  1387                 break; 
  1388             case 2: 
  1389                 Asetukset2(); 
  1390                 break; 
  1391         } 
  1392     } 
  13931523    void sho() 
  13941524    { 
  1395         MultiSelectWindow Sni = new MultiSelectWindow("Shotguns", "Striker", "Spas12", "Back"); 
   1525        MultiSelectWindow Sni = new MultiSelectWindow("Shotguns:", "Striker", "Spas12", "Back"); 
  13961526        Sni.Color = Color.MediumBlue; 
  13971527        Sni.ItemSelected += sho2; 
   
  14041534 
  14051535            case 0: 
  1406                 pallo.Ase = "Shotgun"; 
  1407                 pallo.Ampumisnopeus = 1224; 
  1408                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
  1409                 pallo.Ammusmittari.Value = 11; 
  1410                 pallo.Latausnopeus = 5.3; 
  1411                 pallo.Latapati = 11; 
  1412                 Sinikuva.Image = Shotgun; 
  1413                 Alkuvalikko(); 
   1536                asevalinta = "Striker"; 
   1537                Pelaajanase(); 
  14141538                break; 
  14151539            case 1: 
  1416                 pallo.Ase = "Spas"; 
  1417                 pallo.Ampumisnopeus = 1224; 
  1418                 pallo.Ammusmittari.MaxValue = 2; 
  1419                 pallo.Ammusmittari.Value = 2; 
  1420                 pallo.Latausnopeus = 1.6; 
  1421                 pallo.Latapati = 2; 
  1422                 Sinikuva.Image = Spas; 
  1423                 Alkuvalikko(); 
   1540                asevalinta = "Spas"; 
   1541                Pelaajanase(); 
  14241542                break; 
  14251543            case 2: 
   
  14281546        } 
  14291547    } 
  1430     void shob() 
  1431     { 
  1432         MultiSelectWindow Sni = new MultiSelectWindow("Shotguns", "Striker", "Spas12", "Back"); 
  1433         Sni.Color = Color.Ruby; 
  1434         Sni.ItemSelected += sho2b; 
  1435         Add(Sni); 
  1436     } 
  1437     void sho2b(int s) 
  1438     { 
  1439         switch (s) 
  1440         { 
  1441             case 0: 
  1442                 pallo2.Ase = "Shotgun"; 
  1443                 pallo2.Ampumisnopeus = 1224; 
  1444                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
  1445                 pallo2.Ammusmittari.Value = 11; 
  1446                 pallo2.Latausnopeus = 5.3; 
  1447                 pallo2.Latapati = 11; 
  1448                 Punakuva.Image = Shotgun; 
  1449                 Alkuvalikko(); 
  1450                 break; 
  1451             case 1: 
  1452                 pallo2.Ase = "Spas"; 
  1453                 pallo2.Ampumisnopeus = 1224; 
  1454                 pallo2.Ammusmittari.MaxValue = 2; 
  1455                 pallo2.Ammusmittari.Value = 2; 
  1456                 pallo2.Latausnopeus = 1.6; 
  1457                 pallo2.Latapati = 2; 
  1458                 Punakuva.Image = Spas; 
  1459                 Alkuvalikko(); 
  1460                 break; 
  1461             case 2: 
  1462                 Asetukset2(); 
  1463                 break; 
  1464         } 
  1465     } 
  1466     //Respaus 
   1548 
   1549    void Pelaajanase() 
   1550    { 
   1551        MultiSelectWindow Playersweapon; 
   1552        if (pelaajienmaara == 2) 
   1553            Playersweapon = new MultiSelectWindow("Who uses this weapon?", "P1", "P2"); 
   1554        else if (pelaajienmaara == 3) 
   1555            Playersweapon = new MultiSelectWindow("Who uses this weapon?", "P1", "P2", "P3"); 
   1556        else 
   1557            Playersweapon = new MultiSelectWindow("Who uses this weapon?", "P1", "P2", "P3", "P4"); 
   1558 
   1559        Playersweapon.Color = Color.Yellow; 
   1560        Playersweapon.ItemSelected += Pelaajanase2; 
   1561        Add(Playersweapon); 
   1562    } 
   1563    void Pelaajanase2(int s) 
   1564    { 
   1565        Pelaaja valittuPallo = pelaajat[s]; 
   1566        if (asevalinta == "HMG") 
   1567        { 
   1568            valittuPallo.Ase = "HMG"; 
   1569            valittuPallo.Ampumisnopeus = 800; 
   1570            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 500; 
   1571            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 500; 
   1572            valittuPallo.Latausnopeus = 6.7; 
   1573            valittuPallo.Latapati = 500; 
   1574            valittuPallo.Asekuva = HMG; 
   1575            aseKuvakkeet[s].Image = HMG; 
   1576            Alkuvalikko(); 
   1577        } 
   1578        if (asevalinta == "Dragunov") 
   1579        { 
   1580            valittuPallo.Ase = "Dragunov"; 
   1581            valittuPallo.Ampumisnopeus = 1024; 
   1582            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
   1583            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 11; 
   1584            valittuPallo.Latausnopeus = 5.3; 
   1585            valittuPallo.Latapati = 11; 
   1586            valittuPallo.Asekuva = MGH; 
   1587            aseKuvakkeet[s].Image = MGH; 
   1588            Alkuvalikko(); 
   1589        } 
   1590        if (asevalinta == "Barret") 
   1591        { 
   1592            valittuPallo.Ase = "Barret"; 
   1593            valittuPallo.Ampumisnopeus = 1024; 
   1594            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 1; 
   1595            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 1; 
   1596            valittuPallo.Latausnopeus = 2.0; 
   1597            valittuPallo.Latapati = 1; 
   1598            valittuPallo.Asekuva = Sniper; 
   1599            aseKuvakkeet[s].Image = Sniper; 
   1600            Alkuvalikko(); 
   1601        } 
   1602        if (asevalinta == "Striker") 
   1603        { 
   1604            valittuPallo.Ase = "Shotgun"; 
   1605            valittuPallo.Ampumisnopeus = 1224; 
   1606            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 11; 
   1607            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 11; 
   1608            valittuPallo.Latausnopeus = 5.3; 
   1609            valittuPallo.Latapati = 11; 
   1610            valittuPallo.Asekuva = Shotgun; 
   1611            aseKuvakkeet[s].Image = Shotgun; 
   1612            Alkuvalikko(); 
   1613        } 
   1614        if (asevalinta == "Spas") 
   1615        { 
   1616            valittuPallo.Ase = "Spas"; 
   1617            valittuPallo.Ampumisnopeus = 1224; 
   1618            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 2; 
   1619            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 2; 
   1620            valittuPallo.Latausnopeus = 1.6; 
   1621            valittuPallo.Latapati = 2; 
   1622            valittuPallo.Asekuva = Spas; 
   1623            aseKuvakkeet[s].Image = Spas; 
   1624            Alkuvalikko(); 
   1625        } 
   1626        if (asevalinta == "Ak47u") 
   1627        { 
   1628            valittuPallo.Ase = "Ak"; 
   1629            valittuPallo.Ampumisnopeus = 890; 
   1630            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 64; 
   1631            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 64; 
   1632            valittuPallo.Latausnopeus = 0.8; 
   1633            valittuPallo.Latapati = 64; 
   1634            valittuPallo.Asekuva = Ak47u; 
   1635            aseKuvakkeet[s].Image = Ak47u; 
   1636            Alkuvalikko(); 
   1637        } 
   1638        if (asevalinta == "Cal89") 
   1639        { 
   1640            valittuPallo.Ase = "Cal89"; 
   1641            valittuPallo.Ampumisnopeus = 1024; 
   1642            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 25; 
   1643            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 25; 
   1644            valittuPallo.Latausnopeus = 2.1; 
   1645            valittuPallo.Latapati = 25; 
   1646            valittuPallo.Asekuva = Caliber; 
   1647            aseKuvakkeet[s].Image = Caliber; 
   1648            Alkuvalikko(); 
   1649        } 
   1650        if (asevalinta == "LMG") 
   1651        { 
   1652            valittuPallo.Ase = "LMG Type"; 
   1653            valittuPallo.Ampumisnopeus = 448; 
   1654            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 400; 
   1655            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 400; 
   1656            valittuPallo.Latausnopeus = 5.0; 
   1657            valittuPallo.Latapati = 400; 
   1658            valittuPallo.Asekuva = Light; 
   1659            aseKuvakkeet[s].Image = Light; 
   1660            Alkuvalikko(); 
   1661        } 
   1662        if (asevalinta == "Famas") 
   1663        { 
   1664            valittuPallo.Ase = "Famas"; 
   1665            valittuPallo.Ampumisnopeus = 1024; 
   1666            valittuPallo.Ammusmittari.MaxValue = 100; 
   1667            valittuPallo.Ammusmittari.Value = 100; 
   1668            valittuPallo.Latausnopeus = 1.9; 
   1669            valittuPallo.Latapati = 100; 
   1670            valittuPallo.Asekuva = Famas; 
   1671            aseKuvakkeet[s].Image = Famas; 
   1672            Alkuvalikko(); 
   1673        } 
   1674    } 
   1675    #endregion 
   1676    #endregion 
  14671677    void Pelaajakuoli(Pelaaja p) 
  14681678    { 
   
  14701680        p.HasFlag = false; 
  14711681        kuolemat += 1; 
  1472         if (Zsurvival) { 
   1682        if (Zsurvival) 
   1683        { 
  14731684            String jaljella = (6 - kuolemat).ToString(); 
  14741685            Label elamia = new Label(150, 20, "Lifes left: " + jaljella); 
   
  14771688            Add(elamia); 
  14781689            elamia.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(4); 
  1479             if (kuolemat == 7) 
   1690            if (kuolemat == 5 + pelaajienmaara) 
  14801691            { 
  14811692                Pause(); 
  14821693                toplista(); 
  14831694            } 
  1484  
  14851695            else if (kuolemat > 5) 
  14861696                return; 
  14871697        } 
  1488  
  1489         if (p == pallo) 
  1490         {            
  1491             pallo.kuollut = true; 
  1492             pallo.Stop(); 
  1493             if (!Zsurvival) { pallo2.Pistemittari.Value += 1000; } 
  1494             if (CTF) 
   1698        p.kuollut = true; 
   1699        p.Stop(); 
   1700 
   1701        if (!Zsurvival) 
   1702        { 
   1703            pallo.Pistemittari.Value += 500; 
   1704            pallo2.Pistemittari.Value += 500; 
   1705            if (pelaajat.Count <= 3) 
  14951706            { 
  1496                 punalippu.OnLippu = true; 
  1497                 punalippu.Image = Punalippu; 
  1498                 Sinikuva.Image = p.Asekuva; 
   1707                pallo3.Pistemittari.Value += 500; 
  14991708            } 
  1500  
  1501             Timer.SingleShot(3.1, delegate 
   1709            if (pelaajat.Count == 4) 
  15021710            { 
  1503                 int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  1504                 pallo.X = spawnilista1[spawninumero].X; 
  1505                 pallo.Y = spawnilista1[spawninumero].Y; 
  1506                 pallo.apupallo.Position = pallo.Position; 
  1507                 pallo.kuollut = false; 
  1508                 Add(pallo); 
  1509                 Add(pallo.apupallo, 1); 
  1510                 pallo.turbomittari.Value = 100.0; 
  1511                 pallo.elamaMittari.Value = 500.0; 
  1512                 pallo.Ammusmittari.Value += pallo.Latapati; 
  1513             }); 
  1514  
  1515         } 
  1516         if (p == pallo2) 
  1517         { 
  1518             pallo2.kuollut = true; 
  1519             pallo2.Stop(); 
  1520             if (!Zsurvival) { pallo.Pistemittari.Value += 1000; } 
  1521             if (CTF) 
  1522             { 
  1523                 sinilippu.OnLippu = true; 
  1524                 sinilippu.Image = Sinilippu; 
  1525                 Punakuva.Image = p.Asekuva; 
   1711                pallo4.Pistemittari.Value += 500; 
  15261712            } 
  1527             Timer.SingleShot(3.1, delegate 
  1528             { 
  1529                 int spawninumero = RandomGen.NextInt(spawnilista1.Count); 
  1530                 pallo2.X = spawnilista2[spawninumero].X; 
  1531                 pallo2.Y = spawnilista2[spawninumero].Y; 
  1532                 pallo2.apupallo.Position = pallo2.Position; 
  1533                 pallo2.kuollut = false; 
  1534  
  1535                 Add(pallo2); 
  1536                 Add(pallo2.apupallo, 1); 
  1537  
  1538                 pallo2.turbomittari.Value = 100.0; 
  1539                 pallo2.elamaMittari.Value = 500.0; 
  1540                 pallo2.Ammusmittari.Value += pallo.Latapati; 
  1541             }); 
  1542         } 
   1713            p.Pistemittari.Value -= 1000; 
   1714 
   1715        } 
   1716        //if (CTF) 
   1717        //{ 
   1718        //    punalippu.OnLippu = true; 
   1719        //    punalippu.Image = Punalippu; 
   1720        //    Sinikuva.Image = p.Asekuva; 
   1721        //} 
   1722 
   1723        Timer.SingleShot(3.1, delegate 
   1724        { 
   1725            int spawninumero = RandomGen.NextInt(p.spawnLista.Count); 
   1726            p.X = p.spawnLista[spawninumero].X; 
   1727            p.Y = p.spawnLista[spawninumero].Y; 
   1728            p.apupallo.Position = pallo.Position; 
   1729            p.kuollut = false; 
   1730            Add(p); 
   1731            Add(p.apupallo, 1); 
   1732            p.turbomittari.Value = 100.0; 
   1733            p.elamaMittari.Value = 500.0; 
   1734            p.Ammusmittari.Value += pallo.Latapati; 
   1735        }); 
  15431736    } 
  15441737    //Kransu 
   
  16341827    } 
  16351828 
  1636     void setspawn2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   1829    void setspawn(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelaaja pelaaja) 
  16371830    { 
  16381831        Luomaa(paikka, leveys, korkeus); 
  1639         spawnilista2.Add(paikka + siirtyma); 
  1640     } 
  1641  
  1642     void setspawn1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  1643     { 
  1644         Luomaa(paikka, leveys, korkeus); 
  1645         spawnilista1.Add(paikka + siirtyma); 
   1832        pelaaja.spawnLista.Add(paikka + siirtyma); 
  16461833    } 
  16471834 
   
  16641851        hautausmaa.Image = Hauta; 
  16651852        hautausmaa.Tag = "Hautausmaa"; 
  1666         hautausmaa.Elpit.LowerLimit += delegate { 
  1667           hautausmaa.OnKunnossa = false; 
  1668           Hautausmaalista.Remove(hautausmaa.Position); 
  1669           hautausmaa.Image = HautaRikki; 
  1670           Timer.SingleShot(10, delegate {  
  1671               hautausmaa.OnKunnossa = true; 
  1672               hautausmaa.Image = Hauta; 
  1673               Hautausmaalista.Add(paikka + siirtyma); 
  1674               hautausmaa.Elpit.Value = hautausmaa.Elpit.MaxValue; 
  1675           }); 
   1853        hautausmaa.Elpit.LowerLimit += delegate 
   1854        { 
   1855            hautausmaa.OnKunnossa = false; 
   1856            Hautausmaalista.Remove(hautausmaa.Position); 
   1857            hautausmaa.Image = HautaRikki; 
   1858            Timer.SingleShot(10, delegate 
   1859            { 
   1860                hautausmaa.OnKunnossa = true; 
   1861                hautausmaa.Image = Hauta; 
   1862                Hautausmaalista.Add(paikka + siirtyma); 
   1863                hautausmaa.Elpit.Value = hautausmaa.Elpit.MaxValue; 
   1864            }); 
  16761865 
  16771866        }; 
   
  17101899    void SpawnZombie(int numero) 
  17111900    { 
  1712         if(Hautausmaalista.Count == 0)return; 
   1901        if (Hautausmaalista.Count == 0) return; 
  17131902        Zombi Zombie = new Zombi(20, 20); 
  17141903 
   
  17931982        } 
  17941983    } 
  1795     void ZombiHyokkaa (Pelaaja olio, PhysicsObject zombi) 
   1984    void ZombiHyokkaa(Pelaaja olio, PhysicsObject zombi) 
  17961985    { 
  17971986        if (olio is Pelaaja) 
   
  18001989        } 
  18011990    } 
  1802          
   1991 
  18031992 
  18041993    void LippuTankoKosketus(Pelaaja p, Flag f) 
   
  18832072                             "Congrats, you made it to the top list with points %p, please enter your nic.", 
  18842073                             topZombeissa, pallo.Pistemittari.Value); 
  1885   topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
  1886   Add( topIkkuna ); 
   2074        topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   2075        Add(topIkkuna); 
  18872076    } 
  18882077    void TallennaPisteet(Window sender) 
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2/FromAbove.csproj.Debug.cachefile

  r3994 r4017  
  1 Content\Punapallo.xnb 
  21Content\Testikartta.xnb 
  32Content\Yang.xnb 
  4 Content\Sinipallo.xnb 
  53Content\Punapati.xnb 
  64Content\Sinipati.xnb 
   
  3634Content\RedFlag.xnb 
  3735Content\Flag.xnb 
  38 Content\coin-drop-5.xnb 
  39 Content\tablet-bottle-1.xnb 
  40 Content\gun-cocking-01.xnb 
  4136Content\Zsurvival Arena.xnb 
  4237Content\Zombi.xnb 
  4338Content\Hautakivikakkaperkele.xnb 
  4439Content\Hautakivikakkaperkelehakattupaska.xnb 
   40Content\pallo1.xnb 
   41Content\pallo2.xnb 
   42Content\pallo3.xnb 
   43Content\pallo4.xnb 
   44Content\coin-drop-5.xnb 
   45Content\tablet-bottle-1.xnb 
   46Content\gun-cocking-01.xnb 
   47Content\Viherpati.xnb 
   48Content\Keltapati.xnb 
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2/bin/x86/Debug/Data/pisteet.xml

  r3994 r4017  
  66        <Item Index="0" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  77          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   8            <Value>Screw you</Value> 
   9          </Field> 
   10          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   11            <Value>59026</Value> 
   12          </Field> 
   13        </Item> 
   14        <Item Index="1" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   15          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  816            <Value>Kakkaaivo</Value> 
  917          </Field> 
   
  1220          </Field> 
  1321        </Item> 
  14         <Item Index="1" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   22        <Item Index="2" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   23          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   24            <Value>Screw you</Value> 
   25          </Field> 
   26          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   27            <Value>37744</Value> 
   28          </Field> 
   29        </Item> 
   30        <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   31          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   32            <Value>Testing</Value> 
   33          </Field> 
   34          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   35            <Value>35244</Value> 
   36          </Field> 
   37        </Item> 
   38        <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   39          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   40            <Value>Screw you</Value> 
   41          </Field> 
   42          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   43            <Value>24798</Value> 
   44          </Field> 
   45        </Item> 
   46        <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   47          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   48            <Value>Screw you</Value> 
   49          </Field> 
   50          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   51            <Value>22114</Value> 
   52          </Field> 
   53        </Item> 
   54        <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   55          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   56            <Value>Testing</Value> 
   57          </Field> 
   58          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   59            <Value>14643</Value> 
   60          </Field> 
   61        </Item> 
   62        <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   63          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   64            <Value>Testing</Value> 
   65          </Field> 
   66          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   67            <Value>13554</Value> 
   68          </Field> 
   69        </Item> 
   70        <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  1571          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  1672            <Value>no</Value> 
  1773          </Field> 
  1874          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  19             <Value>3848</Value> 
  20           </Field> 
  21         </Item> 
  22         <Item Index="2" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  23           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  24             <Value>no</Value> 
  25           </Field> 
  26           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  27             <Value>3213</Value> 
  28           </Field> 
  29         </Item> 
  30         <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  31           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  32             <Value>Et kylla voita tata!</Value> 
  33           </Field> 
  34           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  35             <Value>207</Value> 
  36           </Field> 
  37         </Item> 
  38         <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  39           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  40             <Value>-</Value> 
  41           </Field> 
  42           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  43             <Value>0</Value> 
  44           </Field> 
  45         </Item> 
  46         <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  47           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  48             <Value>-</Value> 
  49           </Field> 
  50           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  51             <Value>0</Value> 
  52           </Field> 
  53         </Item> 
  54         <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  55           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  56             <Value>-</Value> 
  57           </Field> 
  58           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  59             <Value>0</Value> 
  60           </Field> 
  61         </Item> 
  62         <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  63           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  64             <Value>-</Value> 
  65           </Field> 
  66           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  67             <Value>0</Value> 
  68           </Field> 
  69         </Item> 
  70         <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  71           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  72             <Value>-</Value> 
  73           </Field> 
  74           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  75             <Value>0</Value> 
   75            <Value>6264</Value> 
  7676          </Field> 
  7777        </Item> 
  7878        <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  7979          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  80             <Value>-</Value> 
   80            <Value>no shit sherlok</Value> 
  8181          </Field> 
  8282          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  83             <Value>0</Value> 
   83            <Value>5028</Value> 
  8484          </Field> 
  8585        </Item> 
   
  8787    </Field> 
  8888    <Field Name="LastEnteredName" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  89       <Value>no</Value> 
   89      <Value>Screw you</Value> 
  9090    </Field> 
  9191  </Object> 
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3982 r4017  
  659659            <returns></returns> 
  660660        </member> 
   661        <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
   662            <summary> 
   663            Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
   664            </summary> 
   665            <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
   666            <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
   667        </member> 
  661668        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
  662669            <summary> 
   
  858865            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  859866        </member> 
  860         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   867        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double)"> 
  861868            <summary> 
  862869            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   
  865872            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  866873            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  867             <param name="distanceChange">Kuinka paljon heitettÀvÀn kappaleen etÀisyyteen lisÀtÀÀn (oletus 0)</param> 
   874            <param name="distOffset">Offset ammuksen etÀisyydelle</param> 
  868875            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
   876            <param name="axialOffset">Offset ammuksen akselin suuntaiselle paikalle</param> 
  869877        </member> 
  870878        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
   
  13471355            </summary> 
  13481356        </member> 
   1357        <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.TurnSpeed"> 
   1358            <summary> 
   1359            MaksimikÀÀntymisnopeus (radiaania sekunnissa) 
   1360            </summary> 
   1361        </member> 
  13491362        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  13501363            <summary> 
   
  14211434            </summary> 
  14221435        </member> 
   1436        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.CloseBrain"> 
   1437            <summary> 
   1438            Aivot, joita kÀytetÀÀn nÀiden sijasta kun ollaan lÀhellÀ kohdestta 
   1439            </summary> 
   1440        </member> 
  14231441        <member name="E:Jypeli.FollowerBrain.TargetClose"> 
  14241442            <summary> 
   
  14331451                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
  14341452            </value> 
   1453        </member> 
   1454        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.Delay"> 
   1455            <summary> 
   1456            Viive seuraamislogiikassa. Oletuksena nolla (seuraa reaaliajassa) 
   1457            </summary> 
  14351458        </member> 
  14361459        <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
   
  17151738            <summary> 
  17161739            TÀysikulma (360 astetta). 
   1740            </summary> 
   1741        </member> 
   1742        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Infinity"> 
   1743            <summary> 
   1744            ÄÀretön kulma. 
  17171745            </summary> 
  17181746        </member> 
   
  33543382            <param name="img">Kuva, jossa jokainen pikseli vastaa oliota.</param> 
  33553383        </member> 
   3384        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.#ctor(System.String)"> 
   3385            <summary> 
   3386            Luo uuden ruutukartan. 
   3387            </summary> 
   3388            <param name="assetName">Kuvatiedoston nimi.</param> 
   3389        </member> 
  33563390        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
  33573391            <summary> 
   
  33593393            </summary> 
  33603394            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
   3395        </member> 
   3396        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod)"> 
   3397            <summary> 
   3398            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3399            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3400            Execute. 
   3401            </summary> 
   3402            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3403            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3404        </member> 
   3405        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``1(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3406            <summary> 
   3407            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3408            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3409            Execute. 
   3410            </summary> 
   3411            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3412            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3413            <param name="p1">Parametri</param> 
   3414        </member> 
   3415        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``2(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3416            <summary> 
   3417            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3418            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3419            Execute. 
   3420            </summary> 
   3421            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3422            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3423            <param name="p1">Parametri</param> 
   3424            <param name="p2">Parametri</param> 
   3425        </member> 
   3426        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``3(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3427            <summary> 
   3428            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3429            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3430            Execute. 
   3431            </summary> 
   3432            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3433            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3434            <param name="p1">Parametri</param> 
   3435            <param name="p2">Parametri</param> 
   3436            <param name="p3">Parametri</param> 
  33613437        </member> 
  33623438        <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.ColorTolerance"> 
   
  60716147            Palkin rakentaja. 
  60726148            </summary> 
   6149            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6150            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6151        </member> 
   6152        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   6153            <summary> 
   6154            Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
   6155            </summary> 
   6156            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6157            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6158            <param name="meter">Mittari</param> 
  60736159        </member> 
  60746160        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   
  64376523            </summary> 
  64386524        </member> 
   6525        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Meter)"> 
   6526            <summary> 
   6527            Lue uuden tekstikentÀn ja sitoo sen mittarin arvoon. 
   6528            </summary> 
   6529            <param name="meter">Mittari</param> 
   6530        </member> 
  64396531        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  64406532            <summary> 
   
  67826874            </summary> 
  67836875        </member> 
   6876        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Font"> 
   6877            <summary> 
   6878            Fontti. 
   6879            </summary> 
   6880        </member> 
  67846881        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  67856882            <summary> 
   
  68186915            Palkin rakentaja. 
  68196916            </summary> 
   6917            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6918            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6919        </member> 
   6920        <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   6921            <summary> 
   6922            Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
   6923            </summary> 
   6924            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6925            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6926            <param name="meter">Mittari</param> 
  68206927        </member> 
  68216928        <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
   
  69547061            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  69557062            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   7063        </member> 
   7064        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   7065            <summary> 
   7066            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   7067            Sitoo liukusÀÀtimen arvon mittarin arvoon. 
   7068            </summary> 
   7069            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   7070            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   7071            <param name="meter">Mittari</param> 
  69567072        </member> 
  69577073        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   
  1138211498            <param name="time">Aika, jonka tÀrinÀ kestÀÀ (sekunteina).</param> 
  1138311499        </member> 
   11500        <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.IsConnected"> 
   11501            <summary> 
   11502            Onko ohjain kytkettynÀ. 
   11503            </summary> 
   11504        </member> 
  1138411505        <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftThumbDirection"> 
  1138511506            <summary> 
   
  1185711978            </summary> 
  1185811979            <returns>Vektori.</returns> 
   11980        </member> 
   11981        <member name="M:Jypeli.Level.GetRandomFreePosition(System.Double)"> 
   11982            <summary> 
   11983            Palauttaa satunnaisen vapaan kohdan kentÀn reunojen sisÀltÀ. 
   11984            </summary> 
   11985            <param name="radius">SÀde jonka sisÀllÀ ei saa olla olioita</param> 
   11986            <returns></returns> 
  1185911987        </member> 
  1186011988        <member name="M:Jypeli.Level.LoadFromFile(System.String)"> 
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2/obj/x86/Debug/FromAbove.csproj.FileListAbsolute.txt

  r3994 r4017  
  3434C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  3535C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli2.exe 
  36 C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Punapallo.xnb 
  3736C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Testikartta.xnb 
  3837C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Yang.xnb 
  39 C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Sinipallo.xnb 
  4038C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Punapati.xnb 
  4139C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Sinipati.xnb 
   
  8482C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Hautakivikakkaperkele.xnb 
  8583C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Hautakivikakkaperkelehakattupaska.xnb 
   84C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo1.xnb 
   85C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo2.xnb 
   86C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo3.xnb 
   87C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo4.xnb 
   88C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Viherpati.xnb 
   89C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Keltapati.xnb 
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2/obj/x86/Debug/cachefile-{6DE8AD16-4506-434B-9096-A0F37ECAA229}-targetpath.txt

  r3994 r4017  
  1 Content\Punapallo.xnb 
  21Content\Testikartta.xnb 
  32Content\Yang.xnb 
  4 Content\Sinipallo.xnb 
  53Content\Punapati.xnb 
  64Content\Sinipati.xnb 
   
  3634Content\RedFlag.xnb 
  3735Content\Flag.xnb 
  38 Content\coin-drop-5.xnb 
  39 Content\tablet-bottle-1.xnb 
  40 Content\gun-cocking-01.xnb 
  4136Content\Zsurvival Arena.xnb 
  4237Content\Zombi.xnb 
  4338Content\Hautakivikakkaperkele.xnb 
  4439Content\Hautakivikakkaperkelehakattupaska.xnb 
   40Content\pallo1.xnb 
   41Content\pallo2.xnb 
   42Content\pallo3.xnb 
   43Content\pallo4.xnb 
   44Content\coin-drop-5.xnb 
   45Content\tablet-bottle-1.xnb 
   46Content\gun-cocking-01.xnb 
   47Content\Viherpati.xnb 
   48Content\Keltapati.xnb 
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2Content/FromAboveContent.contentproj

  r3994 r4017  
  4545  </ItemGroup> 
  4646  <ItemGroup> 
  47     <Compile Include="Punapallo.png"> 
  48       <Name>Punapallo</Name> 
  49       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  50       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  51     </Compile> 
  5247    <Compile Include="Testikartta.png"> 
  5348      <Name>Testikartta</Name> 
   
  5752    <Compile Include="Yang.png"> 
  5853      <Name>Yang</Name> 
  59       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  60       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  61     </Compile> 
  62   </ItemGroup> 
  63   <ItemGroup> 
  64     <Compile Include="Sinipallo.png"> 
  65       <Name>Sinipallo</Name> 
  6654      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  6755      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  316304    <Compile Include="Hautakivikakkaperkelehakattupaska.png"> 
  317305      <Name>Hautakivikakkaperkelehakattupaska</Name> 
   306      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   307      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   308    </Compile> 
   309  </ItemGroup> 
   310  <ItemGroup> 
   311    <Compile Include="pallo1.png"> 
   312      <Name>pallo1</Name> 
   313      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   314      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   315    </Compile> 
   316  </ItemGroup> 
   317  <ItemGroup> 
   318    <Compile Include="pallo2.png"> 
   319      <Name>pallo2</Name> 
   320      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   321      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   322    </Compile> 
   323  </ItemGroup> 
   324  <ItemGroup> 
   325    <Compile Include="pallo3.png"> 
   326      <Name>pallo3</Name> 
   327      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   328      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   329    </Compile> 
   330  </ItemGroup> 
   331  <ItemGroup> 
   332    <Compile Include="pallo4.png"> 
   333      <Name>pallo4</Name> 
   334      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   335      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   336    </Compile> 
   337  </ItemGroup> 
   338  <ItemGroup> 
   339    <Compile Include="Viherpati.png"> 
   340      <Name>Viherpati</Name> 
   341      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   342      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   343    </Compile> 
   344  </ItemGroup> 
   345  <ItemGroup> 
   346    <Compile Include="Keltapati.png"> 
   347      <Name>Keltapati</Name> 
  318348      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  319349      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
 • 2012/23/AnttiR/From above/FysiikkaPeli2/FysiikkaPeli2Content/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r3994 r4017  
  33  <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
  44    <Item> 
  5       <Source>Punapallo.png</Source> 
  6       <Name>Punapallo</Name> 
  7       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  8       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  9       <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Punapallo.xnb</Output> 
  11       <Time>2013-06-05T20:29:20.5547406+03:00</Time> 
  12     </Item> 
  13     <Item> 
  145      <Source>Testikartta.png</Source> 
  156      <Name>Testikartta</Name> 
   
  3021    </Item> 
  3122    <Item> 
  32       <Source>Sinipallo.png</Source> 
  33       <Name>Sinipallo</Name> 
  34       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  35       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  36       <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Sinipallo.xnb</Output> 
  38       <Time>2013-06-05T18:43:03.4279898+03:00</Time> 
  39     </Item> 
  40     <Item> 
  4123      <Source>Punapati.png</Source> 
  4224      <Name>Punapati</Name> 
   
  234216      <Options>None</Options> 
  235217      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Elppilaatikko.xnb</Output> 
  236       <Time>2013-06-04T15:50:54.4577352+03:00</Time> 
   218      <Time>2013-06-07T10:22:08.6810832+03:00</Time> 
  237219    </Item> 
  238220    <Item> 
   
  334316      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Flag.xnb</Output> 
  335317      <Time>2013-06-05T15:06:17.8751147+03:00</Time> 
   318    </Item> 
   319    <Item> 
   320      <Source>Zsurvival Arena.png</Source> 
   321      <Name>Zsurvival Arena</Name> 
   322      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   323      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   324      <Options>None</Options> 
   325      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Zsurvival Arena.xnb</Output> 
   326      <Time>2013-06-07T11:50:26.1492477+03:00</Time> 
   327    </Item> 
   328    <Item> 
   329      <Source>Zombi.png</Source> 
   330      <Name>Zombi</Name> 
   331      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   332      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   333      <Options>None</Options> 
   334      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Zombi.xnb</Output> 
   335      <Time>2013-06-06T10:38:04.4296587+03:00</Time> 
   336    </Item> 
   337    <Item> 
   338      <Source>Hautakivikakkaperkele.png</Source> 
   339      <Name>Hautakivikakkaperkele</Name> 
   340      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   341      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   342      <Options>None</Options> 
   343      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Hautakivikakkaperkele.xnb</Output> 
   344      <Time>2013-06-06T12:35:50.5432587+03:00</Time> 
   345    </Item> 
   346    <Item> 
   347      <Source>Hautakivikakkaperkelehakattupaska.png</Source> 
   348      <Name>Hautakivikakkaperkelehakattupaska</Name> 
   349      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   350      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   351      <Options>None</Options> 
   352      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Hautakivikakkaperkelehakattupaska.xnb</Output> 
   353      <Time>2013-06-06T12:37:43.3470568+03:00</Time> 
   354    </Item> 
   355    <Item> 
   356      <Source>pallo1.png</Source> 
   357      <Name>pallo1</Name> 
   358      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   359      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   360      <Options>None</Options> 
   361      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo1.xnb</Output> 
   362      <Time>2013-06-05T18:43:03.4279898+03:00</Time> 
   363    </Item> 
   364    <Item> 
   365      <Source>pallo2.png</Source> 
   366      <Name>pallo2</Name> 
   367      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   368      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   369      <Options>None</Options> 
   370      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo2.xnb</Output> 
   371      <Time>2013-06-06T14:42:48.5690701+03:00</Time> 
   372    </Item> 
   373    <Item> 
   374      <Source>pallo3.png</Source> 
   375      <Name>pallo3</Name> 
   376      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   377      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   378      <Options>None</Options> 
   379      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo3.xnb</Output> 
   380      <Time>2013-06-06T18:11:19.1011513+03:00</Time> 
   381    </Item> 
   382    <Item> 
   383      <Source>pallo4.png</Source> 
   384      <Name>pallo4</Name> 
   385      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   386      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   387      <Options>None</Options> 
   388      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\pallo4.xnb</Output> 
   389      <Time>2013-06-06T18:14:20.9010711+03:00</Time> 
  336390    </Item> 
  337391    <Item> 
   
  363417    </Item> 
  364418    <Item> 
  365       <Source>Zsurvival Arena.png</Source> 
  366       <Name>Zsurvival Arena</Name> 
  367       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  368       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  369       <Options>None</Options> 
  370       <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Zsurvival Arena.xnb</Output> 
  371       <Time>2013-06-06T09:48:35.7163468+03:00</Time> 
  372     </Item> 
  373     <Item> 
  374       <Source>Zombi.png</Source> 
  375       <Name>Zombi</Name> 
  376       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  377       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  378       <Options>None</Options> 
  379       <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Zombi.xnb</Output> 
  380       <Time>2013-06-06T10:38:04.4296587+03:00</Time> 
  381     </Item> 
  382     <Item> 
  383       <Source>Hautakivikakkaperkele.png</Source> 
  384       <Name>Hautakivikakkaperkele</Name> 
  385       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  386       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  387       <Options>None</Options> 
  388       <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Hautakivikakkaperkele.xnb</Output> 
  389       <Time>2013-06-06T12:35:50.5432587+03:00</Time> 
  390     </Item> 
  391     <Item> 
  392       <Source>Hautakivikakkaperkelehakattupaska.png</Source> 
  393       <Name>Hautakivikakkaperkelehakattupaska</Name> 
  394       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  395       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  396       <Options>None</Options> 
  397       <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Hautakivikakkaperkelehakattupaska.xnb</Output> 
  398       <Time>2013-06-06T12:37:43.3470568+03:00</Time> 
   419      <Source>Viherpati.png</Source> 
   420      <Name>Viherpati</Name> 
   421      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   422      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   423      <Options>None</Options> 
   424      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Viherpati.xnb</Output> 
   425      <Time>2013-06-06T18:19:25.7140943+03:00</Time> 
   426    </Item> 
   427    <Item> 
   428      <Source>Keltapati.png</Source> 
   429      <Name>Keltapati</Name> 
   430      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   431      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   432      <Options>None</Options> 
   433      <Output>C:\Users\Pelikurssi\Desktop\From above\FysiikkaPeli2\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\Keltapati.xnb</Output> 
   434      <Time>2013-06-06T18:18:30.8487979+03:00</Time> 
  399435    </Item> 
  400436    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  412448      <Assembly> 
  413449        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  414         <Value>2013-06-03T13:46:40+03:00</Value> 
   450        <Value>2013-06-06T15:48:30+03:00</Value> 
  415451      </Assembly> 
  416452      <Assembly> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.