Changeset 3369 for 2012/26


Ignore:
Timestamp:
2012-06-29 10:57:06 (11 years ago)
Author:
elperohu
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/ElmoR/Hurja Arska/Hurja Arska
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/ElmoR/Hurja Arska/Hurja Arska/Hurja Arska/Hurja_Arska.cs

  r3323 r3369  
  2222        : base(leveys, korkeus) 
  2323    { 
  24         elamaLaskuri.LowerLimit += vihuKuolee; 
  25     } 
  26  
  27     void vihuKuolee() 
  28     { 
  29         Destroy(); 
  30         RandomGen.NextInt(0, 25); 
  31     } 
   24        //elamaLaskuri.LowerLimit += vihuKuolee; 
   25    } 
   26     
   27    // void vihuKuolee() 
   28    //{ 
   29         
   30    //    int elamaa = RandomGen.NextInt(0, 25); 
   31    //    if (elamaa > 24 && IsDestroyed == false) 
   32    //    { 
   33    //        Hurja_Arska.LuoMakkara(this.Game); 
   34    //    } 
   35    //    this.Destroy(); 
   36    //} 
  3237 
  3338} 
   
  4045 
  4146    int arskanVoima = 10; 
   47    IntMeter pisteet; 
   48 
   49    ScoreList topLista = new ScoreList(10, false, 0); 
  4250 
  4351    public override void Begin() 
  4452    { 
   53        SetWindowSize(1024, 768, true); 
  4554        LuoMaailma(); 
  4655        tyhmaVihollinenAjastin(); 
  4756        LataaKentta(); 
  4857        LuoTausta(); 
  49         ammusLaskuri(); 
   58        elamaLaskuri(); 
   59        pisteLaskuri(); 
  5060 
  5161        IsMouseVisible = true; 
  5262        Mouse.ListenMovement(0.1, Ohjaus, ""); 
   63 
   64        if (DataStorage.Exists("pisteet.xml")) 
   65            topLista = DataStorage.Load<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
  5366 
  5467        Camera.Follow(arska); 
   
  8497        arska.Add(ase); 
  8598        ase.Angle = (Mouse.PositionOnWorld - ase.Position).Angle; 
  86         ase.Ammo.Value = 20; 
  87  
   99        ase.Ammo.Value = 999; 
   100 
   101    } 
   102 
   103    void TallennaPisteet(Window sender) 
   104    { 
   105        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml"); 
   106        ClearAll(); 
   107        Exit(); 
  88108    } 
  89109     
   
  99119    } 
  100120 
  101     IntMeter ammusLaskija; 
  102  
  103     void ammusLaskuri() 
  104     { 
  105         ammusLaskija = new IntMeter(0); 
   121    IntMeter voimaLaskuri; 
   122 
   123    void elamaLaskuri() 
   124    { 
   125        voimaLaskuri = new IntMeter(0); 
  106126 
  107127        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  110130        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
  111131        pisteNaytto.Color = Color.White; 
  112         ammusLaskija.Value = ase.Ammo.Value; 
  113  
  114         pisteNaytto.BindTo(ammusLaskija); 
   132        pisteNaytto.Title = "Voima"; 
   133        voimaLaskuri.Value = arskanVoima; 
   134 
   135        pisteNaytto.BindTo(voimaLaskuri); 
  115136        Add(pisteNaytto); 
  116137 
  117138    } 
   139 
   140    void pisteLaskuri() 
   141    { 
   142        pisteet = new IntMeter(0); 
   143 
   144        Label pisteetNaytto = new Label(); 
   145        pisteetNaytto.X = Screen.Right - 100; 
   146        pisteetNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   147        pisteetNaytto.TextColor = Color.Black; 
   148        pisteetNaytto.Color = Color.White; 
   149        pisteetNaytto.Title = "Pisteet"; 
   150       // pisteet.Value = pisteet; 
   151 
   152        pisteetNaytto.BindTo(pisteet); 
   153        Add(pisteetNaytto); 
   154    } 
   155 
  118156 
  119157    void LataaKentta() 
   
  268306    { 
  269307        Timer tVajastin = new Timer(); 
  270         tVajastin.Interval = RandomGen.NextDouble(0.8, 1.5); 
   308        tVajastin.Interval = RandomGen.NextDouble(0.45, 0.9); 
  271309        tVajastin.Timeout += LuoVihollinen; 
  272310        tVajastin.Start(); 
   
  298336    } 
  299337 
  300     void LuoMakkara(double x, double y) 
   338    void LuoMakkara() 
  301339    { 
  302340        PhysicsObject makkara = new PhysicsObject(16.0, 16.6); 
  303         makkara.X = x; 
  304         makkara.Y = y; 
  305         makkara.Color = Color.HotPink; 
   341        makkara.X = RandomGen.NextInt(-200, 200); 
   342        makkara.Y = RandomGen.NextInt(-200, 200); 
   343        makkara.Image = LoadImage("Voimaa"); 
  306344        makkara.Tag = "Voimaa"; 
   345        Add(makkara); 
  307346    } 
  308347 
   
  310349    { 
  311350        arskanVoima++; 
   351        voimaLaskuri.Value++; 
  312352        if (arskanVoima > 10) 
  313353        { 
  314354            arskanVoima = 10; 
  315355        } 
   356        kohde.Destroy(); 
  316357    } 
  317358 
   
  320361    { 
  321362        arskanVoima--; 
   363        voimaLaskuri.Value--; 
  322364        arska.Move(Vector.FromLengthAndAngle(60, arska.Angle - Angle.FromDegrees(180))); 
  323365        if (arskanVoima < 0) 
  324366        { 
  325             MessageDisplay.Add("FUUUUUUUUUUUUU"); 
   367            HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   368                             "Parhaat pisteet", 
   369                             "Onneksi olkoon, pääsit listalle pisteillä %p! Syötä nimesi:", 
   370                             topLista, pisteet); 
   371            topIkkuna.Closed += TallennaPisteet; 
   372            Add(topIkkuna); 
   373            arska.Destroy(); 
  326374        } 
  327         kohde.Destroy(); 
  328375    } 
  329376 
   
  331378    { 
  332379        ammus.Destroy(); 
   380        //pisteet.Value += 1; 
  333381 
  334382        TyhmaVihu kohdeVihu = kohde as TyhmaVihu; 
   
  336384        { 
  337385            kohdeVihu.elamaLaskuri.Value--; 
   386            if (kohdeVihu.elamaLaskuri.Value == 0&& kohdeVihu.IsDestroyed == false) 
   387            { 
   388                kohdeVihu.Destroy(); 
   389                int elamaa = RandomGen.NextInt(0, 25); 
   390                if (elamaa > 24) 
   391                { 
   392                    LuoMakkara(); 
   393                } 
   394                 
   395                pisteet.Value += 1; 
   396            } 
  338397        } 
  339398    } 
 • 2012/26/ElmoR/Hurja Arska/Hurja Arska/Hurja ArskaContent/taustatext.txt

  r3323 r3369  
  11LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
  22LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML 
  3 LTTTTTTLVTTLVTTTLVTTTTTTASTTTTTL 
  4 LLVTTTTBNTTBNTTTBNTTTTTTDLVTTTTL 
   3LTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTASTTTTTL 
   4LLVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDLVTTTTL 
  55LBNTTTTTLVTTTTTTTTTTTTTTTBNTTTTL 
  66LTTTLVTTBNTTTLVTTTTTASTLLLLLTTTL 
  77LTTTBNTTTTTTTBNTTTTTDFTOPPPPLVTL 
  8 LTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTBNTL 
  9 LLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTL 
  10 LPPPPPPPZTTTTTTTTTTTLVTTTLLLLLTL 
  11 LTTTLVTTTTTTTTTTTTTTBNTTTOPPPZTL 
  12 LTTTBNTTTTTTTLVTTTTTTTTTTTTTTTTL 
  13 LTTTTTTTTTTTTBNTTTTTTTTASTTTTTTL 
  14 LTTTTTTTTTLVTTTTTTTTTTTDLVTTTTTL 
  15 LTTTTTTTTTBNTTTTTTTTTTTTBNTTTTTL 
  16 LTTTTTASTTTTTTTTTLLLLLLLTTTTTTTL 
  17 LTTTTTDLVTTTTTTTTOPPPPPZTTTTTTTL 
  18 LTASTTTBNTTTTTTTTTTTTTTLVTTTTTTL 
  19 LTDLVTTTTTTTTLLLTTTTTTTBNTTTTTTL 
  20 LTTBNTTTTTTTTOPZTTTTTTTTTTTTTTTL 
  21 LTTTTASTTTTTTTTTTTTTLVTTTTTTTTTL 
   8LTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLVTTTBNTL 
   9LLLLTTTLLTTTTTLVTTTTTTTBNTTTTTTL 
   10LPPZTTTOZTTTTTBNTLVTLVTTTLLLLLTL 
   11LTTTLVTTTLVTTTTTTBNTBNTTTOPPPZTL 
   12LTTTBNTTTBNTTLVTTTTTTTTTTTTLVTTL 
   13LTTTTTTTTTTTTBNTTLVTTTTASTTBNTLL 
   14LTTTTTLVTTLVTTTTTBNTTLVDLVTTTTVL 
   15LLLTTLPNTTBNTTTTTTTTTBNTBNTTTTTL 
   16LPZTTOTTTTTTTTLVTLLLLLLLTTTTLVTL 
   17LTTTTTTTTTLNTTBNTOPPPPPZTTTTBNTL 
   18LTASTTTLLLLLLTTTTTTTTTTLVTTTTTTL 
   19LTDLVTTOPPPPPLLLTTTTTTTBNTTTTTTL 
   20LTTBNTTTTTTTTOPZTTTTTTTTTTTLVTTL 
   21LTTTTASTTTTTTTTTTTTTLVTTTTTBNTTL 
  2222LTTTTDFTTLVTTTTTTTTTBNTTTTTLVTTL 
  2323LTTTTTTTTBNTTLVTTTTTTTTTLVTBNTTL 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.