Changeset 345 for santeri_h


Ignore:
Timestamp:
2009-08-06 11:30:50 (12 years ago)
Author:
saolhaka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • santeri_h/Kynari/Peli.cs

  r319 r345  
  2525        PlatformCharacter pelaaja2; 
  2626 
   27        bool pelaaja1asevaihto = true; 
   28        bool pelaaja2asevaihto = true; 
   29 
  2730        #endregion 
  2831 
   
  3841            //Camera.ZoomFactor = 0.7; 
  3942            Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  40  
  4143            aloitaUusiPeli(); 
  4244 
   
  102104 
  103105            lisaaPelaajat(kentta); 
  104             lisaaAse(kentta); 
   106            lisaaAsePelaajalle(kentta); 
   107            lisaaKerattavaAse(kentta); 
  105108 
  106109            return kentta; 
   
  147150        } 
  148151 
  149         void lisaaAse(Level kentta) 
   152        void keraaAse(Collision collision) 
   153        { 
   154            if (collision.Other is PlatformCharacter) 
   155            { 
   156                if (collision.Other == pelaaja1) 
   157                { 
   158                    if (pelaaja1asevaihto == false) 
   159                        return; 
   160 
   161                    pelaaja1asevaihto = false; 
   162                } 
   163 
   164                if (collision.Other == pelaaja2) 
   165                { 
   166                    if (pelaaja2asevaihto == false) 
   167                        return; 
   168 
   169                    pelaaja2asevaihto = false; 
   170                } 
   171 
   172                Timer ajastin = new Timer(); 
   173                ajastin.Interval = 1; 
   174                ajastin.Tag = collision.Other; 
   175                ajastin.Trigger += new Timer.TriggerHandler(salliAseenvaihto); 
   176                ajastin.Start(); 
   177                AddTimer(ajastin); 
   178 
   179                // Pelaaja törmäsi aseeseen 
   180                ProjectileWeapon ase = (ProjectileWeapon)collision.Obj; 
   181                PlatformCharacter pelaaja = (PlatformCharacter)collision.Other; 
   182                if (ase.Owner != null) 
   183                { 
   184                    return; 
   185                } 
   186                pelaaja.UnequipWeapon(); 
   187                Weapon vanhaAse = pelaaja.Weapon; 
   188                vanhaAse.RemoveFromOwner(); 
   189                vanhaAse.X = pelaaja.X + vanhaAse.Width; 
   190                vanhaAse.Y = pelaaja.Y; 
   191                vanhaAse.Visible = true; 
   192                vanhaAse.Hit(new Vector2D(100, 20)); 
   193                pelaaja.Weapon = ase; 
   194                pelaaja.EquipWeapon(); 
   195                pelaaja.Weapon.Texture = ase.Texture; 
   196            } 
   197        } 
   198 
   199        void salliAseenvaihto(Timer sender) 
   200        { 
   201            if (sender.Tag == pelaaja1) 
   202            { 
   203                pelaaja1asevaihto = true; 
   204            } 
   205            else if (sender.Tag == pelaaja2) 
   206            { 
   207                pelaaja2asevaihto = true; 
   208            } 
   209 
   210            sender.Stop(); 
   211            RemoveTimer(sender); 
   212        } 
   213 
   214        void lisaaKerattavaAse(Level kentta) 
   215        { 
   216            //Täällä lisätään ase kenttään 
   217            Bullet luoti = new Bullet(); 
   218            Grenade kranaatti = new Grenade(); 
   219 
   220            AssaultRifle kivaari = new AssaultRifle(luoti); 
   221            kivaari.X = 200; 
   222            kivaari.Y = -100; 
   223            kivaari.FireRate = 20; 
   224            kivaari.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity; 
   225            kivaari.Mass = 0.1; 
   226            kentta.Objects.Add(kivaari); 
   227 
   228            Cannon kranaatinheitin = new Cannon(kranaatti); 
   229            kranaatinheitin.X = 0; 
   230            kranaatinheitin.Y = -200; 
   231            kranaatinheitin.FireRate = 0.2; 
   232            kranaatinheitin.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity; 
   233            kranaatinheitin.Mass = 0.1; 
   234            kentta.Objects.Add(kranaatinheitin); 
   235 
   236            //Lisää myös törmäyksen käsittelijä aseelle, jossa kutsutaan keraaAse -aliohjelmaa 
   237            AddCollisionHandler(kivaari, keraaAse); 
   238            AddCollisionHandler(kranaatinheitin, keraaAse); 
   239        } 
   240 
   241        void lisaaAsePelaajalle(Level kentta) 
  150242        { 
  151243            Bullet luoti = new Bullet(); 
   
  156248            kentta.Objects.Add(pelaaja1.Weapon); 
  157249            pelaaja1.EquipWeapon(); 
   250            pelaaja1.Weapon.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity; 
   251            AddCollisionHandler(pelaaja1.Weapon, keraaAse); 
  158252 
  159253            pelaaja2.Weapon = new AssaultRifle(luoti); 
   
  162256            kentta.Objects.Add(pelaaja2.Weapon); 
  163257            pelaaja2.EquipWeapon(); 
   258            pelaaja2.Weapon.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity; 
   259            AddCollisionHandler(pelaaja2.Weapon, keraaAse); 
  164260        } 
  165261 
   
  179275            Controls.Listen(Keys.D, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
  180276            Controls.Listen(Keys.W, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  181             Controls.Listen(Keys.Space, ButtonPosition.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja1.Weapon); 
   277            Controls.Listen(Keys.Space, ButtonPosition.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja1); 
  182278 
  183279            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
  184280            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
  185281            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja2, hyppyVoima); 
  186             Controls.Listen(Keys.Enter, ButtonPosition.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja2.Weapon); 
   282            Controls.Listen(Keys.Enter, ButtonPosition.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja2); 
  187283 
  188284            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1); 
   
  197293            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
  198294            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima); 
  199             Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.RightTrigger, ButtonPosition.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja.Weapon); 
   295            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.RightTrigger, ButtonPosition.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja); 
  200296        } 
  201297 
   
  211307        bool Ammu(ControlEvent e) 
  212308        { 
  213             Weapon ase = e.Parameter0 as Weapon; 
  214             Projectile ammus = ase.Use(); 
   309            PlatformCharacter pelaaja = e.Parameter0 as PlatformCharacter; 
   310            Projectile ammus = pelaaja.Weapon.Use(); 
  215311 
  216312            if (ammus != null) 
   
  245341        } 
  246342        #endregion 
   343 
   344 
  247345    } 
  248346} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.