Ignore:
Timestamp:
2012-12-08 15:03:09 (9 years ago)
Author:
jypeleht
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/09-22/JariK/Jimmy The Survivor!/Jimmy The Survivor!/Jimmy The Survivor!/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3865 r3917  
  11051105        <member name="M:PlatformCharacter2.Turn(Jypeli.Direction)"> 
  11061106            <summary> 
  1107             PysÀhtyy ja kÀÀntyy vasemmalle tai oikealle. 
  1108             </summary> 
  1109             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
   1107            KÀÀntyy. 
   1108            </summary> 
   1109            <param name="direction">Suunta</param> 
  11101110        </member> 
  11111111        <member name="M:PlatformCharacter2.StopWalking"> 
   
  11191119            </summary> 
  11201120            <param name="speed">LÀhtönopeus.</param> 
   1121        </member> 
   1122        <member name="M:PlatformCharacter2.ForceJump(System.Double)"> 
   1123            <summary> 
   1124            HyppÀÀ vaikka olio ei olisikaan toisen pÀÀllÀ. 
   1125            </summary> 
   1126            <param name="speed">LÀhtönopeus maasta.</param> 
  11211127        </member> 
  11221128        <member name="M:PlatformCharacter2.Update(Jypeli.Time)"> 
   
  11751181            </summary> 
  11761182        </member> 
  1177         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftWalkingAnimation"> 
  1178             <summary> 
  1179             KÀvelyanimaatio vasemmalle. 
  1180             </summary> 
  1181         </member> 
  1182         <member name="P:PlatformCharacter2.RightWalkingAnimation"> 
  1183             <summary> 
  1184             KÀvelyanimaatio oikealle. 
  1185             </summary> 
  1186         </member> 
  1187         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftIdleAnimation"> 
  1188             <summary> 
  1189             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  1190             kÀÀntyneenÀ vasemmalle. 
  1191             </summary> 
  1192         </member> 
  1193         <member name="P:PlatformCharacter2.RightIdleAnimation"> 
  1194             <summary> 
  1195             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  1196             kÀÀntyneenÀ oikealle. 
  1197             </summary> 
  1198         </member> 
  1199         <member name="P:PlatformCharacter2.IdleAnimation"> 
  1200             <summary> 
  1201             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan. 
  1202             </summary> 
  1203         </member> 
  1204         <member name="P:PlatformCharacter2.WalkingAnimation"> 
  1205             <summary> 
  1206             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo kÀvelee. 
   1183        <member name="P:PlatformCharacter2.AnimWalk"> 
   1184            <summary> 
   1185            KÀvelyanimaatio (oikealle) 
   1186            </summary> 
   1187        </member> 
   1188        <member name="P:PlatformCharacter2.AnimJump"> 
   1189            <summary> 
   1190            Hyppyanimaatio (oikealle) 
   1191            </summary> 
   1192        </member> 
   1193        <member name="P:PlatformCharacter2.AnimFall"> 
   1194            <summary> 
   1195            Putoamisanimaatio (oikealle) 
   1196            </summary> 
   1197        </member> 
   1198        <member name="P:PlatformCharacter2.LoopJumpAnim"> 
   1199            <summary> 
   1200            Toistetaanko hyppyanimaatiota useammin kuin kerran. 
   1201            </summary> 
   1202        </member> 
   1203        <member name="P:PlatformCharacter2.LoopFallAnim"> 
   1204            <summary> 
   1205            Toistetaanko putoamisanimaatiota useammin kuin kerran. 
   1206            </summary> 
   1207        </member> 
   1208        <member name="P:PlatformCharacter2.AnimIdle"> 
   1209            <summary> 
   1210            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan (kÀÀntyneenÀ oikealle) 
  12071211            </summary> 
  12081212        </member> 
   
  30053009            <returns>Muunnettu kokoelma</returns> 
  30063010        </member> 
   3011        <member name="T:Jypeli.ObjectHelper"> 
   3012            <summary> 
   3013            Apuluokka kaikille olioille 
   3014            </summary> 
   3015        </member> 
   3016        <member name="M:Jypeli.ObjectHelper.GetHashCode(System.Object[])"> 
   3017            <summary> 
   3018            Palauttaa hajautuskoodin usean olion kokoelmalle. 
   3019            </summary> 
   3020            <param name="objects"></param> 
   3021            <returns></returns> 
   3022        </member> 
  30073023        <member name="T:Jypeli.ReturnHelper"> 
  30083024            <summary> 
   
  30393055            <param name="chars">Poistettavien merkkien mÀÀrÀ</param> 
  30403056            <returns></returns> 
   3057        </member> 
   3058        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.Substring(System.Text.StringBuilder,System.Text.StringBuilder,System.Int32,System.Int32)"> 
   3059            <summary> 
   3060            Kirjoittaa osamerkkijonon toiseen StringBuilderiin. 
   3061            </summary> 
   3062            <param name="src">StringBuilder josta luetaan</param> 
   3063            <param name="dest">StringBuilder johon kirjoitetaan</param> 
   3064            <param name="start">EnsimmÀinen merkki osajonosta</param> 
   3065            <param name="length">Osajonon pituus</param> 
   3066        </member> 
   3067        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.Substring(System.Text.StringBuilder,System.Int32,System.Int32)"> 
   3068            <summary> 
   3069            Palauttaa osamerkkijonon toisena StringBuilderina. 
   3070            </summary> 
   3071            <param name="builder">StringBuilder-instanssi</param> 
   3072            <param name="start">EnsimmÀinen merkki osajonosta</param> 
   3073            <param name="length">Osajonon pituus</param> 
   3074            <returns>Osamerkkijono-StringBuilder</returns> 
   3075        </member> 
   3076        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.PutTo(System.Text.StringBuilder,System.Text.StringBuilder)"> 
   3077            <summary> 
   3078            Poistaa koko StringBuilderin sisÀllön ja kirjoittaa sen toiseen StringBuilderiin. 
   3079            </summary> 
   3080            <param name="src">StringBuilder josta otetaan</param> 
   3081            <param name="dest">StringBuilder johon kirjoitetaan</param> 
   3082        </member> 
   3083        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.PutTo(System.Text.StringBuilder,System.Text.StringBuilder,System.Int32,System.Int32)"> 
   3084            <summary> 
   3085            Poistaa osamerkkijonon ja kirjoittaa sen toiseen StringBuilderiin. 
   3086            </summary> 
   3087            <param name="src">StringBuilder josta otetaan</param> 
   3088            <param name="dest">StringBuilder johon kirjoitetaan</param> 
   3089            <param name="start">EnsimmÀinen merkki osajonosta</param> 
   3090            <param name="length">Osajonon pituus</param> 
   3091        </member> 
   3092        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.PutTo(System.Text.StringBuilder,System.Int32,System.Int32)"> 
   3093            <summary> 
   3094            Poistaa osamerkkijonon ja palauttaa sen toisena StringBuilderina.. 
   3095            </summary> 
   3096            <param name="builder">StringBuilder-instanssi</param> 
   3097            <param name="start">EnsimmÀinen merkki osajonosta</param> 
   3098            <param name="length">Osajonon pituus</param> 
   3099            <returns>Osamerkkijono-StringBuilder</returns> 
  30413100        </member> 
  30423101        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.Repeat(System.String,System.Int32)"> 
   
  39434002            <param name="height">Pinnan korkeus</param> 
  39444003        </member> 
  3945         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  3946             <summary> 
  3947             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  3948             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  3949             vÀli on aina sama. 
  3950             </summary> 
  3951             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  3952             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  3953             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  3954             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  3955             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  3956             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  3957             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  3958             <remarks> 
  3959             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  3960             </remarks> 
  3961         </member> 
  39624004        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  39634005            <summary> 
   
  39704012            <returns></returns> 
  39714013        </member> 
  3972         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  3973             <summary> 
  3974             Luo satunnaisen pinnan. 
  3975             </summary> 
  3976             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  3977             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  3978             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  3979             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  3980             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  3981             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  3982             <returns></returns> 
  3983         </member> 
  39844014        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  39854015            <summary> 
   
  39914021            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  39924022            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  3993             <returns></returns> 
  3994         </member> 
  3995         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  3996             <summary> 
  3997             Luo satunnaisen pinnan. 
  3998             </summary> 
  3999             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  4000             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4001             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4002             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4003             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  4004             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  4005             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  40064023            <returns></returns> 
  40074024        </member> 
   
  68026819            </summary> 
  68036820        </member> 
   6821        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.NameLabel"> 
   6822            <summary> 
   6823            Pelin nimen nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   6824            </summary> 
   6825        </member> 
   6826        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.CopyrightLabel"> 
   6827            <summary> 
   6828            Pelin tekijÀnoikeudet nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   6829            </summary> 
   6830        </member> 
   6831        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.AuthorsLabel"> 
   6832            <summary> 
   6833            Pelin tekijÀt nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   6834            </summary> 
   6835        </member> 
   6836        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.TextBody"> 
   6837            <summary> 
   6838            PÀÀtekstikenttÀ. 
   6839            </summary> 
   6840        </member> 
   6841        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.StartLabel"> 
   6842            <summary> 
   6843            Aloita peli painamalla... -tekstin nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   6844            KÀytÀ ominaisuuksia ControlHelp ja LoadingText jos haluat muuttaa itse tekstiÀ. 
   6845            </summary> 
   6846        </member> 
  68046847        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.ControlHelp"> 
  68056848            <summary> 
   
  1101011053            <param name="hardLineWidth">Leveys jonka jÀlkeen sana katkaistaan keskeltÀ.</param> 
  1101111054        </member> 
  11012         <member name="M:Jypeli.Font.FindWrapIndex(System.String,System.Double,System.Boolean)"> 
   11055        <member name="M:Jypeli.Font.FindWrapIndex(System.Text.StringBuilder,System.Double,System.Boolean)"> 
  1101311056            <summary> 
  1101411057            Etsii katkaisuindeksin merkkijonolle merkki kerrallaan. 
   
  1123911282                <c>true</c> jos alhaalla, muuten <c>painettuna</c>. 
  1124011283            </returns> 
   11284        </member> 
   11285        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenWSAD(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector},System.String)"> 
   11286            <summary> 
   11287            Kuuntelee W, S, A ja D -nÀppÀimiÀ. 
   11288            </summary> 
   11289            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11290            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11291            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11292        </member> 
   11293        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenWSAD``1(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector,``0},System.String,``0)"> 
   11294            <summary> 
   11295            Kuuntelee W, S, A ja D -nÀppÀimiÀ. 
   11296            </summary> 
   11297            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11298            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11299            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11300            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11301            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
   11302        </member> 
   11303        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenWSAD``2(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector,``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
   11304            <summary> 
   11305            Kuuntelee W, S, A ja D -nÀppÀimiÀ. 
   11306            </summary> 
   11307            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11308            <typeparam name="T2">Toisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11309            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11310            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11311            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11312            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
   11313            <param name="p2">Toisen oman parametrin arvo</param> 
   11314        </member> 
   11315        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenWSAD``3(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector,``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
   11316            <summary> 
   11317            Kuuntelee W, S, A ja D -nÀppÀimiÀ. 
   11318            </summary> 
   11319            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11320            <typeparam name="T2">Toisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11321            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11322            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11323            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11324            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
   11325            <param name="p2">Toisen oman parametrin arvo</param> 
   11326        </member> 
   11327        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenArrows(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector},System.String)"> 
   11328            <summary> 
   11329            Kuuntelee nuolinÀppÀimiÀ. 
   11330            </summary> 
   11331            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11332            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11333            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11334        </member> 
   11335        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenArrows``1(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector,``0},System.String,``0)"> 
   11336            <summary> 
   11337            Kuuntelee nuolinÀppÀimiÀ. 
   11338            </summary> 
   11339            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11340            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11341            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11342            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11343            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
   11344        </member> 
   11345        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenArrows``2(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector,``0,``1},System.String,``0,``1)"> 
   11346            <summary> 
   11347            Kuuntelee nuolinÀppÀimiÀ. 
   11348            </summary> 
   11349            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11350            <typeparam name="T2">Toisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11351            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11352            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11353            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11354            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
   11355            <param name="p2">Toisen oman parametrin arvo</param> 
   11356        </member> 
   11357        <member name="M:Jypeli.Controls.Keyboard.ListenArrows``3(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.Vector,``0,``1,``2},System.String,``0,``1,``2)"> 
   11358            <summary> 
   11359            Kuuntelee nuolinÀppÀimiÀ. 
   11360            </summary> 
   11361            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11362            <typeparam name="T2">Toisen oman parametrin tyyppi</typeparam> 
   11363            <param name="state">NÀppÀinten kuunneltava tila</param> 
   11364            <param name="handler">TapahtumakÀsittelijÀ. EnsimmÀinen parametri on automaattisesti yksikköpituinen vektori.</param> 
   11365            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   11366            <param name="p1">EnsimmÀisen oman parametrin arvo</param> 
   11367            <param name="p2">Toisen oman parametrin arvo</param> 
  1124111368        </member> 
  1124211369        <member name="M:Jypeli.ObjectLoadMethods.AddByTag(System.String,System.Func{Jypeli.GameObject,Jypeli.GameObject})"> 
   
  1377213899            </summary> 
  1377313900        </member> 
   13901        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   13902            <summary> 
   13903            Arpoo satunnaisen kirjaimen vÀliltÀ a-z. 
   13904            </summary> 
   13905            <param name="upperCase">KÀytetÀÀnkö ISOJA KIRJAIMIA</param> 
   13906            <returns>Satunnainen kirjain</returns> 
   13907        </member> 
  1377413908        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDirection"> 
  1377513909            <summary> 
   
  1392814062            </summary> 
  1392914063        </member> 
   14064        <member name="P:Jypeli.RoadMap.DefaultFriction"> 
   14065            <summary> 
   14066            Tien oletuskitka. 
   14067            </summary> 
   14068        </member> 
  1393014069        <member name="P:Jypeli.RoadMap.Segments"> 
  1393114070            <summary> 
   
  1410714246        </member> 
  1410814247        <member name="M:Jypeli.IndexTriangle.#ctor(System.Int16,System.Int16,System.Int16)"> 
   14248            <summary> 
   14249            Luo uuden kolmion. Parametreina kulmapisteiden indeksit lueteltuna myötÀpÀivÀÀn. 
   14250            </summary> 
   14251        </member> 
   14252        <member name="M:Jypeli.IndexTriangle.#ctor(System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  1410914253            <summary> 
  1411014254            Luo uuden kolmion. Parametreina kulmapisteiden indeksit lueteltuna myötÀpÀivÀÀn. 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.