Ignore:
Timestamp:
2013-01-26 16:00:29 (9 years ago)
Author:
sailniir
Message:

Jimmy goes Boom!

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/09-22/JariK/Jimmy The Survivor!/Jimmy The Survivor!/Jimmy The Survivor!/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3917 r3925  
  12111211            </summary> 
  12121212        </member> 
   1213        <member name="P:PlatformCharacter2.WalkOnAir"> 
   1214            <summary> 
   1215            Toistetaanko kÀvelyanimaatiota ilmassa liikuttaessa? 
   1216            </summary> 
   1217        </member> 
  12131218        <member name="E:PlatformCharacter2.DirectionChanged"> 
  12141219            <summary> 
   
  21152120        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  21162121            <summary> 
  2117             LisÀÀ olion peliin, kerrokseen 0. 
   2122            LisÀÀ olion peliin. 
   2123            Tavalliset oliot tulevat automaattisesti kerrokselle 0 
   2124            ja ruutuoliot pÀÀllimmÀiselle kerrokselle. 
  21182125            </summary> 
  21192126        </member> 
   
  22762283            <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  22772284        </member> 
   2285        <member name="M:Jypeli.Game.LoadAnimation(System.String)"> 
   2286            <summary> 
   2287            Lataa animaation contentista. 
   2288            </summary> 
   2289            <param name="name">Animaation nimi (ei tarkennetta)</param> 
   2290            <returns>Animation-olio</returns> 
   2291        </member> 
  22782292        <member name="M:Jypeli.Game.LoadImage(System.String)"> 
  22792293            <summary> 
   
  23522366            </summary> 
  23532367        </member> 
   2368        <member name="M:Jypeli.Game.PausedUpdate(Jypeli.Time)"> 
   2369            <summary> 
   2370            Ajetaan Updaten sijaan kun peli on pysÀhdyksissÀ. 
   2371            </summary> 
   2372        </member> 
  23542373        <member name="M:Jypeli.Game.Update(Jypeli.Time)"> 
  23552374            <summary> 
   
  23692388            XNA calls this when graphics resources need to be loaded. 
  23702389            Note that this can be called multiple times (whenever the graphics device is reset). 
   2390            </summary> 
   2391        </member> 
   2392        <member name="M:Jypeli.Game.CallBegin"> 
   2393            <summary> 
   2394            Aloittaa pelin kutsumalla Begin-metodia. 
   2395            TÀrkeÀÀ: kutsu tÀtÀ, ÀlÀ BeginiÀ suoraan, sillÀ muuten peli ei pÀivity! 
  23712396            </summary> 
  23722397        </member> 
   
  23982423            <returns></returns> 
  23992424        </member> 
   2425        <member name="M:Jypeli.Game.Pause"> 
   2426            <summary> 
   2427            PysÀyttÀÀ pelin tai jatkaa sitÀ, jos se on jo pysÀytetty. 
   2428            </summary> 
   2429        </member> 
  24002430        <member name="M:Jypeli.Game.Exit"> 
  24012431            <summary> 
   
  24372467            </summary> 
  24382468            <param name="name">Fontin tiedoston nimi, ilman pÀÀtettÀ.</param> 
   2469        </member> 
   2470        <member name="P:Jypeli.Game.IsPaused"> 
   2471            <summary> 
   2472            Onko peli pysÀhdyksissÀ. 
   2473            </summary> 
  24392474        </member> 
  24402475        <member name="P:Jypeli.Game.Layers"> 
   
  25922627        <member name="P:Jypeli.Game.Time"> 
  25932628            <summary> 
  2594             Peliaika. TÀtÀ pÀivitetÀÀn noin 30 kertaa sekunnissa. 
   2629            Peliaika. SisÀltÀÀ tiedon siitÀ, kuinka kauan peliÀ on pelattu (Time.SinceStartOfGame) 
   2630            ja kuinka kauan on viimeisestÀ pelin pÀivityksestÀ (Time.SinceLastUpdate). 
   2631            TÀtÀ pÀivitetÀÀn noin 30 kertaa sekunnissa kun peli ei ole pause-tilassa. 
   2632            </summary> 
   2633        </member> 
   2634        <member name="P:Jypeli.Game.RealTime"> 
   2635            <summary> 
   2636            Todellinen peliaika. SisÀltÀÀ tiedon siitÀ, kuinka kauan peliÀ on pelattu (Time.SinceStartOfGame) 
   2637            ja kuinka kauan on viimeisestÀ pelin pÀivityksestÀ (Time.SinceLastUpdate). 
   2638            TÀtÀ pÀivitetÀÀn noin 30 kertaa sekunnissa, myös pause-tilassa. 
  25952639            </summary> 
  25962640        </member> 
   
  30473091            <param name="output">Mihin kopioidaan</param> 
  30483092        </member> 
   3093        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.StringEquals(System.Object,System.Object)"> 
   3094            <summary> 
   3095            Vertaa kahta oliota, jotka ovat joko merkkijonoja tai StringBuildereita, merkki kerrallaan. 
   3096            </summary> 
   3097            <param name="o1"></param> 
   3098            <param name="o2"></param> 
   3099            <returns></returns> 
   3100        </member> 
  30493101        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.RemoveLast(System.Text.StringBuilder,System.Int32)"> 
  30503102            <summary> 
   
  36213673            Pistetulo. 
  36223674            </summary> 
   3675            <param name="left">Vasen vektori</param> 
   3676            <param name="right">Oikea vektori</param> 
   3677            <returns></returns> 
   3678        </member> 
   3679        <member name="M:Jypeli.Vector.CrossProduct(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   3680            <summary> 
   3681            Ristitulo. 
   3682            Palauttaa kohtisuoraan vektoreita vastaan olevan uuden vektorin pituuden. 
   3683            Tuloksen merkki kertoo kumpaan suuntaan vektori osoittaa. 
   3684            </summary> 
   3685            <param name="left">Vasen vektori</param> 
   3686            <param name="right">Oikea vektori</param> 
   3687            <returns></returns> 
  36233688        </member> 
  36243689        <member name="M:Jypeli.Vector.ComponentProduct(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   
  53135378            <returns></returns> 
  53145379        </member> 
   5380        <member name="M:Jypeli.Image.FromURL(System.String)"> 
   5381            <summary>  
   5382            Lataa kuvan InternetistÀ.  
   5383            </summary>  
   5384            <param name="url">Kuvan URL-osoite</param>  
   5385            <returns>Kuva</returns>  
   5386        </member> 
  53155387        <member name="M:Jypeli.Image.CreateStarSky(System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  53165388            <summary> 
   
  55055577            </remarks> 
  55065578        </member> 
   5579        <member name="M:Jypeli.Renderer.DrawText(System.String,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Jypeli.Font,Jypeli.Color)"> 
   5580            <summary> 
   5581            PiirtÀÀ tekstiÀ ruudulle. Varoitus: kÀyttÀÀ XNA:n ruutukoordinaatistoa, jossa 
   5582            origo on vasemmassa ylÀreunassa ja y-akseli kasvaa alaspÀin! 
   5583            </summary> 
   5584            <param name="text">Teksti</param> 
   5585            <param name="transformation">Transformaatio</param> 
   5586            <param name="font">Fontti</param> 
   5587            <param name="color">Tekstin vÀri</param> 
   5588        </member> 
  55075589        <member name="M:Jypeli.Renderer.DrawShape(Jypeli.Shape,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
  55085590            <summary> 
   
  56655747            Asettaa merkin vastaamaan aliohjelmaa, joka luo olion. Huom! KÀytÀ tÀmÀn 
  56665748            syntaksin kanssa metodia <c>Insert</c>. 
   5749            </summary> 
   5750        </member> 
   5751        <member name="T:Physics2DDotNet.DataTypes.LinkedList2`1"> 
   5752            <summary> 
   5753            Custom linked list that allows more liberal insertion of nodes 
   5754            unlike the one provided by .net framework 4.5 
  56675755            </summary> 
  56685756        </member> 
   
  67776865            </summary> 
  67786866        </member> 
   6867        <member name="P:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget.ScoreFormat"> 
   6868            <summary> 
   6869            Pisteiden muoto (oletus on {0}) 
   6870            </summary> 
   6871        </member> 
   6872        <member name="P:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget.InfinityMarker"> 
   6873            <summary> 
   6874            ÄÀrettömÀn pistemÀÀrÀn merkki. Oletus '-' 
   6875            </summary> 
   6876        </member> 
  67796877        <member name="T:Jypeli.Widgets.Slider"> 
  67806878            <summary> 
   
  70037101            </summary> 
  70047102            <param name="time"></param> 
   7103        </member> 
   7104        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.Update(Jypeli.Time,System.Predicate{`0})"> 
   7105            <summary> 
   7106            LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit sekÀ kutsuu niiden 
   7107            Update-metodia tietyllÀ ehdolla. 
   7108            </summary> 
   7109            <param name="time"></param> 
   7110        </member> 
   7111        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.ForEach(System.Action{`0})"> 
   7112            <summary> 
   7113            Suorittaa annetun toimenpiteen kaikille (nykyisille) listan alkioille. 
   7114            </summary> 
   7115            <param name="action">Toiminto</param> 
   7116        </member> 
   7117        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.ForEach``1(System.Action{`0,``0},``0)"> 
   7118            <summary> 
   7119            Suorittaa annetun toimenpiteen kaikille (nykyisille) listan alkioille. 
   7120            </summary> 
   7121            <typeparam name="T1">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   7122            <param name="action">Toiminto</param> 
   7123            <param name="p1">Toinen parametri</param> 
  70057124        </member> 
  70067125        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Item(System.Int32)"> 
   
  1008710206            </summary> 
  1008810207        </member> 
   10208        <member name="P:PlatformCharacter.WalkOnAir"> 
   10209            <summary> 
   10210            Toistetaanko kÀvelyanimaatiota ilmassa liikuttaessa? 
   10211            </summary> 
   10212        </member> 
  1008910213        <member name="E:PlatformCharacter.DirectionChanged"> 
  1009010214            <summary> 
   
  1416514289            <summary> 
  1416614290            Onko piste muodon sisÀllÀ. 
  14167             Pisteen koordinaatiston origo on muodon keskellÀ. Muoto on kokoa 1x1. 
   14291            Pisteen koordinaatiston origo on muodon keskellÀ. 
   14292            Muoto on kokoa 1x1 jos IsUnitSize, muuten saman kokoinen kuin olio. 
  1416814293            </summary> 
  1416914294            <param name="x">X-koordinaatti</param> 
   
  1478814913            <param name="onTimeout">Kutsuttava aliohjelma.</param> 
  1478914914        </member> 
   14915        <member name="M:Jypeli.Timer.Limit(System.Action,System.Double)"> 
   14916            <summary> 
   14917            Rajoittaa toimintaa niin, ettÀ se voidaan suorittaa vain tietyin vÀliajoin. 
   14918            Huom. ÀlÀ kÀytÀ delegaatteja tÀmÀn metodin kanssa! 
   14919            </summary> 
   14920            <param name="action">Toiminta</param> 
   14921            <param name="seconds">Kuinka monta sekuntia tÀytyy odottaa ennen seuraavaa suoritusta</param> 
   14922        </member> 
  1479014923        <member name="M:Jypeli.Timer.Start"> 
  1479114924            <summary> 
   
  1483014963            </summary> 
  1483114964        </member> 
   14965        <member name="P:Jypeli.Timer.IgnorePause"> 
   14966            <summary> 
   14967            Ajastin ei pysÀhdy vaikka peli pysÀytettÀisiin. 
   14968            </summary> 
   14969        </member> 
  1483214970        <member name="P:Jypeli.Timer.Interval"> 
  1483314971            <summary> 
   
  1483814976            <summary> 
  1483914977            Menossa oleva hetki nollasta vÀliaikaan (<c>Interval</c>). 
  14840             </summary> 
  14841         </member> 
  14842         <member name="P:Jypeli.Timer.StartTime"> 
  14843             <summary> 
  14844             Ajastimen kÀynnistysaika. 
  1484514978            </summary> 
  1484614979        </member> 
   
  1498515118            </summary> 
  1498615119        </member> 
   15120        <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.EmulateKeyboard"> 
   15121            <summary> 
   15122            Matkitaanko nÀppÀimistöÀ. Jos pÀÀllÀ, ruudun reunojen kosketus vastaa nuolinÀppÀinten 
   15123            painalluksia ja ruudun keskeltÀ painaminen vÀlilyöntiÀ. 
   15124            </summary> 
   15125        </member> 
  1498715126        <member name="T:Jypeli.ScreenView"> 
  1498815127            <summary> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.