Changeset 3270 for 2012/26/TopiL


Ignore:
Timestamp:
2012-06-27 13:34:13 (9 years ago)
Author:
tolappal
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/TopiL/Spike Fall/Spike Fall/Spike Fall/Spike Fall/Spike_Fall.cs

  r3257 r3270  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
   9/// <summary> 
   10/// Sivusta päin kuvattu auto, jossa on kaksi pyörää. 
   11/// </summary> 
   12class RagDoll : PhysicsObject 
   13{ 
   14    //PhysicsObject vartalo; 
   15    //AxleJoint vartaloLiitos; 
   16    //PhysicsObject vasenJalka; 
   17    //AxleJoint vasenJalkaLiitos; 
   18    //PhysicsObject oikeaJalka; 
   19    //AxleJoint oikeaJalkaLiitos; 
   20    //PhysicsObject vasenKasi; 
   21    //AxleJoint vasenKasiLiitos;     
   22    //PhysicsObject oikeaKasi; 
   23    //AxleJoint oikeaKasiLiitos; 
   24 
   25    public RagDoll(double leveys, double korkeus) 
   26        : base(leveys, korkeus) 
   27    { 
   28        this.Shape = Shape.Circle; 
   29        CollisionIgnoreGroup = 100; 
   30        Mass = 1000; 
   31        AddedToGame += TeeUkko; 
   32    } 
   33 
   34    public void Kiihdyta(double kiihtyvyys) 
   35    { 
   36        //double kulmakiiht = kiihtyvyys * vasenPyora.Width / 2; 
   37        //double hitaus = MomentOfInertia + vasenPyora.MomentOfInertia + oikeaPyora.MomentOfInertia; 
   38        //double vaanto = kulmakiiht * hitaus; 
   39        //double vaantoPerPyora = vaanto / 2; 
   40 
   41        //vasenPyora.ApplyTorque(vaantoPerPyora); 
   42        //oikeaPyora.ApplyTorque(vaantoPerPyora); 
   43    } 
   44 
   45    void TeeUkko() 
   46    { 
   47        PhysicsGame fysiikkaPeli = Game as PhysicsGame; 
   48 
   49        PhysicsObject vartalo = new PhysicsObject(Width/4, Height * 2); 
   50        vartalo.Position = this.Position + new Vector(0, -Height/2 - vartalo.Height/2); 
   51        fysiikkaPeli.Add(vartalo); 
   52        AxleJoint vartaloLiitos = new AxleJoint(this, vartalo, new Vector(vartalo.X, vartalo.Top)); 
   53        vartaloLiitos.Softness = 0.01; 
   54        fysiikkaPeli.Add(vartaloLiitos); 
   55 
   56        PhysicsObject vasenJalka = new PhysicsObject(Width / 4, Height * 1.5); 
   57        vasenJalka.Angle = vartalo.Angle + Angle.FromDegrees(-30); 
   58        vasenJalka.Position = vartalo.Position + new Vector(-vasenJalka.Width, -vartalo.Height / 2 - vasenJalka.Width); 
   59        fysiikkaPeli.Add(vasenJalka); 
   60        AxleJoint vasenJalkaLiitos = new AxleJoint(vartalo, vasenJalka, new Vector(vasenJalka.X, vasenJalka.Top)); 
   61        vasenJalkaLiitos.Softness = 0.01; 
   62        fysiikkaPeli.Add(vasenJalkaLiitos); 
   63 
   64        //vasenKasi = new PhysicsObject( 
   65        //vasenPyora.Position = this.Position + new Vector(-Width / 4, -Height / 2); 
   66 
   67    } 
   68 
   69    public override void Destroy() 
   70    { 
   71        //vasenLiitos.Destroy(); 
   72        //oikeaLiitos.Destroy(); 
   73        //vasenPyora.Destroy(); 
   74        //oikeaPyora.Destroy(); 
   75        base.Destroy(); 
   76    } 
   77} 
   78 
  979public class Spike_Fall : PhysicsGame 
  1080{ 
  1181    public override void Begin() 
  1282    { 
  13         PhysicsObject Hahmonpää = new PhysicsObject(); 
  14         Hahmonpää.Shape = Shape.Circle; 
  15         Add(Hahmonpää); 
   83        //RagDoll ragdoll = new RagDoll(40, 40); // pään koko 100 x 100 
   84        //ragdoll.Angle = Angle.FromDegrees(30); 
   85        //Add(ragdoll); 
   86 
   87        PhysicsObject paa = new PhysicsObject(50, 50, Shape.Circle); 
   88        paa.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   89        Add(paa); 
   90 
   91        PhysicsObject vartalo = new PhysicsObject(paa.Width/3 , paa.Height*2.5); 
   92        vartalo.Position = paa.Position + new Vector(0, -paa.Height/ 2 - vartalo.Height/ 2); 
   93        vartalo.Image = Image.FromGradient((int)vartalo.Width, (int)vartalo.Height, Color.Blue, Color.White); 
   94        Add(vartalo); 
   95        AxleJoint vartaloLiitos = new AxleJoint(paa, vartalo, new Vector(vartalo.X, vartalo.Top)); 
   96        vartaloLiitos.Softness = 0.6; 
   97        Add(vartaloLiitos); 
   98 
   99        PhysicsObject vasenKasi = new PhysicsObject(vartalo.Width, vartalo.Height/1.4); 
   100        vasenKasi.Angle = vartalo.Angle + Angle.FromDegrees(-15); 
   101        vasenKasi.Top = vartalo.Y + vartalo.Height/4; 
   102        vasenKasi.Right = vartalo.Left; 
   103        //vasenJalka.Position = vartalo.Position + new Vector(-vasenJalka.Height /1.4, -vartalo.Height / 1.6 - vasenJalka.Height / 2); 
   104        vasenKasi.Image = Image.FromGradient((int)vartalo.Width, (int)vartalo.Height, Color.Blue, Color.White); 
   105        Add(vasenKasi); 
   106        AxleJoint vasenKasiLiitos = new AxleJoint(vartalo, vasenKasi, new Vector(vartalo.Left, vartalo.Y + vartalo.Height / 4)); 
   107        vasenKasiLiitos.Softness = 0.6; 
   108        Add(vasenKasiLiitos); 
   109 
   110        PhysicsObject oikeaKasi = new PhysicsObject(vartalo.Width, vartalo.Height / 1.4); 
   111        oikeaKasi.Angle = vartalo.Angle + Angle.FromDegrees(15); 
   112        oikeaKasi.Top = vartalo.Y + vartalo.Height / 4; 
   113        oikeaKasi.Left = vartalo.Right; 
   114        //vasenJalka.Position = vartalo.Position + new Vector(-vasenJalka.Height /1.4, -vartalo.Height / 1.6 - vasenJalka.Height / 2); 
   115        oikeaKasi.Image = Image.FromGradient((int)vartalo.Width, (int)vartalo.Height, Color.Blue, Color.White); 
   116        Add(oikeaKasi); 
   117        AxleJoint oikeaKasiLiitos = new AxleJoint(vartalo, oikeaKasi, new Vector(vartalo.Right, vartalo.Y + vartalo.Height / 4)); 
   118        oikeaKasiLiitos.Softness = 0.6; 
   119        Add(oikeaKasiLiitos); 
   120 
   121        PhysicsObject vasenJalka = new PhysicsObject(vartalo.Width, vartalo.Height); 
   122        vasenJalka.Angle = vartalo.Angle + Angle.FromDegrees(-15); 
   123        vasenJalka.Top = vartalo.Bottom; 
   124        vasenJalka.Right = vartalo.Left; 
   125        //vasenJalka.Position = vartalo.Position + new Vector(-vasenJalka.Height /1.4, -vartalo.Height / 1.6 - vasenJalka.Height / 2); 
   126        vasenJalka.Image = Image.FromGradient((int)paa.Width, (int)paa.Height, Color.Blue, Color.White); 
   127        Add(vasenJalka); 
   128        AxleJoint vasenJalkaLiitos = new AxleJoint(vartalo, vasenJalka, new Vector(vartalo.Left, vartalo.Bottom)); 
   129        vasenJalkaLiitos.Softness = 0.6; 
   130        Add(vasenJalkaLiitos); 
   131 
   132        PhysicsObject oikeaJalka = new PhysicsObject(vartalo.Width, vartalo.Height); 
   133        oikeaJalka.Angle = vartalo.Angle + Angle.FromDegrees(15); 
   134        oikeaJalka.Top = vartalo.Bottom; 
   135        oikeaJalka.Left= vartalo.Right; 
   136        //vasenJalka.Position = vartalo.Position + new Vector(-vasenJalka.Height /1.4, -vartalo.Height / 1.6 - vasenJalka.Height / 2); 
   137        oikeaJalka.Image = Image.FromGradient((int)vartalo.Width, (int)vartalo.Height, Color.Blue, Color.White); 
   138        Add(oikeaJalka); 
   139        AxleJoint oikeaJalkaLiitos = new AxleJoint(vartalo, oikeaJalka, new Vector(vartalo.Right, vartalo.Bottom)); 
   140        oikeaJalkaLiitos.Softness = 0.6; 
   141        Add(oikeaJalkaLiitos); 
  16142 
  17143 
   144 
   145        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, null, paa, new Vector(-150, 0)); 
   146        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, null, paa, new Vector(150, 0)); 
   147        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, null, paa, new Vector(0, 150)); 
   148        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, null, paa, new Vector(0, -150)); 
   149 
   150        PhysicsObject taso = new PhysicsObject(400, 50); 
   151        taso.Angle = Angle.FromDegrees(5); 
   152        Add(taso); 
   153        taso.Position = new Vector(0, Level.Bottom + 50); 
   154        taso.Mass = 1; 
   155 
   156        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  18157        Level.CreateBorders(1.0, true); 
  19158        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   159 
   160        SetWindowSize(800, 600); 
  20161 
  21162        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  24165    } 
  25166 
   167    void Liikuta(PhysicsObject pallo, Vector suunta) 
   168    { 
   169        pallo.Hit(suunta); 
   170    } 
  26171 
  27172 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.