Changeset 3754 for 2012/30


Ignore:
Timestamp:
2012-07-25 15:06:35 (11 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Talletus.

Location:
2012/30/TulirA/CarrotWars/CarrotWars
Files:
1 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/30/TulirA/CarrotWars/CarrotWars/CarrotWars/CarrotWars.cs

  r3722 r3754  
  1616    Image ruohokuva = LoadImage("Ruoho"); 
  1717    Image multakuva = LoadImage("Multa"); 
   18    Image ammuskuva = LoadImage("Porkkana luoti"); 
   19    Image pistoolikuva = LoadImage("Porkkana pistooli"); 
  1820    PlatformCharacter pelaaja; 
  19     PhysicsObject vihollinen; 
   21    PhysicsObject luotipaketti; 
   22    PhysicsObject ruoho; 
   23    PhysicsObject multa; 
   24    PhysicsObject tomaattipaketti; 
   25    PhysicsObject ammus; 
   26    int tomaatteja = 0; 
   27    int luoteja = 0; 
   28    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   29    IntMeter pisteet; 
   30    AssaultRifle pelaajan1Ase; 
   31    Grenade tomaatti; 
  2032 
  2133    public override void Begin() 
   
  4254        } 
  4355    } 
   56    void LuoPistelaskuri() 
   57    { 
   58        pisteet = new IntMeter(0); 
   59        pisteet.Value = 0; 
   60        Label pisteNaytto = new Label(); 
   61        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   62        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   63        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   64        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   65        pisteNaytto.Title = "Pisteet"; 
   66        pisteNaytto.BindTo(pisteet); 
   67        Add(pisteNaytto); 
   68    } 
  4469    void LuoKentta() 
  4570    { 
  46         //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
   71        pelaaja = new PlatformCharacter(34, 68); 
  4772        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("Taso1"); 
  4873 
  49         //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
  5074        ruudut.SetTileMethod(Color.Gold, LuoPelaaja); 
  5175        ruudut.SetTileMethod(Color.Brown, LuoMulta); 
   
  5579        ruudut.SetTileMethod(Color.DarkGray, Luotomaattipaketti); 
  5680 
  57         //3. Execute luo kentän 
  58         //   Parametreina leveys ja korkeus 
  5981        ruudut.Execute(34, 34); 
   82        AloitaPeli(); 
   83    } 
   84 
   85    void AloitaPeli() 
   86    { 
   87        LuoPistelaskuri(); 
   88        LisaaAseet(); 
   89        LisaaOhjaimet(); 
   90        Level.CreateBorders(false); 
   91        Gravity = new Vector(0.0, -800.0); 
   92        Camera.Follow(pelaaja); 
   93    } 
   94 
   95    void LisaaOhjaimet() 
   96    { 
   97        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Hyppaa, "Hyppää"); 
   98        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liiku, "Liiku vasemmalle", new Vector(-500, 0)); 
   99        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liiku, "Liiku oikealle", new Vector(500, 0)); 
   100        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja); 
   101        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, HeitaTomaatti, "Heitä tomaatti(granaatti)"); 
   102    } 
   103 
   104    void Liiku(Vector suunta) 
   105    { 
   106        pelaaja.Move(suunta); 
   107    } 
   108 
   109    void Hyppaa() 
   110    { 
   111        pelaaja.Jump(150); 
   112    } 
   113 
   114    void pelaajatormasitomaattipakettiin(PlatformCharacter pelaaja, PhysicsObject tomaattipaketti) 
   115    { 
   116        MessageDisplay.Add("Sait lisää tomaatteja!"); 
   117        tomaattipaketti.Destroy(); 
   118        tomaatteja = tomaatteja + 2; 
   119    } 
   120    void pelaajatormasiluotipakettiin(PlatformCharacter pelaaja, PhysicsObject luotipaketti) 
   121    { 
   122        MessageDisplay.Add("Sait lisää luoteja!"); 
   123        luotipaketti.Destroy(); 
   124        pelaaja.Weapon.Ammo.Value += 10; 
   125        luoteja = luoteja + 10; 
   126    } 
   127    void pelaajatormasiviholliseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihollinen) 
   128    { 
   129        pelaaja.Destroy(); 
   130        MessageDisplay.Add("Kuolit!"); 
   131        ClearAll(); 
   132        Begin(); 
  60133    } 
  61134 
  62135    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  63136    { 
  64         pelaaja = new PlatformCharacter(34, 68); 
  65137        pelaaja.Position = paikka; 
  66138        pelaaja.Image = pelaajakuva; 
   139        AddCollisionHandler<PlatformCharacter, PhysicsObject>(pelaaja, "luotipaketti", pelaajatormasiluotipakettiin); 
   140        AddCollisionHandler<PlatformCharacter, PhysicsObject>(pelaaja, "tomaattipaketti", pelaajatormasitomaattipakettiin); 
   141        AddCollisionHandler(pelaaja, "vihollinen", pelaajatormasiviholliseen); 
  67142        Add(pelaaja); 
  68143    } 
   
  70145    void LuoMulta(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  71146    { 
  72         PhysicsObject multa = PhysicsObject.CreateStaticObject(34, 34); 
   147        multa = PhysicsObject.CreateStaticObject(34, 34); 
  73148        multa.Position = paikka; 
  74149        multa.Image = multakuva; 
   
  79154    void LuoRuoho(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  80155    { 
  81         PhysicsObject ruoho = PhysicsObject.CreateStaticObject(34, 34); 
   156        ruoho = PhysicsObject.CreateStaticObject(34, 34); 
  82157        ruoho.Position = paikka; 
  83158        ruoho.Image = ruohokuva; 
   
  88163    void Luovihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  89164    { 
  90         vihollinen = new PhysicsObject(34, 34 ); 
   165        CreateEnemy vihollinen = new CreateEnemy(34, 34 ); 
  91166        vihollinen.Position = paikka; 
  92167        vihollinen.Image = vihollinenkuva; 
   168        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
   169        FollowerBrain aivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   170        aivot.Speed = 300; 
   171        aivot.DistanceFar = 600; 
   172        aivot.DistanceClose = 200; 
   173        aivot.StopWhenTargetClose = false; 
   174        aivot.TurnWhileMoving = true; 
   175        aivot.Active = true; 
   176        vihollinen.Brain = aivot; 
  93177        Add(vihollinen); 
  94178    } 
   
  96180    void Luoluotipaketti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  97181    { 
  98         PhysicsObject luotipaketti = new PhysicsObject(27, 27); 
   182        luotipaketti = new PhysicsObject(27, 27); 
  99183        luotipaketti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  100184        luotipaketti.Position = paikka; 
  101185        luotipaketti.Image = luotipakettikuva; 
  102         luotipaketti.Tag = "Luotipaketti"; 
  103         luotipaketti.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   186        luotipaketti.Tag = "luotipaketti"; 
   187        luotipaketti.IgnoresGravity = true; 
  104188        Add(luotipaketti, 1); 
  105189    } 
   
  107191    void Luotomaattipaketti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  108192    { 
  109         PhysicsObject tomaattipaketti = new PhysicsObject(27, 27); 
   193        tomaattipaketti = new PhysicsObject(27, 27); 
  110194        tomaattipaketti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  111195        tomaattipaketti.Position = paikka; 
  112196        tomaattipaketti.Image = tomaattipakettikuva; 
  113197        tomaattipaketti.Tag = "tomaattipaketti"; 
  114         tomaattipaketti.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   198        tomaattipaketti.IgnoresGravity = true; 
  115199        Add(tomaattipaketti, 1); 
  116200    } 
   201    void LisaaAseet() 
   202    { 
   203        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(45, 15); 
   204        pelaaja.Weapon = pelaajan1Ase; 
   205        pelaajan1Ase.Image = pistoolikuva; 
   206        pelaajan1Ase.FireRate = 4; 
   207        pelaaja.Weapon.Ammo.Value = 5; 
   208        pelaajan1Ase.CanHitOwner = false; 
   209        pelaajan1Ase.AmmoIgnoresGravity = false; 
   210        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
   211    } 
   212    void ammusosuiviholliseen(PhysicsObject ammus, CreateEnemy vihollinen) 
   213    { 
   214        ammus.Destroy(); 
   215        vihollinen.elamaLaskuri.Value -= 1; 
   216        pisteet.Value += 1; 
   217    } 
   218    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   219    { 
   220        ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   221        luoteja = luoteja - 1; 
   222 
   223        if (ammus != null) 
   224        { 
   225            AddCollisionHandler<PhysicsObject, CreateEnemy>(ammus, "vihollinen", ammusosuiviholliseen); 
   226            ammus.Size *= 1; 
   227            ammus.Image = ammuskuva; 
   228        } 
   229    } 
   230    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike) 
   231    { 
   232        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja.Weapon.AbsolutePosition).Normalize(); 
   233        pelaaja.Weapon.Angle = suunta.Angle; 
   234    } 
   235    void HeitaTomaatti() 
   236    { 
   237        if (tomaatteja > 0) 
   238        { 
   239            tomaatteja = tomaatteja - 1; 
   240            tomaatti = new Grenade(10.0); 
   241            tomaatti.Image = tomaattikuva; 
   242            pelaaja.Throw(tomaatti, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
   243            tomaatti.Explosion.AddShockwaveHandler("vihollinen", TomaattiOsuiViholliseen); 
   244        } 
   245    } 
   246    void Rajahdys() 
   247    { 
   248        Explosion rajahdys = new Explosion(50); 
   249        rajahdys.Position = tomaatti.Position; 
   250        Add(rajahdys); 
   251    } 
   252    void TomaattiOsuiViholliseen(IPhysicsObject vihollinen, Vector shokki) 
   253    { 
   254        vihollinen.Destroy(); 
   255        pisteet.Value += 4; 
   256    } 
  117257} 
 • 2012/30/TulirA/CarrotWars/CarrotWars/CarrotWars/CarrotWars.csproj

  r3722 r3754  
  111111  </ItemGroup> 
  112112  <ItemGroup> 
   113    <Compile Include="CreateEnemy.cs" /> 
  113114    <Compile Include="Ohjelma.cs" /> 
  114115    <Compile Include="CarrotWars.cs" /> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.