Changeset 3764 for 2012/30


Ignore:
Timestamp:
2012-07-26 14:02:52 (11 years ago)
Author:
otelretu
Message:

Talletus.

Location:
2012/30/OtsoR/Projekti/Projekti
Files:
202 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/30/OtsoR/Projekti/Projekti/Projekti/Projekti.cs

  r3748 r3764  
  99public class Projekti : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     Image shipimage = LoadImage("ship1"); 
  12     Image shipimage2 = LoadImage("ship2"); 
   11    Image[] shipimages = new Image[100]; 
   12         
   13        //LoadImages("s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6", "s7", "s8", "s9", "s10", "s11", "s12", "s13", "s14", "s15", 
   14        //"s16", "s17", "s18", "s19", "s20", "s21", "s22", "s23", "s24", "s25", "s26", "s27", "s28", "s29", "s30", "s31", "s32", 
   15        //"s33", "s34", "s35", "s36", "s37", "s38", "s39", "s40", "s41", "s42"); 
   16    Color[] shipcolors = { Color.DarkGray, Color.Silver, Color.DarkOrange, Color.Green }; 
   17    Color[] shipcolors2 = { Color.Ruby, Color.Azure, Color.Emerald, Color.Green }; 
  1318     
  1419    PhysicsObject ship; 
   
  1823    Weapon weapon2; 
  1924 
   25    Label number; 
   26    Widget Aluskuva; 
   27    IntMeter shipimg; 
   28    IntMeter shipcolor; 
   29    IntMeter shipwpn; 
   30 
  2031    public override void Begin() 
  2132    { 
  22         MultiSelectWindow numberofplayersmenu = new MultiSelectWindow("", "Singleplayer", "Multiplayer/Co-op"); 
  23         numberofplayersmenu.ItemSelected += playeramount; 
   33        for (int i = 1; i <= 100; i++) 
   34        { 
   35            shipimages[i-1] = LoadImage("s"+i); 
   36        } 
   37 
   38        IsMouseVisible = true; 
   39        MultiSelectWindow numberofplayersmenu = new MultiSelectWindow("Select number of players", "Singleplayer", "Multiplayer/Co-op", "Quit"); 
   40        numberofplayersmenu.ItemSelected += mainmenu; 
  2441        Add(numberofplayersmenu); 
  2542    } 
  26     void playeramount(int choice) 
   43    void mainmenu(int choice) 
  2744    { 
  2845        switch (choice) 
  2946        { 
  3047            case 0: 
  31                 LuoAlus(); 
   48                ClearAll(); 
   49                Singleplayer(); 
   50                 
  3251                break; 
  3352            case 1: 
  34                  
  35                 break; 
  36         } 
  37     } 
  38     void LuoAlus() 
  39     { 
  40         ship = new PhysicsObject(16, 16, Shape.FromImage(shipimage)); 
  41         ship.Image = shipimage; 
  42         ship.X = -50; 
  43         ship.Y = 0; 
   53                ClearAll(); 
   54                MultiPlayer(); 
   55                break; 
   56            case 2: 
   57                Exit(); 
   58                break; 
   59        } 
   60    } 
   61    void Singleplayer() 
   62    { 
   63        Aluskuva = new Widget(50, 50); 
   64        Aluskuva.X = 0; 
   65        Aluskuva.Y = 250; 
   66        Aluskuva.Image = shipimages[0]; 
   67        Add(Aluskuva); 
   68 
   69        shipimg = new IntMeter(1, 1, 100); 
   70        shipimg.Changed += Changeship; 
   71        shipwpn = new IntMeter(1, 1, 3); 
   72        //shipwpn.Changed += ???; 
   73        shipcolor = new IntMeter(1, 1, 4); 
   74        shipcolor.Changed += Changeship; 
   75 
   76        number = new Label(); 
   77        number.BindTo(shipimg); 
   78        number.X = 0; 
   79        number.Y = 300; 
   80        Add(number); 
   81 
   82        Slider shiptype = new Slider(550, 10); 
   83        shiptype.X = 0; 
   84        shiptype.Y = 200; 
   85        shiptype.BindTo(shipimg); 
   86        Slider shipcolour = new Slider(150, 15); 
   87        shipcolour.X = -125; 
   88        shipcolour.Y = 150; 
   89        shipcolour.BindTo(shipcolor); 
   90        Slider shipweapon = new Slider(150, 15); 
   91        shipweapon.X = 125; 
   92        shipweapon.Y = 150; 
   93        shipweapon.BindTo(shipwpn); 
   94 
   95        Add(shiptype); 
   96        Add(shipcolour); 
   97        Add(shipweapon); 
   98        choice(shipwpn.Value); 
   99 
   100        List<Label> valikonKohdat; 
   101        valikonKohdat = new List<Label>(); // Alustetaan lista, johon valikon kohdat tulevat 
   102        Label kohta1 = new Label("Ready");  // Luodaan uusi Label-olio, joka toimii uuden pelin aloituskohtana 
   103        kohta1.Position = new Vector(0, -100);  // Asetetaan valikon ensimmäinen kohta hieman kentän keskikohdan yläpuolelle 
   104        valikonKohdat.Add(kohta1);  // Lisätään luotu valikon kohta listaan jossa kohtia säilytetään 
   105        // Lisätään kaikki luodut kohdat peliin foreach-silmukalla 
   106        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   107        { 
   108            Add(valikonKohta); 
   109        } 
   110        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, gamemode, null); 
   111    } 
   112    void Changeship(int vanha, int uusi) 
   113    { 
   114        Aluskuva.Image = shipimages[shipimg.Value-1].Clone(); 
   115        Aluskuva.Image.ReplaceColor(Color.White, shipcolors[shipcolor.Value - 1]); 
   116        Aluskuva.Image.ReplaceColor(Color.Black, shipcolors2[shipcolor.Value - 1]); 
   117    } 
   118    void Createship() 
   119    { 
   120        ship = new PhysicsObject(16, 16, Shape.FromImage(Aluskuva.Image)); 
   121        ship.Image = Aluskuva.Image; 
  44122        ship.Restitution = 1.0; 
  45123        ship.KineticFriction = 0.0; 
   
  48126        ship.AngularDamping = 0.95; 
  49127        Add(ship); 
  50     } 
  51     void Aloitapeli() 
  52     { 
  53         CreateWorld(); 
  54         shipimage.ReplaceColor(Color.White, Color.Ruby); 
  55         shipimage.ReplaceColor(Color.Black, Color.DarkGray); 
  56         shipimage2.ReplaceColor(Color.White, Color.Silver); 
  57         shipimage2.ReplaceColor(Color.Black, Color.Azure); 
  58         AsetaOhjaimet(); 
  59         Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  60         Mouse.IsCursorVisible = true; 
  61         //Camera.Follow(ship); 
  62         Camera.ZoomToLevel(); 
  63         Level.CreateBorders(); 
  64     } 
  65     void CreateWorld() 
  66     { 
  67         MultiSelectWindow menu = new MultiSelectWindow("Choose a weapon type", 
  68 "Projectiles", "Laser", "Plasma"); 
  69         menu.ItemSelected += choice2; 
  70         Add(menu); 
  71         MultiSelectWindow menu2 = new MultiSelectWindow("Choose weapon type", "Projectiles", "Laser", "Plasma"); 
  72         menu2.ItemSelected += playeramount; 
  73         Add(menu2); 
  74  
  75         ship2 = new PhysicsObject(16, 16, Shape.FromImage(shipimage2)); 
  76         ship2.Image = shipimage2; 
  77         ship2.X = 50; 
  78         ship2.Y = 0; 
  79         ship2.Restitution = 1.0; 
  80         ship2.KineticFriction = 0.0; 
  81         ship2.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
  82         ship2.LinearDamping = 0.95; 
  83         ship2.AngularDamping = 0.95; 
  84         Add(ship2); 
  85     } 
   128        ship.Add(weapon); 
   129    } 
   130    void MultiPlayer() 
   131{ 
   132 
   133} 
  86134    void choice(int choice) 
  87135    { 
  88136        switch (choice) 
  89137        { 
  90             case 0: 
   138            case 1: 
  91139                weapon = new AssaultRifle(0, 0); 
  92140                weapon.ProjectileCollision = weaponhit; 
  93                 ship.Add(weapon); 
  94                 break; 
  95             case 1: 
   141                break; 
   142            case 2: 
  96143                weapon = new LaserGun(0, 0); 
  97144                weapon.ProjectileCollision = weaponhit; 
  98145                weapon.Power.Value = 5000; 
  99146                weapon.FireRate = 1.0; 
  100                 ship.Add(weapon); 
  101                 break; 
  102             case 2: 
   147                break; 
   148            case 3: 
  103149                weapon = new PlasmaCannon(0, 0); 
  104150                weapon.ProjectileCollision = weaponhit; 
  105                 ship.Add(weapon); 
  106                 break; 
  107         } 
  108         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, fire, "Ammu", weapon); 
  109     } 
  110     void choice2(int choice) 
  111     { 
  112         switch (choice) 
  113         { 
  114             case 0: 
  115                 weapon2 = new AssaultRifle(0, 0); 
  116                 weapon2.ProjectileCollision = weaponhit; 
  117                 weapon2.Power.Value = 5000; 
  118                 weapon2.FireRate = 4.5; 
  119                 ship2.Add(weapon2); 
  120                 break; 
  121             case 1: 
  122                 weapon2 = new LaserGun(0, 0); 
  123                 weapon2.ProjectileCollision = weaponhit; 
  124                 weapon2.Power.Value = 100000; 
  125                 weapon2.FireRate = 1.5; 
  126                 ship2.Add(weapon2); 
  127                 break; 
  128             case 2: 
  129                 weapon2 = new PlasmaCannon(0, 0); 
  130                 weapon2.ProjectileCollision = weaponhit; 
  131                 ship2.Add(weapon2); 
  132                 break; 
  133         } 
  134         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, fire, "Ammu", weapon2); 
   151                break; 
   152        } 
  135153    } 
  136154    void fire(Weapon ase) 
  137155    { 
  138156        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  139  
   157         
  140158        if (ammus != null) 
  141159        { 
  142160            //ammus.Size *= 3; 
  143             //ammus.Image = ... 
   161            //ammus.Image =  
  144162            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
  145163        } 
   
  155173        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, tilt, "", 1.0, ship); 
  156174        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, tilt, "", -1.0, ship); 
  157  
  158         Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Down, thrust, "", 1.0, ship2); 
  159         Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Down, thrust, "", -1.0, ship2); 
  160         Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Down, tilt, "", 1.0, ship2); 
  161         Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Down, tilt, "", -1.0, ship2); 
  162  
  163         //Keyboard.Listen(Key., ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", luoti); 
  164  
  165         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   175        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, fire, "Ammu", weapon); 
   176 
  166177        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   178 
   179        //Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Down, thrust, "", 1.0, ship2); 
   180        //Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Down, thrust, "", -1.0, ship2); 
   181        //Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Down, tilt, "", 1.0, ship2); 
   182        //Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Down, tilt, "", -1.0, ship2); 
  167183    } 
  168184    void thrust(double direction, PhysicsObject ship) 
   
  175191        ship.AngularAcceleration = 10.0*direction; 
  176192    } 
   193    void gamemode() 
   194    { 
   195        ClearAll(); 
   196        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   197        Level.CreateBorders(); 
   198        Camera.ZoomToLevel(); 
   199        Createship(); 
   200        AsetaOhjaimet(); 
   201    } 
  177202} 
 • 2012/30/OtsoR/Projekti/Projekti/ProjektiContent/ProjektiContent.contentproj

  r3748 r3764  
  4545  </ItemGroup> 
  4646  <ItemGroup> 
  47     <Compile Include="ship1.png"> 
  48       <Name>ship1</Name> 
  49       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  50       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  51     </Compile> 
  52     <Compile Include="ship2.png"> 
  53       <Name>ship2</Name> 
   47    <Compile Include="s1.png"> 
   48      <Name>s1</Name> 
   49      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   50      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   51    </Compile> 
   52    <Compile Include="s10.png"> 
   53      <Name>s10</Name> 
   54      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   55      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   56    </Compile> 
   57    <Compile Include="s100.png"> 
   58      <Name>s100</Name> 
   59      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   60      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   61    </Compile> 
   62    <Compile Include="s11.png"> 
   63      <Name>s11</Name> 
   64      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   65      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67    <Compile Include="s12.png"> 
   68      <Name>s12</Name> 
   69      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   70      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   71    </Compile> 
   72    <Compile Include="s13.png"> 
   73      <Name>s13</Name> 
   74      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   75      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   76    </Compile> 
   77    <Compile Include="s14.png"> 
   78      <Name>s14</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81    </Compile> 
   82    <Compile Include="s15.png"> 
   83      <Name>s15</Name> 
   84      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   85      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   86    </Compile> 
   87    <Compile Include="s16.png"> 
   88      <Name>s16</Name> 
   89      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   90      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   91    </Compile> 
   92    <Compile Include="s17.png"> 
   93      <Name>s17</Name> 
   94      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   95      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   96    </Compile> 
   97    <Compile Include="s18.png"> 
   98      <Name>s18</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102    <Compile Include="s19.png"> 
   103      <Name>s19</Name> 
   104      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   105      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   106    </Compile> 
   107    <Compile Include="s2.png"> 
   108      <Name>s2</Name> 
   109      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   110      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112    <Compile Include="s20.png"> 
   113      <Name>s20</Name> 
   114      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   115      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117    <Compile Include="s21.png"> 
   118      <Name>s21</Name> 
   119      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   120      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   121    </Compile> 
   122    <Compile Include="s22.png"> 
   123      <Name>s22</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126    </Compile> 
   127    <Compile Include="s23.png"> 
   128      <Name>s23</Name> 
   129      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   130      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   131    </Compile> 
   132    <Compile Include="s24.png"> 
   133      <Name>s24</Name> 
   134      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   135      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   136    </Compile> 
   137    <Compile Include="s25.png"> 
   138      <Name>s25</Name> 
   139      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   140      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   141    </Compile> 
   142    <Compile Include="s26.png"> 
   143      <Name>s26</Name> 
   144      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   145      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   146    </Compile> 
   147    <Compile Include="s27.png"> 
   148      <Name>s27</Name> 
   149      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   150      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152    <Compile Include="s28.png"> 
   153      <Name>s28</Name> 
   154      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   155      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   156    </Compile> 
   157    <Compile Include="s29.png"> 
   158      <Name>s29</Name> 
   159      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   160      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   161    </Compile> 
   162    <Compile Include="s3.png"> 
   163      <Name>s3</Name> 
   164      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   165      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   166    </Compile> 
   167    <Compile Include="s30.png"> 
   168      <Name>s30</Name> 
   169      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   170      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   171    </Compile> 
   172    <Compile Include="s31.png"> 
   173      <Name>s31</Name> 
   174      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   175      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   176    </Compile> 
   177    <Compile Include="s32.png"> 
   178      <Name>s32</Name> 
   179      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   180      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   181    </Compile> 
   182    <Compile Include="s33.png"> 
   183      <Name>s33</Name> 
   184      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   185      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187    <Compile Include="s34.png"> 
   188      <Name>s34</Name> 
   189      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   190      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   191    </Compile> 
   192    <Compile Include="s35.png"> 
   193      <Name>s35</Name> 
   194      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   195      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   196    </Compile> 
   197    <Compile Include="s36.png"> 
   198      <Name>s36</Name> 
   199      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   200      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   201    </Compile> 
   202    <Compile Include="s37.png"> 
   203      <Name>s37</Name> 
   204      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   205      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   206    </Compile> 
   207    <Compile Include="s38.png"> 
   208      <Name>s38</Name> 
   209      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   210      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   211    </Compile> 
   212    <Compile Include="s39.png"> 
   213      <Name>s39</Name> 
   214      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   215      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   216    </Compile> 
   217    <Compile Include="s4.png"> 
   218      <Name>s4</Name> 
   219      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   220      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   221    </Compile> 
   222    <Compile Include="s40.png"> 
   223      <Name>s40</Name> 
   224      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   225      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   226    </Compile> 
   227    <Compile Include="s41.png"> 
   228      <Name>s41</Name> 
   229      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   230      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   231    </Compile> 
   232    <Compile Include="s42.png"> 
   233      <Name>s42</Name> 
   234      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   235      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   236    </Compile> 
   237    <Compile Include="s43.png"> 
   238      <Name>s43</Name> 
   239      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   240      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   241    </Compile> 
   242    <Compile Include="s44.png"> 
   243      <Name>s44</Name> 
   244      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   245      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   246    </Compile> 
   247    <Compile Include="s45.png"> 
   248      <Name>s45</Name> 
   249      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   250      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   251    </Compile> 
   252    <Compile Include="s46.png"> 
   253      <Name>s46</Name> 
   254      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   255      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   256    </Compile> 
   257    <Compile Include="s47.png"> 
   258      <Name>s47</Name> 
   259      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   260      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   261    </Compile> 
   262    <Compile Include="s48.png"> 
   263      <Name>s48</Name> 
   264      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   265      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   266    </Compile> 
   267    <Compile Include="s49.png"> 
   268      <Name>s49</Name> 
   269      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   270      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   271    </Compile> 
   272    <Compile Include="s5.png"> 
   273      <Name>s5</Name> 
   274      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   275      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   276    </Compile> 
   277    <Compile Include="s50.png"> 
   278      <Name>s50</Name> 
   279      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   280      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   281    </Compile> 
   282    <Compile Include="s51.png"> 
   283      <Name>s51</Name> 
   284      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   285      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   286    </Compile> 
   287    <Compile Include="s52.png"> 
   288      <Name>s52</Name> 
   289      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   290      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   291    </Compile> 
   292    <Compile Include="s53.png"> 
   293      <Name>s53</Name> 
   294      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   295      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   296    </Compile> 
   297    <Compile Include="s54.png"> 
   298      <Name>s54</Name> 
   299      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   300      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   301    </Compile> 
   302    <Compile Include="s55.png"> 
   303      <Name>s55</Name> 
   304      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   305      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   306    </Compile> 
   307    <Compile Include="s56.png"> 
   308      <Name>s56</Name> 
   309      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   310      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   311    </Compile> 
   312    <Compile Include="s57.png"> 
   313      <Name>s57</Name> 
   314      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   315      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   316    </Compile> 
   317    <Compile Include="s58.png"> 
   318      <Name>s58</Name> 
   319      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   320      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   321    </Compile> 
   322    <Compile Include="s59.png"> 
   323      <Name>s59</Name> 
   324      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   325      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   326    </Compile> 
   327    <Compile Include="s6.png"> 
   328      <Name>s6</Name> 
   329      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   330      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   331    </Compile> 
   332    <Compile Include="s60.png"> 
   333      <Name>s60</Name> 
   334      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   335      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   336    </Compile> 
   337    <Compile Include="s61.png"> 
   338      <Name>s61</Name> 
   339      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   340      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   341    </Compile> 
   342    <Compile Include="s62.png"> 
   343      <Name>s62</Name> 
   344      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   345      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   346    </Compile> 
   347    <Compile Include="s63.png"> 
   348      <Name>s63</Name> 
   349      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   350      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   351    </Compile> 
   352    <Compile Include="s64.png"> 
   353      <Name>s64</Name> 
   354      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   355      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   356    </Compile> 
   357    <Compile Include="s65.png"> 
   358      <Name>s65</Name> 
   359      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   360      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   361    </Compile> 
   362    <Compile Include="s66.png"> 
   363      <Name>s66</Name> 
   364      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   365      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   366    </Compile> 
   367    <Compile Include="s67.png"> 
   368      <Name>s67</Name> 
   369      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   370      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   371    </Compile> 
   372    <Compile Include="s68.png"> 
   373      <Name>s68</Name> 
   374      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   375      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   376    </Compile> 
   377    <Compile Include="s69.png"> 
   378      <Name>s69</Name> 
   379      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   380      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   381    </Compile> 
   382    <Compile Include="s7.png"> 
   383      <Name>s7</Name> 
   384      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   385      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   386    </Compile> 
   387    <Compile Include="s70.png"> 
   388      <Name>s70</Name> 
   389      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   390      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   391    </Compile> 
   392    <Compile Include="s71.png"> 
   393      <Name>s71</Name> 
   394      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   395      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   396    </Compile> 
   397    <Compile Include="s72.png"> 
   398      <Name>s72</Name> 
   399      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   400      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   401    </Compile> 
   402    <Compile Include="s73.png"> 
   403      <Name>s73</Name> 
   404      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   405      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   406    </Compile> 
   407    <Compile Include="s74.png"> 
   408      <Name>s74</Name> 
   409      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   410      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   411    </Compile> 
   412    <Compile Include="s75.png"> 
   413      <Name>s75</Name> 
   414      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   415      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   416    </Compile> 
   417    <Compile Include="s76.png"> 
   418      <Name>s76</Name> 
   419      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   420      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   421    </Compile> 
   422    <Compile Include="s77.png"> 
   423      <Name>s77</Name> 
   424      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   425      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   426    </Compile> 
   427    <Compile Include="s78.png"> 
   428      <Name>s78</Name> 
   429      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   430      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   431    </Compile> 
   432    <Compile Include="s79.png"> 
   433      <Name>s79</Name> 
   434      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   435      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   436    </Compile> 
   437    <Compile Include="s8.png"> 
   438      <Name>s8</Name> 
   439      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   440      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   441    </Compile> 
   442    <Compile Include="s80.png"> 
   443      <Name>s80</Name> 
   444      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   445      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   446    </Compile> 
   447    <Compile Include="s81.png"> 
   448      <Name>s81</Name> 
   449      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   450      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   451    </Compile> 
   452    <Compile Include="s82.png"> 
   453      <Name>s82</Name> 
   454      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   455      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   456    </Compile> 
   457    <Compile Include="s83.png"> 
   458      <Name>s83</Name> 
   459      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   460      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   461    </Compile> 
   462    <Compile Include="s84.png"> 
   463      <Name>s84</Name> 
   464      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   465      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   466    </Compile> 
   467    <Compile Include="s85.png"> 
   468      <Name>s85</Name> 
   469      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   470      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   471    </Compile> 
   472    <Compile Include="s86.png"> 
   473      <Name>s86</Name> 
   474      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   475      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   476    </Compile> 
   477    <Compile Include="s87.png"> 
   478      <Name>s87</Name> 
   479      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   480      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   481    </Compile> 
   482    <Compile Include="s88.png"> 
   483      <Name>s88</Name> 
   484      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   485      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   486    </Compile> 
   487    <Compile Include="s89.png"> 
   488      <Name>s89</Name> 
   489      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   490      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   491    </Compile> 
   492    <Compile Include="s9.png"> 
   493      <Name>s9</Name> 
   494      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   495      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   496    </Compile> 
   497    <Compile Include="s90.png"> 
   498      <Name>s90</Name> 
   499      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   500      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   501    </Compile> 
   502    <Compile Include="s91.png"> 
   503      <Name>s91</Name> 
   504      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   505      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   506    </Compile> 
   507    <Compile Include="s92.png"> 
   508      <Name>s92</Name> 
   509      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   510      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   511    </Compile> 
   512    <Compile Include="s93.png"> 
   513      <Name>s93</Name> 
   514      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   515      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   516    </Compile> 
   517    <Compile Include="s94.png"> 
   518      <Name>s94</Name> 
   519      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   520      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   521    </Compile> 
   522    <Compile Include="s95.png"> 
   523      <Name>s95</Name> 
   524      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   525      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   526    </Compile> 
   527    <Compile Include="s96.png"> 
   528      <Name>s96</Name> 
   529      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   530      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   531    </Compile> 
   532    <Compile Include="s97.png"> 
   533      <Name>s97</Name> 
   534      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   535      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   536    </Compile> 
   537    <Compile Include="s98.png"> 
   538      <Name>s98</Name> 
   539      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   540      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   541    </Compile> 
   542    <Compile Include="s99.png"> 
   543      <Name>s99</Name> 
  54544      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  55545      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.