Ignore:
Timestamp:
2012-06-27 15:02:02 (8 years ago)
Author:
faamojal
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/FanniO/Sailtilyousink/Sailtilyousink
Files:
2 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/FanniO/Sailtilyousink/Sailtilyousink/Sailtilyousink/Sailtilyousink.cs

  r3230 r3285  
  1212    Image kivenKuva = LoadImage("kivi"); 
  1313    Image kuusenKuva = LoadImage("kuusi"); 
  14  
   14    Image renkaankuva = LoadImage("rengas"); 
   15    Image verkonKuva = LoadImage("verkko"); 
   16    Image arkunKuva = LoadImage("arkku"); 
   17 
   18    Vector nopeusoikea = new Vector(400, 0); 
   19    Vector nopeusvasen = new Vector(-400, 0); 
   20    Vector nopeusylos = new Vector(0, 400); 
   21    Vector nopeusalas = new Vector(0, -400); 
   22    Vector nopeussuora=new Vector(0,0); 
  1523     
  1624 
   25    PhysicsObject vene; 
   26    DoubleMeter elamamittari; 
   27    PhysicsObject rengas; 
   28    PhysicsObject kivi; 
   29    PhysicsObject verkko; 
   30    PhysicsObject arkku; 
   31    IntMeter pisteet; 
   32    IntMeter merimailit; 
   33 
   34     
   35     
   36 
  1737 
  1838    public override void Begin() 
  1939    { 
  20         purjeVene(); 
  21         LuoReunat(); 
   40 
   41        IsMouseVisible = true; 
   42        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   43        Add(alkuvalikko); 
   44        alkuvalikko.ItemSelected += Painettiinvalikkonappia; 
   45        alkuvalikko.Color = Color.LightBlue; 
   46 
   47       
   48 
   49        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   50        
   51    } 
   52    void Painettiinvalikkonappia(int valinta) 
   53    { 
   54        switch (valinta) 
   55        { 
   56            case 0:  
   57        purjeVene(0,0); 
  2258        lisaakivia(); 
  2359        ajastin(); 
  24          
  25         
  26  
  27         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  28         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  29     } 
  30     void purjeVene() 
  31     { 
  32         PhysicsObject vene = new PhysicsObject(veneenKuva); 
   60        lisaarengas(); 
   61        LuoKentta(); 
   62        lisaaPlaskin(); 
   63        lisaaMlaskin(); 
   64        asetaohjaimet(); 
   65        lisaaEmittari(); 
   66        veneosuu(vene,kivi); 
   67        pistelisaa(vene, rengas); 
   68        mailittaynna(); 
   69        suoristavene(); 
   70                break; 
   71            case 1: 
   72                break; 
   73            case 2: 
   74                Exit(); 
   75                break; 
   76            default: 
   77                break; 
   78        } 
   79    } 
   80    PhysicsObject purjeVene(double x,double y) 
   81    { 
   82        vene =new PhysicsObject(veneenKuva); 
   83        vene.Width = 40; 
   84        vene.Height = 90; 
   85        vene.Velocity = new Vector(0,0); 
  3386        Add(vene); 
  34  
  35         
   87        AddCollisionHandler(vene, "hyvis", pistelisaa); 
   88        AddCollisionHandler(vene, "este", veneosuu); 
   89        AddCollisionHandler(vene, "Aarkku", pistelisaa); 
   90        return (vene); 
  3691 
  3792    } 
   
  48103        Level.BackgroundColor = Color.Aqua; 
  49104 
  50  
  51105    } 
  52106    void lisaakivia() 
  53107    { 
  54         PhysicsObject kivi = new PhysicsObject(kivenKuva); 
  55         kivi.Y =300; 
   108        kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(kivenKuva); 
   109        kivi.Y =500; 
  56110        kivi.X=RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   111        kivi.Velocity = new Vector(0, -100); 
   112        kivi.Tag = "este"; 
  57113        Add(kivi); 
  58114    } 
   
  60116    { 
  61117        Timer ajastin = new Timer(); 
  62         ajastin.Interval = 3; 
   118        ajastin.Interval = 2; 
  63119        ajastin.Timeout += lisaakivia; 
  64         ajastin.Start(10); 
  65     } 
  66     void ohjaavenetta() 
  67     { 
  68          
  69     } 
  70      
   120        ajastin.Start(); 
   121        Timer ajastin2 = new Timer(); 
   122        ajastin2.Interval = 6; 
   123        ajastin2.Timeout += lisaarengas; 
   124        ajastin2.Start(); 
   125        Timer ajastin3 = new Timer(); 
   126        ajastin3.Interval = 4; 
   127        ajastin3.Timeout += lisaamaili; 
   128        ajastin3.Start(); 
   129        Timer ajastin4 = new Timer(); 
   130        ajastin4.Interval = 5; 
   131        ajastin4.Timeout += lisaaverkko; 
   132        ajastin4.Start(); 
   133        Timer ajastin5 = new Timer(); 
   134        ajastin5.Interval = 10; 
   135        ajastin5.Timeout += lisaaarkku; 
   136        ajastin5.Start(); 
   137         
   138         
   139    } 
   140    void lisaarengas() 
   141    { 
   142        rengas = PhysicsObject.CreateStaticObject(renkaankuva); 
   143        rengas.Y = 500; 
   144        rengas.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   145        rengas.Velocity = new Vector(0, -100); 
   146        rengas.Tag = "hyvis"; 
   147        Add(rengas); 
   148 
   149    } 
   150    void lisaaverkko() 
   151    { 
   152        verkko = PhysicsObject.CreateStaticObject(verkonKuva); 
   153        verkko.Y = 500; 
   154        verkko.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   155        verkko.Velocity = new Vector(0, -100); 
   156        verkko.Tag = "este"; 
   157        Add(verkko); 
   158    } 
   159    void lisaaarkku() 
   160    { 
   161        arkku = PhysicsObject.CreateStaticObject(arkunKuva); 
   162        arkku.Y = 500; 
   163        arkku.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   164        arkku.Velocity = new Vector(0, -100); 
   165        arkku.Tag = "Aarkku"; 
   166        Add(arkku); 
   167    } 
   168    void pistelisaa(PhysicsObject vene, PhysicsObject rengas) 
   169    { 
   170        pisteet.Value+=10; 
   171        rengas.Destroy(); 
   172          
   173    } 
   174    void pistelisaaA(PhysicsObject vene, PhysicsObject arkku) 
   175    { 
   176        pisteet.Value += 30; 
   177        arkku.Destroy(); 
   178    } 
   179    void lisaaPlaskin() 
   180    { 
   181         
   182        pisteet = new IntMeter(0); 
   183        Label pistenaytto = new Label(); 
   184        pistenaytto.X = 400; 
   185        pistenaytto.Y = -200; 
   186        pistenaytto.TextColor = Color.Blue; 
   187        pistenaytto.Color = Color.Aqua; 
   188        pistenaytto.Title = "Pisteet"; 
   189 
   190        pistenaytto.BindTo(pisteet); 
   191        Add(pistenaytto); 
   192         
   193 
   194         
   195 
   196 
   197    } 
   198    void lisaaMlaskin() 
   199    { 
   200        merimailit = new IntMeter(0); 
   201        merimailit.MaxValue = 100; 
   202        merimailit.UpperLimit += mailittaynna; 
   203        Label mailinaytto = new Label(); 
   204        mailinaytto.X = 400; 
   205        mailinaytto.Y = -250; 
   206        mailinaytto.TextColor = Color.DarkBlue; 
   207        mailinaytto.Color = Color.Aqua; 
   208        mailinaytto.Title = "NM"; 
   209 
   210 
   211        mailinaytto.BindTo(merimailit); 
   212        Add(mailinaytto); 
   213         
   214         
   215        
   216        
   217 
   218    } 
   219    void lisaaEmittari() 
   220    { 
   221         
   222        elamamittari = new DoubleMeter(10); 
   223        elamamittari.MaxValue = 10; 
   224        ProgressBar elamapalkki = new ProgressBar(150, 15); 
   225        elamapalkki.BindTo(elamamittari); 
   226        elamapalkki.BarColor=Color.Green; 
   227        elamapalkki.BorderColor = Color.Red; 
   228        elamapalkki.Color = Color.Red; 
   229        elamapalkki.X =Screen.Right -150; 
   230        elamapalkki.Y =Screen.Bottom+15; 
   231        Add(elamapalkki); 
   232        elamamittari.LowerLimit += elamaloppui; 
   233        
   234 
   235 
   236    } 
   237    void asetaohjaimet() 
   238    { 
   239        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä oikealle", vene, nopeusoikea); 
   240        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene, Vector.Zero); 
   241        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä oikealle", vene, nopeusvasen); 
   242        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene, Vector.Zero); 
   243        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   244        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä ylös", vene, nopeusylos); 
   245        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene, Vector.Zero); 
   246        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä alas", vene, nopeusalas); 
   247        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene, Vector.Zero); 
   248        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, suovene, "pelaaja, suorista vene", vene); 
   249        
   250    } 
   251    void suovene(PhysicsObject vene) 
   252    { 
   253        vene.Angle = Angle.Zero; 
   254        vene.AngularVelocity = 0; 
   255    } 
   256    void asetanopeus(PhysicsObject vene,Vector nopeus) 
   257    { 
   258        vene.Velocity = nopeus; 
   259 
   260 
   261    } 
   262    void elamaloppui() 
   263    { 
   264        MessageDisplay.Add("Veneesi upposi!"); 
   265        if(elamamittari.Value==0)  
   266        { 
   267            ClearAll(); 
   268            naytavalikko (); 
   269        } 
   270         
   271 
   272    } 
   273    void veneosuu(PhysicsObject vene, PhysicsObject kivi) 
   274    { 
   275        elamamittari.Value-=1; 
   276 
   277    } 
   278    void lisaamaili() 
   279    { 
   280        merimailit.Value += 1; 
   281    } 
   282    void mailittaynna() 
   283    { 
   284        MessageDisplay.Add("Onnittelut! Purjehdit regatan loppuun!"); 
   285         
   286 
   287    } 
   288    void naytavalikko() 
   289    { 
   290        MultiSelectWindow loppuvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta peli","Loppupisteet"); 
   291        Add(loppuvalikko); 
   292        loppuvalikko.ItemSelected += painettiinnuppia; 
   293        loppuvalikko.Color = Color.LightBlue; 
   294 
   295 
   296    } 
   297    void painettiinnuppia(int valinta) 
   298    { 
   299        switch (valinta) 
   300        { 
   301            case 0: 
   302                purjeVene(0, 0); 
   303                lisaakivia(); 
   304                ajastin(); 
   305                lisaarengas(); 
   306                LuoKentta(); 
   307                lisaaPlaskin(); 
   308                lisaaMlaskin(); 
   309                asetaohjaimet(); 
   310                lisaaEmittari(); 
   311                veneosuu(vene, kivi); 
   312                pistelisaa(vene, rengas); 
   313                mailittaynna(); 
   314                suoristavene(); 
   315                break; 
   316            case 1: 
   317                break; 
   318            case 2: 
   319                Exit(); 
   320                break; 
   321            case 3: 
   322                Label mailit = new Label(); 
   323                mailit.X = 0; 
   324                mailit.Y = 300; 
   325                mailit.Text = "Merimalit yhteensä"; 
   326                Add(mailit); 
   327                break; 
   328            default: 
   329                break; 
   330        } 
   331 
   332    } 
   333    void suoristavene() 
   334    { 
   335    } 
  71336} 
 • 2012/26/FanniO/Sailtilyousink/Sailtilyousink/SailtilyousinkContent/SailtilyousinkContent.contentproj

  r3230 r3285  
  7272    </Compile> 
  7373  </ItemGroup> 
   74  <ItemGroup> 
   75    <Compile Include="rengas.png"> 
   76      <Name>rengas</Name> 
   77      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   78      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   79    </Compile> 
   80  </ItemGroup> 
   81  <ItemGroup> 
   82    <Compile Include="verkko.png"> 
   83      <Name>verkko</Name> 
   84      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   85      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   86    </Compile> 
   87  </ItemGroup> 
   88  <ItemGroup> 
   89    <Compile Include="arkku.png"> 
   90      <Name>arkku</Name> 
   91      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   92      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   93    </Compile> 
   94  </ItemGroup> 
  7495  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  7596  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.