Changeset 3986


Ignore:
Timestamp:
2013-06-05 20:27:04 (10 years ago)
Author:
lanijohe
Message:
 
Location:
2013/23/LauriH/Peli_1/Peli_1
Files:
8 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/23/LauriH/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1.cs

  r3979 r3986  
  1010{ 
  1111    PlatformCharacter Pelaaja; 
   12    PlatformCharacter Pelaaja2; 
  1213    PlatformCharacter Vastustaja; 
   14    PlatformCharacter Vastustaja2; 
   15    PlatformCharacter PelaajanAlus; 
   16    PlatformCharacter Hyokkaaja; 
   17 
   18    PhysicsObject PAmmus; 
   19    PhysicsObject Ammus; 
  1320 
  1421    private Image [] VastustajanLiike = LoadImages("Vastustaja", "Vastustaja2", "Vastustaja3"); 
  1522    Image PelaajanKuva = LoadImage("Pelaaja"); 
   23    Image HyokkaajanKuva = LoadImage("Hyokkaaja"); 
   24    Image AluksenKuva = LoadImage("Alus"); 
   25    Image AsteroidiKuva = LoadImage("Asteroidi"); 
   26 
  1627 
  1728    const double Nopeus = 200; 
  1829    const double HyppyNopeus = 750; 
   30    const double NousuNopeus = 500; 
   31    const double LaskuNopeus = 500; 
  1932 
  2033    DoubleMeter elamaLaskuri;  
  2134    IntMeter keratytPallot; 
   35    IntMeter TuhoLaskuri; 
  2236    int kenttaNro = 1; 
  2337    string kenttaTiedostonNimi; 
   
  2539    public override void Begin() 
  2640    { 
  27         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  28  
  2941        Valikko(); 
  3042        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  3547            ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka); 
  3648            ruudut.SetTileMethod('P', LuoPelaaja); 
   49            ruudut.SetTileMethod('p', LuoPelaaja2); 
  3750            ruudut.SetTileMethod('?', LuoPallo); 
  3851            ruudut.SetTileMethod('M', LuoMaali); 
  39             ruudut.SetTileMethod('-', LuoLiikkuvaPalikka); 
  4052            ruudut.SetTileMethod('O', LuoVastustaja); 
   53            ruudut.SetTileMethod('o', LuoVastustaja2); 
   54            ruudut.SetTileMethod('H', LuoHyokkaaja); 
  4155            ruudut.Execute(20,20); 
  4256             
   
  7286        { 
  7387            TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("Taso_5"); 
  74             //ruudut.SetTileMethod(); 
  75  
   88            ruudut.SetTileMethod('A', LuoPelaajanAlus); 
   89            ruudut.SetTileMethod('H', LuoHyokkaaja); 
   90            ruudut.SetTileMethod('M', LuoAsteroidi); 
   91            ruudut.Execute(20, 20); 
   92 
   93            Level.CreateBottomBorder(); 
   94            Level.CreateTopBorder(); 
   95            Level.CreateLeftBorder(); 
  7696 
  7797            Camera.Follow(Pelaaja); 
  7898            Camera.StayInLevel = true; 
  7999            Laskurit(); 
   100            AsetaOhjaimet(); 
  80101        } 
  81102 
   
  85106            Add(alkuValikko); 
  86107 
  87             alkuValikko.AddItemHandler(0, delegate { 
  88                 kenttaNro = 1; 
  89                 SeuraavaKentta();  
  90             }); 
   108            alkuValikko.AddItemHandler(0, delegate { kenttaNro = 1; SeuraavaKentta(); }); 
   109            alkuValikko.AddItemHandler(1, delegate { kenttaNro = 2; SeuraavaKentta(); }); 
   110            alkuValikko.AddItemHandler(2, delegate { kenttaNro = 3; SeuraavaKentta(); }); 
   111            alkuValikko.AddItemHandler(3, delegate { kenttaNro = 4; SeuraavaKentta(); }); 
  91112            alkuValikko.AddItemHandler(4, LuoKentta5); 
  92113        } 
   
  102123            Add(Pelaaja); 
  103124        } 
  104          
   125 
   126        void LuoPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   127        { 
   128            Pelaaja2 = new PlatformCharacter(50, 50); 
   129            Pelaaja2.Position = paikka; 
   130            Pelaaja2.Image = PelaajanKuva; 
   131            AddCollisionHandler(Pelaaja2, "pallo", TormaaPalloon); 
   132            AddCollisionHandler(Pelaaja2, "Vastustaja", TormaaVastustajaan); 
   133            AddCollisionHandler(Pelaaja2, "Maali", TormaaMaaliin); 
   134            Add(Pelaaja); 
   135            Pelaaja2.Weapon = new LaserGun(10, 10); 
   136            Pelaaja2.Weapon.FireRate = 5.0; 
   137 
   138 
   139        } 
   140 
   141        void LuoPelaajanAlus(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   142        { 
   143            PelaajanAlus = new PlatformCharacter(50, 50); 
   144            PelaajanAlus.Position = paikka; 
   145            PelaajanAlus.Image = AluksenKuva; 
   146            AddCollisionHandler(PelaajanAlus, "Ammus", TormaaAmmukseen); 
   147            AddCollisionHandler(Pelaaja, "Maali", TormaaMaaliin); 
   148            AddCollisionHandler(Pelaaja, "Asteroidi", TormaaAsteroidiin);  
   149            PelaajanAlus.Weapon = new LaserGun(10, 10); 
   150            PelaajanAlus.Weapon.FireRate = 5.0; 
   151             
   152            Add(PelaajanAlus); 
   153             
   154        } 
   155 
   156        void LuoHyokkaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   157        { 
   158            Hyokkaaja = new PlatformCharacter(50, 50); 
   159            Hyokkaaja.Position = paikka; 
   160            Hyokkaaja.Image = HyokkaajanKuva; 
   161            AddCollisionHandler(PAmmus, "Hyokkaaja", TormaaPAmmukseen); 
   162            Add(Hyokkaaja); 
   163 
   164            FollowerBrain seurausAivot = new FollowerBrain(); 
   165            seurausAivot.Speed = 200; 
   166            Vastustaja2.Brain = seurausAivot; 
   167 
   168            Hyokkaaja.Weapon = new LaserGun(10, 10); 
   169            Hyokkaaja.Weapon.FireRate = 5.0; 
   170        } 
   171 
   172        void LuoAsteroidi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   173        {  
   174            PhysicsObject Asteroidi = new PhysicsObject(30, 30); 
   175            Asteroidi.Position = paikka; 
   176            Asteroidi.Image = AsteroidiKuva; 
   177            Asteroidi.Tag = "Asteroidi"; 
   178             
   179            RandomMoverBrain HaahuiluAivot = new RandomMoverBrain(); 
   180            HaahuiluAivot.ChangeMovementSeconds = 3; 
   181            HaahuiluAivot.WanderRadius = 200; 
   182            Asteroidi.Brain = HaahuiluAivot; 
   183 
   184 
   185 
   186        } 
   187 
  105188        void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  106189        { 
   
  109192            Taso.Color = Color.Green; 
  110193            Add(Taso); 
  111         } 
  112  
  113         void LuoLiikkuvaPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  114         { 
  115             PhysicsObject LiikkuvaTaso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  116             LiikkuvaTaso.Position = paikka; 
  117             LiikkuvaTaso.Color = Color.Green; 
  118             Add(LiikkuvaTaso); 
  119  
  120             List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
  121             polku.Add(new Vector()); 
  122             polku.Add(new Vector()); 
  123  
  124             PathFollowerBrain pfb = new PathFollowerBrain(polku.ToArray()); 
  125             LiikkuvaTaso.Brain = pfb; 
  126             pfb.Active = true; 
  127             pfb.Speed = 100; 
  128194        } 
  129195 
   
  138204            Add(pallo, 1); 
  139205 
   206            pallo.IgnoresGravity = true; 
   207            pallo.IgnoresCollisionResponse = true; 
   208 
  140209        } 
  141210 
   
  151220            Vastustaja.Animation.Start(); 
  152221 
   222           // Vastustaja2.Weapon = new LaserGun(10, 10); 
   223 
  153224            PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
  154225            tasoAivot.Speed = 100; 
   
  157228 
  158229 
   230        } 
   231 
   232        void LuoVastustaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   233        { 
   234            Vastustaja2 = new PlatformCharacter(50, 50); 
   235            Vastustaja2.Position = paikka; 
   236            Vastustaja2.Animation = new Animation(VastustajanLiike); 
   237            Vastustaja2.Tag = "Vastustaja"; 
   238 
   239            Add(Vastustaja); 
   240 
   241            Vastustaja.Animation.Start(); 
   242 
   243            FollowerBrain seurausAivot = new FollowerBrain(); 
   244            seurausAivot.Speed = 200; 
   245            Vastustaja2.Brain = seurausAivot; 
   246 
   247            Vastustaja2.Weapon = new LaserGun(10, 10); 
   248            Vastustaja2.Weapon.FireRate = 5.0; 
  159249        } 
  160250 
   
  171261        void AsetaOhjaimet() 
  172262        { 
   263            if(kenttaNro <= 2) 
   264            { 
  173265            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  174266            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, PelaajaHyppaa, "Pelaaja hyppää", Pelaaja, HyppyNopeus); 
  175267            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liiku oikealle", Pelaaja, Nopeus); 
  176268            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liiku vasemmalle", Pelaaja, -Nopeus); 
   269            } 
   270 
   271            else if(kenttaNro == 3 && kenttaNro == 4) 
   272            { 
   273            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   274            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, PelaajaHyppaa, "Pelaaja hyppää", Pelaaja, HyppyNopeus); 
   275            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liiku oikealle", Pelaaja, Nopeus); 
   276            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "Pelaaja liiku vasemmalle", Pelaaja, -Nopeus); 
   277            Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu vastustajaa", Pelaaja); 
   278            } 
   279             
   280            else if(kenttaNro == 5) 
   281            { 
   282            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   283            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, SiirraPelaajaa, "Alus ylös", Pelaaja, 1.0); 
   284            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, SiirraPelaajaa, "Alus alas", Pelaaja, 1.0); 
   285            Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Lopeta peli", Pelaaja); 
   286            } 
  177287        } 
  178288 
   
  187297        } 
  188298 
   299        void SiirraPelaajaa(PlatformCharacter Pelaaja, double paikanSiirto) 
   300        { 
   301            Pelaaja.Position += new Vector(0, paikanSiirto); 
   302        } 
   303 
   304 
   305        void AmmuAseella(PlatformCharacter Pelaaja) 
   306        { 
   307            PhysicsObject ammus = Pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   308 
   309            //if(ammus) 
   310        } 
   311     
  189312        void Laskurit() 
  190313        { 
  191314            LuoElamaLaskuri(Screen.Left + 100, Screen.Top - 100); 
  192315            keratytPallot = LuoPistelaskuri(Screen.Left + 100, Screen.Top - 200); 
   316            TuhoLaskuri = LuoTuholaskuri(Screen.Left + 100, Screen.Top - 300); 
  193317        } 
  194318 
   
  232356        } 
  233357 
   358        IntMeter LuoTuholaskuri(double x, double y) 
   359        { 
   360            IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   361            laskuri.MaxValue = 10; 
   362 
   363            Label naytto = new Label(); 
   364            naytto.BindTo(laskuri); 
   365            naytto.X = x; 
   366            naytto.Y = y; 
   367            naytto.TextColor = Color.Red; 
   368            naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   369            naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   370            Add(naytto); 
   371 
   372            return laskuri; 
   373        } 
   374 
  234375        void TormaaPalloon(PhysicsObject Pelaaja, PhysicsObject pallo) 
  235376        { 
   
  259400            } 
  260401        } 
   402 
   403        void TormaaAmmukseen(PhysicsObject PelaajanAlus, PhysicsObject Ammus) 
   404        { 
   405            MessageDisplay.Add("Ai varo vähän!!!"); 
   406            elamaLaskuri.Value -= 1; 
   407            Ammus.Destroy(); 
   408        } 
   409 
   410        void TormaaPAmmukseen(PhysicsObject Hyokkaaja, PhysicsObject PAmmus) 
   411        { 
   412            MessageDisplay.Add("Ai varo vähän!!!"); 
   413            TuhoLaskuri.Value += 1; 
   414            Hyokkaaja.Destroy(); 
   415        } 
   416 
   417        void TormaaAsteroidiin(PhysicsObject PelaajanAlus, PhysicsObject Asteroidi) 
   418        { 
   419            Pelaaja.Destroy(); 
   420            SeuraavaKentta(); 
   421        } 
  261422         
  262423} 
 • 2013/23/LauriH/Peli_1/Peli_1/Peli_1Content/Peli_1Content.contentproj

  r3979 r3986  
  8787    </Compile> 
  8888  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="Taso_3.txt"> 
   91      <Name>Taso_3</Name> 
   92      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95    <Compile Include="Taso_4.txt"> 
   96      <Name>Taso_4</Name> 
   97      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100    <Compile Include="Taso_5.txt"> 
   101      <Name>Taso_5</Name> 
   102      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   103      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
   106  <ItemGroup> 
   107    <Compile Include="Hyokkaaja.png"> 
   108      <Name>Hyokkaaja</Name> 
   109      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   110      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112  </ItemGroup> 
   113  <ItemGroup> 
   114    <Compile Include="Alus.png"> 
   115      <Name>Alus</Name> 
   116      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   117      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   118    </Compile> 
   119  </ItemGroup> 
   120  <ItemGroup> 
   121    <Compile Include="Asteroidi.png"> 
   122      <Name>Asteroidi</Name> 
   123      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   124      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   125    </Compile> 
   126  </ItemGroup> 
  89127  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  90128  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2013/23/LauriH/Peli_1/Peli_1/Peli_1Content/Taso_2.txt

  r3979 r3986  
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  141 
  152                                                                 
  163                                                                         O        ?           O        ?            O 
  17                                                                ############################################################## 
   4                                              #######          ############################################################## 
  185 
  19                                            ? 
  20                                      ------------ 
   6                    ################### 
   7             
   8 
   9 
  2110 
  2211    ? 
   
  2716 
  2817       ? 
  29 #################                                    ? 
  3018 
  3119 
  32                               --------- 
   20#################                                     
   21 
   22 
   23                              
  3324                                                                                                                       
  3425                                                                                                                           O           ? 
  3526                                      ###########                                                     ###################################### 
   27                                                                                                                                           M 
   28                                                                                                                                           M 
  3629                                                                                                                                           M 
  3730                                                      O                                       ###                                          M 
   
  3932                                                                                      O                                      O             M 
  4033                                                                                ##############             #################################                      
   34 
  4135 
  4236                                                     O       ?                                         ? 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.