Changeset 3838 for 2012


Ignore:
Timestamp:
2012-09-22 15:48:51 (9 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1
Files:
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs

  r3675 r3838  
  1414 
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
   16    PlatformCharacter Nuunuu; 
   17 
   18    IntMeter elamat = new IntMeter(50); 
   19    IntMeter nuunuuElamat = new IntMeter(50); 
  1620 
  1721    Image pelaajanKuva = LoadImage("Spyro"); 
  1822    Image viholliskuva= LoadImage("Teletapit"); 
  1923    Image pääviholliskuva = LoadImage("Nuunuu"); 
   24    Image timanttikuva = LoadImage("Timantti"); 
  2025 
  2126    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");  
   
  4045        kentta.SetTileMethod('S', LisaaPelaaja); 
  4146        kentta.SetTileMethod('N', LisaaNuunuu); 
   47        kentta.SetTileMethod('Y', LisaaTimantti); 
  4248        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4349        Level.CreateBorders(); 
  4450        Level.Background.Image = LoadImage("Teletappimaa"); 
   51 
   52        elamat.MaxValue = 50; 
   53        elamat.MinValue = 0; 
   54        elamat.LowerLimit += PelaajaKuolee; 
   55 
   56        nuunuuElamat.MaxValue = 50; 
   57        nuunuuElamat.MinValue = 0; 
   58        nuunuuElamat.LowerLimit += nuunuuKuolee; 
   59         
   60        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   61        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   62        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   63        elamaPalkki.Color = Color.Red; 
   64        elamaPalkki.BarColor = Color.LimeGreen; 
   65        elamaPalkki.BindTo(elamat); 
   66 
   67        ProgressBar elamaPalkki2 = new ProgressBar(150, 20); 
   68        elamaPalkki2.X = Screen.Right - 150; 
   69        elamaPalkki2.Y = Screen.Top - 20; 
   70        elamaPalkki2.Color = Color.DarkViolet; 
   71        elamaPalkki2.BarColor = Color.Black; 
   72        elamaPalkki2.BindTo(nuunuuElamat); 
   73         
   74        Add(elamaPalkki); 
   75        Add(elamaPalkki2); 
  4576    } 
  4677 
   
  5687    { 
  5788        PlatformCharacter Teletapit = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  58         Teletapit.IgnoresCollisionResponse = true; 
   89        //Teletapit.IgnoresCollisionResponse = true; 
  5990        Teletapit.Position = paikka; 
  6091        Teletapit.Image = viholliskuva; 
   
  6293        Add(Teletapit); 
  6394        //Teletapit.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  64         //PlatformWandererBrain aivo = new PlatformWandererBrain(); 
  65         //Teletapit.Brain = aivo; 
   95        PlatformWandererBrain aivo = new PlatformWandererBrain(); 
   96        Teletapit.Brain = aivo; 
  6697    } 
  6798 
   
  72103        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  73104        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  74         pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(pelaajanKuva); 
  75         pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(Image.Mirror(pelaajanKuva)); 
  76         AddCollisionHandler(pelaaja1, "Nuunuu", TormaaTahteen); 
   105        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(pelaajanKuva); 
   106        //pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(Image.Mirror(pelaajanKuva)); 
   107        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Timantti", TormaaTahteen); 
   108        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Teletapit", PelaajaanOsuu); 
   109 
   110         
  77111         
  78112        Keyboard.Listen( Key.Space, ButtonState.Down, ammutulella, "Ammu" ); 
  79113        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  80114        Add(pelaaja1); 
  81        
  82    
  83     } 
   115    } 
   116 
   117    void PelaajaKuolee() 
   118    { 
   119        pelaaja1.Destroy(); 
   120    } 
   121 
   122    void PelaajaanOsuu(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihollinen) 
   123    { 
   124        elamat.Value--; 
   125    } 
   126 
   127    void nuunuuKuolee() 
   128    { 
   129        Nuunuu.Destroy(); 
   130    } 
   131 
  84132    void ammutulella() 
  85133    { 
   
  94142        tuli.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
  95143        AddCollisionHandler(tuli, "Teletapit", tuliosuu); 
  96  
  97  
  98  
  99     } 
   144        AddCollisionHandler(tuli, "Nuunuu", tuliosuuNuunuu); 
   145    } 
   146 
  100147    void tuliosuu(PhysicsObject tuli, PhysicsObject Teletapit) 
  101148    { 
   
  103150    } 
  104151 
   152    void tuliosuuNuunuu(PhysicsObject tuli, PhysicsObject Nuunuu) 
   153    { 
   154 
   155 
   156        nuunuuElamat.Value--; 
   157    } 
   158 
  105159    void LisaaNuunuu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  106160    { 
  107         PhysicsObject Nuunuu = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  108         Nuunuu.IgnoresCollisionResponse = true; 
   161        Nuunuu = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   162        //Nuunuu.IgnoresCollisionResponse = true; 
  109163        Nuunuu.Position = paikka; 
  110164        Nuunuu.Image = pääviholliskuva; 
  111165        Nuunuu.Tag = "Nuunuu"; 
  112166        Add(Nuunuu); 
   167        //Teletapit.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   168        PlatformWandererBrain aivo = new PlatformWandererBrain(); 
   169        Nuunuu.Brain = aivo; 
   170    } 
   171 
   172    void LisaaTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   173    { 
   174        PhysicsObject Timantti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   175        Timantti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   176        Timantti.Position = paikka; 
   177        Timantti.Image = timanttikuva; 
   178        Timantti.Tag = "Timantti"; 
   179        Add(Timantti); 
  113180    } 
  114181 
   
  142209    } 
  143210 
  144     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Nuunuu) 
   211    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Timantti) 
  145212    { 
  146213        maaliAani.Play(); 
  147         MessageDisplay.Add("Keräsit Nuunuun!"); 
  148         Nuunuu.Destroy(); 
   214        MessageDisplay.Add("Keräsit Timantin!"); 
   215        Timantti.Destroy(); 
  149216         
  150217         
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.csproj.Debug.cachefile

  r3609 r3838  
  22Content\norsu.xnb 
  33Content\tahti.xnb 
  4 Content\kentta1.xnb 
  54Content\Spyro.xnb 
  65Content\Teletapit.xnb 
  76Content\Nuunuu.xnb 
  87Content\Teletappimaa.xnb 
   8Content\kentta1.xnb 
   9Content\timantti.xnb 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3609 r3838  
  459459            <param name="file"></param> 
  460460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObject.MirrorImage"> 
   462            <summary> 
   463            KÀÀntÀÀ olion kuvan vaakasuunnassa. 
   464            </summary> 
   465        </member> 
   466        <member name="M:Jypeli.GameObject.FlipImage"> 
   467            <summary> 
   468            KÀÀntÀÀ olion kuvan pystysuunnassa. 
   469            </summary> 
   470        </member> 
  461471        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  462472            <summary> 
   
  558568            <summary> 
  559569            PysÀyttÀÀ MoveTo-aliohjelmalla aloitetun liikkeen. 
   570            </summary> 
   571        </member> 
   572        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   573            <summary> 
   574            Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   575            </summary> 
   576            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   577            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   578            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   579            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   580            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   581        </member> 
   582        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   583            <summary> 
   584            Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   585            </summary> 
   586            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   587            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   588            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   589            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   590        </member> 
   591        <member name="M:Jypeli.GameObject.SetEquilibrium"> 
   592            <summary> 
   593            Asettaa uuden tasapainoaseman vÀrÀhtelyille. 
   594            </summary> 
   595        </member> 
   596        <member name="M:Jypeli.GameObject.ClearOscillations"> 
   597            <summary> 
   598            Poistaa kaikki vÀrÀhtelyt kappaleelta. 
   599            </summary> 
   600        </member> 
   601        <member name="M:Jypeli.GameObject.Stop"> 
   602            <summary> 
   603            PysÀyttÀÀ kaiken liikkeen. 
  560604            </summary> 
  561605        </member> 
   
  770814            </summary> 
  771815        </member> 
   816        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopAxial(Jypeli.Vector)"> 
   817            <summary> 
   818            PysÀyttÀÀ liikkeen akselin suunnassa. 
   819            </summary> 
   820            <param name="axis">Akseli vektorina (ei vÀliÀ pituudella)</param> 
   821        </member> 
   822        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopAngular"> 
   823            <summary> 
   824            PysÀyttÀÀ kaiken pyörimisliikkeen. 
   825            </summary> 
   826        </member> 
  772827        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
  773828            <summary> 
   
  12201275            </summary> 
  12211276        </member> 
   1277        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.JumpSpeed"> 
   1278            <summary> 
   1279            Hyppynopeus. 
   1280            </summary> 
   1281        </member> 
  12221282        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.Speed"> 
  12231283            <summary> 
  12241284            Nopeus. 
   1285            </summary> 
   1286        </member> 
   1287        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.FallsOffPlatforms"> 
   1288            <summary> 
   1289            Tippuuko aivojen omistaja tasojen reunoilta. 
   1290            </summary> 
   1291        </member> 
   1292        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.TriesToJump"> 
   1293            <summary> 
   1294            YrittÀÀkö aivojen omistaja hypÀtÀ esteen pÀÀlle kun se kÀvelee esteeseen. 
  12251295            </summary> 
  12261296        </member> 
   
  14091479            </summary> 
  14101480        </member> 
   1481        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Irrelevant"> 
   1482            <summary> 
   1483            Ei vÀliÀ. 
   1484            </summary> 
   1485        </member> 
  14111486        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Released"> 
  14121487            <summary> 
   
  15791654            <param name="name">Nimi</param> 
  15801655            <param name="score">PistemÀÀrÀ.</param> 
   1656        </member> 
   1657        <member name="T:Jypeli.UnlimitedAngle"> 
   1658            <summary> 
   1659            Rajoittamaton kulma (asteina ja radiaaneina). 
   1660            Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
   1661            </summary> 
   1662        </member> 
   1663        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Zero"> 
   1664            <summary> 
   1665            Nollakulma. 
   1666            </summary> 
   1667        </member> 
   1668        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.RightAngle"> 
   1669            <summary> 
   1670            Suora kulma (90 astetta). 
   1671            </summary> 
   1672        </member> 
   1673        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.StraightAngle"> 
   1674            <summary> 
   1675            Oikokulma (180 astetta). 
   1676            </summary> 
   1677        </member> 
   1678        <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.FullAngle"> 
   1679            <summary> 
   1680            TÀysikulma (360 astetta). 
   1681            </summary> 
   1682        </member> 
   1683        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Addition(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1684            <summary> 
   1685            Laskee kaksi kulmaa yhteen. 
   1686            </summary> 
   1687            <param name="a">Kulma.</param> 
   1688            <param name="b">Kulma.</param> 
   1689            <returns>Kulmien summa.</returns> 
   1690        </member> 
   1691        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Subtraction(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1692            <summary> 
   1693            VÀhentÀÀ jÀlkimmÀisen kulman ensimmÀisestÀ. 
   1694            </summary> 
   1695            <param name="a">Kulma.</param> 
   1696            <param name="b">Kulma.</param> 
   1697            <returns>Kulmien erotus.</returns> 
   1698        </member> 
   1699        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_UnaryNegation(Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1700            <summary> 
   1701            Ottaa kulman vastakulman. 
   1702            </summary> 
   1703            <param name="a">Kulma.</param> 
   1704        </member> 
   1705        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Multiply(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1706            <summary> 
   1707            Kertoo kulman reaaliluvulla. 
   1708            </summary> 
   1709            <param name="a">Reaaliluku.</param> 
   1710            <param name="b">Kulma.</param> 
   1711            <returns>Kulma.</returns> 
   1712        </member> 
   1713        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Multiply(Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double)"> 
   1714            <summary> 
   1715            Kertoo kulman reaaliluvulla. 
   1716            </summary> 
   1717            <param name="a">Kulma.</param> 
   1718            <param name="b">Reaaliluku.</param> 
   1719            <returns>Kulma.</returns> 
   1720        </member> 
   1721        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Division(Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double)"> 
   1722            <summary> 
   1723            Jakaa kulman reaaliluvulla. 
   1724            </summary> 
   1725            <param name="a">Kulma.</param> 
   1726            <param name="b">Reaaliluku.</param> 
   1727            <returns>Kulma.</returns> 
   1728        </member> 
   1729        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Equality(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1730            <summary> 
   1731            Vertaa kahden kulman yhtÀsuuruutta. 
   1732            </summary> 
   1733            <param name="a">Kulma.</param> 
   1734            <param name="b">Kulma.</param> 
   1735            <returns>YhtÀsuuruus.</returns> 
   1736        </member> 
   1737        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Inequality(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1738            <summary> 
   1739            Vertaa kahden kulman erisuuruutta. 
   1740            </summary> 
   1741            <param name="a">Kulma.</param> 
   1742            <param name="b">Kulma.</param> 
   1743            <returns>Erisuuruus.</returns> 
   1744        </member> 
   1745        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_LessThan(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1746            <summary> 
   1747            Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta toiseen. 
   1748            </summary> 
   1749            <param name="a">Kulma.</param> 
   1750            <param name="b">Kulma.</param> 
   1751            <returns><c>true</c> jos suurempi, <c>false</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
   1752        </member> 
   1753        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_LessThanOrEqual(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1754            <summary> 
   1755            Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta/yhtÀsuuruutta toiseen. 
   1756            </summary> 
   1757            <param name="a">Kulma.</param> 
   1758            <param name="b">Kulma.</param> 
   1759            <returns><c>true</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos pienempi.</returns> 
   1760        </member> 
   1761        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_GreaterThan(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1762            <summary> 
   1763            Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ toiseen. 
   1764            </summary> 
   1765            <param name="a">Kulma.</param> 
   1766            <param name="b">Kulma.</param> 
   1767            <returns><c>true</c> jos pienempi, <c>false</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
   1768        </member> 
   1769        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_GreaterThanOrEqual(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1770            <summary> 
   1771            Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ/yhtÀsuuruutta toiseen. 
   1772            </summary> 
   1773            <param name="a">Kulma.</param> 
   1774            <param name="b">Kulma.</param> 
   1775            <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
   1776        </member> 
   1777        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Explicit(Jypeli.UnlimitedAngle)~Jypeli.Angle"> 
   1778            <summary> 
   1779            Rajoittaa kulman tyyppimuunnoksena. 
   1780            </summary> 
   1781            <param name="angle">Rajoittamaton kulma</param> 
   1782            <returns>Rajoitettu kulma</returns> 
   1783        </member> 
   1784        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Sum(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.Angle)"> 
   1785            <summary> 
   1786            Laskee yhteen rajoittamattoman ja rajoitetun kulman, palauttaen rajoittamattoman kulman. 
   1787            </summary> 
   1788            <param name="a">Rajoittamaton kulma</param> 
   1789            <param name="b">Rajoitettu kulma</param> 
   1790            <returns>Rajoittamaton kulma</returns> 
   1791        </member> 
   1792        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Sum(Jypeli.Angle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   1793            <summary> 
   1794            Laskee yhteen rajoitetun ja rajoittamattoman kulman, palauttaen rajoittamattoman kulman. 
   1795            </summary> 
   1796            <param name="a">Rajoitettu kulma</param> 
   1797            <param name="b">Rajoittamaton kulma</param> 
   1798            <returns>Rajoittamaton kulma</returns> 
   1799        </member> 
   1800        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Limit"> 
   1801            <summary> 
   1802            Palauttaa kulman rajoitettuna vÀlille -180 ja 180 astetta. 
   1803            </summary> 
   1804        </member> 
   1805        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.FromRadians(System.Double)"> 
   1806            <summary> 
   1807            Luo kulman annettujen radiaanien mukaan. 
   1808            </summary> 
   1809            <param name="radian">Radiaanit.</param> 
   1810        </member> 
   1811        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.FromDegrees(System.Double)"> 
   1812            <summary> 
   1813            Luo kulman annettujen asteiden mukaan. 
   1814            </summary> 
   1815            <param name="degree">Asteet.</param> 
   1816        </member> 
   1817        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.DegreeToRadian(System.Double)"> 
   1818            <summary> 
   1819            Muuttaa asteet radiaaneiksi. 
   1820            </summary> 
   1821            <param name="degree">Asteet.</param> 
   1822            <returns></returns> 
   1823        </member> 
   1824        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.RadianToDegree(System.Double)"> 
   1825            <summary> 
   1826            Muuttaa radiaanit asteiksi. 
   1827            </summary> 
   1828            <param name="radian">Radiaanit.</param> 
   1829            <returns></returns> 
   1830        </member> 
   1831        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetHashCode"> 
   1832            <summary> 
   1833            Palauttaa kulmaa yksilöivÀn luvun, tÀssÀ tapauksessa kulman asteluvun. 
   1834            </summary> 
   1835            <returns> 
   1836            Kokonaisluku. 
   1837            </returns> 
   1838        </member> 
   1839        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Equals(System.Object)"> 
   1840            <summary> 
   1841            Tarkistaa kahden kulman yhtÀsuuruuden. Jos parametrinÀ annetaan jotain muuta kuin kulma, tulos on aina epÀtosi. 
   1842            </summary> 
   1843            <param name="obj">Toinen kulma.</param> 
   1844            <returns></returns> 
   1845        </member> 
   1846        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetPositiveRadians"> 
   1847            <summary> 
   1848            Palauttaa kulman radiaaneina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
   1849            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
   1850            </summary> 
   1851            <returns>]0,2pi]</returns> 
   1852        </member> 
   1853        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetPositiveDegrees"> 
   1854            <summary> 
   1855            Palauttaa kulman asteina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
   1856            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
   1857            </summary> 
   1858            <returns>]0,360]</returns> 
   1859        </member> 
   1860        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcSin(System.Double)"> 
   1861            <summary> 
   1862            Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcus-sini. 
   1863            </summary> 
   1864            <param name="d">Lukuarvo vÀlillÀ 0-1.</param> 
   1865            <returns>Kulma.</returns> 
   1866        </member> 
   1867        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcCos(System.Double)"> 
   1868            <summary> 
   1869            Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcuskosini. 
   1870            </summary> 
   1871            <param name="d">Lukuarvo vÀlillÀ 0-1.</param> 
   1872            <returns>Kulma.</returns> 
   1873        </member> 
   1874        <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcTan(System.Double)"> 
   1875            <summary> 
   1876            Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcus-tangentti. 
   1877            </summary> 
   1878            <param name="d">Lukuarvo.</param> 
   1879            <returns>Kulma.</returns> 
   1880        </member> 
   1881        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Degrees"> 
   1882            <summary> 
   1883            Palauttaa tai asettaa kulman asteina. 
   1884            </summary> 
   1885            <value>Asteet.</value> 
   1886        </member> 
   1887        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Radians"> 
   1888            <summary> 
   1889            Palauttaa tai asettaa kulman radiaaneina. 
   1890            </summary> 
   1891            <value>Radiaanit.</value> 
   1892        </member> 
   1893        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.MainDirection"> 
   1894            <summary> 
   1895            Kulmaa vastaava pÀÀilmansuunta. 
   1896            </summary> 
   1897        </member> 
   1898        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Sin"> 
   1899            <summary> 
   1900            Kulman sini. 
   1901            </summary> 
   1902        </member> 
   1903        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Cos"> 
   1904            <summary> 
   1905            Kulman kosini. 
   1906            </summary> 
   1907        </member> 
   1908        <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Tan"> 
   1909            <summary> 
   1910            Kulman tangentti. 
   1911            </summary> 
   1912        </member> 
   1913        <member name="T:Jypeli.GameObjects.Oscillator"> 
   1914            <summary> 
   1915            Harmoninen vÀrÀhtelijÀ. 
   1916            </summary> 
   1917        </member> 
   1918        <member name="T:Jypeli.GameObjects.LinearOscillator"> 
   1919            <summary> 
   1920            Harmoninen vÀrÀhtelijÀ akselin suhteen. 
   1921            </summary> 
   1922        </member> 
   1923        <member name="T:Jypeli.GameObjects.AngularOscillator"> 
   1924            <summary> 
   1925            Harmoninen vÀrÀhtelijÀ pyörintÀliikkeelle. 
   1926            </summary> 
   1927        </member> 
   1928        <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
   1929            <summary> 
   1930            JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
   1931            </summary> 
   1932        </member> 
   1933        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeIn(System.Double)"> 
   1934            <summary> 
   1935            Efekti tulee nÀkyviin tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
   1936            </summary> 
   1937            <param name="timeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti on nÀkyvÀ</param> 
   1938        </member> 
   1939        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeOut(System.Double)"> 
   1940            <summary> 
   1941            Efekti hiipuu nÀkyvistÀ tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
   1942            </summary> 
   1943            <param name="TimeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti katoaa</param> 
   1944        </member> 
   1945        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   1946            <summary> 
   1947            Muodostaja 
   1948            </summary> 
   1949            <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
   1950            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
   1951        </member> 
   1952        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
   1953            <summary> 
   1954            Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
   1955            TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
   1956            </summary> 
   1957        </member> 
   1958        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   1959            <summary> 
   1960            LisÀÀ efektin kentÀlle 
   1961            </summary> 
   1962            <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
   1963            <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
   1964            <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
   1965        </member> 
   1966        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(Jypeli.Vector,System.Int32)"> 
   1967            <summary> 
   1968            LisÀÀ efektin kentÀlle 
   1969            </summary> 
   1970            <param name="position">Paikka.</param> 
   1971            <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
   1972        </member> 
   1973        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
   1974            <summary> 
   1975            Antaa satunnaisen suunnan 
   1976            </summary> 
   1977            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
   1978        </member> 
   1979        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
   1980            <summary> 
   1981            Alustaa yhden partikkelin 
   1982            </summary> 
   1983            <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
   1984            <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
   1985        </member> 
   1986        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
   1987            <summary> 
   1988            Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
   1989            </summary> 
   1990            <param name="time">Gametime</param> 
   1991        </member> 
   1992        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ParticleImage"> 
   1993            <summary> 
   1994            YksittÀisen partikkelin kuva. 
   1995            </summary> 
   1996        </member> 
   1997        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.OuterParticleImage"> 
   1998            <summary> 
   1999            Partikkelin toissijainen kuva. Jos <c>null</c> niin kÀytetÀÀn vain yhtÀ kuvaa. 
   2000            </summary> 
   2001        </member> 
   2002        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
   2003            <summary> 
   2004            Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   2005            </summary> 
   2006        </member> 
   2007        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
   2008            <summary> 
   2009            Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   2010            </summary> 
   2011        </member> 
   2012        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
   2013            <summary> 
   2014            MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
   2015            </summary> 
   2016        </member> 
   2017        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
   2018            <summary> 
   2019            Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2020            </summary> 
   2021        </member> 
   2022        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
   2023            <summary> 
   2024            Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2025            </summary> 
   2026        </member> 
   2027        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
   2028            <summary> 
   2029            Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
   2030            </summary> 
   2031        </member> 
   2032        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
   2033            <summary> 
   2034            Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
   2035            </summary> 
   2036        </member> 
   2037        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
   2038            <summary> 
   2039            Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   2040            </summary> 
   2041        </member> 
   2042        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
   2043            <summary> 
   2044            Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   2045            </summary> 
   2046        </member> 
   2047        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
   2048            <summary> 
   2049            Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2050            </summary> 
   2051        </member> 
   2052        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
   2053            <summary> 
   2054            Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   2055            </summary> 
   2056        </member> 
   2057        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
   2058            <summary> 
   2059            Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   2060            </summary> 
   2061        </member> 
   2062        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
   2063            <summary> 
   2064            Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   2065            </summary> 
   2066        </member> 
   2067        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AlphaAmount"> 
   2068            <summary> 
   2069            Efektin lÀpinÀkyvyyskerroin (0.0-1.0) 
   2070            </summary> 
   2071        </member> 
   2072        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.IgnoreWind"> 
   2073            <summary> 
   2074            Vaikuttaako efektiin tuuli 
   2075            </summary> 
  15812076        </member> 
  15822077        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  17912286            <returns>Taulukko Image-olioita</returns> 
  17922287        </member> 
   2288        <member name="M:Jypeli.Game.LoadImages(System.String,System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
   2289            <summary> 
   2290            Lataa taulukon kuvia contentista. 
   2291            </summary> 
   2292            <param name="baseName">Ennen numeroa tuleva osa nimestÀ.</param> 
   2293            <param name="startIndex">EnsimmÀisen kuvan numero.</param> 
   2294            <param name="endIndex">Viimeisen kuvan numero.</param> 
   2295            <param name="zeroPad">Onko numeron edessÀ tÀytenollia.</param> 
   2296            <returns></returns> 
   2297        </member> 
  17932298        <member name="M:Jypeli.Game.PlaySound(System.String)"> 
  17942299            <summary> 
   
  21702675            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  21712676        </member> 
   2677        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddProtectedCollisionHandler``2(``0,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2678            <summary> 
   2679            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
   2680            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
   2681            </summary> 
   2682            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
   2683            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   2684            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2685        </member> 
  21722686        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject})"> 
  21732687            <summary> 
   
  22692783            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  22702784        </member> 
  2271         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers``2(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2785        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,System.Delegate)"> 
  22722786            <summary> 
  22732787            Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
   
  22782792            <param name="handler">TörmÀyksenkÀsittelijÀ. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  22792793        </member> 
  2280         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   2794        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveProtectedCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,System.Delegate)"> 
  22812795            <summary> 
  22822796            Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
   2797            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  22832798            </summary> 
  22842799            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   
  25153030            <returns></returns> 
  25163031        </member> 
   3032        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.Repeat(System.String,System.Int32)"> 
   3033            <summary> 
   3034            Toistaa merkkijonon annetun mÀÀrÀn verran. 
   3035            </summary> 
   3036            <param name="s">Toistettava merkkijono</param> 
   3037            <param name="times">Kuinka monta kertaa toistetaan</param> 
   3038            <returns>Toistettu merkkijono</returns> 
   3039        </member> 
  25173040        <member name="T:Jypeli.ColorTileMap"> 
  25183041            <summary> 
   
  25223045            </summary> 
  25233046        </member> 
  2524         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod(Jypeli.Color,Jypeli.TileMethod)"> 
  2525             <summary> 
  2526             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn pikselin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  2527             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. 
  2528             </summary> 
  2529             <param name="tileSymbol">Pikselin vÀri</param> 
   3047        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
   3048            <summary> 
   3049            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3050            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3051            Execute. 
   3052            </summary> 
   3053            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  25303054            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  25313055        </member> 
  2532         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTileMethod(System.String,Jypeli.TileMethod)"> 
  2533             <summary> 
  2534             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn pikselin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  2535             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. 
  2536             </summary> 
  2537             <param name="hexCode">Heksakoodi pikselin vÀrille</param> 
   3056        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3057            <summary> 
   3058            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3059            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3060            Execute. 
   3061            </summary> 
   3062            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
   3063            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  25383064            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  2539         </member> 
  2540         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.#ctor(Jypeli.Image)"> 
  2541             <summary> 
  2542             Luo uuden ruutukartan. 
  2543             </summary> 
  2544             <param name="img">Kuva, jossa jokainen pikseli vastaa oliota.</param> 
  2545         </member> 
  2546         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
  2547             <summary> 
  2548             Lukee ruutukentÀn Content-projektin kuvatiedostosta. 
  2549             </summary> 
  2550             <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  2551         </member> 
  2552         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.Execute"> 
  2553             <summary> 
  2554             KÀy kentÀn kaikki pikselit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
  2555             aliohjelmia kunkin pikselin kohdalla. 
   3065            <param name="p1">Parametri</param> 
   3066        </member> 
   3067        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3068            <summary> 
   3069            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3070            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3071            Execute. 
   3072            </summary> 
   3073            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3074            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3075            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3076            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3077            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3078            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3079        </member> 
   3080        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3081            <summary> 
   3082            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3083            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3084            Execute. 
   3085            </summary> 
   3086            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3087            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3088            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3089            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3090            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3091            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3092        </member> 
   3093        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   3094            <summary> 
   3095            KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
   3096            aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
  25563097            </summary> 
  25573098            <remarks> 
   
  25593100            </remarks> 
  25603101        </member> 
  2561         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.Execute(System.Double,System.Double)"> 
  2562             <summary> 
  2563             KÀy kentÀn kaikki pikselit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
  2564             aliohjelmia kunkin pikselin kohdalla. 
   3102        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute(System.Double,System.Double)"> 
   3103            <summary> 
   3104            KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
   3105            aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
  25653106            </summary> 
  25663107            <remarks> 
   
  25703111            <param name="tileHeight">Yhden ruudun korkeus.</param> 
  25713112        </member> 
  2572         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.GetTile(System.Int32,System.Int32)"> 
  2573             <summary> 
  2574             Palauttaa ruudussa olevan pikselin vÀrin. 
   3113        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0[])"> 
   3114            <summary> 
   3115            Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
   3116            isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
   3117            </summary> 
   3118            <param name="symbols">Optimoitavat symbolit</param> 
   3119        </member> 
   3120        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0)"> 
   3121            <summary> 
   3122            Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
   3123            isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
   3124            </summary> 
   3125            <param name="sym">Optimoitava symboli</param> 
   3126        </member> 
   3127        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetLength(System.Int32)"> 
   3128            <summary> 
   3129            Palauttaa annetun dimension pituuden (merkkeinÀ, ei pikseleinÀ). 
   3130            </summary> 
   3131            <param name="dimension">Dimensio. 0 antaa kentÀn korkeuden, 1 leveyden.</param> 
   3132            <returns>Annetun dimension koko</returns> 
   3133        </member> 
   3134        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetTile(System.Int32,System.Int32)"> 
   3135            <summary> 
   3136            Palauttaa ruudussa olevan symbolin. 
  25753137            </summary> 
  25763138            <param name="row">Rivi</param> 
  25773139            <param name="col">Sarake</param> 
  2578             <returns>Merkki</returns> 
  2579         </member> 
  2580         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.SetTile(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
  2581             <summary> 
  2582             Asettaa ruudussa olevan pikselin vÀrin. 
   3140            <returns>symbolin</returns> 
   3141        </member> 
   3142        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTile(System.Int32,System.Int32,`0)"> 
   3143            <summary> 
   3144            Asettaa ruudussa olevan symbolin. 
  25833145            </summary> 
  25843146            <param name="row">Rivi</param> 
  25853147            <param name="col">Sarake</param> 
  25863148            <param name="c">Uusi merkki</param> 
  2587             <returns>Merkki</returns> 
  2588         </member> 
  2589         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.ChangeSize(Jypeli.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3149            <returns>symbolin</returns> 
   3150        </member> 
   3151        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
  25903152            <summary> 
  25913153            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa. 
   
  25963158            <returns></returns> 
  25973159        </member> 
  2598         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3160        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
  25993161            <summary> 
  26003162            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa tietyllÀ kertoimilla. 
   
  26053167            <returns></returns> 
  26063168        </member> 
  2607         <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.ReadFromFile(System.String)"> 
  2608             <summary> 
  2609             Lukee kentÀn ruudut tiedostosta. 
  2610             </summary> 
  2611             <param name="path">Tiedoston polku</param> 
  2612             <returns>KentÀn ruudut kaksiulotteisessa taulukossa</returns> 
  2613         </member> 
  2614         <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.TileImage"> 
  2615             <summary> 
  2616             Kuva, joka mÀÀrittÀÀ kentÀn. 
  2617             </summary> 
   3169        <member name="P:Jypeli.AbstractTileMap`1.RowCount"> 
   3170            <summary> 
   3171            Rivien mÀÀrÀ kentÀssÀ (pystysuoraan). 
   3172            </summary> 
   3173        </member> 
   3174        <member name="P:Jypeli.AbstractTileMap`1.ColumnCount"> 
   3175            <summary> 
   3176            Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
   3177            </summary> 
   3178        </member> 
   3179        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.#ctor(Jypeli.Image)"> 
   3180            <summary> 
   3181            Luo uuden ruutukartan. 
   3182            </summary> 
   3183            <param name="img">Kuva, jossa jokainen pikseli vastaa oliota.</param> 
   3184        </member> 
   3185        <member name="M:Jypeli.ColorTileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
   3186            <summary> 
   3187            Lukee ruutukentÀn Content-projektin kuvatiedostosta. 
   3188            </summary> 
   3189            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  26183190        </member> 
  26193191        <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.ColorTolerance"> 
   
  26243196            </summary> 
  26253197        </member> 
  2626         <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.RowCount"> 
  2627             <summary> 
  2628             Rivien mÀÀrÀ kentÀssÀ (pystysuoraan). 
  2629             </summary> 
  2630         </member> 
  2631         <member name="P:Jypeli.ColorTileMap.ColumnCount"> 
  2632             <summary> 
  2633             Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
  2634             </summary> 
  2635         </member> 
  26363198        <member name="T:Jypeli.Angle"> 
  26373199            <summary> 
  2638             Kulma (asteina ja radiaaneina). 
   3200            Suuntakulma (rajoitettu -180 ja 180 asteen vÀlille) asteina ja radiaaneina. 
  26393201            Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
  26403202            </summary> 
   
  27543316            <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
  27553317        </member> 
   3318        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Explicit(Jypeli.Angle)~Jypeli.UnlimitedAngle"> 
   3319            <summary> 
   3320            Poistaa kulman rajoituksen tyyppimuunnoksena. 
   3321            </summary> 
   3322            <param name="angle">Rajoitettu kulma</param> 
   3323            <returns>Rajoittamaton kulma</returns> 
   3324        </member> 
   3325        <member name="M:Jypeli.Angle.Sum(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.Angle)"> 
   3326            <summary> 
   3327            Laskee yhteen rajoittamattoman ja rajoitetun kulman, palauttaen rajoitetun kulman. 
   3328            </summary> 
   3329            <param name="a">Rajoittamaton kulma</param> 
   3330            <param name="b">Rajoitettu kulma</param> 
   3331            <returns>Rajoitettu kulma</returns> 
   3332        </member> 
   3333        <member name="M:Jypeli.Angle.Sum(Jypeli.Angle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
   3334            <summary> 
   3335            Laskee yhteen rajoitetun ja rajoittamattoman kulman, palauttaen rajoitetun kulman. 
   3336            </summary> 
   3337            <param name="a">Rajoitettu kulma</param> 
   3338            <param name="b">Rajoittamaton kulma</param> 
   3339            <returns>Rajoitettu kulma</returns> 
   3340        </member> 
   3341        <member name="M:Jypeli.Angle.Unlimit"> 
   3342            <summary> 
   3343            Palauttaa vastaavan rajoittamattoman kulman. 
   3344            </summary> 
   3345        </member> 
  27563346        <member name="M:Jypeli.Angle.FromRadians(System.Double)"> 
  27573347            <summary> 
   
  29293519            <summary> 
  29303520            Pystysuuntainen yksikkövektori (pituus 1, suunta ylös). 
   3521            </summary> 
   3522        </member> 
   3523        <member name="F:Jypeli.Vector.Diagonal"> 
   3524            <summary> 
   3525            Diagonaalivektori (1,1) 
  29313526            </summary> 
  29323527        </member> 
   
  37984393            <returns>Peilattu animaatio</returns> 
  37994394        </member> 
   4395        <member name="M:Jypeli.Animation.Reverse(Jypeli.Animation)"> 
   4396            <summary> 
   4397            Palauttaa animaation, joka toistuu lopusta alkuun. 
   4398            </summary> 
   4399            <param name="anim">Animaatio</param> 
   4400            <returns>KÀÀnnetty animaatio</returns> 
   4401        </member> 
  38004402        <member name="M:Jypeli.Animation.Start"> 
  38014403            <summary> 
   
  38654467            <summary> 
  38664468            Animaation korkeus. Nolla, jos animaatiossa ei ole yhtÀÀn ruutua. 
   4469            </summary> 
   4470        </member> 
   4471        <member name="P:Jypeli.Animation.Size"> 
   4472            <summary> 
   4473            Animaation koko. Vector.Zero, jos animaatiossa ei ole yhtÀÀn ruutua. 
  38674474            </summary> 
  38684475        </member> 
   
  39904597            <returns></returns> 
  39914598        </member> 
   4599        <member name="M:Jypeli.Color.FromPaintDotNet(System.Int32,System.Int32)"> 
   4600            <summary> 
   4601            Antaa vÀrin Paint.net -ohjelman paletista. 
   4602            </summary> 
   4603            <param name="row">Rivi (0-1)</param> 
   4604            <param name="col">Sarake (0-15)</param> 
   4605            <returns>VÀri</returns> 
   4606        </member> 
  39924607        <member name="M:Jypeli.Color.GetAlpha(System.UInt32)"> 
  39934608            <summary> 
   
  40614676            <returns></returns> 
  40624677        </member> 
   4678        <member name="M:Jypeli.Color.ToIntRGB"> 
   4679            <summary> 
   4680            Muuttaa vÀrin RGB-kokonaisluvuksi 
   4681            </summary> 
   4682            <returns></returns> 
   4683        </member> 
  40634684        <member name="M:Jypeli.Color.ToUInt"> 
  40644685            <summary> 
   
  40714692            Palautetaan vÀri heksamerkkijonona 
  40724693            </summary> 
   4694            <returns></returns> 
   4695        </member> 
   4696        <member name="M:Jypeli.Color.ToString(System.Boolean)"> 
   4697            <summary> 
   4698            Palautetaan vÀri heksamerkkijonona. 
   4699            </summary> 
   4700            <param name="alpha">Otetaanko lÀpinÀkyvyys mukaan (8 merkin heksakoodi)</param> 
  40734701            <returns></returns> 
  40744702        </member> 
   
  41184746        <member name="F:Jypeli.Color.Black"> 
  41194747            <summary> 
  4120             Musta 
   4748            Musta. 
   4749            </summary> 
   4750        </member> 
   4751        <member name="F:Jypeli.Color.BloodRed"> 
   4752            <summary> 
   4753            Verenpunainen. 
  41214754            </summary> 
  41224755        </member> 
   
  41314764            </summary> 
  41324765        </member> 
   4766        <member name="F:Jypeli.Color.BrightGreen"> 
   4767            <summary> 
   4768            Kirkkaan vihreÀ. 
   4769            </summary> 
   4770        </member> 
  41334771        <member name="F:Jypeli.Color.Brown"> 
  41344772            <summary> 
   
  41364774            </summary> 
  41374775        </member> 
   4776        <member name="F:Jypeli.Color.BrownGreen"> 
   4777            <summary> 
   4778            RuskeanvihreÀ. 
   4779            </summary> 
   4780        </member> 
  41384781        <member name="F:Jypeli.Color.Crimson"> 
  41394782            <summary> 
   
  41514794            </summary> 
  41524795        </member> 
   4796        <member name="F:Jypeli.Color.DarkAzure"> 
   4797            <summary> 
   4798            Tumma asuuri. 
   4799            </summary> 
   4800        </member> 
  41534801        <member name="F:Jypeli.Color.DarkBrown"> 
  41544802            <summary> 
   
  41664814            </summary> 
  41674815        </member> 
   4816        <member name="F:Jypeli.Color.DarkForestGreen"> 
   4817            <summary> 
   4818            Tumma metsÀnvihreÀ. 
   4819            </summary> 
   4820        </member> 
  41684821        <member name="F:Jypeli.Color.DarkGray"> 
  41694822            <summary> 
   
  41764829            </summary> 
  41774830        </member> 
   4831        <member name="F:Jypeli.Color.DarkJungleGreen"> 
   4832            <summary> 
   4833            Tumma viidakonvihreÀ. 
   4834            </summary> 
   4835        </member> 
  41784836        <member name="F:Jypeli.Color.DarkMagenta"> 
  41794837            <summary> 
  4180             Tumma magenta (pinkki). 
   4838            Tumma magenta (purppura). 
  41814839            </summary> 
  41824840        </member> 
  41834841        <member name="F:Jypeli.Color.DarkOrange"> 
  41844842            <summary> 
  4185             Tumma oranssi. 
   4843            Tumma oranssi / ruskea. 
  41864844            </summary> 
  41874845        </member> 
   
  42014859            </summary> 
  42024860        </member> 
   4861        <member name="F:Jypeli.Color.DarkYellow"> 
   4862            <summary> 
   4863            Tumma keltainen (oliivi). 
   4864            </summary> 
   4865        </member> 
   4866        <member name="F:Jypeli.Color.DarkYellowGreen"> 
   4867            <summary> 
   4868            Tumma keltavihreÀ (ruskeanvihreÀ). 
   4869            </summary> 
   4870        </member> 
  42034871        <member name="F:Jypeli.Color.Emerald"> 
  42044872            <summary> 
   
  42364904            </summary> 
  42374905        </member> 
   4906        <member name="F:Jypeli.Color.HanPurple"> 
   4907            <summary> 
   4908            Sinipurppurainen vÀri Han-dynastian ajoilta. 
   4909            </summary> 
   4910        </member> 
   4911        <member name="F:Jypeli.Color.Harlequin"> 
   4912            <summary> 
   4913            Harlekiini (hieman keltaisella sÀvytetty kirkas vihreÀ). 
   4914            </summary> 
   4915        </member> 
  42384916        <member name="F:Jypeli.Color.HotPink"> 
  42394917            <summary> 
   
  42464924            </summary> 
  42474925        </member> 
   4926        <member name="F:Jypeli.Color.JungleGreen"> 
   4927            <summary> 
   4928            ViidakonvihreÀ. 
   4929            </summary> 
   4930        </member> 
   4931        <member name="F:Jypeli.Color.Lavender"> 
   4932            <summary> 
   4933            Laventeli. 
   4934            </summary> 
   4935        </member> 
  42484936        <member name="F:Jypeli.Color.LightBlue"> 
  42494937            <summary> 
   
  43165004            </summary> 
  43175005        </member> 
   5006        <member name="F:Jypeli.Color.MidnightBlue"> 
   5007            <summary> 
   5008            Keskiyön sininen. 
   5009            </summary> 
   5010        </member> 
   5011        <member name="F:Jypeli.Color.Mint"> 
   5012            <summary> 
   5013            MintunvihreÀ. 
   5014            </summary> 
   5015        </member> 
  43185016        <member name="F:Jypeli.Color.Navy"> 
  43195017            <summary> 
   
  43215019            </summary> 
  43225020        </member> 
   5021        <member name="F:Jypeli.Color.Olive"> 
   5022            <summary> 
   5023            Oliivi (tumma keltainen). 
   5024            </summary> 
   5025        </member> 
  43235026        <member name="F:Jypeli.Color.Orange"> 
  43245027            <summary> 
   
  43315034            </summary> 
  43325035        </member> 
   5036        <member name="F:Jypeli.Color.PaintDotNetBlue"> 
   5037            <summary> 
   5038            Paint.NETin sininen vÀri. 
   5039            </summary> 
   5040        </member> 
   5041        <member name="F:Jypeli.Color.PaintDotNetMagenta"> 
   5042            <summary> 
   5043            Paint.NETin magenta (pinkki) vÀri. 
   5044            </summary> 
   5045        </member> 
  43335046        <member name="F:Jypeli.Color.Pink"> 
  43345047            <summary> 
   
  43465059            </summary> 
  43475060        </member> 
   5061        <member name="F:Jypeli.Color.Rose"> 
   5062            <summary> 
   5063            Rose (punainen). 
   5064            </summary> 
   5065        </member> 
   5066        <member name="F:Jypeli.Color.RosePink"> 
   5067            <summary> 
   5068            Rose-pinkki. 
   5069            </summary> 
   5070        </member> 
  43485071        <member name="F:Jypeli.Color.Ruby"> 
  43495072            <summary> 
   
  43565079            </summary> 
  43575080        </member> 
   5081        <member name="F:Jypeli.Color.SeaGreen"> 
   5082            <summary> 
   5083            Merensininen. 
   5084            </summary> 
   5085        </member> 
  43585086        <member name="F:Jypeli.Color.Silver"> 
  43595087            <summary> 
   
  43795107            <summary> 
  43805108            Lumenvalkoinen. 
   5109            </summary> 
   5110        </member> 
   5111        <member name="F:Jypeli.Color.SpringGreen"> 
   5112            <summary> 
   5113            KevÀÀn vihreÀ. 
  43815114            </summary> 
  43825115        </member> 
   
  46575390            <returns>VÀritetyt kuvat.</returns> 
  46585391        </member> 
  4659         <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color,System.Double,System.Boolean)"> 
   5392        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color,System.Double,System.Boolean,System.Boolean)"> 
  46605393            <summary> 
  46615394            Korvaa vÀrin toisella vÀrillÀ. 
   
  46655398            <param name="tolerance">Kuinka paljon korvattava vÀri voi poiketa annetusta.</param> 
  46665399            <param name="blend">SÀvytetÀÀnkö korvattavaa vÀriÀ sen mukaan kuinka kaukana se on alkuperÀisestÀ vÀristÀ</param> 
   5400            <param name="blendAlpha">Vaaditaanko tÀsmÀlleen sama lÀpinÀkyvyys ennen kuin korvataan</param> 
  46675401        </member> 
  46685402        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  48535587            </summary> 
  48545588        </member> 
  4855         <member name="M:Jypeli.TileMap.SetTileMethod(System.Char,Jypeli.TileMethod)"> 
  4856             <summary> 
  4857             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn merkin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  4858             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  4859             <c>Execute</c> eikÀ <c>Insert</c>. 
  4860             </summary> 
  4861         </member> 
  48625589        <member name="M:Jypeli.TileMap.#ctor(System.Char[0:,0:])"> 
  48635590            <summary> 
   
  48835610            </summary> 
  48845611            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  4885         </member> 
  4886         <member name="M:Jypeli.TileMap.Execute"> 
  4887             <summary> 
  4888             KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
  4889             aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
  4890             </summary> 
  4891             <remarks> 
  4892             Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
  4893             </remarks> 
  4894         </member> 
  4895         <member name="M:Jypeli.TileMap.Execute(System.Double,System.Double)"> 
  4896             <summary> 
  4897             KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
  4898             aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
  4899             </summary> 
  4900             <remarks> 
  4901             Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
  4902             </remarks> 
  4903             <param name="tileWidth">Yhden ruudun leveys.</param> 
  4904             <param name="tileHeight">Yhden ruudun korkeus.</param> 
  49055612        </member> 
  49065613        <member name="M:Jypeli.TileMap.Insert"> 
   
  49205627            <param name="tileHeight">Ruudun korkeus.</param> 
  49215628        </member> 
  4922         <member name="M:Jypeli.TileMap.GetLength(System.Int32)"> 
  4923             <summary> 
  4924             Palauttaa annetun dimension pituuden (merkkeinÀ, ei pikseleinÀ). 
  4925             </summary> 
  4926             <param name="dimension">Dimensio. 0 antaa kentÀn korkeuden, 1 leveyden.</param> 
  4927             <returns>Annetun dimension koko</returns> 
  4928         </member> 
  4929         <member name="M:Jypeli.TileMap.GetTile(System.Int32,System.Int32)"> 
  4930             <summary> 
  4931             Palauttaa ruudussa olevan merkin. 
  4932             </summary> 
  4933             <param name="row">Rivi</param> 
  4934             <param name="col">Sarake</param> 
  4935             <returns>Merkki</returns> 
  4936         </member> 
  4937         <member name="M:Jypeli.TileMap.SetTile(System.Int32,System.Int32,System.Char)"> 
  4938             <summary> 
  4939             Asettaa ruudussa olevan merkin. 
  4940             </summary> 
  4941             <param name="row">Rivi</param> 
  4942             <param name="col">Sarake</param> 
  4943             <param name="c">Uusi merkki</param> 
  4944             <returns>Merkki</returns> 
  4945         </member> 
  4946         <member name="M:Jypeli.TileMap.ChangeSize(Jypeli.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
  4947             <summary> 
  4948             Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa. 
  4949             </summary> 
  4950             <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
  4951             <param name="newWidth">Uusi leveys oliolle</param> 
  4952             <param name="newHeight">Uusi korkeus oliolle</param> 
  4953             <returns></returns> 
  4954         </member> 
  4955         <member name="M:Jypeli.TileMap.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
  4956             <summary> 
  4957             Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa tietyllÀ kertoimilla. 
  4958             </summary> 
  4959             <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
  4960             <param name="widthMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle leveydelle</param> 
  4961             <param name="heightMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle korkeudelle</param> 
  4962             <returns></returns> 
  4963         </member> 
  49645629        <member name="M:Jypeli.TileMap.ReadFromFile(System.String)"> 
  49655630            <summary> 
   
  49695634            <returns>KentÀn ruudut kaksiulotteisessa taulukossa</returns> 
  49705635        </member> 
  4971         <member name="P:Jypeli.TileMap.Tiles"> 
  4972             <summary> 
  4973             Ruutukartan merkkitaulukko 
  4974             </summary> 
  4975         </member> 
  49765636        <member name="P:Jypeli.TileMap.Item(System.Char)"> 
  49775637            <summary> 
   
  49805640            </summary> 
  49815641        </member> 
  4982         <member name="P:Jypeli.TileMap.RowCount"> 
  4983             <summary> 
  4984             Rivien mÀÀrÀ kentÀssÀ (pystysuoraan). 
  4985             </summary> 
  4986         </member> 
  4987         <member name="P:Jypeli.TileMap.ColumnCount"> 
  4988             <summary> 
  4989             Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
  4990             </summary> 
  4991         </member> 
  49925642        <member name="T:Jypeli.MediaPlayer"> 
  49935643            <summary> 
   
  50395689            <summary> 
  50405690            Sovittaa taustakuvan kentÀn kokoiseksi. 
   5691            </summary> 
   5692        </member> 
   5693        <member name="M:Jypeli.Widgets.Background.TileToLevel"> 
   5694            <summary> 
   5695            Toistaa kuvaa vaaka- ja pystysuunnassa niin ettÀ kuvio peittÀÀ koko kentÀn. 
  50415696            </summary> 
  50425697        </member> 
   
  91829837            <returns><code>true</code> jos hyppÀys onnistui.</returns> 
  91839838        </member> 
   9839        <member name="M:PlatformCharacter.IsAboutToFall"> 
   9840            <summary> 
   9841            Onko hahmo astumassa tyhjÀn pÀÀlle. 
   9842            </summary> 
   9843            <returns><code>true</code> jos on menossa tyhjÀn pÀÀlle.</returns> 
   9844        </member> 
  91849845        <member name="M:PlatformCharacter.ForceJump(System.Double)"> 
  91859846            <summary> 
   
  92289889            </summary> 
  92299890        </member> 
  9230         <member name="P:PlatformCharacter.LeftWalkingAnimation"> 
  9231             <summary> 
  9232             KÀvelyanimaatio vasemmalle. 
  9233             </summary> 
  9234         </member> 
  9235         <member name="P:PlatformCharacter.RightWalkingAnimation"> 
  9236             <summary> 
  9237             KÀvelyanimaatio oikealle. 
  9238             </summary> 
  9239         </member> 
  9240         <member name="P:PlatformCharacter.LeftIdleAnimation"> 
  9241             <summary> 
  9242             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  9243             kÀÀntyneenÀ vasemmalle. 
  9244             </summary> 
  9245         </member> 
  9246         <member name="P:PlatformCharacter.RightIdleAnimation"> 
  9247             <summary> 
  9248             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  9249             kÀÀntyneenÀ oikealle. 
   9891        <member name="P:PlatformCharacter.AnimWalk"> 
   9892            <summary> 
   9893            KÀvelyanimaatio (oikealle) 
   9894            </summary> 
   9895        </member> 
   9896        <member name="P:PlatformCharacter.AnimJump"> 
   9897            <summary> 
   9898            Hyppyanimaatio (oikealle) 
   9899            </summary> 
   9900        </member> 
   9901        <member name="P:PlatformCharacter.AnimFall"> 
   9902            <summary> 
   9903            Putoamisanimaatio (oikealle) 
   9904            </summary> 
   9905        </member> 
   9906        <member name="P:PlatformCharacter.LoopJumpAnim"> 
   9907            <summary> 
   9908            Toistetaanko hyppyanimaatiota useammin kuin kerran. 
   9909            </summary> 
   9910        </member> 
   9911        <member name="P:PlatformCharacter.LoopFallAnim"> 
   9912            <summary> 
   9913            Toistetaanko putoamisanimaatiota useammin kuin kerran. 
   9914            </summary> 
   9915        </member> 
   9916        <member name="P:PlatformCharacter.AnimIdle"> 
   9917            <summary> 
   9918            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan (kÀÀntyneenÀ oikealle) 
  92509919            </summary> 
  92519920        </member> 
   
  940910078            <summary> 
  941010079            Kuinka kauan kestÀÀ, ettÀ asetta voidaan kÀyttÀÀ uudestaan. 
   10080            </summary> 
   10081        </member> 
   10082        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.FireRate"> 
   10083            <summary> 
   10084            Tulinopeus (ammusta sekunnissa) 
  941110085            </summary> 
  941210086        </member> 
   
  995610630            <summary> 
  995710631            JÀrjestelmÀ rÀjÀhdyksille 
  9958             </summary> 
  9959         </member> 
  9960         <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
  9961             <summary> 
  9962             JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
  9963             </summary> 
  9964         </member> 
  9965         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeIn(System.Double)"> 
  9966             <summary> 
  9967             Efekti tulee nÀkyviin tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  9968             </summary> 
  9969             <param name="timeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti on nÀkyvÀ</param> 
  9970         </member> 
  9971         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeOut(System.Double)"> 
  9972             <summary> 
  9973             Efekti hiipuu nÀkyvistÀ tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  9974             </summary> 
  9975             <param name="TimeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti katoaa</param> 
  9976         </member> 
  9977         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
  9978             <summary> 
  9979             Muodostaja 
  9980             </summary> 
  9981             <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
  9982             <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
  9983         </member> 
  9984         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
  9985             <summary> 
  9986             Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
  9987             TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
  9988             </summary> 
  9989         </member> 
  9990         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  9991             <summary> 
  9992             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  9993             </summary> 
  9994             <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
  9995             <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
  9996             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  9997         </member> 
  9998         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(Jypeli.Vector,System.Int32)"> 
  9999             <summary> 
  10000             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  10001             </summary> 
  10002             <param name="position">Paikka.</param> 
  10003             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  10004         </member> 
  10005         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
  10006             <summary> 
  10007             Antaa satunnaisen suunnan 
  10008             </summary> 
  10009             <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  10010         </member> 
  10011         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  10012             <summary> 
  10013             Alustaa yhden partikkelin 
  10014             </summary> 
  10015             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  10016             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  10017         </member> 
  10018         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
  10019             <summary> 
  10020             Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
  10021             </summary> 
  10022             <param name="time">Gametime</param> 
  10023         </member> 
  10024         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ParticleImage"> 
  10025             <summary> 
  10026             YksittÀisen partikkelin kuva. 
  10027             </summary> 
  10028         </member> 
  10029         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.OuterParticleImage"> 
  10030             <summary> 
  10031             Partikkelin toissijainen kuva. Jos <c>null</c> niin kÀytetÀÀn vain yhtÀ kuvaa. 
  10032             </summary> 
  10033         </member> 
  10034         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
  10035             <summary> 
  10036             Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  10037             </summary> 
  10038         </member> 
  10039         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
  10040             <summary> 
  10041             Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  10042             </summary> 
  10043         </member> 
  10044         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
  10045             <summary> 
  10046             MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
  10047             </summary> 
  10048         </member> 
  10049         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
  10050             <summary> 
  10051             Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  10052             </summary> 
  10053         </member> 
  10054         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
  10055             <summary> 
  10056             Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  10057             </summary> 
  10058         </member> 
  10059         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
  10060             <summary> 
  10061             Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
  10062             </summary> 
  10063         </member> 
  10064         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
  10065             <summary> 
  10066             Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
  10067             </summary> 
  10068         </member> 
  10069         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
  10070             <summary> 
  10071             Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  10072             </summary> 
  10073         </member> 
  10074         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
  10075             <summary> 
  10076             Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  10077             </summary> 
  10078         </member> 
  10079         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
  10080             <summary> 
  10081             Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  10082             </summary> 
  10083         </member> 
  10084         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
  10085             <summary> 
  10086             Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  10087             </summary> 
  10088         </member> 
  10089         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
  10090             <summary> 
  10091             Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  10092             </summary> 
  10093         </member> 
  10094         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
  10095             <summary> 
  10096             Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  10097             </summary> 
  10098         </member> 
  10099         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AlphaAmount"> 
  10100             <summary> 
  10101             Efektin lÀpinÀkyvyyskerroin (0.0-1.0) 
  10102             </summary> 
  10103         </member> 
  10104         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.IgnoreWind"> 
  10105             <summary> 
  10106             Vaikuttaako efektiin tuuli 
  1010710632            </summary> 
  1010810633        </member> 
   
  1362114146            <summary> 
  1362214147            Paikka ÀÀnessÀ sekunteina (missÀ kohtaa toistoa ollaan). Ei voi asettaa. 
   14148            </summary> 
   14149        </member> 
   14150        <member name="P:Jypeli.SoundEffect.IsPlaying"> 
   14151            <summary> 
   14152            Toistetaanko ÀÀntÀ parhaillaan. 
  1362314153            </summary> 
  1362414154        </member> 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r3609 r3838  
  1515C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Nuunuu.xnb 
  1616C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Teletappimaa.xnb 
   17C:\MyTemp\NikoKa\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/cachefile-{A01B3623-56E7-4389-952B-3444E5E69669}-targetpath.txt

  r3609 r3838  
  22Content\norsu.xnb 
  33Content\tahti.xnb 
  4 Content\kentta1.xnb 
  54Content\Spyro.xnb 
  65Content\Teletapit.xnb 
  76Content\Nuunuu.xnb 
  87Content\Teletappimaa.xnb 
   8Content\kentta1.xnb 
   9Content\timantti.xnb 
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/Tasohyppelypeli1Content.contentproj

  r3675 r3838  
  9797    <Folder Include="Music\" /> 
  9898  </ItemGroup> 
   99  <ItemGroup> 
   100    <Compile Include="timantti.jpg"> 
   101      <Name>timantti</Name> 
   102      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   103      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
  99106  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  100107  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/27/NikoKa/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/kentta1.txt

  r3675 r3838  
  11          
  2          N T 
   2         Y N 
  33        #####   
  44 
  5      T    N    T 
   5     T    Y    T 
  66    ###  ###  ###      
  77                         
  8     T  N    T   T 
  9   ### ###  ###  ### 
   8    T   Y    T   T 
   9  ###  ###  ###  ### 
  1010 
  11  T   T  N     T   T    N   
   11 T   T  Y     T   T    Y   
  1212 ##########   #######  ### 
  1313 
  14   T    N     T   N    T   N 
   14  T    Y     T   Y    T   Y 
  1515 ###  ###   #######  ######## 
  1616 
  17        T  S  T   N 
  18 ############################ 
   17       T  S  T   Y    
   18############################## 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.