Changeset 3621 for 2012/27


Ignore:
Timestamp:
2012-07-05 17:20:50 (11 years ago)
Author:
hesasnel
Message:
 
Location:
2012/27/HenrikS/MasaMajavanMaailma
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/27/HenrikS/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailma/Peli.cs

  r3559 r3621  
  1515 
  1616    PlatformCharacter pelaaja1; 
  17     DoubleMeter ESmittari; 
  18     DoubleMeter Elama; 
   17    DoubleMeter ESmittari = new DoubleMeter(0); 
   18    DoubleMeter Elama = new DoubleMeter(0); 
   19    IntMeter kepit = new IntMeter(0); 
  1920 
  2021    Image pelaajanKuvaOikea = LoadImage("Masaoikea"); 
   
  4950    ExplosionSystem hajotus2; 
  5051 
  51     bool masaKatsooOikealla = true; 
   52    bool masaKatsooOikealle = true; 
  5253    bool masaLyo = false; 
  5354 
   
  5556    int kenttatilanne = 1; 
  5657 
   58    bool SkipFrame = false; 
   59 
  5760    public override void Begin() 
  5861    { 
  5962        aloitapeli(kenttatilanne); 
   63        lisaaKeppimittari(); 
  6064        lisaaElamamittari(); 
  6165 
   
  6872        hajotus2.MaxScale = 35; 
  6973        Add(hajotus2); 
   74    } 
   75 
   76    protected override void Update(Time time) 
   77    { 
   78        base.Update(time); 
   79 
   80        if (kepit.Value == 100) 
   81        { 
   82 
   83            Elama.MaxValue += 5; 
   84            Elama.Value = Elama.MaxValue; 
   85            kepit.Value = 0; 
   86        } 
  7087    } 
  7188    void aloitapeli(int kenttanumero) 
   
  91108    { 
  92109        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt"); 
  93         kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
   110         
  94111        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti); 
  95112        kentta.SetTileMethod('M', lisaaPelaaja); 
   
  141158        taso.Color = Color.Green; 
  142159        taso.Position = paikka; 
   160        taso.Tag = "taso"; 
  143161        Add(taso); 
  144162    } 
   
  183201    { 
  184202        PhysicsObject kitara = PhysicsObject.CreateStaticObject(65, 120); 
   203        kitara.IgnoresCollisionResponse = true; 
  185204        kitara.Image = Kiitara; 
  186205        kitara.Tag = "Kitara"; 
   
  197216    void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  198217    { 
  199         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   218        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 60); 
   219        tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   220        tahti.Shape = Shape.Circle; 
  200221        tahti.Image = tahtiKuva; 
  201222        tahti.Tag = "tahti"; 
   
  208229        maankamara.Image = ruohikko; 
  209230        maankamara.Position = paikka; 
   231        maankamara.Tag = "maankamara"; 
  210232        Add(maankamara); 
  211233 
   
  217239        maa.Image = multa; 
  218240        maa.Position = paikka; 
   241        maa.Tag = "maa"; 
  219242        Add(maa); 
  220243    } 
   
  223246    { 
  224247        PhysicsObject jetpak = PhysicsObject.CreateStaticObject(65, 90); 
   248        jetpak.IgnoresCollisionResponse = true; 
  225249        jetpak.Image = Jetpack; 
  226250        jetpak.Tag = "jetpak"; 
   
  233257        PhysicsObject ES = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 80); 
  234258        ES.Image = Polttoaine; 
   259        ES.IgnoresCollisionResponse = true; 
  235260        ES.Tag = "ES"; 
  236261        ES.Position = paikka; 
   
  239264    void lisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  240265    { 
  241         PhysicsObject Maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(75, 120); 
   266        PhysicsObject Maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 120); 
   267        Maali.IgnoresCollisionResponse = true; 
   268        Maali.Shape = Shape.FromImage(Maaali); 
  242269        Maali.Image = Maaali; 
  243270        Maali.Tag = "Maali"; 
   
  252279        pelaaja1 = new PlatformCharacter(80, 120); 
  253280        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   281        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  254282        PelaajanAnimaatiot(); 
  255283        //pelaaja1.Animation = new Animation(Pelaajalentaa); 
   
  259287        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuTahteen); 
  260288        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuJetpakiin); 
  261         AddCollisionHandler(pelaaja1, osuES); 
  262289        AddCollisionHandler(pelaaja1, "laatikko", osuLaatikkoon); 
  263290        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuKitaraan); 
   
  272299 
  273300        pelaaja1.Position = paikka; 
  274         Add(pelaaja1); 
   301        Add(pelaaja1, 1); 
  275302    } 
  276303 
   
  284311        pelaaja1.LeftWalkingAnimation.Start(); 
  285312 
   313        SkipFrame = true; 
   314 
  286315    } 
  287316 
   
  294323        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  295324        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   325        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, hakkaa, "Hakkaa kitaralla", pelaaja1); 
   326        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Pressed, hakkaa, "Hakkaa kitaralla", pelaaja1); 
  296327 
  297328 
   
  331362 
  332363    } 
   364    void lisaaKeppimittari() 
   365    { 
   366        kepit = LuoKeppiMittari(0, 0); 
   367        Label klapit = new Label("Klapit"); 
   368        klapit.X = -300; 
   369        klapit.Y = 380; 
   370        klapit.TextColor = Color.LightGreen; 
   371        klapit.BorderColor = Color.Blue; 
   372        klapit.Color = Color.DarkBlue; 
   373        Add(klapit); 
   374    } 
   375    IntMeter LuoKeppiMittari(double x, double y) 
   376    { 
   377        IntMeter kepit = new IntMeter(0); 
   378        Label keppinaytto = new Label(); 
   379        keppinaytto.BindTo(kepit); 
   380        keppinaytto.X = -300; 
   381        keppinaytto.Y = 350; 
   382        keppinaytto.TextColor = Color.LightGreen; 
   383        keppinaytto.BorderColor = Color.Blue; 
   384        keppinaytto.Color = Color.DarkBlue; 
   385 
   386        Add(keppinaytto); 
   387        
   388        return kepit; 
   389    } 
  333390    void lisaaElamamittari() 
  334391    { 
   
  393450 
  394451 
  395         if (!masaKatsooOikealla) 
   452        if (!masaKatsooOikealle) 
  396453        { 
  397454            pelaaja1.Image = masahakkaaVasen; 
   
  409466        //pelaaja1.Animation.Stop(); 
  410467    } 
  411     void lopetalento() 
  412     { 
  413         PelaajanAnimaatiot(); 
  414         pelaaja1.Animation = null; 
  415         pelaaja1.LeftIdleAnimation.Start(); 
  416         pelaaja1.RightIdleAnimation.Start(); 
  417         pelaaja1.LeftWalkingAnimation.Start(); 
  418         pelaaja1.RightWalkingAnimation.Start(); 
  419     } 
   468 
  420469    void ajastinlaukesi() 
  421470    { 
  422         if (!masaKatsooOikealla) 
   471        if (!masaKatsooOikealle) 
  423472        { 
  424473            pelaaja1.Image = masahakkaaVasenTUM; 
   
  437486    void toinenAjastinlaukesi() 
  438487    { 
   488        pelaaja1.Animation = null; 
  439489        PelaajanAnimaatiot(); 
  440         pelaaja1.Animation = null; 
  441490        masaLyo = false; 
  442491        pelaaja1.Width = 75; 
   
  446495    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  447496    { 
  448         if (nopeus < 0) 
  449             masaKatsooOikealla = false; 
  450         else 
  451             masaKatsooOikealla = true; 
  452         hahmo.Walk(nopeus); 
   497        if (!SkipFrame) 
   498        { 
   499            if (nopeus < 0) 
   500                masaKatsooOikealle = false; 
   501            else 
   502                masaKatsooOikealle = true; 
   503            hahmo.Walk(nopeus); 
   504        } 
   505        else SkipFrame = false; 
  453506    } 
  454507 
   
  458511    } 
  459512 
  460  
  461  
  462513    void vihollishyokkaus(PhysicsObject loukku, Timer ajastin) 
  463514    { 
  464515        // pelaajan pitää olla loukun vasemmalla puolella 300:n päässä 
  465         if (loukku.X - pelaaja1.X > 0 && loukku.X - pelaaja1.X < 300) 
   516        if (loukku.X - pelaaja1.X > -140 && loukku.X - pelaaja1.X < 480 && loukku.Y - pelaaja1.Y < 120 && loukku.Y - pelaaja1.Y > -120) 
  466517        { 
  467518            if (loukku.Image == vasenlookku) 
   
  472523            } 
  473524 
  474             loukku.Velocity = new Vector(-700, 0); 
   525            loukku.Velocity = new Vector(-1000, 0); 
  475526            loukku.Shape = Shape.FromImage(loukkuhyokkausvasen); 
  476527            loukku.Height = 150; 
   
  484535        { 
  485536 
  486             MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   537            kepit.Value += 1; 
  487538            kohde.Destroy(); 
  488539        } 
   
  491542    void osuLoukkuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  492543    { 
  493         if (kohde.Tag.ToString() == "vasenloukku" && (masaLyo == true)) 
   544        if (kohde.Tag.ToString() == "vasenloukku" && (masaLyo == true)|| (kohde.Tag.ToString() == "loukkuJumissa" && (masaLyo == true))) 
  494545        { 
  495546            int pMaxMaara = 200; 
   
  507558            Elama.Value -= 2.5; 
  508559        } 
   560         
  509561 
  510562        else if (kohde.Tag.ToString() == "loukku") 
   
  512564            Elama.Value -= 2.5; 
  513565        } 
   566        if  (Elama.Value == 0) 
   567        { 
   568            //aloitapeli(kenttatilanne); 
   569            Begin(); 
   570        } 
  514571 
  515572    } 
   
  517574    void LoukkuOsuu(PhysicsObject loukku, PhysicsObject kohde, Timer ajastin) 
  518575    { 
  519         if (kohde != pelaaja1) 
   576        if (kohde != pelaaja1 && kohde.Tag != "maankamara" && kohde.Tag != "") 
  520577        { 
  521578            loukku.Velocity = new Vector(0, 0); 
  522579            ajastin.Stop(); 
  523            // 
  524             //loukku.IgnoresCollisionResponse = false; 
  525         } 
  526  
  527     } 
   580            
   581             
   582            loukku.MakeStatic(); 
   583            loukku.Shape = Shape.Circle; 
   584            loukku.IgnoresCollisionResponse = false; 
   585            loukku.Tag = "loukkuJumissa"; 
   586        } 
   587 
   588    } 
   589     
  528590 
  529591    void osuKitaraan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
   
  546608            Timer.SingleShot(8, label2.Destroy); 
  547609            kohde.Destroy(); 
  548             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, hakkaa, "Hakkaa kitaralla", pelaaja1); 
  549             ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Pressed, hakkaa, "Hakkaa kitaralla", pelaaja1); 
  550610        } 
  551611    } 
   
  610670 
  611671            kohde.Destroy(); 
   672            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuES); 
  612673            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, kaytajetpak, "Käyttää Jetpakiä", pelaaja1, lentonopeus); 
  613             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, lopetalento, "Lopettaa lennon"); 
   674            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PelaajanAnimaatiot, "Lopettaa lennon"); 
  614675            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, kaytajetpak, "Käyttää Jetpakiä", pelaaja1, lentonopeus); 
  615             ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, lopetalento, "Lopettaa lennon"); 
   676            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, PelaajanAnimaatiot, "Lopettaa lennon"); 
  616677        } 
  617678    } 
   
  620681        if (kohde.Tag.ToString() == "ES") 
  621682        { 
   683 
  622684            Label label = new Label("Masa majava: ES! Tekis mieli maistaa...mutta tarvitsen sitä polttoaineeksi."); 
  623685            label.TextColor = Color.Black; 
 • 2012/27/HenrikS/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailma/bin/x86/Debug/kentta1.txt

  r3559 r3621  
  1                                                                                                                 
  2                                                                          *                                    
  3                                       *     *                                         *                        
  4                          *                         *        *          *      *              *                 
  5                         * *        *          *               *                                                
  6                         OOO    *       *          *                                   *                        
  7                         SSS               *                          *      *    *                *           
  8                         SSS                              *     *              *          *   *             E 
  9                         SSS    *     *        *    *                *               *                           
  10                         SSS  *                                                 *                         OOOOO 
  11                         SSS                *                         *                                   SSSSS 
  12                         SSS                                                                              SSSSS 
  13                         SSS  *                                                                           SSSSS 
  14                         SSS                                                                          OOOOOOOOO 
  15                         SSS                                                                    OOOOOOOOOOOOOOO 
  16                         SSS  *                                OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
  17                         SSS                                   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  18                         SSS                                                                             SSSSSS 
  19                         SSS  *                                                                            SSSS 
  20                         SSS                                                                                 SS 
  21                         SSS                                                                                 SS  
  22                         SSS                                          SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS          SS 
  23                         SSS                       l                  SSSSSSSS              SSSSSSS          SS 
  24                         SSS              OOOOOOOOOOOOO                                     SSSSSSS          SS 
  25                         SSS               SSSSSSSSSSSSOOO                             * *    SSSSS          SS 
  26                         SSS                  SSSSSSSSSSSSOOOOO                    SSSSSSSSSSSSSSSS          SS 
  27                         SSSOOOOO             SSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOO              SS         SSSSS          SS 
  28                         SSSSSSSS             SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS              SS  E  E                  SS 
  29                                              SSS                                  SS                        SS 
  30                                   L          SSS                                  SS                        SS 
  31                                         OOOOOSSS                                  SS                    J   SS 
  32                              l          SSSSSSSS                                  SSSSSS                    SS 
  33                                         SSSSSSSS                                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  34                            OOOOOOOOOOOOOSSSSSSSS  m                               SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  35                            SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  36          S                 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                                            S 
  37 K        S        L        SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                              * *  * *  S 
  38       M  S                 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                                    S 
  39 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6             
   7             m    *    * 
   8                             * 
   9            OOOOOO                 * 
   10                SSOO                       * 
   11                SSSS                               * 
   12                SSSS 
   13                SSSS                                      * 
   14                SSSS                                           
   15                SSSS                                          * 
   16                SSSS                                         
   17                SSSS 
   18                SSSS * 
   19                SSSS                                        E  E  E 
   20                SSSS                                                 
   21                SSSS                                    OOOOOOOOOOOO 
   22                SSSS                                    SS         S 
   23                SSSS                                    SS         S 
   24                SSSS                                    SS m       S 
   25                SSSS *                               K  SS         S 
   26                SSSS                               OOOOOSSSSSS     S 
   27                SSSS                                    SS         S 
   28                SSSS                                    SS         S 
   29                SSSS                         l          SS         S 
   30                SSSS                              M     SS         S 
   31                SSSS           OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO     SS         S 
   32                SSSS                 SS                 SS         S 
   33                SSSS               * SS                 SS         S 
   34                SSSS                 SS         EE      SS         S 
   35                SSSSOOOO             SS                            S 
   36                                     SS                        SSSSS 
   37                                   * SS                            S 
   38                      *              SS                            S 
   39                                     SS  E                         S 
   40                               OOOOOOSS                            S 
   41                  OOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   42                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   43                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   44                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS   J                   S 
   45                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   46OOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
 • 2012/27/HenrikS/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailma/kentta1.txt

  r3559 r3621  
  1                                                                                                                 
  2                                                                          *                                    
  3                                       *     *                                         *                        
  4                          *                         *        *          *      *              *                 
  5                         * *        *          *               *                                                
  6                         OOO    *       *          *                                   *                        
  7                         SSS               *                          *      *    *                *           
  8                         SSS                              *     *              *          *   *             E 
  9                         SSS    *     *        *    *                *               *                           
  10                         SSS  *                                                 *                         OOOOO 
  11                         SSS                *                         *                                   SSSSS 
  12                         SSS                                                                              SSSSS 
  13                         SSS  *                                                                           SSSSS 
  14                         SSS                                                                          OOOOOOOOO 
  15                         SSS                                                                    OOOOOOOOOOOOOOO 
  16                         SSS  *                                OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
  17                         SSS                                   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  18                         SSS                                                                             SSSSSS 
  19                         SSS  *                                                                            SSSS 
  20                         SSS                                                                                 SS 
  21                         SSS                                                                                 SS  
  22                         SSS                                          SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS          SS 
  23                         SSS                       l                  SSSSSSSS              SSSSSSS          SS 
  24                         SSS              OOOOOOOOOOOOO                                     SSSSSSS          SS 
  25                         SSS               SSSSSSSSSSSSOOO                             * *    SSSSS          SS 
  26                         SSS                  SSSSSSSSSSSSOOOOO                    SSSSSSSSSSSSSSSS          SS 
  27                         SSSOOOOO             SSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOO              SS         SSSSS          SS 
  28                         SSSSSSSS             SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS              SS  E  E                  SS 
  29                                              SSS                                  SS                        SS 
  30                                   L          SSS                                  SS                        SS 
  31                                         OOOOOSSS                                  SS                    J   SS 
  32                              l          SSSSSSSS                                  SSSSSS                    SS 
  33                                         SSSSSSSS                                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  34                            OOOOOOOOOOOOOSSSSSSSS  m                               SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  35                            SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
  36          S                 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                                            S 
  37 K        S        L        SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                              * *  * *  S 
  38       M  S                 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                                    S 
  39 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6             
   7             m    *    * 
   8                             * 
   9            OOOOOO                 * 
   10                SSOO                       * 
   11                SSSS                               * 
   12                SSSS 
   13                SSSS                                      * 
   14                SSSS                                           
   15                SSSS                                          * 
   16                SSSS                                         
   17                SSSS 
   18                SSSS * 
   19                SSSS                                        E  E  E 
   20                SSSS                                                 
   21                SSSS                                    OOOOOOOOOOOO 
   22                SSSS                                    SS         S 
   23                SSSS                                    SS         S 
   24                SSSS                                    SS m       S 
   25                SSSS *                               K  SS         S 
   26                SSSS                               OOOOOSSSSSS     S 
   27                SSSS                                    SS         S 
   28                SSSS                                    SS         S 
   29                SSSS                         l          SS         S 
   30                SSSS                              M     SS         S 
   31                SSSS           OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO     SS         S 
   32                SSSS                 SS                 SS         S 
   33                SSSS               * SS                 SS         S 
   34                SSSS                 SS         EE      SS         S 
   35                SSSSOOOO             SS                            S 
   36                                     SS                        SSSSS 
   37                                   * SS                            S 
   38                      *              SS                            S 
   39                                     SS  E                         S 
   40                               OOOOOOSS                            S 
   41                  OOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   42                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   43                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   44                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS   J                   S 
   45                  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                       S 
   46OOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
 • 2012/27/HenrikS/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailma/MasaMajavanMaailmaContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r3559 r3621  
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\HenrikS\MasaMajavanMaailma\MasaMajavanMaailma\MasaMajavanMaailma\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  20       <Time>2012-07-03T12:23:41.4339202+03:00</Time> 
   20      <Time>2012-07-05T13:30:38.3565909+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  180180      <Options>None</Options> 
  181181      <Output>C:\MyTemp\HenrikS\MasaMajavanMaailma\MasaMajavanMaailma\MasaMajavanMaailma\bin\x86\Debug\Content\Maali.xnb</Output> 
  182       <Time>2012-07-03T12:23:41.4963202+03:00</Time> 
   182      <Time>2012-07-05T12:32:57.3163597+03:00</Time> 
  183183    </Item> 
  184184    <Item> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.