Changeset 3373 for 2012/26


Ignore:
Timestamp:
2012-06-29 10:57:33 (11 years ago)
Author:
sijoseha
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/OssiV/Archers' revenge
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/OssiV/Archers' revenge/Archers' revenge/Archers' revenge/Archers__revenge.cs

  r3330 r3373  
  99public class Archers__revenge : PhysicsGame 
  1010{ 
  11    const double nopeus = 200; 
   11    double nopeus = 200; 
  1212    const double hyppyNopeus = 1000; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1616    PlatformCharacter pelaaja2; 
   17    Morko morko; 
  1718    Image pelaajanKuva = LoadImage("ninsa"); 
  1819    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   
  3435    Boolean ninjalyo; 
  3536    Boolean heittokaynnissa = false  ; 
   37    Boolean pelaaja1kuolinilmotus = false; 
   38    Boolean pelaaja2kuolinilmotus =  false; 
   39    Boolean morkoonpelissa = false; 
  3640    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  3741 
   
  9296        kentta.SetTileMethod('M', LuoMagePahis); 
  9397        kentta.SetTileMethod('O', luoPahis); 
   98        kentta.SetTileMethod('E', LuoMediPack); 
  9499        kentta.SetTileMethod('S', luoSplitter); 
  95  
  96100        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  97101        Level.CreateBorders(); 
  98         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  99          
   102        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);  
  100103    } 
  101104    void luoPelaajan2HPlaskuri() 
   
  153156        pelaaja1.Image = jousimiehenkuva; 
  154157        AddCollisionHandler(seina, pelaaja1, seinaanOsu); 
   158        AddCollisionHandler(pelaaja1, "medipack", osumediiin); 
  155159        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  156160        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   
  167171        AddCollisionHandler(seina, pelaaja2, seinaanOsu); 
  168172        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Vihu>(pelaaja2, "orkki", orkkitormasi2); 
   173        AddCollisionHandler(pelaaja1, "medipack", osumediiin); 
  169174        pelaaja2.Tag = "pelaaja"; 
  170175        Add(pelaaja2); 
   176    } 
   177    void osumediiin(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   178    {  
   179  //  if (kohde ==  ) 
  171180    } 
  172181    void luojousipyssy1() 
   
  194203        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus); 
  195204 
  196         ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1,heitaheittotahti, null); 
  197  
  198  
  199         ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   205        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1,heitaheittotahti, null,0.3); 
   206 
   207 
   208        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, restart, "Poistu pelistä"); 
  200209 
  201210        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  209218 
  210219        ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Pressed, ammujousipyssylla, null,jousipyssy1); 
  211         ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Down, ammujousipyssylla, null, jousipyssy1); 
   220 
  212221 
  213222 
   
  221230       
  222231    } 
   232    void restart() 
   233    { 
   234        ClearAll(); 
   235        luoAlkuvalikko(); 
   236     
   237    } 
  223238    void luoCheatIkkuna() 
  224239    { 
  225         InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Vastaa kysymykseen"); 
   240        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Enter code"); 
  226241        kysymysIkkuna.TextEntered += ProcessInput; 
  227242        Add(kysymysIkkuna); 
   
  234249        if (vastaus == "superspeed") 
  235250        { 
  236            
  237             
  238         } 
  239     } 
  240  
  241     void heitaheittotahti(AnalogState tatinTila) 
   251            ClearControls(); 
   252            nopeus = nopeus * 2; 
   253            LisaaNappaimet();    
   254        } 
   255        if (vastaus == "fastshot1") 
   256        { 
   257            ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Down, ammujousipyssylla, null, jousipyssy1); 
   258        } 
   259        if (vastaus == "fastshot2") 
   260        { 
   261 
   262            ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.01, heitaheittotahti, null,0.1); 
   263        } 
   264        if (vastaus == "heal") 
   265        { 
   266            hpLaskuri1.Value = hpLaskuri1.Value * 10; 
   267 
   268            hpLaskuri2.Value = hpLaskuri2.Value * 10; 
   269        } 
   270    } 
   271 
   272    void heitaheittotahti(AnalogState tatinTila, double viive) 
  242273    { 
  243274 
   
  245276        { 
  246277            heittokaynnissa = true; 
  247             Timer.SingleShot(0.3, delegate 
   278            Timer.SingleShot(viive, delegate 
  248279            { 
  249280                heittokaynnissa = false; 
   
  268299        } 
  269300    } 
   301 
  270302    void MorkoonOsuHeittotahti(PhysicsObject tahti, Morko kohde) 
  271303    { 
   
  298330        nuoli.Angle = jousipyssy.Angle; 
  299331        nuoli.Image = nuolenkuva; 
  300         nuoli.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(3.0); 
   332        nuoli.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.5); 
  301333        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Vihu>(nuoli, "pahis", nuoliOsuPahikseen); 
  302334        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Mommo>(nuoli, "mommo", nuoliOsuMommoon); 
   
  330362    { 
  331363        hpLaskuri1.Value = hpLaskuri1 - 50; 
   364        Explosion rajahdys = new Explosion(RUUDUN_KOKO); 
   365        rajahdys.Position = kohde.Position; 
   366        Add(rajahdys); 
  332367        kohde.Destroy(); 
  333368        if (hpLaskuri1 < 1) 
   
  342377        hpLaskuri2.Value = hpLaskuri2 - 50; 
  343378        kohde.Destroy(); 
  344         if (hpLaskuri2 < 1) 
  345         { 
  346             pelaaja2.Destroy(); 
  347             MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 kuoli. NÖSSÖ!"); 
  348  
  349  
  350  
  351         } 
   379        Explosion rajahdys = new Explosion(RUUDUN_KOKO); 
   380        rajahdys.Position = kohde.Position; 
   381        Add(rajahdys); 
   382 
  352383    } 
  353384 
   
  430461         
  431462        } 
   463        if (morkoonpelissa == true) 
   464        { 
   465            if (morko.IsDestroyed) 
   466            { 
   467                MessageDisplay.Add("achievement get: Kill The Boss!"); 
   468             
   469            } 
   470        } 
   471        if (hpLaskuri1 < 1 & pelaaja1kuolinilmotus == false) 
   472        { 
   473            pelaaja1.Destroy(); 
   474            MessageDisplay.Add("player1 died!! NOOB"); 
   475            pelaaja1kuolinilmotus = true; 
   476        } 
   477        if (hpLaskuri2 < 1 & pelaaja2kuolinilmotus == false) 
   478        { 
   479            pelaaja2.Destroy(); 
   480            MessageDisplay.Add("player2 died!! NOOB"); 
   481            pelaaja2kuolinilmotus = true; 
   482        } 
   483        if (hpLaskuri1.Value < 1 & hpLaskuri2.Value < 1) 
   484        { 
   485            ClearAll(); 
   486            MessageDisplay.Add("You lose!!!!!"); 
   487            luoAlkuvalikko(); 
   488         
   489        } 
   490 
   491 
  432492    } 
  433493 
   
  466526    { 
  467527        morko.elamaLaskuri.Value = morko.elamaLaskuri.Value - 20; 
   528        nuoli.Destroy(); 
  468529    } 
  469530 
   
  518579        splitter.CanRotate = false; 
  519580        Add(splitter); 
  520  
  521  
  522  
  523  
  524  
  525581 
  526582        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
   
  592648    void luoMorko(double x, double y) 
  593649    { 
  594         Morko morko = new Morko(100, 100); 
   650        morko = new Morko(100, 100); 
  595651        morko.Mass = 100; 
  596652        morko.X = x; 
   
  603659        LaserGun laserpyssy = new LaserGun(50, 50); 
  604660        laserpyssy.InfiniteAmmo = true; 
  605         laserpyssy.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   661        laserpyssy.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromSeconds(0.3); 
  606662        laserpyssy.ProjectileCollision = morkoOsuJohonkin; 
  607663 
   
  620676 
  621677        Timer ampumisAjastin = new Timer(); 
  622         ampumisAjastin.Interval = 0.2; 
   678        ampumisAjastin.Interval = 0.1; 
  623679        ampumisAjastin.Timeout += delegate 
  624680        { 
   
  656712        seina.Destroy(); 
  657713        luoMorko(moronXnaatti,moronYnaatti); 
   714        morkoonpelissa = true; 
   715 
  658716 
  659717    } 
   
  663721        { 
  664722            hpLaskuri1.Value--; 
   723            hpLaskuri1.Value--; 
  665724        } 
  666725        if (kohde == pelaaja2) 
  667726        { 
  668727            hpLaskuri2.Value--; 
  669         } 
   728            hpLaskuri2.Value--; 
   729        } 
   730    } 
   731    void LuoMediPack(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   732    { 
   733        PhysicsObject medipack = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   734        medipack.Position = paikka; 
   735        Add(medipack); 
   736     
  670737    } 
  671738} 
   
  693760class Morko : PhysicsObject 
  694761{ 
  695     public IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(1000, 0, 1000); 
   762    public IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(2000, 0, 2000); 
  696763 
  697764    public Morko(double leveys, double korkeus) 
 • 2012/26/OssiV/Archers' revenge/Archers' revenge/Archers' revenge/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{957427ED-11EB-4CF9-B904-486DDCC4BF4A}.xml

  r3330 r3373  
  153153      <Options>None</Options> 
  154154      <Output>C:\MyTemp\OssiV\Archers' revenge\Archers' revenge\Archers' revenge\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  155       <Time>2012-06-28T13:31:07.4491838+03:00</Time> 
   155      <Time>2012-06-29T10:49:42.3989137+03:00</Time> 
  156156    </Item> 
  157157    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2012/26/OssiV/Archers' revenge/Archers' revenge/Archers' revengeContent/kentta1.txt

  r3330 r3373  
  1212                                                                                                                                                                                M                                  M    M   M M 
  1313                                                                                                                                                                                           M                      M  M    M  M 
  14                                                                                                                                           M                                                       ##############################                                                                             O 
  15         2    N                                                                                                        M                                                               ############################              #############                                                                                       O   O   O                  
  16 ####################                                                        M O O O O O MS                                           #############         #############################                                                      ##                                                                         O  O          O  O   O        P 
  17                    ########### M         S                             #############################                           ##############     ################                                                                              #                                                   M                  O #################################### 
  18                            #######                        ###############                           #############           ####                                                                                                                #                                                M    M          ########                                   ### 
   14                                                                                                                                          M                 OOOOOOOOO                             ##############################                                                                             O 
   15        2    N       E                                                                                                M                                                               ############################              #############                                                                                       O   O   O                  
   16####################                                                        M O O O O O MS                       S                   #############         #############################                                                      ##                                                                         O  O          O  O   O        P 
   17                   ########### M         S           M                 #############################                           ##############     ################                                                                              #                                                   M                  O #################################### 
   18                           #######                        ###############                           #############           ####                                                                                                                #                                                M  E M          ########                                   ### 
  1919                               ######             ###########                                                 ##################                                                                                                                #                                              ##################                                             ### 
  2020                                    ###############                                                                                                                                                                                             #                                         ######                                                                ############# 
  21                                                                                                                                                                                                                                                 ##S S S S S S S S S S S S S S S S    ###### 
   21                                                                                                                                                                                                                                                ##S S   S   S     S   S   S   S      ###### 
  2222                                                                                                                                                                                                                                                ###################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.