Ignore:
Timestamp:
2012-06-27 14:07:56 (8 years ago)
Author:
tojukarp
Message:

Updated library again

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/lib/Jypeli.xml

  r3263 r3271  
  21722172            </summary> 
  21732173        </member> 
   2174        <member name="T:Jypeli.Canvas"> 
   2175            <summary> 
   2176            Piirtoalusta. 
   2177            </summary> 
   2178        </member> 
   2179        <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   2180            <summary> 
   2181            PiirtÀÀ janan. 
   2182            </summary> 
   2183            <param name="startPoint">Alkupiste</param> 
   2184            <param name="endPoint">Loppupiste</param> 
   2185        </member> 
   2186        <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2187            <summary> 
   2188            PiirtÀÀ janan. 
   2189            </summary> 
   2190            <param name="x1">Alkupisteen x-koordinaatti</param> 
   2191            <param name="y1">Alkupisteen y-koordinaatti</param> 
   2192            <param name="x2">Loppupisteen x-koordinaatti</param> 
   2193            <param name="y2">Loppupisteen y-koordinaatti</param> 
   2194        </member> 
   2195        <member name="P:Jypeli.Canvas.Left"> 
   2196            <summary> 
   2197            Vasen reuna. 
   2198            </summary> 
   2199        </member> 
   2200        <member name="P:Jypeli.Canvas.Right"> 
   2201            <summary> 
   2202            Oikea reuna. 
   2203            </summary> 
   2204        </member> 
   2205        <member name="P:Jypeli.Canvas.Bottom"> 
   2206            <summary> 
   2207            Alareuna. 
   2208            </summary> 
   2209        </member> 
   2210        <member name="P:Jypeli.Canvas.Top"> 
   2211            <summary> 
   2212            YlÀreuna. 
   2213            </summary> 
   2214        </member> 
   2215        <member name="P:Jypeli.Canvas.TopLeft"> 
   2216            <summary> 
   2217            Vasen ylÀnurkka. 
   2218            </summary> 
   2219        </member> 
   2220        <member name="P:Jypeli.Canvas.TopRight"> 
   2221            <summary> 
   2222            Oikea ylÀnurkka. 
   2223            </summary> 
   2224        </member> 
   2225        <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomLeft"> 
   2226            <summary> 
   2227            Vasen alanurkka. 
   2228            </summary> 
   2229        </member> 
   2230        <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomRight"> 
   2231            <summary> 
   2232            Oikea alanurkka. 
   2233            </summary> 
   2234        </member> 
   2235        <member name="P:Jypeli.Canvas.BrushColor"> 
   2236            <summary> 
   2237            Pensselin vÀri. 
   2238            </summary> 
   2239        </member> 
  21742240        <member name="T:Jypeli.CollisionShapeQuality"> 
  21752241            <summary> 
   
  22752341            <summary> 
  22762342            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2343            </summary> 
   2344        </member> 
   2345        <member name="T:Jypeli.Brain"> 
   2346            <summary> 
   2347            Aivoluokka peliolioille. 
   2348            Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
   2349            peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
   2350            </summary>     
   2351        </member> 
   2352        <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
   2353            <summary> 
   2354            TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
   2355            </summary> 
   2356        </member> 
   2357        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
   2358            <summary> 
   2359            Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
   2360            </summary> 
   2361            <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
   2362        </member> 
   2363        <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
   2364            <summary> 
   2365            Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
   2366            </summary> 
   2367            <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
   2368        </member> 
   2369        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
   2370            <summary> 
   2371            Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
   2372            asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
   2373            </summary> 
   2374        </member> 
   2375        <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
   2376            <summary> 
   2377            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   2378            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   2379            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   2380            kantaluokan methodia. 
   2381            </summary> 
   2382            <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
   2383        </member> 
   2384        <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
   2385            <summary> 
   2386            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   2387            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   2388            kantaluokan methodia. 
   2389            </summary> 
   2390            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   2391        </member> 
   2392        <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
   2393            <summary> 
   2394            Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
   2395            </summary> 
   2396        </member> 
   2397        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
   2398            <summary> 
   2399            Aivojen haltija. 
  22772400            </summary> 
  22782401        </member> 
   
  29693092            <returns>A transposed Matrix.</returns> 
  29703093        </member> 
   3094        <member name="T:Jypeli.SynchronousList`1"> 
   3095            <summary> 
   3096            Synkroninen lista, eli lista joka pÀivittyy vasta kun sen Update-metodia kutsutaan. 
   3097            Jos listalle lisÀtÀÀn IUpdatable-rajapinnan toteuttavia olioita, kutsutaan myös niiden 
   3098            Update-metodeja samalla. 
   3099            </summary> 
   3100            <typeparam name="T"></typeparam> 
   3101        </member> 
   3102        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor(System.Int32)"> 
   3103            <summary> 
   3104            Luo uuden synkronisen listan. 
   3105            </summary> 
   3106            <param name="firstIndex">EnsimmÀisen elementin indeksi.</param> 
   3107        </member> 
   3108        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor"> 
   3109            <summary> 
   3110            Luo uuden synkronisen listan. 
   3111            </summary> 
   3112        </member> 
   3113        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.UpdateChanges"> 
   3114            <summary> 
   3115            LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit, mutta ei kutsu 
   3116            elementtien Update-metodia. 
   3117            </summary> 
   3118            <returns>Muutettiinko listaa</returns> 
   3119        </member> 
   3120        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.Update(Jypeli.Time)"> 
   3121            <summary> 
   3122            LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit sekÀ kutsuu niiden 
   3123            Update-metodia. 
   3124            </summary> 
   3125            <param name="time"></param> 
   3126        </member> 
   3127        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Item(System.Int32)"> 
   3128            <summary> 
   3129            Indeksointioperaattori. 
   3130            </summary> 
   3131            <param name="index"></param> 
   3132            <returns></returns> 
   3133        </member> 
   3134        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.FirstIndex"> 
   3135            <summary> 
   3136            EnsimmÀisen elementin indeksi. Muutettavissa. 
   3137            </summary> 
   3138        </member> 
   3139        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.LastIndex"> 
   3140            <summary> 
   3141            Viimeisen elementin indeksi. 
   3142            </summary> 
   3143        </member> 
   3144        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Count"> 
   3145            <summary> 
   3146            Kuinka monta elementtiÀ listassa nyt on. 
   3147            Ei laske mukaan samalla pÀivityskierroksella tehtyjÀ muutoksia. 
   3148            </summary> 
   3149        </member> 
   3150        <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.ItemAdded"> 
   3151            <summary> 
   3152            Tapahtuu kun uusi elementti on lisÀtty listaan. 
   3153            </summary> 
   3154        </member> 
   3155        <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.ItemRemoved"> 
   3156            <summary> 
   3157            Tapahtuu kun elementti on poistettu listasta. 
   3158            </summary> 
   3159        </member> 
   3160        <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.Changed"> 
   3161            <summary> 
   3162            Tapahtuu kun lista on muuttunut. 
   3163            </summary> 
   3164        </member> 
  29713165        <member name="T:Jypeli.Assets.Weapon"> 
  29723166            <summary> 
   
  30673261            </summary> 
  30683262        </member> 
  3069         <member name="T:Jypeli.Brain"> 
  3070             <summary> 
  3071             Aivoluokka peliolioille. 
  3072             Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
  3073             peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
  3074             </summary>     
  3075         </member> 
  3076         <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
  3077             <summary> 
  3078             TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
  3079             </summary> 
  3080         </member> 
  3081         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
  3082             <summary> 
  3083             Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
  3084             </summary> 
  3085             <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
  3086         </member> 
  3087         <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
  3088             <summary> 
  3089             Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
  3090             </summary> 
  3091             <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
  3092         </member> 
  3093         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
  3094             <summary> 
  3095             Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
  3096             asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
  3097             </summary> 
  3098         </member> 
  3099         <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
  3100             <summary> 
  3101             Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
  3102             Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
  3103             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  3104             kantaluokan methodia. 
  3105             </summary> 
  3106             <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
  3107         </member> 
  3108         <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
  3109             <summary> 
  3110             Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
  3111             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  3112             kantaluokan methodia. 
  3113             </summary> 
  3114             <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
  3115         </member> 
  3116         <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
  3117             <summary> 
  3118             Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
  3119             </summary> 
  3120         </member> 
  3121         <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
  3122             <summary> 
  3123             Aivojen haltija. 
  3124             </summary> 
  3125         </member> 
  31263263        <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.Speed"> 
  31273264            <summary> 
   
  34603597            <summary> 
  34613598            OK-painike 
   3599            </summary> 
   3600        </member> 
   3601        <member name="T:Jypeli.Time"> 
   3602            <summary> 
   3603            SisÀltÀÀ tiedon ajasta, joka on kulunut pelin alusta ja viime pÀivityksestÀ. 
   3604            </summary> 
   3605        </member> 
   3606        <member name="M:Jypeli.Time.#ctor(System.TimeSpan,System.TimeSpan)"> 
   3607            <summary> 
   3608            Rakentaa ajan kahdesta TimeSpan-oliosta. 
   3609            </summary> 
   3610            <param name="fromUpdate">PÀivityksestÀ kulunut aika</param> 
   3611            <param name="fromStart">Pelin alusta kulunut aika</param> 
   3612        </member> 
   3613        <member name="M:Jypeli.Time.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   3614            <summary> 
   3615            Rakentaa ajan XNA:n GameTimestÀ. 
   3616            </summary> 
   3617            <param name="gameTime">XNA:n vastaava olio</param> 
   3618        </member> 
   3619        <member name="P:Jypeli.Time.SinceLastUpdate"> 
   3620            <summary> 
   3621            Aika joka on kulunut viime pÀivityksestÀ. 
   3622            </summary> 
   3623        </member> 
   3624        <member name="P:Jypeli.Time.SinceStartOfGame"> 
   3625            <summary> 
   3626            Aika joka on kulunut pelin alusta. 
  34623627            </summary> 
  34633628        </member> 
   
  46214786            </summary> 
  46224787        </member> 
   4788        <member name="T:Jypeli.SoundEffect"> 
   4789            <summary> 
   4790            ÄÀniefekti. YhdestÀ efektistÀ voi luoda <c>CreateSound</c>-metodilla monta ÀÀntÀ (<c>Sound</c>), 
   4791            jotka voivat soida yhtÀaikaa. ÄÀntÀ ei tarvitse kuitenkaan luoda itse, jos vain kutsuu 
   4792            <c>Play</c>-metodia. 
   4793            </summary> 
   4794        </member> 
   4795        <member name="P:Jypeli.SoundEffect.MasterVolume"> 
   4796            <summary> 
   4797            ÄÀnenvoimakkuuden taso 
   4798            </summary> 
   4799        </member> 
  46234800        <member name="T:Jypeli.Effects.Flame"> 
  46244801            <summary> 
   
  52375414            <param name="order">"CSV list"</param> 
  52385415        </member> 
   5416        <member name="T:Jypeli.MediaPlayer"> 
   5417            <summary> 
   5418            Mediasoitin, jolla voi soittaa musiikkikappaleita. 
   5419            </summary> 
   5420        </member> 
   5421        <member name="M:Jypeli.MediaPlayer.Play(System.String)"> 
   5422            <summary> 
   5423            Soittaa kappaleen. 
   5424            </summary> 
   5425            <param name="songName">Kappaleen nimi.</param> 
   5426        </member> 
   5427        <member name="M:Jypeli.MediaPlayer.Pause"> 
   5428            <summary> 
   5429            PysÀyttÀÀ soiton. 
   5430            </summary> 
   5431        </member> 
   5432        <member name="M:Jypeli.MediaPlayer.Resume"> 
   5433            <summary> 
   5434            Jatkaa pysÀytettyÀ kappaletta. 
   5435            </summary> 
   5436        </member> 
   5437        <member name="M:Jypeli.MediaPlayer.Stop"> 
   5438            <summary> 
   5439            KeskeyttÀÀ soiton. 
   5440            </summary> 
   5441        </member> 
   5442        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.Volume"> 
   5443            <summary> 
   5444            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   5445            </summary> 
   5446        </member> 
   5447        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.IsMuted"> 
   5448            <summary> 
   5449            Onko mediasoitin hiljaisella vai ei. 
   5450            </summary> 
   5451        </member> 
   5452        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.IsRepeating"> 
   5453            <summary> 
   5454            Toistetaanko kappaleita. 
   5455            </summary> 
   5456        </member> 
   5457        <member name="T:Jypeli.Image"> 
   5458            <summary> 
   5459            Kuva. 
   5460            </summary> 
   5461        </member> 
   5462        <member name="M:Jypeli.Image.GetData(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5463            <summary> 
   5464            Kuvan pikselit Color-taulukkona 
   5465            </summary> 
   5466            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5467            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5468            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   5469            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   5470            <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
   5471        </member> 
   5472        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(Jypeli.Color[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5473            <summary> 
   5474            Asettaa kuvan pikselit Color-taulukosta 
   5475            </summary> 
   5476            <param name="bmp">taulukko josta pikseleitÀ otetaan</param> 
   5477            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5478            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5479            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   5480            <param name="h">lueen korkaus johon kopioidaan</param> 
   5481            <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
   5482        </member> 
   5483        <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUInt(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5484            <summary> 
   5485            Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[,] -taulukkona 
   5486            </summary> 
   5487            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5488            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5489            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   5490            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   5491            <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
   5492        </member> 
   5493        <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUIntAA(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5494            <summary> 
   5495            Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[][] -taulukkona 
   5496            </summary> 
   5497            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5498            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5499            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   5500            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   5501            <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
   5502        </member> 
   5503        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5504            <summary> 
   5505            Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
   5506            </summary> 
   5507            <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
   5508            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5509            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5510            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   5511            <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
   5512        </member> 
   5513        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[][],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5514            <summary> 
   5515            Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
   5516            </summary> 
   5517            <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
   5518            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5519            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   5520            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   5521            <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
   5522        </member> 
   5523        <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   5524            <summary> 
   5525            Luo uuden kuvan. 
   5526            </summary> 
   5527            <param name="width">Kuvan leveys</param> 
   5528            <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
   5529            <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
   5530        </member> 
   5531        <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Color)"> 
   5532            <summary> 
   5533            Luo uuden kuvan. 
   5534            </summary> 
   5535            <param name="width">Kuvan leveys</param> 
   5536            <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
   5537            <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
   5538        </member> 
   5539        <member name="M:Jypeli.Image.ApplyPixelOperation(System.Converter{Jypeli.Color,Jypeli.Color})"> 
   5540            <summary> 
   5541            Suorittaa annetun pikselioperaation koko kuvalle. 
   5542            </summary> 
   5543            <param name="operation">Aliohjelma, joka ottaa vÀrin ja palauttaa vÀrin</param> 
   5544        </member> 
   5545        <member name="M:Jypeli.Image.ApplyPixelOperation(System.Converter{Microsoft.Xna.Framework.Color,Microsoft.Xna.Framework.Color})"> 
   5546            <summary> 
   5547            Suorittaa annetun pikselioperaation koko kuvalle. 
   5548            </summary> 
   5549            <param name="operation">Aliohjelma, joka ottaa vÀrin ja palauttaa vÀrin</param> 
   5550        </member> 
   5551        <member name="M:Jypeli.Image.InvalidateAsset"> 
   5552            <summary> 
   5553            Tekee uuden lokaalin instanssin kuvan tekstuurista ja poistaa 
   5554            viitteen assettiin josta kuva on luotu. 
   5555            Kutsu tÀtÀ metodia aina kun kuvan dataa muutetaan. 
   5556            </summary> 
   5557        </member> 
   5558        <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(System.String)"> 
   5559            <summary> 
   5560            Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
   5561            Content-projektiin. 
   5562            </summary> 
   5563            <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
   5564        </member> 
   5565        <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(Jypeli.StorageFile)"> 
   5566            <summary> 
   5567            Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
   5568            Content-projektiin. 
   5569            </summary> 
   5570            <param name="path">Tiedosto.</param> 
   5571        </member> 
   5572        <member name="M:Jypeli.Image.FromStream(System.IO.Stream)"> 
   5573            <summary> 
   5574            Lataa kuvan tiedostovirrasta. 
   5575            </summary> 
   5576            <param name="stream"></param> 
   5577            <returns></returns> 
   5578        </member> 
   5579        <member name="M:Jypeli.Image.CreateStarSky(System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5580            <summary> 
   5581            Luo tÀhtitaivaskuvan. 
   5582            </summary> 
   5583            <param name="width">Tekstuurin leveys.</param> 
   5584            <param name="height">Tekstuurin korkeus.</param> 
   5585            <param name="stars">TÀhtien mÀÀrÀ.</param> 
   5586            <returns>Tekstuuri.</returns> 
   5587        </member> 
   5588        <member name="M:Jypeli.Image.FromText(System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   5589            <summary> 
   5590            Luo kuvan tekstistÀ. 
   5591            </summary> 
   5592            <param name="text">Teksti josta kuva luodaan</param> 
   5593            <param name="font">Fontti</param> 
   5594            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   5595            <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
   5596            <returns>Teksti kuvana</returns> 
   5597        </member> 
   5598        <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Vector,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   5599            <summary> 
   5600            PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle. 
   5601            </summary> 
   5602            <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
   5603            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
   5604            <param name="position">Piirtokohta (origo keskellÀ kuvaa)</param> 
   5605            <param name="font">Fontti</param> 
   5606            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   5607            <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
   5608            <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
   5609        </member> 
   5610        <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color)"> 
   5611            <summary> 
   5612            PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle keskelle kuvaa. 
   5613            </summary> 
   5614            <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
   5615            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
   5616            <param name="font">Fontti</param> 
   5617            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   5618            <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
   5619        </member> 
   5620        <member name="M:Jypeli.Image.FromGradient(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   5621            <summary> 
   5622            Luo pystysuuntaisen liukuvÀritetyn kuvan. 
   5623            </summary> 
   5624            <param name="imageWidth">kuvan leveys.</param> 
   5625            <param name="imageHeight">kuvan korkeus.</param> 
   5626            <param name="lowerColor">Alareunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   5627            <param name="upperColor">YlÀreunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   5628            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   5629        </member> 
   5630        <member name="M:Jypeli.Image.FromColor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   5631            <summary> 
   5632            Luo yksivÀrisen kuvan. 
   5633            </summary> 
   5634            <param name="imageWidth">Kuvan leveys.</param> 
   5635            <param name="imageHeight">Kuvan korkeus.</param> 
   5636            <param name="color">Kuvan vÀri.</param> 
   5637            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   5638        </member> 
   5639        <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image)"> 
   5640            <summary> 
   5641            Peilaa kuvan X-suunnassa. 
   5642            </summary> 
   5643            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   5644            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   5645        </member> 
   5646        <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image[])"> 
   5647            <summary> 
   5648            Peilaa kuvat X-suunnassa. 
   5649            </summary> 
   5650            <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
   5651            <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
   5652        </member> 
   5653        <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image)"> 
   5654            <summary> 
   5655            Peilaa kuvan Y-suunnassa. 
   5656            </summary> 
   5657            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   5658            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   5659        </member> 
   5660        <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image[])"> 
   5661            <summary> 
   5662            Peilaa kuvat Y-suunnassa. 
   5663            </summary> 
   5664            <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
   5665            <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
   5666        </member> 
   5667        <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image,Jypeli.Color)"> 
   5668            <summary> 
   5669            VÀrittÀÀ kuvan. 
   5670            </summary> 
   5671            <param name="image">VÀritettÀvÀ kuva.</param> 
   5672            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   5673            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   5674        </member> 
   5675        <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image[],Jypeli.Color)"> 
   5676            <summary> 
   5677            VÀrittÀÀ kuvat. 
   5678            </summary> 
   5679            <param name="images">VÀritettÀvÀt kuvat.</param> 
   5680            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   5681            <returns>VÀritetyt kuvat.</returns> 
   5682        </member> 
   5683        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color,System.Double,System.Boolean)"> 
   5684            <summary> 
   5685            Korvaa vÀrin toisella vÀrillÀ. 
   5686            </summary> 
   5687            <param name="src">Korvattava vÀri.</param> 
   5688            <param name="dest">VÀri jolla korvataan.</param> 
   5689            <param name="tolerance">Kuinka paljon korvattava vÀri voi poiketa annetusta.</param> 
   5690            <param name="blend">SÀvytetÀÀnkö korvattavaa vÀriÀ sen mukaan kuinka kaukana se on alkuperÀisestÀ vÀristÀ</param> 
   5691        </member> 
   5692        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   5693            <summary> 
   5694            Korvaa vÀrin toisella vÀrillÀ. 
   5695            </summary> 
   5696            <param name="src">Korvattava vÀri</param> 
   5697            <param name="dest">VÀri jolla korvataan</param> 
   5698        </member> 
   5699        <member name="M:Jypeli.Image.AsJpeg"> 
   5700            <summary> 
   5701            Palauttaa kuvan jpeg-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
   5702            DataStorage.Export -metodilla. 
   5703            </summary> 
   5704            <returns></returns> 
   5705        </member> 
   5706        <member name="M:Jypeli.Image.AsPng"> 
   5707            <summary> 
   5708            Palauttaa kuvan png-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
   5709            DataStorage.Export -metodilla. 
   5710            </summary> 
   5711            <returns></returns> 
   5712        </member> 
   5713        <member name="P:Jypeli.Image.Width"> 
   5714            <summary> 
   5715            Leveys pikseleinÀ. 
   5716            </summary> 
   5717        </member> 
   5718        <member name="P:Jypeli.Image.Height"> 
   5719            <summary> 
   5720            Korkeus pikseleinÀ. 
   5721            </summary> 
   5722        </member> 
   5723        <member name="P:Jypeli.Image.Name"> 
   5724            <summary> 
   5725            Nimi. 
   5726            </summary> 
   5727        </member> 
   5728        <member name="T:Jypeli.Color"> 
   5729            <summary> 
   5730            VÀri. 
   5731            </summary> 
   5732        </member> 
   5733        <member name="F:Jypeli.Color.RedComponent"> 
   5734            <summary> 
   5735            Punainen vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   5736            </summary> 
   5737        </member> 
   5738        <member name="F:Jypeli.Color.GreenComponent"> 
   5739            <summary> 
   5740            VihreÀ vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   5741            </summary> 
   5742        </member> 
   5743        <member name="F:Jypeli.Color.BlueComponent"> 
   5744            <summary> 
   5745            Sininen vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   5746            </summary> 
   5747        </member> 
   5748        <member name="F:Jypeli.Color.AlphaComponent"> 
   5749            <summary> 
   5750            LÀpinÀkymÀttömyys vÀlillÀ 0-255 
   5751            </summary> 
   5752        </member> 
   5753        <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Byte,System.Byte,System.Byte,System.Byte)"> 
   5754            <summary> 
   5755            Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi 
   5756            </summary> 
   5757            <param name="r">vÀrin punainen osuus (0-255)</param> 
   5758            <param name="g">vÀrin vihreÀ osuus (0-255)</param> 
   5759            <param name="b">vÀrin sininen osuus (0-255)</param> 
   5760            <param name="a">alpha-arvo (0-255)</param> 
   5761            <returns></returns> 
   5762        </member> 
   5763        <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   5764            <summary> 
   5765            Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi 
   5766            </summary> 
   5767            <param name="r">vÀrin punainen osuus (0-255)</param> 
   5768            <param name="g">vÀrin vihreÀ osuus (0-255)</param> 
   5769            <param name="b">vÀrin sininen osuus (0-255)</param> 
   5770            <param name="a">alpha-arvo (0-255)</param> 
   5771            <returns></returns> 
   5772        </member> 
   5773        <member name="M:Jypeli.Color.FromHexCode(System.String)"> 
   5774            <summary> 
   5775            Palauttaa heksakoodia vastaavan vÀrin. 
   5776            </summary> 
   5777            <param name="hexString">Heksakoodi</param> 
   5778            <returns></returns> 
   5779        </member> 
   5780        <member name="M:Jypeli.Color.GetAlpha(System.UInt32)"> 
   5781            <summary> 
   5782            Ottaa kokonaisluvusta alpha-arvon 
   5783            </summary> 
   5784            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   5785            <returns>Alpha-arvo</returns> 
   5786        </member> 
   5787        <member name="M:Jypeli.Color.GetAlpha(System.Int32)"> 
   5788            <summary> 
   5789            Ottaa kokonaisluvusta alpha-arvon 
   5790            </summary> 
   5791            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   5792            <returns>Alpha-arvo</returns> 
   5793        </member> 
   5794        <member name="M:Jypeli.Color.GetRed(System.UInt32)"> 
   5795            <summary> 
   5796            Ottaa kokonaisluvusta punaisen vÀrin 
   5797            </summary> 
   5798            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   5799            <returns>punaisen osuus</returns> 
   5800        </member> 
   5801        <member name="M:Jypeli.Color.GetGreen(System.UInt32)"> 
   5802            <summary> 
   5803            Ottaa kokonaisluvusta vihreÀn vÀrin 
   5804            </summary> 
   5805            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   5806            <returns>vihreÀn osuus</returns> 
   5807        </member> 
   5808        <member name="M:Jypeli.Color.GetBlue(System.UInt32)"> 
   5809            <summary> 
   5810            Ottaa kokonaisluvusta sinisen vÀrin 
   5811            </summary> 
   5812            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   5813            <returns>sinisen osuus</returns> 
   5814        </member> 
   5815        <member name="M:Jypeli.Color.IntToColor(System.Int32)"> 
   5816            <summary> 
   5817            Tekee kokonaisluvusta vÀrin 
   5818            </summary> 
   5819            <param name="c">ARGB-arvon sisÀltÀvÀ kokonaisluku</param> 
   5820            <returns></returns> 
   5821        </member> 
   5822        <member name="M:Jypeli.Color.UIntToColor(System.UInt32)"> 
   5823            <summary> 
   5824            Tekee kokonaisluvusta vÀrin 
   5825            </summary> 
   5826            <param name="c">ARGB-arvon sisÀltÀvÀ kokonaisluku</param> 
   5827            <returns></returns> 
   5828        </member> 
   5829        <member name="M:Jypeli.Color.Distance(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   5830            <summary> 
   5831            Laskee kahden vÀrin (euklidisen) etÀisyyden RGB-vÀriavaruudessa. 
   5832            VÀrikomponentit ovat vÀlillÀ 0-255 joten suurin mahdollinen etÀisyys 
   5833            (musta ja valkoinen) on noin 441,68. 
   5834            </summary> 
   5835            <returns>EtÀisyys</returns> 
   5836        </member> 
   5837        <member name="M:Jypeli.Color.Distance(Microsoft.Xna.Framework.Color,Microsoft.Xna.Framework.Color)"> 
   5838            <summary> 
   5839            Laskee kahden vÀrin (euklidisen) etÀisyyden RGB-vÀriavaruudessa. 
   5840            VÀrikomponentit ovat vÀlillÀ 0-255 joten suurin mahdollinen etÀisyys 
   5841            (musta ja valkoinen) on noin 441,68. 
   5842            </summary> 
   5843            <returns>EtÀisyys</returns> 
   5844        </member> 
   5845        <member name="M:Jypeli.Color.ToInt"> 
   5846            <summary> 
   5847            Muuttaa vÀrin ARGB-kokonaisluvuksi 
   5848            </summary> 
   5849            <returns></returns> 
   5850        </member> 
   5851        <member name="M:Jypeli.Color.ToUInt"> 
   5852            <summary> 
   5853            Muuttaa vÀrin ARGB-kokonaisluvuksi 
   5854            </summary> 
   5855            <returns></returns> 
   5856        </member> 
   5857        <member name="M:Jypeli.Color.ToString"> 
   5858            <summary> 
   5859            Palautetaan vÀri heksamerkkijonona 
   5860            </summary> 
   5861            <returns></returns> 
   5862        </member> 
   5863        <member name="M:Jypeli.Color.Darker(Jypeli.Color,System.Int32)"> 
   5864            <summary> 
   5865            Antaa tummemman vÀrin. VÀhentaa jokaista kolmea osavÀriÀ arvon <c>howMuch</c> 
   5866            verran. 
   5867            </summary> 
   5868            <param name="c">AlkuperÀinen vÀri.</param> 
   5869            <param name="howMuch">Kuinka paljon tummempi (positiivinen luku).</param> 
   5870            <returns>Tummempi vÀri.</returns> 
   5871        </member> 
   5872        <member name="M:Jypeli.Color.Lighter(Jypeli.Color,System.Int32)"> 
   5873            <summary> 
   5874            Antaa kirkkaamman vÀrin. Kasvattaa jokaista kolmea osavÀriÀ arvon <c>howMuch</c> 
   5875            verran. 
   5876            </summary> 
   5877            <param name="c">AlkuperÀinen vÀri.</param> 
   5878            <param name="howMuch">Kuinka paljon vaaleampi.</param> 
   5879            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
   5880        </member> 
   5881        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
   5882            <summary> 
   5883            Tuhkanharmaa. 
   5884            </summary> 
   5885        </member> 
   5886        <member name="F:Jypeli.Color.Aqua"> 
   5887            <summary> 
   5888            Vedensininen. 
   5889            </summary> 
   5890        </member> 
   5891        <member name="F:Jypeli.Color.Aquamarine"> 
   5892            <summary> 
   5893            Akvamariini. 
   5894            </summary> 
   5895        </member> 
   5896        <member name="F:Jypeli.Color.Azure"> 
   5897            <summary> 
   5898            Asuurinsininen. 
   5899            </summary> 
   5900        </member> 
   5901        <member name="F:Jypeli.Color.Beige"> 
   5902            <summary> 
   5903            Beessi. 
   5904            </summary> 
   5905        </member> 
   5906        <member name="F:Jypeli.Color.Black"> 
   5907            <summary> 
   5908            Musta 
   5909            </summary> 
   5910        </member> 
   5911        <member name="F:Jypeli.Color.Blue"> 
   5912            <summary> 
   5913            Sininen. 
   5914            </summary> 
   5915        </member> 
   5916        <member name="F:Jypeli.Color.BlueGray"> 
   5917            <summary> 
   5918            Siniharmaa. 
   5919            </summary> 
   5920        </member> 
   5921        <member name="F:Jypeli.Color.Brown"> 
   5922            <summary> 
   5923            Ruskea. 
   5924            </summary> 
   5925        </member> 
   5926        <member name="F:Jypeli.Color.Crimson"> 
   5927            <summary> 
   5928            Karmiininpunainen. 
   5929            </summary> 
   5930        </member> 
   5931        <member name="F:Jypeli.Color.Cyan"> 
   5932            <summary> 
   5933            Syaani. 
   5934            </summary> 
   5935        </member> 
   5936        <member name="F:Jypeli.Color.Charcoal"> 
   5937            <summary> 
   5938            Hiilenmusta. 
   5939            </summary> 
   5940        </member> 
   5941        <member name="F:Jypeli.Color.DarkBrown"> 
   5942            <summary> 
   5943            Tumma ruskea. 
   5944            </summary> 
   5945        </member> 
   5946        <member name="F:Jypeli.Color.DarkBlue"> 
   5947            <summary> 
   5948            Tumma sininen. 
   5949            </summary> 
   5950        </member> 
   5951        <member name="F:Jypeli.Color.DarkCyan"> 
   5952            <summary> 
   5953            Tumma syaani. 
   5954            </summary> 
   5955        </member> 
   5956        <member name="F:Jypeli.Color.DarkGray"> 
   5957            <summary> 
   5958            Tumma harmaa. 
   5959            </summary> 
   5960        </member> 
   5961        <member name="F:Jypeli.Color.DarkGreen"> 
   5962            <summary> 
   5963            Tumma vihreÀ. 
   5964            </summary> 
   5965        </member> 
   5966        <member name="F:Jypeli.Color.DarkMagenta"> 
   5967            <summary> 
   5968            Tumma magenta (pinkki). 
   5969            </summary> 
   5970        </member> 
   5971        <member name="F:Jypeli.Color.DarkOrange"> 
   5972            <summary> 
   5973            Tumma oranssi. 
   5974            </summary> 
   5975        </member> 
   5976        <member name="F:Jypeli.Color.DarkRed"> 
   5977            <summary> 
   5978            Tumma punainen. 
   5979            </summary> 
   5980        </member> 
   5981        <member name="F:Jypeli.Color.DarkTurquoise"> 
   5982            <summary> 
   5983            Tumma turkoosi. 
   5984            </summary> 
   5985        </member> 
   5986        <member name="F:Jypeli.Color.DarkViolet"> 
   5987            <summary> 
   5988            Tumma violetti. 
   5989            </summary> 
   5990        </member> 
   5991        <member name="F:Jypeli.Color.Emerald"> 
   5992            <summary> 
   5993            SmaragdinvihreÀ. 
   5994            </summary> 
   5995        </member> 
   5996        <member name="F:Jypeli.Color.ForestGreen"> 
   5997            <summary> 
   5998            MetsÀnvihreÀ. 
   5999            </summary> 
   6000        </member> 
   6001        <member name="F:Jypeli.Color.Fuchsia"> 
   6002            <summary> 
   6003            Fuksia (pinkki) 
   6004            </summary> 
   6005        </member> 
   6006        <member name="F:Jypeli.Color.Gold"> 
   6007            <summary> 
   6008            Kulta. 
   6009            </summary> 
   6010        </member> 
   6011        <member name="F:Jypeli.Color.Gray"> 
   6012            <summary> 
   6013            Harmaa. 
   6014            </summary> 
   6015        </member> 
   6016        <member name="F:Jypeli.Color.Green"> 
   6017            <summary> 
   6018            VihreÀ. 
   6019            </summary> 
   6020        </member> 
   6021        <member name="F:Jypeli.Color.GreenYellow"> 
   6022            <summary> 
   6023            KeltavihreÀ. 
   6024            </summary> 
   6025        </member> 
   6026        <member name="F:Jypeli.Color.HotPink"> 
   6027            <summary> 
   6028            Pinkki. 
   6029            </summary> 
   6030        </member> 
   6031        <member name="F:Jypeli.Color.Ivory"> 
   6032            <summary> 
   6033            Norsunluu. 
   6034            </summary> 
   6035        </member> 
   6036        <member name="F:Jypeli.Color.LightBlue"> 
   6037            <summary> 
   6038            Vaalea sininen. 
   6039            </summary> 
   6040        </member> 
   6041        <member name="F:Jypeli.Color.LightCyan"> 
   6042            <summary> 
   6043            Vaalea syaani. 
   6044            </summary> 
   6045        </member> 
   6046        <member name="F:Jypeli.Color.LightGray"> 
   6047            <summary> 
   6048            Vaalea harmaa. 
   6049            </summary> 
   6050        </member> 
   6051        <member name="F:Jypeli.Color.LightGreen"> 
   6052            <summary> 
   6053            Vaalea vihreÀ. 
   6054            </summary> 
   6055        </member> 
   6056        <member name="F:Jypeli.Color.LightPink"> 
   6057            <summary> 
   6058            Vaalea vaaleanpunainen. 
   6059            </summary> 
   6060        </member> 
   6061        <member name="F:Jypeli.Color.LightYellow"> 
   6062            <summary> 
   6063            Vaalea keltainen. 
   6064            </summary> 
   6065        </member> 
   6066        <member name="F:Jypeli.Color.Lime"> 
   6067            <summary> 
   6068            Limetti. 
   6069            </summary> 
   6070        </member> 
   6071        <member name="F:Jypeli.Color.LimeGreen"> 
   6072            <summary> 
   6073            LimetinvihreÀ. 
   6074            </summary> 
   6075        </member> 
   6076        <member name="F:Jypeli.Color.Magenta"> 
   6077            <summary> 
   6078            Magenta (pinkki) 
   6079            </summary> 
   6080        </member> 
   6081        <member name="F:Jypeli.Color.Maroon"> 
   6082            <summary> 
   6083            Viininpunainen. 
   6084            </summary> 
   6085        </member> 
   6086        <member name="F:Jypeli.Color.MediumBlue"> 
   6087            <summary> 
   6088            Tummahko sininen. 
   6089            </summary> 
   6090        </member> 
   6091        <member name="F:Jypeli.Color.MediumPurple"> 
   6092            <summary> 
   6093            Tummahko purppura. 
   6094            </summary> 
   6095        </member> 
   6096        <member name="F:Jypeli.Color.MediumTurquoise"> 
   6097            <summary> 
   6098            Tummahko turkoosi. 
   6099            </summary> 
   6100        </member> 
   6101        <member name="F:Jypeli.Color.MediumVioletRed"> 
   6102            <summary> 
   6103            Tummahko punavioletti. 
   6104            </summary> 
   6105        </member> 
   6106        <member name="F:Jypeli.Color.Navy"> 
   6107            <summary> 
   6108            Laivastonsininen. 
   6109            </summary> 
   6110        </member> 
   6111        <member name="F:Jypeli.Color.Orange"> 
   6112            <summary> 
   6113            Oranssi. 
   6114            </summary> 
   6115        </member> 
   6116        <member name="F:Jypeli.Color.OrangeRed"> 
   6117            <summary> 
   6118            Punaoranssi. 
   6119            </summary> 
   6120        </member> 
   6121        <member name="F:Jypeli.Color.Pink"> 
   6122            <summary> 
   6123            Vaaleanpunainen. 
   6124            </summary> 
   6125        </member> 
   6126        <member name="F:Jypeli.Color.Purple"> 
   6127            <summary> 
   6128            Purppura. 
   6129            </summary> 
   6130        </member> 
   6131        <member name="F:Jypeli.Color.Red"> 
   6132            <summary> 
   6133            Punainen. 
   6134            </summary> 
   6135        </member> 
   6136        <member name="F:Jypeli.Color.Ruby"> 
   6137            <summary> 
   6138            Rubiininpunainen. 
   6139            </summary> 
   6140        </member> 
   6141        <member name="F:Jypeli.Color.Salmon"> 
   6142            <summary> 
   6143            Lohenpunainen. 
   6144            </summary> 
   6145        </member> 
   6146        <member name="F:Jypeli.Color.Silver"> 
   6147            <summary> 
   6148            Hopea. 
   6149            </summary> 
   6150        </member> 
   6151        <member name="F:Jypeli.Color.SkyBlue"> 
   6152            <summary> 
   6153            Taivaansininen. 
   6154            </summary> 
   6155        </member> 
   6156        <member name="F:Jypeli.Color.SlateBlue"> 
   6157            <summary> 
   6158            Saviliuskeensininen. 
   6159            </summary> 
   6160        </member> 
   6161        <member name="F:Jypeli.Color.SlateGray"> 
   6162            <summary> 
   6163            Saviliuskeenharmaa. 
   6164            </summary> 
   6165        </member> 
   6166        <member name="F:Jypeli.Color.Snow"> 
   6167            <summary> 
   6168            Lumenvalkoinen. 
   6169            </summary> 
   6170        </member> 
   6171        <member name="F:Jypeli.Color.Teal"> 
   6172            <summary> 
   6173            SinivihreÀ. 
   6174            </summary> 
   6175        </member> 
   6176        <member name="F:Jypeli.Color.Transparent"> 
   6177            <summary> 
   6178            LÀpinÀkyvÀ vÀri. 
   6179            </summary> 
   6180        </member> 
   6181        <member name="F:Jypeli.Color.Turquoise"> 
   6182            <summary> 
   6183            Turkoosi. 
   6184            </summary> 
   6185        </member> 
   6186        <member name="F:Jypeli.Color.Ultramarine"> 
   6187            <summary> 
   6188            Ultramariini (tumma sininen). 
   6189            </summary> 
   6190        </member> 
   6191        <member name="F:Jypeli.Color.Violet"> 
   6192            <summary> 
   6193            Violetti. 
   6194            </summary> 
   6195        </member> 
   6196        <member name="F:Jypeli.Color.Wheat"> 
   6197            <summary> 
   6198            Luonnonvalkoinen. 
   6199            </summary> 
   6200        </member> 
   6201        <member name="F:Jypeli.Color.White"> 
   6202            <summary> 
   6203            Valkoinen. 
   6204            </summary> 
   6205        </member> 
   6206        <member name="F:Jypeli.Color.Yellow"> 
   6207            <summary> 
   6208            Keltainen. 
   6209            </summary> 
   6210        </member> 
   6211        <member name="F:Jypeli.Color.YellowGreen"> 
   6212            <summary> 
   6213            KeltavihreÀ. 
   6214            </summary> 
   6215        </member> 
  52396216        <member name="M:Jypeli.Force.Destroy"> 
  52406217            <summary> 
   
  52636240            </summary> 
  52646241        </member> 
   6242        <member name="T:Jypeli.ScoreList"> 
   6243            <summary> 
   6244            Parhaiden pisteiden lista. 
   6245            </summary> 
   6246        </member> 
   6247        <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
   6248            <summary> 
   6249            Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
   6250            </summary> 
   6251            <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
   6252        </member> 
   6253        <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
   6254            <summary> 
   6255            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
   6256            </summary> 
   6257        </member> 
   6258        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor"> 
   6259            <summary> 
   6260            Luo tyhjÀn, 10 sijan top-listan. 
   6261            </summary> 
   6262        </member> 
   6263        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double,System.String)"> 
   6264            <summary> 
   6265            Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
   6266            </summary> 
   6267            <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
   6268            <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
   6269            <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
   6270            <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
   6271        </member> 
   6272        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double)"> 
   6273            <summary> 
   6274            Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
   6275            </summary> 
   6276            <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
   6277            <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
   6278            <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
   6279        </member> 
   6280        <member name="M:Jypeli.ScoreList.Qualifies(System.Double)"> 
   6281            <summary> 
   6282            Tarkistaa, kelpaako tulos listalle. 
   6283            </summary> 
   6284            <param name="score">Tulos</param> 
   6285            <returns>true jos tulos riitÀÀ listalle pÀÀsemiseksi, false jos ei.</returns> 
   6286        </member> 
   6287        <member name="M:Jypeli.ScoreList.Add(System.String,System.Double)"> 
   6288            <summary> 
   6289            LisÀÀ nimen ja pisteet listalle, jos tulos on tarpeeksi hyvÀ. 
   6290            </summary> 
   6291            <param name="name">Nimi.</param> 
   6292            <param name="score">Pisteet.</param> 
   6293            <returns>Pistesija, tai -1 jos tulos ei ole riittÀvÀ listalle pÀÀsemiseksi.</returns> 
   6294        </member> 
   6295        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Count"> 
   6296            <summary> 
   6297            Kuinka monta nimeÀ listalle mahtuu. 
   6298            </summary> 
   6299        </member> 
   6300        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Item(System.Int32)"> 
   6301            <summary> 
   6302            Nimet ja pisteet. Indeksointi alkaa yhdestÀ. 
   6303            <example> 
   6304            string ykkosenNimi = Lista[1].Name; 
   6305            double ykkosenPisteet = Lista[1].Score; 
   6306            </example> 
   6307            </summary> 
   6308            <param name="position">Sijoitus listalla.</param> 
   6309            <returns></returns> 
   6310        </member> 
   6311        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Reverse"> 
   6312            <summary> 
   6313            KÀÀnteinen jÀrjestys, ts. pienempi tulos on parempi. 
   6314            </summary> 
   6315        </member> 
   6316        <member name="E:Jypeli.ScoreList.Changed"> 
   6317            <summary> 
   6318            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
   6319            </summary> 
   6320        </member> 
   6321        <member name="T:Jypeli.ScoreItem"> 
   6322            <summary> 
   6323            Nimi ja pisteet. 
   6324            </summary> 
   6325        </member> 
   6326        <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Name"> 
   6327            <summary> 
   6328            Nimi 
   6329            </summary> 
   6330        </member> 
   6331        <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Score"> 
   6332            <summary> 
   6333            PistemÀÀrÀ 
   6334            </summary> 
   6335        </member> 
   6336        <member name="M:Jypeli.ScoreItem.#ctor(System.String,System.Double)"> 
   6337            <summary> 
   6338            Luo uuden sijoituksen listalle. 
   6339            </summary> 
   6340            <param name="name">Nimi</param> 
   6341            <param name="score">PistemÀÀrÀ.</param> 
   6342        </member> 
  52656343        <member name="T:Jypeli.PlatformWandererBrain"> 
  52666344            <summary> 
   
  53036381            <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
  53046382            <param name="minBoxWidth">PienimmÀn samassa pinossa olevan laatikon koko.</param> 
   6383        </member> 
   6384        <member name="P:Jypeli.Sound.IsLooped"> 
   6385            <summary> 
   6386            Jos <c>true</c>, ÀÀntÀ soitetaan toistuvasti. 
   6387            </summary> 
   6388        </member> 
   6389        <member name="P:Jypeli.Sound.Pan"> 
   6390            <summary> 
   6391            ÄÀnen kuuluminen vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta. 
   6392            Arvot vaihtelevat vÀlillÀ -1.0 - 1.0 seuraavasti: 
   6393            -1.0 -> tÀysin vasemmalla 
   6394            0.0 -> keskellÀ 
   6395            1.0 -> tÀysin oikealla 
   6396            </summary> 
   6397        </member> 
   6398        <member name="P:Jypeli.Sound.Volume"> 
   6399            <summary> 
   6400            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   6401            </summary> 
   6402        </member> 
   6403        <member name="P:Jypeli.Sound.Pitch"> 
   6404            <summary> 
   6405            ÄÀnenkorkeus vÀlillÀ -1.0 - 1.0. 
   6406            </summary> 
   6407            <remarks> 
   6408            -1.0 on oktaavin alempana, 1.0 oktaavin ylempÀnÀ. 
   6409            </remarks> 
  53056410        </member> 
  53066411        <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.HingeJoint"> 
   
  53236428            </summary> 
  53246429        </member> 
   6430        <member name="T:Jypeli.Direction"> 
   6431            <summary> 
   6432            Perussuunta tasossa. 
   6433            </summary> 
   6434        </member> 
   6435        <member name="F:Jypeli.Direction.None"> 
   6436            <summary> 
   6437            Ei suuntaa. 
   6438            </summary> 
   6439        </member> 
   6440        <member name="F:Jypeli.Direction.Up"> 
   6441            <summary> 
   6442            Suunta ylös. 
   6443            </summary> 
   6444        </member> 
   6445        <member name="F:Jypeli.Direction.Down"> 
   6446            <summary> 
   6447            Suunta alas. 
   6448            </summary> 
   6449        </member> 
   6450        <member name="F:Jypeli.Direction.Left"> 
   6451            <summary> 
   6452            Suunta vasemmalle. 
   6453            </summary> 
   6454        </member> 
   6455        <member name="F:Jypeli.Direction.Right"> 
   6456            <summary> 
   6457            Suunta oikealle. 
   6458            </summary> 
   6459        </member> 
   6460        <member name="F:Jypeli.Direction.Vector"> 
   6461            <summary> 
   6462            Suuntaa vastaava yksikkövektori. 
   6463            </summary> 
   6464        </member> 
   6465        <member name="F:Jypeli.Direction.Name"> 
   6466            <summary> 
   6467            Suunnan nimi. 
   6468            </summary> 
   6469        </member> 
   6470        <member name="M:Jypeli.Direction.Inverse(Jypeli.Direction)"> 
   6471            <summary> 
   6472            Palauttaa vastakkaisen suunnan annetulle suunnalle. 
   6473            </summary> 
   6474            <param name="d">Suunta.</param> 
   6475            <returns>Vastakkainen suunta.</returns> 
   6476        </member> 
   6477        <member name="P:Jypeli.Direction.Angle"> 
   6478            <summary> 
   6479            Suuntaa vastaava kulma. 
   6480            </summary> 
   6481        </member> 
  53256482        <member name="T:Jypeli.Assets.Projectile"> 
  53266483            <summary> 
   
  54056562            Ura, jossa liukusÀÀdin liukuu. 
  54066563            </summary> 
   6564        </member> 
   6565        <member name="T:Jypeli.ShapeBatch"> 
   6566            <summary> 
   6567            Draws simple shapes efficiently. 
   6568            Draw() calls should be made only between Begin() and End() calls. 
   6569            Other drawing operations can be done between Begin() and 
   6570            End(). 
   6571            </summary> 
   6572            <remarks> 
   6573            The shapes are added to a buffer. Only when 
   6574            the buffer is full, a draw call is made to the graphics device. 
   6575            </remarks> 
   6576        </member> 
   6577        <member name="F:Jypeli.ShapeBatch.indexBuffer"> 
   6578            <summary> 
   6579            Buffer for index values to the vertex buffer. 
   6580            </summary> 
   6581            <remarks> 
   6582            Since some low-end graphics cards don't support 32-bit indices, 
   6583            16-bit indices must be used. Which is fine, as it means less traffic 
   6584            to the graphics card. We just have to make sure that the buffer size 
   6585            isn't larger than 16000. 
   6586            </remarks> 
  54076587        </member> 
  54086588        <member name="T:Jypeli.RowLayout"> 
   
  54716651            <summary> 
  54726652            Kosketuksen liike pelimaailmassa. 
   6653            </summary> 
   6654        </member> 
   6655        <member name="T:Jypeli.StringList"> 
   6656            <summary> 
   6657            JÀrjestetty lista merkkijonoja. 
   6658            </summary> 
   6659        </member> 
   6660        <member name="M:Jypeli.StringList.op_Addition(Jypeli.StringList,System.Object)"> 
   6661            <summary> 
   6662            Jatkaa listaa oliolla, joka voi olla toinen lista, toinen merkkijono jne. 
   6663            </summary> 
   6664            <param name="a">Lista</param> 
   6665            <param name="b">Olio.</param> 
   6666            <returns>Lista jatkettuna oliolla.</returns> 
   6667        </member> 
   6668        <member name="M:Jypeli.StringList.op_Addition(System.Object,Jypeli.StringList)"> 
   6669            <summary> 
   6670            Jatkaa oliota listalla. Olio voi olla toinen lista, toinen merkkijono jne. 
   6671            </summary> 
   6672            <param name="a">Olio</param> 
   6673            <param name="b">Lista.</param> 
   6674            <returns>Olio jatkettuna listalla.</returns> 
   6675        </member> 
   6676        <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(Jypeli.StringList)~System.Collections.Generic.List{System.String}"> 
   6677            <summary> 
   6678            Muuntaa merkkijonolistan implisiittisesti listaksi merkkijonoja. 
   6679            </summary> 
   6680            <param name="list">Merkkijonolista.</param> 
   6681            <returns>Lista merkkijonoja.</returns> 
   6682        </member> 
   6683        <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(System.Collections.Generic.List{System.String})~Jypeli.StringList"> 
   6684            <summary> 
   6685            Muuntaa listan merkkijonoja implisiittisesti merkkijonolistaksi. 
   6686            </summary> 
   6687            <param name="list">Lista merkkijonoja.</param> 
   6688            <returns>Merkkijonolista.</returns> 
   6689        </member> 
   6690        <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(Jypeli.StringList)~System.String[]"> 
   6691            <summary> 
   6692            Muuntaa merkkijonolistan implisiittisesti taulukoksi merkkijonoja. 
   6693            </summary> 
   6694            <param name="list">Merkkijonolista.</param> 
   6695            <returns>Taulukko merkkijonoja.</returns> 
   6696        </member> 
   6697        <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(System.String[])~Jypeli.StringList"> 
   6698            <summary> 
   6699            Muuntaa taulukon merkkijonoja implisiittisesti merkkijonolistaksi. 
   6700            </summary> 
   6701            <param name="array">Taulukko merkkijonoja.</param> 
   6702            <returns>Merkkijonolista.</returns> 
   6703        </member> 
   6704        <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor"> 
   6705            <summary> 
   6706            Luo uuden tyhjÀn merkkijonolistan. 
   6707            </summary> 
   6708        </member> 
   6709        <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(Jypeli.StringList)"> 
   6710            <summary> 
   6711            Luo uuden merkkijonolistan olemassaolevan kopiona. 
   6712            </summary> 
   6713            <param name="source">Olemassaoleva merkkijonolista.</param> 
   6714        </member> 
   6715        <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
   6716            <summary> 
   6717            Luo uuden merkkijonolistan olemassaolevan kopiona. 
   6718            </summary> 
   6719            <param name="source">Olemassaoleva merkkijonolista.</param> 
   6720        </member> 
   6721        <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.Object)"> 
   6722            <summary> 
   6723            Luo uuden merkkijonolistan oliosta. 
   6724            </summary> 
   6725            <param name="source">Olio.</param> 
   6726        </member> 
   6727        <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.String[])"> 
   6728            <summary> 
   6729            Luo uuden merkkijonolistan taulukosta tai parametrina 
   6730            annetuista merkkijonoista. 
   6731            </summary> 
   6732            <param name="source">Merkkijonot taulukkona tai parametreina.</param> 
   6733        </member> 
   6734        <member name="M:Jypeli.StringList.FromAsset(System.String)"> 
   6735            <summary> 
   6736            Lukee merkkijonolistan Content-projektin tekstitiedostosta. 
   6737            </summary> 
   6738            <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
   6739        </member> 
   6740        <member name="M:Jypeli.StringList.AssignFrom(System.IO.Stream)"> 
   6741            <summary> 
   6742            Lukee merkkijonolistan tietovirrasta. 
   6743            </summary> 
   6744            <param name="stream">Luettava virta.</param> 
   6745        </member> 
   6746        <member name="M:Jypeli.StringList.FromFile(System.String)"> 
   6747            <summary> 
   6748            Lukee merkkijonolistan tiedostosta. 
   6749            Huom. toimii vain PC:llÀ, kÀytÀ mieluummin 
   6750            FromAsset-metodia jos vain mahdollista. 
   6751            </summary> 
   6752            <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
   6753        </member> 
   6754        <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.String[])"> 
   6755            <summary> 
   6756            LisÀÀ yhden tai useamman rivin merkkijonolistaan. 
   6757            </summary> 
   6758            <param name="lines">Rivi(t)</param> 
   6759            <returns>Lista itse</returns> 
   6760        </member> 
   6761        <member name="M:Jypeli.StringList.Add(Jypeli.StringList)"> 
   6762            <summary> 
   6763            LisÀÀ toisen merkkijonolistan tÀmÀn perÀÀn. 
   6764            </summary> 
   6765            <param name="list">Merkkijonolista</param> 
   6766            <returns>Lista itse</returns> 
   6767        </member> 
   6768        <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
   6769            <summary> 
   6770            LisÀÀ toisen merkkijonolistan tÀmÀn perÀÀn. 
   6771            </summary> 
   6772            <param name="list">Lista merkkijonoja.</param> 
   6773            <returns>Lista itse</returns> 
   6774        </member> 
   6775        <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.Object)"> 
   6776            <summary> 
   6777            LisÀÀ olion merkkijonolistan perÀÀn. 
   6778            </summary> 
   6779            <param name="obj">Olio.</param> 
   6780            <returns>Lista itse</returns> 
   6781        </member> 
   6782        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(System.String[])"> 
   6783            <summary> 
   6784            Poistaa yhden tai useamman rivin. 
   6785            Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
   6786            </summary> 
   6787            <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
   6788            <returns>Lista itse</returns> 
   6789        </member> 
   6790        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
   6791            <summary> 
   6792            Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
   6793            Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
   6794            </summary> 
   6795            <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
   6796            <returns>Lista itse</returns> 
   6797        </member> 
   6798        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(Jypeli.StringList)"> 
   6799            <summary> 
   6800            Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
   6801            Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
   6802            </summary> 
   6803            <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
   6804            <returns>Lista itse</returns> 
   6805        </member> 
   6806        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(System.String[])"> 
   6807            <summary> 
   6808            Poistaa yhden tai useamman rivin. 
   6809            Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
   6810            </summary> 
   6811            <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
   6812            <returns>Lista itse</returns> 
   6813        </member> 
   6814        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
   6815            <summary> 
   6816            Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
   6817            Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
   6818            </summary> 
   6819            <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
   6820            <returns>Lista itse</returns> 
   6821        </member> 
   6822        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(Jypeli.StringList)"> 
   6823            <summary> 
   6824            Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
   6825            Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
   6826            </summary> 
   6827            <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
   6828            <returns>Lista itse</returns> 
   6829        </member> 
   6830        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(System.String[])"> 
   6831            <summary> 
   6832            Poistaa yhden tai useamman rivin. 
   6833            Vain viimeinen ilmentymÀ poistetaan. 
   6834            </summary> 
   6835            <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
   6836            <returns>Lista itse</returns> 
   6837        </member> 
   6838        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
   6839            <summary> 
   6840            Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
   6841            Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
   6842            </summary> 
   6843            <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
   6844            <returns>Lista itse</returns> 
   6845        </member> 
   6846        <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(Jypeli.StringList)"> 
   6847            <summary> 
   6848            Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
   6849            Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
   6850            </summary> 
   6851            <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
   6852            <returns>Lista itse</returns> 
   6853        </member> 
   6854        <member name="M:Jypeli.StringList.Contains(System.String)"> 
   6855            <summary> 
   6856            Tarkistaa, löytyykö rivi listasta. 
   6857            </summary> 
   6858            <param name="line">EtsittÀvÀ rivi.</param> 
   6859            <returns>true jos löytyy</returns> 
   6860        </member> 
   6861        <member name="M:Jypeli.StringList.FirstBeginningWith(System.String)"> 
   6862            <summary> 
   6863            Palauttaa listasta ensimmÀisen annetulla merkkijonolla 
   6864            alkavan merkkijonon. 
   6865            </summary> 
   6866            <param name="line">EtsittÀvÀn rivin alku.</param> 
   6867            <returns>Löydetty merkkijono tai null jos ei löytynyt.</returns> 
   6868        </member> 
   6869        <member name="M:Jypeli.StringList.Clear"> 
   6870            <summary> 
   6871            TyhjentÀÀ listan. 
   6872            </summary> 
   6873        </member> 
   6874        <member name="P:Jypeli.StringList.Item(System.Int32)"> 
   6875            <summary> 
   6876            Merkkijono listassa. 
   6877            </summary> 
   6878            <param name="index">Merkkijonon indeksi</param> 
   6879            <returns>Merkkijono</returns> 
   6880        </member> 
   6881        <member name="P:Jypeli.StringList.IsReadOnly"> 
   6882            <summary> 
   6883            Voiko listaa vain lukea, ei kirjoittaa. 
   6884            </summary> 
   6885        </member> 
   6886        <member name="P:Jypeli.StringList.Length"> 
   6887            <summary> 
   6888            Listan pituus. 
   6889            Jos asetetaan pienemmÀksi kuin nykyinen koko, ylimenevÀt rivit poistetaan. 
   6890            Jos asetetaan suuremmaksi kuin nykyinen koko, lisÀtÀÀn tyhjiÀ rivejÀ. 
   6891            </summary> 
   6892        </member> 
   6893        <member name="P:Jypeli.StringList.Count"> 
   6894            <summary> 
   6895            Listan pituus. 
   6896            Jos asetetaan pienemmÀksi kuin nykyinen koko, ylimenevÀt rivit poistetaan. 
   6897            Jos asetetaan suuremmaksi kuin nykyinen koko, lisÀtÀÀn tyhjiÀ rivejÀ. 
   6898            </summary> 
   6899        </member> 
   6900        <member name="E:Jypeli.StringList.Changed"> 
   6901            <summary> 
   6902            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  54736903            </summary> 
  54746904        </member> 
   
  60087438            <summary> 
  60097439            Aika millisekunteina joka pitÀÀ kulua ravistusten vÀlissÀ. 
  6010             </summary> 
  6011         </member> 
  6012         <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
  6013             <summary> 
  6014             Aivot, jotka laittavat omistajansa liikkumaan satunnaisesti eri suuntiin törmÀyksissÀ ja tietyn ajan jÀlkeen. 
  6015             </summary> 
  6016         </member> 
  6017         <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.#ctor"> 
  6018             <summary> 
  6019             Luo uudet satunnaisliikkujan aivot. 
  6020             </summary> 
  6021         </member> 
  6022         <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.#ctor(System.Double)"> 
  6023             <summary> 
  6024             Luo uudet satunnaisliikkujan aivot ja asettaa niille nopeuden. 
  6025             </summary> 
  6026         </member> 
  6027         <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
  6028             <summary> 
  6029             Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
  6030             </summary> 
  6031             <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
  6032         </member> 
  6033         <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.ChangeMovementSeconds"> 
  6034             <summary> 
  6035             Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa 
  6036             </summary> 
  6037         </member> 
  6038         <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.WanderPosition"> 
  6039             <summary> 
  6040             Paikka, jonka ympÀrillÀ harhaillaan, jos WanderRadius on asetettu. 
  6041             </summary> 
  6042         </member> 
  6043         <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.WanderRadius"> 
  6044             <summary> 
  6045             SÀde, jonka sisÀlle harhailu rajoittuu. 
  6046             </summary> 
  6047         </member> 
  6048         <member name="T:Jypeli.WP7.TouchPanel"> 
  6049             <summary> 
  6050             Kosketuspaneeli. 
  6051             </summary> 
  6052         </member> 
  6053         <member name="M:Jypeli.WP7.TouchPanel.Enable(Jypeli.ButtonState)"> 
  6054             <summary> 
  6055             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kosketuskontrollin <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  6056             </summary> 
  6057             <param name="state">Kosketuksen tila</param> 
  6058         </member> 
  6059         <member name="M:Jypeli.WP7.TouchPanel.Disable(Jypeli.ButtonState)"> 
  6060             <summary> 
  6061             Poistaa kosketuskontrollin <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  6062             </summary> 
  6063             <param name="state">Kosketuksen tila</param> 
  6064         </member> 
  6065         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.ActiveChannels"> 
  6066             <summary> 
  6067             Kuinka monta kosketusta nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  6068             </summary> 
  6069         </member> 
  6070         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.NumTouches"> 
  6071             <summary> 
  6072             Kuinka monta kosketusta nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  6073             </summary> 
  6074         </member> 
  6075         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.NumGestures"> 
  6076             <summary> 
  6077             Kuinka monta elettÀ nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  6078             </summary> 
  6079         </member> 
  6080         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.FollowSnipping"> 
  6081             <summary> 
  6082             Seurataanko kosketusta kameralla. 
  6083             </summary> 
  6084         </member> 
  6085         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.FollowPinching"> 
  6086             <summary> 
  6087             Zoomataanko kameralla kun kÀyttÀjÀ tekee nipistyseleen 
  6088             </summary> 
  6089         </member> 
  6090         <member name="T:Jypeli.RoadMap"> 
  6091             <summary> 
  6092             Luo tien. Tie koostuu useasta pienemmÀstÀ "pÀtkÀstÀ". 
  6093             </summary> 
  6094         </member> 
  6095         <member name="M:Jypeli.RoadMap.#ctor(System.Collections.Generic.IList{Jypeli.Vector})"> 
  6096             <summary> 
  6097             Luo uuden RoadMapin. 
  6098             </summary> 
  6099             <param name="wayPoints">Lista reittipisteistÀ.</param> 
  6100         </member> 
  6101         <member name="M:Jypeli.RoadMap.GetAngle(System.Int32)"> 
  6102             <summary> 
  6103             Etenemissuunta pisteen kohdalla. 
  6104             </summary> 
  6105             <param name="wayPointIndex">Pisteen indeksi (alkaen nollasta).</param> 
  6106         </member> 
  6107         <member name="M:Jypeli.RoadMap.Insert"> 
  6108             <summary> 
  6109             Luo tien kentÀlle. 
  6110             </summary> 
  6111         </member> 
  6112         <member name="P:Jypeli.RoadMap.DefaultWidth"> 
  6113             <summary> 
  6114             Tien oletusleveys. 
  6115             </summary> 
  6116         </member> 
  6117         <member name="P:Jypeli.RoadMap.Segments"> 
  6118             <summary> 
  6119             TienpÀtkÀt. 
  6120             </summary> 
  6121         </member> 
  6122         <member name="P:Jypeli.RoadMap.CreateSegmentFunction"> 
  6123             <summary> 
  6124             Funktio, joka luo yksittÀisen tienpÀtkÀn. 
  6125             </summary> 
  6126             Funktion tulisi olla muotoa 
  6127             <example> 
  6128             PhysicsObject CreateSegment( double width, double height, Shape shape ) 
  6129             </example> 
  6130             Funktion tulisi sijoittaa saamansa parametrit uudelle oliolle. LisÀksi 
  6131             funktion tarvitsee lisÀtÀ luomansa olio peliin. 
  6132         </member> 
  6133         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityField"> 
  6134             <summary> 
  6135             A Gravity Field that apply gravity pulling in one direction regardless of the Body's position with zero dropoff. 
  6136             </summary> 
  6137         </member> 
  6138         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityField.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  6139             <summary> 
  6140             Creates a new GravityField Instance. 
  6141             </summary> 
  6142             <param name="gravity">The direction and magnitude of the gravity.</param> 
  6143             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  6144         </member> 
  6145         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsEngine"> 
  6146             <summary> 
  6147             The Engine that will Apply Physics to object added to it. 
  6148             </summary> 
  6149         </member> 
  6150         <member name="F:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.firstBodyID"> 
  6151             <summary> 
  6152             This is the ID the first body added to the engine will get. 
  6153             </summary> 
  6154         </member> 
  6155         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddBody(Physics2DDotNet.Body)"> 
  6156             <summary> 
  6157             Adds a Body to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6158             </summary> 
  6159             <param name="item">The Body to be added.</param> 
  6160         </member> 
  6161         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddBodyRange(System.Collections.Generic.ICollection{Physics2DDotNet.Body})"> 
  6162             <summary> 
  6163             Adds a collection of Bodies to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6164             </summary> 
  6165             <param name="collection">The collection to be Added</param> 
  6166         </member> 
  6167         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddJoint(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  6168             <summary> 
  6169             Adds a Joint to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6170             </summary> 
  6171             <param name="item">The Joint to be added.</param> 
  6172         </member> 
  6173         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddJointRange(System.Collections.Generic.ICollection{Physics2DDotNet.Joints.Joint})"> 
  6174             <summary> 
  6175             Adds a collection of Joints to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6176             </summary> 
  6177             <param name="collection">The collection to be Added</param> 
  6178         </member> 
  6179         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddJointRange``1(System.Collections.Generic.ICollection{``0})"> 
  6180             <summary> 
  6181             Adds a collection of Joints to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6182             </summary> 
  6183             <param name="collection">The collection to be Added</param> 
  6184             <typeparam name="T">A Type inherited from Joint</typeparam> 
  6185         </member> 
  6186         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddLogic(Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic)"> 
  6187             <summary> 
  6188             Adds a PhysicsLogic to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6189             </summary> 
  6190             <param name="item">The PhysicsLogic to be added.</param> 
  6191         </member> 
  6192         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddLogicRange(System.Collections.Generic.ICollection{Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic})"> 
  6193             <summary> 
  6194             Adds a collection of PhysicsLogics to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6195             </summary> 
  6196             <param name="collection">The collection to be Added</param> 
  6197         </member> 
  6198         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddLogicRange``1(System.Collections.Generic.ICollection{``0})"> 
  6199             <summary> 
  6200             Adds a collection of PhysicsLogics to the pending queue and will be truly added on a call to Update. 
  6201             </summary> 
  6202             <param name="collection">The collection to be Added</param> 
  6203             <typeparam name="T">A Type inherited from PhysicsLogic</typeparam> 
  6204         </member> 
  6205         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.AddProxy(Physics2DDotNet.Body,Physics2DDotNet.Body,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  6206             <summary> 
  6207             Adds 2 bodies to the same proxy list.  
  6208             If they are both already part of their own proxy list then the lists will merge. 
  6209             The transformations will be calcualted automatically.  
  6210             </summary> 
  6211             <param name="body1">The first Body.</param> 
  6212             <param name="body2">The second Body.</param> 
  6213             <param name="transformation">How velocities will be transformed from body1 to body2.</param> 
  6214             <remarks> 
  6215             This will most likely be removed if i ever figure out how to make a joint like this. 
  6216             </remarks> 
  6217         </member> 
  6218         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.Update(System.Double)"> 
  6219             <summary> 
  6220             Updates the Engine with a change in time.  
  6221             This call will block all access to the engine while it is running. 
  6222             A complete call to this method is also known as a timestep. 
  6223             </summary> 
  6224             <param name="dt">The change in time since the last call to this method. (In Seconds)</param> 
  6225         </member> 
  6226         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.Clear"> 
  6227             <summary> 
  6228             Clears the Engine of all objects. Also clears the Detector and Solver. 
  6229             </summary> 
  6230         </member> 
  6231         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.BodiesAdded"> 
  6232             <summary> 
  6233             Generated when Bodies are truly added to the Engine. 
  6234             </summary> 
  6235         </member> 
  6236         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.JointsAdded"> 
  6237             <summary> 
  6238             Generated when Joints are truly added to the Engine. 
  6239             </summary> 
  6240         </member> 
  6241         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.LogicsAdded"> 
  6242             <summary> 
  6243             Generated when PhysicsLogics are truly added to the Engine. 
  6244             </summary> 
  6245         </member> 
  6246         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.BodiesRemoved"> 
  6247             <summary> 
  6248             Generated when a Bodies are removed to the Engine. 
  6249             </summary> 
  6250         </member> 
  6251         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.JointsRemoved"> 
  6252             <summary> 
  6253             Generated when a Joints are removed to the Engine. 
  6254             </summary> 
  6255         </member> 
  6256         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.LogicsRemoved"> 
  6257             <summary> 
  6258             Generated when a PhysicsLogics are removed to the Engine. 
  6259             </summary> 
  6260         </member> 
  6261         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.Updated"> 
  6262             <summary> 
  6263             Generated when the engine is update; 
  6264             </summary> 
  6265         </member> 
  6266         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.Joints"> 
  6267             <summary> 
  6268             Gets A threadSafe List of Joints (You wont get the "The collection has changed" Exception with this) 
  6269             </summary> 
  6270         </member> 
  6271         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.Bodies"> 
  6272             <summary> 
  6273             Gets A threadSafe List of Bodies (You wont get the "The collection has changed" Exception with this) 
  6274             </summary> 
  6275         </member> 
  6276         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.Logics"> 
  6277             <summary> 
  6278             Gets A threadSafe List of PhysicsLogics (You wont get the "The collection has changed" Exception with this) 
  6279             </summary> 
  6280         </member> 
  6281         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.BroadPhase"> 
  6282             <summary> 
  6283             Gets and Sets The BroadPhase collision Detector. (This must be Set to a non-Null value before any calls to Update) 
  6284             </summary> 
  6285         </member> 
  6286         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.Solver"> 
  6287             <summary> 
  6288             Gets and Sets the Collision Solver (This must be Set to a non-Null value before any calls to Update) 
  6289             </summary> 
  6290         </member> 
  6291         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsEngine.UpdateCount"> 
  6292             <summary> 
  6293             The number of updates that the engine has completed. 
  6294             </summary> 
  6295             <remarks> 
  6296             This is used for making sure actions are not duplicated on a single time step. 
  6297             </remarks> 
  6298         </member> 
  6299         <member name="T:Physics2DDotNet.Body"> 
  6300             <summary> 
  6301             This is the Physical Body that collides in the engine. 
  6302             </summary> 
  6303         </member> 
  6304         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  6305             <summary> 
  6306             Creates a new Body Instance. 
  6307             </summary> 
  6308             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  6309             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  6310             <param name="mass">The mass of the Body The inertia will be aquired from the Shape.</param> 
  6311             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  6312             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  6313         </member> 
  6314         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,Physics2DDotNet.MassInfo,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  6315             <summary> 
  6316             Creates a new Body Instance. 
  6317             </summary> 
  6318             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  6319             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  6320             <param name="massInfo">A object describing the mass and inertia of the Body.</param> 
  6321             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  6322             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  6323         </member> 
  6324         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyProxy"> 
  6325             <summary> 
  6326             This applys the proxy. 
  6327             This will cause all other bodies in the proxy list to have their velocity set  
  6328             to this body’s.  
  6329             With the appropriate transformations applied.  
  6330             </summary> 
  6331         </member> 
  6332         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.RemoveFromProxy"> 
  6333             <summary> 
  6334             This will remove this body from any proxy list it is a part of. 
  6335             </summary> 
  6336         </member> 
  6337         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyPosition"> 
  6338             <summary> 
  6339             Updates all the values caluclated from the State.Position. 
  6340             Re-calculates the Matrices property the re-calculates the Rectangle property 
  6341             from that. 
  6342             </summary> 
  6343         </member> 
  6344         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ClearForces"> 
  6345             <summary> 
  6346             Sets Acceleration and ForceAccumulator to Zero. 
  6347             </summary> 
  6348         </member> 
  6349         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  6350             <summary> 
  6351             Applys a Force 
  6352             </summary> 
  6353             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  6354         </member> 
  6355         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  6356             <summary> 
  6357             Applys a Force 
  6358             </summary> 
  6359             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  6360         </member> 
  6361         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  6362             <summary> 
  6363             Applys a Force 
  6364             </summary> 
  6365             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  6366             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  6367         </member> 
  6368         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  6369             <summary> 
  6370             Applys a Force 
  6371             </summary> 
  6372             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  6373             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  6374         </member> 
  6375         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyTorque(System.Double)"> 
  6376             <summary> 
  6377             Applys Torque 
  6378             </summary> 
  6379             <param name="torque">The direction and magnitude of the torque</param> 
  6380         </member> 
  6381         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  6382             <summary> 
  6383             Applys Impulse 
  6384             </summary> 
  6385             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse</param> 
  6386         </member> 
  6387         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  6388             <summary> 
  6389             Applys Impulse 
  6390             </summary> 
  6391             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  6392         </member> 
  6393         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  6394             <summary> 
  6395             Applys Impulse 
  6396             </summary> 
  6397             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  6398             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  6399         </member> 
  6400         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  6401             <summary> 
  6402             Applys Impulse 
  6403             </summary> 
  6404             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  6405             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  6406         </member> 
  6407         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.LifetimeChanged"> 
  6408             <summary> 
  6409             Raised when the Lifetime property has been Changed. 
  6410             </summary> 
  6411         </member> 
  6412         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.ShapeChanged"> 
  6413             <summary> 
  6414             Raised when the Shape of the Body has been Changed. 
  6415             </summary> 
  6416         </member> 
  6417         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Pending"> 
  6418             <summary> 
  6419             Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
  6420             </summary> 
  6421         </member> 
  6422         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Added"> 
  6423             <summary> 
  6424             Raised when the object is added to a Physics Engine. 
  6425             </summary> 
  6426         </member> 
  6427         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Removed"> 
  6428             <summary> 
  6429             Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
  6430             </summary> 
  6431         </member> 
  6432         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.PositionChanged"> 
  6433             <summary> 
  6434             Raised when the Position has been Changed. 
  6435             Raised by either the Solver or a call to ApplyMatrix. 
  6436             </summary> 
  6437         </member> 
  6438         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Updated"> 
  6439             <summary> 
  6440             Raised when the Body has been updated to a change in time. 
  6441             </summary> 
  6442         </member> 
  6443         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Collided"> 
  6444             <summary> 
  6445             Raised when the Body collides with another. 
  6446             </summary> 
  6447         </member> 
  6448         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Colliding"> 
  6449             <summary> 
  6450             Raised constantly when the Body is colliding with another. 
  6451             </summary> 
  6452         </member> 
  6453         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointAdded"> 
  6454             <summary> 
  6455             Raised when a joint is added that affects this body. 
  6456             </summary> 
  6457         </member> 
  6458         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointRemoved"> 
  6459             <summary> 
  6460             Raised when a joint is removed that affects this body. 
  6461             </summary> 
  6462         </member> 
  6463         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Rectangle"> 
  6464             <summary> 
  6465             This is the Baunding rectangle It is calculated on the call to apply matrix. 
  6466             </summary> 
  6467         </member> 
  6468         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Matrices"> 
  6469             <summary> 
  6470             The Matrices that are tranfroming this bodies Shape. 
  6471             </summary> 
  6472         </member> 
  6473         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.LinearDamping"> 
  6474             <summary> 
  6475             Gets and Sets The value represents how much Linear velocity is kept each time step.  
  6476             This Dampens the Body's Linear velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  6477             </summary> 
  6478         </member> 
  6479         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.AngularDamping"> 
  6480             <summary> 
  6481             Gets and Sets The value represents how much Angular velocity is kept each time step.  
  6482             This Dampens the Body's Angular velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  6483             </summary> 
  6484         </member> 
  6485         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Proxies"> 
  6486             <summary> 
  6487             These are bodies that are mirrors of this body.  
  6488             It's useful for bodies that are being teleported. 
  6489             </summary> 
  6490         </member> 
  6491         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ProxiesCount"> 
  6492             <summary> 
  6493             The number of proxies that this body has. 
  6494             </summary> 
  6495         </member> 
  6496         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ID"> 
  6497             <summary> 
  6498             Unique ID of a PhysicsEntity in the PhysicsEngine 
  6499             Assigned on being Added. 
  6500             </summary> 
  6501         </member> 
  6502         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Engine"> 
  6503             <summary> 
  6504             Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
  6505             </summary> 
  6506         </member> 
  6507         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.State"> 
  6508             <summary> 
  6509             Gets The current State of the object IE Velocity  
  6510             </summary> 
  6511         </member> 
  6512         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Shape"> 
  6513             <summary> 
  6514             Gets and Sets the Shape of the Body.  
  6515             If setting the shape to a shape another body has it will duplicate the shape. 
  6516             </summary> 
  6517         </member> 
  6518         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Mass"> 
  6519             <summary> 
  6520             Gets The MassInfo of the body. 
  6521             </summary> 
  6522         </member> 
  6523         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.CollisionIgnorer"> 
  6524             <summary> 
  6525             Gets and Sets the Ignore object that decides what collisons to ignore. 
  6526             </summary> 
  6527         </member> 
  6528         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.EventIgnorer"> 
  6529             <summary> 
  6530             Gets and Sets the Ignore object that decides what collison events to ignore. 
  6531             </summary> 
  6532         </member> 
  6533         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Coefficients"> 
  6534             <summary> 
  6535             Gets and Sets the Coefficients for the class. 
  6536             </summary> 
  6537         </member> 
  6538         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Lifetime"> 
  6539             <summary> 
  6540             Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
  6541             </summary> 
  6542         </member> 
  6543         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Tag"> 
  6544             <summary> 
  6545             Gets and Sets a User defined object. 
  6546             </summary> 
  6547         </member> 
  6548         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.SolverTag"> 
  6549             <summary> 
  6550             Gets a Solver Defined object. 
  6551             </summary> 
  6552         </member> 
  6553         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.DetectorTag"> 
  6554             <summary> 
  6555             Gets a Detector Defined object. 
  6556             </summary> 
  6557         </member> 
  6558         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Joints"> 
  6559             <summary> 
  6560             Gets the Joints attached to this body. 
  6561             </summary> 
  6562         </member> 
  6563         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresGravity"> 
  6564             <summary> 
  6565             Gets and Sets if the Body will ignore Gravity. 
  6566             </summary> 
  6567         </member> 
  6568         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresPhysicsLogics"> 
  6569             <summary> 
  6570             Gets and Sets if the Body will Ignore all Physics Logics 
  6571             </summary> 
  6572         </member> 
  6573         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresCollisionResponse"> 
  6574             <summary> 
  6575             Gets and Sets if the Object will ignore the collison Responce but still generate the Collision event. 
  6576             </summary> 
  6577         </member> 
  6578         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoreVertexes"> 
  6579             <summary> 
  6580             Gets and Sets if this body's shape's Vertexes will be used in collision detection. 
  6581             </summary> 
  6582         </member> 
  6583         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsPending"> 
  6584             <summary> 
  6585             Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
  6586             </summary> 
  6587         </member> 
  6588         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsAdded"> 
  6589             <summary> 
  6590             Gets if the object has been added to the engine. 
  6591             </summary> 
  6592         </member> 
  6593         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsCollidable"> 
  6594             <summary> 
  6595             gets and sets if the body will have any collision detection ran on it. 
  6596             </summary> 
  6597         </member> 
  6598         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsEventable"> 
  6599             <summary> 
  6600             Gets and Sets if other objects will have their collided  
  6601             event raised when colliding with this body 
  6602             </summary> 
  6603         </member> 
  6604         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsBroadPhaseOnly"> 
  6605             <summary> 
  6606             Gets and Sets if the Body will trigger the Collided event at the broadphase level 
  6607             </summary> 
  6608         </member> 
  6609         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.KineticEnergy"> 
  6610             <summary> 
  6611             Gets the Total Kinetic Energy of the Body. 
  6612             </summary> 
  6613         </member> 
  6614         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Transformation"> 
  6615             <summary> 
  6616             Gets and Sets the Matrix2x3 that transforms the Shape belonging to the Body. 
  6617             </summary> 
  6618         </member> 
  6619         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler"> 
  6620             <summary> 
  6621             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  6622             </summary> 
  6623         </member> 
  6624         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`1"> 
  6625             <summary> 
  6626             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  6627             </summary> 
  6628         </member> 
  6629         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`2"> 
  6630             <summary> 
  6631             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  6632             </summary> 
  6633         </member> 
  6634         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`3"> 
  6635             <summary> 
  6636             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  6637             </summary> 
  6638         </member> 
  6639         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`4"> 
  6640             <summary> 
  6641             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  6642             </summary> 
  6643         </member> 
  6644         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler"> 
  6645             <summary> 
  6646             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  6647             </summary> 
  6648         </member> 
  6649         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`1"> 
  6650             <summary> 
  6651             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  6652             </summary> 
  6653         </member> 
  6654         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`2"> 
  6655             <summary> 
  6656             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  6657             </summary> 
  6658         </member> 
  6659         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`3"> 
  6660             <summary> 
  6661             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  6662             </summary> 
  6663         </member> 
  6664         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`4"> 
  6665             <summary> 
  6666             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  6667             </summary> 
  6668         </member> 
  6669         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler"> 
  6670             <summary> 
  6671             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  6672             </summary> 
  6673         </member> 
  6674         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`1"> 
  6675             <summary> 
  6676             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  6677             </summary> 
  6678         </member> 
  6679         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`2"> 
  6680             <summary> 
  6681             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  6682             </summary> 
  6683         </member> 
  6684         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`3"> 
  6685             <summary> 
  6686             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  6687             </summary> 
  6688         </member> 
  6689         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`4"> 
  6690             <summary> 
  6691             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  6692             </summary> 
  6693         </member> 
  6694         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler"> 
  6695             <summary> 
  6696             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  6697             </summary> 
  6698         </member> 
  6699         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`1"> 
  6700             <summary> 
  6701             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  6702             </summary> 
  6703         </member> 
  6704         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`2"> 
  6705             <summary> 
  6706             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  6707             </summary> 
  6708         </member> 
  6709         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`3"> 
  6710             <summary> 
  6711             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  6712             </summary> 
  6713         </member> 
  6714         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`4"> 
  6715             <summary> 
  6716             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  6717             </summary> 
  6718         </member> 
  6719         <member name="T:Jypeli.Controls.Controls"> 
  6720             <summary> 
  6721             SisÀltÀÀ ohjaimet. 
  6722             </summary> 
  6723         </member> 
  6724         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.#ctor"> 
  6725             <summary> 
  6726             Luo uuden kontrolli-olion. 
  6727             Jos mahdollista, kÀytÀ mieluummin peliluokan omaa Controls-ominaisuutta. 
  6728             </summary> 
  6729         </member> 
  6730         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.PurgeBuffer"> 
  6731             <summary> 
  6732             TyhjentÀÀ kaikkien peliohjaimien ohjauspuskurit, eli jonossa odottavat 
  6733             nÀppÀimenpainallukset ja muut ohjaintapahtumat. 
  6734             </summary> 
  6735         </member> 
  6736         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.GetHelpTexts"> 
  6737             <summary> 
  6738             Palauttaa kaikki ohjaimien ohjetekstit listana. 
  6739             </summary> 
  6740             <returns></returns> 
  6741         </member> 
  6742         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.Clear"> 
  6743             <summary> 
  6744             TyhjentÀÀ kaikki kontrollit. 
  6745             </summary> 
  6746         </member> 
  6747         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Keyboard"> 
  6748             <summary> 
  6749             NÀppÀimistö. 
  6750             </summary> 
  6751         </member> 
  6752         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Mouse"> 
  6753             <summary> 
  6754             Hiiri. 
  6755             </summary> 
  6756         </member> 
  6757         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Accelerometer"> 
  6758             <summary> 
  6759             Kiihtyvyysanturi (Windows Phone 7) 
  6760             </summary> 
  6761         </member> 
  6762         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.TouchPanel"> 
  6763             <summary> 
  6764             KosketusnÀyttö (Windows Phone 7) 
  6765             </summary> 
  6766         </member> 
  6767         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.PhoneBackButton"> 
  6768             <summary> 
  6769             Back-nappi (Windows Phone 7) 
  6770             </summary> 
  6771         </member> 
  6772         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.GameControllers"> 
  6773             <summary> 
  6774             Peliohjaimet 1-4. 
  6775             </summary> 
  6776         </member> 
  6777         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.BufferEmpty"> 
  6778             <summary> 
  6779             Kaikkien ohjainten puskurien tila. 
  6780             </summary> 
  6781             <value><c>false</c> jos nÀppÀimenpainalluksia on jonossa kÀsittelemÀttÀ, muuten <c>true</c>.</value> 
  6782         </member> 
  6783         <member name="T:Jypeli.Camera"> 
  6784             <summary> 
  6785             Kamera. MÀÀrittÀÀ mikÀ osa pelitasosta on kerralla nÀkyvissÀ. 
  6786             </summary> 
  6787         </member> 
  6788         <member name="F:Jypeli.Camera.Position"> 
  6789             <summary> 
  6790             Kameran sijainti. 
  6791             </summary> 
  6792         </member> 
  6793         <member name="F:Jypeli.Camera.Velocity"> 
  6794             <summary> 
  6795             Kameran liikkumisnopeus. 
  6796             </summary> 
  6797         </member> 
  6798         <member name="M:Jypeli.Camera.#ctor"> 
  6799             <summary> 
  6800             Luo uuden kameran. 
  6801             </summary> 
  6802         </member> 
  6803         <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector)"> 
  6804             <summary> 
  6805             Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin. 
  6806             </summary> 
  6807         </member> 
  6808         <member name="M:Jypeli.Camera.WorldToScreen(Jypeli.Vector)"> 
  6809             <summary> 
  6810             Muuntaa annetun pisteen maailmankoordinaateista ruutukoordinaatteihin. 
  6811             </summary> 
  6812         </member> 
  6813         <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector,Jypeli.Layer)"> 
  6814             <summary> 
  6815             Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin 
  6816             ottaen huomioon oliokerroksen suhteellisen siirtymÀn. 
  6817             </summary> 
  6818         </member> 
  6819         <member name="M:Jypeli.Camera.Move(Jypeli.Vector)"> 
  6820             <summary> 
  6821             Kohdistaa kameran. 
  6822             </summary> 
  6823             <param name="v">Koordinaatti vektorina johon kamera kohdistetaan.</param> 
  6824         </member> 
  6825         <member name="M:Jypeli.Camera.Zoom(System.Double)"> 
  6826             <summary> 
  6827             Zoomaa. 
  6828             </summary> 
  6829             <param name="zoom"> 
  6830             Zoomauskerroin. YkköstÀ suurempi (esim. 1.5) lÀhentÀÀ ja 
  6831             ykköstÀ pienempi (esim. 0.5) zoomaa kauemmas. 
  6832             </param> 
  6833         </member> 
  6834         <member name="M:Jypeli.Camera.Reset"> 
  6835             <summary> 
  6836             Resetoi kameran (keskittÀÀ, laittaa zoomin oletusarvoon ja lopettaa seuraamisen). 
  6837             </summary> 
  6838         </member> 
  6839         <member name="M:Jypeli.Camera.Follow(Jypeli.GameObject[])"> 
  6840             <summary> 
  6841             Seuraa yhtÀ tai useampaa peliobjektia. 
  6842             </summary> 
  6843             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  6844         </member> 
  6845         <member name="M:Jypeli.Camera.FollowX(Jypeli.GameObject[])"> 
  6846             <summary> 
  6847             Seuraa jotakin peliobjektia X- eli vaakasuunnassa. 
  6848             </summary> 
  6849             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  6850         </member> 
  6851         <member name="M:Jypeli.Camera.FollowY(Jypeli.GameObject[])"> 
  6852             <summary> 
  6853             Seuraa jotakin peliobjektia Y- eli pystysuunnassa. 
  6854             </summary> 
  6855             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  6856         </member> 
  6857         <member name="M:Jypeli.Camera.StopFollowing"> 
  6858             <summary> 
  6859             Lopettaa olio(iden) seuraamisen. 
  6860             </summary> 
  6861         </member> 
  6862         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  6863             <summary> 
  6864             Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
  6865             </summary> 
  6866             <param name="bottomLeft">Alueen vasen alanurkka.</param> 
  6867             <param name="topRight">Alueen oikea ylÀnurkka.</param> 
  6868         </member> 
  6869         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToAllObjects(System.Double)"> 
  6870             <summary> 
  6871             Zoomaa ja sijoittaa kameran siten, ettÀ kaikki pelioliot ovat yhtÀaikaa nÀkyvissÀ. 
  6872             </summary> 
  6873             <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  6874         </member> 
  6875         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  6876             <summary> 
  6877             Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
  6878             </summary> 
  6879             <param name="left">Alueen vasemman reunan x-koordinaatti.</param> 
  6880             <param name="bottom">Alueen alareunan y-koordinaatti.</param> 
  6881             <param name="right">Alueen oikean reunan x-koordinaatti.</param> 
  6882             <param name="top">Alueen ylÀreunan y-koordinaatti.</param> 
  6883         </member> 
  6884         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel"> 
  6885             <summary> 
  6886             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
  6887             </summary> 
  6888         </member> 
  6889         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(System.Double)"> 
  6890             <summary> 
  6891             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. TÀllöin kamera ei seuraa mitÀÀn oliota. 
  6892             </summary> 
  6893             <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  6894         </member> 
  6895         <member name="M:Jypeli.Camera.Update(Jypeli.Time)"> 
  6896             <summary> 
  6897             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  6898             </summary> 
  6899             <param name="time">Peliaika</param> 
  6900         </member> 
  6901         <member name="P:Jypeli.Camera.X"> 
  6902             <summary> 
  6903             Kameran paikan X-koordinaatti. 
  6904             </summary> 
  6905         </member> 
  6906         <member name="P:Jypeli.Camera.Y"> 
  6907             <summary> 
  6908             Kameran paikan Y-koordinaatti. 
  6909             </summary> 
  6910         </member> 
  6911         <member name="P:Jypeli.Camera.ZoomFactor"> 
  6912             <summary> 
  6913             Kameran zoomauskerroin. 
  6914             Oletuksena 1.0. MitÀ suurempi zoomauskerroin, sitÀ lÀhempÀnÀ kamera on (esim 2.0 on 2 x lÀhempÀnÀ) ja toisinpÀin. 
  6915             </summary> 
  6916         </member> 
  6917         <member name="P:Jypeli.Camera.StayInLevel"> 
  6918             <summary> 
  6919             Jos tosi, kamera ei mene koskaan kentÀn ulkopuolelle. 
  6920             </summary> 
  6921         </member> 
  6922         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowedObject"> 
  6923             <summary> 
  6924             Olio, jota kamera seuraa. Jos <c>null</c>, mitÀÀn oliota ei seurata. 
  6925             </summary> 
  6926         </member> 
  6927         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsX"> 
  6928             <summary> 
  6929             Seurataanko oliota (FollowedObject) x- eli vaakasuunnassa. 
  6930             </summary> 
  6931         </member> 
  6932         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsY"> 
  6933             <summary> 
  6934             Seurataanko oliota (FollowedObject) y- eli pystysuunnassa. 
  6935             </summary> 
  6936         </member> 
  6937         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowOffset"> 
  6938             <summary> 
  6939             Jos kamera seuraa oliota, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ missÀ kohtaa ruutua pelaaja nÀkyy. 
  6940             Toisin sanoen ruutukoordinaateissa kerrotaan, kuinka kaukana ruudun keskustasta 
  6941             seurattava olio nÀkyy. 
  6942             </summary> 
  6943             <example> 
  6944             Pelaajan nÀyttÀminen ruudun alareunassa, vaakasuunnassa keskellÀ: 
  6945             <code> 
  6946             Camera.Follow( pelaaja ); 
  6947             Camera.FollowOffset = new Vector( 0, Screen.Height * 0.4 ); 
  6948             </code> 
  6949             </example> 
  6950         </member> 
  6951         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowXMargin"> 
  6952             <summary> 
  6953             Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon vasempaan ja 
  6954             oikeaan reunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
  6955             </summary> 
  6956         </member> 
  6957         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowYMargin"> 
  6958             <summary> 
  6959             Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon ylÀ- ja 
  6960             alareunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
  6961             </summary> 
  6962         </member> 
  6963         <member name="T:Jypeli.Assets.Explosion"> 
  6964             <summary> 
  6965             RÀjÀhdys. 
  6966             </summary> 
  6967         </member> 
  6968         <member name="M:Jypeli.Assets.Explosion.#ctor(Jypeli.Assets.Explosion)"> 
  6969             <summary> 
  6970             Luo uuden rÀjÀhdyksen entisen pohjalta. 
  6971             </summary> 
  6972             <param name="src">Kopioitava rÀjÀhdys</param> 
  6973         </member> 
  6974         <member name="M:Jypeli.Assets.Explosion.#ctor(System.Double)"> 
  6975             <summary> 
  6976             Luo uuden rÀjÀhdyksen. 
  6977             </summary> 
  6978             <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde.</param> 
  6979         </member> 
  6980         <member name="M:Jypeli.Assets.Explosion.AddShockwaveHandler(Jypeli.IPhysicsObject,System.Action{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.Vector})"> 
  6981             <summary> 
  6982             Laukaisee aliohjelman handler, kun tÀmÀn rÀjÀhdyksen paineaalto osuu olioon o. 
  6983             </summary> 
  6984             <param name="o">Olio, johon paineaallon on osuttava</param> 
  6985             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelevÀ aliohjelma</param> 
  6986         </member> 
  6987         <member name="M:Jypeli.Assets.Explosion.AddShockwaveHandler(System.String,System.Action{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.Vector})"> 
  6988             <summary> 
  6989             Laukaisee aliohjelman handler, kun tÀmÀn rÀjÀhdyksen paineaalto osuu olioon o. 
  6990             </summary> 
  6991             <param name="o">Olio, johon paineaallon on osuttava</param> 
  6992             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelevÀ aliohjelma</param> 
  6993         </member> 
  6994         <member name="M:Jypeli.Assets.Explosion.Update(Jypeli.Time)"> 
  6995             <summary> 
  6996             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  6997             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  6998             </summary> 
  6999         </member> 
  7000         <member name="P:Jypeli.Assets.Explosion.UseShockWave"> 
  7001             <summary> 
  7002             Onko paineaalto kÀytössÀ. 
  7003             </summary> 
  7004         </member> 
  7005         <member name="P:Jypeli.Assets.Explosion.MaxRadius"> 
  7006             <summary> 
  7007             Suurin sÀde, johon rÀjÀhdys voi kasvaa. 
  7008             </summary> 
  7009         </member> 
  7010         <member name="P:Jypeli.Assets.Explosion.Sound"> 
  7011             <summary> 
  7012             RÀjÀhdyksen ÀÀniefekti. 
  7013             </summary> 
  7014         </member> 
  7015         <member name="P:Jypeli.Assets.Explosion.CurrentRadius"> 
  7016             <summary> 
  7017             RÀjÀhdyksen nykyinen sÀde. 
  7018             </summary> 
  7019         </member> 
  7020         <member name="P:Jypeli.Assets.Explosion.ShockwaveColor"> 
  7021             <summary> 
  7022             Paineaallon vÀri. 
  7023             <example> 
  7024             Shockwave.Color = Color.White 
  7025             </example> 
  7026             </summary> 
  7027         </member> 
  7028         <member name="P:Jypeli.Assets.Explosion.Speed"> 
  7029             <summary> 
  7030             RÀjÀhdyksen leviÀmisnopeus (pikseliÀ sekunnissa) 
  7031             </summary> 
  7032         </member> 
  7033         <member name="P:Jypeli.Assets.Explosion.Force"> 
  7034             <summary> 
  7035             Voima, jolla rÀjÀhdyksen paineaallon uloin reuna heittÀÀ olioita rÀjÀhdyksestÀ poispÀin. 
  7036             Vihje: voit kÀyttÀÀ myös negatiivisia arvoja, jolloin rÀjÀhdys imee olioita sisÀÀnsÀ. 
  7037             </summary> 
  7038         </member> 
  7039         <member name="E:Jypeli.Assets.Explosion.ShockwaveReachesObject"> 
  7040             <summary> 
  7041             Tapahtuu, kun paineaalto osuu peliolioon. 
  7042             </summary> 
  7043         </member> 
  7044         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  7045             <summary> 
  7046             Calculates the Centroid of a polygon. 
  7047             </summary> 
  7048             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  7049             <returns>The Centroid of a polygon.</returns> 
  7050             <remarks> 
  7051             This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
  7052             </remarks> 
  7053         </member> 
  7054         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[],AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  7055             <summary> 
  7056             Calculates the Centroid of a polygon. 
  7057             </summary> 
  7058             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  7059             <param name="centroid">The Centroid of a polygon.</param> 
  7060             <remarks> 
  7061             This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
  7062             </remarks> 
  7063         </member> 
  7064         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  7065             <summary> 
  7066             Calculates the area of a polygon. 
  7067             </summary> 
  7068             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  7069             <returns>the area.</returns> 
  7070         </member> 
  7071         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingPolygon.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double@)"> 
  7072             <summary> 
  7073             Calculates the area of a polygon. 
  7074             </summary> 
  7075             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  7076             <param name="result">the area.</param> 
  7077         </member> 
  7078         <member name="T:Jypeli.Widgets.InputBox"> 
  7079             <summary> 
  7080             Laatikko, johon kÀyttÀjÀ voi syöttÀÀ tekstiÀ. 
  7081             </summary> 
  7082         </member> 
  7083         <member name="M:Jypeli.Widgets.InputBox.#ctor(System.Int32)"> 
  7084             <summary> 
  7085             Alustaa uuden syöttökentÀn. 
  7086             </summary> 
  7087             <param name="characters"> 
  7088             KentÀn leveys merkkeinÀ. TÀmÀ ei rajoita kirjoitettavan tekstin pituutta. 
  7089             <see cref="P:Jypeli.Widgets.InputBox.MaxCharacters"/> 
  7090             </param> 
  7091         </member> 
  7092         <member name="M:Jypeli.Widgets.InputBox.#ctor"> 
  7093             <summary> 
  7094             Alustaa uuden syöttökentÀn. 
  7095             </summary> 
  7096         </member> 
  7097         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputBox.WidthInCharacters"> 
  7098             <summary> 
  7099             Tekstilaatikon pituus kirjaimissa. 
  7100             </summary> 
  7101         </member> 
  7102         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputBox.MaxCharacters"> 
  7103             <summary> 
  7104             Suurin mÀÀrÀ merkkejÀ joita tekstilaatikkoon voi kirjoittaa. 
  7105             </summary> 
  7106         </member> 
  7107         <member name="P:Jypeli.Widgets.InputBox.Cursor"> 
  7108             <summary> 
  7109             Kursori. 
  7110             </summary> 
  7111         </member> 
  7112         <member name="E:Jypeli.Widgets.InputBox.TextChanged"> 
  7113             <summary> 
  7114             Tapahtuma tekstin muuttumiselle. 
  7115             </summary> 
  7116         </member> 
  7117         <member name="T:Jypeli.PhysicsStructure"> 
  7118             <summary> 
  7119             Rakenne, joka pitÀÀ fysiikkaoliot kiinteÀn matkan pÀÀssÀ toisistaan. 
  7120             </summary> 
  7121         </member> 
  7122         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.#ctor"> 
  7123             <summary> 
  7124             Luo uuden tyhjÀn rakenteen. 
  7125             </summary> 
  7126         </member> 
  7127         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.#ctor(Jypeli.PhysicsObject[])"> 
  7128             <summary> 
  7129             Luo uuden rakenteen ja varustaa sen fysiikkaolioilla. 
  7130             </summary> 
  7131             <param name="objs">Fysiikkaoliot</param> 
  7132         </member> 
  7133         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnAddedToGame"> 
  7134             <summary> 
  7135             Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  7136             </summary> 
  7137         </member> 
  7138         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnCollided(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject)"> 
  7139             <summary> 
  7140             Kutsutaan kun törmÀtÀÀn. 
  7141             </summary> 
  7142         </member> 
  7143         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  7144             <summary> 
  7145             LisÀÀ olion rakenteeseen. 
  7146             </summary> 
  7147             <param name="obj">LisÀttÀvÀ olio</param> 
  7148         </member> 
  7149         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Destroy"> 
  7150             <summary> 
  7151             Tuhoaa olion 
  7152             </summary> 
  7153         </member> 
  7154         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.IsAddedToGame"> 
  7155             <summary> 
  7156             Onko rakenne lisÀtty peliin. 
  7157             </summary> 
  7158         </member> 
  7159         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Objects"> 
  7160             <summary> 
  7161             Rakenteeseen kuuluvat oliot. 
  7162             </summary> 
  7163         </member> 
  7164         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Joints"> 
  7165             <summary> 
  7166             Rakenteeseen kuuluvat liitokset. 
  7167             </summary> 
  7168         </member> 
  7169         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Softness"> 
  7170             <summary> 
  7171             Olioiden vÀlisten liitosten pehmeys. 
  7172             </summary> 
  7173         </member> 
  7174         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.Position"> 
  7175             <summary> 
  7176             Rakenteen paikka pelimaailmassa. 
  7177             </summary> 
  7178         </member> 
  7179         <member name="E:Jypeli.PhysicsStructure.Collided"> 
  7180             <summary> 
  7181             Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
  7182             </summary> 
  7183         </member> 
  7184         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.ParentStructure"> 
  7185             <summary> 
  7186             Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
  7187             </summary> 
  7188         </member> 
  7189         <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.CanRotate"> 
  7190             <summary> 
  7191             Jos <c>false</c>, olio ei voi pyöriÀ. 
  7192             </summary> 
  7193         </member> 
  7194         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector"> 
  7195             <summary> 
  7196             Full name is Frame Coherent Sweep and Prune.  
  7197             This class is used to isolate the AABB pairs that are currently in a collision 
  7198             state without having to check all pair combinations. It relies heavily on frame 
  7199             coherence or the idea that objects will typically be near their last position 
  7200             from frame to frame. The class caches the various state information and doesn't 
  7201             update it unless an extent on an axis "swaps" positions with its neighbor. 
  7202             Note: If your application has "teleporting" objects or objects that are  
  7203             extremely high-speed in relation to other objects, then this Sweep and Prune 
  7204             method may breakdown.  
  7205             </summary> 
  7206         </member> 
  7207         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.TestForCollisions(Physics2DDotNet.Body,Physics2DDotNet.Body)"> 
  7208             <summary> 
  7209             Test AABB collisions between two geometries. Tests include checking if the 
  7210             geometries are enabled, static, in the right collision categories, etc. 
  7211             </summary> 
  7212             <returns>Returns true if there is a collision, false otherwise</returns> 
  7213         </member> 
  7214         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.AddGeom(Physics2DDotNet.Body)"> 
  7215             <summary> 
  7216             This method is used by the PhysicsSimulator to notify Sweep and Prune that  
  7217             new geometry is to be tracked. 
  7218             </summary> 
  7219             <param name="g">The geometry to be added</param> 
  7220         </member> 
  7221         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.UpdateExtentValues"> 
  7222             <summary> 
  7223             Updates the values in the x and y extent lists by the changing aabb values. 
  7224             </summary> 
  7225         </member> 
  7226         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.HandleCollisions"> 
  7227             <summary> 
  7228             Iterates over the collision pairs and creates arbiters. 
  7229             </summary> 
  7230         </member> 
  7231         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.Run"> 
  7232             <summary> 
  7233             Just calls Update. 
  7234             </summary> 
  7235         </member> 
  7236         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.Update"> 
  7237             <summary> 
  7238             Incrementally updates the system. Assumes relatively good frame coherence. 
  7239             </summary> 
  7240         </member> 
  7241         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.ForceNonIncrementalUpdate"> 
  7242             <summary> 
  7243             This function can be used for times when frame-coherence is temporarily lost 
  7244             or when it is simply more convenient to completely rebuild all the cached 
  7245             data instead of incrementally updating it. Currently it is used after 
  7246             removing disposed/removed geometries. If your application had an object 
  7247             that teleported across the universe or some other situation where 
  7248             frame-coherence was lost, you might consider this function. 
  7249             </summary> 
  7250         </member> 
  7251         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.ExtentInfoList"> 
  7252             <summary> 
  7253             This class keeps a list of information that relates extents to geometries. 
  7254             </summary> 
  7255         </member> 
  7256         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.CollisionPairDictionary"> 
  7257             <summary> 
  7258             This class is used to keep track of the pairs of geometry that need to be 
  7259             passed on to the narrow phase. The keys stored in the dictionary are 
  7260             the actual geometry pairs (the boolean value is currently unused). 
  7261             NOTE: May eventually want to add OnEnterCollisionState /  
  7262             OnExitCollisionState callbacks which might be useful for debugging 
  7263             or possibly in user applications. 
  7264             </summary> 
  7265         </member> 
  7266         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.CollisionPair"> 
  7267             <summary> 
  7268             Houses collision pairs as geom1 and geom2. The pairs are always ordered such 
  7269             that the lower id geometry is first. This allows the CollisionPairDictionary 
  7270             to have a consistent key / hash code for a pair of geometry. 
  7271             </summary> 
  7272         </member> 
  7273         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.Extent"> 
  7274             <summary> 
  7275             This class represents a single extent of an AABB on a single axis. It has a 
  7276             reference to ExtentInfo which has information about the geometry it belongs 
  7277             to. 
  7278             </summary> 
  7279         </member> 
  7280         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.ExtentList"> 
  7281             <summary> 
  7282             Represents a lists of extents for a given axis. This list will be kept 
  7283             sorted incrementally. 
  7284             </summary> 
  7285         </member> 
  7286         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.ExtentList.IncrementalSort"> 
  7287             <summary> 
  7288             Incrementally sorts ExtentList. It is assumed that there is a high level 
  7289             of frame coherence and that much of the list is already fairly well 
  7290             sorted. This algorithm makes use of "insert sort" which is notoriously 
  7291             slow - except for when a list is already almost sorted - which is the 
  7292             case when there is high frame coherence. 
  7293             </summary> 
  7294         </member> 
  7295         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.FrameCoherentSAPDetector.ExtentInfo"> 
  7296             <summary> 
  7297             This class contains represents additional extent info for a particular axis 
  7298             It has a reference to the geometry whose extents are being tracked. It 
  7299             also has a min and max extent reference into the ExtentList itself. 
  7300             The class keeps track of overlaps with other geometries. 
  7301             </summary> 
  7302         </member> 
  7303         <member name="T:Jypeli.AnalogState"> 
  7304             <summary> 
  7305             Parametrit analogisen ohjauksen (hiiren tai ohjaustikun) tapahtumalle. 
  7306             </summary>     
  7307         </member> 
  7308         <member name="F:Jypeli.AnalogState.State"> 
  7309             <summary> 
  7310             Peliohjaimen analoginÀppÀimen paikkakoordinaatti. 
  7311             Arvo on vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
  7312             </summary> 
  7313         </member> 
  7314         <member name="F:Jypeli.AnalogState.AnalogChange"> 
  7315             <summary> 
  7316             Muutos peliohjaimen analoginÀppÀimen paikassa. 
  7317             </summary> 
  7318         </member> 
  7319         <member name="F:Jypeli.AnalogState.StateVector"> 
  7320             <summary> 
  7321             Analogisen Ohjainsauvan paikka tai puhelimen asento. 
  7322             Arvo on (0, 0) kun sauva on keskellÀ tai puhelinta ei ole kallistettu. 
  7323             X- sekÀ Y-koordinaattien arvot ovat vÀlillÀ -1.0 - 1.0. 
  7324             </summary> 
  7325         </member> 
  7326         <member name="F:Jypeli.AnalogState.MouseMovement"> 
  7327             <summary> 
  7328             Hiiren liikevektori. 
  7329             </summary> 
  7330         </member> 
  7331         <member name="M:Jypeli.AnalogState.#ctor(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Vector)"> 
  7332             <summary> 
  7333             Parameters for mouse events. 
  7334             </summary> 
  7335         </member> 
  7336         <member name="M:Jypeli.AnalogState.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Vector)"> 
  7337             <summary> 
  7338             Parameters for gamecontroller events. 
  7339             </summary> 
  7340         </member> 
  7341         <member name="T:Jypeli.Widgets.YesNoWindow"> 
  7342             <summary> 
  7343             Ikkuna, joka kysyy kÀyttÀjÀltÀ kyllÀ tai ei -kysymyksen. 
  7344             </summary> 
  7345         </member> 
  7346         <member name="M:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.#ctor(System.String)"> 
  7347             <summary> 
  7348             Luo uuden kyselyikkunan. 
  7349             </summary> 
  7350             <param name="question">Kysymys</param> 
  7351         </member> 
  7352         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.Yes"> 
  7353             <summary> 
  7354             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "kyllÀ"-vaihtoehdon. 
  7355             </summary> 
  7356         </member> 
  7357         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.No"> 
  7358             <summary> 
  7359             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "ei"-vaihtoehdon. 
  7360             </summary> 
  7361         </member> 
  7362         <member name="T:Jypeli.Widgets.ProgressBar"> 
  7363             <summary> 
  7364             Palkki, jolla voidaan ilmaista mittarin arvoa graafisesti. 
  7365             </summary> 
  7366         </member> 
  7367         <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  7368             <summary> 
  7369             Palkin rakentaja. 
  7370             </summary> 
  7371         </member> 
  7372         <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
  7373             <summary> 
  7374             Palkin kuva. 
  7375             Jos erisuuri kuin null, piirretÀÀn vÀrin (BarColor) sijasta. 
  7376             </summary> 
  7377         </member> 
  7378         <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarColor"> 
  7379             <summary> 
  7380             Palkin vÀri. 
  7381             </summary> 
  7382         </member> 
  7383         <member name="T:Jypeli.AxleJoint"> 
  7384             <summary> 
  7385             Saranaliitos kahden olion vÀlille. 
  7386             </summary> 
  7387         </member> 
  7388         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  7389             <summary> 
  7390             KiinnittÀÀ olion akselilla pelikenttÀÀn. 
  7391             </summary> 
  7392             <param name="obj">Olio</param> 
  7393         </member> 
  7394         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
  7395             <summary> 
  7396             Luo uuden akseliliitoksen olion ja pisteen vÀlille. 
  7397             </summary> 
  7398             <param name="obj">EnsimmÀinen olio</param> 
  7399             <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
  7400         </member> 
  7401         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
  7402             <summary> 
  7403             Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
  7404             </summary> 
  7405             <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
  7406             <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
  7407             <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
  7408         </member> 
  7409         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  7410             <summary> 
  7411             Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
  7412             Liitos sijoitetaan toisen olion keskipisteeseen. 
  7413             </summary> 
  7414             <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
  7415             <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
  7416         </member> 
  7417         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.Destroy"> 
  7418             <summary> 
  7419             Tuhoaa liitoksen. 
  7420             </summary> 
  7421         </member> 
  7422         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object1"> 
  7423             <summary> 
  7424             EnsimmÀinen olio. 
  7425             </summary> 
  7426         </member> 
  7427         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object2"> 
  7428             <summary> 
  7429             Toinen olio (null jos ensimmÀinen olio on sidottu pisteeseen) 
  7430             </summary> 
  7431         </member> 
  7432         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.AxlePoint"> 
  7433             <summary> 
  7434             Pyörimisakselin (tÀmÀnhetkiset) koordinaatit. 
  7435             </summary> 
  7436         </member> 
  7437         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Softness"> 
  7438             <summary> 
  7439             Liitoksen pehmeys eli kuinka paljon sillÀ on liikkumavaraa. 
  7440             </summary> 
  7441         </member> 
  7442         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.IsDestroyed"> 
  7443             <summary> 
  7444             Onko liitos tuhottu. 
  7445             </summary> 
  7446         </member> 
  7447         <member name="E:Jypeli.AxleJoint.Destroyed"> 
  7448             <summary> 
  7449             Tapahtuu kun liitos on tuhottu. 
  7450             </summary> 
  7451         </member> 
  7452         <member name="T:Jypeli.Surface"> 
  7453             <summary> 
  7454             Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
  7455             </summary> 
  7456         </member> 
  7457         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double)"> 
  7458             <summary> 
  7459             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  7460             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  7461             vÀli on aina sama. 
  7462             </summary> 
  7463             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  7464             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  7465             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  7466             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  7467             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  7468             <remarks> 
  7469             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  7470             </remarks> 
  7471         </member> 
  7472         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  7473             <summary> 
  7474             Luo tasaisen pinnan. 
  7475             </summary> 
  7476             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  7477             <param name="height">Pinnan korkeus</param> 
  7478         </member> 
  7479         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  7480             <summary> 
  7481             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  7482             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  7483             vÀli on aina sama. 
  7484             </summary> 
  7485             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  7486             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  7487             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  7488             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  7489             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  7490             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  7491             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  7492             <remarks> 
  7493             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  7494             </remarks> 
  7495         </member> 
  7496         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  7497             <summary> 
  7498             Luo satunnaisen pinnan. 
  7499             </summary> 
  7500             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  7501             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7502             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7503             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7504             <returns></returns> 
  7505         </member> 
  7506         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  7507             <summary> 
  7508             Luo satunnaisen pinnan. 
  7509             </summary> 
  7510             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  7511             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7512             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7513             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7514             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  7515             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  7516             <returns></returns> 
  7517         </member> 
  7518         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  7519             <summary> 
  7520             Luo satunnaisen pinnan. 
  7521             </summary> 
  7522             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  7523             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7524             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7525             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7526             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  7527             <returns></returns> 
  7528         </member> 
  7529         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  7530             <summary> 
  7531             Luo satunnaisen pinnan. 
  7532             </summary> 
  7533             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  7534             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7535             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7536             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7537             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  7538             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  7539             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  7540             <returns></returns> 
  7541         </member> 
  7542         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction)"> 
  7543             <summary> 
  7544             Luo kentÀlle tasaisen reunan. 
  7545             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7546             </summary> 
  7547             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7548             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  7549             <returns>Reunaolio</returns> 
  7550         </member> 
  7551         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  7552             <summary> 
  7553             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  7554             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7555             </summary> 
  7556             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7557             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7558             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7559             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7560             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  7561             <returns>Reunaolio</returns> 
  7562         </member> 
  7563         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  7564             <summary> 
  7565             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  7566             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7567             </summary> 
  7568             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7569             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7570             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7571             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7572             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  7573             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  7574             <returns>Reunaolio</returns> 
  7575         </member> 
  7576         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level)"> 
  7577             <summary> 
  7578             Luo kentÀlle tasaisen vasemman reunan. 
  7579             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7580             </summary> 
  7581             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7582             <returns>Reunaolio</returns> 
  7583         </member> 
  7584         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  7585             <summary> 
  7586             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  7587             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7588             </summary> 
  7589             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7590             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7591             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7592             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7593             <returns>Reunaolio</returns> 
  7594         </member> 
  7595         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  7596             <summary> 
  7597             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  7598             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7599             </summary> 
  7600             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7601             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7602             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7603             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7604             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  7605             <returns>Reunaolio</returns> 
  7606         </member> 
  7607         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level)"> 
  7608             <summary> 
  7609             Luo kentÀlle tasaisen oikean reunan. 
  7610             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7611             </summary> 
  7612             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7613             <returns>Reunaolio</returns> 
  7614         </member> 
  7615         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  7616             <summary> 
  7617             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  7618             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7619             </summary> 
  7620             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7621             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7622             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7623             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7624             <returns>Reunaolio</returns> 
  7625         </member> 
  7626         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  7627             <summary> 
  7628             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  7629             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7630             </summary> 
  7631             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7632             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7633             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7634             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7635             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  7636             <returns>Reunaolio</returns> 
  7637         </member> 
  7638         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level)"> 
  7639             <summary> 
  7640             Luo kentÀlle tasaisen ylÀreunan. 
  7641             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7642             </summary> 
  7643             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7644             <returns>Reunaolio</returns> 
  7645         </member> 
  7646         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  7647             <summary> 
  7648             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  7649             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7650             </summary> 
  7651             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7652             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7653             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7654             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7655             <returns>Reunaolio</returns> 
  7656         </member> 
  7657         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  7658             <summary> 
  7659             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  7660             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7661             </summary> 
  7662             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7663             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7664             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7665             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7666             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  7667             <returns>Reunaolio</returns> 
  7668         </member> 
  7669         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level)"> 
  7670             <summary> 
  7671             Luo kentÀlle tasaisen alareunan. 
  7672             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7673             </summary> 
  7674             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7675             <returns>Reunaolio</returns> 
  7676         </member> 
  7677         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  7678             <summary> 
  7679             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  7680             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7681             </summary> 
  7682             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7683             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7684             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7685             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7686             <returns>Reunaolio</returns> 
  7687         </member> 
  7688         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  7689             <summary> 
  7690             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  7691             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  7692             </summary> 
  7693             <param name="level">KenttÀ</param> 
  7694             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  7695             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  7696             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  7697             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  7698             <returns>Reunaolio</returns> 
  7699         </member> 
  7700         <member name="T:Jypeli.VerticalLayout"> 
  7701             <summary> 
  7702             Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
  7703             </summary> 
  7704         </member> 
  7705         <member name="M:Jypeli.VerticalLayout.#ctor"> 
  7706             <summary> 
  7707             Luo uuden asettelijan. 
  7708             </summary> 
  7709         </member> 
  7710         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.Spacing"> 
  7711             <summary> 
  7712             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  7713             </summary> 
  7714         </member> 
  7715         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.TopPadding"> 
  7716             <summary> 
  7717             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  7718             </summary> 
  7719         </member> 
  7720         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.BottomPadding"> 
  7721             <summary> 
  7722             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  7723             </summary> 
  7724         </member> 
  7725         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.LeftPadding"> 
  7726             <summary> 
  7727             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  7728             </summary> 
  7729         </member> 
  7730         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.RightPadding"> 
  7731             <summary> 
  7732             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  7733             </summary> 
  7734         </member> 
  7735         <member name="T:Jypeli.Sizing"> 
  7736             <summary> 
  7737             Olion koon asettaminen asettelijan sisÀllÀ. 
  7738             </summary> 
  7739         </member> 
  7740         <member name="F:Jypeli.Sizing.FixedSize"> 
  7741             <summary> 
  7742             Olio ei kasva suuremmaksi kuin sen <c>PreferredSize</c>. 
  7743             </summary> 
  7744         </member> 
  7745         <member name="F:Jypeli.Sizing.Expanding"> 
  7746             <summary> 
  7747             Olio kÀyttÀÀ kaiken vapaana olevan tilan ja kutistuu, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  7748             </summary> 
  7749         </member> 
  7750         <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.Exists(System.String)"> 
  7751             <summary> 
  7752             Kertoo onko tiedosto tai hakemisto olemassa. 
  7753             </summary> 
  7754             <param name="fileName">Tiedoston tai hakemiston nimi</param> 
  7755             <returns>Onko olemassa</returns> 
  7756         </member> 
  7757         <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.ChDir(System.String)"> 
  7758             <summary> 
  7759             Vaihtaa työhakemistoa. 
  7760             </summary> 
  7761             <param name="path">Hakemistopolku.</param> 
  7762             <returns>Onnistuiko hakemiston vaihtaminen (palauttaa false jos hakemistoa ei ole).</returns> 
  7763         </member> 
  7764         <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.MkDir(System.String)"> 
  7765             <summary> 
  7766             Luo uuden hakemiston. 
  7767             </summary> 
  7768             <param name="path">Hakemistopolku.</param> 
  7769         </member> 
  7770         <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.RmDir(System.String)"> 
  7771             <summary> 
  7772             Tuhoaa hakemiston. HeittÀÀ poikkeuksen jos hakemisto ei ole tyhjÀ. 
  7773             Ei heitÀ poikkeusta, jos hakemistoa ei ole olemassa. 
  7774             </summary> 
  7775             <param name="path"></param> 
  7776         </member> 
  7777         <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.Open(System.String,System.Boolean)"> 
  7778             <summary> 
  7779             Avaa tiedoston. 
  7780             </summary> 
  7781             <param name="fileName">Tiedoston nimi.</param> 
  7782             <param name="write">Tarvitaanko tiedostoon kirjoitusoikeus.</param> 
  7783             <returns>StorageFile-olio</returns> 
  7784         </member> 
  7785         <member name="M:Jypeli.WindowsFileManager.Delete(System.String)"> 
  7786             <summary> 
  7787             Poistaa tiedoston. 
  7788             Ei heitÀ poikkeusta, jos tiedostoa ei ole olemassa. 
  7789             </summary> 
  7790             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  7791         </member> 
  7792         <member name="T:Jypeli.WindowsLocation"> 
  7793             <summary> 
  7794             Usein kÀytettyjÀ polkuja Windowsissa. 
  7795             </summary> 
  7796         </member> 
  7797         <member name="F:Jypeli.WindowsLocation.MyDocuments"> 
  7798             <summary> 
  7799             Omat tiedostot. 
  7800             </summary> 
  7801         </member> 
  7802         <member name="F:Jypeli.WindowsLocation.MyMusic"> 
  7803             <summary> 
  7804             Oma musiikki. 
  7805             </summary> 
  7806         </member> 
  7807         <member name="F:Jypeli.WindowsLocation.MyPictures"> 
  7808             <summary> 
  7809             Omat kuvatiedostot. 
  7810             </summary> 
  7811         </member> 
  7812         <member name="F:Jypeli.WindowsLocation.MyVideos"> 
  7813             <summary> 
  7814             Omat videot. 
  7815             </summary> 
  7816         </member> 
  7817         <member name="F:Jypeli.WindowsLocation.ExePath"> 
  7818             <summary> 
  7819             Ohjelman hakemisto. 
  7820             </summary> 
  7821         </member> 
  7822         <member name="F:Jypeli.WindowsLocation.DataPath"> 
  7823             <summary> 
  7824             Ohjelman data-alihakemisto. 
  7825             </summary> 
  7826         </member> 
  7827         <member name="F:Jypeli.WindowsLocation.ContentPath"> 
  7828             <summary> 
  7829             Ohjelman content-alihakemisto. 
  7830             </summary> 
  7831         </member> 
  7832         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateFromBitmap(System.Boolean[0:,0:])"> 
  7833             <summary> 
  7834             Takes a 2D Boolean array with a true value representing a collidable pixel and converts  
  7835             it to an array of vertex that surrounds that bitmap. The bitmap should be a single piece  
  7836             if there are many pieces it will only return the geometry of the first piece it comes  
  7837             across. Make sure there are at least 3 pixels in a piece otherwise an exception will be  
  7838             thrown (it wont be a polygon).  
  7839             </summary> 
  7840             <param name="bitmap">a bitmap to be converted. true means its collidable.</param> 
  7841             <returns>A Vector2D[] representing the bitmap.</returns> 
  7842         </member> 
  7843         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateRectangle(System.Double,System.Double)"> 
  7844             <summary> 
  7845             creates vertexes that describe a Rectangle. 
  7846             </summary> 
  7847             <param name="width"></param> 
  7848             <param name="height">The length of the Rectangle</param> 
  7849             <returns>array of vectors the describe a rectangle</returns> 
  7850         </member> 
  7851         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetInertia(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  7852             <summary> 
  7853             Calculates the moment of inertia for a polygon 
  7854             </summary> 
  7855             <param name="vertexes"></param> 
  7856             <returns>the moment of inertia</returns> 
  7857         </member> 
  7858         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetIntersection(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
  7859             <summary> 
  7860             INCOMPLETE! TODO: FINISH 
  7861             </summary> 
  7862             <param name="vertexes"></param> 
  7863             <param name="radius"></param> 
  7864             <returns></returns> 
  7865         </member> 
  7866         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
  7867             <summary> 
  7868             makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
  7869             </summary> 
  7870             <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
  7871             <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
  7872             <returns>The new vertexes.</returns> 
  7873         </member> 
  7874         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double,System.Boolean)"> 
  7875             <summary> 
  7876             makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
  7877             </summary> 
  7878             <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
  7879             <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
  7880             <param name="loop">if it should check the distance between the first and last vertex.</param> 
  7881             <returns>The new vertexes.</returns> 
  7882         </member> 
  7883         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  7884             <summary> 
  7885             Reduces a Polygon's number of vertexes. 
  7886             </summary> 
  7887             <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
  7888             <returns>The reduced vertexes.</returns> 
  7889         </member> 
  7890         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
  7891             <summary> 
  7892             Reduces a Polygon's number of vertexes. 
  7893             </summary> 
  7894             <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
  7895             <param name="areaTolerance"> 
  7896             The amount the removal of a vertex is allowed to change the area of the polygon. 
  7897             (Setting this value to 0 will reverse what the Subdivide method does)  
  7898             </param> 
  7899             <returns>The reduced vertexes.</returns> 
  7900         </member> 
  7901         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  7902             <summary> 
  7903             Calculates the area of a polygon. 
  7904             </summary> 
  7905             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  7906             <returns>The area.</returns> 
  7907         </member> 
  7908         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  7909             <summary> 
  7910             Calculates the Centroid of a polygon. 
  7911             </summary> 
  7912             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  7913             <returns>The Centroid of a polygon.</returns> 
  7914             <remarks> 
  7915             This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
  7916             </remarks> 
  7917         </member> 
  7918         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CenterVertexes(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  7919             <summary> 
  7920             repositions the polygon so the Centroid is the origin. 
  7921             </summary> 
  7922             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  7923             <returns>The vertexes of the polygon with the Centroid as the Origin.</returns> 
  7924         </member> 
  7925         <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.MultiPolygonShape"> 
  7926             <summary> 
  7927             A shape that contains multiple polygons. 
  7928             </summary> 
  7929         </member> 
  7930         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.OneWayPlatformIgnorer"> 
  7931             <summary> 
  7932             this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
  7933             </summary> 
  7934         </member> 
  7935         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupedOneWayPlatformIgnorer"> 
  7936             <summary> 
  7937             this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
  7938             </summary> 
  7939         </member> 
  7940         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.AdvGroupIgnorer"> 
  7941             <summary> 
  7942             A collision ignorer that uses group numbers to do collision ignoring. 
  7943             If a object is member of a group that the other body is ignoring then they will not collide.  
  7944             </summary> 
  7945         </member> 
  7946         <member name="T:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1"> 
  7947             <summary> 
  7948             a generic EventArgs for read only collections. 
  7949             </summary> 
  7950             <typeparam name="T">The type of the items on the collection. </typeparam> 
  7951         </member> 
  7952         <member name="P:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1.Collection"> 
  7953             <summary> 
  7954             The readonly collection of items. 
  7955             </summary> 
  7956         </member> 
  7957         <member name="T:Jypeli.Assets.Cannon"> 
  7958             <summary> 
  7959             Yksinkertainen tykki, joka ampuu kuulia tai muuta ammuksia. 
  7960             </summary> 
  7961         </member> 
  7962         <member name="M:Jypeli.Assets.Cannon.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  7963             <summary> 
  7964             Alustaa uuden tykin. 
  7965             </summary> 
  7966         </member> 
  7967         <member name="T:Jypeli.Assets.AssaultRifle"> 
  7968             <summary> 
  7969             RynnÀkkökivÀÀri. 
  7970             </summary> 
  7971         </member> 
  7972         <member name="M:Jypeli.Assets.AssaultRifle.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  7973             <summary> 
  7974             Alustaa uuden rynnÀkkökivÀÀrin. 
  7975             </summary> 
  7976         </member> 
  7977         <member name="T:Jypeli.Assets.PlasmaCannon"> 
  7978             <summary> 
  7979             Plasmatykki. 
  7980             </summary> 
  7981         </member> 
  7982         <member name="M:Jypeli.Assets.PlasmaCannon.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  7983             <summary> 
  7984             Alustaa uuden plasmakivÀÀrin. 
  7985             </summary> 
  7986         </member> 
  7987         <member name="T:Jypeli.Assets.LaserGun"> 
  7988             <summary> 
  7989             Lasertykki 
  7990             </summary> 
  7991         </member> 
  7992         <member name="M:Jypeli.Assets.LaserGun.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  7993             <summary> 
  7994             Alustaa uuden laser-tykin. 
  7995             </summary> 
  7996         </member> 
  7997         <member name="T:Jypeli.Assets.CannonBall"> 
  7998             <summary> 
  7999             Tykinkuula. 
  8000             </summary> 
  8001         </member> 
  8002         <member name="M:Jypeli.Assets.CannonBall.#ctor(System.Double)"> 
  8003             <summary> 
  8004             Alustaa uuden tykinkuulan. 
  8005             </summary> 
  8006         </member> 
  8007         <member name="T:Jypeli.Assets.Bullet"> 
  8008             <summary> 
  8009             Luoti. 
  8010             </summary> 
  8011         </member> 
  8012         <member name="M:Jypeli.Assets.Bullet.#ctor(System.Double)"> 
  8013             <summary> 
  8014             Alustaa uuden luodin. 
  8015             </summary> 
  8016         </member> 
  8017         <member name="T:Jypeli.Assets.Grenade"> 
  8018             <summary> 
  8019             Kranaatti. 
  8020             </summary> 
  8021         </member> 
  8022         <member name="M:Jypeli.Assets.Grenade.#ctor(System.Double)"> 
  8023             <summary> 
  8024             Luo uuden kranaatin, joka rÀjÀhtÀÀ kolmen sekunnin pÀÀstÀ. 
  8025             </summary> 
  8026             <param name="radius"></param> 
  8027         </member> 
  8028         <member name="M:Jypeli.Assets.Grenade.#ctor(System.Double,System.TimeSpan)"> 
  8029             <summary> 
  8030             Luo uuden kranaatin. 
  8031             </summary> 
  8032             <param name="radius">SÀde.</param> 
  8033             <param name="fuseTime">Kuinka kauan kestÀÀ ennen rÀjÀhdystÀ.</param> 
  8034         </member> 
  8035         <member name="M:Jypeli.Assets.Grenade.Explode"> 
  8036             <summary> 
  8037             RÀjÀytÀ kranaatti. 
  8038             </summary> 
  8039         </member> 
  8040         <member name="P:Jypeli.Assets.Grenade.Explosion"> 
  8041             <summary> 
  8042             RÀjÀhdys, joka kranaatista syntyy. 
  8043             </summary> 
  8044         </member> 
  8045         <member name="P:Jypeli.Assets.Grenade.ExplosionRadius"> 
  8046             <summary> 
  8047             RÀjÀhdyksen sÀde. 
  8048             </summary> 
  8049         </member> 
  8050         <member name="P:Jypeli.Assets.Grenade.ExplosionSpeed"> 
  8051             <summary> 
  8052             RÀjÀhdyksen nopeus. 
  8053             </summary> 
  8054         </member> 
  8055         <member name="P:Jypeli.Assets.Grenade.ExplosionForce"> 
  8056             <summary> 
  8057             RÀjÀhdyksen voima. 
  8058             </summary> 
  8059         </member> 
  8060         <member name="P:Jypeli.Assets.Grenade.FuseTime"> 
  8061             <summary> 
  8062             Aika, jonka pÀÀstÀ ammus rÀjÀhtÀÀ itsestÀÀn. 
  8063             </summary> 
  8064         </member> 
  8065         <member name="T:Jypeli.Assets.ClusterGrenade"> 
  8066             <summary> 
  8067             RypÀlepommi. Hajoaa rÀjÀhtÀessÀÀn pienempiin osiin, jotka 
  8068             voivat edelleen rÀjÀhtÀÀ pienempiin osiin. 
  8069             </summary> 
  8070         </member> 
  8071         <member name="M:Jypeli.Assets.ClusterGrenade.#ctor(System.Double,System.Int32)"> 
  8072             <summary> 
  8073             Alustaa uuden rypÀlepommin. 
  8074             </summary> 
  8075             <param name="radius">SÀde.</param> 
  8076             <param name="cl">Kuinka monta kertaa rypÀleet hajoavat edelleen. Kuitenkin vÀhintÀÀn yhden kerran.</param> 
  8077         </member> 
  8078         <member name="M:Jypeli.Assets.ClusterGrenade.Explode"> 
  8079             <summary> 
  8080             RÀjÀyttÀÀ kranaatin sirpaleiksi. 
  8081             </summary> 
  8082         </member> 
  8083         <member name="P:Jypeli.Assets.ClusterGrenade.NumberOfClusters"> 
  8084             <summary> 
  8085             Sirpaleiden mÀÀrÀ, joka rÀjÀhdyksestÀ syntyy. 
  8086             </summary> 
  8087         </member> 
  8088         <member name="P:Jypeli.Assets.ClusterGrenade.ClusterDirection"> 
  8089             <summary> 
  8090             Sirpaleiden hajontasuunta. 
  8091             </summary> 
  8092         </member> 
  8093         <member name="P:Jypeli.Assets.ClusterGrenade.ClusterArc"> 
  8094             <summary> 
  8095             Sirpaleiden hajontakaari. 
  8096             </summary> 
  8097         </member> 
  8098         <member name="T:AdvanceMath.PrimeNumberGenerator"> 
  8099             <summary> 
  8100             Generates prime numbers. Just felt like writting one. 
  8101             </summary> 
  8102         </member> 
  8103         <member name="T:Jypeli.StorageFile"> 
  8104             <summary> 
  8105             Tiedosto. 
  8106             </summary> 
  8107         </member> 
  8108         <member name="T:Physics2DDotNet.DistanceGrid"> 
  8109             <summary> 
  8110             A class used by some Shape Objects for Narrow Phased collision. 
  8111             </summary> 
  8112         </member> 
  8113         <member name="T:Physics2DDotNet.TimeStep"> 
  8114             <summary> 
  8115             Class that holds information about a change in time; 
  8116             </summary> 
  8117         </member> 
  8118         <member name="M:Physics2DDotNet.TimeStep.#ctor(System.Double,System.Int32)"> 
  8119             <summary> 
  8120             Creates a new Timestep instance. 
  8121             </summary> 
  8122             <param name="dt">The current change in time. (seconds)</param> 
  8123             <param name="updateCount">The number for the current update.</param> 
  8124         </member> 
  8125         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.Dt"> 
  8126             <summary> 
  8127             The current change in time. (seconds) 
  8128             </summary> 
  8129         </member> 
  8130         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.DtInv"> 
  8131             <summary> 
  8132             The inverse of the change in time. (0 if dt is 0) 
  8133             </summary> 
  8134         </member> 
  8135         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDt"> 
  8136             <summary> 
  8137             The actaul change in time. (seconds) 
  8138             </summary> 
  8139         </member> 
  8140         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDtInv"> 
  8141             <summary> 
  8142             The inverse of the actaul change in time. (0 if dt is 0) 
  8143             </summary> 
  8144         </member> 
  8145         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.UpdateCount"> 
  8146             <summary> 
  8147             The number for the current update. 
  8148             </summary> 
  8149         </member> 
  8150         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.PositionOnScreen2"> 
  8151             <summary> 
  8152             Kosketuksen paikka ruudulla. 
  8153             </summary> 
  8154         </member> 
  8155         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.PositionOnWorld2"> 
  8156             <summary> 
  8157             Kosketuksen paikka pelimaailmassa. 
  8158             </summary> 
  8159         </member> 
  8160         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.MovementOnScreen2"> 
  8161             <summary> 
  8162             Kosketuksen liike ruudulla. 
  8163             </summary> 
  8164         </member> 
  8165         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.MovementOnWorld2"> 
  8166             <summary> 
  8167             Kosketuksen liike pelimaailmassa. 
  8168             </summary> 
  8169         </member> 
  8170         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.WorldDistanceBefore"> 
  8171             <summary> 
  8172             Sormien etÀisyysvektori maailmassa eleen alussa. 
  8173             </summary> 
  8174         </member> 
  8175         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.WorldDistanceAfter"> 
  8176             <summary> 
  8177             Sormien etÀisyysvektori maailmassa eleen lopussa. 
  8178             </summary> 
  8179         </member> 
  8180         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.ScreenDistanceBefore"> 
  8181             <summary> 
  8182             Sormien etÀisyysvektori ruudulla eleen alussa. 
  8183             </summary> 
  8184         </member> 
  8185         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.ScreenDistanceAfter"> 
  8186             <summary> 
  8187             Sormien etÀisyysvektori ruudulla eleen lopussa. 
  8188             </summary> 
  8189         </member> 
  8190         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.Rotation"> 
  8191             <summary> 
  8192             Kiertokulma. 
  8193             </summary> 
  8194         </member> 
  8195         <member name="T:Jypeli.Controls.Mouse"> 
  8196             <summary> 
  8197             Hiiri peliohjaimena. 
  8198             </summary> 
  8199         </member> 
  8200         <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.IsCursorOn(Jypeli.IGameObject)"> 
  8201             <summary> 
  8202             Onko hiiren kursori annetun olion pÀÀllÀ. 
  8203             </summary> 
  8204         </member> 
  8205         <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.Listen(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
  8206             <summary> 
  8207             Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
  8208             </summary> 
  8209             <param name="b">Kuunneltava nappula.</param> 
  8210             <param name="state">Nappulan tila.</param> 
  8211             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  8212             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  8213         </member> 
  8214         <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.ListenOn(Jypeli.IGameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
  8215             <summary> 
  8216             Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
  8217             </summary> 
  8218             <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
  8219             <param name="b">Hiiren nappula.</param> 
  8220             <param name="state">Nappulan tila.</param> 
  8221             <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  8222             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  8223         </member> 
  8224         <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.ListenMovement(System.Double,Jypeli.Controls.AnalogHandler,System.String)"> 
  8225             <summary> 
  8226             Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
  8227             </summary> 
  8228             <param name="trigger">Kuinka pitkÀn matkan hiiren tulisi liikkua, ettÀ tulee tapahtuma.</param> 
  8229             <param name="handler">Hiiren tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  8230             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  8231         </member> 
  8232         <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.ListenWheel(Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
  8233             <summary> 
  8234             Kuuntelee hiiren rullaa. 
  8235             </summary> 
  8236             <param name="handler">Hiiren rullan tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
  8237             <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  8238         </member> 
  8239         <member name="P:Jypeli.Controls.Mouse.ActiveChannels"> 
  8240             <summary> 
  8241             Multitouchia varten. 
  8242             </summary> 
  8243         </member> 
  8244         <member name="P:Jypeli.Controls.Mouse.IsCursorVisible"> 
  8245             <summary> 
  8246             KÀytetÀÀnkö hiiren kursoria. 
  8247             Jos kÀytetÀÀn, hiiren paikka ruudulla on mitattavissa, mutta hiiri ei 
  8248             voi liikkua ruudun ulkopuolelle. 
  8249             Jos ei kÀytetÀ, hiirtÀ voidaan liikuttaa rajatta, mutta sen paikkaa 
  8250             ruudulla ei voida mÀÀrittÀÀ. 
  8251             </summary> 
  8252         </member> 
  8253         <member name="P:Jypeli.Controls.Mouse.PositionOnScreen"> 
  8254             <summary> 
  8255             Kursorin paikka ruutukoordinaateissa. 
  8256             </summary> 
  8257         </member> 
  8258         <member name="P:Jypeli.Controls.Mouse.PositionOnWorld"> 
  8259             <summary> 
  8260             Kursorin paikka maailmankoordinaateissa. 
  8261             </summary> 
  8262         </member> 
  8263         <member name="P:Jypeli.Controls.Mouse.WheelState"> 
  8264             <summary> 
  8265             Rullan asento. VÀhenee alaspÀin ja kasvaa ylöspÀin rullattaessa. 
  8266             </summary> 
  8267         </member> 
  8268         <member name="P:Jypeli.Controls.Mouse.WheelChange"> 
  8269             <summary> 
  8270             Rullan asennon muutos viime tarkistuksesta. VÀhenee alaspÀin ja kasvaa ylöspÀin rullattaessa. 
  8271             Nolla jos rullaa ei ole kÀytetty. 
  8272             </summary> 
  8273         </member> 
  8274         <member name="T:Jypeli.MouseButton"> 
  8275             <summary> 
  8276             Hiiren napit. 
  8277             </summary> 
  8278         </member> 
  8279         <member name="F:Jypeli.MouseButton.None"> 
  8280             <summary> 
  8281             Ei mikÀÀn nappi hiiressÀ. 
  8282             </summary> 
  8283         </member> 
  8284         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Left"> 
  8285             <summary> 
  8286             Vasen nappi hiiressÀ. 
  8287             </summary> 
  8288         </member> 
  8289         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Right"> 
  8290             <summary> 
  8291             Oikea nappi hiiressÀ. 
  8292             </summary> 
  8293         </member> 
  8294         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Middle"> 
  8295             <summary> 
  8296             KeskimmÀinen nappi hiiressÀ (rullan painallus). 
  8297             </summary> 
  8298         </member> 
  8299         <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton1"> 
  8300             <summary> 
  8301             Hiiren ensimmÀinen erikoisnÀppÀin. 
  8302             </summary> 
  8303         </member> 
  8304         <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton2"> 
  8305             <summary> 
  8306             Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
  8307             </summary> 
  8308         </member> 
  8309         <member name="T:PlatformCharacter2"> 
  8310             <summary> 
  8311             Tasohyppelypelin hahmo. Voi liikkua ja hyppiÀ. LisÀksi sillÀ voi olla ase. 
  8312             </summary> 
  8313         </member> 
  8314         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  8315             <summary> 
  8316             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  8317             </summary> 
  8318         </member> 
  8319         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  8320             <summary> 
  8321             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  8322             </summary> 
  8323         </member> 
  8324         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk"> 
  8325             <summary> 
  8326             KÀvelee. 
  8327             </summary> 
  8328         </member> 
  8329         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk(Jypeli.Direction)"> 
  8330             <summary> 
  8331             KÀvelee tiettyyn suuntaan. 
  8332             </summary> 
  8333             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
  8334         </member> 
  8335         <member name="M:PlatformCharacter2.Turn(Jypeli.Direction)"> 
  8336             <summary> 
  8337             PysÀhtyy ja kÀÀntyy vasemmalle tai oikealle. 
  8338             </summary> 
  8339             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
  8340         </member> 
  8341         <member name="M:PlatformCharacter2.StopWalking"> 
  8342             <summary> 
  8343             PysÀhtyy. 
  8344             </summary> 
  8345         </member> 
  8346         <member name="M:PlatformCharacter2.Jump(System.Double)"> 
  8347             <summary> 
  8348             HyppÀÀ tietyllÀ nopeudella, jos hahmo seisoo tukevalla pohjalla. 
  8349             </summary> 
  8350             <param name="speed">LÀhtönopeus.</param> 
  8351         </member> 
  8352         <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  8353             <summary> 
  8354             HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
  8355             </summary> 
  8356             <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
  8357             <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  8358             <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  8359         </member> 
  8360         <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Int32)"> 
  8361             <summary> 
  8362             HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
  8363             </summary> 
  8364             <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
  8365             <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  8366             <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  8367             <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
  8368         </member> 
  8369         <member name="M:PlatformCharacter2.Update(Jypeli.Time)"> 
  8370             <summary> 
  8371             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  8372             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  8373             </summary> 
  8374             <param name="time">Peliaika.</param> 
  8375         </member> 
  8376         <member name="M:PlatformCharacter2.Move(Jypeli.Vector)"> 
  8377             <summary> 
  8378             SiirtÀÀ oliota. 
  8379             </summary> 
  8380             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  8381         </member> 
  8382         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformTolerance"> 
  8383             <summary> 
  8384             Toleranssiarvo, joka mÀÀrittÀÀ kuinka monta pelin pÀivitysjaksoa hahmo voi 
  8385             olla irti tasosta ennen kuin se lasketaan ilmassa olevaksi. 
  8386             </summary> 
  8387         </member> 
  8388         <member name="P:PlatformCharacter2.FacingDirection"> 
  8389             <summary> 
  8390             Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
  8391             </summary> 
  8392         </member> 
  8393         <member name="P:PlatformCharacter2.Acceleration"> 
  8394             <summary> 
  8395             Hahmon kiihtyvyys. 
  8396             </summary> 
  8397         </member> 
  8398         <member name="P:PlatformCharacter2.MaxVelocity"> 
  8399             <summary> 
  8400             Hahmon maksiminopeus. 
  8401             </summary> 
  8402         </member> 
  8403         <member name="P:PlatformCharacter2.Platform"> 
  8404             <summary> 
  8405             Fysiikkaolio jonka pÀÀllÀ seisotaan. 
  8406             </summary> 
  8407         </member> 
  8408         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformNormal"> 
  8409             <summary> 
  8410             Suuntavektori, joka osoittaa tason suuntaan. 
  8411             Nollavektori, jos ilmassa. 
  8412             </summary> 
  8413         </member> 
  8414         <member name="P:PlatformCharacter2.Weapon"> 
  8415             <summary> 
  8416             Hahmolla oleva ase. 
  8417             </summary> 
  8418         </member> 
  8419         <member name="P:PlatformCharacter2.CanMoveOnAir"> 
  8420             <summary> 
  8421             Jos <c>false</c>, hahmoa ei voi liikuttaa kun se on ilmassa. 
  8422             </summary> 
  8423         </member> 
  8424         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftWalkingAnimation"> 
  8425             <summary> 
  8426             KÀvelyanimaatio vasemmalle. 
  8427             </summary> 
  8428         </member> 
  8429         <member name="P:PlatformCharacter2.RightWalkingAnimation"> 
  8430             <summary> 
  8431             KÀvelyanimaatio oikealle. 
  8432             </summary> 
  8433         </member> 
  8434         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftIdleAnimation"> 
  8435             <summary> 
  8436             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  8437             kÀÀntyneenÀ vasemmalle. 
  8438             </summary> 
  8439         </member> 
  8440         <member name="P:PlatformCharacter2.RightIdleAnimation"> 
  8441             <summary> 
  8442             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  8443             kÀÀntyneenÀ oikealle. 
  8444             </summary> 
  8445         </member> 
  8446         <member name="P:PlatformCharacter2.IdleAnimation"> 
  8447             <summary> 
  8448             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan. 
  8449             </summary> 
  8450         </member> 
  8451         <member name="P:PlatformCharacter2.WalkingAnimation"> 
  8452             <summary> 
  8453             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo kÀvelee. 
  8454             </summary> 
  8455         </member> 
  8456         <member name="E:PlatformCharacter2.DirectionChanged"> 
  8457             <summary> 
  8458             Tapahtuu kun suunta vaihtuu. 
  8459             </summary> 
  8460         </member> 
  8461         <member name="T:Jypeli.Resources"> 
  8462             <summary> 
  8463               A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc. 
  8464             </summary> 
  8465         </member> 
  8466         <member name="P:Jypeli.Resources.ResourceManager"> 
  8467             <summary> 
  8468               Returns the cached ResourceManager instance used by this class. 
  8469             </summary> 
  8470         </member> 
  8471         <member name="P:Jypeli.Resources.Culture"> 
  8472             <summary> 
  8473               Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all 
  8474               resource lookups using this strongly typed resource class. 
  8475             </summary> 
  8476         </member> 
  8477         <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.ParticleShape"> 
  8478             <summary> 
  8479             Represents a Single point. 
  8480             </summary> 
  8481         </member> 
  8482         <member name="F:Physics2DDotNet.Shapes.ParticleShape.Default"> 
  8483             <summary> 
  8484             All particles are the same! so use this one! 
  8485             </summary> 
  8486         </member> 
  8487         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.ParticleShape.#ctor"> 
  8488             <summary> 
  8489             Creates a new Particle Instance. 
  8490             </summary> 
  8491         </member> 
  8492         <member name="T:Physics2DDotNet.Lifespan"> 
  8493             <summary> 
  8494             A object that describes the time a object will remain in the Physics engine. 
  8495             </summary> 
  8496         </member> 
  8497         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor"> 
  8498             <summary> 
  8499             Creates a new Lifespan Instance that is Immortal. 
  8500             </summary> 
  8501         </member> 
  8502         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double)"> 
  8503             <summary> 
  8504             Creates a new Lifespan Instance that is mortal. 
  8505             </summary> 
  8506             <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
  8507         </member> 
  8508         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  8509             <summary> 
  8510             Creates a new Lifespan Instance that is mortal and has already aged. 
  8511             </summary> 
  8512             <param name="age">How old the item is. (in seconds)</param> 
  8513             <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
  8514         </member> 
  8515         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.Update(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
  8516             <summary> 
  8517             Increases the Age of object by a change in time. 
  8518             </summary> 
  8519             <param name="update">the update's number (It wont age more then once on a update)</param> 
  8520             <param name="step">The TimeStep describing the change in time.</param> 
  8521         </member> 
  8522         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsExpired"> 
  8523             <summary> 
  8524             Gets and Sets if it IsExpired and should be removed from the engine. 
  8525             </summary> 
  8526         </member> 
  8527         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsImmortal"> 
  8528             <summary> 
  8529             Gets if the only way for the object to leave the engine is for it to be set to expired. 
  8530             </summary> 
  8531         </member> 
  8532         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsOverAged"> 
  8533             <summary> 
  8534             Gets if it is expired becuase of old age. 
  8535             </summary> 
  8536         </member> 
  8537         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.MaxAge"> 
  8538             <summary> 
  8539             Gets and Sets how long the object will stay in the engine. 
  8540             </summary> 
  8541         </member> 
  8542         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.TimeLeft"> 
  8543             <summary> 
  8544             Gets how much time the object has left. 
  8545             </summary> 
  8546         </member> 
  8547         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.Age"> 
  8548             <summary> 
  8549             Gets and Sets The current age of the object. 
  8550             </summary> 
  8551         </member> 
  8552         <member name="P:Physics2DDotNet.DragInfo.DragCenter"> 
  8553             <summary> 
  8554             (In Body Coordinates) 
  8555             </summary> 
  8556         </member> 
  8557         <member name="T:Jypeli.Controls.GamePad"> 
  8558             <summary> 
  8559             Xbox-peliohjain. 
  8560             </summary> 
  8561         </member> 
  8562         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Enable(Jypeli.Button)"> 
  8563             <summary> 
  8564             Ottaa kÀytöstÀ poistetun napin takaisin kÀyttöön. 
  8565             </summary> 
  8566         </member> 
  8567         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Enable(Jypeli.Controls.AnalogControl)"> 
  8568             <summary> 
  8569             Ottaa kÀytöstÀ poistetun analogiohjaimen takaisin kÀyttöön. 
  8570             </summary> 
  8571         </member> 
  8572         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Disable(Jypeli.Button)"> 
  8573             <summary> 
  8574             Poistaa napin kÀytöstÀ. 
  8575             </summary> 
  8576         </member> 
  8577         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Disable(Jypeli.Controls.AnalogControl)"> 
  8578             <summary> 
  8579             Poistaa analogiohjaimen (tikku tai nappi) kÀytöstÀ. 
  8580             </summary> 
  8581         </member> 
  8582         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.AnyButtonDown"> 
  8583             <summary> 
  8584             Palauttaa, onko yksikÀÀn ohjaimen nappi alhaalla. 
  8585             </summary> 
  8586             <returns><c>bool</c></returns> 
  8587         </member> 
  8588         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Vibrate(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  8589             <summary> 
  8590             TÀristÀÀ peliohjainta. 
  8591             </summary> 
  8592             <param name="leftMotor">Vasemmanpuoleisen moottorin tÀrinÀn mÀÀrÀ (maksimi 1).</param> 
  8593             <param name="rightMotor">Oikeanpuoleisen moottorin tÀrinÀn mÀÀrÀ (maksimi 1) .</param> 
  8594             <param name="leftAcceleration">Vasemmanpuoleisen moottorin tÀrinÀkiihtyvyys (yksikköÀ sekunnissa).</param> 
  8595             <param name="rightAcceleration">Oikeanpuoleisen moottorin tÀrinÀkiihtyvyys (yksikköÀ sekunnissa).</param> 
  8596             <param name="time">Aika, jonka tÀrinÀ kestÀÀ (sekunteina).</param> 
  8597         </member> 
  8598         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftThumbDirection"> 
  8599             <summary> 
  8600             Vasemman tatin suuntavektori. 
  8601             Vaihtelee vÀlillÀ (-1, -1) - (1, 1) 
  8602             </summary> 
  8603         </member> 
  8604         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.RightThumbDirection"> 
  8605             <summary> 
  8606             Oikean tatin suuntavektori. 
  8607             Vaihtelee vÀlillÀ (-1, -1) - (1, 1) 
  8608             </summary> 
  8609         </member> 
  8610         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftTriggerState"> 
  8611             <summary> 
  8612             Vasemman liipaisimen tila. 
  8613             Vaihtelee vÀlillÀ 0 - 1. 
  8614             </summary> 
  8615         </member> 
  8616         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.RightTriggerState"> 
  8617             <summary> 
  8618             Oikean liipaisimen tila. 
  8619             Vaihtelee vÀlillÀ 0 - 1. 
  8620             </summary> 
  8621         </member> 
  8622         <member name="T:Jypeli.Effects.Light"> 
  8623             <summary> 
  8624             PistemÀinen valonlÀhde. 
  8625             </summary> 
  8626         </member> 
  8627         <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Position"> 
  8628             <summary> 
  8629             Paikka. 
  8630             </summary> 
  8631         </member> 
  8632         <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Distance"> 
  8633             <summary> 
  8634             EtÀisyys kohtisuoraan 2D-tasosta. MitÀ kauempana valo on, 
  8635             sitÀ laajemman alueen se valaisee. 
  8636             </summary> 
  8637         </member> 
  8638         <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Intensity"> 
  8639             <summary> 
  8640             Voimakkuus vÀliltÀ [0.0, 1.0]. 
  8641             </summary> 
  8642         </member> 
  8643         <member name="P:Jypeli.Effects.Light.X"> 
  8644             <summary> 
  8645             Paikan X-koordinaatti. 
  8646             </summary> 
  8647         </member> 
  8648         <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Y"> 
  8649             <summary> 
  8650             Paikan Y-koordinaatti. 
  8651             </summary> 
  8652         </member> 
  8653         <member name="T:Jypeli.Effects.ExplosionSystem"> 
  8654             <summary> 
  8655             JÀrjestelmÀ rÀjÀhdyksille 
  8656             </summary> 
  8657         </member> 
  8658         <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
  8659             <summary> 
  8660             RÀjÀhdys, jonka tekstuuria ja maksimipartikkeleiden mÀÀrÀÀ voi vaihtaa 
  8661             </summary> 
  8662             <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
  8663             <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mahdollinen mÀÀrÀ partikkeleita joita jÀrjestelmÀ voi kÀyttÀÀ</param> 
  8664         </member> 
  8665         <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticles"> 
  8666             <summary> 
  8667             MÀÀritetÀÀn oletusarvot efektille 
  8668             </summary> 
  8669         </member> 
  8670         <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  8671             <summary> 
  8672             Alustetaan partikkeli vastaamaan rÀjÀhdyksen partikkelia 
  8673             </summary> 
  8674             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  8675             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  8676         </member> 
  8677         <member name="T:AdvanceMath.Point2D"> 
  8678             <summary> 
  8679             This is the Vector Class. 
  8680             </summary> 
  8681             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29"/></remarks> 
  8682         </member> 
  8683         <member name="F:AdvanceMath.Point2D.Count"> 
  8684             <summary> 
  8685             The number of int values in the class. 
  8686             </summary> 
  8687         </member> 
  8688         <member name="F:AdvanceMath.Point2D.Size"> 
  8689             <summary> 
  8690             The Size of the class in bytes; 
  8691             </summary> 
  8692         </member> 
  8693         <member name="F:AdvanceMath.Point2D.Zero"> 
  8694             <summary> 
  8695             Point(0,0) 
  8696             </summary> 
  8697         </member> 
  8698         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.Add(AdvanceMath.Point2D,AdvanceMath.Point2D)"> 
  8699             <summary> 
  8700             Adds 2 Vectors2Ds. 
  8701             </summary> 
  8702             <param name="left">The left Point operand.</param> 
  8703             <param name="right">The right Point operand.</param> 
  8704             <returns>The Sum of the 2 Points.</returns> 
  8705             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
  8706         </member> 
  8707         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.Subtract(AdvanceMath.Point2D,AdvanceMath.Point2D)"> 
  8708             <summary> 
  8709             Subtracts 2 Points. 
  8710             </summary> 
  8711             <param name="left">The left Point operand.</param> 
  8712             <param name="right">The right Point operand.</param> 
  8713             <returns>The Difference of the 2 Points.</returns> 
  8714             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
  8715         </member> 
  8716         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.Multiply(AdvanceMath.Point2D,System.Int32)"> 
  8717             <summary> 
  8718             Does Scaler Multiplication on a Point. 
  8719             </summary> 
  8720             <param name="scalar">The scalar value that will multiply the Point.</param> 
  8721             <param name="source">The Point to be multiplied.</param> 
  8722             <returns>The Product of the Scaler Multiplication.</returns> 
  8723             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#int_multiplication"/></remarks> 
  8724         </member> 
  8725         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.Negate(AdvanceMath.Point2D)"> 
  8726             <summary> 
  8727             Negates a Point. 
  8728             </summary> 
  8729             <param name="source">The Point to be Negated.</param> 
  8730             <returns>The Negated Point.</returns> 
  8731         </member> 
  8732         <member name="F:AdvanceMath.Point2D.X"> 
  8733             <summary> 
  8734             This is the X value. (Usually represents a horizontal position or direction.) 
  8735             </summary> 
  8736         </member> 
  8737         <member name="F:AdvanceMath.Point2D.Y"> 
  8738             <summary> 
  8739             This is the Y value. (Usually represents a vertical position or direction.) 
  8740             </summary> 
  8741         </member> 
  8742         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.#ctor(System.Int32,System.Int32)"> 
  8743             <summary> 
  8744             Creates a New Point Instance on the Stack. 
  8745             </summary> 
  8746             <param name="X">The X value.</param> 
  8747             <param name="Y">The Y value.</param> 
  8748         </member> 
  8749         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.op_Addition(AdvanceMath.Point2D,AdvanceMath.Point2D)"> 
  8750             <summary> 
  8751             Adds 2 Vectors2Ds. 
  8752             </summary> 
  8753             <param name="left">The left Point operand.</param> 
  8754             <param name="right">The right Point operand.</param> 
  8755             <returns>The Sum of the 2 Points.</returns> 
  8756             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
  8757         </member> 
  8758         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.op_Subtraction(AdvanceMath.Point2D,AdvanceMath.Point2D)"> 
  8759             <summary> 
  8760             Subtracts 2 Points. 
  8761             </summary> 
  8762             <param name="left">The left Point operand.</param> 
  8763             <param name="right">The right Point operand.</param> 
  8764             <returns>The Difference of the 2 Points.</returns> 
  8765             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
  8766         </member> 
  8767         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.op_Multiply(AdvanceMath.Point2D,System.Int32)"> 
  8768             <summary> 
  8769             Does Scaler Multiplication on a Point. 
  8770             </summary> 
  8771             <param name="source">The Point to be multiplied.</param> 
  8772             <param name="scalar">The scalar value that will multiply the Point.</param> 
  8773             <returns>The Product of the Scaler Multiplication.</returns> 
  8774             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#int_multiplication"/></remarks> 
  8775         </member> 
  8776         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.op_Multiply(System.Int32,AdvanceMath.Point2D)"> 
  8777             <summary> 
  8778             Does Scaler Multiplication on a Point. 
  8779             </summary> 
  8780             <param name="scalar">The scalar value that will multiply the Point.</param> 
  8781             <param name="source">The Point to be multiplied.</param> 
  8782             <returns>The Product of the Scaler Multiplication.</returns> 
  8783             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#int_multiplication"/></remarks> 
  8784         </member> 
  8785         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.op_UnaryNegation(AdvanceMath.Point2D)"> 
  8786             <summary> 
  8787             Negates a Point. 
  8788             </summary> 
  8789             <param name="source">The Point to be Negated.</param> 
  8790             <returns>The Negated Point.</returns> 
  8791         </member> 
  8792         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.op_Equality(AdvanceMath.Point2D,AdvanceMath.Point2D)"> 
  8793             <summary> 
  8794             Specifies whether the Points contain the same coordinates. 
  8795             </summary> 
  8796             <param name="left">The left Point to test.</param> 
  8797             <param name="right">The right Point to test.</param> 
  8798             <returns>true if the Points have the same coordinates; otherwise false</returns> 
  8799         </member> 
  8800         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.op_Inequality(AdvanceMath.Point2D,AdvanceMath.Point2D)"> 
  8801             <summary> 
  8802             Specifies whether the Points do not contain the same coordinates. 
  8803             </summary> 
  8804             <param name="left">The left Point to test.</param> 
  8805             <param name="right">The right Point to test.</param> 
  8806             <returns>true if the Points do not have the same coordinates; otherwise false</returns> 
  8807         </member> 
  8808         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.ToString(System.String)"> 
  8809             <summary> 
  8810             Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation, using the specified format. 
  8811             </summary> 
  8812             <param name="format">the format for each scaler in this Vector</param> 
  8813             <returns></returns> 
  8814         </member> 
  8815         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.GetHashCode"> 
  8816             <summary> 
  8817                 Provides a unique hash code based on the member variables of this 
  8818                 class.  This should be done because the equality operators (==, !=) 
  8819                 have been overriden by this class. 
  8820                 <p/> 
  8821                 The standard implementation is a simple XOR operation between all local 
  8822                 member variables. 
  8823             </summary> 
  8824             <returns></returns> 
  8825         </member> 
  8826         <member name="M:AdvanceMath.Point2D.Equals(System.Object)"> 
  8827             <summary> 
  8828                 Compares this Vector to another object.  This should be done because the  
  8829                 equality operators (==, !=) have been overriden by this class. 
  8830             </summary> 
  8831             <param name="obj"></param> 
  8832             <returns></returns> 
  8833         </member> 
  8834         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  8835             <summary> 
  8836             Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
  8837             </summary> 
  8838             <param name="first">the first Vector2D.</param> 
  8839             <param name="second">the second Vector2D.</param> 
  8840             <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
  8841             <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
  8842         </member> 
  8843         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  8844             <summary> 
  8845             Creates a new BoundingRectangle Instance from multiple Vector2Ds. 
  8846             </summary> 
  8847             <param name="vectors">the list of vectors</param> 
  8848             <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
  8849             <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
  8850         </member> 
  8851         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromUnion(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
  8852             <summary> 
  8853             Makes a BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed. 
  8854             </summary> 
  8855             <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
  8856             <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
  8857             <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
  8858         </member> 
  8859         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromIntersection(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
  8860             <summary> 
  8861             Makes a BoundingRectangle that contains the area where the BoundingRectangles Intersect. 
  8862             </summary> 
  8863             <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
  8864             <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
  8865             <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
  8866         </member> 
  8867         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  8868             <summary> 
  8869             Creates a new BoundingRectangle Instance. 
  8870             </summary> 
  8871             <param name="minX">The Lower Bound on the XAxis.</param> 
  8872             <param name="minY">The Lower Bound on the YAxis.</param> 
  8873             <param name="maxX">The Upper Bound on the XAxis.</param> 
  8874             <param name="maxY">The Upper Bound on the YAxis.</param> 
  8875         </member> 
  8876         <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  8877             <summary> 
  8878             Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
  8879             </summary> 
  8880             <param name="min">The Lower Vector2D.</param> 
  8881             <param name="max">The Upper Vector2D.</param> 
  8882         </member> 
  8883         <member name="M:AdvanceMath.Design.InstanceConstructorAttribute.#ctor(System.String)"> 
  8884             <summary> 
  8885              
  8886             </summary> 
  8887             <param name="order">"CSV list"</param> 
  8888         </member> 
  8889         <member name="T:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow"> 
  8890             <summary> 
  8891             Parhaiden pisteiden ikkuna. 
  8892             </summary> 
  8893         </member> 
  8894         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.String,Jypeli.ScoreList)"> 
  8895             <summary> 
  8896             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  8897             </summary> 
  8898             <param name="message">Viesti</param> 
  8899             <param name="list">Lista</param> 
  8900         </member> 
  8901         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.Double,System.Double,System.String,Jypeli.ScoreList)"> 
  8902             <summary> 
  8903             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  8904             </summary> 
  8905             <param name="width">Leveys</param> 
  8906             <param name="height">Korkeus</param> 
  8907             <param name="message">Viesti</param> 
  8908             <param name="list">Lista</param> 
  8909         </member> 
  8910         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.String,System.String,Jypeli.ScoreList,System.Double)"> 
  8911             <summary> 
  8912             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  8913             TÀmÀ versio antaa pelaajan kirjoittaa nimensÀ listalle jos tulos 
  8914             on tarpeeksi hyvÀ. 
  8915             </summary> 
  8916             <param name="normalMessage">Normaalisti nÀytettÀvÀ viesti</param> 
  8917             <param name="nameMessage">Viesti joka nÀytetÀÀn kun pelaaja pÀÀsee listalle</param> 
  8918             <param name="list">Lista</param> 
  8919             <param name="newScore">ViimeisimmÀn pelin pistemÀÀrÀ</param> 
  8920         </member> 
  8921         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.#ctor(System.Double,System.Double,System.String,System.String,Jypeli.ScoreList,System.Double)"> 
  8922             <summary> 
  8923             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  8924             TÀmÀ versio antaa pelaajan kirjoittaa nimensÀ listalle jos tulos 
  8925             on tarpeeksi hyvÀ. 
  8926             </summary> 
  8927             <param name="width">Leveys</param> 
  8928             <param name="height">Korkeus</param> 
  8929             <param name="normalMessage">Normaalisti nÀytettÀvÀ viesti</param> 
  8930             <param name="nameMessage">Viesti joka nÀytetÀÀn kun pelaaja pÀÀsee listalle</param> 
  8931             <param name="list">Lista</param> 
  8932             <param name="newScore">ViimeisimmÀn pelin pistemÀÀrÀ</param> 
  8933         </member> 
  8934         <member name="M:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.ShowNameInput(System.Double)"> 
  8935             <summary> 
  8936             NÀyttÀÀ nimensyöttöikkunan. 
  8937             </summary> 
  8938             <param name="newScore"></param> 
  8939         </member> 
  8940         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
  8941             <summary> 
  8942             Viesti. 
  8943             </summary> 
  8944         </member> 
  8945         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  8946             <summary> 
  8947             Nimensyöttöikkuna. 
  8948             </summary> 
  8949         </member> 
  8950         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.List"> 
  8951             <summary> 
  8952             Listakomponentti. 
  8953             </summary> 
  8954         </member> 
  8955         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.MaxNameLength"> 
  8956             <summary> 
  8957             Pisin mahdollinen nimi, jonka listaan voi syöttÀÀ. 
  8958             </summary> 
  8959         </member> 
  8960         <member name="T:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout"> 
  8961             <summary> 
  8962             Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
  8963             Jos widgeteille ei ole tarpeeksi tilaa, vain osa niistÀ asetellaan 
  8964             paikalleen. EnsimmÀisen nÀkyvÀn widgetin indeksi asetetaan <c>Update</c>:ssa 
  8965             propertyyn <c>StartIndex</c> ja viimeisen jÀlkeisen indeksi propertyyn 
  8966             <c>EndIndex</c>. 
  8967             </summary> 
  8968         </member> 
  8969         <member name="M:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.Scroll(System.Collections.Generic.IList{Jypeli.GameObject},System.Double)"> 
  8970             <summary> 
  8971             Listan portaaton vieritys. 
  8972             </summary> 
  8973         </member> 
  8974         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.Spacing"> 
  8975             <summary> 
  8976             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  8977             </summary> 
  8978         </member> 
  8979         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.TopPadding"> 
  8980             <summary> 
  8981             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  8982             </summary> 
  8983         </member> 
  8984         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.BottomPadding"> 
  8985             <summary> 
  8986             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  8987             </summary> 
  8988         </member> 
  8989         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.LeftPadding"> 
  8990             <summary> 
  8991             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  8992             </summary> 
  8993         </member> 
  8994         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.RightPadding"> 
  8995             <summary> 
  8996             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  8997             </summary> 
  8998         </member> 
  8999         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.StartIndex"> 
  9000             <summary> 
  9001             YlhÀÀltÀ lukien ensimmÀisen piirtoalueen sisÀllÀ olevan widgetin indeksi. 
  9002             </summary> 
  9003         </member> 
  9004         <member name="P:Jypeli.GameObjects.VerticalScrollLayout.EndIndex"> 
  9005             <summary> 
  9006             Viimeisen piirtoalueella olevan widgetin jÀlkeinen indeksi. 
  9007             </summary> 
  9008         </member> 
  9009         <member name="T:Jypeli.Key"> 
  9010             <summary> 
  9011             NÀppÀimistön nÀppÀin. 
  9012             </summary> 
  9013         </member> 
  9014         <member name="T:Jypeli.Assets.CollisionHandler"> 
  9015             <summary> 
  9016             Kokoelma valmiita törmÀyksenkÀsittelijöitÀ. 
  9017             </summary> 
  9018         </member> 
  9019         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyObject(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  9020             <summary> 
  9021             Tuhoaa törmÀÀvÀn olion. 
  9022             </summary> 
  9023             <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  9024             <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
  9025         </member> 
  9026         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyTarget(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  9027             <summary> 
  9028             Tuhoaa olion johon törmÀtÀÀn. 
  9029             </summary> 
  9030             <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  9031             <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
  9032         </member> 
  9033         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyBoth(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  9034             <summary> 
  9035             Tuhoaa molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
  9036             </summary> 
  9037             <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  9038             <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
  9039         </member> 
  9040         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeObject(System.Double,System.Boolean)"> 
  9041             <summary> 
  9042             RÀjÀyttÀÀ törmÀÀvÀn olion. 
  9043             </summary> 
  9044             <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
  9045             <param name="destroyObject">Tuhotaanko törmÀÀvÀ olio</param> 
  9046             <returns></returns> 
  9047         </member> 
  9048         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeTarget(System.Double,System.Boolean)"> 
  9049             <summary> 
  9050             RÀjÀyttÀÀ olion johon törmÀtÀÀn. 
  9051             </summary> 
  9052             <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
  9053             <param name="destroyObject">Tuhotaanko törmÀÀvÀ olio</param> 
  9054             <returns></returns> 
  9055         </member> 
  9056         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeBoth(System.Double,System.Boolean)"> 
  9057             <summary> 
  9058             RÀjÀyttÀÀ molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
  9059             RÀjÀhdys tulee olioiden törmÀyskohtaan. 
  9060             </summary> 
  9061             <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
  9062             <param name="destroyObject">Tuhotaanko oliot samalla</param> 
  9063             <returns></returns> 
  9064         </member> 
  9065         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddMeterValue(Jypeli.IntMeter,System.Int32)"> 
  9066             <summary> 
  9067             LisÀÀ mittarin arvoa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
  9068             Voit myös vÀhentÀÀ kÀyttÀmÀllÀ negatiivista lukua. 
  9069             </summary> 
  9070             <param name="meter">Mittari</param> 
  9071             <param name="value">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  9072             <returns></returns> 
  9073         </member> 
  9074         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddMeterValue(Jypeli.DoubleMeter,System.Double)"> 
  9075             <summary> 
  9076             LisÀÀ mittarin arvoa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
  9077             Voit myös vÀhentÀÀ kÀyttÀmÀllÀ negatiivista lukua. 
  9078             </summary> 
  9079             <param name="meter">Mittari</param> 
  9080             <param name="value">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  9081             <returns></returns> 
  9082         </member> 
  9083         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.HitObject(Jypeli.Vector)"> 
  9084             <summary> 
  9085             Lyö törmÀÀvÀÀ oliota vektorin mÀÀrÀÀmÀllÀ suunnalla ja voimalla. 
  9086             </summary> 
  9087             <param name="impulse">Impulssi (massa * nopeus)</param> 
  9088             <returns></returns> 
  9089         </member> 
  9090         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.HitTarget(Jypeli.Vector)"> 
  9091             <summary> 
  9092             Lyö oliota johon törmÀtÀÀn vektorin mÀÀrÀÀmÀllÀ suunnalla ja voimalla. 
  9093             </summary> 
  9094             <param name="impulse">Impulssi (massa * nopeus)</param> 
  9095             <returns></returns> 
  9096         </member> 
  9097         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.PlaySound(System.String)"> 
  9098             <summary> 
  9099             Soittaa ÀÀniefektin. 
  9100             </summary> 
  9101             <param name="soundEffectName">ÄÀniefekitin nimi</param> 
  9102             <returns></returns> 
  9103         </member> 
  9104         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddEffectOnObject(Jypeli.Effects.ExplosionSystem,System.Int32)"> 
  9105             <summary> 
  9106             LisÀÀ efektin törmÀÀvÀn olion kohdalle. 
  9107             </summary> 
  9108             <param name="expSystem">EfektijÀrjestelmÀ</param> 
  9109             <param name="numParticles">Kuinka monta partikkelia laitetaan</param> 
  9110             <returns></returns> 
  9111         </member> 
  9112         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddEffectOnTarget(Jypeli.Effects.ExplosionSystem,System.Int32)"> 
  9113             <summary> 
  9114             LisÀÀ efektin sen olion kohdalle, johon törmÀtÀÀn. 
  9115             </summary> 
  9116             <param name="expSystem">EfektijÀrjestelmÀ</param> 
  9117             <param name="numParticles">Kuinka monta partikkelia laitetaan</param> 
  9118             <returns></returns> 
  9119         </member> 
  9120         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.IncreaseObjectSize(System.Double,System.Double)"> 
  9121             <summary> 
  9122             Kasvattaa törmÀÀvÀn olion kokoa (tai pienentÀÀ negatiivisilla arvoilla) 
  9123             </summary> 
  9124             <param name="width">Leveyden muutos</param> 
  9125             <param name="height">Korkeuden muutos</param> 
  9126             <returns></returns> 
  9127         </member> 
  9128         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.IncreaseTargetSize(System.Double,System.Double)"> 
  9129             <summary> 
  9130             Kasvattaa kohdeolion kokoa (tai pienentÀÀ negatiivisilla arvoilla) 
  9131             </summary> 
  9132             <param name="width">Leveyden muutos</param> 
  9133             <param name="height">Korkeuden muutos</param> 
  9134             <returns></returns> 
  9135         </member> 
  9136         <member name="T:Jypeli.ScreenView"> 
  9137             <summary> 
  9138             SisÀltÀÀ nÀytön leveyden ja korkeuden sekÀ reunojen koordinaatit. 
  9139             Y-koordinaatti kasvaa ylöspÀin. 
  9140             Koordinaatteja ei voi muuttaa. 
  9141             </summary> 
  9142         </member> 
  9143         <member name="M:Jypeli.ScreenView.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Viewport)"> 
  9144             <summary> 
  9145             Alustaa uuden nÀyttönÀkymÀn. 
  9146             </summary> 
  9147             <param name="viewPort">NÀytön viewport.</param> 
  9148         </member> 
  9149         <member name="P:Jypeli.ScreenView.Center"> 
  9150             <summary> 
  9151             NÀytön keskipiste. 
  9152             </summary> 
  9153         </member> 
  9154         <member name="P:Jypeli.ScreenView.Width"> 
  9155             <summary> 
  9156             NÀytön leveys x-suunnassa. 
  9157             </summary> 
  9158         </member> 
  9159         <member name="P:Jypeli.ScreenView.Height"> 
  9160             <summary> 
  9161             NÀytön korkeus y-suunnassa. 
  9162             </summary> 
  9163         </member> 
  9164         <member name="P:Jypeli.ScreenView.Left"> 
  9165             <summary> 
  9166             NÀytön vasemman reunan x-koordinaatti. 
  9167             </summary> 
  9168         </member> 
  9169         <member name="P:Jypeli.ScreenView.Right"> 
  9170             <summary> 
  9171             NÀytön oikean reunan x-koordinaatti. 
  9172             </summary> 
  9173         </member> 
  9174         <member name="P:Jypeli.ScreenView.Top"> 
  9175             <summary> 
  9176             NÀytön ylÀreunan y-koordinaatti. 
  9177             </summary> 
  9178         </member> 
  9179         <member name="P:Jypeli.ScreenView.Bottom"> 
  9180             <summary> 
  9181             NÀytön alareunan y-koordinaatti. 
  9182             </summary> 
  9183         </member> 
  9184         <member name="P:Jypeli.ScreenView.WidthSafe"> 
  9185             <summary> 
  9186             NÀytön "turvallinen" ts. laiteriippumaton leveys x-suunnassa. 
  9187             </summary> 
  9188         </member> 
  9189         <member name="P:Jypeli.ScreenView.HeightSafe"> 
  9190             <summary> 
  9191             NÀytön "turvallinen" ts. laiteriippumaton korkeus y-suunnassa. 
  9192             </summary> 
  9193         </member> 
  9194         <member name="P:Jypeli.ScreenView.LeftSafe"> 
  9195             <summary> 
  9196             NÀytön vasemman reunan "turvallinen" ts. laiteriippumaton x-koordinaatti. 
  9197             </summary> 
  9198         </member> 
  9199         <member name="P:Jypeli.ScreenView.RightSafe"> 
  9200             <summary> 
  9201             NÀytön oikean reunan "turvallinen" ts. laiteriippumaton x-koordinaatti. 
  9202             </summary> 
  9203         </member> 
  9204         <member name="P:Jypeli.ScreenView.TopSafe"> 
  9205             <summary> 
  9206             NÀytön ylÀreunan "turvallinen" ts. laiteriippumaton y-koordinaatti. 
  9207             </summary> 
  9208         </member> 
  9209         <member name="P:Jypeli.ScreenView.BottomSafe"> 
  9210             <summary> 
  9211             NÀytön alareunan "turvallinen" ts. laiteriippumaton y-koordinaatti. 
  9212             </summary> 
  9213         </member> 
  9214         <member name="T:Jypeli.HorizontalAlignment"> 
  9215             <summary> 
  9216             Asemointi vaakasuunnassa. 
  9217             </summary> 
  9218         </member> 
  9219         <member name="F:Jypeli.HorizontalAlignment.Center"> 
  9220             <summary> 
  9221             KeskellÀ. 
  9222             </summary> 
  9223         </member> 
  9224         <member name="F:Jypeli.HorizontalAlignment.Left"> 
  9225             <summary> 
  9226             Vasemmassa reunassa. 
  9227             </summary> 
  9228         </member> 
  9229         <member name="F:Jypeli.HorizontalAlignment.Right"> 
  9230             <summary> 
  9231             Oikeassa reunassa. 
  9232             </summary> 
  9233         </member> 
  9234         <member name="T:Jypeli.VerticalAlignment"> 
  9235             <summary> 
  9236             Asemointi pystysuunnassa. 
  9237             </summary> 
  9238         </member> 
  9239         <member name="F:Jypeli.VerticalAlignment.Center"> 
  9240             <summary> 
  9241             KeskellÀ. 
  9242             </summary> 
  9243         </member> 
  9244         <member name="F:Jypeli.VerticalAlignment.Top"> 
  9245             <summary> 
  9246             YlÀreunassa. 
  9247             </summary> 
  9248         </member> 
  9249         <member name="F:Jypeli.VerticalAlignment.Bottom"> 
  9250             <summary> 
  9251             Alareunassa. 
  9252             </summary> 
  9253         </member> 
  9254         <member name="T:Jypeli.Shape"> 
  9255             <summary> 
  9256             Kuvio. 
  9257             </summary> 
  9258         </member> 
  9259         <member name="F:Jypeli.Shape.Circle"> 
  9260             <summary> 
  9261             YmpyrÀ tai ellipsi. 
  9262             </summary> 
  9263         </member> 
  9264         <member name="F:Jypeli.Shape.Ellipse"> 
  9265             <summary> 
  9266             Ellipsi tai ympyrÀ. 
  9267             </summary> 
  9268         </member> 
  9269         <member name="F:Jypeli.Shape.Rectangle"> 
  9270             <summary> 
  9271             Suorakulmio. 
  9272             </summary> 
  9273         </member> 
  9274         <member name="F:Jypeli.Shape.Triangle"> 
  9275             <summary> 
  9276             Tasasivuinen kolmio. 
  9277             </summary> 
  9278         </member> 
  9279         <member name="F:Jypeli.Shape.Heart"> 
  9280             <summary> 
  9281             SydÀn. 
  9282             </summary> 
  9283         </member> 
  9284         <member name="F:Jypeli.Shape.Star"> 
  9285             <summary> 
  9286             TÀhti. 
  9287             </summary> 
  9288         </member> 
  9289         <member name="F:Jypeli.Shape.Diamond"> 
  9290             <summary> 
  9291             Timantti- / salmiakkikuvio 
  9292             </summary> 
  9293         </member> 
  9294         <member name="F:Jypeli.Shape.Pentagon"> 
  9295             <summary> 
  9296             Pentagoni eli viisikulmio. 
  9297             </summary> 
  9298         </member> 
  9299         <member name="F:Jypeli.Shape.Hexagon"> 
  9300             <summary> 
  9301             Heksagoni eli kuusikulmio. 
  9302             </summary> 
  9303         </member> 
  9304         <member name="F:Jypeli.Shape.Octagon"> 
  9305             <summary> 
  9306             Oktagoni eli kahdeksankulmio. 
  9307             </summary> 
  9308         </member> 
  9309         <member name="M:Jypeli.Shape.FromImage(Jypeli.Image)"> 
  9310             <summary> 
  9311             Luo kuvion annetusta kuvasta. Kuvassa tulee olla vain yksi 
  9312             yhtenÀinen muoto (toisin sanoen kuvio ei voi koostua monesta osasta). 
  9313             </summary> 
  9314             <remarks> 
  9315             Kuvion luominen voi olla melko hidasta. Kannattaa luoda kuvio heti pelin alussa 
  9316             ja kÀyttÀÀ kerran luotua kuviota kaikille olioille. 
  9317             </remarks> 
  9318             <param name="image">Kuva, josta muoto luetaan.</param> 
  9319         </member> 
  9320         <member name="M:Jypeli.Shape.FromString(System.String)"> 
  9321             <summary> 
  9322             Luo muodon merkkijonosta, esim. "Circle" 
  9323             </summary> 
  9324             <returns></returns> 
  9325         </member> 
  9326         <member name="M:Jypeli.Shape.CreateRegularPolygon(System.Int32)"> 
  9327             <summary> 
  9328             Luo sÀÀnnöllisen monikulmion (polygonin) 
  9329             </summary> 
  9330             <param name="vertexCount">Kulmapisteiden mÀÀrÀ (3=kolmio, 4=neliö jne.)</param> 
  9331             <returns>Monikulmio</returns> 
  9332         </member> 
  9333         <member name="M:Jypeli.Shape.IsInside(System.Double,System.Double)"> 
  9334             <summary> 
  9335             Onko piste muodon sisÀllÀ. 
  9336             Pisteen koordinaatiston origo on muodon keskellÀ. Muoto on kokoa 1x1. 
  9337             </summary> 
  9338             <param name="x">X-koordinaatti</param> 
  9339             <param name="y">Y-koordinaatti</param> 
  9340             <returns>Onko piste muodon sisÀllÀ</returns> 
  9341         </member> 
  9342         <member name="P:Jypeli.Shape.IsUnitSize"> 
  9343             <summary> 
  9344             If true, the shape must be scaled by the size of the object 
  9345             that has the shape. Typically, an unit-sized object has width 
  9346             and height of 1.0. 
  9347             </summary> 
  9348         </member> 
  9349         <member name="T:Jypeli.Ellipse"> 
  9350             <summary> 
  9351             YmpyrÀ. 
  9352             </summary> 
  9353         </member> 
  9354         <member name="T:Jypeli.Rectangle"> 
  9355             <summary> 
  9356             Suorakulmio. 
  9357             </summary> 
  9358         </member> 
  9359         <member name="T:Jypeli.Heart"> 
  9360             <summary> 
  9361             SydÀn. 
  9362             </summary> 
  9363         </member> 
  9364         <member name="T:Jypeli.Star"> 
  9365             <summary> 
  9366             TÀhti. 
  9367             </summary> 
  9368         </member> 
  9369         <member name="T:Jypeli.Triangle"> 
  9370             <summary> 
  9371             Tasasivuinen kolmio. 
  9372             </summary> 
  9373         </member> 
  9374         <member name="T:Jypeli.RaySegment"> 
  9375             <summary> 
  9376             Jana. 
  9377             </summary> 
  9378         </member> 
  9379         <member name="T:Jypeli.Polygon"> 
  9380             <summary> 
  9381             Monikulmio. 
  9382             </summary> 
  9383         </member> 
  9384         <member name="P:Jypeli.Polygon.IsUnitSize"> 
  9385             <summary> 
  9386             If true, the shape must be scaled by the size of the object 
  9387             that has the shape. Typically, an unit-sized object has width 
  9388             and height of 1.0. 
  9389             </summary> 
  9390         </member> 
  9391         <member name="T:Jypeli.RegularPolygon"> 
  9392             <summary> 
  9393             SÀÀnnöllinen monikulmio. 
  9394             </summary> 
  9395         </member> 
  9396         <member name="T:Jypeli.IndexTriangle"> 
  9397             <summary> 
  9398             Muotojen mÀÀrityksessÀ kÀytettÀvÀ kolmio. 
  9399             </summary> 
  9400         </member> 
  9401         <member name="F:Jypeli.IndexTriangle.i1"> 
  9402             <summary> 
  9403             Kulmapisteet. 
  9404             </summary> 
  9405         </member> 
  9406         <member name="F:Jypeli.IndexTriangle.i2"> 
  9407             <summary> 
  9408             Kulmapisteet. 
  9409             </summary> 
  9410         </member> 
  9411         <member name="F:Jypeli.IndexTriangle.i3"> 
  9412             <summary> 
  9413             Kulmapisteet. 
  9414             </summary> 
  9415         </member> 
  9416         <member name="M:Jypeli.IndexTriangle.#ctor(System.Int16,System.Int16,System.Int16)"> 
  9417             <summary> 
  9418             Luo uuden kolmion. Parametreina kulmapisteiden indeksit lueteltuna myötÀpÀivÀÀn. 
  9419             </summary> 
  9420         </member> 
  9421         <member name="T:Jypeli.ShapeCache"> 
  9422             <summary> 
  9423             SisÀltÀÀ valmiiksi lasketut kolmiot, joiden avulla piirtÀminen on suoraviivaista. 
  9424             </summary> 
  9425         </member> 
  9426         <member name="F:Jypeli.ShapeCache.OutlineVertices"> 
  9427             <summary> 
  9428             Ulkoreunan verteksit, lueteltuna vastapÀivÀÀn. 
  9429             </summary> 
  9430         </member> 
  9431         <member name="F:Jypeli.ShapeCache.Vertices"> 
  9432             <summary> 
  9433             Kaikki verteksit, ml. kolmioiden kulmapisteet. 
  9434             </summary> 
  9435         </member> 
  9436         <member name="F:Jypeli.ShapeCache.Triangles"> 
  9437             <summary> 
  9438             Kolmiot, joiden avulla kuvio voidaan tÀyttÀÀ vÀrillÀ. 
  9439             </summary> 
  9440         </member> 
  9441         <member name="M:Jypeli.ShapeCache.#ctor(Jypeli.Vector[],Jypeli.IndexTriangle[])"> 
  9442             <summary> 
  9443             Luo kuvion kolmioilla, joiden avulla kuvio voidaan tÀyttÀÀ vÀrillÀ. Kaikkien 
  9444             verteksien tulee olla kuvion ulkoreunalla. 
  9445             </summary> 
  9446             <param name="outlineVertices">Ulkoreunan verteksit, lueteltuna vastapÀivÀÀn.</param> 
  9447             <param name="triangles">Kolmiot.</param> 
  9448         </member> 
  9449         <member name="M:Jypeli.ShapeCache.#ctor(Jypeli.Vector[])"> 
  9450             <summary> 
  9451             Luo kuvion pelkillÀ reuna-vertekseillÀ. Kuviolle ei tule tietoa kolmioista, 
  9452             nÀin ollen sitÀ ei voi tÀyttÀÀ vÀrillÀ. 
  9453             </summary> 
  9454             <param name="outlineVertices">Ulkoreunan verteksit, lueteltuna vastapÀivÀÀn.</param> 
  9455         </member> 
  9456         <member name="M:Jypeli.ShapeCache.#ctor(Jypeli.Vector[],Jypeli.IndexTriangle[],System.Int16[])"> 
  9457             <summary> 
  9458             Luo kuvion, joka voidaan piirtÀÀ tÀytettynÀ vÀrillÀ. 
  9459             </summary> 
  9460             <param name="vertices">Kaikki verteksit (ml. reunan verteksit sekÀ kolmioiden verteksit).</param> 
  9461             <param name="triangles">Kolmiot, joista kuvio koostuu.</param> 
  9462             <param name="outlineIndices">Ulkoreunan verteksit lueteltuna vastapÀivÀÀn, indekseinÀ <c>vertices</c>-taulukkoon.</param> 
  9463         </member> 
  9464         <member name="T:Jypeli.TextureBitmap"> 
  9465             <summary> 
  9466             Tekstuuribittikartta muotojen luomiseen tekstuureista. 
  9467             SisÀltÀÀ tekstuurin tiedot vÀritaulukkona. 
  9468             </summary> 
  9469         </member> 
  9470         <member name="F:Jypeli.TextureBitmap.bitmap"> 
  9471             <summary> 
  9472             Bittikarttadata. 
  9473             </summary> 
  9474         </member> 
  9475         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,System.Predicate{Microsoft.Xna.Framework.Color})"> 
  9476             <summary> 
  9477             Luo uuden bittikartan tekstuurin pohjalta. 
  9478             </summary> 
  9479             <param name="texture">Tekstuuri.</param> 
  9480             <param name="isOpaque">Predikaatti, joka mÀÀrÀÀ, onko annettu vÀri lÀpinÀkyvÀ.</param> 
  9481         </member> 
  9482         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  9483             <summary> 
  9484             Luo uuden bittikartan tekstuurin pohjalta oletuslÀpinÀkyvyysehdoilla. 
  9485             Ks. <see cref="M:Jypeli.TextureBitmap.IsOpaqueColor(Microsoft.Xna.Framework.Color)"/> 
  9486             </summary> 
  9487             <param name="texture">Tekstuuri.</param> 
  9488         </member> 
  9489         <member name="M:Jypeli.TextureBitmap.IsOpaqueColor(Microsoft.Xna.Framework.Color)"> 
  9490             <summary> 
  9491             PÀÀttelee pikselin lÀpinÀkyvyyden sen vÀrin perusteella. 
  9492             TÀssÀ tapauksessa alfa-arvon tulee olla suurempi tai yhtÀsuuri kuin 127. 
  9493             </summary> 
  9494             <param name="c">Pikselin vÀri.</param>         
  9495             <returns>LÀpinÀkyvyys.</returns> 
  9496         </member> 
  9497         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Width"> 
  9498             <summary> 
  9499             Bittikartan leveys pikseleinÀ. 
  9500             </summary> 
  9501         </member> 
  9502         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Height"> 
  9503             <summary> 
  9504             Bittikartan korkeus pikseleinÀ. 
  9505             </summary> 
  9506         </member> 
  9507         <member name="P:Jypeli.TextureBitmap.Item(System.Int32,System.Int32)"> 
  9508             <summary> 
  9509             Palauttaa yksittÀisen pikselin vÀrin annetusta koordinaattipisteestÀ (ensin x, sitten y). 
  9510             </summary> 
  9511         </member> 
  9512         <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.RaySegment"> 
  9513             <summary> 
  9514             A Ray Segment is a Ray that has a length. It can be used to represent  
  9515             lasers or very fast projectiles. 
  9516             </summary> 
  9517         </member> 
  9518         <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.RaySegmentIntersectionInfo"> 
  9519             <summary> 
  9520             The information of an intersection with another shape.  
  9521             </summary> 
  9522         </member> 
  9523         <member name="P:Physics2DDotNet.Shapes.RaySegmentIntersectionInfo.Distances"> 
  9524             <summary> 
  9525             An collection of distances away from the Ray Segments.  
  9526             The indexes match up with the Segments in the Ray Segments class.  
  9527             A negative value means there was no intersection.  
  9528             </summary> 
  9529         </member> 
  9530         <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.RaySegmentsShape"> 
  9531             <summary> 
  9532             A shape that holds multiple Ray Segments and generates custom collision events  
  9533             for when they intersect something. The Sequential Impulses Solver does not  
  9534             handle collisions with this shape. 
  9535             </summary> 
  9536         </member> 
  9537         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.RaySegmentsCollisionLogic"> 
  9538             <summary> 
  9539             A class to manage a RaySegmentsShape collisions 
  9540             </summary> 
  9541         </member> 
  9542         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic"> 
  9543             <summary> 
  9544             A class that will apply Force to move an object to a certain point and stop it once it gets there. 
  9545             </summary> 
  9546         </member> 
  9547         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic.#ctor(Physics2DDotNet.Body,AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
  9548             <summary> 
  9549             Creates a new MoveToPointLogic object. 
  9550             </summary> 
  9551             <param name="body">The Body this logic will act on.</param> 
  9552             <param name="destination">The Point it will move the Body too.</param> 
  9553             <param name="maxAcceleration">The maximum acceleration to be applied to the Body</param> 
  9554         </member> 
  9555         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic.#ctor(Physics2DDotNet.Body,AdvanceMath.Vector2D,System.Double,System.Double)"> 
  9556             <summary> 
  9557             Creates a new MoveToPointLogic object. 
  9558             </summary> 
  9559             <param name="body">The Body this logic will act on.</param> 
  9560             <param name="destination">The Point it will move the Body too.</param> 
  9561             <param name="maxAcceleration">The maximum acceleration to be applied to the Body</param> 
  9562             <param name="maxVelocity">The maximum velocity this logic will accelerate the Body too.</param> 
  9563         </member> 
  9564         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.ObjectIgnorer"> 
  9565             <summary> 
  9566             A collision ignorer that uses reference comparison.  
  9567             All Bodies with the same instance of this ignorer then they will not collide. 
  9568             </summary> 
  9569         </member> 
  9570         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection"> 
  9571             <summary> 
  9572             A collection that stores ints that represent groups 
  9573             </summary> 
  9574         </member> 
  9575         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Add(System.Int32)"> 
  9576             <summary> 
  9577             Trys to add a group. 
  9578             </summary> 
  9579             <param name="item">The group ID to add.</param> 
  9580             <returns>false if the ignorer was already part of the group; otherwise false.</returns> 
  9581         </member> 
  9582         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.AddRange(System.Int32[])"> 
  9583             <summary> 
  9584             adds an array of group ids. 
  9585             </summary> 
  9586             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  9587             <returns>the number of IDs that were not already part of the group.</returns> 
  9588         </member> 
  9589         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Contains(System.Int32)"> 
  9590             <summary> 
  9591             returns true if the ignorer is part of the group. 
  9592             </summary> 
  9593             <param name="item">The group ID.</param> 
  9594             <returns>true if the ignorer is part of the group; otherwise false.</returns> 
  9595         </member> 
  9596         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.ContainsRange(System.Int32[])"> 
  9597             <summary> 
  9598             returns the number of groups in the array it is part of. 
  9599             </summary> 
  9600             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  9601             <returns>The number of groups in the array it is part of.</returns> 
  9602         </member> 
  9603         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Remove(System.Int32)"> 
  9604             <summary> 
  9605             Trys to remove the ignorer from a group. 
  9606             </summary> 
  9607             <param name="item">The group ID.</param> 
  9608             <returns>true if the ignore was part of the group; otherwise false.</returns> 
  9609         </member> 
  9610         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.RemoveRange(System.Int32[])"> 
  9611             <summary> 
  9612             Trys to remove the ignorer from a range of groups. 
  9613             </summary> 
  9614             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  9615             <returns>the number of groups the ignore was removed from.</returns> 
  9616         </member> 
  9617         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.System#Collections#Generic#ICollection{System#Int32}#Add(System.Int32)"> 
  9618             <summary> 
  9619             returns if the 2 ignores are not part of the same group. 
  9620             </summary> 
  9621             <param name="other">the other CollisionGroupIgnorer</param> 
  9622             <returns>true if they are not part of the same group; otherwiase false.</returns> 
  9623         </member> 
  9624         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Clear"> 
  9625             <summary> 
  9626             removes the ignorer from all groups. 
  9627             </summary> 
  9628         </member> 
  9629         <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Count"> 
  9630             <summary> 
  9631             Gets the number of collison Groups the ignorer is part of. 
  9632             </summary> 
  9633         </member> 
  9634         <member name="T:Jypeli.TriggerDirection"> 
  9635             <summary> 
  9636             Suunta mittarin muutokselle. 
  9637             </summary> 
  9638         </member> 
  9639         <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Up"> 
  9640             <summary> 
  9641             Mittarin arvo kasvaa. 
  9642             </summary> 
  9643         </member> 
  9644         <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Down"> 
  9645             <summary> 
  9646             Mittarin arvo vÀhenee. 
  9647             </summary> 
  9648         </member> 
  9649         <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Irrelevant"> 
  9650             <summary> 
  9651             Ei vÀliÀ suunnalla (kasvaa tai vÀhenee). 
  9652             </summary> 
  9653         </member> 
  9654         <member name="T:Jypeli.Meter"> 
  9655             <summary> 
  9656             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  9657             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  9658             </summary> 
  9659         </member> 
  9660         <member name="M:Jypeli.Meter.OfType``1"> 
  9661             <summary> 
  9662             Palauttaa mittarin sen todellisessa muodossa, jotta sen kaikkiin 
  9663             jÀseniin pÀÀsee kÀsiksi. 
  9664             </summary> 
  9665             <typeparam name="T">Tyyppi, jota mittari mittaa</typeparam> 
  9666             <returns>Mittari, joka mittaa tyyppiÀ T</returns> 
  9667         </member> 
  9668         <member name="P:Jypeli.Meter.RelativeValue"> 
  9669             <summary> 
  9670             Mittarin suhteellinen arvo (minimi 0, maksimi 1) 
  9671             </summary> 
  9672         </member> 
  9673         <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
  9674             <summary> 
  9675             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  9676             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  9677             </summary> 
  9678         </member> 
  9679         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(`0,`0,`0)"> 
  9680             <summary> 
  9681             Luo uuden mittarin. 
  9682             </summary> 
  9683             <param name="defaultVal">Oletusarvo.</param> 
  9684             <param name="minVal">Pienin sallittu arvo.</param> 
  9685             <param name="maxVal">Suurin sallittu arvo.</param> 
  9686         </member> 
  9687         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(Jypeli.Meter{`0})"> 
  9688             <summary> 
  9689             Luo uuden mittarin kopiona parametrina annetusta. 
  9690             </summary> 
  9691             <param name="src">Kopioitava mittari.</param> 
  9692         </member> 
  9693         <member name="M:Jypeli.Meter`1.Reset"> 
  9694             <summary> 
  9695             Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
  9696             </summary> 
  9697         </member> 
  9698         <member name="M:Jypeli.Meter`1.SetValue(`0)"> 
  9699             <summary> 
  9700             Asettaa mittarille arvon. Sama kuin Value-ominaisuuteen sijoitus, 
  9701             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  9702             </summary> 
  9703             <param name="value">Uusi arvo</param> 
  9704         </member> 
  9705         <member name="M:Jypeli.Meter`1.AddTrigger(`0,Jypeli.TriggerDirection,System.Action)"> 
  9706             <summary> 
  9707             LisÀÀ mittarille rajan, jonka yli mentÀessÀ laukaistaan aliohjelma. 
  9708             </summary> 
  9709             <param name="value">Mittarin arvo</param> 
  9710             <param name="direction">Suunta (TriggerDirection.Irrelevant, TriggerDirection.Up tai TriggerDirection.Down)</param> 
  9711             <param name="method">Aliohjelma, jota kutsutaan.</param> 
  9712         </member> 
  9713         <member name="M:Jypeli.Meter`1.RemoveTriggers(`0)"> 
  9714             <summary> 
  9715             Poistaa kaikki tietylle arvolle asetetut raja-arvotapahtumat. 
  9716             </summary> 
  9717             <param name="value">Arvo</param> 
  9718         </member> 
  9719         <member name="M:Jypeli.Meter`1.RemoveTriggers(System.Action)"> 
  9720             <summary> 
  9721             Poistaa kaikki raja-arvotapahtumat, jotka kutsuvat tiettyÀ aliohjelmaa. 
  9722             </summary> 
  9723             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  9724         </member> 
  9725         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ClearTriggers"> 
  9726             <summary> 
  9727             Poistaa kaikki raja-arvotapahtumat. 
  9728             </summary> 
  9729         </member> 
  9730         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
  9731             <summary> 
  9732             Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
  9733             </summary> 
  9734         </member> 
  9735         <member name="P:Jypeli.Meter`1.Value"> 
  9736             <summary> 
  9737             Mittarin arvo. 
  9738             </summary> 
  9739         </member> 
  9740         <member name="P:Jypeli.Meter`1.DefaultValue"> 
  9741             <summary> 
  9742             Mittarin oletusarvo. 
  9743             </summary> 
  9744         </member> 
  9745         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MinValue"> 
  9746             <summary> 
  9747             Mittarin pienin sallittu arvo. 
  9748             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>LowerLimit</c>. 
  9749             </summary> 
  9750         </member> 
  9751         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MaxValue"> 
  9752             <summary> 
  9753             Mittarin suurin sallittu arvo. 
  9754             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>UpperLimit</c>. 
  9755             </summary> 
  9756         </member> 
  9757         <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
  9758             <summary> 
  9759             Tapahtuu, kun mittarin arvo muuttuu. 
  9760             </summary> 
  9761         </member> 
  9762         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
  9763             <summary> 
  9764             Tapahtuu, kun mittari saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
  9765             </summary> 
  9766         </member> 
  9767         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
  9768             <summary> 
  9769             Tapahtuu, kun mittari saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
  9770             </summary> 
  9771         </member> 
  9772         <member name="T:Jypeli.Meter`1.ChangeHandler"> 
  9773             <summary> 
  9774             Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
  9775             </summary> 
  9776         </member> 
  9777         <member name="T:Jypeli.IntMeter"> 
  9778             <summary> 
  9779             Mittari, joka mittaa int-tyyppisiÀ arvoja. 
  9780             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  9781             </summary> 
  9782         </member> 
  9783         <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Int32"> 
  9784             <summary> 
  9785             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  9786             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>int</c>- 
  9787             tyyppistÀ kokonaislukua. 
  9788             </summary> 
  9789         </member> 
  9790         <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Double"> 
  9791             <summary> 
  9792             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  9793             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
  9794             tyyppistÀ liukulukua. 
  9795             </summary> 
  9796         </member> 
  9797         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddValue(System.Int32)"> 
  9798             <summary> 
  9799             LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
  9800             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  9801             </summary> 
  9802             <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
  9803         </member> 
  9804         <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Int32)"> 
  9805             <summary> 
  9806             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  9807             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  9808             </summary> 
  9809             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  9810         </member> 
  9811         <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
  9812             <summary> 
  9813             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  9814             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  9815             </summary> 
  9816             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  9817         </member> 
  9818         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double,System.Action)"> 
  9819             <summary> 
  9820             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  9821             </summary> 
  9822             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  9823             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  9824             <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
  9825             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  9826         </member> 
  9827         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double)"> 
  9828             <summary> 
  9829             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  9830             </summary> 
  9831             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  9832             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  9833             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  9834         </member> 
  9835         <member name="M:Jypeli.IntMeter.Stop"> 
  9836             <summary> 
  9837             PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
  9838             </summary> 
  9839         </member> 
  9840         <member name="T:Jypeli.DoubleMeter"> 
  9841             <summary> 
  9842             Mittari, joka mittaa double-tyyppisiÀ arvoja. 
  9843             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  9844             </summary> 
  9845         </member> 
  9846         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.op_Implicit(Jypeli.DoubleMeter)~System.Double"> 
  9847             <summary> 
  9848             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  9849             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
  9850             tyyppistÀ liukulukua. 
  9851             </summary> 
  9852         </member> 
  9853         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddValue(System.Double)"> 
  9854             <summary> 
  9855             LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
  9856             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  9857             </summary> 
  9858             <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
  9859         </member> 
  9860         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
  9861             <summary> 
  9862             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  9863             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  9864             </summary> 
  9865             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  9866         </member> 
  9867         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double,System.Action)"> 
  9868             <summary> 
  9869             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  9870             </summary> 
  9871             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  9872             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  9873             <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
  9874             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  9875         </member> 
  9876         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double)"> 
  9877             <summary> 
  9878             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  9879             </summary> 
  9880             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  9881             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  9882             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  9883         </member> 
  9884         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.Stop"> 
  9885             <summary> 
  9886             PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
  9887             </summary> 
  9888         </member> 
  9889         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  9890             <summary> 
  9891             Analoginen ohjain. TÀmÀ voi olla joko painike, jota voi painaa 
  9892             eri voimakkuuksilla (padiohjaimen liipainÀppÀin), ohjaustikku 
  9893             tai puhelimen kiihtyvyysanturi 
  9894             </summary> 
  9895         </member> 
  9896         <member name="F:Jypeli.Controls.AnalogControl.DefaultStick"> 
  9897             <summary> 
  9898             Ohjaimen tavallisemmin kÀytettÀvÀ analogitikku. Padissa, jossa on kaksi tikkua, kÀytetÀÀn vasenta. 
  9899             </summary> 
  9900         </member> 
  9901         <member name="F:Jypeli.Controls.AnalogControl.LeftStick"> 
  9902             <summary> 
  9903             Ohjaimen vasen analogitikku. 
  9904             </summary> 
  9905         </member> 
  9906         <member name="F:Jypeli.Controls.AnalogControl.RightStick"> 
  9907             <summary> 
  9908             Ohjaimen oikea analogitikku. 
  9909             </summary> 
  9910         </member> 
  9911         <member name="F:Jypeli.Controls.AnalogControl.LeftTrigger"> 
  9912             <summary> 
  9913             Ohjaimen vasen liipasin. 
  9914             </summary> 
  9915         </member> 
  9916         <member name="F:Jypeli.Controls.AnalogControl.RightTrigger"> 
  9917             <summary> 
  9918             Ohjaimen oikea liipasin. 
  9919             </summary> 
  9920         </member> 
  9921         <member name="F:Jypeli.Controls.AnalogControl.Accelerometer"> 
  9922             <summary> 
  9923             Puhelimen kiihtyvyysanturi 
  9924             </summary> 
  9925         </member> 
  9926         <member name="M:Jypeli.Controls.Listener.InContext(Jypeli.Controls.ListenContext)"> 
  9927             <summary> 
  9928             Kuuntelee tapahtumaa vain tietyssÀ kontekstissa. 
  9929             </summary> 
  9930             <param name="context"></param> 
  9931         </member> 
  9932         <member name="M:Jypeli.Controls.Listener.InContext(Jypeli.Controls.ControlContexted)"> 
  9933             <summary> 
  9934             Kuuntelee tapahtumaa vain tietyssÀ kontekstissa. 
  9935             Esim. Keyboard.Listen(parametrit).InContext(omaIkkuna) kuuntelee 
  9936             haluttua nÀppÀimistötapahtumaa ainoastaan kun ikkuna on nÀkyvissÀ ja pÀÀllimmÀisenÀ. 
  9937             </summary> 
  9938             <param name="context"></param> 
  9939         </member> 
  9940         <member name="M:Jypeli.Controls.Listener.OnObject(Jypeli.GameObject)"> 
  9941             <summary> 
  9942             Kuuntelee tapahtumaa tietyn olion pÀÀllÀ. 
  9943             </summary> 
  9944             <param name="obj"></param> 
  9945             <returns></returns> 
  9946         </member> 
  9947         <member name="P:Jypeli.Controls.Listener.IsDestroyed"> 
  9948             <summary> 
  9949             Onko olio tuhottu. 
  9950             </summary> 
  9951             <returns></returns> 
  9952         </member> 
  9953         <member name="E:Jypeli.Controls.Listener.Destroyed"> 
  9954             <summary>  
  9955             Tapahtuu, kun olio tuhotaan.  
  9956             </summary>  
  9957         </member> 
  9958         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.RowCount"> 
  9959             <summary> 
  9960             The number of rows. 
  9961             </summary> 
  9962         </member> 
  9963         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.ColumnCount"> 
  9964             <summary> 
  9965             The number of columns. 
  9966             </summary> 
  9967         </member> 
  9968         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.Count"> 
  9969             <summary> 
  9970             The number of Scalar values in the class. 
  9971             </summary> 
  9972         </member> 
  9973         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.Size"> 
  9974             <summary> 
  9975             The Size of the class in bytes; 
  9976             </summary> 
  9977         </member> 
  9978         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Determinant"> 
  9979             <summary> 
  9980             Gets the determinant of this matrix. 
  9981             </summary> 
  9982         </member> 
  9983         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Transposed"> 
  9984             <summary> 
  9985             Swap the rows of the matrix with the columns. 
  9986             </summary> 
  9987             <returns>A transposed Matrix.</returns> 
  9988         </member> 
  9989         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Cofactor"> 
  9990             <summary> 
  9991