Changeset 3588 for 2012/27


Ignore:
Timestamp:
2012-07-05 14:20:42 (11 years ago)
Author:
nivikinn
Message:

Talletus.

Location:
2012/27/NikoKi/EpicTankBattle/EpicTankBattle
Files:
4 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/27/NikoKi/EpicTankBattle/EpicTankBattle/EpicTankBattle/EpicTankBattle.cs

  r3494 r3588  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
   8 
   9public class Tankki : PlatformCharacter2 
   10{ 
   11    public bool liikkumassa = false; 
   12    public Tankki(double leveys, double korkeus) 
   13        : base(leveys, korkeus) 
   14    { 
   15    } 
   16} 
  817 
  918public class EpicTankBattle : PhysicsGame 
   
  1625    Image Mustatankki = LoadImage("Mustatankki"); 
  1726    Image Tykki = LoadImage("Tykki"); 
  18  
  19      
  20     Tank P1; 
   27    Image Rajahdys = LoadImage("Rajahdys"); 
   28 
   29 
   30 
   31    Tankki P1; 
   32    Tankki P2; 
   33    Cannon P1tykki; 
   34    Cannon P2tykki; 
   35    Direction tankki1suunta = Direction.Right; 
  2136 
  2237    public override void Begin() 
   
  2439        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2540 
  26         Gravity = new Vector(0, -250); 
   41 
   42 
   43        Gravity = new Vector(0, -2000); 
   44        //Level.CreateBorders(); 
   45        //Surface maasto = Surface.CreateBottom(Level, 20, 200, 20); 
   46        //Add(maasto); 
   47 
   48        ColorTileMap Ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("Maapera"); 
   49        Ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoNelio); 
   50        Ruudut.Execute(20, 10); 
   51 
  2752        Level.CreateBorders(); 
   53        Camera.StayInLevel = false; 
   54        Camera.ZoomToLevel(); 
   55        Surface.CreateLeft(Level); 
   56        Surface.CreateRight(Level); 
  2857 
  2958        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  3059        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  3160 
   61        P1 = new Tankki(40, 25); 
   62        P1.Image = Punainentankki; 
   63        P1.PlatformTolerance = 1; 
   64        P1.Acceleration = 0.6; 
   65        P1.MaxVelocity = 3; 
   66        P1.KineticFriction = 0; 
   67        Add(P1); 
   68 
   69        P1tykki = new Cannon(60, 7); 
   70        P1tykki.Image = LoadImage("tykki"); 
   71        P1tykki.Angle = Angle.StraightAngle; 
   72        P1.Add(P1tykki); 
   73 
   74        P2 = new Tankki(40, 25); 
   75        P2.Image = Vihreatankki; 
   76        P2.PlatformTolerance = 1; 
   77        P2.FacingDirection = Direction.Left; 
   78        Add(P2); 
   79 
   80        P1.X = -700; 
   81        P1.Y = 10; 
   82        P2.X = 700; 
   83        P2.Y = 10; 
   84 
   85        P2tykki = new Cannon(60, 7); 
   86        P2tykki.Image = LoadImage("tykki"); 
   87        P2.Add(P2tykki); 
   88 
  3289        Nappaimisto(); 
  33         P1 = new Tank(45, 30); 
  34         P1.Image = Vihreatankki; 
  35         P1.Cannon.Image = Tykki; 
  36         Add (P1); 
  37     } 
   90    } 
   91 
   92    void LuoNelio(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   93    { 
   94        PhysicsObject nelio = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   95        nelio.Position = paikka; 
   96        nelio.Color = Color.Brown; 
   97        nelio.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   98        nelio.KineticFriction = 0; 
   99        Add(nelio); 
   100    } 
   101 
   102    void LiikutaP1(PlatformCharacter2 P1, Vector liike) 
   103    { 
   104 
   105        // LiikutaP1.Velocity = LiikutaP1.Velocity + Liike; 
   106 
   107    } 
   108 
  38109    void Nappaimisto() 
  39110    { 
  40         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaP1, "liikuta pelaajaa 1", new Vector(-200, 0)); 
  41         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaP1, "liikuta pelaajaa 1", new Vector(200, 0)); 
  42  
  43     } 
  44  
  45     void LiikutaP1(Vector liike) 
  46     { 
  47         P1.Push(liike); 
   111        Vector vasemmalle = new Vector(-1400, 1400); 
   112        Vector oikealle = new Vector(1400, 1400); 
   113 
   114        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, null, P1, vasemmalle); 
   115        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, null, P1, oikealle); 
   116 
   117        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, null, P2, vasemmalle); 
   118        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, null, P2, oikealle); 
   119 
   120        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, Ammu, null, P1); 
   121        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, Ammu, null, P2); 
   122 
   123        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, KaannaTykki1, null, P1tykki, 2); 
   124        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, KaannaTykki1, null, P1tykki, -2); 
   125 
   126        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, KaannaTykki2, null, P2tykki, 2); 
   127        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, KaannaTykki2, null, P2tykki, -2); 
   128 
   129        //Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, P1Ammu, null, P1tykki); 
   130        //Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, P2Ammu, null, P2tykki); 
   131 
   132    } 
   133 
   134    void Liikuta(Tankki tankki, Vector liike) 
   135    { 
   136        if (Keyboard.GetKeyState(Key.Left) == ButtonState.Down && Keyboard.GetKeyState(Key.Right) == ButtonState.Down) 
   137            return; 
   138 
   139        if (Keyboard.GetKeyState(Key.A) == ButtonState.Down && Keyboard.GetKeyState(Key.D) == ButtonState.Down) 
   140            return; 
   141 
   142        if (liike.X < 0) 
   143        { 
   144            if (tankki == P1 && tankki1suunta == Direction.Right) 
   145            { 
   146                tankki1suunta = Direction.Left; 
   147                Vector v = Vector.FromAngle(P1tykki.Angle); 
   148                P1tykki.Angle = new Vector(-v.X, v.Y).Angle; 
   149            } 
   150        } 
   151 
   152        else if (liike.X > 0) 
   153        { 
   154            if (tankki == P1 && tankki1suunta == Direction.Left) 
   155            { 
   156                tankki1suunta = Direction.Right; 
   157                Vector v = Vector.FromAngle(P1tykki.Angle); 
   158                P1tykki.Angle = new Vector(-v.X, v.Y).Angle; 
   159            } 
   160        } 
   161 
   162        // Tankki.Walk(Direction.Left); 
   163        tankki.Push(liike); 
   164    } 
   165 
   166    void Ammu(PlatformCharacter2 Tankki) 
   167    { 
   168        //    Tankki.Shoot(1000000); 
   169    } 
   170 
   171    void KaannaTykki1(Cannon tykki, int suunta) 
   172    { 
   173        double tykinkulma = tykki.Angle.Degrees; 
   174        double uusikulma; 
   175         
   176        if (tankki1suunta == Direction.Right) 
   177            uusikulma = tykinkulma + suunta; 
   178        else 
   179            uusikulma = tykinkulma - suunta; 
   180 
   181        if ( (tankki1suunta == Direction.Right && uusikulma <= -90 && uusikulma >= -180 ) || 
   182            (tankki1suunta == Direction.Left && uusikulma <= 0 && uusikulma >= -90)) 
   183        { 
   184            tykki.Angle = Angle.FromDegrees(uusikulma); 
   185        } 
   186    } 
   187 
   188    void KaannaTykki2(Cannon tykki, int suunta) 
   189    { 
   190        double tykinkulma = tykki.Angle.Degrees; 
   191        double uusikulma = tykinkulma + suunta; 
   192 
   193        //if (uusikulma <= 0 && uusikulma >= -90) 
   194        { 
   195            tykki.Angle = Angle.FromDegrees(uusikulma); 
   196        } 
   197    } 
   198 
   199    void AlustaRajahdys() 
   200    { 
   201        //rajahdyssysteemi = new ExplosionSystem(Rajahdys, 5000); 
   202        //rajahdyssysteemi.MinScale = 1; 
   203        //rajahdyssysteemi.MaxScale = 5; 
   204        //Add(rajahdyssysteemi); 
  48205    } 
  49206 
  50207} 
   208 
   209 
 • 2012/27/NikoKi/EpicTankBattle/EpicTankBattle/EpicTankBattleContent/EpicTankBattleContent.contentproj

  r3494 r3588  
  106106    </Compile> 
  107107  </ItemGroup> 
   108  <ItemGroup> 
   109    <Compile Include="Rajahdys.png"> 
   110      <Name>Rajahdys</Name> 
   111      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   112      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   113    </Compile> 
   114  </ItemGroup> 
   115  <ItemGroup> 
   116    <Compile Include="Maapera.png"> 
   117      <Name>Maapera</Name> 
   118      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   119      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   120    </Compile> 
   121  </ItemGroup> 
   122  <ItemGroup> 
   123    <Compile Include="Nelio.png"> 
   124      <Name>Nelio</Name> 
   125      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   126      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   127    </Compile> 
   128  </ItemGroup> 
  108129  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  109130  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.