Changeset 3407 for 2012/26


Ignore:
Timestamp:
2012-06-29 12:30:42 (11 years ago)
Author:
faamojal
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/FanniO/Sailtilyousink/Sailtilyousink
Files:
2 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/FanniO/Sailtilyousink/Sailtilyousink/Sailtilyousink/Sailtilyousink.cs

  r3381 r3407  
  2020    Image kalankuva = LoadImage("kala"); 
  2121    Image vasarankuva = LoadImage("vasara"); 
   22    Image talonKuva = LoadImage("talo"); 
   23    Image lokinkuva = LoadImage("lokki"); 
   24    Image kukankuva = LoadImage("kukka"); 
  2225 
  2326    Vector nopeusoikea = new Vector(400, 0); 
   
  5154    ScoreList toplista = new ScoreList(5, false, 0); 
  5255 
  53  
  54  
  55  
  56  
  5756    public override void Begin() 
  5857    { 
   
  6362 
  6463        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  65  
  6664    } 
  6765 
   
  7371        alkuvalikko.ItemSelected += Painettiinvalikkonappia; 
  7472        alkuvalikko.Color = Color.LightBlue; 
  75  
  76     } 
  77  
   73    } 
  7874 
  7975    void aloitapeli(bool kaksinpeli) 
   
  9995 
  10096            pisteet2 = new IntMeter(0); 
   97             
  10198            Label pistenaytto2 = new Label(); 
  10299            pistenaytto2.X = -400; 
   
  111108            merimailit2.MaxValue = 100; 
  112109            merimailit2.UpperLimit += vene2.Destroy; 
   110             
  113111            Label mailinaytto2 = new Label(); 
  114112            mailinaytto2.X = -400; 
   
  121119            elamamittari2 = new DoubleMeter(10); 
  122120            elamamittari2.MaxValue = 10; 
   121             
  123122            ProgressBar elamapalkki2 = new ProgressBar(150, 15); 
  124123            elamapalkki2.BindTo(elamamittari2); 
   
  131130            elamamittari2.LowerLimit += elamaloppui; 
  132131        } 
   132 
   133        // Camera.ZoomFactor = (Level.Width + 300 )/ Screen.Width; 
   134        Camera.ZoomFactor = (Screen.Width - 250 )/ Level.Width ; 
   135        // Camera.ZoomFactor = 0.5; 
   136        // Level.CreateBorders(); 
  133137    } 
  134138 
   
  180184 
  181185        Level.BackgroundColor = Color.Aqua; 
  182  
  183  
   186    } 
   187    void lisaakuusia() 
   188    { 
   189        PhysicsObject kuusi = PhysicsObject.CreateStaticObject(kuusenKuva); 
   190        kuusi.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550); 
   191        kuusi.Y = 500; 
   192        kuusi.Velocity = new Vector(0, -100); 
   193        Add(kuusi); 
   194        
   195        PhysicsObject kuusi2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(kuusenKuva); 
   196        kuusi2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550); 
   197        kuusi2.Y = 500; 
   198        kuusi2.Velocity = new Vector(0, -100); 
   199        Add(kuusi2); 
   200    } 
   201    void lisaataloja() 
   202    { 
   203        PhysicsObject talo = PhysicsObject.CreateStaticObject(talonKuva); 
   204        talo.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550); 
   205        talo.Y = 500; 
   206        talo.Velocity = new Vector(0, -100); 
   207        Add(talo); 
   208 
   209        PhysicsObject talo2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(talonKuva); 
   210        talo2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550); 
   211        talo2.Y = 500; 
   212        talo2.Velocity = new Vector(0, -100); 
   213        Add(talo2); 
   214 
   215    } 
   216    void lisaakukkia() 
   217    { 
   218        PhysicsObject kukka = PhysicsObject.CreateStaticObject(kukankuva); 
   219        kukka.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550); 
   220        kukka.Y = 500; 
   221        kukka.Velocity = new Vector(0, -100); 
   222        Add(kukka); 
   223 
   224        PhysicsObject kukka2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(kukankuva); 
   225        kukka2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550); 
   226        kukka2.Y = 500; 
   227        kukka2.Velocity = new Vector(0, -100); 
   228        Add(kukka2); 
   229    } 
   230    void lisaalokkeja() 
   231    { 
   232        PhysicsObject lokki = PhysicsObject.CreateStaticObject(lokinkuva); 
   233        lokki.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550); 
   234        lokki.Y = 500; 
   235        lokki.Velocity = new Vector(0, -100); 
   236        Add(lokki); 
   237 
   238        PhysicsObject lokki2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(lokinkuva); 
   239        lokki2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550); 
   240        lokki2.Y = 500; 
   241        lokki2.Velocity = new Vector(0, -100); 
   242        Add(lokki2); 
  184243 
  185244    } 
   
  189248        kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(kivenKuva); 
  190249        kivi.Y = 500; 
  191         kivi.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   250        kivi.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450); 
  192251        kivi.Velocity = new Vector(0, -100); 
  193252        kivi.Tag = "este"; 
   
  232291        ajastin9.Timeout += lisaaMvene; 
  233292        ajastin9.Start(); 
  234  
  235  
   293        Timer ajastin10 = new Timer(); 
   294        ajastin10.Interval = 5; 
   295        ajastin10.Timeout += lisaakuusia; 
   296        ajastin10.Start(); 
   297        Timer ajastin11 = new Timer(); 
   298        ajastin11.Interval = 23; 
   299        ajastin11.Timeout += lisaataloja; 
   300        ajastin11.Start(); 
   301        Timer ajastin12 = new Timer(); 
   302        ajastin12.Interval =7.5; 
   303        ajastin12.Timeout += lisaalokkeja; 
   304        ajastin12.Start(); 
   305        Timer ajastin13 = new Timer(); 
   306        ajastin13.Interval = 16.5; 
   307        ajastin13.Timeout += lisaakukkia; 
   308        ajastin13.Start(); 
  236309    } 
  237310    void lisaarengas() 
   
  239312        rengas = PhysicsObject.CreateStaticObject(renkaankuva); 
  240313        rengas.Y = 500; 
  241         rengas.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   314        rengas.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450); 
  242315        rengas.Velocity = new Vector(0, -100); 
  243316        rengas.Tag = "hyvis"; 
   
  250323        kala = PhysicsObject.CreateStaticObject(kalankuva); 
  251324        kala.Y = 500; 
  252         kala.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   325        kala.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450); 
  253326        kala.Velocity = new Vector(0, -100); 
  254327        kala.Tag = "hyvis"; 
   
  261334        vasara = PhysicsObject.CreateStaticObject(vasarankuva); 
  262335        vasara.Y = 500; 
  263         vasara.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   336        vasara.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450); 
  264337        vasara.Velocity = new Vector(0, -100); 
  265338        vasara.Tag = "pluselama"; 
   
  271344        verkko = PhysicsObject.CreateStaticObject(verkonKuva); 
  272345        verkko.Y = 500; 
  273         verkko.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   346        verkko.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450); 
  274347        verkko.Velocity = new Vector(0, -100); 
  275348        verkko.Tag = "este"; 
   
  280353        matala = PhysicsObject.CreateStaticObject(matalankuva); 
  281354        matala.Y = 500; 
  282         matala.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   355        matala.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450); 
  283356        matala.Velocity = new Vector(0, -100); 
  284357        matala.Tag = "este"; 
   
  300373        arkku = PhysicsObject.CreateStaticObject(arkunKuva); 
  301374        arkku.Y = 500; 
  302         arkku.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   375        arkku.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450); 
  303376        arkku.Velocity = new Vector(0, -100); 
  304377        arkku.Tag = "Aarkku"; 
   
  317390        } 
  318391        rengas.Destroy(); 
  319  
  320392    } 
  321393 
   
  340412        } 
  341413        vasara.Destroy(); 
  342  
  343414    } 
  344415 
   
  347418        pisteet = new IntMeter(0); 
  348419        Label pistenaytto = new Label(); 
  349         pistenaytto.X = 400; 
  350         pistenaytto.Y = -200; 
   420        pistenaytto.X = Screen.Right-150; 
   421        pistenaytto.Y = Screen.Bottom + 300; 
  351422        pistenaytto.TextColor = Color.Blue; 
  352423        pistenaytto.Color = Color.Aqua; 
   
  363434        merimailit.UpperLimit += mailittaynna; 
  364435        Label mailinaytto = new Label(); 
  365         mailinaytto.X = 400; 
  366         mailinaytto.Y = -250; 
   436        mailinaytto.X = Screen.Right-150; 
   437        mailinaytto.Y = Screen.Bottom+250; 
  367438        mailinaytto.TextColor = Color.DarkBlue; 
  368439        mailinaytto.Color = Color.Aqua; 
   
  372443        mailinaytto.BindTo(merimailit); 
  373444        Add(mailinaytto); 
  374  
  375  
  376  
  377  
  378  
  379445    } 
  380446 
   
  393459        Add(elamapalkki); 
  394460        elamamittari.LowerLimit += elamaloppui; 
  395  
  396  
  397  
  398461    } 
  399462 
   
  446509        } 
  447510        vene.Velocity = nopeus; 
  448  
  449  
  450511    } 
  451512 
   
  475536        if (vene == vene2) 
  476537            elamamittari2.Value -= 1; 
  477  
  478538    } 
  479539 
   
  482542        merimailit.Value += 1; 
  483543        if (merimailit2 != null) merimailit2.Value += 1; 
  484  
  485544    } 
  486545    void mailittaynna() 
   
  488547        MessageDisplay.Add("Onnittelut! Purjehdit regatan loppuun!"); 
  489548        naytavalikko(); 
  490  
  491  
  492549    } 
  493550 
   
  498555        loppuvalikko.ItemSelected += painettiinnuppia; 
  499556        loppuvalikko.Color = Color.Green; 
  500  
  501  
  502557    } 
  503558    void painettiinnuppia(int valinta) 
   
  507562            case 0: 
  508563                alkuvalikko(); 
  509  
  510  
  511564                break; 
  512565            case 1: 
   
  556609 
  557610                 
  558  
  559                 if(tuplapeli==true) 
   611                    if(tuplapeli==true) 
  560612                { 
  561613 
   
  589641                    { 
  590642                        Label astridvoitti = new Label(); 
  591                         astridvoitti.X = 200; 
  592                         astridvoitti.Y = 200; 
   643                        astridvoitti.X = 0; 
   644                        astridvoitti.Y = 400; 
  593645                        astridvoitti.Title="Astrid voitti!"; 
  594646                        Add(astridvoitti); 
   647                        astridvoitti.BindTo(loppupoint2); 
  595648                    } 
  596  
   649                    if (pisteet.Value > pisteet2.Value) 
   650                    { 
   651                        Label augustavoitti = new Label(); 
   652                        augustavoitti.X = 0; 
   653                        augustavoitti.Y = 400; 
   654                        augustavoitti.Title = "Augusta voitti!"; 
   655                        Add(augustavoitti); 
   656                        augustavoitti.BindTo(loppupoint); 
   657                    } 
  597658                    MultiSelectWindow loppuPisteetvalikko2 = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Lopeta", "Loppuvalikko"); 
  598659                    Add(loppuPisteetvalikko2); 
  599660                    loppuPisteetvalikko2.ItemSelected += painettiinvalikonnapikkaa; 
  600                     loppuPisteetvalikko2.Color = Color.DarkBlue; 
   661                    loppuPisteetvalikko2.Color = Color.Blue; 
   662                    loppuPisteetvalikko2.SelectionColor = Color.LightGreen; 
  601663                } 
  602664 
   
  618680                naytavalikko(); 
  619681                break; 
  620  
  621682        } 
  622683    } 
   
  624685    { 
  625686        DataStorage.Save<ScoreList>(toplista, "point.xml"); 
  626         MultiSelectWindow topvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Lopeta"); 
   687        MultiSelectWindow topvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Lopeta","Loppuvalikko"); 
  627688        Add(topvalikko); 
  628689        topvalikko.ItemSelected += Painettiinvalikkonnuppua; 
  629690        topvalikko.Color = Color.Blue; 
  630  
  631  
  632691    } 
  633692    void Painettiinvalikkonnuppua(int valinta) 
   
  638697                Exit(); 
  639698                break; 
  640  
  641         } 
  642     } 
  643  
   699            case 1: 
   700                ClearAll(); 
   701                naytavalikko(); 
   702                break; 
   703        } 
   704    } 
  644705} 
 • 2012/26/FanniO/Sailtilyousink/Sailtilyousink/SailtilyousinkContent/SailtilyousinkContent.contentproj

  r3381 r3407  
  128128    </Compile> 
  129129  </ItemGroup> 
   130  <ItemGroup> 
   131    <Compile Include="kukka.png"> 
   132      <Name>kukka</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135    </Compile> 
   136  </ItemGroup> 
   137  <ItemGroup> 
   138    <Compile Include="lokki.png"> 
   139      <Name>lokki</Name> 
   140      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   141      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   142    </Compile> 
   143  </ItemGroup> 
  130144  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  131145  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.