Changeset 3480 for 2012


Ignore:
Timestamp:
2012-07-03 14:15:10 (9 years ago)
Author:
Lenatri
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/27/LeeviN/pong/pong/pong/pong.cs

  r3455 r3480  
  88 
  99public class pong : PhysicsGame 
  10 { Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  11     Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   10{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500); 
  1213 
  1314    PhysicsObject pallo; 
  14      PhysicsObject maila1; 
   15    PhysicsObject maila1; 
  1516    PhysicsObject maila2; 
  16   
   17    PhysicsObject vasenReuna; 
   18    PhysicsObject oikeaReuna; 
   19    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   20    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   21 
  1722 
  1823    public override void Begin() 
   
  2126        AsetaOhjaimet(); 
  2227        Aloitapeli(); 
  23          
  24          
  25  
  26          
  27  
  28  
  29  
  30  
  31  
  32  
  33  
  34  
  35  
  36         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  37  
  38          
  39          
   28        LisaaLaskurit(); 
  4029    } 
  4130    void LuoKentta() 
   
  4736        pallo.Restitution = 1.0; 
  4837        Add(pallo); 
  49         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   38         vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   39        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   40        vasenReuna.IsVisible = false; 
   41         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   42        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   43        oikeaReuna.IsVisible = false; 
  5044        Level.BackgroundColor = Color.Green; 
   45        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   46        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   47        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   48        ylaReuna.IsVisible = false; 
  5149 
  52          
  53         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  54         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  55          
   50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   51        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   52        alaReuna.IsVisible = false; 
   53        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   54 
   55 
   56 
   57        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   58        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   59        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  5660 
  5761 
   
  6468        pallo.Hit(impulssi); 
  6569    } 
  66         void LuoMaila(double x, double y) 
  67         { 
   70    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   71    { 
  6872        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  6973        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   
  7175        maila.Y = y; 
  7276        maila.Restitution = 1.0; 
  73         Add(maila); 
   77        Add(maila); return maila; 
  7478    } 
  75        void AsetaOhjaimet() 
   79    void AsetaOhjaimet() 
   80    { 
   81        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   82        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   83        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   84        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   85        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   86        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   87        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   88        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   89 
   90        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   91        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   92        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   93        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   94        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   95 
   96        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   97        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   98        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   99        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   100 
   101        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   102        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   103 
   104 
   105 
   106 
   107        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   108    } 
   109    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   110    { 
   111        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
  76112        { 
  77             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaMaila1Ylos, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös"); 
  78             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila1, null); 
   113            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   114            return; 
   115        } if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   116        { 
   117            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   118            return; 
   119        } 
  79120 
  80 Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  81        } 
  82        void Asetanopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  83         { 
  84             maila.Velocity = nopeus; 
  85         } 
   121        maila.Velocity = nopeus; 
   122    } 
   123    void LisaaLaskurit() 
   124    { 
   125        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   126        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   127 
   128        // ... 
   129    } 
   130    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   131    { 
   132        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   133        laskuri.MaxValue = 10; 
   134        Label naytto = new Label(); 
   135        naytto.BindTo(laskuri); 
   136        naytto.X = x; 
   137        naytto.Y = y; 
   138        naytto.TextColor = Color.White; 
   139        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   140        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   141        Add(naytto); 
   142 
   143        return laskuri; 
   144 
   145    } 
   146    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   147    { if (kohde == oikeaReuna) 
   148    { 
   149        pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   150    } 
   151    else if (kohde == vasenReuna) 
   152    { 
   153        pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   154    } 
   155 
   156    } 
  86157} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.