Changeset 3996 for 2013/23


Ignore:
Timestamp:
2013-06-06 15:43:14 (10 years ago)
Author:
josaklin
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/23/Jon-ErikK/magnetaa.cs

  r3993 r3996  
  1616    Image sininenAmmus; 
  1717    Image punainenAmmus; 
   18    Image punainenMagneettitorni; 
   19    Image sininenMagneettitorni; 
  1820     
  1921    IntMeter pelaaja1Elamat; 
   
  213215    { 
  214216        punainenAmmus = LoadImage("Panos_punainen"); 
  215  
  216217        sininenAmmus = LoadImage("Panos_sininen"); 
  217218 
  218219        punainenPaikallaan = LoadImage("Peliukko_punainen_01"); 
  219220        sininenPaikallaan = LoadImage("Peliukko_sininen_1"); 
   221 
   222        punainenMagneettitorni = LoadImage("Magneettitorni_punainen"); 
   223        sininenMagneettitorni = LoadImage("Magneettitorni_sininen"); 
   224 
  220225    } 
  221226 
   
  334339        ammukset.Add(uusiAmmus); 
  335340 
   341        PlaySound("Ampuminen"); 
  336342    } 
  337343 
   
  529535    //Tornilogiikka alkaa 
  530536 
  531     public void luoTorni(PhysicsObject pelaaja) 
  532     { 
  533         if (pelaaja == pelaaja1) 
  534         { 
  535             if (pelaaja1.tornit.Count < 5) 
  536             { 
  537                 Add(pelaaja1.lisaaMagneettitorni()); 
  538             } 
  539         } 
  540         else 
  541         { 
  542             if (pelaaja2.tornit.Count < 5) 
  543             { 
  544                 Add(pelaaja2.lisaaMagneettitorni()); 
  545             } 
  546         } 
   537    public void luoTorni(Pelaaja pelaaja) 
   538    { 
   539        if (pelaaja.tornit.Count != 0) 
   540        { 
   541            for (int i = 0; i < pelaaja.tornit.Count; i++) 
   542            { 
   543                if ((pelaaja.Position - pelaaja.tornit[i].Position).Magnitude < 40) 
   544                { 
   545                    return; 
   546                } 
   547            } 
   548        } 
   549 
   550        if (pelaaja.tornit.Count < 5) 
   551        { 
   552            Image annettava; 
   553 
   554            if (!pelaaja.magneetinVari) 
   555            { 
   556                annettava = sininenMagneettitorni; 
   557            } 
   558            else 
   559            { 
   560                annettava = punainenMagneettitorni; 
   561            } 
   562            Add(pelaaja.lisaaMagneettitorni(annettava),-1); 
   563        } 
   564 
  547565    } 
  548566 
   
  679697            Add(asding); 
  680698 
   699            PlaySound("EasterEgg"); 
   700 
  681701            this.asdin = asding; 
  682702        } 
   
  711731        Add(voittajanilmoitus); 
  712732 
  713         Timer.SingleShot(2, delegate { uudelleenkaynnistaPeli(); }); 
  714  
  715  
   733        Timer.SingleShot(2.5, delegate { uudelleenkaynnistaPeli(); }); 
   734 
   735        PlaySound("Voitto"); 
  716736    } 
  717737 
   
  777797    public double MagneetinVahvuus{get{return magneetinVahvuus;}} 
  778798 
  779     public Magneettitorni(bool magneettisuus, double x, double y) 
   799    public Magneettitorni(bool magneettisuus, double x, double y, Image kuva) 
  780800        :base(30,30) 
  781801    { 
   
  789809        base.Y = y; 
  790810 
  791         if (magneettisuus) 
  792         { 
  793             base.Color = Color.Red; 
  794         } 
  795         else 
  796         { 
  797             base.Color = Color.Blue; 
  798         } 
   811        base.Image = kuva; 
  799812 
  800813        elamat = new IntMeter(3); 
   
  838851    } 
  839852 
  840     public Magneettitorni lisaaMagneettitorni() 
  841     { 
  842         Magneettitorni torni = new Magneettitorni(magneetinVari, base.X, base.Y); 
   853    public Magneettitorni lisaaMagneettitorni(Image kuva) 
   854    { 
   855        Magneettitorni torni = new Magneettitorni(magneetinVari, base.X, base.Y, kuva); 
  843856 
  844857        tornit.Add(torni); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.