Changeset 3773


Ignore:
Timestamp:
2012-07-26 15:00:47 (11 years ago)
Author:
malirola
Message:

Talletus.

Location:
2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard
Files:
2 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuard.cs

  r3749 r3773  
  1717    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  1818 
   19    int kenttaNro = 1; 
   20    IntMeter laskuri; 
   21 
   22    List<Label> valikonKohdat; 
   23 
   24 
  1925    public override void Begin() 
  2026    { 
  21         Alkuvalikko(); 
  22         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  23         LuoKentta(); 
  24         LisaaNappaimet(); 
  25  
  26         Camera.ZoomFactor = 0.1; 
  27         Camera.StayInLevel = true; 
  28     } 
  29  
  30     void LuoKentta() 
  31     { 
  32         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   27        Valikko(); 
   28        //Camera.ZoomFactor = 0.1; 
   29        //Camera.StayInLevel = true; 
   30        //SeuraavaKentta(); 
   31    } 
   32 
   33    void LuoKentta(string kenttatiedosto) 
   34    { 
   35        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttatiedosto); 
  3336        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  3437        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  3538        kentta.SetTileMethod('N', LisaaNelio); 
  3639        kentta.SetTileMethod('P', LisaaPallo); 
  37         //kentta.SetTileMethod('L', LisaaLiikkuva); 
  38         //kentta.SetTileMethod('2', LisaaLiikkuva); 
  3940        kentta.SetTileMethod('e', LisaaEste); 
  4041        kentta.Execute(); 
   
  8182        pallo.Color = Color.Ultramarine; 
  8283        pallo.Restitution = 1.0; 
  83         //pallo.Velocity = new Vector(); 
  84  
  85         //Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  86         //Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500); 
   84        pallo.KineticFriction = 0.0; 
  8785 
  8886        pallo.Velocity = new Vector(0, 300); 
   87 
   88        pallo.Position = paikka; 
  8989 
  9090        AddCollisionHandler(pallo, "tahti", PalloTormaaTahteen); 
   
  9292        Add(pallo, 1); 
  9393 
  94         //pallo.IgnoresGravity = true; 
  95           pallo.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  96         //pallo.IgnoresCollisionResponse = true; 
   94        pallo.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  9795 
  9896        Vector voima = Vector.FromLengthAndAngle(RandomGen.NextDouble(0.0, 1000.0), RandomGen.NextAngle()); 
  99         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   97        Vector impulssi = new Vector(600.0, 0.0); 
  10098        pallo.Hit(impulssi); 
  10199         
  102100        pallo.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  103101    } 
  104  
  105     //void LisaaLiikkuva(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  106     //{ 
  107         //PhysicsObject liikkuva = new PhysicsObject(50, 10); 
  108         //liikkuva.Color = Color.Black; 
  109         //liikkuva.CanRotate = false; 
  110  
  111         //List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
  112         //polku.Add(new Vector(40, 120)); 
  113         //polku.Add(new Vector(-100, 60)); 
  114  
  115         //PathFollowerBrain polkuAivot = new PathFollowerBrain(); 
  116         //polkuAivot.Path = polku; 
  117         //polkuAivot.Loop = true; 
  118         //polkuAivot.Speed = 100; 
  119         //polkuAivot.Active = true; 
  120  
  121         //liikkuva.Position = paikka; 
  122         //liikkuva.Brain = polkuAivot; 
  123         //Add(liikkuva); 
  124  
  125     //} 
  126  
  127     //void LisaaLiikkuva2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  128     //{ 
  129         //PhysicsObject liikkuva2 = new PhysicsObject(50, 10); 
  130         //liikkuva2.Color = Color.Black; 
  131         //liikkuva2.CanRotate = false; 
  132  
  133         //List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
  134         //polku.Add(new Vector(-200, -100)); 
  135         //polku.Add(new Vector(-100, -200)); 
  136  
  137         //PathFollowerBrain polkuAivot = new PathFollowerBrain(); 
  138         //polkuAivot.Path = polku; 
  139         //polkuAivot.Loop = true; 
  140         //polkuAivot.Speed = 100; 
  141         //polkuAivot.Active = true; 
  142  
  143         //liikkuva2.Position = paikka; 
  144         //liikkuva2.Brain = polkuAivot; 
  145         //Add(liikkuva2); 
  146     //} 
  147102 
  148103    void LisaaEste(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  155110    } 
  156111 
  157  
  158  
  159  
  160112    void LisaaNappaimet() 
  161113    { 
   114        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   115 
  162116        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  163117        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  169123 
  170124        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  171  
  172125        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", nelio, -nopeus); 
  173126        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", nelio, nopeus); 
   
  190143    { 
  191144        tahti.Destroy(); 
   145        laskuri.Value += 1; 
   146        if (laskuri.Value == 8) KaikkiTahdet(); 
  192147    } 
  193148 
   
  199154    void PalloTormaaTahteen(PhysicsObject pallo, PhysicsObject tahti) 
  200155    { 
   156        SeuraavaKentta(); 
   157    } 
   158 
   159    void AloitaAlusta() 
   160    { 
  201161        ClearAll(); 
  202     } 
  203  
  204     void Alkuvalikko() 
  205     { 
  206         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
  207         "Aloita peli", "Lopeta"); 
  208         alkuValikko.Color = Color.PaintDotNetMagenta; 
  209         Add(alkuValikko); 
  210     } 
  211  
  212     void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
  213     { 
  214         switch (valinta) 
   162        SeuraavaKentta(); 
   163    } 
   164 
   165    void SeuraavaKentta() 
   166    { 
   167        ClearAll(); 
   168 
   169        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   170        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   171        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   172        else if (kenttaNro > 3) MessageDisplay.Add("Voitto!"); 
   173        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
   174        
   175        LisaaNappaimet(); 
   176        LuoLaskuri(); 
   177    } 
   178 
   179    void KaikkiTahdet() 
   180    { 
   181        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään: 
   182        kenttaNro++; 
   183        SeuraavaKentta(); 
   184    } 
   185 
   186    IntMeter LuoLaskuri() 
   187    { 
   188        laskuri = new IntMeter(0); 
   189        return laskuri; 
   190    } 
   191 
   192    void Valikko() 
   193    { 
   194        ClearAll(); // Tyhjennetään kenttä kaikista peliolioista 
   195 
   196        valikonKohdat = new List<Label>(); // Alustetaan lista, johon valikon kohdat tulevat 
   197 
   198        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");  // Luodaan uusi Label-olio, joka toimii uuden pelin aloituskohtana 
   199        kohta1.Position = new Vector(0, 40);  // Asetetaan valikon ensimmäinen kohta hieman kentän keskikohdan yläpuolelle 
   200        valikonKohdat.Add(kohta1);  // Lisätään luotu valikon kohta listaan jossa kohtia säilytetään 
   201 
   202        Label kohta2 = new Label("Parhaat pisteet"); 
   203        kohta2.Position = new Vector(0, 0); 
   204        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   205 
   206        Label kohta3 = new Label("Lopeta peli"); 
   207        kohta3.Position = new Vector(0, -40); 
   208        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   209 
   210        // Lisätään kaikki luodut kohdat peliin foreach-silmukalla 
   211        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
  215212        { 
  216             case 0: 
  217                 // AloitaPeli(); 
  218                 break; 
  219             case 2: 
  220                 Exit(); 
  221                 break; 
   213            Add(valikonKohta); 
  222214        } 
  223     } 
  224  
  225      
   215 
   216         
   217 
   218 
   219 
   220    } 
   221 
  226222 
  227223 
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuardContent/SquareGuardContent.contentproj

  r3725 r3773  
  6666    </Compile> 
  6767  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   70      <Name>kentta2</Name> 
   71      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="kentta3.txt"> 
   77      <Name>kentta3</Name> 
   78      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
  6882  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6983  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/30/MatildaL/SquareGuard/SquareGuard/SquareGuardContent/kentta1.txt

  r3749 r3773  
  44                                  ## 
  55     ##          ## 
  6            *             *              e    ## 
  7            ##       e            ## 
   6            *                 *           e    ## 
   7           ##       e          v   ## 
  88  ##                                  ## 
  9                       ##     ## 
  10    ##        P     *             L        ## 
   9                      ##      
   10   ##             *         ##            ## 
  1111              ## 
  1212  e                 e           ##    * 
  1313    *                  ##                       ## 
  1414   ##                          *       
  15          2       ##            ##        e 
   15                ##            ##        e 
  1616                        N 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.