Changeset 3324


Ignore:
Timestamp:
2012-06-28 15:00:51 (10 years ago)
Author:
jikakuus
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/KasperiK/TheLastBattle/TheLastBattle
Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/KasperiK/TheLastBattle/TheLastBattle/TheLastBattle/TheLastBattle.cs

  r3284 r3324  
  11//The Last Battle 
  22//By: Kasperi Kuusipuro 
  3 //Älä aja Ongelma 
   3//vk26 2012 
   4 
   5//Tee asteroidit LOPPUUN!!!!!!!!!! <---------TÄRKEÄÄÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
   6 
  47using System; 
  58using System.Collections.Generic; 
   
  1518    PhysicsObject Pelaaja1; 
  1619    PhysicsObject Pelaaja2; 
   20    PhysicsObject Asteroidi; 
  1721     
  1822    Image IhmisAlus = LoadImage("IhmisAlus"); 
   
  2125    Image AlienAlus2 = LoadImage("AlienAlus2"); 
  2226    Image IhmisAlus2 = LoadImage("IhmisAlus2"); 
   27    Image AsteroidiKuva = LoadImage("asteroidi"); 
  2328 
  2429    PlasmaCannon plasmaTykkiP1; 
   
  2833    DoubleMeter elkkuMittariP2; 
  2934 
   35    IntMeter pistelaskuriP1; 
   36    IntMeter pistelaskuriP2; 
   37 
   38    int AsteroidiLaskuri = 0; 
   39 
   40 
  3041    public override void Begin() 
  3142    { 
  3243       //Kutsutaan Pelin luovat aliohjelmat 
   44        Pelaaja1 = LuoPelaaja(IhmisAlus, Level.Left + 50); 
   45        Pelaaja2 = LuoPelaaja(AlienAlus, Level.Right - 50); 
   46 
  3347        LuoKentta(); 
  3448        LisaaOhjaimet(); 
  35     } 
  36  
  37    // Luodaan pelaajat  ja Kenttä 
   49        
   50         
   51        elkkuMittariP1 = LisaaElkut(Level.Left + 50, Level.Top, Color.Red); 
   52        elkkuMittariP2 = LisaaElkut(Level.Right - 50, Level.Top, Color.LimeGreen); 
   53 
   54        LisaaNaytot(); 
   55        pistelaskuriP1 = LisaaLaskurit(Level.Left + 20, Level.Top - 50); 
   56        pistelaskuriP2 = LisaaLaskurit(Level.Right + 20, Level.Top - 50); 
   57 
   58        while (AsteroidiLaskuri < 15) 
   59        { 
   60            LuoSatunnainenAsteroidi(); 
   61            AsteroidiLaskuri++; 
   62        } 
   63 
   64    } 
   65 
   66   // Luodaan Kenttä 
  3867    void LuoKentta() 
  3968    { 
   
  4372        Camera.ZoomToLevel(); 
  4473 
  45         Pelaaja1 = new PhysicsObject(40, 50); 
  46         Pelaaja1.Image = IhmisAlus; 
  47         Pelaaja1.Restitution = 0.5; 
  48         Pelaaja1.X = Level.Left + 50; 
  49         Pelaaja1.Mass = 100; 
  50         Add(Pelaaja1); 
  5174 
  5275        //Luodaan plasmatykki 
   
  5679        plasmaTykkiP1.InfiniteAmmo = true; 
  5780        Pelaaja1.Add(plasmaTykkiP1); 
  58  
  59         Pelaaja2 = new PhysicsObject(40, 50); 
  60         Pelaaja2.Image = AlienAlus; 
  61         Pelaaja2.Restitution = 0.5; 
  62         Pelaaja2.X = Level.Right - 50; 
  63         Pelaaja2.Mass = 100.0; 
  64         Add(Pelaaja2); 
  6581 
  6682        //Luodaan plasmatykki 
   
  7288        Pelaaja2.Add(plasmaTykkiP2); 
  7389 
  74         //Kutsutaan elkkumittareita 
  75         LisaaElkut(Level.Left + 50, Level.Top , Color.Red, elkkuMittariP1); 
  76         LisaaElkut(Level.Right - 50, Level.Top, Color.LimeGreen, elkkuMittariP2); 
  77     } 
   90    } 
   91 
   92    PhysicsObject LuoPelaaja(Image kuva, double x) 
   93    { 
   94        PhysicsObject Pelaaja = new PhysicsObject(40, 50); 
   95        Pelaaja.Image = kuva; 
   96        Pelaaja.Restitution = 0.5; 
   97        Pelaaja.X = x; 
   98        Pelaaja.Mass = 100.0; 
   99        Add(Pelaaja); 
   100        return Pelaaja; 
   101    } 
   102 
   103    void LuoSatunnainenAsteroidi() 
   104    { 
   105        double asteroidiX = RandomGen.NextDouble(Level.Left + 100.0, Level.Right - 100.0); 
   106        double asteroidiy = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   107        Asteroidi = new PhysicsObject(50, 50); 
   108        Asteroidi.Image = AsteroidiKuva; 
   109        Asteroidi.X = asteroidiX; 
   110        Asteroidi.Y = asteroidiy; 
   111        Asteroidi.Mass = 10000; 
   112        Add(Asteroidi); 
   113    } 
   114 
  78115 
  79116    //Aliohjelma elkkumittareiden tekemiseen 
  80     void LisaaElkut(double x, double y, Color vari, DoubleMeter mittari) 
  81     { 
  82         mittari = new DoubleMeter(100); 
  83         mittari.MaxValue = 100; 
   117    DoubleMeter LisaaElkut(double x, double y, Color vari) 
   118    { 
   119       DoubleMeter mittari = new DoubleMeter(1); 
   120        mittari.MaxValue = 1; 
  84121        ProgressBar elkkuPalkki = new ProgressBar(200, 25); 
  85122        elkkuPalkki.BindTo(mittari); 
  86123        Add(elkkuPalkki); 
   124 
   125        mittari.LowerLimit += elkutLoppu; 
  87126 
  88127        elkkuPalkki.X = x; 
   
  90129        elkkuPalkki.BarColor = vari; 
  91130        elkkuPalkki.BorderColor = vari; 
  92  
   131        return mittari; 
  93132    } 
  94133 
   
  116155       Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  117156    } 
  118  
  119    //Aliohjelma Pelaajan liikuttamiseen 
   157  
   158    //Aliohjelma Pelaajan liikuttamiseen 
  120159    void LiikutaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, double nopeus, Image kuva) 
  121160   { 
   
  124163       pelaaja.Image = kuva; 
  125164   } 
   165 
  126166    //Aliohjelma pelaajan kääntämiseen 
  127167    void KaannaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, double voima) 
   
  130170   } 
  131171 
   172    
   173    IntMeter LisaaLaskurit( double x, double y) 
   174    { 
   175    IntMeter pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   176    pisteLaskuri.MaxValue = 5; 
   177    Label pisteNaytto = new Label();  
   178    pisteNaytto.X = x; 
   179    pisteNaytto.Y = y; 
   180    pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   181    pisteNaytto.Color = Color.White; 
   182    pisteNaytto.Title = "Pisteet"; 
   183    pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   184 
   185    pisteLaskuri.UpperLimit += Pelaajavoittaa; 
   186    Add(pisteNaytto); 
   187    return pisteLaskuri; 
   188    } 
   189     
   190 
   191 
   192  
   193     
   194    void LisaaNaytot() 
   195{ 
   196    Label pelaaja1text = new Label("Pelaaja 1"); 
   197    Label pelaaja2text = new Label("Pelaaja 2"); 
   198    pelaaja1text.X = Level.Left + 10; 
   199    pelaaja1text.Y = Level.Top; 
   200    pelaaja2text.X = Level.Right - 10; 
   201    pelaaja2text.Y = Level.Top; 
   202    pelaaja1text.TextColor = Color.White; 
   203    pelaaja2text.TextColor = Color.White; 
   204    Add(pelaaja1text); 
   205    Add(pelaaja2text); 
   206} 
   207 
  132208    //Aliohjelma plasmapallon osumiseen 
  133209    void PlasmaPalloOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  134210   { 
  135211       ammus.Destroy(); 
  136        Explosion rajahdys = new Explosion(10); 
   212       Explosion rajahdys = new Explosion(20); 
  137213       rajahdys.Position = ammus.Position; 
  138214       rajahdys.Force = 10; 
   
  141217       if (kohde == Pelaaja1) 
  142218       { 
  143            elkkuMittariP1.Value--;//Tässä Pieni ongelma 
   219           elkkuMittariP1.Value --; 
  144220       } 
  145         
   221       else if (kohde == Pelaaja2) 
   222       { 
   223           elkkuMittariP2.Value--; 
   224       } 
  146225   } 
  147226 
   
  162241   } 
  163242 
   243    void elkutLoppu() 
   244    { 
   245        if (elkkuMittariP1.Value == 0) 
   246        { 
   247            elkkuMittariP1.Value = 100; 
   248            Remove(Pelaaja1); 
   249            Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   250            rajahdys.Position = Pelaaja1.Position; 
   251            rajahdys.Force = 100; 
   252            Add(rajahdys); 
   253            pistelaskuriP2.Value++; 
   254            if (pistelaskuriP2.Value == 5) { return; } 
   255            MessageDisplay.Add("Pelaaja1 tuhottu."); 
   256            Timer.SingleShot(2.0, respaaP1); 
   257 
   258        } 
   259        else if (elkkuMittariP2.Value == 0) 
   260        { 
   261            elkkuMittariP2.Value = 100; 
   262            Remove(Pelaaja2); 
   263            Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   264            rajahdys.Position = Pelaaja2.Position; 
   265            rajahdys.Force = 100; 
   266            Add(rajahdys); 
   267            pistelaskuriP1.Value++; 
   268            if (pistelaskuriP1.Value == 5) { return; } 
   269            MessageDisplay.Add("Pelaaja2 tuhottu."); 
   270            Timer.SingleShot(2.0, respaaP2); 
   271 
   272        } 
   273    } 
   274 
   275    void respaaP1() 
   276    { 
   277        Pelaaja1.X = Level.Left + 50; 
   278        Pelaaja1.Y = 0; 
   279        Pelaaja1.Angle = Angle.Zero; 
   280        Add(Pelaaja1); 
   281    } 
   282    void respaaP2() 
   283    { 
   284        Pelaaja2.X = Level.Right - 50; 
   285        Pelaaja2.Y = 0; 
   286        Pelaaja2.Angle = Angle.Zero; 
   287        Add(Pelaaja2); 
   288    } 
   289 
   290    void Pelaajavoittaa() 
   291    { 
   292        ClearAll(); 
   293        string voittaja = ""; 
   294        if (pistelaskuriP1.Value == 5) 
   295        { voittaja = "Pelaaja 1 "; } 
   296 
   297        else if (pistelaskuriP2.Value == 5) 
   298        { voittaja = "Pelaaja 2"; } 
   299        Level.Background.Image = taustaKuva; 
   300        Level.Background.FitToLevel(); 
   301 
   302        Label tekstikentta = new Label(voittaja + " " + "voitti pelin!!!"); 
   303        tekstikentta.TextColor = Color.HotPink; 
   304        tekstikentta.TextScale = new Vector(5.0, 5.0); 
   305        Add(tekstikentta); 
   306 
   307        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   308        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   309 
   310    } 
  164311} 
 • 2012/26/KasperiK/TheLastBattle/TheLastBattle/TheLastBattleContent/TheLastBattleContent.contentproj

  r3284 r3324  
  7575    </Compile> 
  7676  </ItemGroup> 
   77  <ItemGroup> 
   78    <Compile Include="asteroidi.png"> 
   79      <Name>asteroidi</Name> 
   80      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   81      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   82    </Compile> 
   83  </ItemGroup> 
  7784  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  7885  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.