Ignore:
Timestamp:
2012-07-27 12:17:28 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/30/AntonN/taso2/taso2/taso2/taso2.cs

  r3753 r3804  
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1414    Image taustaKuva = LoadImage("trolli"); 
  15  
   15    IntMeter pisteLaskuri; 
  1616    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1717 
   
  2020    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2121    Image PiikkiKuva = LoadImage("piikit"); 
  22  
  23  
  24     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   22    Image[] örkkiiKuvat = LoadImages("juoksu1", "juoksu2."); 
   23    Image tasokuva = LoadImage("plokki"); 
   24    Image maalikuva = LoadImage("maali"); 
   25 
   26    int kentta = 1; 
  2527 
  2628    public override void Begin() 
  2729    { 
  28         AloitaPeli(); 
  29     } 
   30        AlkuValikko(); 
   31    } 
   32 
   33    void AlkuValikko() 
   34    { 
   35        ClearAll(); 
   36        MediaPlayer.Play("troll"); 
   37        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   38        "Aloita peli", "Lopeta"); 
   39        Add(alkuValikko); 
   40        alkuValikko.DefaultCancel = 2; 
   41        alkuValikko.DefaultCancel = -1; 
   42        alkuValikko.Color = Color.Red; 
   43        alkuValikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   44        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta peli"); 
   45    } 
   46 
   47    void KenttäValikko() 
   48     { 
   49         ClearAll(); 
   50         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   51         "Kenttä 1", "Kenttä 2", "Lopeta"); 
   52         Add(alkuValikko); 
   53         alkuValikko.DefaultCancel = 2; 
   54         alkuValikko.DefaultCancel = -1; 
   55         alkuValikko.DefaultCancel = -2; 
   56         alkuValikko.Color = Color.Red; 
   57         alkuValikko.ItemSelected += kenttävalikko; 
   58         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta peli"); 
   59     } 
   60 
   61 
   62   void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   63    { 
   64        switch (valinta) 
   65        { 
   66            case 0: 
   67                KenttäValikko(); 
   68                break; 
   69            case 1: 
   70                Exit(); 
   71                break; 
   72        } 
   73    } 
   74 
   75   void kenttävalikko(int valinta) 
   76   { 
   77       pisteLaskuri = new IntMeter(-1, -1, 100); 
   78       if (valinta == 2) 
   79       { 
   80           Exit(); 
   81       } 
   82       else 
   83       { 
   84           kentta = valinta + 1; 
   85           AloitaPeli(); 
   86       } 
   87 
   88        
   89   } 
  3090 
  3191    void AloitaPeli() 
   
  3494        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  3595 
  36         LuoKentta(); 
   96        LuoKentta(kentta); 
  3797        LisaaNappaimet(); 
  38  
  39         MediaPlayer.Play("paradise"); 
   98        LuoPistelaskuri(); 
   99        pisteLaskuri.Value++; 
   100 
   101 
   102         
  40103 
  41104        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  44107    } 
  45108 
  46     void LuoKentta() 
  47     { 
  48         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   109    void LuoKentta(int nro) 
   110    { 
   111        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+nro); 
  49112        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  50113        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  51114        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  52115        kentta.SetTileMethod('P', LisaaPiikki); 
   116        kentta.SetTileMethod('M', Lisaamaali); 
  53117        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  54118        Level.CreateBorders(); 
   
  60124        Level.Background.MovesWithCamera = false; 
  61125        Level.Background.Position = pelaaja1.Position; 
   126 
   127        if (nro == 1) MediaPlayer.Play("paradise"); 
   128        if (nro == 2) MediaPlayer.Play("hell"); 
  62129    } 
  63130 
   
  66133        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  67134        taso.Position = paikka; 
  68         taso.Color = Color.Yellow; 
   135        taso.Image = tasokuva; 
  69136        Add(taso); 
  70137    } 
   
  79146        Add(tahti); 
  80147    } 
   148    void Lisaamaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   149    { 
   150    PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   151   maali.IgnoresCollisionResponse = true; 
   152   maali.Position = paikka; 
   153   maali.Image = maalikuva; 
   154   maali.Tag = "maali"; 
   155   Add(maali); 
   156         
   157 
   158 
   159    } 
   160 
   161    void LuoPistelaskuri() 
   162    { 
   163        Label pisteNaytto = new Label(); 
   164        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   165        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   166        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   167        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   168 
   169        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   170        Add(pisteNaytto); 
   171 
   172    } 
   173 
   174 
   175    void Tormaamaaliin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject maali) 
   176    { 
   177        MessageDisplay.Add("Pääsitmaaliin"); 
   178        kentta++; 
   179        AlkuValikko(); 
   180    } 
   181 
  81182 
  82183    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  87188        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  88189        pelaaja1.AnimJump = new Animation(Hyppy); 
  89         pelaaja1.AnimWalk = new Animation(pelaajanKuva); 
   190        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(örkkiiKuvat); 
  90191        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   192        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", Tormaamaaliin); 
  91193        Add(pelaaja1); 
  92194        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikki", TormaaPiikkiin); 
   195        pelaaja1.Animation = new Animation(örkkiiKuvat); 
  93196 
  94197    } 
   
  108211    { 
  109212        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  110         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  111         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   213        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   214        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, AlkuValikko, "Lopeta peli"); 
  112215 
  113216        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   
  121224        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  122225 
  123         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   226        //Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   227 
   228        //Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   229        
   230        //Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   231 
  124232    } 
  125233 
   
  136244    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  137245    { 
  138         maaliAani.Play(); 
   246         
  139247        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  140248        tahti.Destroy(); 
   
  148256    protected override void Update(Time time) 
  149257    { 
  150         pelaaja1.Walk(340); 
   258        if(pelaaja1!=null) 
   259            pelaaja1.Walk(340); 
  151260        base.Update(time); 
  152261    } 
   262     
   263 
   264 
  153265} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.