Changeset 3776 for 2011


Ignore:
Timestamp:
2012-07-26 15:06:23 (9 years ago)
Author:
lesejuku
Message:

Talletus.

Location:
2011/24/LeeviK
Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Peli.cs

  r3761 r3776  
  2020} 
  2121 
   22 
   23class Ase : AssaultRifle 
   24{ 
   25    public int tuhovoima; 
   26 
   27    public Ase(double leveys, double korkeus) 
   28        : base(leveys, korkeus) 
   29    { 
   30    } 
   31} 
   32 
  2233class Pelaaja : PhysicsObject 
  2334{ 
  2435 
  2536    public int Elamat = 2; 
  26     public List<Weapon> aseet; 
   37    public List<Ase> aseet; 
   38    public List<Animation> pelaajanAnimaatiot; 
   39    public int aktiivinenAseIndeksi; 
  2740 
  2841    public Pelaaja(double leveys, double korkeus) 
  2942        : base(leveys, korkeus) 
  3043    { 
  31         aseet = new List<Weapon>(); 
   44        aseet = new List<Ase>(); 
   45        pelaajanAnimaatiot = new List<Animation>(); 
  3246    } 
  3347} 
   
  4155 
  4256    //GameObject crosshair; 
  43     PhysicsObject pelaaja; 
  44     PhysicsObject pelaaja2; 
  45  
  46     AssaultRifle pulttilukkoKivaari; 
  47     AssaultRifle rynkky; 
  48     AssaultRifle aktiivinenAse; 
  49  
  50     Label ammoNaytto; 
  51     Animation pulttilukkoAnimaatio; 
  52     Animation rynkkyAnimaatio; 
  53     SoundEffect aseAani = LoadSoundEffect("SpringfieldFire1"); 
   57    Pelaaja pelaaja; 
   58    Pelaaja pelaaja2; 
   59 
   60    //AssaultRifle pulttilukkoKivaari; 
   61    //AssaultRifle rynkky; 
   62    //AssaultRifle aktiivinenAse; 
   63 
   64    //Label ammoNaytto; 
   65    SoundEffect aseAani2 = LoadSoundEffect("SpringfieldFire1"); 
   66    SoundEffect aseAani = LoadSoundEffect("ThompsonFire1"); 
  5467    ExplosionSystem explosionSystem2; 
  5568    ExplosionSystem explosionSystem; 
  5669    SoundEffect osumisAani = LoadSoundEffect("den_damage_32"); 
  57     Image crosshairkuva = LoadImage("crosshair kuva"); 
  5870    Image jenkkiveri = LoadImage("jenkkiveri"); 
  5971    Image muurikakka = LoadImage("Muuri"); 
  60     SoundEffect LaskuriAani = LoadSoundEffect("wave"); 
  6172    Image punainenlaiska = LoadImage("HITLERNATSI"); 
  6273    IntMeter kenttaLaskuri; 
   
  91102        natsinAivot.TurnWhileMoving = true; 
  92103        natsinAivot.Speed = 160; 
  93         natsinAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
   104 
   105        //natsinAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
  94106        //natsinAivot.FollowAlways = true; 
  95107        natsinAivot.Active = true; 
   
  150162    void LuoPelaajat(Vector paikka, double x, double y) 
  151163    { 
   164        Image[] p1pulttilukkoKuvat = LoadImages("jenkki2", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus3", "jenkki2lataus3", "jenkki2lataus3", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2");  
   165        Image[] p1rynkkyKuvat = LoadImages("jenkki", "jenkki lataus1", "jenkki lataus2", "jenkki lataus3", "jenkki lataus4", "jenkki lataus3", "jenkki lataus2", "jenkki lataus5", "jenkki lataus6", "jenkki lataus5", "jenkki lataus1"); 
   166        Animation p1pulttilukkoAnimaatio = new Animation(p1pulttilukkoKuvat); 
   167        Animation p1rynkkyAnimaatio = new Animation(p1rynkkyKuvat); 
   168 
   169        Image[] p2pulttilukkoKuvat = LoadImages("jenkki2", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus3", "jenkki2lataus3", "jenkki2lataus3", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus1", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2");  
   170        Image[] p2rynkkyKuvat = LoadImages("jenkki", "jenkki lataus1", "jenkki lataus2", "jenkki lataus3", "jenkki lataus4", "jenkki lataus3", "jenkki lataus2", "jenkki lataus5", "jenkki lataus6", "jenkki lataus5", "jenkki lataus1"); 
   171        Animation p2pulttilukkoAnimaatio = new Animation(p2pulttilukkoKuvat); 
   172        Animation p2rynkkyAnimaatio = new Animation(p2rynkkyKuvat); 
   173        //pelaaja.Animation = pulttilukkoAnimaatio; 
   174 
   175 
  152176        pelaaja = LuoPelaaja(paikka, x, y); 
   177        // tämä laittaa listaan ensin rynkyn sitten pulttilukon 
   178        AlustaPelaajanAseet(pelaaja); 
   179        pelaaja.pelaajanAnimaatiot.Add(p1rynkkyAnimaatio); 
   180        pelaaja.pelaajanAnimaatiot.Add(p1pulttilukkoAnimaatio); 
   181        pelaaja.Animation = pelaaja.pelaajanAnimaatiot[pelaaja.aktiivinenAseIndeksi]; 
   182        pelaaja.Animation.FPS = 10; 
   183 
  153184        pelaaja2 = LuoPelaaja(paikka, x, y); 
  154         alustaAseet(); 
  155     } 
  156  
  157     PhysicsObject LuoPelaaja(Vector paikka, double x, double y) 
  158     { 
  159         PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(200.0, 115.0); 
   185        AlustaPelaajanAseet(pelaaja2); 
   186        pelaaja2.pelaajanAnimaatiot.Add(p2rynkkyAnimaatio); 
   187        pelaaja2.pelaajanAnimaatiot.Add(p2pulttilukkoAnimaatio); 
   188        pelaaja2.Animation = pelaaja2.pelaajanAnimaatiot[pelaaja2.aktiivinenAseIndeksi]; 
   189        pelaaja2.Animation.FPS = 10; 
   190 
   191    } 
   192 
   193    Pelaaja LuoPelaaja(Vector paikka, double x, double y) 
   194    { 
   195        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(200.0, 115.0); 
  160196        pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
  161197        pelaaja.Image = LoadImage("jenkki"); 
   
  167203        pelaaja.KineticFriction = 0.0; 
  168204        Add(pelaaja); 
  169         AddCollisionHandler(pelaaja, KasittelePelaajanTormays);    
   205        AddCollisionHandler(pelaaja, KasittelePelaajanTormays); 
  170206        return pelaaja; 
  171207    } 
  172208 
  173     void alustaAseet() 
   209    void AlustaPelaajanAseet(Pelaaja pelaaja) 
  174210    { 
  175211        // rynkky 
  176         rynkky = new AssaultRifle(20, 0); 
   212        Ase rynkky = new Ase(20, 0); 
   213        rynkky.tuhovoima = 1; 
  177214        rynkky.Ammo.Value = 30; 
  178215        rynkky.Ammo.MinValue = 0; 
   216        rynkky.FireRate = 10; 
   217        rynkky.AttackSound = aseAani; 
  179218        rynkky.Ammo.LowerLimit += delegate 
  180219        { 
   
  186225            }); 
  187226        }; 
  188         rynkky.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   227        rynkky.ProjectileCollision = delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) { AmmusOsui(tormaaja, kohde, rynkky); }; 
  189228        pelaaja.Add(rynkky); 
  190  
  191         aktiivinenAse = rynkky; 
   229        pelaaja.aseet.Add(rynkky); 
   230        pelaaja.aktiivinenAseIndeksi = 0; 
  192231 
  193232        // pulttilukko 
  194         pulttilukkoKivaari = new AssaultRifle(20, 0); 
   233        Ase pulttilukkoKivaari = new Ase(20, 1); 
   234        pulttilukkoKivaari.tuhovoima = 10; 
  195235        pulttilukkoKivaari.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
  196         pulttilukkoKivaari.AttackSound = aseAani; 
   236        pulttilukkoKivaari.AttackSound = aseAani2; 
  197237 
  198238        pulttilukkoKivaari.Ammo.Value = 1; 
   
  207247            }); 
  208248        }; 
  209         pulttilukkoKivaari.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  210  
   249        pulttilukkoKivaari.ProjectileCollision = delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) { AmmusOsui(tormaaja, kohde, pulttilukkoKivaari); }; 
   250        pelaaja.aseet.Add(pulttilukkoKivaari); 
  211251        pelaaja.Add(pulttilukkoKivaari); 
  212252    } 
   
  253293        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, KäännäPelaajaa, "sticks move against rotation.", pelaaja); 
  254294 
  255         ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, AmmuAseella, "Use the right trigger, like the accelerator.", aktiivinenAse); 
  256         ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, VaihdaAse, ""); 
   295        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, AmmuAseella, "Use the right trigger, like the accelerator.", pelaaja); 
   296        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, VaihdaAse, "", pelaaja); 
  257297 
  258298        //Pelaaja 2 liikkuminen 
   
  261301        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, KäännäPelaajaa, "sticks move against rotation.", pelaaja2); 
  262302 
  263         ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, AmmuAseella, "Use the right trigger, like the accelerator.", aktiivinenAse); 
  264         ControllerTwo.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, VaihdaAse, ""); 
  265  
  266  
  267     } 
  268  
  269     void AmmuAseella(AnalogState liipasimenTila, Weapon ase) 
  270     { 
   303        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, AmmuAseella, "Use the right trigger, like the accelerator.", pelaaja2); 
   304        ControllerTwo.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, VaihdaAse, "", pelaaja2); 
   305 
   306 
   307    } 
   308 
   309    void AmmuAseella(AnalogState liipasimenTila, Pelaaja pelaaja) 
   310    { 
   311        Ase ase = pelaaja.aseet[pelaaja.aktiivinenAseIndeksi]; 
   312        ase.Power.Value = 800; 
  271313        double liipasimenAsento = liipasimenTila.State; 
   314 
   315 
  272316        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  273317 
  274318        if (ammus != null) 
  275319        { 
  276             ammus.Size = new Vector(ammus.Width * 5.0, ammus.Height * 0.2); 
   320            ammus.Size = new Vector(ammus.Width * 1.5, ammus.Height * 0.2); 
  277321            ammus.Color = Color.Yellow; 
  278322        } 
   
  304348    } 
  305349 
  306     void AmmuAseella(PhysicsObject pelaaja, Weapon pelaajanAse) 
  307     { 
  308         PhysicsObject ammus = pelaajanAse.Shoot(); 
  309  
  310         if (ammus != null) 
  311         { 
  312             ammus.Size = new Vector(ammus.Width * 2.0, ammus.Height * 0.2); 
  313  
  314             ammus.Image = ammusKuva; 
  315         } 
  316  
  317     } 
  318  
  319     void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   350    //void AmmuAseella(PhysicsObject pelaaja, Weapon pelaajanAse) 
   351    //{ 
   352    //    PhysicsObject ammus = pelaajanAse.Shoot(); 
   353 
   354    //    if (ammus != null) 
   355    //    { 
   356    //        ammus.Size = new Vector(ammus.Width * 2.0, ammus.Height * 0.2); 
   357 
   358    //        ammus.Image = ammusKuva; 
   359    //    } 
   360 
   361    //} 
   362 
   363    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde, Ase ase) 
  320364    { 
  321365        ammus.Destroy(); 
   
  324368        { 
  325369            Natsi natsi = (Natsi)kohde; 
  326             natsi.Elamat--; 
   370            natsi.Elamat -= ase.tuhovoima; 
  327371            Explosion rajahdys = new Explosion(50); 
  328372            rajahdys.Position = ammus.Position; 
   
  341385    } 
  342386 
  343     void mitaTapahtuuKunOllaanLahella() 
  344     { 
  345  
  346     } 
  347  
  348     void VaihdaAse() 
  349     { 
  350         if (aktiivinenAse == rynkky) 
  351         { 
  352             aktiivinenAse = pulttilukkoKivaari; 
  353             ammoNaytto.Unbind(); 
  354             ammoNaytto.BindTo(pulttilukkoKivaari.Ammo); 
  355             pelaaja.Animation = pulttilukkoAnimaatio; 
  356         } 
  357         else 
  358         { 
  359             aktiivinenAse = rynkky; 
  360             ammoNaytto.Unbind(); 
  361             ammoNaytto.BindTo(rynkky.Ammo); 
  362             pelaaja.Animation = rynkkyAnimaatio; 
  363         } 
   387 
   388 
   389    void VaihdaAse(Pelaaja pelaaja) 
   390    { 
   391        pelaaja.aktiivinenAseIndeksi = ++pelaaja.aktiivinenAseIndeksi % pelaaja.aseet.Count; 
   392        //ammoNaytto.Unbind(); 
   393        //ammoNaytto.BindTo(pelaaja.aseet[pelaaja.aktiivinenAseIndeksi].Ammo); 
   394        pelaaja.Animation = pelaaja.pelaajanAnimaatiot[pelaaja.aktiivinenAseIndeksi]; 
  364395    } 
  365396 
   
  430461 
  431462        //Muista ottaa pois kommentista: 
  432         //ammoNaytto = LuoNaytto(Screen.Left + 60, Screen.Top - 60, aktiivinenAse.Ammo); 
   463         //ammoNaytto = LuoNaytto(Screen.Left + 60, Screen.Top - 60, aktiivinenAse.Ammo); 
  433464 
  434465        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  435466        Mouse.ListenMovement(0.1, KuunteleLiiketta, null); 
  436         Image[] pulttilukkoKuvat = LoadImages("jenkki2", "jenkki2lataus1", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus3", "jenkki2lataus2", "jenkki2lataus1", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2", "jenkki2"); 
  437         Image[] rynkkyKuvat = LoadImages("jenkki", "jenkki lataus1", "jenkki lataus2", "jenkki lataus3", "jenkki lataus4", "jenkki lataus3", "jenkki lataus2", "jenkki lataus5", "jenkki lataus6", "jenkki lataus5", "jenkki lataus1"); 
  438         pulttilukkoAnimaatio = new Animation(pulttilukkoKuvat); 
  439         rynkkyAnimaatio = new Animation(rynkkyKuvat); 
  440         pelaaja.Animation = pulttilukkoAnimaatio; 
  441         pelaaja.Animation.FPS = 10; 
  442467    } 
  443468 
   
  468493    { 
  469494        LuoNatsi(new Vector(100, 50), 100, 50); 
  470  
  471  
  472495    } 
  473496 
   
  476499        kenttaLaskuri = new IntMeter(1); 
  477500 
  478         Label KenttäNäyttö = new Label(); 
  479         KenttäNäyttö.X = Screen.Left + 100; 
  480         KenttäNäyttö.Y = Screen.Bottom + 100; 
  481         KenttäNäyttö.TextColor = Color.Red; 
  482         KenttäNäyttö.SizeMode = TextSizeMode.StretchText; 
  483         KenttäNäyttö.Size *= 5; 
  484         KenttäNäyttö.BindTo(kenttaLaskuri); 
  485         Add(KenttäNäyttö); 
   501      //Label KenttäNäyttö = new Label(); 
   502      //KenttäNäyttö.X = Screen.Left + 100; 
   503      //KenttäNäyttö.Y = Screen.Bottom + 100; 
   504      //KenttäNäyttö.TextColor = Color.Red; 
   505      //KenttäNäyttö.SizeMode = TextSizeMode.StretchText; 
   506      //KenttäNäyttö.Size *= 5; 
   507      //KenttäNäyttö.BindTo(kenttaLaskuri); 
   508      //Add(KenttäNäyttö); 
  486509 
  487510        Pistelaskuri = new IntMeter(0); 
   
  502525    void pistelaskuri() 
  503526    { 
  504         LaskuriAani.Play(); 
   527        //LaskuriAani.Play(); 
  505528        kenttaLaskuri.Value++; 
  506529    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.