Changeset 3608 for 2012/27


Ignore:
Timestamp:
2012-07-05 15:06:11 (11 years ago)
Author:
mikrats
Message:

Talletus.

Location:
2012/27/MikaelK
Files:
40 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/27/MikaelK/pong/pong/pong/pong.cs

  r3458 r3608  
  99public class pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlös = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   13    
   14    PhysicsObject vasenReuna; 
   15    PhysicsObject oikeaReuna; 
   16 
  1117    PhysicsObject pallo; 
   18    PhysicsObject maila1; 
   19    PhysicsObject maila2; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   23 
  1224    public override void Begin() 
  1325    { 
  1426        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  15         
  16        Luokenttä(); 
  17        AsettaOhjaimet(); 
  18        Aloitapeli(); 
  1927 
  20       
   28        Luokenttä(); 
   29        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
   31        Aloitapeli(); 
  2132 
  22         
   33 
   34 
   35 
  2336    } 
  2437    void Luokenttä() 
   
  3043        pallo.Restitution = 1.0; 
  3144 
  32         
  33         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  34         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  35         
  3645 
   46        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   47        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3748 
  38         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   49        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   50        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   51        vasenReuna.IsVisible = false; 
   52         
   53        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   54        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   55        vasenReuna.IsVisible = false; 
   56 
   57        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   58        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   59        vasenReuna.IsVisible = false; 
   60         
   61        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   62        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   63        vasenReuna.IsVisible = false; 
   64 
   65       
  3966        Level.BackgroundColor = Color.Black; pallo.Shape = Shape.Circle; 
  4067        Camera.ZoomToLevel(); 
  41 } 
  42         void Aloitapeli() 
   68 
   69        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   70 
   71    } 
   72    void Aloitapeli() 
  4373    { 
  4474        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  45         pallo.Hit(impulssi);  
   75        pallo.Hit(impulssi); 
  4676    } 
  47         void LuoMaila(double x, double y) 
   77    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   78    { 
   79        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(2.0, 100.0); 
   80        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   81        maila.X = x; 
   82        maila.Y = y; 
   83        maila.Restitution = 1.0; 
   84        Add(maila); 
   85        return maila; 
   86    } 
   87    void AsetaOhjaimet() 
   88    { 
   89        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   90        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   91        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   92 
   93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   97 
   98        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   99 
   100        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "pelaaja 1: liikuta Mailaa Ylös", maila1, nopeusYlös); 
   101        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   102    } 
   103    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   104    { 
   105         
   106        if (( nopeus.Y > 0 ) && maila.Top > Level.Top) 
  48107        { 
  49             PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(2.0, 100.0); 
  50             maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  51             maila.X = x; 
  52             maila.Y = y; 
  53             maila.Restitution = 1.0; 
  54             Add(maila); 
   108            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   109            return; 
  55110        } 
  56         void Asetaohjaimet() 
   111 
   112            maila.Velocity = nopeus; 
   113    } 
   114 
   115    void LisaaLaskurit() 
   116    {   
   117    pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   118    pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   119 
   120    } 
   121 
   122    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y ) 
   123    { 
   124    IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   125    laskuri.MaxValue = 10; 
   126    Label naytto = new Label(); 
   127    naytto.BindTo(laskuri); 
   128    naytto.X = x; 
   129    naytto.Y = y; 
   130    naytto.TextColor = Color.White; 
   131    naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   132    naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   133    Add(naytto); 
   134    return laskuri; 
   135    } 
   136    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   137    { 
   138        if (kohde == oikeaReuna) 
  57139        { 
  58             Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  59             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaMailaYlös, "pelaaja 1 liikuta Mailaa Ylös"); 
  60             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysäytäMaila, null); 
   140            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
  61141        } 
   142        else if (kohde == vasenReuna) 
   143        { 
   144            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   145        } 
   146 
   147    } 
   148 
  62149} 
  63150 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.