Changeset 3993 for 2013/23/Jon-ErikK


Ignore:
Timestamp:
2013-06-06 12:38:08 (10 years ago)
Author:
josaklin
Message:
 
Location:
2013/23/Jon-ErikK
Files:
72 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/23/Jon-ErikK/magnetaa.cs

  r3976 r3993  
  88 
  99public class magnetaa : PhysicsGame 
  10 {     
   10{ 
   11    bool peliPaalla; 
   12    bool asd; 
   13     
   14    Image punainenPaikallaan; 
   15    Image sininenPaikallaan; 
   16    Image sininenAmmus; 
   17    Image punainenAmmus; 
   18     
  1119    IntMeter pelaaja1Elamat; 
  1220    IntMeter pelaaja2Elamat; 
   
  1927    PhysicsObject oikearaja; 
  2028    PhysicsObject vasenraja; 
   29    PhysicsObject asdin; 
  2130 
  2231    List<Ammus> ammukset; 
  2332 
  24     Vector ylos = new Vector(0, 100); 
  25     Vector alas = new Vector(0, -100); 
  26     Vector oikea = new Vector(100, 0); 
  27     Vector vasen = new Vector(-100, 0); 
   33    Vector ylos = new Vector(0, 190); 
   34    Vector alas = new Vector(0, -190); 
   35    Vector oikea = new Vector(190, 0); 
   36    Vector vasen = new Vector(-190, 0); 
  2837     
  2938    public override void Begin() 
  3039    { 
   40        peliPaalla = false; 
   41        asd = false; 
   42   
   43        Level.BackgroundColor=Color.Black; 
   44         
   45        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("Magneta", "Aloita peli", "Poistu pelistä"); 
   46        Add(alkuvalikko); 
   47 
   48        alkuvalikko.BorderColor = Color.White; 
   49        alkuvalikko.ActiveColor = Color.White; 
   50        alkuvalikko.SelectionColor = Color.Silver; 
   51        alkuvalikko.Color = Color.Gray; 
   52 
   53        Label vihje = new Label(); 
   54        vihje.Text = "+X- -Y- O = EasterEgg"; 
   55        vihje.X = 200; 
   56        vihje.Y = -300; 
   57        vihje.TextColor = Color.Red; 
   58 
   59        Add(vihje); 
   60 
   61        alkuvalikko.AddItemHandler(0, valivaihe); 
   62        alkuvalikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   63 
   64    } 
   65 
   66    public void valivaihe() 
   67    { 
   68        ClearGameObjects(); 
   69 
   70        luoPeli(); 
   71    } 
   72 
   73    public void luoPeli() 
   74    { 
   75        peliPaalla = true; 
   76         
  3177        ammukset = new List<Ammus>(); 
  3278 
  33         luoKentta(-300,0,300,0,new Vector(0,1), new Vector(0,-1)); 
   79        alustaKuvat(); 
   80        luoKentta(-300, 0, 300, 0, new Vector(0, 1), new Vector(0, 1)); 
  3481        asetaNappaimet(); 
  3582    } 
  3683 
  37    //pelikentän säätäminen alkaa 
  38  
  39     public void uusiPeli() 
  40     { 
   84    public void uudelleenkaynnistaPeli() 
   85    { 
   86        asd = false; 
   87        asdin = null; 
  4188        ClearAll(); 
  4289        Begin(); 
  4390    } 
  44      
   91 
   92    public void seuraavaPeli() 
   93    { 
   94        ClearGameObjects(); 
   95        luoPeli(); 
   96    } 
   97 
   98    //pelikentän säätäminen alkaa 
   99 
  45100    public void luoKentta(double pelaaja1x, double pelaaja1y, double pelaaja2x, double pelaaja2y, Vector alkusuunta1, Vector alkusuunta2) { 
  46101 
   
  155210    } 
  156211 
   212    public void alustaKuvat() 
   213    { 
   214        punainenAmmus = LoadImage("Panos_punainen"); 
   215 
   216        sininenAmmus = LoadImage("Panos_sininen"); 
   217 
   218        punainenPaikallaan = LoadImage("Peliukko_punainen_01"); 
   219        sininenPaikallaan = LoadImage("Peliukko_sininen_1"); 
   220    } 
   221 
  157222    public Pelaaja luoPelaaja(double x, double y, Vector alkusuunta, int numero) { 
  158223 
  159224        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(x, y, alkusuunta, numero); 
   225        pelaaja.Image = sininenPaikallaan; 
  160226 
  161227        Add(pelaaja); 
   
  169235     
  170236    public void asetaNappaimet() { 
  171  
   237  
  172238        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, ylos); 
  173239        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
   
  179245        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
  180246 
  181         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, ammu, null, pelaaja1); 
  182         Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, vaihdaMagneettisuus, null, pelaaja1); 
  183         Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, luoTorni, null, pelaaja1); 
   247        Keyboard.Listen(Key.C, ButtonState.Pressed, ammu, null, pelaaja1); 
   248        Keyboard.Listen(Key.V, ButtonState.Pressed, vaihdaMagneettisuus, null, pelaaja1); 
   249        Keyboard.Listen(Key.B, ButtonState.Pressed, luoTorni, null, pelaaja1); 
  184250         
  185251        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, ylos); 
   
  196262        Keyboard.Listen(Key.M, ButtonState.Pressed, luoTorni, null, pelaaja2); 
  197263 
   264        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Pressed, asding, null); 
   265 
  198266 
  199267 
   
  213281            apuyksikkovektori = apuyksikkovektori.Normalize(); 
  214282 
  215  
   283            pelaaja.Animation.Start(); 
   284 
   285            pelaaja.Angle = apuyksikkovektori.Angle + Angle.FromDegrees(-90); 
  216286 
  217287            maaritaPelaajanAmmuksenSuunta(apuyksikkovektori, pelaaja); 
  218         }   
   288        } 
  219289 
  220290        pelaaja.Velocity = nopeus; 
   
  235305    public void ammu(Pelaaja pelaaja) 
  236306    {   
  237         double apuX=pelaaja.ammustenSuunta.X * 38; 
  238         double apuY=pelaaja.ammustenSuunta.Y * 38; 
   307        double apuX=pelaaja.ammustenSuunta.X * 40; 
   308        double apuY=pelaaja.ammustenSuunta.Y * 40; 
  239309 
  240310        luoUusiAmmus(pelaaja.X+apuX, pelaaja.Y+apuY, pelaaja.magneetinVari, pelaaja.ammustenSuunta);       
   
  245315        Ammus uusiAmmus = new Ammus(onkoMagneettinen, x, y); 
  246316 
  247         uusiAmmus.Velocity=suunta*200; 
   317        uusiAmmus.Velocity=suunta*250; 
  248318        uusiAmmus.X = x; 
  249319        uusiAmmus.Y = y; 
   320        uusiAmmus.Angle += Angle.FromDegrees(-90); 
   321        if (uusiAmmus.Magneettisuus) 
   322        { 
   323            uusiAmmus.Image = punainenAmmus; 
   324        } 
   325        else 
   326        { 
   327            uusiAmmus.Image = sininenAmmus; 
   328        } 
  250329         
  251330        AddCollisionHandler(uusiAmmus, osumaAmmuksella);         
   
  259338    public void osumaAmmuksella(PhysicsObject ammus, PhysicsObject osuja) 
  260339    { 
  261         Ammus ammus2 = (Ammus)ammus; 
   340        Ammus ammus2 = (Ammus) ammus; 
  262341 
  263342        for(int i=0;i<ammukset.Count;i++){ 
   
  265344            { 
  266345                osuja.Destroy(); 
   346                Add(luoRajahdys(ammus.X, ammus.Y, 30)); 
   347                Add(luoRajahdys(osuja.X, osuja.Y, 30)); 
  267348                ammus.Destroy(); 
  268349 
   
  298379             
  299380            ammus.Destroy(); 
   381            Add(luoRajahdys(ammus.X, ammus.Y, 30)); 
  300382            ammukset.Remove(ammus2); 
  301383 
   
  304386        } 
  305387 
  306         if (osuukoReunaan(ammus, osuja)) 
   388        if (osuukoReunaan(ammus2,osuja)) 
  307389        { 
  308390            return; 
   
  314396            { 
  315397                ammus.Destroy(); 
   398                Add(luoRajahdys(ammus.X, ammus.Y, 30)); 
  316399 
  317400                ammukset.Remove(ammus2); 
   
  322405                { 
  323406                    osuja.Destroy(); 
   407                    Add(luoRajahdys(pelaaja1.tornit[i].X, pelaaja1.tornit[i].Y, 60)); 
  324408                    pelaaja1.tornit.Remove(pelaaja1.tornit[i]); 
  325409                } 
   
  335419                ammus.Destroy(); 
  336420 
   421                Add(luoRajahdys(ammus.X, ammus.Y, 30)); 
   422 
  337423                ammukset.Remove(ammus2); 
  338424 
   
  341427                if (pelaaja2.tornit[i].elamat <= 0) 
  342428                { 
   429                    Add(luoRajahdys(pelaaja2.tornit[i].X, pelaaja2.tornit[i].Y, 60)); 
   430                     
  343431                    osuja.Destroy(); 
  344                     pelaaja2.tornit.Remove(pelaaja2.tornit[i]); 
   432                    pelaaja2.tornit.Remove(pelaaja2.tornit[i]);  
  345433                } 
  346434 
   
  348436            } 
  349437        } 
  350     } 
  351  
  352     public bool osuukoReunaan(PhysicsObject ammus, PhysicsObject osuja) 
  353     { 
   438 
   439        if (osuja == asdin) 
   440        { 
   441            for (int i = 0; i < 10; i++) 
   442            { 
   443                bool randomtrue = RandomGen.NextBool(); 
   444                double randomX = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   445                double randomY = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   446                Vector vektori = RandomGen.NextVector(0,0); 
   447 
   448                luoUusiAmmus(randomX, randomY, randomtrue, vektori); 
   449            }  
   450        } 
   451 
   452         
   453    } 
   454 
   455    public Explosion luoRajahdys(double x, double y, double sade) 
   456    { 
   457        Explosion rajahdys = new Explosion(sade); 
   458        rajahdys.X = x; 
   459        rajahdys.Y = y; 
   460        rajahdys.Force = 0; 
   461 
   462        return rajahdys; 
   463    } 
   464 
   465    public bool osuukoReunaan(Ammus ammus, PhysicsObject osuja) 
   466    { 
   467         
  354468        if (osuja == ylaraja) 
  355469        { 
   
  373487        if (osuja == oikearaja) 
  374488        { 
  375             ammus.X = -ammus.X + 11; 
  376             Vector nopeus = ammus.Velocity; 
  377             Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = nopeus; }); 
   489            ammus.Destroy(); 
   490            ammukset.Remove(ammus); 
  378491 
  379492            return true; 
   
  383496        if (osuja == vasenraja) 
  384497        { 
  385             ammus.X = -ammus.X - 11; 
  386             Vector nopeus = ammus.Velocity; 
  387             Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = nopeus; }); 
   498            ammus.Destroy(); 
   499            ammukset.Remove(ammus); 
   500 
  388501            return true; 
  389502        } 
   
  396509    //Magneettisuuden vaihto alkaa 
  397510 
  398     public void vaihdaMagneettisuus(PhysicsObject pelaaja) 
  399     { 
  400         if (pelaaja == pelaaja2) 
  401         { 
  402             if (pelaaja2.magneetinVari) 
  403             { 
  404                 pelaaja2.magneetinVari = false; 
  405             } 
  406             else 
  407             { 
  408                 pelaaja2.magneetinVari = true; 
  409             } 
  410         } 
   511    public void vaihdaMagneettisuus(Pelaaja pelaaja) 
   512    { 
   513        if (pelaaja.magneetinVari) 
   514            { 
   515                pelaaja.magneetinVari = false; 
   516                pelaaja.Image = LoadImage("Peliukko_sininen_1"); 
   517            } 
  411518        else 
  412         { 
  413             if (pelaaja1.magneetinVari) 
  414             { 
  415                 pelaaja1.magneetinVari = false; 
  416             } 
  417             else 
  418             { 
  419                 pelaaja1.magneetinVari = true; 
  420             } 
  421         } 
   519            { 
   520                pelaaja.magneetinVari = true; 
   521                pelaaja.Image = LoadImage("Peliukko_punainen_01"); 
   522            } 
   523 
  422524 
  423525    } 
   
  452554    { 
  453555        base.Update(time); 
  454         tarkistaMagneetit(); 
  455         pelaajienTarkistus(); 
   556        if (peliPaalla) 
   557        { 
   558            tarkistaMagneetit(); 
   559            pelaajienTarkistus(); 
   560        } 
   561         
  456562    } 
  457563 
   
  468574                ammukset[i].Velocity = ammukset[i].Velocity + voima; 
  469575                ammukset[j].Velocity = ammukset[j].Velocity + vastavoima; 
   576 
   577                ammukset[i].Angle = ammukset[i].Velocity.Angle + Angle.FromDegrees(-90); 
   578                ammukset[j].Angle = ammukset[j].Velocity.Angle + Angle.FromDegrees(-90); 
  470579            } 
  471580        } 
   
  554663            } 
  555664        } 
   665 
   666        if (pelaaja.Y < -350 && pelaaja.X > 400 || pelaaja.X < -400)  
   667        { 
   668            asd = true; 
   669        } 
   670    } 
   671 
   672    public void asding() 
   673    { 
   674        if (asd&&asdin==null&&(pelaaja1.Y<-350||pelaaja2.Y<-350)) 
   675        { 
   676            PhysicsObject asding = new PhysicsObject(100, 100); 
   677            asding.Velocity = pelaaja1.Velocity; 
   678            asding.Image = LoadImage("Peliukko(variton)_1"); 
   679            Add(asding); 
   680 
   681            this.asdin = asding; 
   682        } 
  556683    } 
  557684 
  558685    //Päivitys loppuu 
  559686 
   687    //Pelin lopetus 
   688 
  560689    public void pelinLoppu(Pelaaja pelaaja) 
  561690    { 
   691 
  562692        Pelaaja ilmoitettava; 
  563693         
   
  581711        Add(voittajanilmoitus); 
  582712 
  583         Timer.SingleShot(2, delegate { uusiPeli(); }); 
  584      
   713        Timer.SingleShot(2, delegate { uudelleenkaynnistaPeli(); }); 
   714 
   715 
  585716    } 
  586717 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.