Changeset 3678 for 2012/27


Ignore:
Timestamp:
2012-07-06 12:58:20 (11 years ago)
Author:
nivikinn
Message:

Talletus.

Location:
2012/27/NikoKi/EpicTankBattle/EpicTankBattle
Files:
3 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/27/NikoKi/EpicTankBattle/EpicTankBattle/EpicTankBattle/EpicTankBattle.cs

  r3611 r3678  
  1010{ 
  1111    public bool liikkumassa = false; 
   12    public IntMeter hp = new IntMeter(10, 0, 10); 
  1213    public Tankki(double leveys, double korkeus) 
  1314        : base(leveys, korkeus) 
   
  1617} 
  1718 
   19public class Ammus : PhysicsObject 
   20{ 
   21    public int tuhovoima = 1; 
   22    public Ammus(double leveys, double korkeus) 
   23        : base(leveys, korkeus) 
   24    { 
   25    } 
   26} 
   27 
  1828public class EpicTankBattle : PhysicsGame 
  1929{ 
   30    delegate Ammus AmmuksenLuoja(); 
   31 
   32 
  2033    Image Keltainentankki = LoadImage("Keltainentankki"); 
  2134    Image Sininentankki = LoadImage("Sininentankki"); 
   
  2639    Image Tykki = LoadImage("Tykki"); 
  2740    Image Rajahdys = LoadImage("Rajahdys"); 
   41    Image Kuula1 = LoadImage("Kuula1"); 
   42    Image Kuula2 = LoadImage("Kuula2"); 
   43    Image Kuula3 = LoadImage("Kuula3"); 
   44    Image Kuula4 = LoadImage("Kuula4"); 
   45    Image HP = LoadImage("HP"); 
   46    Image HPtausta = LoadImage("HPtausta"); 
  2847 
  2948 
   
  3655    Direction tankki2suunta = Direction.Left; 
  3756 
   57    AmmuksenLuoja[] LuoAmmus; 
   58    int P1ammus = 0; 
   59    int P2ammus = 0; 
   60 
   61    ExplosionSystem rajahdys = 
   62    new ExplosionSystem(LoadImage("Rajahdys"), 1000); 
   63 
  3864    public override void Begin() 
  3965    { 
  40         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  41  
  42  
   66        MediaPlayer.Play("Musiikki"); 
   67        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   68 
   69        AlustaAmmukset(); 
   70        rajahdys.MaxScale = 0.01; 
   71        rajahdys.MaxLifetime = 0.001; 
   72        Add(rajahdys); 
   73 
   74        Level.Background.CreateGradient(Color.Silver, Color.Brown); 
   75        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("EpicTankBattle", 
   76        "Aloita peli", "Lopeta"); 
   77        Add(alkuValikko); 
   78        alkuValikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
  4379 
  4480        Gravity = new Vector(0, -2000); 
  45         //Level.CreateBorders(); 
  46         //Surface maasto = Surface.CreateBottom(Level, 20, 200, 20); 
  47         //Add(maasto); 
  4881 
  4982        ColorTileMap Ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("Maapera"); 
   
  5184        Ruudut.Execute(20, 10); 
  5285 
  53         Level.CreateBorders(); 
   86        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   87        ylaReuna.Color = Color.Brown; 
   88        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   89        alaReuna.Color = Color.Brown; 
   90        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   91        vasenReuna.Color = Color.Silver; 
   92        PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   93        oikeaReuna.Color = Color.Silver; 
   94 
   95         
  5496        Camera.StayInLevel = false; 
  5597        Camera.ZoomToLevel(); 
  56         /*Surface.CreateLeft(Level); 
  57         Surface.CreateRight(Level);*/ 
  5898 
  5999        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  62102        P1 = new Tankki(40, 25); 
  63103        P1.Tag = "tankki"; 
  64         P1.Image = Punainentankki; 
   104        P1.hp.MaxValue = 50; 
   105        P1.hp.Value = 50; 
   106       // P1.Image = Punainentankki; 
   107        P1.Color = Color.Transparent; 
  65108        P1.PlatformTolerance = 1; 
  66109        P1.Acceleration = 0.6; 
  67110        P1.MaxVelocity = 3; 
  68111        P1.KineticFriction = 0; 
  69         Add(P1); 
   112         
   113 
   114        ProgressBar p1hpPalkki = new ProgressBar(150, 10); 
   115        p1hpPalkki.BindTo(P1.hp); 
   116        p1hpPalkki.BarColor = Color.Green; 
   117        p1hpPalkki.BorderColor = Color.White; 
   118        p1hpPalkki.Color = Color.Red; 
   119        p1hpPalkki.X = Screen.Left + 150; 
   120        p1hpPalkki.Y = Screen.Top - 70; 
   121        Add(p1hpPalkki); 
  70122 
  71123        P1tykki = new Cannon(60, 7); 
  72124        P1tykki.Tag = "tykki"; 
  73         P1tykki.Image = LoadImage("tykki"); 
   125       // P1tykki.Image = LoadImage("tykki"); 
   126        P1tykki.Color = Color.Transparent; 
  74127        P1tykki.Angle = Angle.StraightAngle; 
  75128        P1.Add(P1tykki); 
  76129 
   130         
   131 
  77132        P2 = new Tankki(40, 25); 
  78133        P2.Tag = "tankki"; 
  79         P2.Image = Vihreatankki; 
   134        P2.hp.MaxValue = 50; 
   135        P2.hp.Value = 50; 
   136       // P2.Image = Vihreatankki; 
   137        P2.Color = Color.Transparent; 
  80138        P2.PlatformTolerance = 1; 
  81139        P2.FacingDirection = Direction.Left; 
  82140        Add(P2); 
   141         
   142 
   143        ProgressBar p2hpPalkki = new ProgressBar(150, 10); 
   144        p2hpPalkki.BindTo(P2.hp); 
   145        p2hpPalkki.Angle += Angle.FromDegrees(180); 
   146        p2hpPalkki.BarColor = Color.Green; 
   147        p2hpPalkki.BorderColor = Color.White; 
   148        p2hpPalkki.Color = Color.Red; 
   149        p2hpPalkki.X = Screen.Right - 150; 
   150        p2hpPalkki.Y = Screen.Top - 70; 
   151        Add(p2hpPalkki); 
   152 
   153        P1.hp.LowerLimit += delegate 
   154        { 
   155            P1.Destroy(); 
   156            p1hpPalkki.Destroy(); 
   157            p2hpPalkki.Destroy(); 
   158            MessageDisplay.Add("Pelaaja1 kuoli"); 
   159            Timer.SingleShot(5.0, delegate 
   160            { 
   161                ClearAll(); 
   162                Begin(); 
   163            }); 
   164        }; 
   165        Add(P1); 
   166        P2.hp.LowerLimit += delegate 
   167        { 
   168            P2.Destroy(); 
   169            p1hpPalkki.Destroy(); 
   170            p2hpPalkki.Destroy(); 
   171            MessageDisplay.Add("Pelaaja2 kuoli"); 
   172            Timer.SingleShot(5.0, delegate 
   173            { 
   174                ClearAll(); 
   175                Begin(); 
   176            }); 
   177        }; 
   178        Add(P1); 
  83179 
  84180        P1.X = -700; 
   
  89185        P2tykki = new Cannon(60, 7); 
  90186        P2tykki.Tag = "tykki"; 
  91         P2tykki.Image = LoadImage("tykki"); 
   187       // P2tykki.Image = LoadImage("tykki"); 
   188        P1tykki.Color = Color.Transparent; 
  92189        P2.Add(P2tykki); 
  93190 
  94191        Nappaimisto(); 
   192    } 
   193 
   194    private void AlustaAmmukset() 
   195    { 
   196        LuoAmmus = new AmmuksenLuoja[4]; 
   197        LuoAmmus[0] = LuoPerusAmmus; 
   198        LuoAmmus[1] = LuoKakkosAmmus; 
   199        LuoAmmus[2] = LuoKolmosAmmus; 
   200        LuoAmmus[3] = LuoNelosAmmus; 
  95201    } 
  96202 
   
  135241        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Pressed, Ammu, null, P1, P1tykki); 
  136242        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, Ammu, null, P2, P2tykki); 
   243 
   244        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, VaihdaP1, null); 
   245        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, VaihdaP2, null); 
  137246 
  138247    } 
   
  192301        double tykinkulma = tykki.Angle.Degrees; 
  193302        double uusikulma; 
  194          
   303 
  195304        if (tankki1suunta == Direction.Right) 
  196305            uusikulma = tykinkulma + suunta; 
   
  198307            uusikulma = tykinkulma - suunta; 
  199308 
  200         if ( (tankki1suunta == Direction.Right && uusikulma <= -90 && uusikulma >= -180 ) || 
   309        if ((tankki1suunta == Direction.Right && uusikulma <= -90 && uusikulma >= -180) || 
  201310            (tankki1suunta == Direction.Left && uusikulma <= 0 && uusikulma >= -90)) 
  202311        { 
   
  224333    void Ammu(PhysicsObject pelaaja, Cannon tykki) 
  225334    { 
  226         PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(30, 30); 
   335        PhysicsObject ammus; 
   336 
   337        if (pelaaja == P1) 
   338        { 
   339            ammus = LuoAmmus[P1ammus](); 
   340        } 
   341        else 
   342        { 
   343            ammus = LuoAmmus[P2ammus](); 
   344        } 
   345 
  227346        ammus.Position = pelaaja.Position - Vector.FromLengthAndAngle(tykki.Width / 2, tykki.Angle); 
  228347        //ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromMilliseconds(500); 
   
  230349 
  231350        ammus.Hit(-2000 * Vector.FromAngle(tykki.Angle)); 
  232         AddCollisionHandler(ammus, "nelio", CollisionHandler.DestroyBoth); 
  233         AddCollisionHandler(ammus, "", CollisionHandler.DestroyObject); 
  234         AddCollisionHandler(ammus, "tankki", OsuuPelaajaan); 
  235     } 
  236  
  237     void OsuuPelaajaan(PhysicsObject ammus, PhysicsObject pelaaja) 
  238     { 
  239         pelaaja.Destroy(); 
   351        AddCollisionHandler(ammus, "nelio", Osuumaahan); 
   352        AddCollisionHandler(ammus, "", CollisionHandler.DestroyObject); // seiniä varten 
   353        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Tankki>(ammus, "tankki", OsuuPelaajaan); 
   354    } 
   355 
   356    void Osuumaahan(PhysicsObject Ammus, PhysicsObject Maa) 
   357    { 
   358        Ammus.Destroy(); 
   359        Maa.Destroy(); 
   360        rajahdys.AddEffect(Maa.Position, 20); 
   361    } 
   362 
   363    void VaihdaP1() 
   364    { 
   365        P1ammus++; 
   366        if (P1ammus >= LuoAmmus.Length) P1ammus = 0; 
   367    } 
   368 
   369    void VaihdaP2() 
   370    { 
   371        P2ammus++; 
   372        if (P2ammus >= LuoAmmus.Length) P2ammus = 0; 
   373    } 
   374 
   375    Ammus LuoPerusAmmus() 
   376    { 
   377        Ammus ammus = new Ammus(10, 10); 
   378        ammus.tuhovoima = 2; 
   379        ammus.Image = Kuula1; 
   380        return ammus; 
   381    } 
   382 
   383    Ammus LuoKakkosAmmus() 
   384    { 
   385        Ammus ammus = new Ammus(15, 15); 
   386        ammus.tuhovoima = 4; 
   387        ammus.Image = Kuula2; 
   388        ammus.Mass = 1.3; 
   389        return ammus; 
   390    } 
   391 
   392    Ammus LuoKolmosAmmus() 
   393    { 
   394        Ammus ammus = new Ammus(20, 20); 
   395        ammus.Image = Kuula3; 
   396        ammus.tuhovoima = 8; 
   397        ammus.Mass = 1.7; 
   398        return ammus; 
   399    } 
   400 
   401    Ammus LuoNelosAmmus() 
   402    { 
   403        Ammus ammus = new Ammus(20, 35); 
   404        ammus.Image = Kuula4; 
   405        ammus.tuhovoima = 12; 
   406        ammus.Mass = 3; 
   407        return ammus; 
   408    } 
   409 
   410    void OsuuPelaajaan(PhysicsObject ammus, Tankki pelaaja) 
   411    { 
   412        pelaaja.hp.Value--; 
  240413    } 
  241414 
   
  247420        //Add(rajahdyssysteemi); 
  248421    } 
  249  
   422    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   423    { 
   424        switch (valinta) 
   425        { 
   426            case 0: 
   427                Tankki1VariValikko(); 
   428                break; 
   429            case 1: 
   430                Exit(); 
   431                break; 
   432        } 
   433 
   434 
   435 
   436    } 
   437    void Tankki1VariValikko() 
   438    { 
   439        MultiSelectWindow P1VariValikko = new MultiSelectWindow("Valitse Pelaaja 1 väri", 
   440        "Punainen", "Vihreä", "Sininen", "Keltainen", "Valkoinen", "Musta"); 
   441        Add(P1VariValikko); 
   442        P1VariValikko.ItemSelected += PainettiinP1VariValikonNappia; 
   443    } 
   444    void PainettiinP1VariValikonNappia(int valinta2) 
   445    { 
   446        switch (valinta2) 
   447        { 
   448            case 0: 
   449                P1.Image = LoadImage("Punainentankki"); 
   450                P1tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   451                Tankki2VariValikko(); 
   452 
   453                break; 
   454            case 1: 
   455                P1.Image = LoadImage("Vihreatankki"); 
   456                P1tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   457                Tankki2VariValikko(); 
   458                break; 
   459            case 2: 
   460                P1.Image = LoadImage("Sininentankki"); 
   461                P1tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   462                Tankki2VariValikko(); 
   463                break; 
   464            case 3: 
   465                P1.Image = LoadImage("Keltainentankki"); 
   466                P1tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   467                Tankki2VariValikko(); 
   468                break; 
   469            case 4: 
   470                P1.Image = LoadImage("Valkoinentankki"); 
   471                P1tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   472                Tankki2VariValikko(); 
   473                break; 
   474            case 5: 
   475                P1.Image = LoadImage("Mustatankki"); 
   476                P1tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   477                Tankki2VariValikko(); 
   478                break; 
   479        } 
   480 
   481    } 
   482 
   483    void Tankki2VariValikko() 
   484    { 
   485        MultiSelectWindow P2VariValikko = new MultiSelectWindow("Valitse Pelaaja 2 väri", 
   486        "Punainen", "Vihreä", "Sininen", "Keltainen", "Valkoinen", "Musta"); 
   487        Add(P2VariValikko); 
   488        P2VariValikko.ItemSelected += PainettiinP2VariValikonNappia; 
   489    } 
   490    void PainettiinP2VariValikonNappia(int valinta3) 
   491    { 
   492        switch (valinta3) 
   493        { 
   494            case 0: 
   495                P2.Image = LoadImage("Punainentankki"); 
   496                P1tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   497                break; 
   498            case 1: 
   499                P2.Image = LoadImage("Vihreatankki"); 
   500                P2tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   501                break; 
   502            case 2: 
   503                P2.Image = LoadImage("Sininentankki"); 
   504                P2tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   505                break; 
   506            case 3: 
   507                P2.Image = LoadImage("Keltainentankki"); 
   508                P2tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   509                break; 
   510            case 4: 
   511                P2.Image = LoadImage("Valkoinentankki"); 
   512                P2tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   513                break; 
   514            case 5: 
   515                P2.Image = LoadImage("Mustatankki"); 
   516                P2tykki.Image = LoadImage("Tykki"); 
   517                break; 
   518        } 
   519 
   520    } 
  250521} 
  251522 
 • 2012/27/NikoKi/EpicTankBattle/EpicTankBattle/EpicTankBattleContent/EpicTankBattleContent.contentproj

  r3588 r3678  
  127127    </Compile> 
  128128  </ItemGroup> 
   129  <ItemGroup> 
   130    <Compile Include="HP.png"> 
   131      <Name>HP</Name> 
   132      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   133      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   134    </Compile> 
   135    <Compile Include="HPtausta.png"> 
   136      <Name>HPtausta</Name> 
   137      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   138      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   139    </Compile> 
   140  </ItemGroup> 
   141  <ItemGroup> 
   142    <Compile Include="Musiikki.mp3"> 
   143      <Name>Musiikki</Name> 
   144      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   145      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   146    </Compile> 
   147  </ItemGroup> 
  129148  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  130149  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.