Changeset 4001 for 2013/23


Ignore:
Timestamp:
2013-06-06 21:13:23 (10 years ago)
Author:
osomalab
Message:
 
Location:
2013/23/OsamaA/Magneta
Files:
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/Magneta.cs

  r3972 r4001  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
  9 public class Magneta : PhysicsGame 
   9namespace MagnetaNS 
  1010{ 
  11     PhysicsObject pelaaja; 
  12     Vector suunta; 
  13     GameObject nelio; 
  14     List<PhysicsObject> minionit; 
  15     List<PhysicsObject> valitutMinionit; 
  16     List<PhysicsObject> hirviot; 
  17  
  18     public override void Begin() 
   11    public partial class Magneta : PhysicsGame 
  1912    { 
  20         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  21         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  22         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  23         IsMouseVisible = true; 
  24         minionit = new List<PhysicsObject>(); 
  25         valitutMinionit = new List<PhysicsObject>(); 
  26         luoKentta(); 
  27         asetaNappaimet(); 
   13        bool toiminta; 
   14        Seurattava pelaaja; 
   15        Vector suunta; 
   16        GameObject nelio; 
   17        Timer tarkistaValtaus; 
   18        List<Seuraaja> minionit; 
   19        List<Seuraaja> valitutMinionit; 
   20        List<Seuraaja> hirviot; 
   21        List<Tukikohta> tukikohdat; 
   22        List<Seurattava> pelaajanTKValtauskentat; 
   23 
   24        public override void Begin() 
   25        { 
   26            // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   27            PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   28            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   29            IsMouseVisible = true; 
   30 
   31            luoKentta(); 
   32            asetaNappaimet(); 
   33        } 
   34 
   35        public void luoKentta() 
   36        { 
   37            minionit = new List<Seuraaja>(); 
   38            valitutMinionit = new List<Seuraaja>(); 
   39            hirviot = new List<Seuraaja>(); 
   40            tukikohdat = new List<Tukikohta>(); 
   41            pelaajanTKValtauskentat = new List<Seurattava>(); 
   42            tarkistaValtaus = new Timer(); 
   43            tarkistaValtaus.Interval = 0.1; 
   44            tarkistaValtaus.Start(); 
   45            tarkistaValtaus.Timeout += timeout; 
   46            toiminta = false; 
   47            suunta = Vector.Zero; 
   48            Level.CreateBorders(); 
   49            luoPelaaja(); 
   50            luoHirvio(new Vector(0, 0)); 
   51            AddCollisionHandler(pelaaja, "hirvio", CollisionHandler.AddMeterValue(pelaaja.HP, -1)); 
   52            luoTukikohta(100, 100, 40, true, delegate { luoMinioni(100, 100); }, new Vector(100, 100), 1); 
   53            luoTukikohta(-100, -100, 40, false, delegate { luoHirvio(-100, -100); }, new Vector(-50, 100), 1); 
   54            luoTukikohta(-200, -200, 40, true, delegate { luoMinioni(-200, -200); }, new Vector(0, 70), 1); 
   55            luoTukikohta(300, 5, 40, false, delegate { luoHirvio(300, 5); }, new Vector(-80, 30), 1); 
   56            luoTukikohta(0, 350, 40, true, delegate { luoMinioni(0, 350); }, new Vector(50, -100), 1); 
   57        } 
   58         
   59        public void luoPelaaja() 
   60        { 
   61            pelaaja = new Seurattava(20, 20, 10); 
   62            pelaaja.Image = LoadImage("Osamapelin_Sankari"); 
   63            pelaaja.CanRotate = false; 
   64            pelaaja.Restitution = 0.0; 
   65            pelaaja.LinearDamping = 0.95; 
   66            pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
   67            pelaaja.Mass = 20; 
   68            pelaaja.Tag = "pelaaja"; 
   69            Add(pelaaja); 
   70 
   71        } 
   72 
   73        public void luoMinioni(double x, double y) 
   74        { 
   75            this.luoMinioni(new Vector(x, y)); 
   76        } 
   77 
   78        public void luoMinioni(Vector v) 
   79        { 
   80            Seuraaja minioni = new Seuraaja(20, 20, 2); 
   81            minioni.Image = LoadImage("Osamapelin_minioni"); 
   82            minioni.Position = v; 
   83            minioni.Restitution = 0.0; 
   84            minioni.LinearDamping = 0.75; 
   85            minioni.Shape = Shape.Circle; 
   86            minioni.Mass = 10; 
   87            minioni.Tag = "minioni"; 
   88            minionit.Add(minioni); 
   89            AddCollisionHandler(minioni, "hirvio", CollisionHandler.AddMeterValue(minioni.HP, -1)); 
   90            minioni.Destroyed += 
   91            delegate 
   92            { 
   93                minionit.Remove(minioni); 
   94            }; 
   95            Add(minioni); 
   96            Seuraa(minioni, pelaaja);             
   97        } 
   98 
   99        public void luoHirvio(double x, double y) 
   100        { 
   101            this.luoHirvio(new Vector(x, y)); 
   102        } 
   103 
   104        public void luoHirvio(Vector v) 
   105        { 
   106            Seuraaja hirvio = new Seuraaja(20, 20, 1); 
   107            hirvio.Image = LoadImage("Osamapelin_orkkeli"); 
   108            hirvio.Position = v; 
   109            hirvio.Restitution = 0.0; 
   110            hirvio.LinearDamping = 0.75; 
   111            hirvio.Shape = Shape.Circle; 
   112            hirvio.Color = Color.Brown; 
   113            hirvio.Tag = "hirvio"; 
   114            AddCollisionHandler(hirvio, "minioni", CollisionHandler.AddMeterValue(hirvio.HP, -1)); 
   115            hirvio.Mass = 15; 
   116            hirvio.Destroyed += delegate 
   117            { 
   118                hirviot.Remove(hirvio); 
   119            }; 
   120            hirviot.Add(hirvio); 
   121            Add(hirvio); 
   122 
   123        } 
   124 
   125        public void luoTukikohta(double x, double y, double spawnausAika, bool onkoPelaajan, Action tapahtuuSpawnatessa, Vector ase, double valtausAika) 
   126        { 
   127            Tukikohta tukikohta = new Tukikohta(x, y, valtausAika, onkoPelaajan, delegate { tapahtuuSpawnatessa(); }, ase, spawnausAika); 
   128            tukikohdat.Add(tukikohta); 
   129            if (onkoPelaajan == true) 
   130            { 
   131                pelaajanTKValtauskentat.Add(tukikohta.Valtauskentta); 
   132            } 
   133            Add(tukikohta); 
   134        } 
   135 
   136        public void timeout() 
   137        { 
   138            tarkistaValtauskentat(); 
   139            jokamiesLiikkeelle(); 
   140        } 
   141 
   142        /// <summary> 
   143        ///  
   144        /// </summary> 
   145        public void tarkistaValtauskentat() 
   146        { 
   147            for (int i = 0; i < tukikohdat.Count; i++) 
   148            { 
   149                int ii = i; 
   150                List<Seurattava> sisalla = tukikohdat[ii].KetaOnSisalla<Seurattava>(GetObjects(x => true)); 
   151                if (sisalla.Count == 0) continue; 
   152 
   153                Seurattava seurattava = sisalla[0]; 
   154                if (tukikohdat[ii].AloitaValtaus(seurattava))    // Aloittaa valtauksen, jos saa vallatuksi, suorittaa 
   155                { 
   156                    if (tukikohdat[ii].OnkoPelaajan)             // jos pelaaja saa vallatuksi 
   157                    { 
   158                        pelaajanTKValtauskentat.Add(tukikohdat[ii].Valtauskentta); 
   159                        tukikohdat[ii].TapahtuuSpawnatessa = delegate 
   160                        { 
   161                            luoMinioni(tukikohdat[ii].Position); 
   162                        }; 
   163                        continue; 
   164                    } 
   165                    tukikohdat[ii].TapahtuuSpawnatessa = delegate { luoHirvio(tukikohdat[ii].Position); };       // jos hirviö saa vallatuksi 
   166                    foreach (var item in hirviot) 
   167                    { 
   168                        item.PoistaSeurattava(); 
   169                    } 
   170                    pelaajanTKValtauskentat.Remove(tukikohdat[ii].Valtauskentta); 
   171                } 
   172            } 
   173        } 
   174 
   175        public void asetaNappaimet() 
   176        { 
   177            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, valitseMinionit, "Valitsee minionit valitulta alueelta"); 
   178            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Released, suoritaValinta, "Liikuttaa valitut minionit haluamaan paikkaan"); 
   179            Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, suoritaKomento, "Suorittaa komennon"); 
   180            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "ylös", pelaaja, new Vector(0.0, 1.0)); 
   181            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "vasen", pelaaja, new Vector(-1.0, 0.0)); 
   182            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "alas", pelaaja, new Vector(0.0, -1.0)); 
   183            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "oikea", pelaaja, new Vector(1.0, 0.0)); 
   184            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(0.0, -1.0)); 
   185            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(1.0, 0.0)); 
   186            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(0.0, 1.0)); 
   187            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(-1.0, 0.0)); 
   188            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, liikutaPelaajaa, null); 
   189            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikutaPelaajaa, null); 
   190            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, liikutaPelaajaa, null); 
   191            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikutaPelaajaa, null); 
   192            Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Pressed, Seuraa, null, valitutMinionit, pelaaja); 
   193            Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, onkoToiminnassa, "Lisää näppäimiä hiirelle", true); 
   194            Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, onkoToiminnassa, "Lisää näppäimiä hiirelle", false); 
   195 
   196            //Kompromissi hirviötarkistuksille xDD 
   197 
   198            //Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Up, hirviotLiikkeelle, "Suorittaa komennon"); 
   199            //Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, hirviotLiikkeelle, "Suorittaa komennon"); 
   200        } 
   201 
   202        public void asetaSuunta(PhysicsObject obj, Vector lisaa) 
   203        { 
   204            pelaaja.Velocity = Vector.Zero; 
   205            suunta += lisaa; 
   206        } 
   207 
   208        public void liikutaPelaajaa() 
   209        { 
   210            if (suunta == Vector.Zero) 
   211            { 
   212                pelaaja.Velocity = Vector.Zero; 
   213            } 
   214            else 
   215            { 
   216                pelaaja.Velocity = Vector.FromLengthAndAngle(200.0, suunta.Angle); 
   217            } 
   218        } 
   219 
   220        public void valitseMinionit() 
   221        { 
   222            Vector null1 = Mouse.PositionOnWorld; 
   223            nelio = new GameObject(0.0, 0.0); 
   224            nelio.Color = new Color(255, 255, 255, 100); 
   225            Add(nelio); 
   226            Mouse.ListenMovement(0.0, seuraaHiirta, "Siirtää valintaneliön nurkkaa", nelio, null1); 
   227        } 
   228 
   229        void seuraaHiirta(AnalogState hiirenTila, GameObject obj, Vector v) 
   230        { 
   231            Vector u = Mouse.PositionOnWorld; 
   232            obj.Position = new Vector((v.X + u.X) / 2, (v.Y + u.Y) / 2); 
   233            obj.Size = new Vector(Math.Abs(u.X - v.X), Math.Abs(u.Y - v.Y)); 
   234        } 
   235 
   236        public void suoritaValinta() 
   237        { 
   238            if (toiminta == false) 
   239            { 
   240                valitutMinionit.Clear(); 
   241            } 
   242            for (int i = 0; i < minionit.Count; i++) 
   243            { 
   244                // Valitaan minionit, jotka on neliövalinnan sisäpuolella 
   245                if (nelio.IsInside(minionit[i].Position)) 
   246                { 
   247                    minionit[i].Destroyed += delegate 
   248                    { 
   249                        //                 minionit.Remove(minionit[i]); 
   250                    }; 
   251                    valitutMinionit.Add(minionit[i]); 
   252                } 
   253            } 
   254            Remove(nelio); 
   255        } 
   256 
   257        public void onkoToiminnassa(bool onko) 
   258        { 
   259            toiminta = onko; 
   260        } 
   261 
   262        public void suoritaKomento() 
   263        { 
   264            Vector sijainti = Mouse.PositionOnWorld; 
   265            List<GameObject> oliotHiirenAlla = GetObjectsAt(sijainti).FindAll(x => x is Seurattava); 
   266            if (oliotHiirenAlla.Count == 0) 
   267            { 
   268                foreach (var item in valitutMinionit) 
   269                { 
   270                    item.lopetaSeuraaminen(); 
   271                    item.MoveTo(Mouse.PositionOnWorld, 100); 
   272                } 
   273                return; 
   274            } 
   275 
   276            Seurattava olioHiirenAlla = (Seurattava)oliotHiirenAlla[0]; 
   277            Seuraa(valitutMinionit, olioHiirenAlla); 
   278        } 
   279 
   280        public void jokamiesLiikkeelle() 
   281        { 
   282            if (pelaajanTKValtauskentat.Count == 0) Seuraa(hirviot, pelaaja); 
   283            Seuraa(hirviot, pelaajanTKValtauskentat); 
   284            //if (pelaajanTKValtauskentat.Count > 2) 
   285            //{ 
   286                double etaisyysPelaajasta; 
   287                double etaisyysSeurattavasta; 
   288                foreach (var item in hirviot) 
   289                { 
   290                    etaisyysPelaajasta = (item.Position - pelaaja.Position).Magnitude; 
   291                    etaisyysSeurattavasta = (item.Position - item.olioJotaSeurataan.Position).Magnitude; 
   292                    if (etaisyysPelaajasta < etaisyysSeurattavasta) 
   293                    { 
   294                        Seuraa(item, pelaaja); 
   295                    } 
   296                } 
   297            //} 
   298            Seuraa(minionit); 
   299            liikkumisAnimaatio(hirviot); 
   300            liikkumisAnimaatio(minionit); 
   301            List<Seurattava> pelaaa = new List<Seurattava>(); 
   302            pelaaa.Add(pelaaja); 
   303            liikkumisAnimaatio(pelaaa); 
   304        } 
   305 
   306 
   307 
   308        //public void LiikutaSeuraajia(List<Seuraaja> lista, Seurattava seurattava) 
   309        //{ 
   310        //    foreach (var item in lista) 
   311        //    { 
   312        //        item.MoveTo(seurattava.Position, 100); 
   313        //    } 
   314        //} 
   315 
   316        public void liikkumisAnimaatio(List<Seuraaja> seuraajat) 
   317        { 
   318            if (seuraajat.Count > 0) 
   319            { 
   320                for (int i = 0; i < seuraajat.Count; i++) 
   321                { 
   322                    seuraajat[i].Angle = seuraajat[i].Velocity.Angle + Angle.FromDegrees(-90); 
   323                    if (seuraajat[i].Velocity.Magnitude >= 1) 
   324                    { 
   325                        seuraajat[i].AngularVelocity = 5; 
   326                    } 
   327                    else seuraajat[i].AngularVelocity = 0; 
   328                } 
   329            } 
   330        } 
   331        public void liikkumisAnimaatio(List<Seurattava> seuraajat) 
   332        { 
   333            if (seuraajat.Count > 0) 
   334            { 
   335                for (int i = 0; i < seuraajat.Count; i++) 
   336                { 
   337                    seuraajat[i].Angle = seuraajat[i].Velocity.Angle + Angle.FromDegrees(-90); 
   338                    if (seuraajat[i].Velocity.Magnitude >= 1) 
   339                    { 
   340                        seuraajat[i].AngularVelocity = 5; 
   341                    } 
   342                    else seuraajat[i].AngularVelocity = 0; 
   343                } 
   344            } 
   345        } 
  28346    } 
  29347 
  30     public void luoKentta() 
  31     { 
  32         suunta = Vector.Zero; 
  33         Level.CreateBorders(); 
  34         luoPelaaja(); 
  35         for (int i = 0; i < 5; i++) 
  36         { 
  37             luoMinioni((50 * i - 100), -100); 
  38         } 
  39     } 
  40  
  41     public void luoPelaaja() 
  42     { 
  43         pelaaja = new PhysicsObject(20, 20); 
  44         pelaaja.CanRotate = false; 
  45         pelaaja.Restitution = 0.0; 
  46         Add(pelaaja); 
  47     } 
  48  
  49     public void luoMinioni(double x, double y) 
  50     { 
  51         PhysicsObject minioni = new PhysicsObject(10, 10); 
  52         minioni.Position = new Vector(x, y); 
  53         minioni.Restitution = 0.0; 
  54         minioni.CanRotate = false; 
  55         minioni.Mass = 9999999999; 
  56         minionit.Add(minioni); 
  57         Add(minioni); 
  58     } 
  59  
  60     public void asetaNappaimet() 
  61     { 
  62         Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, valitseMinionit, "Valitsee minionit valitulta alueelta"); 
  63         Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Released, suoritaValinta, "Liikuttaa valitut minionit haluamaan paikkaan"); 
  64         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, suoritaKomento, "Suorittaa komennon"); 
  65         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "ylös", pelaaja, new Vector(0.0, 1.0)); 
  66         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "vasen", pelaaja, new Vector(-1.0, 0.0)); 
  67         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "alas", pelaaja, new Vector(0.0, -1.0)); 
  68         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Pressed, asetaSuunta, "oikea", pelaaja, new Vector(1.0, 0.0)); 
  69         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(0.0, -1.0)); 
  70         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(1.0, 0.0)); 
  71         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(0.0, 1.0)); 
  72         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, asetaSuunta, null, pelaaja, new Vector(-1.0, 0.0)); 
  73         Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Released, minionitSeuraamaan, null, pelaaja); 
  74     } 
  75  
  76     public void asetaSuunta(PhysicsObject obj, Vector lisaa) 
  77     { 
  78         suunta += lisaa; 
  79         if (suunta == Vector.Zero) 
  80         { 
  81             pelaaja.Velocity = Vector.Zero; 
  82         } 
  83         else 
  84         { 
  85             pelaaja.Velocity = Vector.FromLengthAndAngle(200.0, suunta.Angle); 
  86         } 
  87     } 
  88  
  89     public void minionitSeuraamaan(PhysicsObject obj) 
  90     { 
  91         for (int i = 0; i < valitutMinionit.Count; i++) 
  92         { 
  93             Vector asd = new Vector(obj.X - valitutMinionit[i].X, obj.Y - valitutMinionit[i].Y); 
  94             valitutMinionit[i].Velocity = Vector.FromLengthAndAngle(100.0, asd.Angle); 
  95         } 
  96     } 
  97  
  98     public void valitseMinionit() 
  99     { 
  100         Vector null1 = Mouse.PositionOnScreen; 
  101         nelio = new GameObject(0.0, 0.0); 
  102         nelio.Color = new Color(255, 255, 255, 100); 
  103         Add(nelio); 
  104         Mouse.ListenMovement(0.0, seuraaHiirta, "Siirtää valintaneliön nurkkaa", nelio, null1); 
  105     } 
  106  
  107     public void suoritaValinta() 
  108     { 
  109         valitutMinionit.Clear(); 
  110         for (int i = 0; i < minionit.Count; i++) 
  111         { 
  112             // Valitaan minionit, jotka on neliövalinnan sisäpuolella 
  113             if (nelio.IsInside(minionit[i].Position)) 
  114             { 
  115                 valitutMinionit.Add(minionit[i]); 
  116             } 
  117         } 
  118         Remove(nelio); 
  119     } 
  120  
  121     void seuraaHiirta(AnalogState hiirenTila, GameObject obj, Vector v) 
  122     { 
  123         Vector u = Mouse.PositionOnWorld; 
  124         obj.Position = new Vector((v.X + u.X) / 2, (v.Y + u.Y) / 2); 
  125         obj.Size = new Vector(Math.Abs(u.X - v.X), Math.Abs(u.Y - v.Y)); 
  126     } 
  127  
  128     public void suoritaKomento() 
  129     { 
  130     } 
  131348} 
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/Magneta.csproj

  r3972 r4001  
  114114    <Compile Include="Magneta.cs" /> 
  115115    <Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 
   116    <Compile Include="Seuraaja.cs" /> 
   117    <Compile Include="Seurattava.cs" /> 
   118    <Compile Include="Seurauslogiikka.cs" /> 
   119    <Compile Include="Tukikohta.cs" /> 
  116120  </ItemGroup> 
  117121  <ItemGroup> 
  118122    <Content Include="Game.ico" /> 
  119123    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
   124    <Content Include="Tekstuurit\Osamapelin_minioni.png" /> 
   125    <Content Include="Tekstuurit\Osamapelin_orkkeli.png" /> 
  120126  </ItemGroup> 
  121127  <ItemGroup> 
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/Ohjelma.cs

  r3972 r4001  
  11using System; 
  22 
  3 static class Ohjelma 
   3namespace MagnetaNS 
  44{ 
   5    static class Ohjelma 
   6    { 
  57#if WINDOWS || XBOX 
  6     static void Main(string[] args) 
  7     { 
  8         using (Magneta game = new Magneta()) 
   8        static void Main(string[] args) 
  99        { 
   10            using (Magneta game = new Magneta()) 
   11            { 
  1012#if !DEBUG 
  1113            game.IsFullScreen = true; 
  1214#endif 
  13             game.Run(); 
   15                game.Run(); 
   16            } 
  1417        } 
   18#endif 
  1519    } 
  16 #endif 
  1720} 
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3972 r4001  
  644644            <param name="time">Peliaika.</param> 
  645645        </member> 
   646        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
   647            <summary> 
   648            NÀkeekö olio toisen. 
   649            </summary> 
   650            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   651            <returns></returns> 
   652        </member> 
   653        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   654            <summary> 
   655            NÀkeekö olio toisen. 
   656            </summary> 
   657            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   658            <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
   659            <returns></returns> 
   660        </member> 
  646661        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
  647662            <summary> 
   
  843858            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  844859        </member> 
  845         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   860        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double)"> 
  846861            <summary> 
  847862            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   
  850865            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  851866            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  852             <param name="distanceChange">Kuinka paljon heitettÀvÀn kappaleen etÀisyyteen lisÀtÀÀn (oletus 0)</param> 
   867            <param name="distOffset">Offset ammuksen etÀisyydelle</param> 
  853868            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
   869            <param name="axialOffset">Offset ammuksen akselin suuntaiselle paikalle</param> 
  854870        </member> 
  855871        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
   
  13321348            </summary> 
  13331349        </member> 
   1350        <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.TurnSpeed"> 
   1351            <summary> 
   1352            MaksimikÀÀntymisnopeus (radiaania sekunnissa) 
   1353            </summary> 
   1354        </member> 
  13341355        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  13351356            <summary> 
   
  14061427            </summary> 
  14071428        </member> 
   1429        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.CloseBrain"> 
   1430            <summary> 
   1431            Aivot, joita kÀytetÀÀn nÀiden sijasta kun ollaan lÀhellÀ kohdestta 
   1432            </summary> 
   1433        </member> 
  14081434        <member name="E:Jypeli.FollowerBrain.TargetClose"> 
  14091435            <summary> 
   
  14181444                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
  14191445            </value> 
   1446        </member> 
   1447        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.Delay"> 
   1448            <summary> 
   1449            Viive seuraamislogiikassa. Oletuksena nolla (seuraa reaaliajassa) 
   1450            </summary> 
  14201451        </member> 
  14211452        <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
   
  17001731            <summary> 
  17011732            TÀysikulma (360 astetta). 
   1733            </summary> 
   1734        </member> 
   1735        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Infinity"> 
   1736            <summary> 
   1737            ÄÀretön kulma. 
  17021738            </summary> 
  17031739        </member> 
   
  33393375            <param name="img">Kuva, jossa jokainen pikseli vastaa oliota.</param> 
  33403376        </member> 
   3377        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.#ctor(System.String)"> 
   3378            <summary> 
   3379            Luo uuden ruutukartan. 
   3380            </summary> 
   3381            <param name="assetName">Kuvatiedoston nimi.</param> 
   3382        </member> 
  33413383        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
  33423384            <summary> 
   
  33443386            </summary> 
  33453387            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
   3388        </member> 
   3389        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod)"> 
   3390            <summary> 
   3391            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3392            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3393            Execute. 
   3394            </summary> 
   3395            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3396            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3397        </member> 
   3398        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``1(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3399            <summary> 
   3400            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3401            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3402            Execute. 
   3403            </summary> 
   3404            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3405            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3406            <param name="p1">Parametri</param> 
   3407        </member> 
   3408        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``2(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3409            <summary> 
   3410            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3411            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3412            Execute. 
   3413            </summary> 
   3414            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3415            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3416            <param name="p1">Parametri</param> 
   3417            <param name="p2">Parametri</param> 
   3418        </member> 
   3419        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod``3(System.String,Jypeli.AbstractTileMap{Jypeli.Color}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3420            <summary> 
   3421            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3422            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3423            Execute. 
   3424            </summary> 
   3425            <param name="hexCode">Heksakoodi vÀrille</param> 
   3426            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   3427            <param name="p1">Parametri</param> 
   3428            <param name="p2">Parametri</param> 
   3429            <param name="p3">Parametri</param> 
  33463430        </member> 
  33473431        <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.ColorTolerance"> 
   
  60566140            Palkin rakentaja. 
  60576141            </summary> 
   6142            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6143            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6144        </member> 
   6145        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   6146            <summary> 
   6147            Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
   6148            </summary> 
   6149            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6150            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6151            <param name="meter">Mittari</param> 
  60586152        </member> 
  60596153        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   
  64226516            </summary> 
  64236517        </member> 
   6518        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Meter)"> 
   6519            <summary> 
   6520            Lue uuden tekstikentÀn ja sitoo sen mittarin arvoon. 
   6521            </summary> 
   6522            <param name="meter">Mittari</param> 
   6523        </member> 
  64246524        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  64256525            <summary> 
   
  67676867            </summary> 
  67686868        </member> 
   6869        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Font"> 
   6870            <summary> 
   6871            Fontti. 
   6872            </summary> 
   6873        </member> 
  67696874        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  67706875            <summary> 
   
  68036908            Palkin rakentaja. 
  68046909            </summary> 
   6910            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6911            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6912        </member> 
   6913        <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   6914            <summary> 
   6915            Palkin rakentaja. Sitoo palkin arvon mittarin arvoon. 
   6916            </summary> 
   6917            <param name="width">Palkin leveys</param> 
   6918            <param name="height">Palkin korkeus</param> 
   6919            <param name="meter">Mittari</param> 
  68056920        </member> 
  68066921        <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
   
  69397054            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  69407055            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   7056        </member> 
   7057        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   7058            <summary> 
   7059            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   7060            Sitoo liukusÀÀtimen arvon mittarin arvoon. 
   7061            </summary> 
   7062            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   7063            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   7064            <param name="meter">Mittari</param> 
  69417065        </member> 
  69427066        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   
  1184311967            <returns>Vektori.</returns> 
  1184411968        </member> 
   11969        <member name="M:Jypeli.Level.GetRandomFreePosition(System.Double)"> 
   11970            <summary> 
   11971            Palauttaa satunnaisen vapaan kohdan kentÀn reunojen sisÀltÀ. 
   11972            </summary> 
   11973            <param name="radius">SÀde jonka sisÀllÀ ei saa olla olioita</param> 
   11974            <returns></returns> 
   11975        </member> 
  1184511976        <member name="M:Jypeli.Level.LoadFromFile(System.String)"> 
  1184611977            <summary> 
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/Magneta/obj/x86/Debug/Magneta.csproj.FileListAbsolute.txt

  r3972 r4001  
  88J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\obj\x86\Debug\Magneta.exe 
  99J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\obj\x86\Debug\Magneta.pdb 
   10J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_minioni.xnb 
   11J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_orkkeli.xnb 
   12J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_Sankari.xnb 
   13J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_minionitorneli.xnb 
   14J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_wheedi.xnb 
   15J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_orkkelimokkeli.xnb 
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/MagnetaContent/MagnetaContent.contentproj

  r3972 r4001  
  4545    <Reference Include="AnimationExtension" /> 
  4646  </ItemGroup> 
   47  <ItemGroup> 
   48    <Compile Include="Osamapelin_minioni.png"> 
   49      <Name>Osamapelin_minioni</Name> 
   50      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   51      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   52    </Compile> 
   53    <Compile Include="Osamapelin_orkkeli.png"> 
   54      <Name>Osamapelin_orkkeli</Name> 
   55      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   56      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   57    </Compile> 
   58  </ItemGroup> 
   59  <ItemGroup> 
   60    <Compile Include="Osamapelin_Sankari.png"> 
   61      <Name>Osamapelin_Sankari</Name> 
   62      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   63      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   64    </Compile> 
   65  </ItemGroup> 
   66  <ItemGroup> 
   67    <Compile Include="Osamapelin_minionitorneli.png"> 
   68      <Name>Osamapelin_minionitorneli</Name> 
   69      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   70      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   71    </Compile> 
   72  </ItemGroup> 
   73  <ItemGroup> 
   74    <Compile Include="Osamapelin_wheedi.png"> 
   75      <Name>Osamapelin_wheedi</Name> 
   76      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   77      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   78    </Compile> 
   79  </ItemGroup> 
   80  <ItemGroup> 
   81    <Compile Include="Osamapelin_orkkelimokkeli.png"> 
   82      <Name>Osamapelin_orkkelimokkeli</Name> 
   83      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   84      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   85    </Compile> 
   86  </ItemGroup> 
  4787  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  4888  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/23/OsamaA/Magneta/Magneta/MagnetaContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r3972 r4001  
  22<XnaContent xmlns:Pipeline="Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline"> 
  33  <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
   4    <Item> 
   5      <Source>Osamapelin_minioni.png</Source> 
   6      <Name>Osamapelin_minioni</Name> 
   7      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   8      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   9      <Options>None</Options> 
   10      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_minioni.xnb</Output> 
   11      <Time>2013-06-05T15:55:52.8557852+03:00</Time> 
   12    </Item> 
   13    <Item> 
   14      <Source>Osamapelin_orkkeli.png</Source> 
   15      <Name>Osamapelin_orkkeli</Name> 
   16      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   17      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   18      <Options>None</Options> 
   19      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_orkkeli.xnb</Output> 
   20      <Time>2013-06-05T15:55:52.8557852+03:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>Osamapelin_Sankari.png</Source> 
   24      <Name>Osamapelin_Sankari</Name> 
   25      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_Sankari.xnb</Output> 
   29      <Time>2013-06-05T20:29:20.0127079+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>Osamapelin_minionitorneli.png</Source> 
   33      <Name>Osamapelin_minionitorneli</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_minionitorneli.xnb</Output> 
   38      <Time>2013-06-06T20:56:39.9196607+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>Osamapelin_wheedi.png</Source> 
   42      <Name>Osamapelin_wheedi</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_wheedi.xnb</Output> 
   47      <Time>2013-06-06T20:56:44.1659036+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Osamapelin_orkkelimokkeli.png</Source> 
   51      <Name>Osamapelin_orkkelimokkeli</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>J:\MyTemp\Osama\Magneta\Magneta\Magneta\bin\x86\Debug\Content\Osamapelin_orkkelimokkeli.xnb</Output> 
   56      <Time>2013-06-06T20:56:57.56567+03:00</Time> 
   57    </Item> 
  458    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  559    <Settings> 
   
  1569    <Assemblies> 
  1670      <Assembly> 
   71        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
   72        <Value>2013-06-06T09:25:46+03:00</Value> 
   73      </Assembly> 
   74      <Assembly> 
   75        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter.dll</Key> 
   76        <Value>2010-08-23T12:41:18+03:00</Value> 
   77      </Assembly> 
   78      <Assembly> 
   79        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.VideoImporters.dll</Key> 
   80        <Value>2010-08-23T12:41:18+03:00</Value> 
   81      </Assembly> 
   82      <Assembly> 
   83        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.TextureImporter.dll</Key> 
   84        <Value>2010-08-23T12:41:18+03:00</Value> 
   85      </Assembly> 
   86      <Assembly> 
   87        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.FBXImporter.dll</Key> 
   88        <Value>2010-08-23T12:41:18+03:00</Value> 
   89      </Assembly> 
   90      <Assembly> 
   91        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.EffectImporter.dll</Key> 
   92        <Value>2010-08-23T12:41:18+03:00</Value> 
   93      </Assembly> 
   94      <Assembly> 
   95        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.AudioImporters.dll</Key> 
   96        <Value>2010-08-23T12:41:18+03:00</Value> 
   97      </Assembly> 
   98      <Assembly> 
   99        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
   100        <Value>2013-06-06T09:25:46+03:00</Value> 
   101      </Assembly> 
   102      <Assembly> 
  17103        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  18104        <Value>2012-05-29T11:22:54.729276+03:00</Value> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.