Ignore:
Timestamp:
2013-06-05 14:28:35 (10 years ago)
Author:
josaklin
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2013/23/Jon-ErikK/magnetaa.cs

  r3971 r3976  
  88 
  99public class magnetaa : PhysicsGame 
  10 { 
  11     PhysicsObject pelaaja1; 
  12     PhysicsObject pelaaja2; 
   10{     
   11    IntMeter pelaaja1Elamat; 
   12    IntMeter pelaaja2Elamat; 
   13 
   14    Pelaaja pelaaja1;     
   15    Pelaaja pelaaja2; 
  1316 
  1417    PhysicsObject ylaraja; 
   
  1720    PhysicsObject vasenraja; 
  1821 
  19     bool onkoMagneettinen1; 
  20     bool onkoMagneettinen2; 
  21  
  2222    List<Ammus> ammukset; 
  23  
  24     Vector edellinenNopeusPelaaja1; 
  25     Vector edellinenNopeusPelaaja2; 
  2623 
  2724    Vector ylos = new Vector(0, 100); 
   
  3431        ammukset = new List<Ammus>(); 
  3532 
  36         onkoMagneettinen1 = true; 
  37         onkoMagneettinen1 = false; 
  38  
  39         edellinenNopeusPelaaja2 = new Vector(0, -400); 
  40         edellinenNopeusPelaaja1 = new Vector(0, 400); 
  41  
  42         luoKentta(0,100,0,-100); 
   33        luoKentta(-300,0,300,0,new Vector(0,1), new Vector(0,-1)); 
  4334        asetaNappaimet(); 
  4435    } 
  4536 
  46     public void luoKentta(double pelaaja1x, double pelaaja1y, double pelaaja2x, double pelaaja2y) { 
  47  
  48         pelaaja1 = luoPelaaja(pelaaja1x, pelaaja1y); 
  49         pelaaja2 = luoPelaaja(pelaaja2x, pelaaja2y); 
  50  
   37   //pelikentän säätäminen alkaa 
   38 
   39    public void uusiPeli() 
   40    { 
   41        ClearAll(); 
   42        Begin(); 
   43    } 
   44     
   45    public void luoKentta(double pelaaja1x, double pelaaja1y, double pelaaja2x, double pelaaja2y, Vector alkusuunta1, Vector alkusuunta2) { 
   46 
   47        luoKentanOsat(); 
   48         
   49        pelaaja1 = luoPelaaja(pelaaja1x, pelaaja1y, alkusuunta1, 1); 
   50        pelaaja2 = luoPelaaja(pelaaja2x, pelaaja2y, alkusuunta2, 2); 
   51 
   52    } 
   53 
   54    public void luoKentanOsat() 
   55    { 
  5156        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  5257 
   58        luoTausta(); 
   59        luoKentanReunat(); 
   60        luoLaskurit(); 
   61 
   62    } 
   63 
   64    public void luoKentanReunat() 
   65    { 
  5366        alaraja = Level.CreateBottomBorder(); 
  54         alaraja.IsVisible = true; 
   67        alaraja.Color = Color.Charcoal; 
  5568 
  5669        ylaraja = Level.CreateTopBorder(); 
  57         ylaraja.IsVisible = true; 
   70        ylaraja.Color = Color.Charcoal; 
  5871 
  5972        oikearaja = Level.CreateRightBorder(); 
  60         oikearaja.IsVisible = true; 
   73        oikearaja.Color = Color.Charcoal; 
  6174 
  6275        vasenraja = Level.CreateLeftBorder(); 
  63         vasenraja.IsVisible = true; 
  64     } 
  65  
  66     public PhysicsObject luoPelaaja(double x, double y) { 
  67  
  68         PhysicsObject pelaaja = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50); 
  69         pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
  70         pelaaja.X = x; 
  71         pelaaja.Y = y; 
  72         pelaaja.MaxVelocity = 100.0; 
   76        vasenraja.Color = Color.Charcoal; 
   77 
   78 
   79    } 
   80 
   81    public void luoTausta() 
   82    { 
   83        GameObject sivusuorakulmio1 = new GameObject(300, Screen.Height); 
   84        sivusuorakulmio1.Color = Color.Charcoal; 
   85        sivusuorakulmio1.X = -650; 
   86        sivusuorakulmio1.Y = 0; 
   87 
   88        GameObject sivusuorakulmio2 = new GameObject(300, Screen.Height); 
   89        sivusuorakulmio2.Color = Color.Charcoal; 
   90        sivusuorakulmio2.X = 650; 
   91        sivusuorakulmio2.Y = 0; 
   92 
   93        Add(sivusuorakulmio1); 
   94        Add(sivusuorakulmio2); 
   95 
   96        GameObject tasoOikea = new GameObject(300, Level.Height); 
   97        tasoOikea.Shape = Shape.Rectangle; 
   98        tasoOikea.X =Level.Right-150; 
   99        tasoOikea.Y = 0; 
   100        tasoOikea.Color = Color.Silver; 
   101 
   102        GameObject tasoVasen = new GameObject(300, Level.Height); 
   103        tasoVasen.Shape = Shape.Rectangle; 
   104        tasoVasen.X = Level.Left+150; 
   105        tasoVasen.Y = 0; 
   106        tasoVasen.Color = Color.Silver; 
   107 
   108        Add(tasoOikea,-3); 
   109        Add(tasoVasen,-3); 
   110    } 
   111 
   112    public void luoLaskurit() 
   113    { 
   114        pelaaja1Elamat = new IntMeter(5); 
   115        Label pistenaytto1 = new Label(); 
   116        pistenaytto1.X = Screen.Left + 100; 
   117        pistenaytto1.Y = Screen.Top - 130; 
   118        pistenaytto1.Color = Color.Charcoal; 
   119        pistenaytto1.TextColor = Color.White; 
   120 
   121        pistenaytto1.BindTo(pelaaja1Elamat); 
   122 
   123        pelaaja2Elamat = new IntMeter(5); 
   124        Label pistenaytto2 = new Label(); 
   125        pistenaytto2.X = Screen.Right - 100; 
   126        pistenaytto2.Y = Screen.Top - 130; 
   127        pistenaytto2.Color = Color.Charcoal; 
   128        pistenaytto2.TextColor = Color.White; 
   129 
   130        pistenaytto2.BindTo(pelaaja2Elamat); 
   131 
   132        Add(pistenaytto1); 
   133        Add(pistenaytto2); 
   134 
   135        Label pelaajan1 = luoTekstillinenLabel(Color.White, "Pelaajan 1 elamat"); 
   136        pelaajan1.X = Screen.Left + 110; 
   137        pelaajan1.Y = Screen.Top - 100; 
   138 
   139        Label pelaajan2 = luoTekstillinenLabel(Color.White, "Pelaajan 2 elamat"); 
   140        pelaajan2.X = Screen.Right - 110; 
   141        pelaajan2.Y = Screen.Top - 100; 
   142 
   143        Add(pelaajan1); 
   144        Add(pelaajan2); 
   145 
   146    } 
   147 
   148    public Label luoTekstillinenLabel(Color tekstinVari, String teksti) 
   149    { 
   150        Label tekstikentta = new Label(); 
   151        tekstikentta.Text = teksti; 
   152        tekstikentta.TextColor = tekstinVari; 
   153 
   154        return tekstikentta; 
   155    } 
   156 
   157    public Pelaaja luoPelaaja(double x, double y, Vector alkusuunta, int numero) { 
   158 
   159        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(x, y, alkusuunta, numero); 
   160 
  73161        Add(pelaaja); 
  74162 
   
  76164    } 
  77165 
   166    //pelikentän säätö loppuu 
   167 
   168    //Näppäimistön asetus 
   169     
  78170    public void asetaNappaimet() { 
  79171 
  80         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja1, ylos); 
  81         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
  82         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja1, alas); 
  83         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
  84         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja1, vasen); 
  85         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
  86         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja1, oikea); 
  87         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
  88         Keyboard.Listen(Key.Period, ButtonState.Pressed, ammu, null, pelaaja1); 
  89         Keyboard.Listen(Key.Comma, ButtonState.Pressed, vaihdaMagneettisuus, null, pelaaja1); 
  90  
  91         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja2, ylos); 
  92         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
  93         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja2, alas); 
  94         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
  95         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja2, vasen); 
  96         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
  97         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, asetaNopeus, null, pelaaja2, oikea); 
  98         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, asetaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
  99         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, ammu, null, pelaaja2); 
  100         Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, vaihdaMagneettisuus, null, pelaaja2); 
   172        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, ylos); 
   173        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
   174        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, alas); 
   175        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
   176        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, vasen); 
   177        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
   178        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, oikea); 
   179        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero); 
   180 
   181        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, ammu, null, pelaaja1); 
   182        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, vaihdaMagneettisuus, null, pelaaja1); 
   183        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, luoTorni, null, pelaaja1); 
   184         
   185        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, ylos); 
   186        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
   187        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, alas); 
   188        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
   189        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, vasen); 
   190        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
   191        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, oikea); 
   192        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, asetaPelaajanSuuntaJaNopeus, null, pelaaja2, Vector.Zero); 
   193 
   194        Keyboard.Listen(Key.Period, ButtonState.Pressed, ammu, null, pelaaja2); 
   195        Keyboard.Listen(Key.Comma, ButtonState.Pressed, vaihdaMagneettisuus, null, pelaaja2); 
   196        Keyboard.Listen(Key.M, ButtonState.Pressed, luoTorni, null, pelaaja2); 
   197 
   198 
  101199 
  102200        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  104202    } 
  105203 
  106     public void asetaMagneettitarkastusajastin() 
  107     { 
  108         while (true) 
  109         { 
  110             Timer.SingleShot(0.01, tarkistaMagneetit); 
  111         } 
  112     } 
  113  
  114     public void tarkistaMagneetit() 
  115     { 
  116     } 
  117  
  118     public void asetaNopeus(PhysicsObject pelaaja, Vector nopeus) 
  119     { 
  120  
  121         if (pelaaja == pelaaja1) 
  122         { 
  123             if (nopeus.X != 0 && nopeus.Y != 0) 
  124             { 
  125                 edellinenNopeusPelaaja1 = nopeus * 4; 
  126             } 
  127             else 
  128             { 
  129                 edellinenNopeusPelaaja1 = pelaaja.Velocity * 4; 
  130             } 
  131         } 
  132         if (pelaaja == pelaaja2) 
  133         { 
  134             if (nopeus.X != 0 && nopeus.Y != 0) 
  135             { 
  136                 edellinenNopeusPelaaja2 = nopeus * 4; 
  137             } 
  138             else 
  139             { 
  140                 edellinenNopeusPelaaja2 = pelaaja.Velocity * 4; 
  141             } 
  142         } 
   204    //Näppäimistön asetus loppuu 
   205 
   206    //Pelaajan ja ammuksen nopeuksien asettaminen 
   207 
   208    public void asetaPelaajanSuuntaJaNopeus(Pelaaja pelaaja, Vector nopeus) 
   209    { 
   210        if (nopeus != Vector.Zero) 
   211        { 
   212            Vector apuyksikkovektori = new Vector(nopeus.X, nopeus.Y); 
   213            apuyksikkovektori = apuyksikkovektori.Normalize(); 
   214 
   215 
   216 
   217            maaritaPelaajanAmmuksenSuunta(apuyksikkovektori, pelaaja); 
   218        }   
   219 
   220        pelaaja.Velocity = nopeus; 
   221    } 
   222 
   223    public void maaritaPelaajanAmmuksenSuunta(Vector yksikkovektori, Pelaaja pelaaja) 
   224    { 
   225        if (yksikkovektori.X != 0 || yksikkovektori.Y != 0) 
   226        { 
   227            pelaaja.ammustenSuunta = yksikkovektori; 
   228        } 
   229    } 
   230 
   231    //Pelaajan ja ammuksen nopeuden asetus loppuu 
   232 
   233    //Ammuksen syntymä ja kuolema 
   234 
   235    public void ammu(Pelaaja pelaaja) 
   236    {   
   237        double apuX=pelaaja.ammustenSuunta.X * 38; 
   238        double apuY=pelaaja.ammustenSuunta.Y * 38; 
   239 
   240        luoUusiAmmus(pelaaja.X+apuX, pelaaja.Y+apuY, pelaaja.magneetinVari, pelaaja.ammustenSuunta);       
   241    } 
   242 
   243    public void luoUusiAmmus(double x, double y, bool onkoMagneettinen, Vector suunta) 
   244    { 
   245        Ammus uusiAmmus = new Ammus(onkoMagneettinen, x, y); 
   246 
   247        uusiAmmus.Velocity=suunta*200; 
   248        uusiAmmus.X = x; 
   249        uusiAmmus.Y = y; 
  143250         
  144         pelaaja.Velocity = nopeus;     
  145     } 
  146  
  147     public void ammu(PhysicsObject pelaaja) 
  148     {   
  149         if (pelaaja == pelaaja1) 
  150         { 
  151             luoUusiAmmus(pelaaja.X + edellinenNopeusPelaaja1.X / 10, pelaaja.Y + edellinenNopeusPelaaja1.Y / 10, onkoMagneettinen1, edellinenNopeusPelaaja1); 
  152              
  153         } 
  154         else 
  155         { 
  156             luoUusiAmmus(pelaaja.X + edellinenNopeusPelaaja2.X / 10, pelaaja.Y + edellinenNopeusPelaaja2.Y / 10, onkoMagneettinen2, edellinenNopeusPelaaja2); 
  157         } 
  158     } 
  159  
  160     public void luoUusiAmmus(double x, double y, bool onkoMagneettinen, Vector nopeus) 
  161     { 
  162         Ammus uusiAmmus = new Ammus(20, 20, onkoMagneettinen); 
  163  
  164         uusiAmmus.asetaNopeus(nopeus); 
  165         uusiAmmus.asetaSijainti(x, y); 
   251        AddCollisionHandler(uusiAmmus, osumaAmmuksella);         
  166252         
  167253        Add(uusiAmmus); 
  168254 
  169         AddCollisionHandler(uusiAmmus, osumaAmmuksella); 
  170  
  171255        ammukset.Add(uusiAmmus); 
  172     } 
  173  
  174     public void vaihdaMagneettisuus(PhysicsObject pelaaja) 
  175     { 
  176         if (pelaaja == pelaaja1) 
  177         { 
  178             if (onkoMagneettinen1) 
  179             { 
  180                 onkoMagneettinen1 = false; 
  181             } 
  182             else 
  183             { 
  184                 onkoMagneettinen1 = true; 
  185             } 
  186         } 
  187         else 
  188         { 
  189             if (onkoMagneettinen2) 
  190             { 
  191                 onkoMagneettinen2 = false; 
  192             } 
  193             else 
  194             { 
  195                 onkoMagneettinen2 = true; 
  196             } 
  197         } 
  198256 
  199257    } 
   
  201259    public void osumaAmmuksella(PhysicsObject ammus, PhysicsObject osuja) 
  202260    { 
   261        Ammus ammus2 = (Ammus)ammus; 
   262 
  203263        for(int i=0;i<ammukset.Count;i++){ 
  204264            if (ammukset[i] == osuja) 
   
  206266                osuja.Destroy(); 
  207267                ammus.Destroy(); 
  208             } 
  209         } 
  210  
  211         if (osuja == pelaaja1 || osuja == pelaaja2) { 
  212  
   268 
   269                Ammus osuja2 = (Ammus)osuja; 
   270                ammukset.Remove(ammus2); 
   271                ammukset.Remove(osuja2); 
   272 
   273                return; 
   274            } 
   275        } 
   276 
   277        if (osuja == pelaaja2 || osuja == pelaaja1) { 
   278 
   279            Pelaaja pelaaja = (Pelaaja)osuja; 
   280 
   281            if (pelaaja == pelaaja1) 
   282            { 
   283                pelaaja1Elamat.Value -= 1; 
   284                if (pelaaja1Elamat < 1) 
   285                { 
   286                    pelinLoppu(pelaaja); 
   287                } 
   288            } 
   289            if(pelaaja == pelaaja2) 
   290            { 
   291                pelaaja2Elamat.Value -= 1; 
   292                if (pelaaja2Elamat < 1) 
   293                { 
   294                    pelinLoppu(pelaaja); 
   295                } 
   296            } 
   297             
   298             
  213299            ammus.Destroy(); 
  214  
  215         } 
  216  
  217         if (osuja == ylaraja || osuja == alaraja) 
  218         { 
  219             ammus.Destroy(); 
   300            ammukset.Remove(ammus2); 
   301 
   302            return; 
   303 
   304        } 
   305 
   306        if (osuukoReunaan(ammus, osuja)) 
   307        { 
   308            return; 
   309        } 
   310 
   311        for (int i = 0; i < pelaaja1.tornit.Count; i++) 
   312        { 
   313            if (pelaaja1.tornit[i] == osuja) 
   314            { 
   315                ammus.Destroy(); 
   316 
   317                ammukset.Remove(ammus2); 
   318 
   319                pelaaja1.tornit[i].elamat.Value -= 1; 
   320 
   321                if (pelaaja1.tornit[i].elamat <= 0) 
   322                { 
   323                    osuja.Destroy(); 
   324                    pelaaja1.tornit.Remove(pelaaja1.tornit[i]); 
   325                } 
   326 
   327                return; 
   328            } 
   329        } 
   330 
   331        for (int i = 0; i < pelaaja2.tornit.Count; i++) 
   332        { 
   333            if (pelaaja2.tornit[i] == osuja) 
   334            { 
   335                ammus.Destroy(); 
   336 
   337                ammukset.Remove(ammus2); 
   338 
   339                pelaaja2.tornit[i].elamat.Value -= 1; 
   340 
   341                if (pelaaja2.tornit[i].elamat <= 0) 
   342                { 
   343                    osuja.Destroy(); 
   344                    pelaaja2.tornit.Remove(pelaaja2.tornit[i]); 
   345                } 
   346 
   347                return; 
   348            } 
   349        } 
   350    } 
   351 
   352    public bool osuukoReunaan(PhysicsObject ammus, PhysicsObject osuja) 
   353    { 
   354        if (osuja == ylaraja) 
   355        { 
   356            ammus.Y = -ammus.Y + 11; 
   357            Vector nopeus = ammus.Velocity; 
   358            Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = nopeus; }); 
   359 
   360            return true; 
   361 
   362        } 
   363 
   364        if (osuja == alaraja) 
   365        { 
   366            ammus.Y = -ammus.Y - 11; 
   367            Vector nopeus = ammus.Velocity; 
   368            Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = nopeus; }); 
   369 
   370            return true; 
  220371        } 
  221372 
  222373        if (osuja == oikearaja) 
  223374        { 
  224             ammus.X = -ammus.X + 12; 
  225             Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = new Vector(400.0, 0); }); 
   375            ammus.X = -ammus.X + 11; 
   376            Vector nopeus = ammus.Velocity; 
   377            Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = nopeus; }); 
   378 
   379            return true; 
   380 
   381        } 
   382 
   383        if (osuja == vasenraja) 
   384        { 
   385            ammus.X = -ammus.X - 11; 
   386            Vector nopeus = ammus.Velocity; 
   387            Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = nopeus; }); 
   388            return true; 
   389        } 
   390 
   391        return false; 
   392    } 
   393 
   394    //Ammuksen käsittely loppuu 
   395 
   396    //Magneettisuuden vaihto alkaa 
   397 
   398    public void vaihdaMagneettisuus(PhysicsObject pelaaja) 
   399    { 
   400        if (pelaaja == pelaaja2) 
   401        { 
   402            if (pelaaja2.magneetinVari) 
   403            { 
   404                pelaaja2.magneetinVari = false; 
   405            } 
   406            else 
   407            { 
   408                pelaaja2.magneetinVari = true; 
   409            } 
   410        } 
   411        else 
   412        { 
   413            if (pelaaja1.magneetinVari) 
   414            { 
   415                pelaaja1.magneetinVari = false; 
   416            } 
   417            else 
   418            { 
   419                pelaaja1.magneetinVari = true; 
   420            } 
   421        } 
   422 
   423    } 
   424 
   425    //Magneettisuuden vaihto loppuu 
   426 
   427    //Tornilogiikka alkaa 
   428 
   429    public void luoTorni(PhysicsObject pelaaja) 
   430    { 
   431        if (pelaaja == pelaaja1) 
   432        { 
   433            if (pelaaja1.tornit.Count < 5) 
   434            { 
   435                Add(pelaaja1.lisaaMagneettitorni()); 
   436            } 
   437        } 
   438        else 
   439        { 
   440            if (pelaaja2.tornit.Count < 5) 
   441            { 
   442                Add(pelaaja2.lisaaMagneettitorni()); 
   443            } 
   444        } 
   445    } 
   446 
   447    //Tornilogiikka loppuu 
   448 
   449    //Peli päivitys alkaa 
   450 
   451    protected override void Update(Time time) 
   452    { 
   453        base.Update(time); 
   454        tarkistaMagneetit(); 
   455        pelaajienTarkistus(); 
   456    } 
   457 
   458    public void tarkistaMagneetit() 
   459    { 
   460         
   461        for (int i = 0; i < ammukset.Count-1; i++) 
   462        { 
   463            for (int j = 1 + i; j < ammukset.Count; j++) 
   464            { 
   465                Vector voima = luoMagneettivektori(ammukset[i], ammukset[j]); 
   466                Vector vastavoima = voima * -1; 
   467 
   468                ammukset[i].Velocity = ammukset[i].Velocity + voima; 
   469                ammukset[j].Velocity = ammukset[j].Velocity + vastavoima; 
   470            } 
   471        } 
   472 
   473        for (int i = 0; i < pelaaja1.tornit.Count; i++) 
   474        { 
   475            for (int j = 0; j < ammukset.Count; j++) 
   476            { 
   477                Ammus ammus = ammukset[j]; 
  226478                 
  227         }  
  228  
  229         if (osuja == vasenraja) 
  230         { 
  231             ammus.X = -ammus.X - 12; 
  232             Timer.SingleShot(0.01, delegate { ammus.Velocity = new Vector(-400.0, 0); }); 
  233         } 
  234  
  235     } 
   479                Vector voima = luoMagneettivektori(ammukset[j],pelaaja1.tornit[i]); 
   480 
   481                ammus.Velocity = ammus.Velocity + voima; 
   482            } 
   483        } 
   484 
   485        for (int i = 0; i < pelaaja2.tornit.Count; i++) 
   486        { 
   487            for (int j = 0; j < ammukset.Count; j++) 
   488            { 
   489                Vector voima = luoMagneettivektori(ammukset[j], pelaaja2.tornit[i]); 
   490 
   491                ammukset[j].Velocity = ammukset[j].Velocity + voima; 
   492            } 
   493        } 
   494    } 
   495 
   496    public Vector luoMagneettivektori(Magneettisuus kohde1, Magneettisuus kohde2) 
   497    { 
   498        Vector palautettava = new Vector(kohde1.GetX()-kohde2.GetX(), kohde1.GetY()-kohde2.GetY()); 
   499        palautettava=palautettava.Normalize(); 
   500 
   501        double etaisyys = Math.Sqrt((kohde1.GetX() - kohde2.GetX())*(kohde1.GetX() - kohde2.GetX())+(kohde1.GetY() - kohde2.GetY())*(kohde1.GetY() - kohde2.GetY())); 
   502 
   503        palautettava = (palautettava * kohde1.MagneetinVahvuus*kohde2.MagneetinVahvuus) / (etaisyys*etaisyys); 
   504 
   505        if (!((kohde1.Magneettisuus && kohde2.Magneettisuus) || (!kohde1.Magneettisuus && !kohde2.Magneettisuus))) 
   506        { 
   507            palautettava = palautettava * -1; 
   508        } 
   509 
   510        return palautettava; 
   511    } 
   512 
   513    public void pelaajienTarkistus() 
   514    { 
   515        tarkistaPelaaja(pelaaja2); 
   516        tarkistaPelaaja(pelaaja1); 
   517    } 
   518 
   519    public void tarkistaPelaaja(Pelaaja pelaaja) 
   520    { 
   521        if (pelaaja.X < Level.Left + 25) 
   522        { 
   523            pelaaja.X = Level.Left + 25; 
   524            asetaPelaajanSuuntaJaNopeus(pelaaja, Vector.Zero); 
   525        } 
   526        else if(pelaaja.X>Level.Right - 25) 
   527        { 
   528            pelaaja.X = Level.Right - 25; 
   529            asetaPelaajanSuuntaJaNopeus(pelaaja, Vector.Zero); 
   530        } 
   531 
   532        if (pelaaja.Y > Level.Top - 25) 
   533        { 
   534            pelaaja.Y = Level.Top - 25; 
   535            asetaPelaajanSuuntaJaNopeus(pelaaja, Vector.Zero); 
   536        } 
   537        else if (pelaaja.Y < Level.Bottom + 25) 
   538        { 
   539            pelaaja.Y = Level.Bottom + 25; 
   540            asetaPelaajanSuuntaJaNopeus(pelaaja, Vector.Zero); 
   541        } 
   542 
   543        if (pelaaja.X < 225 && pelaaja.X > -225) 
   544        { 
   545            if (pelaaja.X < 0) 
   546            { 
   547                pelaaja.X = -225; 
   548                asetaPelaajanSuuntaJaNopeus(pelaaja, Vector.Zero); 
   549            } 
   550            else 
   551            { 
   552                pelaaja.X = 225; 
   553                asetaPelaajanSuuntaJaNopeus(pelaaja, Vector.Zero); 
   554            } 
   555        } 
   556    } 
   557 
   558    //Päivitys loppuu 
   559 
   560    public void pelinLoppu(Pelaaja pelaaja) 
   561    { 
   562        Pelaaja ilmoitettava; 
   563         
   564        if(pelaaja==pelaaja1) 
   565        { 
   566            ilmoitettava=pelaaja2; 
   567        } 
   568        else 
   569        { 
   570            ilmoitettava=pelaaja1; 
   571        } 
   572 
   573        ClearAll(); 
   574 
   575        Level.BackgroundColor = Color.Blue; 
   576         
   577        Label voittajanilmoitus = luoTekstillinenLabel(Color.White,"Pelaaja "+ilmoitettava.pelaajanNumero+" voitti pelin!"); 
   578        voittajanilmoitus.X = 0; 
   579        voittajanilmoitus.Y = 0; 
   580 
   581        Add(voittajanilmoitus); 
   582 
   583        Timer.SingleShot(2, delegate { uusiPeli(); }); 
  236584     
   585    } 
   586 
  237587} 
  238588 
  239 class Ammus : PhysicsObject 
   589public interface Magneettisuus 
  240590{ 
  241     public PhysicsObject vaikutusalue; 
  242     public bool magneettisuus; 
  243  
  244     public Ammus(double leveys, double korkeus,bool magneettisuus) 
  245     :base(leveys,korkeus) 
  246     { 
  247         vaikutusalue=PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*2,korkeus*2); 
   591    bool Magneettisuus { get; } 
   592    double MagneetinVahvuus { get; } 
   593    double GetX(); 
   594    double GetY(); 
   595} 
   596 
   597public class Ammus : PhysicsObject, Magneettisuus 
   598{ 
   599     
   600    private bool magneettisuus; 
   601    public bool Magneettisuus { get { return magneettisuus; } } 
   602 
   603    private double magneetinVahvuus; 
   604    public double MagneetinVahvuus { get { return magneetinVahvuus; } } 
   605 
   606    public Ammus(bool magneettisuus, double x, double y) 
   607    :base(20,20) 
   608    { 
  248609        this.magneettisuus = magneettisuus; 
  249  
  250         vaikutusalue.IsVisible = false; 
   610        this.magneetinVahvuus = 200; 
   611 
  251612        if (magneettisuus == true) 
  252613        { 
   
  259620 
  260621        base.Shape = Shape.Circle; 
  261         vaikutusalue.Shape = Shape.Circle; 
  262  
  263  
  264     } 
  265  
  266     public void asetaNopeus(Vector nopeus) { 
  267         base.Velocity = nopeus; 
  268         vaikutusalue.Velocity = nopeus; 
  269     } 
  270  
  271     public void asetaSijainti(double x, double y) { 
  272  
  273622        base.X = x; 
  274623        base.Y = y; 
  275         vaikutusalue.X = x; 
  276         vaikutusalue.Y = y; 
  277  
   624 
   625       } 
   626 
   627    public double GetY() 
   628    { 
   629        return base.Y; 
   630    } 
   631 
   632    public double GetX() 
   633    { 
   634        return base.X; 
  278635    } 
  279636} 
   637 
   638public class Magneettitorni:PhysicsObject, Magneettisuus 
   639{ 
   640    public IntMeter elamat; 
   641     
   642    private bool magneettisuus; 
   643    public bool Magneettisuus{get{return magneettisuus;}} 
   644 
   645    private double magneetinVahvuus; 
   646    public double MagneetinVahvuus{get{return magneetinVahvuus;}} 
   647 
   648    public Magneettitorni(bool magneettisuus, double x, double y) 
   649        :base(30,30) 
   650    { 
   651        this.magneettisuus = magneettisuus; 
   652        this.magneetinVahvuus = 300; 
   653 
   654        base.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   655        base.IgnoresCollisionResponse = true; 
   656        base.Shape = Shape.Circle; 
   657        base.X = x; 
   658        base.Y = y; 
   659 
   660        if (magneettisuus) 
   661        { 
   662            base.Color = Color.Red; 
   663        } 
   664        else 
   665        { 
   666            base.Color = Color.Blue; 
   667        } 
   668 
   669        elamat = new IntMeter(3); 
   670    } 
   671 
   672    public double GetX() 
   673    { 
   674        return base.X; 
   675    } 
   676 
   677    public double GetY() 
   678    { 
   679        return base.Y; 
   680    } 
   681 
   682} 
   683 
   684public class Pelaaja : PhysicsObject 
   685{ 
   686    public bool magneetinVari; 
   687    public Vector ammustenSuunta; 
   688    public int pelaajanNumero; 
   689 
   690    public List<Magneettitorni> tornit; 
   691     
   692    public Pelaaja(double x, double y, Vector ammustenSuunta, int pelaaja) 
   693        :base(50,50) 
   694    { 
   695        magneetinVari = false; 
   696        this.ammustenSuunta = ammustenSuunta; 
   697        pelaajanNumero = pelaaja; 
   698 
   699        tornit = new List<Magneettitorni>(); 
   700 
   701        base.X = x; 
   702        base.Y = y; 
   703        base.Color = Color.White; 
   704        base.Shape = Shape.Circle; 
   705        base.IgnoresCollisionResponse = true; 
   706        base.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   707    } 
   708 
   709    public Magneettitorni lisaaMagneettitorni() 
   710    { 
   711        Magneettitorni torni = new Magneettitorni(magneetinVari, base.X, base.Y); 
   712 
   713        tornit.Add(torni); 
   714 
   715        return torni; 
   716    } 
   717} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.