Changeset 3808


Ignore:
Timestamp:
2012-07-27 12:30:08 (11 years ago)
Author:
alvirmas
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/AleksanteriV/Water wey/Water wey
Files:
5 added
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/AleksanteriV/Water wey/Water wey/Water wey/Water_wey.cs

  r3771 r3808  
  2626    PhysicsObject vesi; 
  2727    PhysicsObject palikka; 
   28    PhysicsObject kulma1; 
   29    PhysicsObject kulma2; 
   30    PhysicsObject kulma3; 
   31    PhysicsObject kulma4; 
   32    int siittiolkm = 0; 
  2833    Pelaaja pelaaja; 
  2934    Pelaaja pelaaja2; 
   
  3439    IntMeter pistelaskuri2; 
  3540    bool survival = false; 
   41    bool StoryMode = false; 
  3642 
  3743    public override void Begin() 
   
  4955    { 
  5056        survival = true; 
   57        StoryMode = false; 
   58 
  5159        MediaPlayer.Play("musat/Mega game aqvashop"); 
  5260        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   
  7987 
  8088        int Laskuri = 0; 
  81         // int laskuri2 = 0; 
  8289        while (Laskuri < 1000) 
  8390        { 
   
  9299            Laskuri++; 
  93100        } 
  94  
  95101        LuoKala(pelaaja); 
  96102        LuoKala(pelaaja2); 
   
  99105    void AloitaStoryMode() 
  100106    { 
   107        StoryMode = true; 
   108        survival = false; 
   109 
  101110        LuoKentta(); 
  102111        Camera.Follow(pelaaja); 
  103         Camera.ZoomFactor = 10; 
   112        Camera.ZoomFactor = 20; 
  104113        MediaPlayer.Play("musat/Mega game aqvashop"); 
  105114        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  106         //PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  107         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta peli");//Confirm 
  108  
   115        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta peli"); 
  109116        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Begin, "aloita alusta"); 
  110         // Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, Gravity, new Vector(-100, 0); 
  111117        pistelaskuri1 = LuoPistelaskuriJaNaytto(Screen.Left + 100, Screen.Top - 100, new Color(0, 0, 255, 255), Color.White); 
  112         pistelaskuri2 = LuoPistelaskuriJaNaytto(Screen.Right - 100, Screen.Top - 100, new Color(255, 255, 0, 255), Color.Black); 
  113  
  114         //AddCollisionHandler(pelaaja, "siittio", CollisionHandler.AddMeterValue(pistelaskuri1, 1)); 
  115         //LuoSiittio(); 
   118        pistelaskuri1.MaxValue = siittiolkm; 
   119        AddCollisionHandler(pelaaja, "siittio", CollisionHandler.AddMeterValue(pistelaskuri1, 1)); 
  116120        lisaaohjaimet(); 
  117121        luopelaajalleelämänäytto(pelaaja, Screen.Left + 200, Screen.Top - 100); 
  118  
  119         // Gravity = new Vector(0, -500); 
  120122        Level.CreateBorders(); 
  121         //IsFullScreen = true; 
  122123        Level.Background.Image = LoadImage("kentta/underwater"); 
  123124        Level.Background.FitToLevel(); 
  124125        Camera.StayInLevel = true; 
  125  
  126         int Laskuri = 0; 
  127         // int laskuri2 = 0; 
  128         //while (Laskuri < 1000) 
  129         //{ 
  130         //    vesi = new PhysicsObject(25, 25); 
  131         //    vesi.Shape = Shape.Circle; 
  132  
  133         //    vesi.Color = new Color(0, 0, 100, 5); 
  134         //    vesi.Mass = 0.5; 
  135         //    vesi.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
  136         //    vesi.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
  137         //    Add(vesi); 
  138         //    Laskuri++; 
  139         //} 
  140  
  141  
  142     } 
  143  
  144  
  145     //-----------------------------------------------------------------------Aliohjelmat 
   126        pistelaskuri1.UpperLimit += KaikkiKeratty; 
   127    } 
  146128    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
  147129    { 
   
  156138             
  157139        } 
  158     }  
  159  
   140    } 
   141    void KaikkiKeratty() 
   142    { 
   143     
   144    } 
  160145    void LuoKentta() 
  161146    { 
  162         //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
  163147        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta/kentta1"); 
  164  
  165         //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
  166148        kentta.SetTileMethod("00FF00", delegate(Vector paikka, double l, double k) { pelaaja = LuoPelaaja(paikka, 5, 2.5, pelaaja1Kuvat); pelaaja.Mass = 1000; pelaaja.LinearDamping = 0.96; }); 
  167149        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LuoPalikka); 
  168150        kentta.SetTileMethod("FF006E", Luotausta); 
  169151        kentta.SetTileMethod("FF0000", LuoSiittio); 
   152        kentta.SetTileMethod("0094FF", luokulma1); 
   153        kentta.SetTileMethod("00FFFF", luokulma2); 
   154        kentta.SetTileMethod("FF6A00", luokulma3); 
   155        kentta.SetTileMethod("FFD800", luokulma4); 
  170156        kentta.Execute(2, 2); 
  171157    } 
  172  
  173  
  174158    IntMeter LuoPistelaskuriJaNaytto(double x, double y, Color naytonTausta, Color tekstinVari) 
  175159    { 
   
  187171 
  188172    } 
  189  
   173    void luokulma1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   174    { 
   175        PhysicsObject kulma1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   176        kulma1.Position = paikka; 
   177        kulma1.Shape = Shape.FromImage(LoadImage("kentta/kulma1")); 
   178        kulma1.Image = LoadImage("kentta/kulma1"); 
   179        Add(kulma1); 
   180    } 
   181    void luokulma2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   182    { 
   183        PhysicsObject kulma2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   184        kulma2.Position = paikka; 
   185        kulma2.Shape = Shape.FromImage(LoadImage("kentta/kulma2")); 
   186        kulma2.Image = LoadImage("kentta/kulma2"); 
   187        Add(kulma2); 
   188    } 
   189    void luokulma3(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   190    { 
   191        PhysicsObject kulma3 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   192        kulma3.Position = paikka; 
   193        kulma3.Shape = Shape.FromImage(LoadImage("kentta/kulma3")); 
   194        kulma3.Image = LoadImage("kentta/kulma3"); 
   195        Add(kulma3); 
   196    } 
   197    void luokulma4(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   198    { 
   199        PhysicsObject kulma4 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   200        kulma4.Position = paikka; 
   201        kulma4.Shape = Shape.FromImage(LoadImage("kentta/kulma4")); 
   202        kulma4.Image = LoadImage("kentta/kulma4"); 
   203        Add(kulma4); 
   204    } 
  190205    void Luotausta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  191206    { 
   
  194209        tausta.Color = Color.Black; 
  195210        Add(tausta); 
  196     } 
  197     
   211    }    
  198212        void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  199213    { 
   
  204218        Add(palikka); 
  205219    } 
  206  
  207220        void LuoSiittio(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  208221    { 
  209222        PhysicsObject siittio = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  210223        siittio.Shape = Shape.Circle; 
   224        siittio.Angle = RandomGen.NextAngle(); 
  211225        siittio.Animation = new Animation(LoadImages("pisteet,enut/siiittio", "pisteet,enut/siiittio2", "pisteet,enut/siiittio3", "pisteet,enut/siiittio4", "pisteet,enut/siiittio5", "pisteet,enut/siiittio6")); 
  212226        siittio.Animation.FPS = 10; 
   
  215229        siittio.Tag = "siittio"; 
  216230        siittio.Position = paikka; 
   231        siittiolkm = siittiolkm + 1; 
  217232        Add(siittio); 
  218233    } 
  219  
  220234    Pelaaja LuoPelaaja(Vector paikka, double pit, double lev, Image[] animaatioKuvat) 
  221235    { 
   
  227241        pelaaja.Animation.FPS = 10; 
  228242        pelaaja.Animation.Start(); 
  229         // pelaaja.Tag = ""; 
  230243        Add(pelaaja); 
  231244        AddCollisionHandler(pelaaja, "siittio", CollisionHandler.DestroyTarget); 
  232245        AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja, "kala", kalaOsuu); 
   246        if (StoryMode) 
   247        { 
   248            /*AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(pelaaja, "siittio", delegate 
   249            { 
   250 
   251            });*/ 
   252        } 
  233253        if (survival) 
  234254        { 
   
  255275 
  256276    } 
  257  
  258     //void luopelaaja2()//Vector paikka, double leveys, double korkeus 
  259     //{ 
  260     //    pelaaja2 = new PhysicsObject(100, 50); 
  261     //    pelaaja2.Shape = Shape.FromImage(LoadImage("KALA20.1")); 
  262     //    pelaaja2.Position = new Vector(-100, 100); 
  263     //    pelaaja2.Mass = 100; 
  264     //    pelaaja2.Animation = new Animation(LoadImages("KALA20.1", "KALA20.2", "KALA20.1", "KALA20.3")); 
  265     //    pelaaja2.Animation.FPS = 10; 
  266     //    pelaaja2.Animation.Start(); 
  267     //    //(pelaaja.Tag = "";) 
  268     //    Add(pelaaja2); 
  269  
  270  
  271     //    // AddCollisionHandler(pelaaja, "palikka", PysaytaPelaaja); 
  272     //} 
  273  
  274277    void LuoKala(PhysicsObject seurattava) 
  275278    { 
   
  300303        nopeuttaja.Start(); 
  301304    } 
  302  
  303305    void kalaOsuu(Pelaaja player, PhysicsObject kala) 
  304306    { 
   
  313315        } 
  314316    } 
  315  
  316     //---------------------------------------------------------------Ohjaimet 
  317  
  318317    void lisaaohjaimet() 
  319318    { 
   
  357356        pelaaja.Push(pelaajanSuunta); 
  358357    } 
  359  
  360     //------------------------------------------------------------- 
  361  
  362  
  363358} 
 • 2012/26/AleksanteriV/Water wey/Water wey/Water weyContent/Water weyContent.contentproj

  r3771 r3808  
  250250    </Compile> 
  251251  </ItemGroup> 
   252  <ItemGroup> 
   253    <Compile Include="kentta\kulma1.png"> 
   254      <Name>kulma1</Name> 
   255      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   256      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   257    </Compile> 
   258    <Compile Include="kentta\kulma2.png"> 
   259      <Name>kulma2</Name> 
   260      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   261      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   262    </Compile> 
   263    <Compile Include="kentta\kulma3.png"> 
   264      <Name>kulma3</Name> 
   265      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   266      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   267    </Compile> 
   268    <Compile Include="kentta\kulma4.png"> 
   269      <Name>kulma4</Name> 
   270      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   271      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   272    </Compile> 
   273  </ItemGroup> 
   274  <ItemGroup> 
   275    <Compile Include="kentta\kentta2.png"> 
   276      <Name>kentta2</Name> 
   277      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   278      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   279    </Compile> 
   280  </ItemGroup> 
  252281  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  253282  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.