Ignore:
Timestamp:
2012-09-22 16:05:05 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3137 r3849  
  127127            <returns></returns> 
  128128        </member> 
   129        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ShowMessage(System.String)"> 
   130            <summary> 
   131            NÀyttÀÀ viestin MessageDisplayssÀ. 
   132            </summary> 
   133            <param name="message">Viesti.</param> 
   134            <returns></returns> 
   135        </member> 
  129136        <member name="T:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates"> 
  130137            <summary> 
   
  204211            </summary> 
  205212        </member> 
  206         <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.OnArrived(Jypeli.Vector)"> 
  207             <summary> 
  208             Kutsutaan, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
  209             </summary> 
  210             <param name="location"></param> 
   213        <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double,System.Action)"> 
   214            <summary> 
   215            YrittÀÀ siirtyÀ annettuun paikkaan annetulla nopeudella. 
   216            Laukaisee annetun aliohjelman, kun paikkaan on pÀÀsty. 
   217            </summary> 
   218            <param name="location">Paikka johon siirrytÀÀn</param> 
   219            <param name="speed"> 
   220            Nopeus (paikkayksikköÀ sekunnissa) jolla liikutaan. 
   221            Nopeus on maksiminopeus. Jos vÀlissÀ on hitaampaa maastoa tai 
   222            esteitÀ, liikkumisnopeus voi olla alle sen. 
   223            </param> 
   224            <param name="doWhenArrived"> 
   225            Aliohjelma, joka ajetaan kun paikkaan on pÀÀsty. 
   226            Voi olla null, jos ei haluta mitÀÀn aliohjelmaa. 
   227            </param> 
   228        </member> 
   229        <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   230            <summary> 
   231            YrittÀÀ siirtyÀ annettuun paikkaan annetulla nopeudella. 
   232            </summary> 
   233            <param name="location">Paikka johon siirrytÀÀn</param> 
   234            <param name="speed"> 
   235            Nopeus (paikkayksikköÀ sekunnissa) jolla liikutaan. 
   236            Nopeus on maksiminopeus. Jos vÀlissÀ on hitaampaa maastoa tai 
   237            esteitÀ, liikkumisnopeus voi olla alle sen. 
   238            </param> 
  211239        </member> 
  212240        <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Update(Jypeli.Time)"> 
   
  293321        </member> 
  294322        <member name="E:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Destroyed"> 
  295             <summary>  
   323            <summary> 
  296324            Tapahtuu, kun olio tuhotaan.  
  297325            </summary>  
  298         </member> 
  299         <member name="E:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Arrived"> 
  300             <summary> 
  301             Tapahtuu, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
  302             </summary> 
  303326        </member> 
  304327        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Size"> 
   
  436459            <param name="file"></param> 
  437460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObject.MirrorImage"> 
   462            <summary> 
   463            KÀÀntÀÀ olion kuvan vaakasuunnassa. 
   464            </summary> 
   465        </member> 
   466        <member name="M:Jypeli.GameObject.FlipImage"> 
   467            <summary> 
   468            KÀÀntÀÀ olion kuvan pystysuunnassa. 
   469            </summary> 
   470        </member> 
  438471        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  439472            <summary> 
   
  516549            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  517550        </member> 
  518         <member name="M:Jypeli.GameObject.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   551        <member name="M:Jypeli.GameObject.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double,System.Action)"> 
  519552            <summary> 
  520553            YrittÀÀ siirtyÀ annettuun paikkaan annetulla nopeudella. 
  521             Laukaisee tapahtuman Arrived, kun paikkaan on pÀÀsty. 
   554            Laukaisee annetun aliohjelman, kun paikkaan on pÀÀsty. 
  522555            </summary> 
  523556            <param name="location">Paikka johon siirrytÀÀn</param> 
   
  527560            esteitÀ, liikkumisnopeus voi olla alle sen. 
  528561            </param> 
   562            <param name="doWhenArrived"> 
   563            Aliohjelma, joka ajetaan kun paikkaan on pÀÀsty. 
   564            Voi olla null, jos ei haluta mitÀÀn aliohjelmaa. 
   565            </param> 
   566        </member> 
   567        <member name="M:Jypeli.GameObject.StopMoveTo"> 
   568            <summary> 
   569            PysÀyttÀÀ MoveTo-aliohjelmalla aloitetun liikkeen. 
   570            </summary> 
   571        </member> 
   572        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   573            <summary> 
   574            Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   575            </summary> 
   576            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   577            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   578            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   579            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   580            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   581        </member> 
   582        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   583            <summary> 
   584            Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   585            </summary> 
   586            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   587            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   588            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   589            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   590        </member> 
   591        <member name="M:Jypeli.GameObject.SetEquilibrium"> 
   592            <summary> 
   593            Asettaa uuden tasapainoaseman vÀrÀhtelyille. 
   594            </summary> 
   595        </member> 
   596        <member name="M:Jypeli.GameObject.ClearOscillations"> 
   597            <summary> 
   598            Poistaa kaikki vÀrÀhtelyt kappaleelta. 
   599            </summary> 
   600        </member> 
   601        <member name="M:Jypeli.GameObject.Stop"> 
   602            <summary> 
   603            PysÀyttÀÀ kaiken liikkeen. 
   604            </summary> 
  529605        </member> 
  530606        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   
  661737            Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
  662738            </summary> 
  663         </member> 
  664         <member name="T:Jypeli.IPhysicsObject"> 
  665             <summary> 
  666             Yhteinen rajapinta kaikille fysiikkaolioille. 
  667             </summary> 
  668         </member> 
  669         <member name="E:Jypeli.IPhysicsObject.Collided"> 
  670             <summary> 
  671             Tapahtuu, kun törmÀtÀÀn toiseen fysiikkaolioon. 
  672             </summary> 
  673         </member> 
  674         <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
  675             <summary> 
  676             Olioon vaikuttavat voimat 
  677             </summary> 
  678         </member> 
  679         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double)"> 
  680             <summary> 
  681             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  682             </summary> 
  683             <param name="width">Kappaleen leveys</param> 
  684             <param name="height">Kappaleen korkeus</param> 
  685             <returns>Fysiikkaolio</returns> 
  686         </member> 
  687         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(Jypeli.Image)"> 
  688             <summary> 
  689             Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  690             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  691             </summary> 
  692             <param name="width">Kappaleen leveys</param> 
  693             <param name="height">Kappaleen korkeus</param> 
  694             <returns>Fysiikkaolio</returns> 
  695         </member> 
  696         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  697             <summary> 
  698             Tekee vapaamuotoisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
  699             </summary> 
  700             <param name="width">Kappaleen leveys</param> 
  701             <param name="height">Kappaleen korkeus</param> 
  702             <param name="shape">Kappaleen muoto</param> 
  703             <returns>Fysiikkaolio</returns> 
  704         </member> 
  705         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  706             <summary> 
  707             Luo uuden fysiikkaolion. 
  708             </summary> 
  709             <param name="width">Leveys.</param> 
  710             <param name="height">Korkeus.</param> 
  711         </member> 
  712         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  713             <summary> 
  714             Luo uuden fysiikkaolion. 
  715             </summary> 
  716             <param name="width">Leveys.</param> 
  717             <param name="height">Korkeus.</param> 
  718             <param name="shape">Muoto.</param> 
  719         </member> 
  720         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.Image)"> 
  721             <summary> 
  722             Luo uuden fysiikkaolion. 
  723             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  724             </summary> 
  725             <param name="image">Kuva</param> 
  726         </member> 
  727         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.RaySegment)"> 
  728             <summary> 
  729             Luo fysiikkaolion, jonka muotona on sÀde. 
  730             </summary> 
  731             <param name="raySegment">SÀde.</param> 
  732         </member> 
  733         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  734             <summary> 
  735             Initializes the object with the given physics shape. The size of 
  736             the physicsShape must be the one given. 
  737             </summary> 
  738         </member> 
  739         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.MakeStatic"> 
  740             <summary> 
  741             Tekee oliosta staattisen. Staattinen olio ei liiku muiden olioiden törmÀyksistÀ, 
  742             vaan ainoastaan muuttamalla suoraan sen paikkaa tai nopeutta. 
  743             </summary> 
  744         </member> 
  745         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.UpdateBody(System.Double)"> 
  746             <summary> 
  747             This updates the mass and momentOfInertia based on the new mass. 
  748             </summary> 
  749         </member> 
  750         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreatePhysicsShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.CollisionShapeParameters)"> 
  751             <summary> 
  752             Creates a shape to be used in the Physics Body. A physics shape is scaled to the 
  753             size of the object. In addition, it has more vertices and some additional info 
  754             that is used in collision detection. 
  755             </summary> 
  756         </member> 
  757         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector)"> 
  758             <summary> 
  759             TyöntÀÀ oliota. 
  760             </summary> 
  761             <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
  762         </member> 
  763         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector,System.TimeSpan)"> 
  764             <summary> 
  765             TyöntÀÀ oliota tietyn ajan tietyllÀ voimalla. 
  766             </summary> 
  767             <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn sekunnissa.</param> 
  768             <param name="time">Aika, kuinka kauan voimaa pidetÀÀn yllÀ.</param> 
  769         </member> 
  770         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(Jypeli.Vector)"> 
  771             <summary> 
  772             Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
  773             </summary> 
  774         </member> 
  775         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ApplyTorque(System.Double)"> 
  776             <summary> 
  777             Kohdistaa kappaleeseen vÀÀntövoiman. Voiman suunta riippuu merkistÀ. 
  778             </summary> 
  779             <param name="torque">VÀÀntövoima.</param> 
  780         </member> 
  781         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
  782             <summary> 
  783             PysÀyttÀÀ olion. 
  784             </summary> 
  785         </member> 
  786         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopMoveTo"> 
  787             <summary> 
  788             PysÀyttÀÀ MoveTo-aliohjelmalla aloitetun liikkeen. 
  789             </summary> 
  790         </member> 
  791         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopHorizontal"> 
  792             <summary> 
  793             PysÀyttÀÀ olion liikkeen vaakasuunnassa. 
  794             </summary> 
  795         </member> 
  796         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopVertical"> 
  797             <summary> 
  798             PysÀyttÀÀ olion liikkeen pystysuunnassa. 
  799             </summary> 
  800         </member> 
  801         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
  802             <summary> 
  803             SiirtÀÀ oliota. 
  804             </summary> 
  805             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  806         </member> 
  807         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
  808             <summary> 
  809             Fysiikkamoottorin kÀyttÀmÀ tietorakenne. 
  810             </summary> 
  811         </member> 
  812         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ParentStructure"> 
  813             <summary> 
  814             Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
  815             </summary> 
  816         </member> 
  817         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CollisionIgnorer"> 
  818             <summary> 
  819             Olio, jolla voi vÀlttÀÀ oliota osumasta tiettyihin muihin olioihin. 
  820             </summary> 
  821         </member> 
  822         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CollisionIgnoreGroup"> 
  823             <summary> 
  824             TörmÀysryhmÀ. 
  825             Oliot jotka ovat samassa törmÀysryhmÀssÀ menevÀt toistensa lÀpi. 
  826             Jos ryhmÀ on nolla tai negatiivinen, sillÀ ei ole vaikutusta. 
  827             </summary> 
  828         </member> 
  829         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
  830             <summary> 
  831             Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
  832             </summary> 
  833         </member> 
  834         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
  835             <summary> 
  836             Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
  837             </summary> 
  838         </member> 
  839         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
  840             <summary> 
  841             Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
  842             </summary> 
  843         </member> 
  844         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CanRotate"> 
  845             <summary> 
  846             Jos <c>false</c>, olio ei voi pyöriÀ. 
  847             </summary> 
  848         </member> 
  849         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Mass"> 
  850             <summary> 
  851             Olion massa. MitÀ suurempi massa, sitÀ suurempi voima tarvitaan olion liikuttamiseksi. 
  852             </summary> 
  853             <remarks> 
  854             Massan asettaminen muuttaa myös hitausmomenttia (<c>MomentOfInertia</c>). 
  855             </remarks> 
  856         </member> 
  857         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MomentOfInertia"> 
  858             <summary> 
  859             Olion hitausmomentti. MitÀ suurempi hitausmomentti, sitÀ enemmÀn vÀÀntöÀ tarvitaan 
  860             olion pyörittÀmiseksi. 
  861             </summary> 
  862         </member> 
  863         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
  864             <summary> 
  865             Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
  866             toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
  867             </summary> 
  868         </member> 
  869         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
  870             <summary> 
  871             Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
  872             (esim. laatikko liukuu maata pitkin). Arvot vÀlillÀ 0.0 (ei kitkaa) ja 1.0 (tÀysi kitka). 
  873             </summary> 
  874         </member> 
  875         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
  876             <summary> 
  877             Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
  878             Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
  879             sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
  880             </summary> 
  881         </member> 
  882         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
  883             <summary> 
  884             Olion nopeus. 
  885             </summary> 
  886         </member> 
  887         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
  888             <summary> 
  889             Olion kulmanopeus. 
  890             </summary> 
  891         </member> 
  892         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxVelocity"> 
  893             <summary> 
  894             Suurin nopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
  895             </summary> 
  896         </member> 
  897         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxAngularVelocity"> 
  898             <summary> 
  899             Suurin kulmanopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
  900             </summary> 
  901         </member> 
  902         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Acceleration"> 
  903             <summary> 
  904             Olion kiihtyvyys. 
  905             </summary> 
  906         </member> 
  907         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularAcceleration"> 
  908             <summary> 
  909             Olion kulmakiihtyvyys. 
  910             </summary> 
  911         </member> 
  912         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
  913             <summary> 
  914             Olion muoto. 
  915             </summary> 
  916         </member> 
  917         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"> 
  918             <summary> 
  919             Olion hidastuminen. Hidastaa olion vauhtia, vaikka se ei 
  920             osuisi mihinkÀÀn. VÀhÀn kuin vÀliaineen (esim. ilman tai veden) 
  921             vastus. Oletusarvo on 1.0, jolloin hidastumista ei ole. MitÀ 
  922             pienempi arvo, sitÀ enemmÀn kappale hidastuu. 
  923              
  924             YleensÀ kannattaa kÀyttÀÀ arvoja, jotka ovat lÀhellÀ ykköstÀ, 
  925             esim. 0.95. 
  926             </summary> 
  927         </member> 
  928         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularDamping"> 
  929             <summary> 
  930             Olion pyörimisen hidastuminen. 
  931              
  932             <see cref="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"/> 
  933             </summary> 
  934         </member> 
  935         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
  936             <summary> 
  937             JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
  938             </summary> 
  939         </member> 
  940         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
  941             <summary> 
  942             JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
  943             tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
  944             </summary> 
  945         </member> 
  946         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
  947             <summary> 
  948             JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
  949             </summary> 
  950         </member> 
  951         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
  952             <summary> 
  953             JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
  954             huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
  955             </summary> 
  956         </member> 
  957         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
  958             <summary> 
  959             Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
  960             </summary> 
  961         </member> 
  962         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  963             <summary> 
  964             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  965             </summary> 
  966         </member> 
  967         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  968             <summary> 
  969             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  970             </summary> 
  971         </member> 
  972         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk"> 
  973             <summary> 
  974             KÀvelee. 
  975             </summary> 
  976         </member> 
  977         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk(Jypeli.Direction)"> 
  978             <summary> 
  979             KÀvelee tiettyyn suuntaan. 
  980             </summary> 
  981             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
  982         </member> 
  983         <member name="M:PlatformCharacter2.Turn(Jypeli.Direction)"> 
  984             <summary> 
  985             PysÀhtyy ja kÀÀntyy vasemmalle tai oikealle. 
  986             </summary> 
  987             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
  988         </member> 
  989         <member name="M:PlatformCharacter2.StopWalking"> 
  990             <summary> 
  991             PysÀhtyy. 
  992             </summary> 
  993         </member> 
  994         <member name="M:PlatformCharacter2.Jump(System.Double)"> 
  995             <summary> 
  996             HyppÀÀ tietyllÀ nopeudella, jos hahmo seisoo tukevalla pohjalla. 
  997             </summary> 
  998             <param name="speed">LÀhtönopeus.</param> 
  999         </member> 
  1000         <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  1001             <summary> 
  1002             HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
  1003             </summary> 
  1004             <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
  1005             <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  1006             <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  1007         </member> 
  1008         <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Int32)"> 
  1009             <summary> 
  1010             HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
  1011             </summary> 
  1012             <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
  1013             <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  1014             <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  1015             <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
  1016         </member> 
  1017         <member name="M:PlatformCharacter2.Update(Jypeli.Time)"> 
  1018             <summary> 
  1019             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  1020             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  1021             </summary> 
  1022             <param name="time">Peliaika.</param> 
  1023         </member> 
  1024         <member name="M:PlatformCharacter2.Move(Jypeli.Vector)"> 
  1025             <summary> 
  1026             SiirtÀÀ oliota. 
  1027             </summary> 
  1028             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  1029         </member> 
  1030         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformTolerance"> 
  1031             <summary> 
  1032             Toleranssiarvo, joka mÀÀrittÀÀ kuinka monta pelin pÀivitysjaksoa hahmo voi 
  1033             olla irti tasosta ennen kuin se lasketaan ilmassa olevaksi. 
  1034             </summary> 
  1035         </member> 
  1036         <member name="P:PlatformCharacter2.FacingDirection"> 
  1037             <summary> 
  1038             Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
  1039             </summary> 
  1040         </member> 
  1041         <member name="P:PlatformCharacter2.Acceleration"> 
  1042             <summary> 
  1043             Hahmon kiihtyvyys. 
  1044             </summary> 
  1045         </member> 
  1046         <member name="P:PlatformCharacter2.MaxVelocity"> 
  1047             <summary> 
  1048             Hahmon maksiminopeus. 
  1049             </summary> 
  1050         </member> 
  1051         <member name="P:PlatformCharacter2.Platform"> 
  1052             <summary> 
  1053             Fysiikkaolio jonka pÀÀllÀ seisotaan. 
  1054             </summary> 
  1055         </member> 
  1056         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformNormal"> 
  1057             <summary> 
  1058             Suuntavektori, joka osoittaa tason suuntaan. 
  1059             Nollavektori, jos ilmassa. 
  1060             </summary> 
  1061         </member> 
  1062         <member name="P:PlatformCharacter2.Weapon"> 
  1063             <summary> 
  1064             Hahmolla oleva ase. 
  1065             </summary> 
  1066         </member> 
  1067         <member name="P:PlatformCharacter2.CanMoveOnAir"> 
  1068             <summary> 
  1069             Jos <c>false</c>, hahmoa ei voi liikuttaa kun se on ilmassa. 
  1070             </summary> 
  1071         </member> 
  1072         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftWalkingAnimation"> 
  1073             <summary> 
  1074             KÀvelyanimaatio vasemmalle. 
  1075             </summary> 
  1076         </member> 
  1077         <member name="P:PlatformCharacter2.RightWalkingAnimation"> 
  1078             <summary> 
  1079             KÀvelyanimaatio oikealle. 
  1080             </summary> 
  1081         </member> 
  1082         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftIdleAnimation"> 
  1083             <summary> 
  1084             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  1085             kÀÀntyneenÀ vasemmalle. 
  1086             </summary> 
  1087         </member> 
  1088         <member name="P:PlatformCharacter2.RightIdleAnimation"> 
  1089             <summary> 
  1090             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  1091             kÀÀntyneenÀ oikealle. 
  1092             </summary> 
  1093         </member> 
  1094         <member name="P:PlatformCharacter2.IdleAnimation"> 
  1095             <summary> 
  1096             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan. 
  1097             </summary> 
  1098         </member> 
  1099         <member name="P:PlatformCharacter2.WalkingAnimation"> 
  1100             <summary> 
  1101             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo kÀvelee. 
  1102             </summary> 
  1103         </member> 
  1104         <member name="E:PlatformCharacter2.DirectionChanged"> 
  1105             <summary> 
  1106             Tapahtuu kun suunta vaihtuu. 
  1107             </summary> 
  1108         </member> 
  1109         <member name="T:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain"> 
  1110             <summary> 
  1111             Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
  1112             edestakaisin. 
  1113             </summary> 
  1114         </member> 
  1115         <member name="T:Jypeli.Brain"> 
  1116             <summary> 
  1117             Aivoluokka peliolioille. 
  1118             Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
  1119             peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
  1120             </summary>     
  1121         </member> 
  1122         <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
  1123             <summary> 
  1124             TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
  1125             </summary> 
  1126         </member> 
  1127         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
  1128             <summary> 
  1129             Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
  1130             </summary> 
  1131             <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
  1132         </member> 
  1133         <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
  1134             <summary> 
  1135             Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
  1136             </summary> 
  1137             <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
  1138         </member> 
  1139         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
  1140             <summary> 
  1141             Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
  1142             asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
  1143             </summary> 
  1144         </member> 
  1145         <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
  1146             <summary> 
  1147             Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
  1148             Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1149             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  1150             kantaluokan methodia. 
  1151             </summary> 
  1152             <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
  1153         </member> 
  1154         <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
  1155             <summary> 
  1156             Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
  1157             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  1158             kantaluokan methodia. 
  1159             </summary> 
  1160             <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
  1161         </member> 
  1162         <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
  1163             <summary> 
  1164             Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
  1165             </summary> 
  1166         </member> 
  1167         <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
  1168             <summary> 
  1169             Aivojen haltija. 
  1170             </summary> 
  1171         </member> 
  1172         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain.Speed"> 
  1173             <summary> 
  1174             Nopeus. 
  1175             </summary> 
  1176         </member> 
  1177         <member name="T:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain"> 
  1178             <summary> 
  1179             Laittaa omistajansa seuraamaan oliota, jolla on tietty Tag-arvo. 
  1180             Jos olioita on useita, lÀhdetÀÀn seuraamaan lÀhintÀ. 
  1181             </summary> 
  1182         </member> 
  1183         <member name="P:Jypeli.Assets.AbstractMoverBrain.Speed"> 
  1184             <summary> 
  1185             Nopeus, jolla liikutaan. 
  1186             </summary> 
  1187             <value>Nopeus.</value> 
  1188         </member> 
  1189         <member name="M:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.#ctor(System.String,System.Double)"> 
  1190             <summary> 
  1191             Alustaa uudet aivot. 
  1192             </summary> 
  1193             <param name="tag">Tag-arvo</param> 
  1194             <param name="speed">Nopeus</param> 
  1195         </member> 
  1196         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TagToFollow"> 
  1197             <summary> 
  1198             Tag-arvo, jota seurata. 
  1199             </summary> 
  1200         </member> 
  1201         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.CurrentTarget"> 
  1202             <summary> 
  1203             TÀmÀnhetkinen seurattava. 
  1204             </summary> 
  1205         </member> 
  1206         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetFollowDistance"> 
  1207             <summary> 
  1208             EtÀisyys kohteeseen. Jos tÀmÀ tai alle, niin jolloin aletaan seuraamaan kohdetta. 
  1209             </summary> 
  1210         </member> 
  1211         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetCloseDistance"> 
  1212             <summary> 
  1213             EtÀisyys, jolloin ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
  1214             </summary> 
  1215             <value>EtÀisyys.</value> 
  1216         </member> 
  1217         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderIfNotClose"> 
  1218             <summary> 
  1219             Haahuillaanko ympÀriinsÀ jos ei ole tarpeeksi lÀhellÀ olevaa kohdetta. 
  1220             </summary> 
  1221         </member> 
  1222         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderChangeMovementSeconds"> 
  1223             <summary> 
  1224             Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa harhaillessa 
  1225             </summary> 
  1226         </member> 
  1227         <member name="T:Jypeli.Canvas"> 
  1228             <summary> 
  1229             Piirtoalusta. 
  1230             </summary> 
  1231         </member> 
  1232         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  1233             <summary> 
  1234             PiirtÀÀ janan. 
  1235             </summary> 
  1236             <param name="startPoint">Alkupiste</param> 
  1237             <param name="endPoint">Loppupiste</param> 
  1238         </member> 
  1239         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1240             <summary> 
  1241             PiirtÀÀ janan. 
  1242             </summary> 
  1243             <param name="x1">Alkupisteen x-koordinaatti</param> 
  1244             <param name="y1">Alkupisteen y-koordinaatti</param> 
  1245             <param name="x2">Loppupisteen x-koordinaatti</param> 
  1246             <param name="y2">Loppupisteen y-koordinaatti</param> 
  1247         </member> 
  1248         <member name="P:Jypeli.Canvas.Left"> 
  1249             <summary> 
  1250             Vasen reuna. 
  1251             </summary> 
  1252         </member> 
  1253         <member name="P:Jypeli.Canvas.Right"> 
  1254             <summary> 
  1255             Oikea reuna. 
  1256             </summary> 
  1257         </member> 
  1258         <member name="P:Jypeli.Canvas.Bottom"> 
  1259             <summary> 
  1260             Alareuna. 
  1261             </summary> 
  1262         </member> 
  1263         <member name="P:Jypeli.Canvas.Top"> 
  1264             <summary> 
  1265             YlÀreuna. 
  1266             </summary> 
  1267         </member> 
  1268         <member name="P:Jypeli.Canvas.TopLeft"> 
  1269             <summary> 
  1270             Vasen ylÀnurkka. 
  1271             </summary> 
  1272         </member> 
  1273         <member name="P:Jypeli.Canvas.TopRight"> 
  1274             <summary> 
  1275             Oikea ylÀnurkka. 
  1276             </summary> 
  1277         </member> 
  1278         <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomLeft"> 
  1279             <summary> 
  1280             Vasen alanurkka. 
  1281             </summary> 
  1282         </member> 
  1283         <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomRight"> 
  1284             <summary> 
  1285             Oikea alanurkka. 
  1286             </summary> 
  1287         </member> 
  1288         <member name="P:Jypeli.Canvas.BrushColor"> 
  1289             <summary> 
  1290             Pensselin vÀri. 
  1291             </summary> 
  1292         </member> 
  1293         <member name="F:Jypeli.Button.Start"> 
  1294             <summary> 
  1295             Start. 
  1296             </summary> 
  1297         </member> 
  1298         <member name="F:Jypeli.Button.Back"> 
  1299             <summary> 
  1300             Back. 
  1301             </summary> 
  1302         </member> 
  1303         <member name="F:Jypeli.Button.LeftStick"> 
  1304             <summary> 
  1305             Oikea tikku. 
  1306             </summary> 
  1307         </member> 
  1308         <member name="F:Jypeli.Button.RightStick"> 
  1309             <summary> 
  1310             Vasen tikku. 
  1311             </summary> 
  1312         </member> 
  1313         <member name="F:Jypeli.Button.LeftShoulder"> 
  1314             <summary> 
  1315             Vasen olkanappi. 
  1316             </summary> 
  1317         </member> 
  1318         <member name="F:Jypeli.Button.RightShoulder"> 
  1319             <summary> 
  1320             Oikea olkanappi. 
  1321             </summary> 
  1322         </member> 
  1323         <member name="F:Jypeli.Button.RightTrigger"> 
  1324             <summary> 
  1325             Oikea liipasin. 
  1326             </summary> 
  1327         </member> 
  1328         <member name="F:Jypeli.Button.LeftTrigger"> 
  1329             <summary> 
  1330             Vasen liipasin. 
  1331             </summary> 
  1332         </member> 
  1333         <member name="T:Jypeli.ButtonState"> 
  1334             <summary> 
  1335             Napin (minkÀ tahansa) asento. 
  1336             </summary> 
  1337         </member> 
  1338         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Released"> 
  1339             <summary> 
  1340             Nappi nostetaan ylös. 
  1341             </summary> 
  1342         </member> 
  1343         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Pressed"> 
  1344             <summary> 
  1345             Nappi painetaan alas. 
  1346             </summary> 
  1347         </member> 
  1348         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Up"> 
  1349             <summary> 
  1350             Nappi on ylhÀÀllÀ. 
  1351             </summary> 
  1352         </member> 
  1353         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Down"> 
  1354             <summary> 
  1355             Nappi on alhaalla. 
  1356             </summary> 
  1357         </member> 
  1358         <member name="T:Jypeli.Key"> 
  1359             <summary> 
  1360             NÀppÀimistön nÀppÀin. 
  1361             </summary> 
  1362         </member> 
  1363         <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Activated"> 
  1364             <summary> 
  1365             Tapahtuu kun konteksti aktivoidaan. 
  1366             </summary> 
  1367         </member> 
  1368         <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Deactivated"> 
  1369             <summary> 
  1370             Tapahtuu kun konteksti passivoidaan. 
  1371             </summary> 
  1372         </member> 
  1373         <member name="T:Jypeli.MouseButton"> 
  1374             <summary> 
  1375             Hiiren napit. 
  1376             </summary> 
  1377         </member> 
  1378         <member name="F:Jypeli.MouseButton.None"> 
  1379             <summary> 
  1380             Ei mikÀÀn nappi hiiressÀ. 
  1381             </summary> 
  1382         </member> 
  1383         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Left"> 
  1384             <summary> 
  1385             Vasen nappi hiiressÀ. 
  1386             </summary> 
  1387         </member> 
  1388         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Right"> 
  1389             <summary> 
  1390             Oikea nappi hiiressÀ. 
  1391             </summary> 
  1392         </member> 
  1393         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Middle"> 
  1394             <summary> 
  1395             KeskimmÀinen nappi hiiressÀ (rullan painallus). 
  1396             </summary> 
  1397         </member> 
  1398         <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton1"> 
  1399             <summary> 
  1400             Hiiren ensimmÀinen erikoisnÀppÀin. 
  1401             </summary> 
  1402         </member> 
  1403         <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton2"> 
  1404             <summary> 
  1405             Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
  1406             </summary> 
  1407         </member> 
  1408         <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
  1409             <summary> 
  1410             Rajapinta olioille, joilla on oma Draw-metodi. 
  1411             </summary> 
  1412         </member> 
  1413         <member name="T:Jypeli.HorizontalLayout"> 
  1414             <summary> 
  1415             Asettelee widgetit riviin vaakasuunnassa. 
  1416             </summary> 
  1417         </member> 
  1418         <member name="T:Jypeli.ILayout"> 
  1419             <summary> 
  1420             Rajapinta asettelijalle. Asettelija asettelee widgetin 
  1421             lapsioliot siten, ettÀ ne mahtuvat widgetin sisÀlle. Asettelija 
  1422             muuttaa lapsiolioiden kokoa sekÀ paikkaa. Asettelussa kÀytetÀÀn 
  1423             hyvÀksi lapsiolioiden ominaisuuksia <c>PreferredSize</c>, 
  1424             <c>HorizontalSizing</c> sekÀ <c>VerticalSizing</c>. 
  1425             </summary> 
  1426         </member> 
  1427         <member name="P:Jypeli.ILayout.TopPadding"> 
  1428             <summary> 
  1429             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1430             </summary> 
  1431         </member> 
  1432         <member name="P:Jypeli.ILayout.BottomPadding"> 
  1433             <summary> 
  1434             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1435             </summary> 
  1436         </member> 
  1437         <member name="P:Jypeli.ILayout.LeftPadding"> 
  1438             <summary> 
  1439             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1440             </summary> 
  1441         </member> 
  1442         <member name="P:Jypeli.ILayout.RightPadding"> 
  1443             <summary> 
  1444             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1445             </summary> 
  1446         </member> 
  1447         <member name="M:Jypeli.HorizontalLayout.#ctor"> 
  1448             <summary> 
  1449             Luo uuden asettelijan. 
  1450             </summary> 
  1451         </member> 
  1452         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.Spacing"> 
  1453             <summary> 
  1454             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1455             </summary> 
  1456         </member> 
  1457         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.TopPadding"> 
  1458             <summary> 
  1459             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1460             </summary> 
  1461         </member> 
  1462         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.BottomPadding"> 
  1463             <summary> 
  1464             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1465             </summary> 
  1466         </member> 
  1467         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.LeftPadding"> 
  1468             <summary> 
  1469             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1470             </summary> 
  1471         </member> 
  1472         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.RightPadding"> 
  1473             <summary> 
  1474             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1475             </summary> 
  1476         </member> 
  1477         <member name="T:Jypeli.Sizing"> 
  1478             <summary> 
  1479             Olion koon asettaminen asettelijan sisÀllÀ. 
  1480             </summary> 
  1481         </member> 
  1482         <member name="F:Jypeli.Sizing.FixedSize"> 
  1483             <summary> 
  1484             Olio ei kasva suuremmaksi kuin sen <c>PreferredSize</c>. 
  1485             </summary> 
  1486         </member> 
  1487         <member name="F:Jypeli.Sizing.Expanding"> 
  1488             <summary> 
  1489             Olio kÀyttÀÀ kaiken vapaana olevan tilan ja kutistuu, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  1490             </summary> 
  1491         </member> 
  1492         <member name="T:Jypeli.VerticalLayout"> 
  1493             <summary> 
  1494             Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
  1495             </summary> 
  1496         </member> 
  1497         <member name="M:Jypeli.VerticalLayout.#ctor"> 
  1498             <summary> 
  1499             Luo uuden asettelijan. 
  1500             </summary> 
  1501         </member> 
  1502         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.Spacing"> 
  1503             <summary> 
  1504             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1505             </summary> 
  1506         </member> 
  1507         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.TopPadding"> 
  1508             <summary> 
  1509             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1510             </summary> 
  1511         </member> 
  1512         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.BottomPadding"> 
  1513             <summary> 
  1514             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1515             </summary> 
  1516         </member> 
  1517         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.LeftPadding"> 
  1518             <summary> 
  1519             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1520             </summary> 
  1521         </member> 
  1522         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.RightPadding"> 
  1523             <summary> 
  1524             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1525             </summary> 
  1526         </member> 
  1527         <member name="T:Jypeli.Widget"> 
  1528             <summary> 
  1529             KÀyttöliittymÀn komponentti. 
  1530             </summary> 
  1531         </member> 
  1532         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  1533             <summary> 
  1534             Alustaa widgetin. 
  1535             </summary> 
  1536             <param name="animation"></param> 
  1537         </member> 
  1538         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  1539             <summary> 
  1540             Alustaa widgetin. 
  1541             </summary> 
  1542             <param name="layout"></param> 
  1543         </member> 
  1544         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  1545             <summary> 
  1546             Alustaa widgetin. 
  1547             </summary> 
  1548             <param name="width"></param> 
  1549             <param name="height"></param> 
  1550             <param name="shape"></param> 
  1551         </member> 
  1552         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1553             <summary> 
  1554             Alustaa widgetin. 
  1555             </summary> 
  1556             <param name="width"></param> 
  1557             <param name="height"></param> 
  1558         </member> 
  1559         <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
  1560             <summary> 
  1561             Reunojen vÀri. 
  1562             </summary> 
  1563         </member> 
  1564         <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
  1565             <summary> 
  1566             Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
  1567             ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
  1568             </summary> 
  1569         </member> 
  1570         <member name="T:Jypeli.RowLayout"> 
  1571             <summary> 
  1572             Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
  1573             kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
  1574             tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
  1575             </summary> 
  1576         </member> 
  1577         <member name="P:Jypeli.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
  1578             <summary> 
  1579             Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1580             </summary> 
  1581         </member> 
  1582         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TopPadding"> 
  1583             <summary> 
  1584             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1585             </summary> 
  1586         </member> 
  1587         <member name="P:Jypeli.RowLayout.BottomPadding"> 
  1588             <summary> 
  1589             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1590             </summary> 
  1591         </member> 
  1592         <member name="P:Jypeli.RowLayout.LeftPadding"> 
  1593             <summary> 
  1594             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1595             </summary> 
  1596         </member> 
  1597         <member name="P:Jypeli.RowLayout.RightPadding"> 
  1598             <summary> 
  1599             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1600             </summary> 
  1601         </member> 
  1602         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TargetWidth"> 
  1603             <summary> 
  1604             Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
  1605             </summary> 
  1606         </member> 
  1607         <member name="T:Jypeli.Surface"> 
  1608             <summary> 
  1609             Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
  1610             </summary> 
  1611         </member> 
  1612         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double)"> 
  1613             <summary> 
  1614             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  1615             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  1616             vÀli on aina sama. 
  1617             </summary> 
  1618             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1619             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  1620             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  1621             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  1622             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  1623             <remarks> 
  1624             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  1625             </remarks> 
  1626         </member> 
  1627         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1628             <summary> 
  1629             Luo tasaisen pinnan. 
  1630             </summary> 
  1631             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1632             <param name="height">Pinnan korkeus</param> 
  1633         </member> 
  1634         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1635             <summary> 
  1636             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  1637             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  1638             vÀli on aina sama. 
  1639             </summary> 
  1640             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1641             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  1642             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  1643             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  1644             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  1645             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  1646             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  1647             <remarks> 
  1648             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  1649             </remarks> 
  1650         </member> 
  1651         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1652             <summary> 
  1653             Luo satunnaisen pinnan. 
  1654             </summary> 
  1655             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1656             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1657             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1658             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1659             <returns></returns> 
  1660         </member> 
  1661         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  1662             <summary> 
  1663             Luo satunnaisen pinnan. 
  1664             </summary> 
  1665             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1666             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1667             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1668             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1669             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  1670             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  1671             <returns></returns> 
  1672         </member> 
  1673         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1674             <summary> 
  1675             Luo satunnaisen pinnan. 
  1676             </summary> 
  1677             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1678             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1679             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1680             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1681             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1682             <returns></returns> 
  1683         </member> 
  1684         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  1685             <summary> 
  1686             Luo satunnaisen pinnan. 
  1687             </summary> 
  1688             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1689             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1690             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1691             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1692             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1693             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  1694             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  1695             <returns></returns> 
  1696         </member> 
  1697         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction)"> 
  1698             <summary> 
  1699             Luo kentÀlle tasaisen reunan. 
  1700             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1701             </summary> 
  1702             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1703             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  1704             <returns>Reunaolio</returns> 
  1705         </member> 
  1706         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1707             <summary> 
  1708             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  1709             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1710             </summary> 
  1711             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1712             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1713             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1714             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1715             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  1716             <returns>Reunaolio</returns> 
  1717         </member> 
  1718         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1719             <summary> 
  1720             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  1721             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1722             </summary> 
  1723             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1724             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1725             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1726             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1727             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1728             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  1729             <returns>Reunaolio</returns> 
  1730         </member> 
  1731         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level)"> 
  1732             <summary> 
  1733             Luo kentÀlle tasaisen vasemman reunan. 
  1734             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1735             </summary> 
  1736             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1737             <returns>Reunaolio</returns> 
  1738         </member> 
  1739         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1740             <summary> 
  1741             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  1742             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1743             </summary> 
  1744             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1745             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1746             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1747             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1748             <returns>Reunaolio</returns> 
  1749         </member> 
  1750         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1751             <summary> 
  1752             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  1753             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1754             </summary> 
  1755             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1756             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1757             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1758             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1759             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1760             <returns>Reunaolio</returns> 
  1761         </member> 
  1762         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level)"> 
  1763             <summary> 
  1764             Luo kentÀlle tasaisen oikean reunan. 
  1765             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1766             </summary> 
  1767             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1768             <returns>Reunaolio</returns> 
  1769         </member> 
  1770         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1771             <summary> 
  1772             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  1773             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1774             </summary> 
  1775             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1776             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1777             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1778             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1779             <returns>Reunaolio</returns> 
  1780         </member> 
  1781         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1782             <summary> 
  1783             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  1784             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1785             </summary> 
  1786             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1787             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1788             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1789             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1790             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1791             <returns>Reunaolio</returns> 
  1792         </member> 
  1793         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level)"> 
  1794             <summary> 
  1795             Luo kentÀlle tasaisen ylÀreunan. 
  1796             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1797             </summary> 
  1798             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1799             <returns>Reunaolio</returns> 
  1800         </member> 
  1801         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1802             <summary> 
  1803             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  1804             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1805             </summary> 
  1806             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1807             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1808             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1809             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1810             <returns>Reunaolio</returns> 
  1811         </member> 
  1812         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1813             <summary> 
  1814             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  1815             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1816             </summary> 
  1817             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1818             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1819             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1820             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1821             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1822             <returns>Reunaolio</returns> 
  1823         </member> 
  1824         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level)"> 
  1825             <summary> 
  1826             Luo kentÀlle tasaisen alareunan. 
  1827             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1828             </summary> 
  1829             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1830             <returns>Reunaolio</returns> 
  1831         </member> 
  1832         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1833             <summary> 
  1834             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  1835             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1836             </summary> 
  1837             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1838             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1839             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1840             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1841             <returns>Reunaolio</returns> 
  1842         </member> 
  1843         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1844             <summary> 
  1845             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  1846             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1847             </summary> 
  1848             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1849             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1850             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1851             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1852             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1853             <returns>Reunaolio</returns> 
  1854739        </member> 
  1855740        <member name="T:Jypeli.IPhysicsObjectInternal"> 
   
  1868753            </summary> 
  1869754        </member> 
  1870         <member name="T:Jypeli.CollisionHandler`2"> 
  1871             <summary> 
  1872             TörmÀystapahtumiin liitettÀvÀn metodin tyyppi. TörmÀyksen kÀsittelevÀllÀ 
  1873             metodilla ei ole paluuarvoa ja se ottaa yhden <code>Collision</code>-tyyppisen 
  1874             parametrin. 
  1875             </summary> 
  1876         </member> 
  1877         <member name="T:Jypeli.CollisionShapeParameters"> 
  1878             <summary> 
  1879             TörmÀyskuvion laatuun vaikuttavat parametrit. 
  1880             </summary> 
  1881         </member> 
  1882         <member name="T:Jypeli.CollisionShapeQuality"> 
  1883             <summary> 
  1884             Kappaleen kuvion laatu törmÀyksentunnistuksessa. 
  1885             </summary> 
  1886         </member> 
  1887         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Value"> 
  1888             <summary> 
  1889             Laatuarvo. 
  1890             </summary> 
  1891         </member> 
  1892         <member name="M:Jypeli.CollisionShapeQuality.FromValue(System.Double)"> 
  1893             <summary> 
  1894             Alustaa uuden laatuattribuutin. 
  1895             </summary> 
  1896             <param name="value">Lukuarvo vÀlillÀ <c>0.0</c> (huonoin) ja <c>1.0</c> (paras).</param> 
  1897         </member> 
  1898         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Worst"> 
  1899             <summary> 
  1900             Huonoin mahdollinen laatu, nopea mutta epÀtarkka. 
  1901             </summary> 
  1902         </member> 
  1903         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Tolerable"> 
  1904             <summary> 
  1905             VÀlttÀvÀ laatu. 
  1906             </summary> 
  1907         </member> 
  1908         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Good"> 
  1909             <summary> 
  1910             HyvÀ laatu. 
  1911             </summary> 
  1912         </member> 
  1913         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Best"> 
  1914             <summary> 
  1915             Paras mahdollinen laatu, tarkka mutta hidas. 
  1916             </summary> 
  1917         </member> 
  1918         <member name="M:Jypeli.Force.Destroy"> 
  1919             <summary> 
  1920             Lopettaa voiman vaikutuksen. 
  1921             </summary> 
  1922         </member> 
  1923         <member name="P:Jypeli.Force.Value"> 
  1924             <summary> 
  1925             Voiman suunta ja suuruus. 
  1926             </summary> 
  1927         </member> 
  1928         <member name="P:Jypeli.Force.CreationTime"> 
  1929             <summary> 
  1930             Voiman luomisaika. 
  1931             </summary> 
  1932         </member> 
  1933         <member name="P:Jypeli.Force.Lifetime"> 
  1934             <summary> 
  1935             Elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun voima luodaan. 
  1936             </summary> 
  1937         </member> 
  1938         <member name="P:Jypeli.Force.MaximumLifetime"> 
  1939             <summary> 
  1940             Suurin mahdollinen elinaika. 
  1941             Kun <c>Lifetime</c> on suurempi kuin tÀmÀ, voima lopettaa vaikuttamasta. 
  1942             </summary> 
  1943         </member> 
  1944         <member name="T:Jypeli.PhysicsStructure"> 
  1945             <summary> 
  1946             Rakenne, joka pitÀÀ fysiikkaoliot kiinteÀn matkan pÀÀssÀ toisistaan. 
  1947             </summary> 
  1948         </member> 
  1949         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.#ctor"> 
  1950             <summary> 
  1951             Luo uuden tyhjÀn rakenteen. 
  1952             </summary> 
  1953         </member> 
  1954         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.#ctor(Jypeli.PhysicsObject[])"> 
  1955             <summary> 
  1956             Luo uuden rakenteen ja varustaa sen fysiikkaolioilla. 
  1957             </summary> 
  1958             <param name="objs">Fysiikkaoliot</param> 
  1959         </member> 
  1960         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnAddedToGame"> 
  1961             <summary> 
  1962             Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  1963             </summary> 
  1964         </member> 
  1965         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnArrivedAt(Jypeli.Vector)"> 
  1966             <summary> 
  1967             Kutsutaan, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
  1968             </summary> 
  1969             <param name="location"></param> 
  1970         </member> 
  1971         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnCollided(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject)"> 
  1972             <summary> 
  1973             Kutsutaan kun törmÀtÀÀn. 
  1974             </summary> 
  1975         </member> 
  1976         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  1977             <summary> 
  1978             LisÀÀ olion rakenteeseen. 
  1979             </summary> 
  1980             <param name="obj">LisÀttÀvÀ olio</param> 
  1981         </member> 
  1982         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Destroy"> 
  1983             <summary> 
  1984             Tuhoaa olion 
  1985             </summary> 
  1986         </member> 
  1987         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.IsAddedToGame"> 
  1988             <summary> 
  1989             Onko rakenne lisÀtty peliin. 
  1990             </summary> 
  1991         </member> 
  1992         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Objects"> 
  1993             <summary> 
  1994             Rakenteeseen kuuluvat oliot. 
  1995             </summary> 
  1996         </member> 
  1997         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Joints"> 
  1998             <summary> 
  1999             Rakenteeseen kuuluvat liitokset. 
  2000             </summary> 
  2001         </member> 
  2002         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Softness"> 
  2003             <summary> 
  2004             Olioiden vÀlisten liitosten pehmeys. 
  2005             </summary> 
  2006         </member> 
  2007         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Position"> 
  2008             <summary> 
  2009             Rakenteen paikka pelimaailmassa. 
  2010             </summary> 
  2011         </member> 
  2012         <member name="E:Jypeli.PhysicsStructure.Collided"> 
  2013             <summary> 
  2014             Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
  2015             </summary> 
  2016         </member> 
  2017         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.ParentStructure"> 
  2018             <summary> 
  2019             Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
  2020             </summary> 
  2021         </member> 
  2022         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.CanRotate"> 
  2023             <summary> 
  2024             Jos <c>false</c>, olio ei voi pyöriÀ. 
  2025             </summary> 
  2026         </member> 
  2027         <member name="T:Jypeli.Surfaces"> 
  2028             <summary> 
  2029             KentÀn reunat. 
  2030             </summary> 
  2031         </member> 
  2032         <member name="M:Jypeli.Surfaces.GetEnumerator"> 
  2033             <summary> 
  2034             Enumeraattori pinnoille. 
  2035             Mahdollistaa foreach-lauseen kÀytön. 
  2036             </summary> 
  2037             <returns></returns> 
  2038         </member> 
  2039         <member name="M:Jypeli.Surfaces.System#Collections#IEnumerable#GetEnumerator"> 
  2040             <summary> 
  2041             Enumeraattori pinnoille. 
  2042             Mahdollistaa foreach-lauseen kÀytön. 
  2043             </summary> 
  2044             <returns></returns> 
  2045         </member> 
  2046         <member name="M:Jypeli.Surfaces.Get(Jypeli.Direction[])"> 
  2047             <summary> 
  2048             Valikoiva enumeraattori pinnoille. 
  2049             </summary> 
  2050             <param name="directions">Mukaan laskettavien reunojen suunnat</param> 
  2051             <returns></returns> 
  2052         </member> 
  2053         <member name="P:Jypeli.Surfaces.Left"> 
  2054             <summary> 
  2055             Vasen reuna. 
  2056             </summary> 
  2057         </member> 
  2058         <member name="P:Jypeli.Surfaces.Right"> 
  2059             <summary> 
  2060             Oikea reuna. 
  2061             </summary> 
  2062         </member> 
  2063         <member name="P:Jypeli.Surfaces.Top"> 
  2064             <summary> 
  2065             YlÀreuna. 
  2066             </summary> 
  2067         </member> 
  2068         <member name="P:Jypeli.Surfaces.Bottom"> 
  2069             <summary> 
  2070             Alareuna. 
  2071             </summary> 
  2072         </member> 
  2073         <member name="T:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout"> 
  2074             <summary> 
  2075             Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
  2076             Jos widgeteille ei ole tarpeeksi tilaa, vain osa niistÀ asetellaan 
  2077             paikalleen. EnsimmÀisen nÀkyvÀn widgetin indeksi asetetaan <c>Update</c>:ssa 
  2078             propertyyn <c>StartIndex</c> ja viimeisen jÀlkeisen indeksi propertyyn 
  2079             <c>EndIndex</c>. 
  2080             </summary> 
  2081         </member> 
  2082         <member name="M:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.Scroll(System.Collections.Generic.IList{Jypeli.GameObject},System.Double)"> 
  2083             <summary> 
  2084             Listan portaaton vieritys. 
  2085             </summary> 
  2086         </member> 
  2087         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.Spacing"> 
  2088             <summary> 
  2089             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2090             </summary> 
  2091         </member> 
  2092         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.TopPadding"> 
  2093             <summary> 
  2094             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2095             </summary> 
  2096         </member> 
  2097         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.BottomPadding"> 
  2098             <summary> 
  2099             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2100             </summary> 
  2101         </member> 
  2102         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.LeftPadding"> 
  2103             <summary> 
  2104             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2105             </summary> 
  2106         </member> 
  2107         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.RightPadding"> 
  2108             <summary> 
  2109             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2110             </summary> 
  2111         </member> 
  2112         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.StartIndex"> 
  2113             <summary> 
  2114             YlhÀÀltÀ lukien ensimmÀisen piirtoalueen sisÀllÀ olevan widgetin indeksi. 
  2115             </summary> 
  2116         </member> 
  2117         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.EndIndex"> 
  2118             <summary> 
  2119             Viimeisen piirtoalueella olevan widgetin jÀlkeinen indeksi. 
  2120             </summary> 
  2121         </member> 
  2122         <member name="T:Jypeli.AxleJoint"> 
  2123             <summary> 
  2124             Saranaliitos kahden olion vÀlille. 
  2125             </summary> 
  2126         </member> 
  2127         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  2128             <summary> 
  2129             KiinnittÀÀ olion akselilla pelikenttÀÀn. 
  2130             </summary> 
  2131             <param name="obj">Olio</param> 
  2132         </member> 
  2133         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
  2134             <summary> 
  2135             Luo uuden akseliliitoksen olion ja pisteen vÀlille. 
  2136             </summary> 
  2137             <param name="obj">EnsimmÀinen olio</param> 
  2138             <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
  2139         </member> 
  2140         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
  2141             <summary> 
  2142             Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
  2143             </summary> 
  2144             <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
  2145             <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
  2146             <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
  2147         </member> 
  2148         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  2149             <summary> 
  2150             Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
  2151             Liitos sijoitetaan toisen olion keskipisteeseen. 
  2152             </summary> 
  2153             <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
  2154             <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
  2155         </member> 
  2156         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.Destroy"> 
  2157             <summary> 
  2158             Tuhoaa liitoksen. 
  2159             </summary> 
  2160         </member> 
  2161         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object1"> 
  2162             <summary> 
  2163             EnsimmÀinen olio. 
  2164             </summary> 
  2165         </member> 
  2166         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object2"> 
  2167             <summary> 
  2168             Toinen olio (null jos ensimmÀinen olio on sidottu pisteeseen) 
  2169             </summary> 
  2170         </member> 
  2171         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.AxlePoint"> 
  2172             <summary> 
  2173             Pyörimisakselin (tÀmÀnhetkiset) koordinaatit. 
  2174             </summary> 
  2175         </member> 
  2176         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Softness"> 
  2177             <summary> 
  2178             Liitoksen pehmeys eli kuinka paljon sillÀ on liikkumavaraa. 
  2179             </summary> 
  2180         </member> 
  2181         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.IsDestroyed"> 
  2182             <summary> 
  2183             Onko liitos tuhottu. 
  2184             </summary> 
  2185         </member> 
  2186         <member name="E:Jypeli.AxleJoint.Destroyed"> 
  2187             <summary> 
  2188             Tapahtuu kun liitos on tuhottu. 
  2189             </summary> 
  2190         </member> 
  2191         <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
  2192             <summary> 
  2193             Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
  2194             </summary> 
  2195             <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
  2196         </member> 
  2197         <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
  2198             <summary> 
  2199             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  2200             </summary> 
  2201         </member> 
  2202         <member name="T:Jypeli.ListHelpers"> 
  2203             <summary> 
  2204             Apufunktioita listojen ja muiden tietorakenteiden kÀyttöön. 
  2205             </summary> 
  2206         </member> 
  2207         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Min(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
  2208             <summary> 
  2209             Laskee minimin. 
  2210             </summary> 
  2211             <param name="values"></param> 
  2212             <returns></returns> 
  2213         </member> 
  2214         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Max(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
  2215             <summary> 
  2216             Laskee maksimin. 
  2217             </summary> 
  2218             <param name="values"></param> 
  2219             <returns></returns> 
  2220         </member> 
  2221         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
  2222             <summary> 
  2223             Laskee keskiarvon. 
  2224             </summary> 
  2225             <param name="values"></param> 
  2226             <returns></returns> 
  2227         </member> 
  2228         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{Jypeli.Vector})"> 
  2229             <summary> 
  2230             Laskee keskiarvon komponenteittain. 
  2231             </summary> 
  2232             <param name="values"></param> 
  2233             <returns></returns> 
  2234         </member> 
  2235         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.ConvertAll``2(System.Collections.Generic.IEnumerable{``0},System.Converter{``0,``1})"> 
  2236             <summary> 
  2237             Muuntaa kokoelman tietyn tyyppisiÀ olioita kokoelmaksi toisen tyyppisiÀ olioita. 
  2238             </summary> 
  2239             <typeparam name="TInput">LÀhtötyyppi</typeparam> 
  2240             <typeparam name="TOutput">Kohdetyyppi</typeparam> 
  2241             <param name="items">Muunnettava kokoelma</param> 
  2242             <param name="converter">Muunnosmetodi yhdelle oliolle</param> 
  2243             <returns>Muunnettu kokoelma</returns> 
  2244         </member> 
  2245         <member name="T:Jypeli.Widgets.Background"> 
  2246             <summary> 
  2247             Taustakuva 
  2248             </summary> 
  2249         </member> 
  2250         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.FitToLevel"> 
  2251             <summary> 
  2252             Sovittaa taustakuvan kentÀn kokoiseksi. 
  2253             </summary> 
  2254         </member> 
  2255         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevel"> 
  2256             <summary> 
  2257             Sovittaa taustakuvan kentÀn kokoiseksi pitÀen kuvasuhteen. 
  2258             Kuva sovitetaan niin, ettÀ se ei ylitÀ kentÀn rajoja. 
  2259             </summary> 
  2260         </member> 
  2261         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevelFull"> 
  2262             <summary> 
  2263             Sovittaa taustakuvan kentÀn kokoiseksi pitÀen kuvasuhteen. 
  2264             Kuva sovitetaan niin, ettÀ se tÀyttÀÀ koko kentÀn ja osa rajautuu kentÀn ulkopuolelle. 
  2265             </summary> 
  2266         </member> 
  2267         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevelByWidth"> 
  2268             <summary> 
  2269             Sovittaa taustakuvan kentÀn kokoiseksi pitÀen kuvasuhteen. 
  2270             Kuva sovitetaan niin, ettÀ se tÀyttÀÀ kentÀn vaakasuunnassa. 
  2271             </summary> 
  2272         </member> 
  2273         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.ScaleToLevelByHeight"> 
  2274             <summary> 
  2275             Sovittaa taustakuvan kentÀn kokoiseksi pitÀen kuvasuhteen. 
  2276             Kuva sovitetaan niin, ettÀ se tÀyttÀÀ kentÀn pystysuunnassa. 
  2277             </summary> 
  2278         </member> 
  2279         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2280             <summary> 
  2281             Luo uuden taustakuvan. 
  2282             </summary> 
  2283             <param name="width">Taustakuvan leveys.</param> 
  2284             /// <param name="height">Taustakuvan korkeus.</param> 
  2285         </member> 
  2286         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.#ctor(Jypeli.Vector)"> 
  2287             <summary> 
  2288             Luo uuden taustakuvan. 
  2289             </summary> 
  2290             <param name="size">Taustakuvan koko.</param> 
  2291         </member> 
  2292         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.CreateStars(System.Int32)"> 
  2293             <summary> 
  2294             Luo avaruustaustakuvan. 
  2295             </summary> 
  2296             <param name="amount">TÀhtien mÀÀrÀ.</param> 
  2297             <returns>Kuva.</returns> 
  2298         </member> 
  2299         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.CreateStars"> 
  2300             <summary> 
  2301             Luo avaruustaustakuvan. 
  2302             </summary> 
  2303             <returns>Kuva.</returns> 
  2304         </member> 
  2305         <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.CreateGradient(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
  2306             <summary> 
  2307             Luo liukuvÀritaustan taustakuvaksi. 
  2308             </summary> 
  2309             <param name="lowerColor">Alempi vÀri.</param> 
  2310             <param name="upperColor">Ylempi vÀri.</param> 
  2311             <returns>Kuva.</returns> 
  2312         </member> 
  2313         <member name="P:Jypeli.Widgets.Background.MovesWithCamera"> 
  2314             <summary> 
  2315             Liikkuuko taustakuva kameran mukana vai ei. 
  2316             </summary> 
  2317             <value><c>true</c> jos liikkuu; muuten <c>false</c>.</value> 
  2318         </member> 
  2319         <member name="P:Jypeli.Widgets.Background.Scale"> 
  2320             <summary> 
  2321             Taustakuvan skaala. 
  2322             <example> 
  2323             Jos halutaan kaksinkertainen kuva, niin laitetaan skaalaksi 2, puolet pienemmÀn kuvan skaala on vastaavasti 0.5. 
  2324             </example> 
  2325             </summary> 
  2326             <value>The scale.</value> 
  2327         </member> 
  2328         <member name="T:Jypeli.Widgets.BarGauge"> 
  2329             <summary> 
  2330             Palkki, jonka korkeutta voi sÀÀtÀÀ. 
  2331             </summary> 
  2332         </member> 
  2333         <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2334             <summary> 
  2335             Palkin rakentaja. 
  2336             </summary> 
  2337         </member> 
  2338         <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  2339             <summary> 
  2340             Asettaa palkin nÀyttÀmÀÀn <c>meter</c>-olion arvoa. 
  2341             Palkin maksimiarvoksi tulee olion <c>meter</c> maksimiarvo. 
  2342             </summary> 
  2343         </member> 
  2344         <member name="P:Jypeli.Widgets.BarGauge.Direction"> 
  2345             <summary> 
  2346             Liun suunta pystyyn vai vaakaan ja mihin suuntaa. 
  2347             ÄlÀ kÀytÀ yhdessÀ Anglen kanssa. 
  2348             </summary> 
  2349         </member> 
  2350         <member name="P:Jypeli.Widgets.BarGauge.BarColor"> 
  2351             <summary> 
  2352             Palkin vÀri. 
  2353             </summary> 
  2354         </member> 
  2355         <member name="T:Jypeli.Widgets.BarGauge.BarDirection"> 
  2356             <summary> 
  2357             Mihin suuntaa liut piirretÀÀn 
  2358             </summary> 
  2359         </member> 
  2360         <member name="F:Jypeli.Widgets.BarGauge.BarDirection.BarVerticalUp"> 
  2361             <summary> 
  2362             Liuku liikuu pystysuuntaan ylös 
  2363             </summary> 
  2364         </member> 
  2365         <member name="F:Jypeli.Widgets.BarGauge.BarDirection.BarHorizontalRight"> 
  2366             <summary> 
  2367             Liuku liikkuu vaakasuuntaan oikealle 
  2368             </summary> 
  2369         </member> 
  2370         <member name="F:Jypeli.Widgets.BarGauge.BarDirection.BarVerticalDown"> 
  2371             <summary> 
  2372             Liuku liikuu pystysuuntaan alas 
  2373             </summary> 
  2374         </member> 
  2375         <member name="F:Jypeli.Widgets.BarGauge.BarDirection.BarHorizontalLeft"> 
  2376             <summary> 
  2377             Liuku liikkuu vaakasuuntaan vasemmalle 
  2378             </summary> 
  2379         </member> 
  2380         <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
  2381             <summary> 
  2382             Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
  2383             </summary> 
  2384         </member> 
  2385         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2386             <summary> 
  2387             Alustaa widgetin. 
  2388             </summary> 
  2389             <param name="animation"></param> 
  2390         </member> 
  2391         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2392             <summary> 
  2393             Alustaa widgetin. 
  2394             </summary> 
  2395             <param name="width"></param> 
  2396             <param name="height"></param> 
  2397         </member> 
  2398         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  2399             <summary> 
  2400             Alustaa widgetin. 
  2401             </summary> 
  2402             <param name="width"></param> 
  2403             <param name="height"></param> 
  2404             <param name="shape"></param> 
  2405         </member> 
  2406         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  2407             <summary> 
  2408             Alustaa widgetin. 
  2409             </summary> 
  2410             <param name="layout"></param> 
  2411         </member> 
  2412         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
  2413             <summary> 
  2414             Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  2415             </summary> 
  2416         </member> 
  2417         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
  2418             <summary> 
  2419             Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  2420             KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
  2421             ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
  2422             </summary> 
  2423         </member> 
  2424         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  2425             <summary> 
  2426             Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
  2427             </summary> 
  2428         </member> 
  2429         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
  2430             <summary> 
  2431             Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
  2432             </summary> 
  2433         </member> 
  2434         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
  2435             <summary> 
  2436             Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
  2437             Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
  2438             </summary> 
  2439         </member> 
  2440         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
  2441             <summary> 
  2442             Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
  2443             Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
  2444             </summary> 
  2445         </member> 
  2446         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
  2447             <summary> 
  2448             Onko komponentti sidottu mittariin. 
  2449             </summary> 
  2450         </member> 
  2451         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window"> 
  2452             <summary> 
  2453             Ikkuna. 
  2454             </summary> 
  2455         </member> 
  2456         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor"> 
  2457             <summary> 
  2458             Alustaa uuden ikkunan. 
  2459             </summary> 
  2460         </member> 
  2461         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2462             <summary> 
  2463             Alustaa uuden ikkunan. 
   755        <member name="T:Jypeli.IPhysicsObject"> 
   756            <summary> 
   757            Yhteinen rajapinta kaikille fysiikkaolioille. 
   758            </summary> 
   759        </member> 
   760        <member name="T:Jypeli.DelayedDestroyable"> 
   761            <summary> 
   762            Rajapinta olioille, joiden tuhoaminen kestÀÀ seuraavaan pÀivitykseen. 
   763            </summary> 
   764        </member> 
   765        <member name="E:Jypeli.IPhysicsObject.Collided"> 
   766            <summary> 
   767            Tapahtuu, kun törmÀtÀÀn toiseen fysiikkaolioon. 
   768            </summary> 
   769        </member> 
   770        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreatePhysicsShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.CollisionShapeParameters)"> 
   771            <summary> 
   772            Creates a shape to be used in the Physics Body. A physics shape is scaled to the 
   773            size of the object. In addition, it has more vertices and some additional info 
   774            that is used in collision detection. 
   775            </summary> 
   776        </member> 
   777        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector)"> 
   778            <summary> 
   779            TyöntÀÀ oliota. 
   780            </summary> 
   781            <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
   782        </member> 
   783        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector,System.TimeSpan)"> 
   784            <summary> 
   785            TyöntÀÀ oliota tietyn ajan tietyllÀ voimalla. 
   786            </summary> 
   787            <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn sekunnissa.</param> 
   788            <param name="time">Aika, kuinka kauan voimaa pidetÀÀn yllÀ.</param> 
   789        </member> 
   790        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(Jypeli.Vector)"> 
   791            <summary> 
   792            Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
   793            </summary> 
   794        </member> 
   795        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ApplyTorque(System.Double)"> 
   796            <summary> 
   797            Kohdistaa kappaleeseen vÀÀntövoiman. Voiman suunta riippuu merkistÀ. 
   798            </summary> 
   799            <param name="torque">VÀÀntövoima.</param> 
   800        </member> 
   801        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
   802            <summary> 
   803            PysÀyttÀÀ olion. 
   804            </summary> 
   805        </member> 
   806        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopHorizontal"> 
   807            <summary> 
   808            PysÀyttÀÀ olion liikkeen vaakasuunnassa. 
   809            </summary> 
   810        </member> 
   811        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopVertical"> 
   812            <summary> 
   813            PysÀyttÀÀ olion liikkeen pystysuunnassa. 
   814            </summary> 
   815        </member> 
   816        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopAxial(Jypeli.Vector)"> 
   817            <summary> 
   818            PysÀyttÀÀ liikkeen akselin suunnassa. 
   819            </summary> 
   820            <param name="axis">Akseli vektorina (ei vÀliÀ pituudella)</param> 
   821        </member> 
   822        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopAngular"> 
   823            <summary> 
   824            PysÀyttÀÀ kaiken pyörimisliikkeen. 
   825            </summary> 
   826        </member> 
   827        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
   828            <summary> 
   829            SiirtÀÀ oliota. 
   830            </summary> 
   831            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   832        </member> 
   833        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   834            <summary> 
   835            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   836            </summary> 
   837            <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
   838            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
   839            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
   840            <param name="distanceChange">Kuinka paljon heitettÀvÀn kappaleen etÀisyyteen lisÀtÀÀn (oletus 0)</param> 
   841            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
   842        </member> 
   843        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
   844            <summary> 
   845            Olioon vaikuttavat voimat 
   846            </summary> 
   847        </member> 
   848        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   849            <summary> 
   850            Luo uuden fysiikkaolion. 
  2464851            </summary> 
  2465852            <param name="width">Leveys.</param> 
  2466853            <param name="height">Korkeus.</param> 
  2467854        </member> 
  2468         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.GetMaximumSize"> 
  2469             <summary> 
  2470             Ikkunalla maksimikoko on siten, ettÀ se mahtuu nÀytölle. 
  2471             </summary> 
  2472         </member> 
  2473         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.Close"> 
  2474             <summary> 
  2475             Sulkee ikkunan. 
  2476             </summary> 
  2477         </member> 
  2478         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.Color"> 
  2479             <summary> 
  2480             Ikkunan vÀri. 
  2481             </summary> 
  2482         </member> 
  2483         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.ActiveColor"> 
  2484             <summary> 
  2485             Ikkunan vÀri, kun ikkuna on aktiivinen. 
  2486             </summary> 
  2487         </member> 
  2488         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.InactiveColor"> 
  2489             <summary> 
  2490             Ikkunan vÀri, kun ikkuna ei ole aktiivinen. 
  2491             </summary> 
  2492         </member> 
  2493         <member name="E:Jypeli.Widgets.Window.Closed"> 
  2494             <summary> 
  2495             Tapahtuu kun ikkuna suljetaan. 
  2496             </summary> 
  2497         </member> 
  2498         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler"> 
  2499             <summary> 
  2500             Ikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
  2501             </summary> 
  2502         </member> 
  2503         <member name="M:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.#ctor(System.String)"> 
  2504             <summary> 
  2505             Alustaa uuden kyselyikkunan. 
  2506             </summary> 
  2507             <param name="message">Viesti tai kysymys</param> 
  2508         </member> 
  2509         <member name="M:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  2510             <summary> 
  2511             Alustaa uuden kyselyikkunan kiinteÀn kokoiseksi. 
  2512             </summary> 
  2513             <param name="width">Ikkunan leveys</param> 
  2514             <param name="height">Ikkunan korkeus</param> 
  2515             <param name="message">Viesti tai kysymys</param> 
  2516         </member> 
  2517         <member name="P:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.Message"> 
  2518             <summary> 
  2519             Viesti tai kysymys. 
  2520             </summary> 
  2521         </member> 
  2522         <member name="P:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.QueryWidget"> 
  2523             <summary> 
  2524             Kysymyskomponentti. 
  2525             </summary> 
  2526         </member> 
  2527         <member name="P:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.OKButton"> 
  2528             <summary> 
  2529             OK-painike 
  2530             </summary> 
  2531         </member> 
  2532         <member name="T:Jypeli.Widgets.EasyHighScore"> 
  2533             <summary> 
  2534             HelpompikÀyttöinen parhaiden pisteiden lista. 
  2535             </summary> 
  2536         </member> 
  2537         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32,System.String)"> 
  2538             <summary> 
  2539             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  2540             </summary> 
  2541             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  2542             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  2543             <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
  2544         </member> 
  2545         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32)"> 
  2546             <summary> 
  2547             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  2548             </summary> 
  2549             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  2550             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  2551         </member> 
  2552         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.Int32)"> 
  2553             <summary> 
  2554             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  2555             </summary> 
  2556             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  2557         </member> 
  2558         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor"> 
  2559             <summary> 
  2560             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan kymmenellÀ pistesijalla. 
  2561             </summary> 
  2562         </member> 
  2563         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Show"> 
  2564             <summary> 
  2565             NÀyttÀÀ parhaat pisteet. 
  2566             </summary> 
  2567         </member> 
  2568         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Clear"> 
  2569             <summary> 
  2570             TyhjentÀÀ parhaat pisteet. 
  2571             </summary> 
  2572         </member> 
  2573         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterAndShow(System.Double)"> 
  2574             <summary> 
  2575             NÀyttÀÀ parhaat pisteet, ja jos annetut pisteet riittÀvÀt, antaa syöttÀÀ nimen listalle. 
  2576             Lista tallennetaan automaattisesti. 
  2577             </summary> 
  2578             <param name="newScore"></param> 
  2579         </member> 
  2580         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.HighScoreWindow"> 
  2581             <summary> 
  2582             Listaikkuna. 
  2583             </summary> 
  2584         </member> 
  2585         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.NameInputWindow"> 
  2586             <summary> 
  2587             Nimensyöttöikkuna. 
  2588             </summary> 
  2589         </member> 
  2590         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.MaxNameLength"> 
  2591             <summary> 
  2592             Pisin sallittu nimen pituus. 
  2593             </summary> 
  2594         </member> 
  2595         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Text"> 
  2596             <summary> 
  2597             Pisteikkunan teksti. 
  2598             </summary> 
  2599         </member> 
  2600         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterText"> 
  2601             <summary> 
  2602             Nimensyöttöikkunan teksti. 
  2603             </summary> 
  2604         </member> 
  2605         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Color"> 
  2606             <summary> 
  2607             Listaikkunan vÀri. 
  2608             </summary> 
  2609         </member> 
  2610         <member name="T:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow"> 
  2611             <summary> 
  2612             Parhaiden pisteiden ikkuna. 
  2613             </summary> 
  2614         </member> 
  2615         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.String,Jypeli.ScoreList)"> 
  2616             <summary> 
  2617             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  2618             </summary> 
  2619             <param name="message">Viesti</param> 
  2620             <param name="list">Lista</param> 
  2621         </member> 
  2622         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.Double,System.Double,System.String,Jypeli.ScoreList)"> 
  2623             <summary> 
  2624             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  2625             </summary> 
  2626             <param name="width">Leveys</param> 
  2627             <param name="height">Korkeus</param> 
  2628             <param name="message">Viesti</param> 
  2629             <param name="list">Lista</param> 
  2630         </member> 
  2631         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.String,System.String,Jypeli.ScoreList,System.Double)"> 
  2632             <summary> 
  2633             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  2634             TÀmÀ versio antaa pelaajan kirjoittaa nimensÀ listalle jos tulos 
  2635             on tarpeeksi hyvÀ. 
  2636             </summary> 
  2637             <param name="normalMessage">Normaalisti nÀytettÀvÀ viesti</param> 
  2638             <param name="nameMessage">Viesti joka nÀytetÀÀn kun pelaaja pÀÀsee listalle</param> 
  2639             <param name="list">Lista</param> 
  2640             <param name="newScore">ViimeisimmÀn pelin pistemÀÀrÀ</param> 
  2641         </member> 
  2642         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.Double,System.Double,System.String,System.String,Jypeli.ScoreList,System.Double)"> 
  2643             <summary> 
  2644             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  2645             TÀmÀ versio antaa pelaajan kirjoittaa nimensÀ listalle jos tulos 
  2646             on tarpeeksi hyvÀ. 
  2647             </summary> 
  2648             <param name="width">Leveys</param> 
  2649             <param name="height">Korkeus</param> 
  2650             <param name="normalMessage">Normaalisti nÀytettÀvÀ viesti</param> 
  2651             <param name="nameMessage">Viesti joka nÀytetÀÀn kun pelaaja pÀÀsee listalle</param> 
  2652             <param name="list">Lista</param> 
  2653             <param name="newScore">ViimeisimmÀn pelin pistemÀÀrÀ</param> 
  2654         </member> 
  2655         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.ShowNameInput(System.Double)"> 
  2656             <summary> 
  2657             NÀyttÀÀ nimensyöttöikkunan. 
  2658             </summary> 
  2659             <param name="newScore"></param> 
  2660         </member> 
  2661         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
  2662             <summary> 
  2663             Viesti. 
  2664             </summary> 
  2665         </member> 
  2666         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  2667             <summary> 
  2668             Nimensyöttöikkuna. 
  2669             </summary> 
  2670         </member> 
  2671         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.List"> 
  2672             <summary> 
  2673             Listakomponentti. 
  2674             </summary> 
  2675         </member> 
  2676         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.MaxNameLength"> 
  2677             <summary> 
  2678             Pisin mahdollinen nimi, jonka listaan voi syöttÀÀ. 
  2679             </summary> 
  2680         </member> 
  2681         <member name="T:Jypeli.Widgets.InputBox"> 
  2682             <summary> 
  2683             Laatikko, johon kÀyttÀjÀ voi syöttÀÀ tekstiÀ. 
  2684             </summary> 
  2685         </member> 
  2686         <member name="T:Jypeli.Widgets.Label"> 
  2687             <summary> 
  2688             TekstikenttÀ. 
  2689             </summary> 
  2690         </member> 
  2691         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor"> 
  2692             <summary> 
  2693             Luo uuden tekstikentÀn. Asettaa 
  2694             koon tekstin mukaan. 
  2695             </summary> 
  2696         </member> 
  2697         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.String)"> 
  2698             <summary> 
  2699             Luo uuden tekstikentÀn annetulla tekstillÀ. Asettaa 
  2700             koon tekstin mukaan. 
  2701             </summary> 
  2702         </member> 
  2703         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2704             <summary> 
  2705             Luo uuden tekstikentÀn animaatiolla. 
  2706             </summary> 
  2707         </member> 
  2708         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2709             <summary> 
  2710             Luo uuden tekstikentÀn. 
   855        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   856            <summary> 
   857            Luo uuden fysiikkaolion. 
  2711858            </summary> 
  2712859            <param name="width">Leveys.</param> 
  2713860            <param name="height">Korkeus.</param> 
  2714         </member> 
  2715         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  2716             <summary> 
  2717             Luo uuden tekstikentÀn. 
  2718             </summary> 
  2719             <param name="width">Leveys.</param> 
  2720             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2721             <param name="text">Teksti.</param> 
  2722         </member> 
  2723         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
  2724             <summary> 
  2725             PÀivittÀÀ tekstikentÀn/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
  2726             </summary> 
  2727         </member> 
  2728         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Text"> 
  2729             <summary> 
  2730             Teksti. 
  2731             </summary> 
  2732         </member> 
  2733         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IsTruncated"> 
  2734             <summary> 
  2735             Onko tekstiÀ katkaistu 
  2736             </summary> 
  2737         </member> 
  2738         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextScale"> 
  2739             <summary> 
  2740             Tekstin skaalaus. Oletus (1,1) ; isompi suurempi. 
  2741             </summary> 
  2742         </member> 
  2743         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DecimalPlaces"> 
  2744             <summary> 
  2745             Kuinka monta desimaalia nÀytetÀÀn, kun tekstikenttÀ on 
  2746             sidottu nÀyttÀmÀÀn desimaalilukua. 
  2747             </summary> 
  2748         </member> 
  2749         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DoubleFormatString"> 
  2750             <summary> 
  2751             MillÀ tavalla desimaalinumerot muotoillaan 
  2752             </summary> 
  2753         </member> 
  2754         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IntFormatString"> 
  2755             <summary> 
  2756             MillÀ tavalla int numerot muotoillaan. 
  2757             </summary> 
   861            <param name="shape">Muoto.</param> 
   862        </member> 
   863        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.Image)"> 
   864            <summary> 
   865            Luo uuden fysiikkaolion. 
   866            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   867            </summary> 
   868            <param name="image">Kuva</param> 
   869        </member> 
   870        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.RaySegment)"> 
   871            <summary> 
   872            Luo fysiikkaolion, jonka muotona on sÀde. 
   873            </summary> 
   874            <param name="raySegment">SÀde.</param> 
   875        </member> 
   876        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   877            <summary> 
   878            Initializes the object with the given physics shape. The size of 
   879            the physicsShape must be the one given. 
   880            </summary> 
   881        </member> 
   882        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double)"> 
   883            <summary> 
   884            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   885            </summary> 
   886            <param name="width">Kappaleen leveys</param> 
   887            <param name="height">Kappaleen korkeus</param> 
   888            <returns>Fysiikkaolio</returns> 
   889        </member> 
   890        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(Jypeli.Image)"> 
   891            <summary> 
   892            Tekee suorakulmaisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   893            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   894            </summary> 
   895            <param name="width">Kappaleen leveys</param> 
   896            <param name="height">Kappaleen korkeus</param> 
   897            <returns>Fysiikkaolio</returns> 
   898        </member> 
   899        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   900            <summary> 
   901            Tekee vapaamuotoisen kappaleen, joka on staattinen (eli pysyy paikallaan). 
   902            </summary> 
   903            <param name="width">Kappaleen leveys</param> 
   904            <param name="height">Kappaleen korkeus</param> 
   905            <param name="shape">Kappaleen muoto</param> 
   906            <returns>Fysiikkaolio</returns> 
   907        </member> 
   908        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.MakeStatic"> 
   909            <summary> 
   910            Tekee oliosta staattisen. Staattinen olio ei liiku muiden olioiden törmÀyksistÀ, 
   911            vaan ainoastaan muuttamalla suoraan sen paikkaa tai nopeutta. 
   912            </summary> 
   913        </member> 
   914        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.SetMassAndInertia(System.Double)"> 
   915            <summary> 
   916            This updates the mass and momentOfInertia based on the new mass. 
   917            </summary> 
   918        </member> 
   919        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
   920            <summary> 
   921            Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
   922            toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
   923            </summary> 
   924        </member> 
   925        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
   926            <summary> 
   927            Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
   928            (esim. laatikko liukuu maata pitkin). Arvot vÀlillÀ 0.0 (ei kitkaa) ja 1.0 (tÀysi kitka). 
   929            </summary> 
   930        </member> 
   931        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
   932            <summary> 
   933            Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
   934            Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
   935            sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
   936            </summary> 
   937        </member> 
   938        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CollisionIgnorer"> 
   939            <summary> 
   940            Olio, jolla voi vÀlttÀÀ oliota osumasta tiettyihin muihin olioihin. 
   941            </summary> 
   942        </member> 
   943        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CollisionIgnoreGroup"> 
   944            <summary> 
   945            TörmÀysryhmÀ. 
   946            Oliot jotka ovat samassa törmÀysryhmÀssÀ menevÀt toistensa lÀpi. 
   947            Jos ryhmÀ on nolla tai negatiivinen, sillÀ ei ole vaikutusta. 
   948            </summary> 
   949        </member> 
   950        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
   951            <summary> 
   952            JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
   953            tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
   954            </summary> 
   955        </member> 
   956        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
   957            <summary> 
   958            Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
   959            </summary> 
   960        </member> 
   961        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
   962            <summary> 
   963            Fysiikkamoottorin kÀyttÀmÀ tietorakenne. 
   964            </summary> 
   965        </member> 
   966        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
   967            <summary> 
   968            Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
   969            </summary> 
   970        </member> 
   971        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
   972            <summary> 
   973            Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
   974            </summary> 
   975        </member> 
   976        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
   977            <summary> 
   978            Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
   979            </summary> 
   980        </member> 
   981        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
   982            <summary> 
   983            Olion muoto. 
   984            </summary> 
   985        </member> 
   986        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
   987            <summary> 
   988            Olion nopeus. 
   989            </summary> 
   990        </member> 
   991        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
   992            <summary> 
   993            Olion kulmanopeus. 
   994            </summary> 
   995        </member> 
   996        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxVelocity"> 
   997            <summary> 
   998            Suurin nopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
   999            </summary> 
   1000        </member> 
   1001        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxAngularVelocity"> 
   1002            <summary> 
   1003            Suurin kulmanopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
   1004            </summary> 
   1005        </member> 
   1006        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Acceleration"> 
   1007            <summary> 
   1008            Olion kiihtyvyys. 
   1009            </summary> 
   1010        </member> 
   1011        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularAcceleration"> 
   1012            <summary> 
   1013            Olion kulmakiihtyvyys. 
   1014            </summary> 
   1015        </member> 
   1016        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ParentStructure"> 
   1017            <summary> 
   1018            Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
   1019            </summary> 
   1020        </member> 
   1021        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
   1022            <summary> 
   1023            JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
   1024            </summary> 
   1025        </member> 
   1026        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
   1027            <summary> 
   1028            JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
   1029            </summary> 
   1030        </member> 
   1031        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
   1032            <summary> 
   1033            JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
   1034            huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
   1035            </summary> 
   1036        </member> 
   1037        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IsDestroying"> 
   1038            <summary> 
   1039            Onko olio tuhoutumassa. 
   1040            </summary> 
   1041        </member> 
   1042        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Destroying"> 
   1043            <summary> 
   1044            Tapahtuu, kun olion tuhoaminen alkaa. 
   1045            </summary>  
   1046        </member> 
   1047        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.CanRotate"> 
   1048            <summary> 
   1049            Jos <c>false</c>, olio ei voi pyöriÀ. 
   1050            </summary> 
   1051        </member> 
   1052        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Mass"> 
   1053            <summary> 
   1054            Olion massa. MitÀ suurempi massa, sitÀ suurempi voima tarvitaan olion liikuttamiseksi. 
   1055            </summary> 
   1056            <remarks> 
   1057            Massan asettaminen muuttaa myös hitausmomenttia (<c>MomentOfInertia</c>). 
   1058            </remarks> 
   1059        </member> 
   1060        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MomentOfInertia"> 
   1061            <summary> 
   1062            Olion hitausmomentti. MitÀ suurempi hitausmomentti, sitÀ enemmÀn vÀÀntöÀ tarvitaan 
   1063            olion pyörittÀmiseksi. 
   1064            </summary> 
   1065        </member> 
   1066        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"> 
   1067            <summary> 
   1068            Olion hidastuminen. Hidastaa olion vauhtia, vaikka se ei 
   1069            osuisi mihinkÀÀn. VÀhÀn kuin vÀliaineen (esim. ilman tai veden) 
   1070            vastus. Oletusarvo on 1.0, jolloin hidastumista ei ole. MitÀ 
   1071            pienempi arvo, sitÀ enemmÀn kappale hidastuu. 
   1072             
   1073            YleensÀ kannattaa kÀyttÀÀ arvoja, jotka ovat lÀhellÀ ykköstÀ, 
   1074            esim. 0.95. 
   1075            </summary> 
   1076        </member> 
   1077        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularDamping"> 
   1078            <summary> 
   1079            Olion pyörimisen hidastuminen. 
   1080             
   1081            <see cref="P:Jypeli.PhysicsObject.LinearDamping"/> 
   1082            </summary> 
   1083        </member> 
   1084        <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1085            <summary> 
   1086            Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
   1087            </summary> 
   1088        </member> 
   1089        <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1090            <summary> 
   1091            Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
   1092            </summary> 
   1093        </member> 
   1094        <member name="M:PlatformCharacter2.Walk"> 
   1095            <summary> 
   1096            KÀvelee. 
   1097            </summary> 
   1098        </member> 
   1099        <member name="M:PlatformCharacter2.Walk(Jypeli.Direction)"> 
   1100            <summary> 
   1101            KÀvelee tiettyyn suuntaan. 
   1102            </summary> 
   1103            <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
   1104        </member> 
   1105        <member name="M:PlatformCharacter2.Turn(Jypeli.Direction)"> 
   1106            <summary> 
   1107            PysÀhtyy ja kÀÀntyy vasemmalle tai oikealle. 
   1108            </summary> 
   1109            <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
   1110        </member> 
   1111        <member name="M:PlatformCharacter2.StopWalking"> 
   1112            <summary> 
   1113            PysÀhtyy. 
   1114            </summary> 
   1115        </member> 
   1116        <member name="M:PlatformCharacter2.Jump(System.Double)"> 
   1117            <summary> 
   1118            HyppÀÀ tietyllÀ nopeudella, jos hahmo seisoo tukevalla pohjalla. 
   1119            </summary> 
   1120            <param name="speed">LÀhtönopeus.</param> 
   1121        </member> 
   1122        <member name="M:PlatformCharacter2.Update(Jypeli.Time)"> 
   1123            <summary> 
   1124            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   1125            metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   1126            </summary> 
   1127            <param name="time">Peliaika.</param> 
   1128        </member> 
   1129        <member name="M:PlatformCharacter2.Move(Jypeli.Vector)"> 
   1130            <summary> 
   1131            SiirtÀÀ oliota. 
   1132            </summary> 
   1133            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   1134        </member> 
   1135        <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformTolerance"> 
   1136            <summary> 
   1137            Toleranssiarvo, joka mÀÀrittÀÀ kuinka monta pelin pÀivitysjaksoa hahmo voi 
   1138            olla irti tasosta ennen kuin se lasketaan ilmassa olevaksi. 
   1139            </summary> 
   1140        </member> 
   1141        <member name="P:PlatformCharacter2.FacingDirection"> 
   1142            <summary> 
   1143            Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
   1144            </summary> 
   1145        </member> 
   1146        <member name="P:PlatformCharacter2.Acceleration"> 
   1147            <summary> 
   1148            Hahmon kiihtyvyys. 
   1149            </summary> 
   1150        </member> 
   1151        <member name="P:PlatformCharacter2.MaxVelocity"> 
   1152            <summary> 
   1153            Hahmon maksiminopeus. 
   1154            </summary> 
   1155        </member> 
   1156        <member name="P:PlatformCharacter2.Platform"> 
   1157            <summary> 
   1158            Fysiikkaolio jonka pÀÀllÀ seisotaan. 
   1159            </summary> 
   1160        </member> 
   1161        <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformNormal"> 
   1162            <summary> 
   1163            Suuntavektori, joka osoittaa tason suuntaan. 
   1164            Nollavektori, jos ilmassa. 
   1165            </summary> 
   1166        </member> 
   1167        <member name="P:PlatformCharacter2.Weapon"> 
   1168            <summary> 
   1169            Hahmolla oleva ase. 
   1170            </summary> 
   1171        </member> 
   1172        <member name="P:PlatformCharacter2.CanMoveOnAir"> 
   1173            <summary> 
   1174            Jos <c>false</c>, hahmoa ei voi liikuttaa kun se on ilmassa. 
   1175            </summary> 
   1176        </member> 
   1177        <member name="P:PlatformCharacter2.LeftWalkingAnimation"> 
   1178            <summary> 
   1179            KÀvelyanimaatio vasemmalle. 
   1180            </summary> 
   1181        </member> 
   1182        <member name="P:PlatformCharacter2.RightWalkingAnimation"> 
   1183            <summary> 
   1184            KÀvelyanimaatio oikealle. 
   1185            </summary> 
   1186        </member> 
   1187        <member name="P:PlatformCharacter2.LeftIdleAnimation"> 
   1188            <summary> 
   1189            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
   1190            kÀÀntyneenÀ vasemmalle. 
   1191            </summary> 
   1192        </member> 
   1193        <member name="P:PlatformCharacter2.RightIdleAnimation"> 
   1194            <summary> 
   1195            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
   1196            kÀÀntyneenÀ oikealle. 
   1197            </summary> 
   1198        </member> 
   1199        <member name="P:PlatformCharacter2.IdleAnimation"> 
   1200            <summary> 
   1201            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan. 
   1202            </summary> 
   1203        </member> 
   1204        <member name="P:PlatformCharacter2.WalkingAnimation"> 
   1205            <summary> 
   1206            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo kÀvelee. 
   1207            </summary> 
   1208        </member> 
   1209        <member name="E:PlatformCharacter2.DirectionChanged"> 
   1210            <summary> 
   1211            Tapahtuu kun suunta vaihtuu. 
   1212            </summary> 
   1213        </member> 
   1214        <member name="T:Jypeli.Brain"> 
   1215            <summary> 
   1216            Aivoluokka peliolioille. 
   1217            Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
   1218            peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
   1219            </summary>     
   1220        </member> 
   1221        <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
   1222            <summary> 
   1223            TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
   1224            </summary> 
   1225        </member> 
   1226        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
   1227            <summary> 
   1228            Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
   1229            </summary> 
   1230            <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
   1231        </member> 
   1232        <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
   1233            <summary> 
   1234            Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
   1235            </summary> 
   1236            <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
   1237        </member> 
   1238        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
   1239            <summary> 
   1240            Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
   1241            asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
   1242            </summary> 
   1243        </member> 
   1244        <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
   1245            <summary> 
   1246            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   1247            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   1248            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   1249            kantaluokan methodia. 
   1250            </summary> 
   1251            <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
   1252        </member> 
   1253        <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
   1254            <summary> 
   1255            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   1256            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   1257            kantaluokan methodia. 
   1258            </summary> 
   1259            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   1260        </member> 
   1261        <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
   1262            <summary> 
   1263            Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
   1264            </summary> 
   1265        </member> 
   1266        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
   1267            <summary> 
   1268            Aivojen haltija. 
   1269            </summary> 
   1270        </member> 
   1271        <member name="T:Jypeli.PlatformWandererBrain"> 
   1272            <summary> 
   1273            Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
   1274            edestakaisin. 
   1275            </summary> 
   1276        </member> 
   1277        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.JumpSpeed"> 
   1278            <summary> 
   1279            Hyppynopeus. 
   1280            </summary> 
   1281        </member> 
   1282        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.Speed"> 
   1283            <summary> 
   1284            Nopeus. 
   1285            </summary> 
   1286        </member> 
   1287        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.FallsOffPlatforms"> 
   1288            <summary> 
   1289            Tippuuko aivojen omistaja tasojen reunoilta. 
   1290            </summary> 
   1291        </member> 
   1292        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.TriesToJump"> 
   1293            <summary> 
   1294            YrittÀÀkö aivojen omistaja hypÀtÀ esteen pÀÀlle kun se kÀvelee esteeseen. 
   1295            </summary> 
   1296        </member> 
   1297        <member name="T:Jypeli.AbstractMoverBrain"> 
   1298            <summary> 
   1299            Yleiset liikkumiseen tarkoitetut aivot. 
   1300            </summary> 
   1301        </member> 
   1302        <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.Speed"> 
   1303            <summary> 
   1304            Nopeus, jolla liikutaan. 
   1305            </summary> 
   1306            <value>Nopeus.</value> 
   1307        </member> 
   1308        <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.TurnWhileMoving"> 
   1309            <summary> 
   1310            KÀÀnnytÀÀnkö siihen suuntaan mihin liikutaan. 
   1311            </summary> 
   1312        </member> 
   1313        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
   1314            <summary> 
   1315            Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa seuraamaan jotakin kohdetta. 
   1316            </summary> 
   1317        </member> 
   1318        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.CreateDistanceComparer(System.Double)"> 
   1319            <summary> 
   1320            Luo FollowComparer-vertailijan, jolla aivot seuraavat aina lÀhintÀ oliota. 
   1321            </summary> 
   1322            <param name="changeTargetDistance"> 
   1323            Ero kahden olion etÀisyyden vÀlillÀ ennen kuin vaihdetaan seurattavaa kohdetta. 
   1324            MitÀ pienempi arvo, sitÀ helpommin kohdetta vaihdetaan. 
   1325            </param> 
   1326            <returns></returns> 
   1327        </member> 
   1328        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.#ctor"> 
   1329            <summary> 
   1330            Luo aivot. 
   1331            </summary> 
   1332        </member> 
   1333        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.#ctor(System.Object[])"> 
   1334            <summary> 
   1335            Luo aivot ja asettaa ne seuraamaan yhtÀ tai useampaa kohdetta. 
   1336            </summary> 
   1337            <param name="targets">Seurattavat oliot. Voit antaa olioiden lisÀksi myös tageja.</param> 
   1338        </member> 
   1339        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
   1340            <summary> 
   1341            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   1342            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   1343            </summary> 
   1344        </member> 
   1345        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.TagsToFollow"> 
   1346            <summary> 
   1347            Tagit, joita seurataan. 
   1348            </summary> 
   1349        </member> 
   1350        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.ObjectsToFollow"> 
   1351            <summary> 
   1352            Oliot, joita seurataan. 
   1353            </summary> 
   1354        </member> 
   1355        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.FollowComparer"> 
   1356            <summary> 
   1357            Metodi, joka vertailee kahta oliota keskenÀÀn. 
   1358            Kumpi olio tulee ensimmÀiseksi, sitÀ seurataan. 
   1359            </summary> 
   1360        </member> 
   1361        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.CurrentTarget"> 
   1362            <summary> 
   1363            Olio, jota parhaillaan seurataan. 
   1364            </summary> 
   1365        </member> 
   1366        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.DistanceToTarget"> 
   1367            <summary> 
   1368            EtÀisyys lÀhimpÀÀn kohteeseen. 
   1369            </summary> 
   1370        </member> 
   1371        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.DistanceClose"> 
   1372            <summary> 
   1373            EtÀisyys, jolloin ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
   1374            </summary> 
   1375        </member> 
   1376        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.DistanceFar"> 
   1377            <summary> 
   1378            EtÀisyys, jolloin ollaan kaukana kohteesta ja lopetetaan sen seuraaminen. 
   1379            </summary> 
   1380        </member> 
   1381        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.FarBrain"> 
   1382            <summary> 
   1383            Aivot, joita kÀytetÀÀn nÀiden sijasta kun ollaan kaukana kaikista kohteista, 
   1384            esim. RandomMoverBrain 
   1385            </summary> 
   1386        </member> 
   1387        <member name="E:Jypeli.FollowerBrain.TargetClose"> 
   1388            <summary> 
   1389            Tapahtuma, joka suoritetaan, kun ollaan tarpeeksi lÀhellÀ seurattavaa. 
   1390            </summary> 
   1391        </member> 
   1392        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.StopWhenTargetClose"> 
   1393            <summary> 
   1394            PysÀhdytÀÀnkö, kun ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
   1395            </summary> 
   1396            <value> 
   1397                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
   1398            </value> 
   1399        </member> 
   1400        <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
   1401            <summary> 
   1402            Aivot, jotka laittavat omistajansa liikkumaan satunnaisesti eri suuntiin törmÀyksissÀ ja tietyn ajan jÀlkeen. 
   1403            </summary> 
   1404        </member> 
   1405        <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.#ctor"> 
   1406            <summary> 
   1407            Luo uudet satunnaisliikkujan aivot. 
   1408            </summary> 
   1409        </member> 
   1410        <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.#ctor(System.Double)"> 
   1411            <summary> 
   1412            Luo uudet satunnaisliikkujan aivot ja asettaa niille nopeuden. 
   1413            </summary> 
   1414        </member> 
   1415        <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
   1416            <summary> 
   1417            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   1418            </summary> 
   1419            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   1420        </member> 
   1421        <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.ChangeMovementSeconds"> 
   1422            <summary> 
   1423            Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa 
   1424            </summary> 
   1425        </member> 
   1426        <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.WanderPosition"> 
   1427            <summary> 
   1428            Paikka, jonka ympÀrillÀ harhaillaan, jos WanderRadius on asetettu. 
   1429            </summary> 
   1430        </member> 
   1431        <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.WanderRadius"> 
   1432            <summary> 
   1433            SÀde, jonka sisÀlle harhailu rajoittuu. 
   1434            </summary> 
   1435        </member> 
   1436        <member name="F:Jypeli.Button.Start"> 
   1437            <summary> 
   1438            Start. 
   1439            </summary> 
   1440        </member> 
   1441        <member name="F:Jypeli.Button.Back"> 
   1442            <summary> 
   1443            Back. 
   1444            </summary> 
   1445        </member> 
   1446        <member name="F:Jypeli.Button.LeftStick"> 
   1447            <summary> 
   1448            Oikea tikku. 
   1449            </summary> 
   1450        </member> 
   1451        <member name="F:Jypeli.Button.RightStick"> 
   1452            <summary> 
   1453            Vasen tikku. 
   1454            </summary> 
   1455        </member> 
   1456        <member name="F:Jypeli.Button.LeftShoulder"> 
   1457            <summary> 
   1458            Vasen olkanappi. 
   1459            </summary> 
   1460        </member> 
   1461        <member name="F:Jypeli.Button.RightShoulder"> 
   1462            <summary> 
   1463            Oikea olkanappi. 
   1464            </summary> 
   1465        </member> 
   1466        <member name="F:Jypeli.Button.RightTrigger"> 
   1467            <summary> 
   1468            Oikea liipasin. 
   1469            </summary> 
   1470        </member> 
   1471        <member name="F:Jypeli.Button.LeftTrigger"> 
   1472            <summary> 
   1473            Vasen liipasin. 
   1474            </summary> 
   1475        </member> 
   1476        <member name="T:Jypeli.ButtonState"> 
   1477            <summary> 
   1478            Napin (minkÀ tahansa) asento. 
   1479            </summary> 
   1480        </member> 
   1481        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Irrelevant"> 
   1482            <summary> 
   1483            Ei vÀliÀ. 
   1484            </summary> 
   1485        </member> 
   1486        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Released"> 
   1487            <summary> 
   1488            Nappi nostetaan ylös. 
   1489            </summary> 
   1490        </member> 
   1491        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Pressed"> 
   1492            <summary> 
   1493            Nappi painetaan alas. 
   1494            </summary> 
   1495        </member> 
   1496        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Up"> 
   1497            <summary> 
   1498            Nappi on ylhÀÀllÀ. 
   1499            </summary> 
   1500        </member> 
   1501        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Down"> 
   1502            <summary> 
   1503            Nappi on alhaalla. 
   1504            </summary> 
   1505        </member> 
   1506        <member name="T:Jypeli.Key"> 
   1507            <summary> 
   1508            NÀppÀimistön nÀppÀin. 
   1509            </summary> 
   1510        </member> 
   1511        <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Activated"> 
   1512            <summary> 
   1513            Tapahtuu kun konteksti aktivoidaan. 
   1514            </summary> 
   1515        </member> 
   1516        <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Deactivated"> 
   1517            <summary> 
   1518            Tapahtuu kun konteksti passivoidaan. 
   1519            </summary> 
   1520        </member> 
   1521        <member name="T:Jypeli.MouseButton"> 
   1522            <summary> 
   1523            Hiiren napit. 
   1524            </summary> 
   1525        </member> 
   1526        <member name="F:Jypeli.MouseButton.None"> 
   1527            <summary> 
   1528            Ei mikÀÀn nappi hiiressÀ. 
   1529            </summary> 
   1530        </member> 
   1531        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Left"> 
   1532            <summary> 
   1533            Vasen nappi hiiressÀ. 
   1534            </summary> 
   1535        </member> 
   1536        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Right"> 
   1537            <summary> 
   1538            Oikea nappi hiiressÀ. 
   1539            </summary> 
   1540        </member> 
   1541        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Middle"> 
   1542            <summary> 
   1543            KeskimmÀinen nappi hiiressÀ (rullan painallus). 
   1544            </summary> 
   1545        </member> 
   1546        <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton1"> 
   1547            <summary> 
   1548            Hiiren ensimmÀinen erikoisnÀppÀin. 
   1549            </summary> 
   1550        </member> 
   1551        <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton2"> 
   1552            <summary> 
   1553            Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
   1554            </summary> 
   1555        </member> 
   1556        <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
   1557            <summary> 
   1558            Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
   1559            </summary> 
   1560            <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
   1561        </member> 
   1562        <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
   1563            <summary> 
   1564            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
   1565            </summary> 
   1566        </member> 
   1567        <member name="T:Jypeli.ScoreList"> 
   1568            <summary> 
   1569            Parhaiden pisteiden lista. 
   1570            </summary> 
   1571        </member> 
   1572        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor"> 
   1573            <summary> 
   1574            Luo tyhjÀn, 10 sijan top-listan. 
   1575            </summary> 
   1576        </member> 
   1577        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double,System.String)"> 
   1578            <summary> 
   1579            Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
   1580            </summary> 
   1581            <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
   1582            <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
   1583            <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
   1584            <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
   1585        </member> 
   1586        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double)"> 
   1587            <summary> 
   1588            Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
   1589            </summary> 
   1590            <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
   1591            <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
   1592            <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
   1593        </member> 
   1594        <member name="M:Jypeli.ScoreList.Qualifies(System.Double)"> 
   1595            <summary> 
   1596            Tarkistaa, kelpaako tulos listalle. 
   1597            </summary> 
   1598            <param name="score">Tulos</param> 
   1599            <returns>true jos tulos riitÀÀ listalle pÀÀsemiseksi, false jos ei.</returns> 
   1600        </member> 
   1601        <member name="M:Jypeli.ScoreList.Add(System.String,System.Double)"> 
   1602            <summary> 
   1603            LisÀÀ nimen ja pisteet listalle, jos tulos on tarpeeksi hyvÀ. 
   1604            </summary> 
   1605            <param name="name">Nimi.</param> 
   1606            <param name="score">Pisteet.</param> 
   1607            <returns>Pistesija, tai -1 jos tulos ei ole riittÀvÀ listalle pÀÀsemiseksi.</returns> 
   1608        </member> 
   1609        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Count"> 
   1610            <summary> 
   1611            Kuinka monta nimeÀ listalle mahtuu. 
   1612            </summary> 
   1613        </member> 
   1614        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Item(System.Int32)"> 
   1615            <summary> 
   1616            Nimet ja pisteet. Indeksointi alkaa yhdestÀ. 
  27581617            <example> 
  2759               "{0:D3}" nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa 005. 
  2760               teksti = "Laskuri:"; naytto.IntFormatString = " " + teksti + " {0:D2} ";   
  2761                     nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa " Laskuri: 05 "; // huomaa vielÀ tyhjÀÀ ympÀrillÀ 
   1618            string ykkosenNimi = Lista[1].Name; 
   1619            double ykkosenPisteet = Lista[1].Score; 
  27621620            </example> 
  2763         </member> 
  2764         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Title"> 
  2765             <summary> 
  2766             Voidaan kÀyttÀÀ tekstin helpompaan asettamiseen. 
  2767             Asettaa IntFormatStringin ja DoubleFormatStringin. 
  2768             </summary> 
  2769         </member> 
  2770         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.SizeMode"> 
  2771             <summary> 
  2772             Kuinka tekstikentÀn koko mÀÀrÀytyy. 
  2773             </summary> 
  2774         </member> 
  2775         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextSize"> 
  2776             <summary> 
  2777             NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
  2778             Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
  2779             </summary> 
  2780         </member> 
  2781         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextColor"> 
  2782             <summary> 
  2783             Tekstin vÀri. 
  2784             </summary> 
  2785         </member> 
  2786         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Font"> 
  2787             <summary> 
  2788             Tekstin fontti. 
  2789             </summary> 
  2790         </member> 
  2791         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.HorizontalAlignment"> 
  2792             <summary> 
  2793             Tekstin sijoitus vaakasuunnassa. 
  2794             Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
  2795             ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
  2796             </summary> 
  2797         </member> 
  2798         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.VerticalAlignment"> 
  2799             <summary> 
  2800             Tekstin sijoitus pystysuunnassa. 
  2801             Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
  2802             ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
  2803             </summary> 
  2804         </member> 
  2805         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.XMargin"> 
  2806             <summary> 
  2807             Marginaali vasemmasta/oikeasta reunasta. 
  2808             </summary> 
  2809         </member> 
  2810         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.YMargin"> 
  2811             <summary> 
  2812             Marginaali ylÀ-/alareunasta. 
  2813             </summary> 
  2814         </member> 
  2815         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Size"> 
  2816             <summary> 
  2817             TekstikentÀn koko. 
  2818             Jos SizeMode on SizeMode.StretchText, teksti 
  2819             venytetÀÀn kentÀn koon mukaiseksi. 
  2820             </summary> 
  2821         </member> 
  2822         <member name="M:Jypeli.Widgets.InputBox.#ctor(System.Int32)"> 
  2823             <summary> 
  2824             Alustaa uuden syöttökentÀn. 
  2825             </summary> 
  2826             <param name="characters"> 
  2827             KentÀn leveys merkkeinÀ. TÀmÀ ei rajoita kirjoitettavan tekstin pituutta. 
  2828             <see cref="P:Jypeli.Widgets.InputBox.MaxCharacters"/> 
  2829             </param> 
  2830         </member> 
  2831         <member name="M:Jypeli.Widgets.InputBox.#ctor"> 
  2832             <summary> 
  2833             Alustaa uuden syöttökentÀn. 
  2834             </summary> 
  2835         </member> 
  2836         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputBox.WidthInCharacters"> 
  2837             <summary> 
  2838             Tekstilaatikon pituus kirjaimissa. 
  2839             </summary> 
  2840         </member> 
  2841         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputBox.MaxCharacters"> 
  2842             <summary> 
  2843             Suurin mÀÀrÀ merkkejÀ joita tekstilaatikkoon voi kirjoittaa. 
  2844             </summary> 
  2845         </member> 
  2846         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputBox.Cursor"> 
  2847             <summary> 
  2848             Kursori. 
  2849             </summary> 
  2850         </member> 
  2851         <member name="E:Jypeli.Widgets.InputBox.TextChanged"> 
  2852             <summary> 
  2853             Tapahtuma tekstin muuttumiselle. 
  2854             </summary> 
  2855         </member> 
  2856         <member name="T:Jypeli.Widgets.InputWindow"> 
  2857             <summary> 
  2858             Ikkuna, joka sisÀltÀÀ kÀyttÀjÀn mÀÀrittelemÀn kysymyksen, tekstinsyöttökentÀn ja 
  2859             OK-painikkeen. Ikkunan koko mÀÀrÀytyy automaattisesti tekstin ja ruudun koon mukaan. 
  2860             </summary> 
  2861         </member> 
  2862         <member name="M:Jypeli.Widgets.InputWindow.#ctor(System.String)"> 
  2863             <summary> 
  2864             Alustaa uuden tekstinkyselyikkunan. 
  2865             </summary> 
  2866             <param name="question">Kysymys</param> 
  2867         </member> 
  2868         <member name="M:Jypeli.Widgets.InputWindow.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  2869             <summary> 
  2870             Alustaa uuden tekstinkyselyikkunan. 
  2871             </summary> 
  2872             <param name="width">Ikkunan leveys</param> 
  2873             <param name="height">Ikkunan korkeus</param> 
  2874             <param name="question">Kysymys</param> 
  2875         </member> 
  2876         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputWindow.MaxCharacters"> 
  2877             <summary> 
  2878             Suurin mÀÀrÀ merkkejÀ joita tekstilaatikkoon voi kirjoittaa. 
  2879             </summary> 
  2880         </member> 
  2881         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputWindow.InputBox"> 
  2882             <summary> 
  2883             Vastauslaatikko. 
  2884             </summary> 
  2885         </member> 
  2886         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputWindow.ShowWindowOnPhone"> 
  2887             <summary> 
  2888             NÀytetÀÀnkö ikkuna puhelimella. Oletuksena false, jolloin nÀytetÀÀn vain 
  2889             puhelimen oma tekstinsyöttöikkuna. 
  2890             </summary> 
  2891         </member> 
  2892         <member name="E:Jypeli.Widgets.InputWindow.TextEntered"> 
  2893             <summary> 
  2894             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ on syöttÀnyt tekstin ja painanut OK / sulkenut ikkunan. 
  2895             </summary> 
  2896         </member> 
  2897         <member name="T:Jypeli.Widgets.InputWindow.InputWindowHandler"> 
  2898             <summary> 
  2899             Syöttöikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
  2900             </summary> 
  2901         </member> 
  2902         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.None"> 
  2903             <summary> 
  2904             TekstikentÀn koko on kÀyttÀjÀn asettama. 
  2905             YlipitkÀ teksti katkaistaan. 
  2906             </summary> 
  2907         </member> 
  2908         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.AutoSize"> 
  2909             <summary> 
  2910             TekstikentÀn koko asetetaan tekstin koon mukaan. 
  2911             </summary> 
  2912         </member> 
  2913         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.StretchText"> 
  2914             <summary> 
  2915             Tekstin koko asetetaan tekstikentÀn koon mukaan. 
  2916             </summary> 
  2917         </member> 
  2918         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.Wrapped"> 
  2919             <summary> 
  2920             Teksti rivitetÀÀn tekstikentÀn leveyden mukaan. 
  2921             </summary> 
  2922         </member> 
  2923         <member name="T:Jypeli.Widgets.ListWidget`2"> 
  2924             <summary> 
  2925             Listakomponentti. Voidaan liittÀÀ listaan, joka 
  2926             toteuttaa <c>INotifyList</c>-rajapinnan. TÀllöin 
  2927             listaan tehdyt muutokset pÀivittyvÀt komponenttiin. 
  2928             Listaa voi vierittÀÀ, jos kaikki rivit eivÀt mahdu 
  2929             kerralla sen sisÀlle. 
  2930             </summary> 
  2931             <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
  2932             <typeparam name="O">Listan riviÀ esittÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  2933         </member> 
  2934         <member name="M:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.CreateWidget(`0)"> 
  2935             <summary> 
  2936             Luo annettua alkiota vastaavan listan rivin. 
  2937             </summary> 
  2938         </member> 
  2939         <member name="M:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.Bind(Jypeli.INotifyList{`0})"> 
  2940             <summary> 
  2941             Sitoo olemassaolevan listan tÀhÀn nÀyttöön. 
  2942             Kun listaa muutetaan, nÀytetyt arvot pÀivittyvÀt automaattisesti. 
  2943             </summary> 
  2944         </member> 
  2945         <member name="M:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.Unbind"> 
  2946             <summary> 
  2947             Poistaa yhteyden olemassaolevaan listaan. 
  2948             </summary> 
  2949         </member> 
  2950         <member name="P:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.Items"> 
  2951             <summary> 
  2952             Listan alkiot. 
  2953             </summary> 
  2954         </member> 
  2955         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.#ctor"> 
  2956             <summary> 
  2957             Luo uuden viestinÀytön. 
  2958             </summary> 
  2959             <param name="font">Fontti.</param> 
  2960         </member> 
  2961         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
  2962             <summary> 
  2963             LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
  2964             </summary> 
  2965         </member> 
  2966         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Clear"> 
  2967             <summary> 
  2968             Poistaa kaikki lisÀtyt viestit. 
  2969             </summary> 
  2970         </member> 
  2971         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.MaxMessageCount"> 
  2972             <summary> 
  2973             Kuinka monta viestiÀ kerrallaan nÀytetÀÀn. 
  2974             </summary> 
  2975         </member> 
  2976         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.MessageTime"> 
  2977             <summary> 
  2978             Kuinka pitkÀÀn yksi viesti nÀkyy. 
  2979             </summary> 
  2980         </member> 
  2981         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Font"> 
  2982             <summary> 
  2983             KÀytettÀvÀ fontti. 
  2984             </summary> 
  2985         </member> 
  2986         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.TextColor"> 
  2987             <summary> 
  2988             Tekstin vÀri. 
  2989             </summary> 
  2990         </member> 
  2991         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.BackgroundColor"> 
  2992             <summary> 
  2993             Tekstin taustavÀri. 
  2994             </summary> 
  2995         </member> 
  2996         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.RealTime"> 
  2997             <summary> 
  2998             Onko nÀyttö reaaliaikainen (oletuksena ei) 
  2999             Jos on, vanhin viesti poistetaan heti jos viestien maksimimÀÀrÀ 
  3000             tulee tÀyteen. Jos ei, viesti jÀÀ jonoon odottamaan kunnes 
  3001             vanhimman viestin nÀyttöaika tulee tÀyteen. 
  3002             </summary> 
  3003         </member> 
  3004         <member name="T:Jypeli.Widgets.MessageWindow"> 
  3005             <summary> 
  3006             Ikkuna, joka sisÀltÀÀ kÀyttÀjÀn mÀÀrittelemÀn viestin ja OK-painikkeen. 
  3007             Ikkunan koko mÀÀrÀytyy automaattisesti tekstin ja ruudun koon mukaan. 
  3008             </summary> 
  3009         </member> 
  3010         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageWindow.#ctor(System.String)"> 
  3011             <summary> 
  3012             Alustaa uuden viesti-ikkunan. 
  3013             </summary> 
  3014             <param name="question">Kysymys</param> 
  3015         </member> 
  3016         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageWindow.Message"> 
  3017             <summary> 
  3018             Viesti. 
  3019             </summary> 
  3020         </member> 
  3021         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageWindow.OKButton"> 
  3022             <summary> 
  3023             OK-painike 
  3024             </summary> 
  3025         </member> 
  3026         <member name="T:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow"> 
  3027             <summary> 
  3028             Ikkuna, joka antaa kÀyttÀjÀn valita yhden annetuista vaihtoehdoista. 
  3029             </summary> 
  3030         </member> 
  3031         <member name="M:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.#ctor(System.String,System.String[])"> 
  3032             <summary> 
  3033             Luo uuden monivalintaikkunan. 
  3034             </summary> 
  3035             <param name="question">Kysymys.</param> 
  3036             <param name="buttonTexts">Nappien tekstit merkkijonoina.</param> 
  3037         </member> 
  3038         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Buttons"> 
  3039             <summary> 
  3040             Painonappulat jÀrjestyksessÀ. 
  3041             </summary> 
  3042         </member> 
  3043         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  3044             <summary> 
  3045             MitÀ valitaan kun kÀyttÀjÀ painaa esc tai takaisin-nÀppÀintÀ. 
  3046             Laittomalla arvolla (esim. negatiivinen) em. nÀppÀimistÀ ei tapahdu mitÀÀn. 
  3047             </summary> 
  3048         </member> 
  3049         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedButton"> 
  3050             <summary> 
  3051             Valittu nappula. 
  3052             </summary> 
  3053         </member> 
  3054         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Color"> 
  3055             <summary> 
  3056             Nappulan oletusvÀri. 
  3057             </summary> 
  3058         </member> 
  3059         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectionColor"> 
  3060             <summary> 
  3061             Valitun nappulan vÀri. 
  3062             </summary> 
  3063         </member> 
  3064         <member name="E:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.ItemSelected"> 
  3065             <summary> 
  3066             Tapahtuma joka tapahtuu kun nappia painetaan. 
  3067             Ottaa parametrikseen painonapin indeksin (alkaen nollasta). 
  3068             </summary> 
  3069         </member> 
  3070         <member name="T:Jypeli.Widgets.ProgressBar"> 
  3071             <summary> 
  3072             Palkki, jolla voidaan ilmaista mittarin arvoa graafisesti. 
  3073             </summary> 
  3074         </member> 
  3075         <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  3076             <summary> 
  3077             Palkin rakentaja. 
  3078             </summary> 
  3079         </member> 
  3080         <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
  3081             <summary> 
  3082             Palkin kuva. 
  3083             Jos erisuuri kuin null, piirretÀÀn vÀrin (BarColor) sijasta. 
  3084             </summary> 
  3085         </member> 
  3086         <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarColor"> 
  3087             <summary> 
  3088             Palkin vÀri. 
  3089             </summary> 
  3090         </member> 
  3091         <member name="T:Jypeli.Widgets.PushButton"> 
  3092             <summary> 
  3093             Painonappi. 
  3094             </summary> 
  3095         </member> 
  3096         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  3097             <summary> 
  3098             Luo uuden painonapin. 
  3099             </summary> 
  3100             <param name="width">Leveys.</param> 
  3101             <param name="height">Korkeus.</param> 
  3102         </member> 
  3103         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Image)"> 
  3104             <summary> 
  3105             Luo uuden painonapin omalla kuvalla. 
  3106             </summary> 
  3107             <param name="width">Leveys.</param> 
  3108             <param name="height">Korkeus.</param> 
  3109             <param name="image">Kuva.</param> 
  3110         </member> 
  3111         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  3112             <summary> 
  3113             Luo uuden painonapin. 
  3114             </summary> 
  3115             <param name="width">Leveys.</param> 
  3116             <param name="height">Korkeus.</param> 
  3117             <param name="text">Teksti.</param> 
  3118         </member> 
  3119         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(Jypeli.Key)"> 
  3120             <summary> 
  3121             LisÀÀ pikanÀppÀimen napille. 
  3122             </summary> 
  3123             <param name="key">NÀppÀin</param> 
  3124         </member> 
  3125         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(Jypeli.Button)"> 
  3126             <summary> 
  3127             LisÀÀ pikanÀppÀimen kaikille ohjaimille. 
  3128             </summary> 
  3129             <param name="key">NÀppÀin</param> 
  3130         </member> 
  3131         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(System.Int32,Jypeli.Button)"> 
  3132             <summary> 
  3133             LisÀÀ pikanÀppÀimen yhdelle ohjaimelle. 
  3134             </summary> 
  3135             <param name="player">Peliohjaimen indeksi 0-3</param> 
  3136             <param name="key">NÀppÀin</param> 
  3137         </member> 
  3138         <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageReleased"> 
  3139             <summary> 
  3140             Kuva kun nappi on vapautettu. 
  3141             </summary> 
  3142         </member> 
  3143         <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImagePressed"> 
  3144             <summary> 
  3145             Kuva kun nappi on alaspainettuna. 
  3146             </summary> 
  3147         </member> 
  3148         <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageHover"> 
  3149             <summary> 
  3150             Kuva kun hiiren kursori on napin pÀÀllÀ. 
  3151             </summary> 
  3152         </member> 
  3153         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Clicked"> 
  3154             <summary> 
  3155             Tapahtuu kun nappia on painettu. 
  3156             </summary> 
  3157         </member> 
  3158         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.RightClicked"> 
  3159             <summary> 
  3160             Tapahtuu kun nappia on painettu oikealla hiirenpainikkeella. 
  3161             </summary> 
  3162         </member> 
  3163         <member name="T:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget"> 
  3164             <summary> 
  3165             KÀyttöliittymÀkomponentti, joka nÀyttÀÀ parhaat pisteet. 
  3166             </summary> 
  3167         </member> 
  3168         <member name="M:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget.#ctor(Jypeli.ScoreList)"> 
  3169             <summary> 
  3170             Luo uuden ruudulla nÀytettÀvÀn parhaiden pisteiden listan. 
  3171             </summary> 
  3172             <param name="list">Olemassaoleva lista.</param> 
  3173         </member> 
  3174         <member name="P:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget.Font"> 
  3175             <summary> 
  3176             Tekstifontti. 
  3177             </summary> 
  3178         </member> 
  3179         <member name="P:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget.PositionColor"> 
  3180             <summary> 
  3181             Sijoitusten vÀri. 
  3182             </summary> 
  3183         </member> 
  3184         <member name="P:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget.NameColor"> 
  3185             <summary> 
  3186             Nimien vÀri. 
  3187             </summary> 
  3188         </member> 
  3189         <member name="P:Jypeli.Widgets.ScoreListWidget.ScoreColor"> 
  3190             <summary> 
  3191             Pisteiden vÀri. 
  3192             </summary> 
  3193         </member> 
  3194         <member name="T:Jypeli.Widgets.Slider"> 
  3195             <summary> 
  3196             LiukusÀÀdin 
  3197             </summary> 
  3198         </member> 
  3199         <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  3200             <summary> 
  3201             Luo uuden liukusÀÀtimen. 
  3202             </summary> 
  3203             <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
  3204             <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
  3205         </member> 
  3206         <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
  3207             <summary> 
  3208             Liukuva nuppi. 
  3209             </summary> 
  3210         </member> 
  3211         <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.ActiveColor"> 
  3212             <summary> 
  3213             Nupin vÀri kun hiiri on nupin pÀÀllÀ. 
  3214             </summary> 
  3215         </member> 
  3216         <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.InactiveColor"> 
  3217             <summary> 
  3218             Nupin vÀri kun hiiri ei ole nupin pÀÀllÀ. 
  3219             </summary> 
  3220         </member> 
  3221         <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Track"> 
  3222             <summary> 
  3223             Ura, jossa liukusÀÀdin liukuu. 
  3224             </summary> 
  3225         </member> 
  3226         <member name="T:Jypeli.Widgets.SplashScreen"> 
  3227             <summary> 
  3228             Aloitusruutu, joka voidaan nÀyttÀÀ ennen pelin kÀynnistÀmistÀ. 
  3229             </summary> 
  3230         </member> 
  3231         <member name="M:Jypeli.Widgets.SplashScreen.#ctor(System.String,System.String,System.String,System.String)"> 
  3232             <summary> 
  3233             Alustaa aloitusruudun. 
  3234             </summary> 
  3235         </member> 
  3236         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.ControlHelp"> 
  3237             <summary> 
  3238             Kontrolliohje (Aloita peli painamalla Enter / Xbox A). 
  3239             </summary> 
  3240         </member> 
  3241         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.LoadingText"> 
  3242             <summary> 
  3243             Latausteksti. 
  3244             </summary> 
  3245         </member> 
  3246         <member name="E:Jypeli.Widgets.SplashScreen.GameStarted"> 
  3247             <summary> 
  3248             Tapahtuu kun ruudusta poistutaan. 
  3249             Tee varsinaiset pelin alustukset tÀmÀn tapahtuman kÀsittelijÀssÀ. 
  3250             </summary> 
  3251         </member> 
  3252         <member name="T:Jypeli.Widgets.StringListWidget"> 
  3253             <summary> 
  3254             KÀyttöliittymÀkomponentti, joka nÀyttÀÀ listan merkkijonoja. 
  3255             </summary> 
  3256         </member> 
  3257         <member name="M:Jypeli.Widgets.StringListWidget.#ctor(Jypeli.StringList)"> 
  3258             <summary> 
  3259             Luo uuden (tyhjÀn) merkkijonolistakomponentin, joka on sidottu olemassaolevaan 
  3260             listaan. 
  3261             </summary> 
  3262             <param name="list">Olemassaoleva lista.</param> 
  3263         </member> 
  3264         <member name="M:Jypeli.Widgets.StringListWidget.#ctor"> 
  3265             <summary> 
  3266             Luo uuden (tyhjÀn) merkkijonolistakomponentin. 
  3267             </summary> 
  3268         </member> 
  3269         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.Font"> 
  3270             <summary> 
  3271             Tekstifontti. 
  3272             </summary> 
  3273         </member> 
  3274         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.TextColor"> 
  3275             <summary> 
  3276             Tekstin vÀri. 
  3277             </summary> 
  3278         </member> 
  3279         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.ItemAligment"> 
  3280             <summary> 
  3281             Listan alkioiden sijoitus vaakasuunnassa. 
  3282             </summary> 
  3283         </member> 
  3284         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.Text"> 
  3285             <summary> 
  3286             Kaikki listan alkiot rivinvaihdoilla erotettuna. 
  3287             </summary> 
  3288         </member> 
  3289         <member name="T:Jypeli.Widgets.StringListWindow"> 
  3290             <summary> 
  3291             Ikkuna, joka sisÀltÀÀ listan merkkijonoja. 
  3292             </summary> 
  3293         </member> 
  3294         <member name="M:Jypeli.Widgets.StringListWindow.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  3295             <summary> 
  3296             Luo uuden merkkijonolistaikkunan ja asettaa sille kiinteÀn koon. 
  3297             </summary> 
  3298             <param name="question">Kysymys</param> 
  3299         </member> 
  3300         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWindow.List"> 
  3301             <summary> 
  3302             Listakomponentti. 
  3303             </summary> 
  3304         </member> 
  3305         <member name="T:Jypeli.Widgets.YesNoWindow"> 
  3306             <summary> 
  3307             Ikkuna, joka kysyy kÀyttÀjÀltÀ kyllÀ tai ei -kysymyksen. 
  3308             </summary> 
  3309         </member> 
  3310         <member name="M:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.#ctor(System.String)"> 
  3311             <summary> 
  3312             Luo uuden kyselyikkunan. 
  3313             </summary> 
  3314             <param name="question">Kysymys</param> 
  3315         </member> 
  3316         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.Yes"> 
  3317             <summary> 
  3318             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "kyllÀ"-vaihtoehdon. 
  3319             </summary> 
  3320         </member> 
  3321         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.No"> 
  3322             <summary> 
  3323             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "ei"-vaihtoehdon. 
  3324             </summary> 
  3325         </member> 
  3326         <member name="T:Jypeli.Operation"> 
  3327             <summary> 
  3328             KÀynnissÀ oleva tehtÀvÀ 
  3329             </summary> 
  3330         </member> 
  3331         <member name="M:Jypeli.Operation.Stop"> 
  3332             <summary> 
  3333             PysÀyttÀÀ tehtÀvÀn. 
  3334             </summary> 
  3335         </member> 
  3336         <member name="P:Jypeli.Operation.Active"> 
  3337             <summary> 
  3338             Onko tehtÀvÀ kÀynnissÀ. 
  3339             </summary> 
  3340         </member> 
  3341         <member name="E:Jypeli.Operation.Finished"> 
  3342             <summary> 
  3343             Tapahtuu kun tehtÀvÀ valmistuu. 
  3344             Ei tapahdu, jos tehtÀvÀ keskeytetÀÀn Stop-aliohjelmalla. 
  3345             </summary> 
  3346         </member> 
  3347         <member name="E:Jypeli.Operation.Stopped"> 
  3348             <summary> 
  3349             Tapahtuu kun tehtÀvÀ pysÀytetÀÀn Stop-metodilla. 
  3350             </summary> 
  3351         </member> 
  3352         <member name="T:Jypeli.IntMeterAddOperation"> 
  3353             <summary> 
  3354             TehtÀvÀ mittarin arvon kasvattamiselle. 
  3355             </summary> 
  3356         </member> 
  3357         <member name="T:Jypeli.DoubleMeterAddOperation"> 
  3358             <summary> 
  3359             TehtÀvÀ mittarin arvon kasvattamiselle. 
  3360             </summary> 
  3361         </member> 
  3362         <member name="T:Jypeli.PhysicsGameBase"> 
  3363             <summary> 
  3364             Kantaluokka fysiikkapeleille. 
   1621            </summary> 
   1622            <param name="position">Sijoitus listalla.</param> 
   1623            <returns></returns> 
   1624        </member> 
   1625        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Reverse"> 
   1626            <summary> 
   1627            KÀÀnteinen jÀrjestys, ts. pienempi tulos on parempi. 
   1628            </summary> 
   1629        </member> 
   1630        <member name="E:Jypeli.ScoreList.Changed"> 
   1631            <summary> 
   1632            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
   1633            </summary> 
   1634        </member> 
   1635        <member name="T:Jypeli.ScoreItem"> 
   1636            <summary> 
   1637            Nimi ja pisteet. 
   1638            </summary> 
   1639        </member> 
   1640        <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Name"> 
   1641            <summary> 
   1642            Nimi 
   1643            </summary> 
   1644        </member> 
   1645        <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Score"> 
   1646            <summary> 
   1647            PistemÀÀrÀ 
   1648            </summary> 
   1649        </member> 
   1650        <member name="M:Jypeli.ScoreItem.#ctor(System.String,System.Double)"> 
   1651            <summary> 
   1652            Luo uuden sijoituksen listalle. 
   1653            </summary> 
   1654            <param name="name">Nimi</param> 
   1655            <param name="score">PistemÀÀrÀ.</param> 
   1656        </member> 
   1657        <member name="T:Jypeli.UnlimitedAngle"> 
   1658            <summary> 
   1659            Rajoittamaton kulma (asteina ja radiaaneina). 
   1660            Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
   1661            </summary> 
   1662        </member> 
   1663        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Zero"> 
   1664            <summary> 
   1665            Nollakulma. 
   1666            </summary> 
   1667        </member> 
   1668        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.RightAngle"> 
   1669            <summary> 
   1670            Suora kulma (90 astetta). 
   1671            </summary> 
   1672        </member> 
   1673        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.StraightAngle"> 
   1674            <summary> 
   1675            Oikokulma (180 astetta). 
   1676            </summary> 
   1677        </member> 
   1678        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.FullAngle"> 
   1679            <summary> 
   1680            TÀysikulma (360 astetta). 
   1681            </summary> 
   1682        </member> 
   1683        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Addition(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1684            <summary> 
   1685            Laskee kaksi kulmaa yhteen. 
   1686            </summary> 
   1687            <param name="a">Kulma.</param> 
   1688            <param name="b">Kulma.</param> 
   1689            <returns>Kulmien summa.</returns> 
   1690        </member> 
   1691        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Subtraction(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1692            <summary> 
   1693            VÀhentÀÀ jÀlkimmÀisen kulman ensimmÀisestÀ. 
   1694            </summary> 
   1695            <param name="a">Kulma.</param> 
   1696            <param name="b">Kulma.</param> 
   1697            <returns>Kulmien erotus.</returns> 
   1698        </member> 
   1699        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_UnaryNegation(Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1700            <summary> 
   1701            Ottaa kulman vastakulman. 
   1702            </summary> 
   1703            <param name="a">Kulma.</param> 
   1704        </member> 
   1705        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Multiply(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1706            <summary> 
   1707            Kertoo kulman reaaliluvulla. 
   1708            </summary> 
   1709            <param name="a">Reaaliluku.</param> 
   1710            <param name="b">Kulma.</param> 
   1711            <returns>Kulma.</returns> 
   1712        </member> 
   1713        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Multiply(Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double)"> 
   1714            <summary> 
   1715            Kertoo kulman reaaliluvulla. 
   1716            </summary> 
   1717            <param name="a">Kulma.</param> 
   1718            <param name="b">Reaaliluku.</param> 
   1719            <returns>Kulma.</returns> 
   1720        </member> 
   1721        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Division(Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double)"> 
   1722            <summary> 
   1723            Jakaa kulman reaaliluvulla. 
   1724            </summary> 
   1725            <param name="a">Kulma.</param> 
   1726            <param name="b">Reaaliluku.</param> 
   1727            <returns>Kulma.</returns> 
   1728        </member> 
   1729        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Equality(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1730            <summary> 
   1731            Vertaa kahden kulman yhtÀsuuruutta. 
   1732            </summary> 
   1733            <param name="a">Kulma.</param> 
   1734            <param name="b">Kulma.</param> 
   1735            <returns>YhtÀsuuruus.</returns> 
   1736        </member> 
   1737        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Inequality(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1738            <summary> 
   1739            Vertaa kahden kulman erisuuruutta. 
   1740            </summary> 
   1741            <param name="a">Kulma.</param> 
   1742            <param name="b">Kulma.</param> 
   1743            <returns>Erisuuruus.</returns> 
   1744        </member> 
   1745        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_LessThan(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1746            <summary> 
   1747            Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta toiseen. 
   1748            </summary> 
   1749            <param name="a">Kulma.</param> 
   1750            <param name="b">Kulma.</param> 
   1751            <returns><c>true</c> jos suurempi, <c>false</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
   1752        </member> 
   1753        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_LessThanOrEqual(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1754            <summary> 
   1755            Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta/yhtÀsuuruutta toiseen. 
   1756            </summary> 
   1757            <param name="a">Kulma.</param> 
   1758            <param name="b">Kulma.</param> 
   1759            <returns><c>true</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos pienempi.</returns> 
   1760        </member> 
   1761        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_GreaterThan(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1762            <summary> 
   1763            Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ toiseen. 
   1764            </summary> 
   1765            <param name="a">Kulma.</param> 
   1766            <param name="b">Kulma.</param> 
   1767            <returns><c>true</c> jos pienempi, <c>false</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
   1768        </member> 
   1769        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_GreaterThanOrEqual(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1770            <summary> 
   1771            Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ/yhtÀsuuruutta toiseen. 
   1772            </summary> 
   1773            <param name="a">Kulma.</param> 
   1774            <param name="b">Kulma.</param> 
   1775            <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
   1776        </member> 
   1777        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Explicit(Jypeli.UnlimitedAngle)~Jypeli.Angle"> 
   1778            <summary> 
   1779            Rajoittaa kulman tyyppimuunnoksena. 
   1780            </summary> 
   1781            <param name="angle">Rajoittamaton kulma</param> 
   1782            <returns>Rajoitettu kulma</returns> 
   1783        </member> 
   1784        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Sum(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.Angle)"> 
   1785            <summary> 
   1786            Laskee yhteen rajoittamattoman ja rajoitetun kulman, palauttaen rajoittamattoman kulman. 
   1787            </summary> 
   1788            <param name="a">Rajoittamaton kulma</param> 
   1789            <param name="b">Rajoitettu kulma</param> 
   1790            <returns>Rajoittamaton kulma</returns> 
   1791        </member> 
   1792        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Sum(Jypeli.Angle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1793            <summary> 
   1794            Laskee yhteen rajoitetun ja rajoittamattoman kulman, palauttaen rajoittamattoman kulman. 
   1795            </summary> 
   1796            <param name="a">Rajoitettu kulma</param> 
   1797            <param name="b">Rajoittamaton kulma</param> 
   1798            <returns>Rajoittamaton kulma</returns> 
   1799        </member> 
   1800        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Limit"> 
   1801            <summary> 
   1802            Palauttaa kulman rajoitettuna vÀlille -180 ja 180 astetta. 
   1803            </summary> 
   1804        </member> 
   1805        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.FromRadians(System.Double)"> 
   1806            <summary> 
   1807            Luo kulman annettujen radiaanien mukaan. 
   1808            </summary> 
   1809            <param name="radian">Radiaanit.</param> 
   1810        </member> 
   1811        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.FromDegrees(System.Double)"> 
   1812            <summary> 
   1813            Luo kulman annettujen asteiden mukaan. 
   1814            </summary> 
   1815            <param name="degree">Asteet.</param> 
   1816        </member> 
   1817        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.DegreeToRadian(System.Double)"> 
   1818            <summary> 
   1819            Muuttaa asteet radiaaneiksi. 
   1820            </summary> 
   1821            <param name="degree">Asteet.</param> 
   1822            <returns></returns> 
   1823        </member> 
   1824        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.RadianToDegree(System.Double)"> 
   1825            <summary> 
   1826            Muuttaa radiaanit asteiksi. 
   1827            </summary> 
   1828            <param name="radian">Radiaanit.</param> 
   1829            <returns></returns> 
   1830        </member> 
   1831        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetHashCode"> 
   1832            <summary> 
   1833            Palauttaa kulmaa yksilöivÀn luvun, tÀssÀ tapauksessa kulman asteluvun. 
   1834            </summary> 
   1835            <returns> 
   1836            Kokonaisluku. 
   1837            </returns> 
   1838        </member> 
   1839        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Equals(System.Object)"> 
   1840            <summary> 
   1841            Tarkistaa kahden kulman yhtÀsuuruuden. Jos parametrinÀ annetaan jotain muuta kuin kulma, tulos on aina epÀtosi. 
   1842            </summary> 
   1843            <param name="obj">Toinen kulma.</param> 
   1844            <returns></returns> 
   1845        </member> 
   1846        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetPositiveRadians"> 
   1847            <summary> 
   1848            Palauttaa kulman radiaaneina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
   1849            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
   1850            </summary> 
   1851            <returns>]0,2pi]</returns> 
   1852        </member> 
   1853        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetPositiveDegrees"> 
   1854            <summary> 
   1855            Palauttaa kulman asteina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
   1856            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
   1857            </summary> 
   1858            <returns>]0,360]</returns> 
   1859        </member> 
   1860        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcSin(System.Double)"> 
   1861            <summary> 
   1862            Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcus-sini. 
   1863            </summary> 
   1864            <param name="d">Lukuarvo vÀlillÀ 0-1.</param> 
   1865            <returns>Kulma.</returns> 
   1866        </member> 
   1867        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcCos(System.Double)"> 
   1868            <summary> 
   1869            Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcuskosini. 
   1870            </summary> 
   1871            <param name="d">Lukuarvo vÀlillÀ 0-1.</param> 
   1872            <returns>Kulma.</returns> 
   1873        </member> 
   1874        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcTan(System.Double)"> 
   1875            <summary> 
   1876            Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcus-tangentti. 
   1877            </summary> 
   1878            <param name="d">Lukuarvo.</param> 
   1879            <returns>Kulma.</returns> 
   1880        </member> 
   1881        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Degrees"> 
   1882            <summary> 
   1883            Palauttaa tai asettaa kulman asteina. 
   1884            </summary> 
   1885            <value>Asteet.</value> 
   1886        </member> 
   1887        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Radians"> 
   1888            <summary> 
   1889            Palauttaa tai asettaa kulman radiaaneina. 
   1890            </summary> 
   1891            <value>Radiaanit.</value> 
   1892        </member> 
   1893        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.MainDirection"> 
   1894            <summary> 
   1895            Kulmaa vastaava pÀÀilmansuunta. 
   1896            </summary> 
   1897        </member> 
   1898        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Sin"> 
   1899            <summary> 
   1900            Kulman sini. 
   1901            </summary> 
   1902        </member> 
   1903        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Cos"> 
   1904            <summary> 
   1905            Kulman kosini. 
   1906            </summary> 
   1907        </member> 
   1908        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Tan"> 
   1909            <summary> 
   1910            Kulman tangentti. 
   1911            </summary> 
   1912        </member> 
   1913        <member name="T:Jypeli.GameObjects.Oscillator"> 
   1914            <summary> 
   1915            Harmoninen vÀrÀhtelijÀ. 
   1916            </summary> 
   1917        </member> 
   1918        <member name="T:Jypeli.GameObjects.LinearOscillator"> 
   1919            <summary> 
   1920            Harmoninen vÀrÀhtelijÀ akselin suhteen. 
   1921            </summary> 
   1922        </member> 
   1923        <member name="T:Jypeli.GameObjects.AngularOscillator"> 
   1924            <summary> 
   1925            Harmoninen vÀrÀhtelijÀ pyörintÀliikkeelle. 
   1926            </summary> 
   1927        </member> 
   1928        <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
   1929            <summary> 
   1930            JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
   1931            </summary> 
   1932        </member> 
   1933        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeIn(System.Double)"> 
   1934            <summary> 
   1935            Efekti tulee nÀkyviin tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
   1936            </summary> 
   1937            <param name="timeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti on nÀkyvÀ</param> 
   1938        </member> 
   1939        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeOut(System.Double)"> 
   1940            <summary> 
   1941            Efekti hiipuu nÀkyvistÀ tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
   1942            </summary> 
   1943            <param name="TimeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti katoaa</param> 
   1944        </member> 
   1945        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   1946            <summary> 
   1947            Muodostaja 
   1948            </summary> 
   1949            <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
   1950            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
   1951        </member> 
   1952        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
   1953            <summary> 
   1954            Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
   1955            TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
   1956            </summary> 
   1957        </member> 
   1958        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   1959            <summary> 
   1960            LisÀÀ efektin kentÀlle 
   1961            </summary> 
   1962            <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
   1963            <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
   1964            <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
   1965        </member> 
   1966        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(Jypeli.Vector,System.Int32)"> 
   1967            <summary> 
   1968            LisÀÀ efektin kentÀlle 
   1969            </summary> 
   1970            <param name="position">Paikka.</param> 
   1971            <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
   1972        </member> 
   1973        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
   1974            <summary> 
   1975            Antaa satunnaisen suunnan 
   1976            </summary> 
   1977            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
   1978        </member> 
   1979        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
   1980            <summary> 
   1981            Alustaa yhden partikkelin 
   1982            </summary> 
   1983            <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
   1984            <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
   1985        </member> 
   1986        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
   1987            <summary> 
   1988            Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
   1989            </summary> 
   1990            <param name="time">Gametime</param> 
   1991        </member> 
   1992        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ParticleImage"> 
   1993            <summary> 
   1994            YksittÀisen partikkelin kuva. 
   1995            </summary> 
   1996        </member> 
   1997        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.OuterParticleImage"> 
   1998            <summary> 
   1999            Partikkelin toissijainen kuva. Jos <c>null</c> niin kÀytetÀÀn vain yhtÀ kuvaa. 
   2000            </summary> 
   2001        </member> 
   2002        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
   2003            <summary> 
   2004            Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   2005            </summary> 
   2006        </member> 
   2007        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
   2008            <summary> 
   2009            Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   2010            </summary> 
   2011        </member> 
   2012        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
   2013            <summary> 
   2014            MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
   2015            </summary> 
   2016        </member> 
   2017        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
   2018            <summary> 
   2019            Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2020            </summary> 
   2021        </member> 
   2022        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
   2023            <summary> 
   2024            Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2025            </summary> 
   2026        </member> 
   2027        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
   2028            <summary> 
   2029            Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
   2030            </summary> 
   2031        </member> 
   2032        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
   2033            <summary> 
   2034            Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
   2035            </summary> 
   2036        </member> 
   2037        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
   2038            <summary> 
   2039            Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   2040            </summary> 
   2041        </member> 
   2042        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
   2043            <summary> 
   2044            Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   2045            </summary> 
   2046        </member> 
   2047        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
   2048            <summary> 
   2049            Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2050            </summary> 
   2051        </member> 
   2052        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
   2053            <summary> 
   2054            Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2055            </summary> 
   2056        </member> 
   2057        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
   2058            <summary> 
   2059            Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   2060            </summary> 
   2061        </member> 
   2062        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
   2063            <summary> 
   2064            Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   2065            </summary> 
   2066        </member> 
   2067        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AlphaAmount"> 
   2068            <summary> 
   2069            Efektin lÀpinÀkyvyyskerroin (0.0-1.0) 
   2070            </summary> 
   2071        </member> 
   2072        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.IgnoreWind"> 
   2073            <summary> 
   2074            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  33652075            </summary> 
  33662076        </member> 
   
  33862096            </summary> 
  33872097            <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
   2098        </member> 
   2099        <member name="M:Jypeli.Game.DoNextUpdate(System.Action)"> 
   2100            <summary> 
   2101            Suorittaa aliohjelman seuraavalla pÀivityksellÀ. 
   2102            </summary> 
   2103            <param name="action"></param> 
  33882104        </member> 
  33892105        <member name="M:Jypeli.Game.AssertInitialized``1(System.Action{``0},``0)"> 
   
  34412157            <returns>Lista olioista</returns> 
  34422158        </member> 
   2159        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsWithTag(System.String[])"> 
   2160            <summary> 
   2161            Palauttaa listan kaikista peliolioista joilla on tietty tagi. 
   2162            Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
   2163            </summary> 
   2164            <param name="tags">Tagi(t)</param> 
   2165            <returns>Lista olioista</returns> 
   2166        </member> 
  34432167        <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstObject(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  34442168            <summary> 
   
  35622286            <returns>Taulukko Image-olioita</returns> 
  35632287        </member> 
   2288        <member name="M:Jypeli.Game.LoadImages(System.String,System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
   2289            <summary> 
   2290            Lataa taulukon kuvia contentista. 
   2291            </summary> 
   2292            <param name="baseName">Ennen numeroa tuleva osa nimestÀ.</param> 
   2293            <param name="startIndex">EnsimmÀisen kuvan numero.</param> 
   2294            <param name="endIndex">Viimeisen kuvan numero.</param> 
   2295            <param name="zeroPad">Onko numeron edessÀ tÀytenollia.</param> 
   2296            <returns></returns> 
   2297        </member> 
   2298        <member name="M:Jypeli.Game.PlaySound(System.String)"> 
   2299            <summary> 
   2300            Soittaa ÀÀniefektin. 
   2301            </summary> 
   2302            <param name="name">ÄÀnen nimi (ei tarkennetta)</param> 
   2303        </member> 
  35642304        <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffect(System.String)"> 
  35652305            <summary> 
   
  38662606            </summary> 
  38672607        </member> 
   2608        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
   2609            <summary> 
   2610            Peli, jossa on fysiikan laskenta mukana. Peliin lisÀtyt <code>PhysicsObject</code>-oliot 
   2611            kÀyttÀytyvÀt fysiikan lakien mukaan. 
   2612            </summary> 
   2613        </member> 
   2614        <member name="T:Jypeli.PhysicsGameBase"> 
   2615            <summary> 
   2616            Kantaluokka fysiikkapeleille. 
   2617            </summary> 
   2618        </member> 
  38682619        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.#ctor(System.Int32)"> 
  38692620            <summary> 
   
  39242675            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  39252676        </member> 
   2677        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddProtectedCollisionHandler``2(``0,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2678            <summary> 
   2679            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
   2680            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
   2681            </summary> 
   2682            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
   2683            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   2684            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2685        </member> 
  39262686        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject})"> 
  39272687            <summary> 
   
  40232783            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  40242784        </member> 
  4025         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers``2(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2785        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,System.Delegate)"> 
  40262786            <summary> 
  40272787            Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
   
  40322792            <param name="handler">TörmÀyksenkÀsittelijÀ. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  40332793        </member> 
  4034         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   2794        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveProtectedCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,System.Delegate)"> 
  40352795            <summary> 
  40362796            Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
   2797            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  40372798            </summary> 
  40382799            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   
  40462807            </summary> 
  40472808        </member> 
   2809        <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.#ctor"> 
   2810            <summary> 
   2811            Alustaa uuden fysiikkapelin. 
   2812            </summary> 
   2813        </member> 
   2814        <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.#ctor(System.Int32)"> 
   2815            <summary> 
   2816            Alustaa uuden fysiikkapelin. 
   2817            </summary> 
   2818            <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
   2819        </member> 
   2820        <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.Gravity"> 
   2821            <summary> 
   2822            Painovoima. Voimavektori, joka vaikuttaa kaikkiin ei-staattisiin kappaleisiin. 
   2823            </summary> 
   2824        </member> 
   2825        <member name="T:Jypeli.TopDownPhysicsGame"> 
   2826            <summary> 
   2827            Peli, johon voi lisÀtÀ pintoja, joiden pÀÀllÀ oliot voivat liukua. Peliin lisÀtyt <code>PhysicsObject</code>-oliot 
   2828            kÀyttÀytyvÀt fysiikan lakien mukaan. 
   2829            </summary> 
   2830        </member> 
   2831        <member name="M:Jypeli.TopDownPhysicsGame.#ctor"> 
   2832            <summary> 
   2833            Alustaa uuden fysiikkapelin. 
   2834            </summary> 
   2835        </member> 
   2836        <member name="M:Jypeli.TopDownPhysicsGame.#ctor(System.Int32)"> 
   2837            <summary> 
   2838            Alustaa uuden fysiikkapelin. 
   2839            </summary> 
   2840            <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
   2841        </member> 
   2842        <member name="M:Jypeli.TopDownPhysicsGame.AddSurface(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   2843            <summary> 
   2844            LisÀÀ peliin pinnan, jonka pÀÀllÀ muut oliot voivat liukua. 
   2845            </summary> 
   2846            <remarks> 
   2847            Pinnalle asetetaan automaattisesti <c>IgnoresCollisionResponse</c> arvoon <c>true</c>. 
   2848            </remarks> 
   2849            <param name="surface"></param> 
   2850        </member> 
   2851        <member name="M:Jypeli.TopDownPhysicsGame.ClearAll"> 
   2852            <summary> 
   2853            Nollaa kaiken (kontrollit, nÀyttöobjektit, ajastimet ja fysiikkamoottorin). 
   2854            </summary> 
   2855        </member> 
   2856        <member name="P:Jypeli.TopDownPhysicsGame.Surfaces"> 
   2857            <summary> 
   2858            The surfaces on which other objects may slide. 
   2859            </summary> 
   2860            <remarks> 
   2861            The purpose of having surfaces in a separate list is to 
   2862            have less checks between objects and thus keep the performance 
   2863            good. Although the worst-case scenario is still O(n^2), this 
   2864            happens only when there are a lot of surfaces. One way to 
   2865            optimize that might be to store the surfaces in a spatial hash. 
   2866             
   2867            It might make sense not to add the surfaces to the physics engine at all. 
   2868            Or to have only IShape objects as surfaces instead of physics objects. 
   2869            Although someone might of course want to listen collisions for surfaces. 
   2870            </remarks> 
   2871        </member> 
   2872        <member name="P:Jypeli.TopDownPhysicsGame.Gravity"> 
   2873            <summary> 
   2874            Painovoima. MitÀ suurempi painovoima, sitÀ suurempi liikekitka 
   2875            kaikille olioille. 
   2876            </summary> 
   2877        </member> 
   2878        <member name="P:Jypeli.TopDownPhysicsGame.KineticFriction"> 
   2879            <summary> 
   2880            Liikekitka pinnalla. TÀtÀ arvoa kÀytetÀÀn, kun liikkuva kappale 
   2881            ei ole minkÀÀn lisÀtyn pinnan pÀÀllÀ. Arvot tyypillisesti vÀlillÀ 
   2882            <c>0.0</c>-<c>1.0</c>. 
   2883            </summary> 
   2884        </member> 
   2885        <member name="T:Jypeli.DrawOrder"> 
   2886            <summary> 
   2887            PiirtojÀrjestys. 
   2888            </summary> 
   2889        </member> 
   2890        <member name="F:Jypeli.DrawOrder.Irrelevant"> 
   2891            <summary> 
   2892            PiirtojÀrjestyksellÀ ei ole vÀliÀ. Oliot piirretÀÀn mahdollisimman tehokkaassa jÀrjestyksessÀ. 
   2893            TÀmÀ on oletus. 
   2894            </summary> 
   2895        </member> 
   2896        <member name="F:Jypeli.DrawOrder.FirstToLast"> 
   2897            <summary> 
   2898            Oliot piirretÀÀn siinÀ jÀrjestyksessÀ missÀ ne on lisÀtty peliin. 
   2899            </summary> 
   2900        </member> 
   2901        <member name="T:Jypeli.Layer"> 
   2902            <summary> 
   2903            Kerros. Vastaa olioiden piirtÀmisestÀ. 
   2904            </summary> 
   2905        </member> 
   2906        <member name="F:Jypeli.Layer.squareVertices"> 
   2907            <summary> 
   2908            Vertices for drawing a filled square. 
   2909            </summary> 
   2910        </member> 
   2911        <member name="F:Jypeli.Layer.squareIndices"> 
   2912            <summary> 
   2913            Indices for the vertex array of the square. 
   2914            </summary> 
   2915        </member> 
   2916        <member name="F:Jypeli.Layer.triangleVertices"> 
   2917            <summary> 
   2918            Vertices for drawing a filled triangle. 
   2919            </summary> 
   2920        </member> 
   2921        <member name="F:Jypeli.Layer.triangleIndices"> 
   2922            <summary> 
   2923            Indices for the vertex array of the triangle. 
   2924            </summary> 
   2925        </member> 
   2926        <member name="M:Jypeli.Layer.CreateStaticLayer"> 
   2927            <summary> 
   2928            Luo staattisen kerroksen (ei liiku kameran mukana) 
   2929            </summary> 
   2930            <returns></returns> 
   2931        </member> 
   2932        <member name="P:Jypeli.Layer.DrawOrder"> 
   2933            <summary> 
   2934            Olioiden piirtojÀrjestys. 
   2935            </summary> 
   2936        </member> 
   2937        <member name="P:Jypeli.Layer.RelativeTransition"> 
   2938            <summary> 
   2939            Kuinka paljon tÀmÀn kerroksen olioiden paikka muuttuu kameran siirtyessÀ suhteessa muihin kerroksiin. 
   2940            Esimerkiksi arvo 0.5 aiheuttaa siirtymÀn joka on puolet normaalista. 
   2941            </summary> 
   2942        </member> 
   2943        <member name="P:Jypeli.Layer.IgnoresZoom"> 
   2944            <summary> 
   2945            JÀttÀÀ kameran zoomin huomiotta jos asetettu. 
   2946            </summary> 
   2947        </member> 
   2948        <member name="P:Jypeli.Layer.Grid"> 
   2949            <summary> 
   2950            Ruudukko. Ruudukko piirretÀÀn asettamalla tÀhÀn <c>Grid</c>-olio. 
   2951            Jos <c>null</c>, ruudukkoa ei piirretÀ. 
   2952            </summary> 
   2953        </member> 
   2954        <member name="T:Jypeli.ListHelpers"> 
   2955            <summary> 
   2956            Apufunktioita listojen ja muiden tietorakenteiden kÀyttöön. 
   2957            </summary> 
   2958        </member> 
   2959        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Min(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
   2960            <summary> 
   2961            Laskee minimin. 
   2962            </summary> 
   2963            <param name="values"></param> 
   2964            <returns></returns> 
   2965        </member> 
   2966        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Max(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
   2967            <summary> 
   2968            Laskee maksimin. 
   2969            </summary> 
   2970            <param name="values"></param> 
   2971            <returns></returns> 
   2972        </member> 
   2973        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
   2974            <summary> 
   2975            Laskee keskiarvon. 
   2976            </summary> 
   2977            <param name="values"></param> 
   2978            <returns></returns> 
   2979        </member> 
   2980        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{Jypeli.Vector})"> 
   2981            <summary> 
   2982            Laskee keskiarvon komponenteittain. 
   2983            </summary> 
   2984            <param name="values"></param> 
   2985            <returns></returns> 
   2986        </member> 
   2987        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.ConvertAll``2(System.Collections.Generic.IEnumerable{``0},System.Converter{``0,``1})"> 
   2988            <summary> 
   2989            Muuntaa kokoelman tietyn tyyppisiÀ olioita kokoelmaksi toisen tyyppisiÀ olioita. 
   2990            </summary> 
   2991            <typeparam name="TInput">LÀhtötyyppi</typeparam> 
   2992            <typeparam name="TOutput">Kohdetyyppi</typeparam> 
   2993            <param name="items">Muunnettava kokoelma</param> 
   2994            <param name="converter">Muunnosmetodi yhdelle oliolle</param> 
   2995            <returns>Muunnettu kokoelma</returns> 
   2996        </member> 
   2997        <member name="T:Jypeli.ReturnHelper"> 
   2998            <summary> 
   2999            Apuluokka palautusarvoille. 
   3000            </summary> 
   3001        </member> 
   3002        <member name="M:Jypeli.ReturnHelper.ReturnFirstNotNull``1(``0[])"> 
   3003            <summary> 
   3004            Palauttaa listasta ensimmÀisen olion, joka ei ole null. 
   3005            </summary> 
   3006            <typeparam name="T">Olioiden tyyppi</typeparam> 
   3007            <param name="list">Lista olioista</param> 
   3008            <returns>EnsimmÀinen ei-null listasta, tai null jos mikÀÀn ei tÀsmÀÀ</returns> 
   3009        </member> 
  40483010        <member name="T:Jypeli.StreamHelpers"> 
  40493011            <summary> 
   
  40683030            <returns></returns> 
  40693031        </member> 
  4070         <member name="T:Jypeli.SynchronousList`1"> 
  4071             <summary> 
  4072             Synkroninen lista, eli lista joka pÀivittyy vasta kun sen Update-metodia kutsutaan. 
  4073             Jos listalle lisÀtÀÀn IUpdatable-rajapinnan toteuttavia olioita, kutsutaan myös niiden 
  4074             Update-metodeja samalla. 
  4075             </summary> 
  4076             <typeparam name="T"></typeparam> 
  4077         </member> 
  4078         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor(System.Int32)"> 
  4079             <summary> 
  4080             Luo uuden synkronisen listan. 
  4081             </summary> 
  4082             <param name="firstIndex">EnsimmÀisen elementin indeksi.</param> 
  4083         </member> 
  4084         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor"> 
  4085             <summary> 
  4086             Luo uuden synkronisen listan. 
  4087             </summary> 
  4088         </member> 
  4089         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.UpdateChanges"> 
  4090             <summary> 
  4091             LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit, mutta ei kutsu 
  4092             elementtien Update-metodia. 
  4093             </summary> 
  4094             <returns>Muutettiinko listaa</returns> 
  4095         </member> 
  4096         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.Update(Jypeli.Time)"> 
  4097             <summary> 
  4098             LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit sekÀ kutsuu niiden 
  4099             Update-metodia. 
  4100             </summary> 
  4101             <param name="time"></param> 
  4102         </member> 
  4103         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Item(System.Int32)"> 
  4104             <summary> 
  4105             Indeksointioperaattori. 
  4106             </summary> 
  4107             <param name="index"></param> 
   3032        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.Repeat(System.String,System.Int32)"> 
   3033            <summary> 
   3034            Toistaa merkkijonon annetun mÀÀrÀn verran. 
   3035            </summary> 
   3036            <param name="s">Toistettava merkkijono</param> 
   3037            <param name="times">Kuinka monta kertaa toistetaan</param> 
   3038            <returns>Toistettu merkkijono</returns> 
   3039        </member> 
   3040        <member name="T:Jypeli.ColorTileMap"> 
   3041            <summary> 
   3042            Ruutukartta, jonka avulla olioita voidaan helposti asettaa tasavÀlein ruudukkoon. 
   3043            Ruutukartta koostuu kirjoitusmerkeistÀ (<c>char</c>), joihin voi liittÀÀ 
   3044            aliohjelman, joka luo merkkiÀ vastaavan olion. 
   3045            </summary> 
   3046        </member> 
   3047        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
   3048            <summary> 
   3049            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3050            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3051            Execute. 
   3052            </summary> 
   3053            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3054            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3055        </member> 
   3056        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3057            <summary> 
   3058            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3059            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3060            Execute. 
   3061            </summary> 
   3062            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
   3063            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3064            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3065            <param name="p1">Parametri</param> 
   3066        </member> 
   3067        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3068            <summary> 
   3069            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3070            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3071            Execute. 
   3072            </summary> 
   3073            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3074            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3075            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3076            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3077            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3078            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3079        </member> 
   3080        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3081            <summary> 
   3082            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3083            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3084            Execute. 
   3085            </summary> 
   3086            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3087            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3088            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3089            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3090            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3091            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3092        </member> 
   3093        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   3094            <summary> 
   3095            KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
   3096            aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
   3097            </summary> 
   3098            <remarks> 
   3099            Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
   3100            </remarks> 
   3101        </member> 
   3102        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute(System.Double,System.Double)"> 
   3103            <summary> 
   3104            KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
   3105            aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
   3106            </summary> 
   3107            <remarks> 
   3108            Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
   3109            </remarks> 
   3110            <param name="tileWidth">Yhden ruudun leveys.</param> 
   3111            <param name="tileHeight">Yhden ruudun korkeus.</param> 
   3112        </member> 
   3113        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0[])"> 
   3114            <summary> 
   3115            Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
   3116            isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
   3117            </summary> 
   3118            <param name="symbols">Optimoitavat symbolit</param> 
   3119        </member> 
   3120        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0)"> 
   3121            <summary> 
   3122            Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
   3123            isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
   3124            </summary> 
   3125            <param name="sym">Optimoitava symboli</param> 
   3126        </member> 
   3127        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetLength(System.Int32)"> 
   3128            <summary> 
   3129            Palauttaa annetun dimension pituuden (merkkeinÀ, ei pikseleinÀ). 
   3130            </summary> 
   3131            <param name="dimension">Dimensio. 0 antaa kentÀn korkeuden, 1 leveyden.</param> 
   3132            <returns>Annetun dimension koko</returns> 
   3133        </member> 
   3134        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetTile(System.Int32,System.Int32)"> 
   3135            <summary> 
   3136            Palauttaa ruudussa olevan symbolin. 
   3137            </summary> 
   3138            <param name="row">Rivi</param> 
   3139            <param name="col">Sarake</param> 
   3140            <returns>symbolin</returns> 
   3141        </member> 
   3142        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTile(System.Int32,System.Int32,`0)"> 
   3143            <summary> 
   3144            Asettaa ruudussa olevan symbolin. 
   3145            </summary> 
   3146            <param name="row">Rivi</param> 
   3147            <param name="col">Sarake</param> 
   3148            <param name="c">Uusi merkki</param> 
   3149            <returns>symbolin</returns> 
   3150        </member> 
   3151        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3152            <summary> 
   3153            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa. 
   3154            </summary> 
   3155            <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
   3156            <param name="newWidth">Uusi leveys oliolle</param> 
   3157            <param name="newHeight">Uusi korkeus oliolle</param> 
  41083158            <returns></returns> 
  41093159        </member> 
  4110         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.FirstIndex"> 
  4111             <summary> 
  4112             EnsimmÀisen elementin indeksi. Muutettavissa. 
  4113             </summary> 
  4114         </member> 
  4115         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.LastIndex"> 
  4116             <summary> 
  4117             Viimeisen elementin indeksi. 
  4118             </summary> 
  4119         </member> 
  4120         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Count"> 
  4121             <summary> 
  4122             Kuinka monta elementtiÀ listassa nyt on. 
  4123             Ei laske mukaan samalla pÀivityskierroksella tehtyjÀ muutoksia. 
  4124             </summary> 
  4125         </member> 
  4126         <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.ItemAdded"> 
  4127             <summary> 
  4128             Tapahtuu kun uusi elementti on lisÀtty listaan. 
  4129             </summary> 
  4130         </member> 
  4131         <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.ItemRemoved"> 
  4132             <summary> 
  4133             Tapahtuu kun elementti on poistettu listasta. 
  4134             </summary> 
  4135         </member> 
  4136         <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.Changed"> 
  4137             <summary> 
  4138             Tapahtuu kun lista on muuttunut. 
  4139             </summary> 
  4140         </member> 
  4141         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection"> 
  4142             <summary> 
  4143             Suunta/ele joka tunnistetaan. 
  4144             </summary> 
  4145         </member> 
  4146         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Any"> 
  4147             <summary> 
  4148             kallistetaan mihin tahansa suuntaan. 
  4149             </summary> 
  4150         </member> 
  4151         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Left"> 
  4152             <summary> 
  4153             Kallistetaan vasemalle. 
  4154             </summary> 
  4155         </member> 
  4156         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Right"> 
  4157             <summary> 
  4158             Kallistetaan oikealle. 
  4159             </summary> 
  4160         </member> 
  4161         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Up"> 
  4162             <summary> 
  4163             Kallistetaan ylös. 
  4164             </summary> 
  4165         </member> 
  4166         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Down"> 
  4167             <summary> 
  4168             Kallistetaan alas. 
  4169             </summary> 
  4170         </member> 
  4171         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Shake"> 
  4172             <summary> 
  4173             Puhelimen ravistusele. 
  4174             </summary> 
  4175         </member> 
  4176         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Tap"> 
  4177             <summary> 
  4178             Puhelimen "nopea liike"-ele, esim. nÀpÀytys tai tÀrÀhdys. 
  4179             </summary> 
  4180         </member> 
  4181         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity"> 
  4182             <summary> 
  4183             Herkkyys jolla kallistus/ele halutaan tunnistaa. 
  4184             </summary> 
  4185         </member> 
  4186         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Realtime"> 
  4187             <summary> 
  4188             Kallistus/ele tunnistetaan nopeasti. 
  4189             </summary> 
  4190         </member> 
  4191         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.High"> 
  4192             <summary> 
  4193             Kallistus/ele tunnistetaan melko nopeasti. 
  4194             </summary> 
  4195         </member> 
  4196         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Medium"> 
  4197             <summary> 
  4198             Kallistus/ele tunnistetaan melko myöhÀÀn. 
  4199             </summary> 
  4200         </member> 
  4201         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Low"> 
  4202             <summary> 
  4203             Kallistus/ele tunnistetaan myöhÀÀn. 
  4204             </summary> 
  4205         </member> 
  4206         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration"> 
  4207             <summary> 
  4208             Kalibrointi puhelimen kallistuksen nollakohdalle. 
  4209             (Asento missÀ puhelinta ei ole kallistettu yhtÀÀn) 
  4210             </summary> 
  4211         </member> 
  4212         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.ZeroAngle"> 
  4213             <summary> 
  4214             Puhelin on vaakatasossa nÀyttö ylöspÀin. 
  4215             </summary> 
  4216         </member> 
  4217         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.HalfRightAngle"> 
  4218             <summary> 
  4219             Puhelin on 45-asteen kulmassa. 
  4220             </summary> 
  4221         </member> 
  4222         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.RightAngle"> 
  4223             <summary> 
  4224             Puhelin on pystysuorassa. 
  4225             </summary> 
  4226         </member> 
  4227         <member name="T:Jypeli.WP7.Accelerometer"> 
  4228             <summary> 
  4229             Puhelimen kiihtyvyysanturi. 
  4230             </summary> 
  4231         </member> 
  4232         <member name="T:Jypeli.Controls.Controller`1"> 
  4233             <summary> 
  4234             Yleinen peliohjainluokka tilatiedoilla. 
  4235             </summary> 
  4236         </member> 
  4237         <member name="T:Jypeli.Controls.Controller"> 
  4238             <summary> 
  4239             Yleinen peliohjainluokka. 
  4240             </summary> 
  4241         </member> 
  4242         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.AddHelpText(Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
  4243             <summary> 
  4244             LisÀÀ ohjeteksti, joka on sama kaikille nÀppÀimille tai muille ohjaimille, 
  4245             jotka kÀyttÀvÀt samaa aliohjelmaa ohjaintapahtuman kÀsittelyyn. 
  4246             </summary> 
  4247             <param name="controlHandler">Ohjaintapahtuman kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  4248             <param name="text">Ohjeteksti.</param> 
  4249         </member> 
  4250         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.GetControlText(Jypeli.Controls.Listener)"> 
  4251             <summary> 
  4252             Returns a name for the key, button, or whatever control that is assigned to the 
  4253             given listener. 
  4254             </summary> 
  4255         </member> 
  4256         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Disable(System.Predicate{Jypeli.Controls.Listener})"> 
  4257             <summary> 
  4258             Poistaa tietyt kuuntelutapahtumat kÀytöstÀ. 
  4259             </summary> 
  4260             <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
  4261         </member> 
  4262         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Enable(System.Predicate{Jypeli.Controls.Listener})"> 
  4263             <summary> 
  4264             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kontrollin takaisin kÀyttöön. 
  4265             </summary> 
  4266             <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
  4267         </member> 
  4268         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.EnableAll"> 
  4269             <summary> 
  4270             Ottaa takaisin kÀyttöön kaikki <c>Disable</c>-metodilla poistetut kontrollit. 
  4271             </summary> 
  4272         </member> 
  4273         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.DisableAll"> 
  4274             <summary> 
  4275             Poistaa kaikki kontrollit kÀytöstÀ. 
  4276             </summary> 
  4277         </member> 
  4278         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Clear"> 
  4279             <summary> 
  4280             Poistaa tÀmÀn ohjaimen kaikki kuuntelijat. 
  4281             </summary> 
  4282         </member> 
  4283         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.IsBufferEmpty"> 
  4284             <summary> 
  4285             Tarkistaa, onko ohjainpuskuri tyhjÀ. 
  4286             </summary> 
  4287         </member> 
  4288         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.PurgeBuffer"> 
  4289             <summary> 
  4290             TyhjentÀÀ ohjainpuskurin. 
  4291             Huomaa, ettÀ puskuri ei tyhjenny automaattisesti kutsun jÀlkeen 
  4292             (kutsu <c>IsBufferEmpty</c> tarkastaaksesi) 
  4293             </summary> 
  4294         </member> 
  4295         <member name="P:Jypeli.Controls.Controller.BufferPurging"> 
  4296             <summary> 
  4297             Onko puskuri parhaillaan tyhjentymÀssÀ. 
  4298             </summary> 
  4299         </member> 
  4300         <member name="P:Jypeli.Controls.Controller.Enabled"> 
  4301             <summary> 
  4302             Kuunnellaanko ohjainta. 
  4303             </summary> 
  4304         </member> 
  4305         <member name="F:Jypeli.WP7.Accelerometer.memoryState"> 
  4306             <summary> 
  4307             TÀmÀnhetkinen, synkronoimaton tila. 
  4308             </summary> 
  4309         </member> 
  4310         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Start"> 
  4311             <summary> 
  4312             KÀynnistÀÀ kiihtyvyysanturin. 
  4313             </summary> 
  4314         </member> 
  4315         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Stop"> 
  4316             <summary> 
  4317             PysÀyttÀÀ kiihtyvyysanturin. 
  4318             </summary> 
  4319         </member> 
  4320         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.PauseForDuration(System.Double)"> 
  4321             <summary> 
  4322             PysÀyttÀÀ kiihtyvyysanturin annetuksi ajaksi. 
  4323             </summary> 
  4324             <param name="seconds">Aika sekunteina</param> 
  4325         </member> 
  4326         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultSensitivity(System.Double)"> 
  4327             <summary> 
  4328             Asettaa vakioherkkyydeksi annetun arvon. 
  4329             </summary> 
  4330             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  4331         </member> 
  4332         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultSensitivity(Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity)"> 
  4333             <summary> 
  4334             Asettaa vakioherkkyydeksi annetun arvon. 
  4335             </summary> 
  4336             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  4337         </member> 
  4338         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultAnalogSensitivity(System.Double)"> 
  4339             <summary> 
  4340             Asettaa vakioherkkyydeksi (analoginen) annetun arvon. 
  4341             </summary> 
  4342             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  4343         </member> 
  4344         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultAnalogSensitivity(Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity)"> 
  4345             <summary> 
  4346             Asettaa vakioherkkyydeksi (analoginen) annetun arvon. 
  4347             </summary> 
  4348             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  4349         </member> 
  4350         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.EnableAnalog"> 
  4351             <summary> 
  4352             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kiihtyvyyskontrollin analogikontrollit <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  4353             </summary> 
  4354         </member> 
  4355         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.DisableAnalog"> 
  4356             <summary> 
  4357             Poistaa kiihtyvyysanturin analogikontrollit <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  4358             </summary> 
  4359         </member> 
  4360         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Enable(Jypeli.WP7.AccelerometerDirection)"> 
  4361             <summary> 
  4362             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kiihtyvyyskontrollin <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  4363             </summary> 
  4364             <param name="direction">Kiihtyvyyssuunta</param> 
  4365         </member> 
  4366         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Disable(Jypeli.WP7.AccelerometerDirection)"> 
  4367             <summary> 
  4368             Poistaa kiihtyvyyskontrollin <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  4369             </summary> 
  4370             <param name="direction">Kiihtyvyyssuunta</param> 
  4371         </member> 
  4372         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.Reading"> 
  4373             <summary> 
  4374             Puhelimen kallistuksen tÀmÀnhetkinen suunta. 
  4375             </summary> 
  4376         </member> 
  4377         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.State"> 
  4378             <summary> 
  4379             Kiihtyvyysanturin koko suuntavektori. 
  4380             </summary> 
  4381         </member> 
  4382         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.Calibration"> 
  4383             <summary> 
  4384             Puhelimen kallistuksen nollakohta. 
  4385             </summary> 
  4386         </member> 
  4387         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DisplayOrientation"> 
  4388             <summary> 
  4389             NÀytön suunta. 
  4390             </summary> 
  4391         </member> 
  4392         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DefaultSensitivity"> 
  4393             <summary> 
  4394             Herkkyys jos kuunnellaan suuntia ja eleitÀ ilman erikseen annettua herkkyyttÀ. 
  4395             </summary> 
  4396         </member> 
  4397         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DefaultAnalogSensitivity"> 
  4398             <summary> 
  4399             Herkkyys jos kuunnellaan suuntia analogisesti ilman erikseen annettua herkkyyttÀ. 
  4400             </summary> 
  4401         </member> 
  4402         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.GesturesEnabled"> 
  4403             <summary> 
  4404             MÀÀrittÀÀ onko Shake ja Tap kÀytössÀ. 
  4405             </summary> 
  4406         </member> 
  4407         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.TimeBetweenTaps"> 
  4408             <summary> 
  4409             Aika millisekunteina joka pitÀÀ kulua napautusten vÀlissÀ. 
  4410             </summary> 
  4411         </member> 
  4412         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.TimeBetweenShakes"> 
  4413             <summary> 
  4414             Aika millisekunteina joka pitÀÀ kulua ravistusten vÀlissÀ. 
  4415             </summary> 
  4416         </member> 
  4417         <member name="T:AdvanceMath.Clamped"> 
  4418             <summary> 
  4419             A class that keeps a value clamped. 
  4420             </summary> 
  4421         </member> 
  4422         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.#ctor"> 
  4423             <summary> 
  4424             Creates a new Clamped instance all values being zero. 
  4425             </summary> 
  4426         </member> 
  4427         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.#ctor(System.Double)"> 
  4428             <summary> 
  4429             Creates a new Clamped instance with zero being either the max or min. 
  4430             </summary> 
  4431             <param name="value">The min or max and the current value.</param> 
  4432         </member> 
  4433         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  4434             <summary> 
  4435             Creates a new Clamped instance. 
  4436             </summary> 
  4437             <param name="value">The current value.</param> 
  4438             <param name="min">The minimum possible value.</param> 
  4439             <param name="max">The maximum possible value.</param> 
  4440         </member> 
  4441         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.Maximize"> 
  4442             <summary> 
  4443             Sets it to its maximum value; 
  4444             </summary> 
  4445         </member> 
  4446         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.Minimize"> 
  4447             <summary> 
  4448             Sets it to its minimum value; 
  4449             </summary> 
  4450         </member> 
  4451         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.Add(System.Double)"> 
  4452             <summary> 
  4453             Adds a value to the clamped vaule and returns the overflow/underflow. 
  4454             </summary> 
  4455             <param name="value">The Value to add.</param> 
  4456             <returns>The overflow/underflow.</returns> 
  4457         </member> 
  4458         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.Add(System.Double@,System.Double@)"> 
  4459             <summary> 
  4460             Adds a value to the clamped vaule and returns the overflow/underflow. 
  4461             </summary> 
  4462             <param name="value">The Value to add.</param> 
  4463             <param name="result">The overflow/underflow.</param> 
  4464         </member> 
  4465         <member name="M:AdvanceMath.Clamped.SetValues(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  4466             <summary> 
  4467             Sets all the values at once. 
  4468             </summary> 
  4469             <param name="value">The current value.</param> 
  4470             <param name="min">The minimum possible value.</param> 
  4471             <param name="max">The maximum possible value.</param> 
  4472         </member> 
  4473         <member name="P:AdvanceMath.Clamped.Value"> 
  4474             <summary> 
  4475             Gets and Sets the current value. 
  4476             </summary> 
  4477         </member> 
  4478         <member name="P:AdvanceMath.Clamped.Min"> 
  4479             <summary> 
  4480             Gets and Sets the minimum value. 
  4481             </summary> 
  4482         </member> 
  4483         <member name="P:AdvanceMath.Clamped.Max"> 
  4484             <summary> 
  4485             Gets and Sets the maximum value. 
  4486             </summary> 
  4487         </member> 
  4488         <member name="P:AdvanceMath.Clamped.Percent"> 
  4489             <summary> 
  4490             Gets and Sets the percent with Min being 0 (0%) and Max being 1 (100%) 
  4491             </summary> 
  4492         </member> 
  4493         <member name="P:AdvanceMath.Clamped.IsMax"> 
  4494             <summary> 
  4495             Gets if the value is at its maximum value; 
  4496             </summary> 
  4497         </member> 
  4498         <member name="P:AdvanceMath.Clamped.IsMin"> 
  4499             <summary> 
  4500             Gets if the value is at its minimum value; 
  4501             </summary> 
  4502         </member> 
  4503         <member name="M:AdvanceMath.Design.AdvBrowsableOrderAttribute.#ctor(System.String)"> 
  4504             <summary> 
  4505              
  4506             </summary> 
  4507             <param name="order">"CSV list"</param> 
  4508         </member> 
  4509         <member name="M:AdvanceMath.Design.InstanceConstructorAttribute.#ctor(System.String)"> 
  4510             <summary> 
  4511              
  4512             </summary> 
  4513             <param name="order">"CSV list"</param> 
  4514         </member> 
  4515         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  4516             <summary> 
  4517             Calculates the Centroid of a polygon. 
  4518             </summary> 
  4519             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  4520             <returns>The Centroid of a polygon.</returns> 
  4521             <remarks> 
  4522             This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
  4523             </remarks> 
  4524         </member> 
  4525         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[],AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  4526             <summary> 
  4527             Calculates the Centroid of a polygon. 
  4528             </summary> 
  4529             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  4530             <param name="centroid">The Centroid of a polygon.</param> 
  4531             <remarks> 
  4532             This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
  4533             </remarks> 
  4534         </member> 
  4535         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  4536             <summary> 
  4537             Calculates the area of a polygon. 
  4538             </summary> 
  4539             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  4540             <returns>the area.</returns> 
  4541         </member> 
  4542         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double@)"> 
  4543             <summary> 
  4544             Calculates the area of a polygon. 
  4545             </summary> 
  4546             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  4547             <param name="result">the area.</param> 
  4548         </member> 
  4549         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  4550             <summary> 
  4551             Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
  4552             </summary> 
  4553             <param name="first">the first Vector2D.</param> 
  4554             <param name="second">the second Vector2D.</param> 
  4555             <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
  4556             <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
  4557         </member> 
  4558         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  4559             <summary> 
  4560             Creates a new BoundingRectangle Instance from multiple Vector2Ds. 
  4561             </summary> 
  4562             <param name="vectors">the list of vectors</param> 
  4563             <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
  4564             <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
  4565         </member> 
  4566         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromUnion(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
  4567             <summary> 
  4568             Makes a BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed. 
  4569             </summary> 
  4570             <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
  4571             <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
  4572             <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
  4573         </member> 
  4574         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromIntersection(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
  4575             <summary> 
  4576             Makes a BoundingRectangle that contains the area where the BoundingRectangles Intersect. 
  4577             </summary> 
  4578             <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
  4579             <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
  4580             <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
  4581         </member> 
  4582         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  4583             <summary> 
  4584             Creates a new BoundingRectangle Instance. 
  4585             </summary> 
  4586             <param name="minX">The Lower Bound on the XAxis.</param> 
  4587             <param name="minY">The Lower Bound on the YAxis.</param> 
  4588             <param name="maxX">The Upper Bound on the XAxis.</param> 
  4589             <param name="maxY">The Upper Bound on the YAxis.</param> 
  4590         </member> 
  4591         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  4592             <summary> 
  4593             Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
  4594             </summary> 
  4595             <param name="min">The Lower Vector2D.</param> 
  4596             <param name="max">The Upper Vector2D.</param> 
  4597         </member> 
  4598         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToArray"> 
  4599             <summary> 
  4600             Copies the elements of the IAdvanceValueType to a new array of <see cref="T:System.Double"/> .  
  4601             </summary> 
  4602             <returns>An array containing copies of the elements of the IAdvanceValueType.</returns> 
  4603         </member> 
  4604         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyTo(System.Double[],System.Int32)"> 
  4605             <summary> 
  4606             Copies all the elements of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  4607             </summary> 
  4608             <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
  4609             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  4610         </member> 
  4611         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
  4612             <summary> 
  4613             Copies all the elements, up to the <see cref="!:Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
  4614             </summary> 
  4615             <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
  4616             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  4617         </member> 
  4618         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToString(System.String)"> 
  4619             <summary> 
  4620             turns the object into a string representation of itself with a special format for each Scaler in it. 
  4621             </summary> 
  4622             <param name="format">the format to be applied to each Scalar </param> 
  4623             <returns>a string with every Scalar formated with the provided format.  </returns> 
  4624         </member> 
  4625         <member name="P:AdvanceMath.IAdvanceValueType.Count"> 
  4626             <summary> 
  4627             Gets a 32-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of IAdvanceValueType.  
  4628             </summary> 
  4629         </member> 
  4630         <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.Magnitude"> 
  4631             <summary> 
  4632             Gets or Sets the Magnitude (Length of a Vector). 
  4633             </summary> 
  4634             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Length_of_a_vector"/></remarks> 
  4635         </member> 
  4636         <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.MagnitudeSq"> 
  4637             <summary> 
  4638             Gets the Squared Magnitude (IE Magnitude*Magnitude). 
  4639             </summary> 
  4640             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Length_of_a_vector"/></remarks> 
  4641         </member> 
  4642         <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.Normalized"> 
  4643             <summary> 
  4644             Gets the Normalized Vector. (Unit Vector) 
  4645             </summary> 
  4646             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Unit_vector"/></remarks> 
  4647         </member> 
  4648         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToMatrixArray"> 
  4649             <summary> 
  4650             Copies the elements of the IMatrix to a new 2-dimensional array of <see cref="T:System.Double"/>s.  
  4651             </summary> 
  4652             <returns>A 2-dimensional array containing copies of the elements of the IMatrix.</returns> 
  4653         </member> 
  4654         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToTransposedArray"> 
   3160        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3161            <summary> 
   3162            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa tietyllÀ kertoimilla. 
   3163            </summary> 
   3164            <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
   3165            <param name="widthMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle leveydelle</param> 
   3166            <param name="heightMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle korkeudelle</param> 
  46553167            <returns></returns> 
  4656             <summary> 
  4657             Copies the elements, in a Transposed order, of the IMatrix to a new array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  4658             </summary> 
  4659             <returns>An array containing copies of the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType.</returns> 
  4660             <remarks> 
  4661             This is the Format Accepted by OpenGL. 
  4662             </remarks> 
  4663         </member> 
  4664         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedTo(System.Double[],System.Int32)"> 
  4665             <summary> 
  4666             Copies all the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  4667             </summary> 
  4668             <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
  4669             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  4670         </member> 
  4671         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
  4672             <summary> 
  4673             Copies all the elements, in a Transposed order, up to the <see cref="!:IAdvanceValueType.Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
  4674             </summary> 
  4675             <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
  4676             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  4677         </member> 
  4678         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.RowCount"> 
  4679             <summary> 
  4680             Gets a 32-bit integer that represents the total number of Rows in the IMatrix.  
  4681             </summary> 
  4682         </member> 
  4683         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.ColumnCount"> 
  4684             <summary> 
  4685             Gets a 32-bit integer that represents the total number of Columns in the IMatrix.  
  4686             </summary> 
  4687         </member> 
  4688         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.Determinant"> 
  4689             <summary> 
  4690             Gets the Determinant of the IMatrix 
  4691             </summary> 
  4692             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Determinant"/></remarks> 
  4693         </member> 
  4694         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetColumn(System.Int32)"> 
  4695             <summary> 
  4696             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Column. 
  4697             </summary> 
  4698             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  4699             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Column.</returns> 
  4700         </member> 
  4701         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetColumn(System.Int32,`1)"> 
  4702             <summary> 
  4703             Sets the <typeparamref name="V"/>  at the specified Column. 
  4704             </summary> 
  4705             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  4706             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Column.</param> 
  4707         </member> 
  4708         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetRow(System.Int32)"> 
  4709             <summary> 
  4710             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  4711             </summary> 
  4712             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  4713             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Row.</returns> 
  4714         </member> 
  4715         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetRow(System.Int32,`2)"> 
  4716             <summary> 
  4717             Sets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  4718             </summary> 
  4719             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  4720             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Row.</param> 
  4721         </member> 
  4722         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Inverted"> 
  4723             <summary> 
  4724             Gets the Inverse of the IMatrix 
  4725             </summary> 
  4726             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix"/></remarks> 
  4727         </member> 
  4728         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Transposed"> 
  4729             <summary> 
  4730             Gets the Transpose of the IMatrix 
  4731             </summary> 
  4732             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transpose"/></remarks> 
  4733         </member> 
  4734         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Adjoint"> 
  4735             <summary> 
  4736             Gets the Adjoint (Conjugate Transpose) of the IMatrix 
  4737             </summary> 
  4738             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_transpose"/></remarks> 
  4739         </member> 
  4740         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Cofactor"> 
  4741             <summary> 
  4742             Gets the Cofactor (The Transpose of the Adjoint) of the IMatrix 
  4743             </summary> 
  4744         </member> 
  4745         <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.WrapClamp(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  4746             <summary> 
  4747             Clamps a value between 2 values, but wraps the value around. So that one plus max would result in one plus min. 
  4748             </summary> 
  4749             <param name="value">the value to clamp</param> 
  4750             <param name="min">the minimum value</param> 
  4751             <param name="max">the maximum value</param> 
  4752             <returns>the clamped result</returns> 
  4753         </member> 
  4754         <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.WrapClamp(System.Double@,System.Double@,System.Double@,System.Double@)"> 
  4755             <summary> 
  4756             Clamps a value between 2 values, but wraps the value around. So that one plus max would result in one plus min. 
  4757             </summary> 
  4758             <param name="value">the value to clamp</param> 
  4759             <param name="min">the minimum value</param> 
  4760             <param name="max">the maximum value</param> 
  4761             <param name="result">the clamped result</param> 
  4762         </member> 
  4763         <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.TrySolveQuadratic(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double@,System.Double@)"> 
  4764             <summary> 
  4765             Trys to Solve for x in the equation: (a * (x * x) + b * x + c == 0) 
  4766             </summary> 
  4767             <param name="a"></param> 
  4768             <param name="b"></param> 
  4769             <param name="c"></param> 
  4770             <param name="plus">The result of (b + Math.Sqrt((b * b) - (4 * a * c))) / (2 * a)</param> 
  4771             <param name="minus">The result of (b - Math.Sqrt((b * b) - (4 * a * c))) / (2 * a)</param> 
  4772             <returns><see langword="false" /> if an error would have been thrown; otherwise <see langword="true" />.</returns> 
  4773         </member> 
  4774         <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.ToRadians(System.Double)"> 
  4775             <summary> 
  4776                 Converts degrees to radians. 
  4777             </summary> 
  4778             <param name="degrees"></param> 
  4779             <returns></returns> 
  4780         </member> 
  4781         <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.ToDegrees(System.Double)"> 
  4782             <summary> 
  4783                 Converts radians to degrees. 
  4784             </summary> 
  4785             <param name="radians"></param> 
  4786             <returns></returns> 
  4787         </member> 
  4788         <member name="T:AdvanceMath.Matrix2x2"> 
  4789             <summary> 
  4790             A 2x2 matrix which can represent rotations for 2D vectors. 
  4791             </summary> 
  4792         </member> 
  4793         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.RowCount"> 
  4794             <summary> 
  4795             The number of rows. 
  4796             </summary> 
  4797         </member> 
  4798         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.ColumnCount"> 
  4799             <summary> 
  4800             The number of columns. 
  4801             </summary> 
  4802         </member> 
  4803         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.Count"> 
  4804             <summary> 
  4805             The number of Scalar values in the class. 
  4806             </summary> 
  4807         </member> 
  4808         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.Size"> 
  4809             <summary> 
  4810             The Size of the class in bytes; 
  4811             </summary> 
  4812         </member> 
  4813         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4814             <summary> 
  4815                 Used to multiply (concatenate) two Matrix4x4s. 
  4816             </summary> 
  4817             <param name="left"></param> 
  4818             <param name="right"></param> 
  4819             <returns></returns> 
  4820         </member> 
  4821         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,System.Double)"> 
  4822             <summary> 
  4823                 Used to multiply a Matrix2x2 object by a scalar value.. 
  4824             </summary> 
  4825             <param name="left"></param> 
  4826             <param name="scalar"></param> 
  4827             <returns></returns> 
  4828         </member> 
  4829         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Add(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4830             <summary> 
  4831                 Used to add two matrices together. 
  4832             </summary> 
  4833             <param name="left"></param> 
  4834             <param name="right"></param> 
  4835             <returns></returns> 
  4836         </member> 
  4837         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Subtract(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4838             <summary> 
  4839                 Used to subtract two matrices. 
  4840             </summary> 
  4841             <param name="left"></param> 
  4842             <param name="right"></param> 
  4843             <returns></returns> 
  4844         </member> 
  4845         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Negate(AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4846             <summary> 
  4847             Negates a Matrix2x2. 
  4848             </summary> 
  4849             <param name="left"></param> 
  4850             <param name="right"></param> 
  4851             <returns></returns> 
  4852         </member> 
  4853         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  4854             <summary> 
  4855                 Creates a new Matrix3 with all the specified parameters. 
  4856             </summary> 
  4857         </member> 
  4858         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  4859             <summary> 
  4860             Create a new Matrix from 3 Vertex3 objects. 
  4861             </summary> 
  4862             <param name="xAxis"></param> 
  4863             <param name="yAxis"></param> 
  4864         </member> 
  4865         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4866             <summary> 
  4867             Multiply (concatenate) two Matrix3 instances together. 
  4868             </summary> 
  4869             <param name="left"></param> 
  4870             <param name="right"></param> 
  4871             <returns></returns> 
  4872         </member> 
  4873         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Addition(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4874             <summary> 
  4875                 Used to add two matrices together. 
  4876             </summary> 
  4877             <param name="left"></param> 
  4878             <param name="right"></param> 
  4879             <returns></returns> 
  4880         </member> 
  4881         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Subtraction(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4882             <summary> 
  4883                 Used to subtract two matrices. 
  4884             </summary> 
  4885             <param name="left"></param> 
  4886             <param name="right"></param> 
  4887             <returns></returns> 
  4888         </member> 
  4889         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,System.Double)"> 
  4890             <summary> 
  4891             Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
  4892             </summary> 
  4893             <param name="matrix"></param> 
  4894             <param name="scalar"></param> 
  4895             <returns></returns> 
  4896         </member> 
  4897         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(System.Double,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4898             <summary> 
  4899             Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
  4900             </summary> 
  4901             <param name="matrix"></param> 
  4902             <param name="scalar"></param> 
  4903             <returns></returns> 
  4904         </member> 
  4905         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_UnaryNegation(AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4906             <summary> 
  4907             Negates all the items in the Matrix. 
  4908             </summary> 
  4909             <param name="matrix"></param> 
  4910             <returns></returns> 
  4911         </member> 
  4912         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Equality(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4913             <summary> 
  4914                 Test two matrices for (value) equality 
  4915             </summary> 
  4916             <param name="left"></param> 
  4917             <param name="right"></param> 
  4918             <returns></returns> 
  4919         </member> 
  4920         <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Rx"> 
  4921             <summary> 
  4922             The X Row or row zero. 
  4923             </summary> 
  4924         </member> 
  4925         <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Ry"> 
  4926             <summary> 
  4927             The Y Row or row one. 
  4928             </summary> 
  4929         </member> 
  4930         <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Transposed"> 
  4931             <summary> 
  4932             Swap the rows of the matrix with the columns. 
  4933             </summary> 
  4934             <returns>A transposed Matrix.</returns> 
  4935         </member> 
  4936         <member name="T:AdvanceMath.Matrix2x3"> 
  4937             <summary> 
  4938             A 2x3 matrix which can represent rotations around axes. 
  4939             </summary> 
  4940         </member> 
  4941         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x3.RowCount"> 
  4942             <summary> 
  4943             The number of rows. 
  4944             </summary> 
  4945         </member> 
  4946         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x3.ColumnCount"> 
  4947             <summary> 
  4948             The number of columns. 
  4949             </summary> 
  4950         </member> 
  4951         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x3.Count"> 
  4952             <summary> 
  4953             The number of Scalar values in the class. 
  4954             </summary> 
  4955         </member> 
  4956         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x3.Size"> 
  4957             <summary> 
  4958             The Size of the class in bytes; 
  4959             </summary> 
  4960         </member> 
  4961         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x3.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x3,AdvanceMath.Matrix2x3)"> 
  4962             <summary> 
  4963             Used to multiply (concatenate) two Matrix4x4s. 
  4964             </summary> 
  4965             <param name="left"></param> 
  4966             <param name="right"></param> 
  4967             <returns></returns> 
  4968         </member> 
  4969         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x3.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x3,System.Double)"> 
  4970             <summary> 
  4971             Used to multiply a Matrix2x3 object by a scalar value.. 
  4972             </summary> 
  4973             <param name="left"></param> 
  4974             <param name="scalar"></param> 
  4975             <returns></returns> 
  4976         </member> 
  4977         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x3.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x3,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4978             <summary> 
  4979             Used to multiply (concatenate) a Matrix2x3 and a Matrix2x2.