Ignore:
Timestamp:
2012-07-27 12:01:21 (8 years ago)
Author:
malirola
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuard.cs

  r3773 r3792  
  2626    { 
  2727        Valikko(); 
  28         //Camera.ZoomFactor = 0.1; 
  29         //Camera.StayInLevel = true; 
   28        //Camera.ZoomFactor = 1.0; 
   29          Camera.StayInLevel = true; 
  3030        //SeuraavaKentta(); 
  3131    } 
   
  170170        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  171171        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
  172         else if (kenttaNro > 3) MessageDisplay.Add("Voitto!"); 
  173         MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
  174         
   172        else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("kentta4"); 
   173        else if (kenttaNro > 4) 
   174 
   175        { 
   176            MessageDisplay.Add("Voitto!"); 
   177            MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
   178            Timer.SingleShot(5.0, Valikko); 
   179        } 
   180 
  175181        LisaaNappaimet(); 
  176182        LuoLaskuri(); 
   
  196202        valikonKohdat = new List<Label>(); // Alustetaan lista, johon valikon kohdat tulevat 
  197203 
   204        Level.BackgroundColor = Color.Lavender; 
   205 
   206        IsMouseVisible = true; 
   207 
  198208        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");  // Luodaan uusi Label-olio, joka toimii uuden pelin aloituskohtana 
  199209        kohta1.Position = new Vector(0, 40);  // Asetetaan valikon ensimmäinen kohta hieman kentän keskikohdan yläpuolelle 
  200210        valikonKohdat.Add(kohta1);  // Lisätään luotu valikon kohta listaan jossa kohtia säilytetään 
  201211 
  202         Label kohta2 = new Label("Parhaat pisteet"); 
  203         kohta2.Position = new Vector(0, 0); 
  204         valikonKohdat.Add(kohta2); 
  205  
  206212        Label kohta3 = new Label("Lopeta peli"); 
  207213        kohta3.Position = new Vector(0, -40); 
  208214        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   215        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, null); 
   216        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   217 
   218        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
  209219 
  210220        // Lisätään kaikki luodut kohdat peliin foreach-silmukalla 
  211221        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   222 
  212223        { 
  213224            Add(valikonKohta); 
  214225        } 
  215  
  216          
  217  
  218  
  219  
  220     } 
  221  
   226    } 
   227 
   228    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   229    { 
   230        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   231        { 
   232            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   233            { 
   234                kohta.TextColor = Color.Purple; 
   235            } 
   236            else 
   237            { 
   238                kohta.TextColor = Color.Black; 
   239            } 
   240 
   241        } 
   242    } 
  222243 
  223244 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.