Changeset 3752 for 2011


Ignore:
Timestamp:
2012-07-25 15:05:03 (10 years ago)
Author:
lesejuku
Message:

Talletus.

Location:
2011/24/LeeviK
Files:
6 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Ohjelma.cs

  r2025 r3752  
  99        { 
  1010#if !DEBUG 
  11             game.IsFullScreen = true; 
   11            game.IsFullScreen = false; 
  1212#endif 
  1313            game.Run(); 
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Peli.cs

  r3729 r3752  
  3030    //GameObject crosshair; 
  3131    PhysicsObject pelaaja; 
   32    PhysicsObject pelaaja2; 
  3233 
  3334    AssaultRifle pulttilukkoKivaari; 
   
  5152    ScoreList topLista = new ScoreList(10, false, 0); 
  5253    Image ammusKuva = LoadImage("luodi"); 
  53  
   54    Image[] natsikuvat = LoadImages("NATSI", "NATSI kävely2", "NATSI kävely2", "NATSI"); 
  5455 
  5556 
   
  5758    { 
  5859        Valikko(); 
  59         if (DataStorage.Exists("pisteet.xml")) 
  60             topLista = DataStorage.Load<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   60        topLista = DataStorage.TryLoad<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
  6161    } 
  6262 
   
  6969 
  7070        Image natsinKuva = LoadImage("NATSI"); 
  71         natsi.Image = natsinKuva; 
   71        //natsi.Image = natsinKuva; 
   72        natsi.Animation = new Animation(natsikuvat); 
   73        natsi.Animation.Start(); 
  7274        natsi.Width = 175; 
  7375        natsi.Height = 130; 
  7476 
  75         FollowerBrain natsinAivot = new FollowerBrain(); 
  76         natsinAivot.Target = pelaaja; 
  77         natsinAivot.TargetFollowDistance = 1; 
   77        FollowerBrain natsinAivot = new FollowerBrain(pelaaja, pelaaja2); 
   78        //natsinAivot.FollowDistance = 1; 
   79        natsinAivot.TurnWhileMoving = true; 
  7880        natsinAivot.Speed = 160; 
  7981        natsinAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
  80         natsinAivot.FollowAlways = true; 
   82        //natsinAivot.FollowAlways = true; 
  8183        natsinAivot.Active = true; 
  8284        natsi.Brain = natsinAivot; 
   
  8486        natsi.Angle = pelaaja.Angle; 
  8587 
  86         Timer ajastin = new Timer(); 
  87         ajastin.Interval = 300000000.0; 
  88         ajastin.Trigger += KäännyPelaajaan; 
  89         ajastin.Start(); 
  90         ajastin.Tag = natsi; 
  91     } 
   88        //Timer ajastin = new Timer(); 
   89        //ajastin.Interval = 300000000.0; 
   90        //ajastin.Timeout += KäännyPelaajaan; 
   91        //ajastin.Start(); 
   92        //ajastin.Tag = natsi; 
   93    } 
   94 
   95 
  9296 
  9397    void LiikutaPelaajaa(Vector suunta) 
   
  99103    { 
  100104        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("Round.txt"); 
  101         pelaaja = new PhysicsObject(200.0, 115.0); 
   105 
  102106        ruudut.SetTileMethod('Z', LuoNatsi); 
  103         ruudut.SetTileMethod('P', LuoPelaaja); 
   107        ruudut.SetTileMethod('P', LuoPelaajat); 
  104108        ruudut.SetTileMethod('M', LuoMuuri); 
  105109        ruudut.Execute(500, 100); 
   
  107111        Timer ajastin = new Timer(); 
  108112        ajastin.Interval = 2.0; 
  109         ajastin.Trigger += lisaaNatseja; 
   113        ajastin.Timeout += lisaaNatseja; 
  110114        ajastin.Start(); 
  111115 
   
  115119 
  116120        explosionSystem2 = new ExplosionSystem(LoadImage("jenkkiveri"), 100); 
  117         //MediaPlayer.Play("mus_17a_mystery"); 
  118  
  119         Level.BackgroundColor = Color.DarkGray; 
  120  
  121         Camera.Follow(pelaaja); 
   121        MediaPlayer.Play("mus_17a_mystery"); 
   122 
   123        Level.BackgroundColor = Color.DarkGreen; 
   124 
   125        Camera.Follow(pelaaja, pelaaja2); 
  122126        Add(explosionSystem); 
  123127        explosionSystem.MinScale = 50; 
   
  127131        Timer ajastin2 = new Timer(); 
  128132        ajastin2.Interval = 214; 
  129         ajastin2.Trigger += pistelaskuri; 
   133        ajastin2.Timeout += pistelaskuri; 
  130134        ajastin2.Start(); 
  131135        LuoLaskurit(); 
  132136    } 
  133137 
  134     void LuoPelaaja(Vector paikka, double x, double y) 
  135     { 
   138    void LuoPelaajat(Vector paikka, double x, double y) 
   139    { 
   140        pelaaja = LuoPelaaja(paikka,x,y); 
   141        pelaaja2 = LuoPelaaja(paikka,x,y); 
   142    } 
   143 
   144    PhysicsObject LuoPelaaja(Vector paikka, double x, double y) 
   145    { 
   146        PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(200.0, 115.0); 
  136147        pelaaja.Shape = Shape.Circle; 
  137         pelaaja.Image = LoadImage("jenkki2"); 
   148        pelaaja.Image = LoadImage("jenkki"); 
  138149        pelaaja.X = -200.0; 
  139150        pelaaja.Y = 0.0; 
   
  146157 
  147158        AddCollisionHandler(pelaaja, KasittelePelaajanTormays); 
  148         alustaAseet(); 
   159        //alustaAseet(); 
   160 
   161        return pelaaja; 
  149162    } 
  150163 
   
  224237        //Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Down, VaihdaAse, "VaihdaAse", pelaaja, pelaajanAse1);      
  225238 
   239        //Pelaaja 1 liikkuminen 
  226240 
  227241        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, 
  228         LiikutaPelaajaa, "sticks move against rotation."); 
   242        LiikutaPelaajaa, "sticks move against rotation.",pelaaja); 
  229243        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, 
  230         KäännäPelaajaa, "sticks move against rotation."); 
   244        KäännäPelaajaa, "sticks move against rotation.",pelaaja); 
  231245 
  232246        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, 
   
  234248        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, VaihdaAse, ""); 
  235249 
   250        //Pelaaja 2 liikkuminen 
   251 
   252        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, 
   253        LiikutaPelaajaa, "sticks move against rotation.", pelaaja2); 
   254        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, 
   255        KäännäPelaajaa, "sticks move against rotation.", pelaaja2); 
   256 
   257        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, 
   258        AmmuAseella, "Use the right trigger, like the accelerator."); 
   259        ControllerTwo.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, VaihdaAse, ""); 
   260 
  236261 
  237262    } 
   
  250275 
  251276 
  252     void KäännäPelaajaa(AnalogState tatinTila) 
  253     { 
  254         pelaaja.Angle = tatinTila.StateVector.Angle; 
  255     } 
  256  
  257     void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila) 
   277    void KäännäPelaajaa(AnalogState tatinTila,PhysicsObject Kapitalisti) 
   278    { 
   279        Kapitalisti.Angle = tatinTila.StateVector.Angle; 
   280    } 
   281 
   282    void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila,PhysicsObject Kapitalisti) 
  258283    { 
  259284        Vector tatinSuunta = tatinTila.StateVector; 
  260         pelaaja.Push(tatinSuunta * 1500); 
   285        Kapitalisti.Push(tatinSuunta * 1500); 
  261286    } 
  262287 
   
  311336    } 
  312337 
  313     void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(object lahettajaAivot, EventArgs e) 
   338    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella() 
  314339    { 
  315340 
   
  342367 
  343368            HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow("Zombie Survival BETA Local Highscores", 
  344                              "HighScore!", 
  345369                             "You Got  %p! Enter Your Name:", 
  346370                             topLista, Pistelaskuri.Value); 
   
  399423        LuoKentta(); 
  400424        AsetaOhjaimet(); 
  401         ammoNaytto = LuoNaytto(Screen.Left + 60, Screen.Top - 60, aktiivinenAse.Ammo); 
   425         
   426        //Muista ottaa pois kommentista: 
   427        //ammoNaytto = LuoNaytto(Screen.Left + 60, Screen.Top - 60, aktiivinenAse.Ammo); 
   428         
  402429        // AloitaPeli(); 
  403430        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   
  439466    } 
  440467 
  441     void lisaaNatseja(Timer sender) 
   468    void lisaaNatseja() 
  442469    { 
  443470        LuoNatsi(new Vector(100, 50), 100, 50); 
   
  474501 
  475502    } 
  476     void pistelaskuri(Timer kakka) 
   503    void pistelaskuri() 
  477504    { 
  478505        LaskuriAani.Play(); 
   
  485512        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
  486513    } 
  487  
  488  
  489  
  490  
  491  
  492  
  493  
  494  
  495  
  496  
  497  
  498  
  499  
  500  
  501  
  502  
  503  
  504  
  505  
  506  
  507  
  508  
  509  
  510  
  511  
  512  
  513  
  514  
  515  
  516  
  517  
  518  
  519  
  520  
  521  
  522  
  523  
  524  
  525  
  526  
  527  
  528  
  529  
  530  
  531  
  532  
  533  
  534  
  535  
  536  
  537  
  538  
  539  
  540  
  541  
  542  
  543  
  544  
  545  
  546  
  547  
  548  
  549  
  550  
  551  
  552  
  553  
  554  
  555  
  556  
  557  
  558  
  559  
  560  
  561514} 
  562  
  563  
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Pong.csproj

  r2060 r3752  
  6262  </PropertyGroup> 
  6363  <ItemGroup> 
  64     <Reference Include="Jypeli4, Version=4.0.5.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
   64    <Reference Include="Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
  6565      <SpecificVersion>False</SpecificVersion> 
  66       <HintPath>..\..\..\..\jypeli-trunk\Jypeli\bin\x86\Debug\Jypeli4.dll</HintPath> 
   66      <HintPath>..\..\..\..\..\Program Files (x86)\Jypeli\lib\x86\Jypeli.dll</HintPath> 
  6767    </Reference> 
  6868    <Reference Include="Microsoft.Xna.Framework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=842cf8be1de50553, processorArchitecture=x86"> 
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/Pong/Round.txt

  r2060 r3752  
  22M                               M                   M 
  33M                               M                   M 
  4 M                            M                   M 
   4M               P               M                   M 
  55M                               M                   M 
  66M                               M                   M 
  77M                               M                   M 
  88M                               M                   M 
  9 M                                       M                   M 
   9M                               M                   M 
  1010M                               M                   M 
  1111MMMMMMMMMMMMMMMMMM          MMMMM                   M 
   
  3232MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
  3333 
  34                      
 • 2011/24/LeeviK/Pong/Pong/PongContent/PongContent.contentproj

  r3729 r3752  
  302302    </Compile> 
  303303  </ItemGroup> 
   304  <ItemGroup> 
   305    <Compile Include="lv.png"> 
   306      <Name>lv</Name> 
   307      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   308      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   309    </Compile> 
   310  </ItemGroup> 
   311  <ItemGroup> 
   312    <Compile Include="Frontside.mp3"> 
   313      <Name>Frontside</Name> 
   314      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   315      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   316    </Compile> 
   317  </ItemGroup> 
   318  <ItemGroup> 
   319    <Compile Include="NATSI kävely2.png"> 
   320      <Name>NATSI kävely2</Name> 
   321      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   322      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   323    </Compile> 
   324  </ItemGroup> 
  304325  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  305326  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.