Changeset 3234


Ignore:
Timestamp:
2012-06-26 15:04:30 (9 years ago)
Author:
pelakaik
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/PetroI/pong
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/PetroI/pong/pong/pong/pong.cs

  r3199 r3234  
  99public class pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   13 
  1114    PhysicsObject pallo; 
   15    PhysicsObject pallo2; 
   16 
   17    PhysicsObject maila1; 
   18    PhysicsObject maila2; 
   19 
   20    PhysicsObject vasenReuna; 
   21    PhysicsObject oikeaReuna; 
   22 
   23    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   24    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   25 
  1226    public override void Begin() 
  1327    {// TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  1428        Luokenttä(); 
  1529        aloitapeli(); 
  16         Luomaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  17         Luomaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  18  
  19         
   30        maila1 = Luomaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   31        maila2 = Luomaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   32        AsetaOhjaimet(); 
   33        LisaaLaskurit(); 
  2034 
  2135    } 
   
  2741        pallo.X = -200.0; 
  2842        pallo.Y = 3.0; 
  29         pallo.Restitution = 1.0; 
   43        pallo.Restitution = 2.9; 
  3044 
  31         
   45        pallo2 = new PhysicsObject(88, 88); 
   46        Add(pallo2); 
   47        pallo2.Shape = Shape.Circle; 
   48        pallo2.X = -200.0; 
   49        pallo2.Y = 3.0; 
   50        pallo2.Restitution = 1.0; 
  3251 
   52        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   53        AddCollisionHandler(pallo2, KasittelePallonTormays); 
  3354         
   55        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   56        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   57        vasenReuna.IsVisible = false; 
  3458 
  35         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   59        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   60        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   61        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   62 
   63        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   64        yläReuna.Restitution = 1.0; 
   65        yläReuna.IsVisible = false; 
   66 
   67        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   68        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   69        alaReuna.IsVisible = false; 
   70 
  3671        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  3772        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  4277        Vector impulssi = new Vector(500.2, 3.0); 
  4378        pallo.Hit(impulssi); 
   79 
   80        Vector impulssi1 = new Vector(500.2, 3.0); 
   81        pallo2.Hit(impulssi); 
  4482    } 
  45     void Luomaila(double x, double y) 
   83    PhysicsObject Luomaila(double x, double y) 
  4684    { 
  4785        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   
  5189        maila.Restitution = 1.0; 
  5290        Add(maila); 
   91 
   92        return maila; 
  5393    } 
  5494    void AsetaOhjaimet() 
  5595    { 
   96        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   97        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   98        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   99        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   100 
   101        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   102        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   103        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   104        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   105 
   106        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  56107        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  57108    } 
  58109 
  59110 
  60 }    
   111 
   112    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   113    { 
   114        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   115        { 
   116            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   117            return; 
   118        } 
   119 
   120        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   121        { 
   122            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   123            return; 
   124        } 
   125        maila.Velocity = nopeus; 
   126    } 
   127    void LisaaLaskurit() 
   128    { 
   129        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   130        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   131    } 
   132 
   133    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   134    { 
   135        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   136        laskuri.MaxValue = 10; 
   137 
   138        Label naytto = new Label(); 
   139        naytto.BindTo(laskuri); 
   140        naytto.X = x; 
   141        naytto.Y = y; 
   142        naytto.TextColor = Color.White; 
   143        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   144        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   145        Add(naytto); 
   146 
   147        return laskuri; 
   148    } 
   149    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   150    { 
   151        if (kohde == oikeaReuna) 
   152        { 
   153            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   154        } 
   155        else if (kohde == vasenReuna) 
   156        { 
   157            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   158 
   159        } 
   160 
   161 
   162 
   163 
   164 
   165    } 
   166} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.