Changeset 3792


Ignore:
Timestamp:
2012-07-27 12:01:21 (11 years ago)
Author:
malirola
Message:

Talletus.

Location:
2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard
Files:
1 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuard.cs

  r3773 r3792  
  2626    { 
  2727        Valikko(); 
  28         //Camera.ZoomFactor = 0.1; 
  29         //Camera.StayInLevel = true; 
   28        //Camera.ZoomFactor = 1.0; 
   29          Camera.StayInLevel = true; 
  3030        //SeuraavaKentta(); 
  3131    } 
   
  170170        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  171171        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
  172         else if (kenttaNro > 3) MessageDisplay.Add("Voitto!"); 
  173         MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
  174         
   172        else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("kentta4"); 
   173        else if (kenttaNro > 4) 
   174 
   175        { 
   176            MessageDisplay.Add("Voitto!"); 
   177            MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
   178            Timer.SingleShot(5.0, Valikko); 
   179        } 
   180 
  175181        LisaaNappaimet(); 
  176182        LuoLaskuri(); 
   
  196202        valikonKohdat = new List<Label>(); // Alustetaan lista, johon valikon kohdat tulevat 
  197203 
   204        Level.BackgroundColor = Color.Lavender; 
   205 
   206        IsMouseVisible = true; 
   207 
  198208        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");  // Luodaan uusi Label-olio, joka toimii uuden pelin aloituskohtana 
  199209        kohta1.Position = new Vector(0, 40);  // Asetetaan valikon ensimmäinen kohta hieman kentän keskikohdan yläpuolelle 
  200210        valikonKohdat.Add(kohta1);  // Lisätään luotu valikon kohta listaan jossa kohtia säilytetään 
  201211 
  202         Label kohta2 = new Label("Parhaat pisteet"); 
  203         kohta2.Position = new Vector(0, 0); 
  204         valikonKohdat.Add(kohta2); 
  205  
  206212        Label kohta3 = new Label("Lopeta peli"); 
  207213        kohta3.Position = new Vector(0, -40); 
  208214        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   215        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, null); 
   216        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   217 
   218        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
  209219 
  210220        // Lisätään kaikki luodut kohdat peliin foreach-silmukalla 
  211221        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   222 
  212223        { 
  213224            Add(valikonKohta); 
  214225        } 
  215  
  216          
  217  
  218  
  219  
  220     } 
  221  
   226    } 
   227 
   228    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   229    { 
   230        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   231        { 
   232            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   233            { 
   234                kohta.TextColor = Color.Purple; 
   235            } 
   236            else 
   237            { 
   238                kohta.TextColor = Color.Black; 
   239            } 
   240 
   241        } 
   242    } 
  222243 
  223244 
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuardContent/SquareGuardContent.contentproj

  r3773 r3792  
  7474  </ItemGroup> 
  7575  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="kentta4.txt"> 
   77      <Name>kentta4</Name> 
   78      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
  7683    <Compile Include="kentta3.txt"> 
  7784      <Name>kentta3</Name> 
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuardContent/kentta1.txt

  r3773 r3792  
  55     ##          ## 
  66            *                 *           e    ## 
  7            ##       e          v   ## 
   7           ##       e          P   ## 
  88  ##                                  ## 
  99                      ##      
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuardContent/kentta2.txt

  r3773 r3792  
  11 
  2        v        ##                  ## 
   2       P        ##                  ## 
  33   e               e      ##   e            e 
  44 
  55          e         ##               e 
  6    ##           *           2              ## 
   6   ##           *                          ## 
  77               ##                ## 
  88   e   *                  e             * 
   
  1010                   ##             ## 
  1111            e          e   * 
  12      ##            v                   e          ## 
   12     ##            P                   e          ## 
  1313          *              ##       * 
  1414                e                       e 
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuardContent/kentta3.txt

  r3773 r3792  
  1  
  2      e    *        e   ##           e 
  3             e                e 
  4        ##              e               e 
  5    e          v     e        * 
  6                           e        v   e 
  7     *      e     ##                   ## 
  8   e     ##            e 
  9                  v             e     v 
  10              e       e     *          e 
  11  *   ##                        ## 
  12                *    e                * 
  13    e       e             e   *   e 
  14                   N 
   1                                       e 
   2  e                e          *   
   3     P     e               e 
   4                                   e 
   5   e               * e     
   6             e              e             e 
   7       e            P               * e 
   8                              e 
   9  e              e                     
   10          e *          e *            e 
   11                               e  
   12                   e                P       e   
   13    e       e                    e 
   14                        e                      
   15    P     *      e  *               e         
   16        e                     e               
   17                       e    *             e 
   18  e           e                 e 
   19                    N 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.