Changeset 3862 for 2012


Ignore:
Timestamp:
2012-10-20 12:39:31 (10 years ago)
Author:
hniemi
Message:

xbox ohjaimen lisäys ja jotain muuta.

Location:
2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1
Files:
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs

  r3838 r3862  
  3737        Camera.StayInLevel = true; 
  3838    } 
   39     
  3940 
  4041    void LuoKentta() 
   
  6869        elamaPalkki2.X = Screen.Right - 150; 
  6970        elamaPalkki2.Y = Screen.Top - 20; 
  70         elamaPalkki2.Color = Color.DarkViolet; 
   71        elamaPalkki2.Color = Color.MediumPurple; 
  7172        elamaPalkki2.BarColor = Color.Black; 
  7273        elamaPalkki2.BindTo(nuunuuElamat); 
   
  8081        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  8182        taso.Position = paikka; 
  82         taso.Color = Color.Purple; 
   83        taso.Color = Color.DarkGray; 
  8384        Add(taso); 
  8485    }    
   
  110111         
  111112         
  112         Keyboard.Listen( Key.Space, ButtonState.Down, ammutulella, "Ammu" ); 
   113         
  113114        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  114115        Add(pelaaja1); 
   
  189190        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  190191        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   192        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, ammutulella, "Ammu"); 
  191193 
  192194        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  195197        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  196198        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   199        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, ammutulella, "Pelaaja ammutulella"); 
   200 
  197201 
  198202        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.csproj.Debug.cachefile

  r3838 r3862  
  66Content\Nuunuu.xnb 
  77Content\Teletappimaa.xnb 
   8Content\timantti.xnb 
  89Content\kentta1.xnb 
  9 Content\timantti.xnb 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3838 r3862  
  23452345        <member name="M:Jypeli.Game.ClearGameObjects"> 
  23462346            <summary> 
  2347             Tuohoaa ja poistaa pelistÀ kaikki pelioliot (ml. fysiikkaoliot). 
   2347            Tuhoaa ja poistaa pelistÀ kaikki pelioliot (ml. fysiikkaoliot). 
  23482348            </summary> 
  23492349        </member> 
   
  24372437            <summary> 
  24382438            Kerrokset, joilla pelioliot viihtyvÀt. 
   2439            </summary> 
   2440        </member> 
   2441        <member name="P:Jypeli.Game.StaticLayers"> 
   2442            <summary> 
   2443            Kerrokset, joilla olevat pelioliot eivÀt liiku kameran mukana. 
   2444            </summary> 
   2445        </member> 
   2446        <member name="P:Jypeli.Game.DynamicLayers"> 
   2447            <summary> 
   2448            Kerrokset, joilla olevat pelioliot liikkuvat kameran mukana. 
  24392449            </summary> 
  24402450        </member> 
   
  56815691            </summary> 
  56825692        </member> 
   5693        <member name="M:Jypeli.FileManager.ChDir(System.String)"> 
   5694            <summary> 
   5695            Vaihtaa nykyistÀ hakemistoa. 
   5696            </summary> 
   5697            <param name="path">Hakemistopolku</param> 
   5698            <returns>Vaihdettiinko hakemistoa</returns> 
   5699        </member> 
   5700        <member name="M:Jypeli.FileManager.MkDir(System.String)"> 
   5701            <summary> 
   5702            Luo uuden hakemiston. 
   5703            </summary> 
   5704            <param name="path">Luotavan hakemiston nimi.</param> 
   5705        </member> 
   5706        <member name="M:Jypeli.FileManager.RmDir(System.String)"> 
   5707            <summary> 
   5708            Poistaa hakemiston. 
   5709            </summary> 
   5710            <param name="path">Poistettavan hakemiston nimi.</param> 
   5711        </member> 
   5712        <member name="M:Jypeli.FileManager.PushDir(System.String)"> 
   5713            <summary> 
   5714            Vaihtaa työhakemistoa jÀttÀen edellisen hakemiston muistiin. 
   5715            Kutsu PopDir kun haluat palauttaa työhakemiston edelliseen arvoonsa. 
   5716            </summary> 
   5717            <param name="dir"></param> 
   5718        </member> 
   5719        <member name="M:Jypeli.FileManager.PopDir"> 
   5720            <summary> 
   5721            Palauttaa edellisen työhakemiston. 
   5722            Jos edellistÀ työhakemistoa ei ole tallennettu, sÀilytetÀÀn nykyinen. 
   5723            </summary> 
   5724        </member> 
   5725        <member name="M:Jypeli.FileManager.DoWith(System.String,System.Action{Jypeli.StorageFile})"> 
   5726            <summary> 
   5727            Avaa tiedoston (lukua varten) ja tekee sillÀ jotain. 
   5728            </summary> 
   5729            <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
   5730            <param name="callback">MitÀ tehdÀÀn (aliohjelman nimi)</param> 
   5731            <example> 
   5732            { 
   5733               DoWith( "kuva.png", AsetaKuva ); 
   5734            } 
   5735             
   5736            void AsetaKuva( StorageFile kuva ) 
   5737            { 
   5738               olio.Image = new Image( kuva ); 
   5739            } 
   5740            </example> 
   5741        </member> 
   5742        <member name="M:Jypeli.FileManager.DoWithURL(System.String,System.Action{Jypeli.StorageFile})"> 
   5743            <summary> 
   5744            Avaa tiedoston netistÀ (lukua varten) ja tekee sillÀ jotain. 
   5745            </summary> 
   5746            <param name="url">Nettiosoite</param> 
   5747            <param name="callback">MitÀ tehdÀÀn (aliohjelman nimi)</param> 
   5748            <example> 
   5749            { 
   5750               DoWith( "http://www.google.fi/images/srpr/logo3w.png", AsetaKuva ); 
   5751            } 
   5752             
   5753            void AsetaKuva( StorageFile kuva ) 
   5754            { 
   5755               olio.Image = new Image( kuva ); 
   5756            } 
   5757            </example> 
   5758        </member> 
   5759        <member name="M:Jypeli.FileManager.DoWithURL(System.String,System.TimeSpan,System.Action{Jypeli.StorageFile})"> 
   5760            <summary> 
   5761            Avaa tiedoston netistÀ (lukua varten) ja tekee sillÀ jotain. 
   5762            </summary> 
   5763            <param name="url">Nettiosoite</param> 
   5764            <param name="callback">MitÀ tehdÀÀn (aliohjelman nimi)</param> 
   5765            <example> 
   5766            { 
   5767               DoWith( "http://www.google.fi/images/srpr/logo3w.png", AsetaKuva ); 
   5768            } 
   5769             
   5770            void AsetaKuva( StorageFile kuva ) 
   5771            { 
   5772               olio.Image = new Image( kuva ); 
   5773            } 
   5774            </example> 
   5775        </member> 
   5776        <member name="M:Jypeli.FileManager.TriggerOnComplete(System.Action,Jypeli.FileManager.AsyncOperation[])"> 
   5777            <summary> 
   5778            Laukaisee aliohjelman kun annetut operaatiot on suoritettu. 
   5779            </summary> 
   5780            <param name="callback">Aliohjelma</param> 
   5781            <param name="actions">Operaatiot</param> 
   5782        </member> 
   5783        <member name="M:Jypeli.FileManager.TriggerOnComplete(System.Action,System.TimeSpan,Jypeli.FileManager.AsyncOperation[])"> 
   5784            <summary> 
   5785            Laukaisee aliohjelman kun annetut operaatiot on suoritettu. 
   5786            </summary> 
   5787            <param name="callback">Aliohjelma</param> 
   5788            <param name="timeout">Kuinka pitkÀÀn odotetaan yksittÀistÀ operaatiota ennen kuin luovutetaan</param> 
   5789            <param name="actions">Operaatiot</param> 
   5790        </member> 
   5791        <member name="M:Jypeli.FileManager.Export(System.IO.Stream,System.String)"> 
   5792            <summary> 
   5793            Vie virran sisÀllön tiedostoon. 
   5794            </summary> 
   5795            <param name="objStream">Virta</param> 
   5796            <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
   5797        </member> 
   5798        <member name="P:Jypeli.FileManager.CurrentDirectory"> 
   5799            <summary> 
   5800            Nykyinen työhakemisto. 
   5801            </summary> 
   5802        </member> 
  56835803        <member name="T:Jypeli.Widgets.Background"> 
  56845804            <summary> 
   
  64036523        </member> 
  64046524        <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
   6525            <summary> 
   6526            LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
   6527            </summary> 
   6528        </member> 
   6529        <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Add(System.String,Jypeli.Color)"> 
  64056530            <summary> 
  64066531            LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
   
  1415814283            </summary> 
  1415914284        </member> 
  14160         <member name="M:Jypeli.FileManager.PushDir(System.String)"> 
  14161             <summary> 
  14162             Vaihtaa työhakemistoa jÀttÀen edellisen hakemiston muistiin. 
  14163             Kutsu PopDir kun haluat palauttaa työhakemiston edelliseen arvoonsa. 
  14164             </summary> 
  14165             <param name="dir"></param> 
  14166         </member> 
  14167         <member name="M:Jypeli.FileManager.PopDir"> 
  14168             <summary> 
  14169             Palauttaa edellisen työhakemiston. 
  14170             Jos edellistÀ työhakemistoa ei ole tallennettu, sÀilytetÀÀn nykyinen. 
  14171             </summary> 
  14172         </member> 
  14173         <member name="M:Jypeli.FileManager.DoWith(System.String,System.Action{Jypeli.StorageFile})"> 
  14174             <summary> 
  14175             Avaa tiedoston (lukua varten) ja tekee sillÀ jotain. 
  14176             </summary> 
  14177             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  14178             <param name="callback">MitÀ tehdÀÀn (aliohjelman nimi)</param> 
  14179             <example> 
  14180             { 
  14181                DoWith( "kuva.png", AsetaKuva ); 
  14182             } 
  14183              
  14184             void AsetaKuva( StorageFile kuva ) 
  14185             { 
  14186                olio.Image = new Image( kuva ); 
  14187             } 
  14188             </example> 
  14189         </member> 
  14190         <member name="M:Jypeli.FileManager.DoWithURL(System.String,System.Action{Jypeli.StorageFile})"> 
  14191             <summary> 
  14192             Avaa tiedoston netistÀ (lukua varten) ja tekee sillÀ jotain. 
  14193             </summary> 
  14194             <param name="url">Nettiosoite</param> 
  14195             <param name="callback">MitÀ tehdÀÀn (aliohjelman nimi)</param> 
  14196             <example> 
  14197             { 
  14198                DoWith( "http://www.google.fi/images/srpr/logo3w.png", AsetaKuva ); 
  14199             } 
  14200              
  14201             void AsetaKuva( StorageFile kuva ) 
  14202             { 
  14203                olio.Image = new Image( kuva ); 
  14204             } 
  14205             </example> 
  14206         </member> 
  14207         <member name="M:Jypeli.FileManager.DoWithURL(System.String,System.TimeSpan,System.Action{Jypeli.StorageFile})"> 
  14208             <summary> 
  14209             Avaa tiedoston netistÀ (lukua varten) ja tekee sillÀ jotain. 
  14210             </summary> 
  14211             <param name="url">Nettiosoite</param> 
  14212             <param name="callback">MitÀ tehdÀÀn (aliohjelman nimi)</param> 
  14213             <example> 
  14214             { 
  14215                DoWith( "http://www.google.fi/images/srpr/logo3w.png", AsetaKuva ); 
  14216             } 
  14217              
  14218             void AsetaKuva( StorageFile kuva ) 
  14219             { 
  14220                olio.Image = new Image( kuva ); 
  14221             } 
  14222             </example> 
  14223         </member> 
  14224         <member name="M:Jypeli.FileManager.TriggerOnComplete(System.Action,Jypeli.FileManager.AsyncOperation[])"> 
  14225             <summary> 
  14226             Laukaisee aliohjelman kun annetut operaatiot on suoritettu. 
  14227             </summary> 
  14228             <param name="callback">Aliohjelma</param> 
  14229             <param name="actions">Operaatiot</param> 
  14230         </member> 
  14231         <member name="M:Jypeli.FileManager.TriggerOnComplete(System.Action,System.TimeSpan,Jypeli.FileManager.AsyncOperation[])"> 
  14232             <summary> 
  14233             Laukaisee aliohjelman kun annetut operaatiot on suoritettu. 
  14234             </summary> 
  14235             <param name="callback">Aliohjelma</param> 
  14236             <param name="timeout">Kuinka pitkÀÀn odotetaan yksittÀistÀ operaatiota ennen kuin luovutetaan</param> 
  14237             <param name="actions">Operaatiot</param> 
  14238         </member> 
  14239         <member name="M:Jypeli.FileManager.Export(System.IO.Stream,System.String)"> 
  14240             <summary> 
  14241             Vie virran sisÀllön tiedostoon. 
  14242             </summary> 
  14243             <param name="objStream">Virta</param> 
  14244             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  14245         </member> 
  14246         <member name="P:Jypeli.FileManager.CurrentDirectory"> 
  14247             <summary> 
  14248             Nykyinen työhakemisto. 
  14249             </summary> 
  14250         </member> 
  1425114285        <member name="T:Jypeli.StorageFile"> 
  1425214286            <summary> 
   
  1428014314            </summary> 
  1428114315            <param name="path"></param> 
   14316        </member> 
   14317        <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.GetFileList"> 
   14318            <summary> 
   14319            Antaa listan nykyisessÀ hakemistossa olevista tiedostoista. 
   14320            </summary> 
   14321            <returns></returns> 
  1428214322        </member> 
  1428314323        <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.Open(System.String,System.Boolean)"> 
   
  1482914869            </summary> 
  1483014870        </member> 
   14871        <member name="P:Jypeli.ScreenView.Size"> 
   14872            <summary> 
   14873            NÀytön koko vektorina. 
   14874            </summary> 
   14875        </member> 
  1483114876        <member name="P:Jypeli.ScreenView.Left"> 
  1483214877            <summary> 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{A01B3623-56E7-4389-952B-3444E5E69669}.xml

  r3675 r3862  
  88      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2012-07-04T10:26:11.7838381+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
   11      <Time>2012-10-20T10:37:25.3076456+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2012-07-04T10:26:11.7848381+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
   20      <Time>2012-10-20T10:37:25.4466456+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2012-07-04T10:26:11.7858381+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
   29      <Time>2012-10-20T10:37:25.6256456+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>Spyro.jpg</Source> 
   33      <Name>Spyro</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Spyro.xnb</Output> 
   38      <Time>2012-10-20T10:37:25.6186456+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>Teletapit.jpg</Source> 
   42      <Name>Teletapit</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletapit.xnb</Output> 
   47      <Time>2012-10-20T10:37:25.4516456+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Nuunuu.jpg</Source> 
   51      <Name>Nuunuu</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Nuunuu.xnb</Output> 
   56      <Time>2012-10-20T10:37:25.6356456+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>Teletappimaa.jpg</Source> 
   60      <Name>Teletappimaa</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletappimaa.xnb</Output> 
   65      <Time>2012-10-20T10:37:25.3856456+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>timantti.jpg</Source> 
   69      <Name>timantti</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb</Output> 
   74      <Time>2012-10-20T10:37:25.4426456+03:00</Time> 
  3075    </Item> 
  3176    <Item> 
   
  3580      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  3681      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2012-07-06T12:27:29.1947844+03:00</Time> 
  39     </Item> 
  40     <Item> 
  41       <Source>Spyro.jpg</Source> 
  42       <Name>Spyro</Name> 
  43       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  44       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  45       <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Spyro.xnb</Output> 
  47       <Time>2012-07-05T12:29:38.4875239+03:00</Time> 
  48     </Item> 
  49     <Item> 
  50       <Source>Teletapit.jpg</Source> 
  51       <Name>Teletapit</Name> 
  52       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  53       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  54       <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletapit.xnb</Output> 
  56       <Time>2012-07-04T10:35:11.6376381+03:00</Time> 
  57     </Item> 
  58     <Item> 
  59       <Source>Nuunuu.jpg</Source> 
  60       <Name>Nuunuu</Name> 
  61       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  62       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  63       <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Nuunuu.xnb</Output> 
  65       <Time>2012-07-04T10:38:26.1364381+03:00</Time> 
  66     </Item> 
  67     <Item> 
  68       <Source>Teletappimaa.jpg</Source> 
  69       <Name>Teletappimaa</Name> 
  70       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  71       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  72       <Options>None</Options> 
  73       <Output>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletappimaa.xnb</Output> 
  74       <Time>2012-07-04T10:45:24.4182381+03:00</Time> 
   82      <Output>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
   83      <Time>2012-10-20T10:37:25.3896456+03:00</Time> 
  7584    </Item> 
  7685    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  8190      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  8291      <CompressContent>false</CompressContent> 
  83       <RootDirectory>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\</RootDirectory> 
  84       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\</LoggerRootDirectory> 
  85       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  86       <OutputDirectory>C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   92      <RootDirectory>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\</RootDirectory> 
   93      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\</LoggerRootDirectory> 
   94      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   95      <OutputDirectory>C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  8796    </Settings> 
  8897    <Assemblies> 
  8998      <Assembly> 
  9099        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  91         <Value>2012-07-03T14:49:48+03:00</Value> 
   100        <Value>2012-10-07T21:39:38+03:00</Value> 
  92101      </Assembly> 
  93102      <Assembly> 
  94103        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter.dll</Key> 
  95         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   104        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  96105      </Assembly> 
  97106      <Assembly> 
  98107        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.VideoImporters.dll</Key> 
  99         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   108        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  100109      </Assembly> 
  101110      <Assembly> 
  102111        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.TextureImporter.dll</Key> 
  103         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   112        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  104113      </Assembly> 
  105114      <Assembly> 
  106115        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.FBXImporter.dll</Key> 
  107         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   116        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  108117      </Assembly> 
  109118      <Assembly> 
  110119        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.EffectImporter.dll</Key> 
  111         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   120        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  112121      </Assembly> 
  113122      <Assembly> 
  114123        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.AudioImporters.dll</Key> 
  115         <Value>2011-09-01T17:22:30+03:00</Value> 
   124        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  116125      </Assembly> 
  117126      <Assembly> 
  118127        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  119         <Value>2012-03-16T14:35:21.2332043+02:00</Value> 
   128        <Value>2012-07-09T09:25:48.6449529+03:00</Value> 
  120129      </Assembly> 
  121130    </Assemblies> 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r3838 r3862  
  1616C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletappimaa.xnb 
  1717C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb 
   18C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb 
   19C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb 
   20C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb 
   21C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Spyro.xnb 
   22C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletapit.xnb 
   23C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Nuunuu.xnb 
   24C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletappimaa.xnb 
   25C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb 
   26C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
   27C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.exe 
   28C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.pdb 
   29C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   30C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   31C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   32C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   33C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.exe 
   34C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli1.pdb 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/cachefile-{A01B3623-56E7-4389-952B-3444E5E69669}-targetpath.txt

  r3838 r3862  
  66Content\Nuunuu.xnb 
  77Content\Teletappimaa.xnb 
   8Content\timantti.xnb 
  89Content\kentta1.xnb 
  9 Content\timantti.xnb 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli1Content.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r3609 r3862  
  11C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\npo\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.