Changeset 3200


Ignore:
Timestamp:
2012-06-26 10:56:53 (11 years ago)
Author:
jikakuus
Message:

Talletus.

Location:
2012/26/KasperiK/Pong
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/26/KasperiK/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r3176 r3200  
  99public class Pong : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     Vector nopeusYlos = new Vector(0.0, 200.0); 
  12     Vector nopeusAlas = new Vector(0.0, -200.0); 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0.0, 300.0); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0.0, -300.0); 
  1313 
  1414    PhysicsObject pallo; 
   
  1919    IntMeter Pelaajan1Pisteet; 
  2020    IntMeter Pelaajan2Pisteet; 
   21 
   22    PhysicsObject vasenReuna; 
   23    PhysicsObject oikeaReuna; 
  2124 
  2225    public override void Begin() 
   
  3235        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  3336        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  34         Add(pallo); 
  3537        pallo.X = -200.0; 
  3638        pallo.Y = 0.0; 
  3739        pallo.Restitution = 1.0; 
  38  
   40        pallo.CanRotate = true; 
   41        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   42        pallo.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity; 
   43        Add(pallo); 
  3944        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  4045 
   
  4247       maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  4348 
  44         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   49       vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   50       vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   51       vasenReuna.IsVisible = false; 
   52       vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   53 
   54       oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   55       oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   56       oikeaReuna.IsVisible = false; 
   57       oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   58 
   59       PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   60       ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   61       ylaReuna.IsVisible = false; 
   62       ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   63 
   64       PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   65       alaReuna.Restitution = 1.0; 
   66       alaReuna.IsVisible = false; 
   67       alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   68 
  4569        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  4670        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  6084        maila.Y = y; 
  6185        maila.Restitution = 1.0; 
   86        maila.KineticFriction = 0.0; 
  6287        Add(maila); 
  6388        return maila; 
   
  75100        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
  76101        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   102 
   103 
  77104 
  78105        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   
  122149 
  123150    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
  124     {  
  125          
   151    { 
   152        if (kohde == oikeaReuna) 
   153        { 
   154            Pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   155        } 
   156        else if (kohde == vasenReuna) 
   157        { 
   158            Pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   159        } 
  126160    } 
  127161 
 • 2012/26/KasperiK/Pong/Pong/Pong/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3176 r3200  
  204204            </summary> 
  205205        </member> 
  206         <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.OnArrived(Jypeli.Vector)"> 
  207             <summary> 
  208             Kutsutaan, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
  209             </summary> 
  210             <param name="location"></param> 
   206        <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double,System.Action)"> 
   207            <summary> 
   208            YrittÀÀ siirtyÀ annettuun paikkaan annetulla nopeudella. 
   209            Laukaisee annetun aliohjelman, kun paikkaan on pÀÀsty. 
   210            </summary> 
   211            <param name="location">Paikka johon siirrytÀÀn</param> 
   212            <param name="speed"> 
   213            Nopeus (paikkayksikköÀ sekunnissa) jolla liikutaan. 
   214            Nopeus on maksiminopeus. Jos vÀlissÀ on hitaampaa maastoa tai 
   215            esteitÀ, liikkumisnopeus voi olla alle sen. 
   216            </param> 
   217            <param name="doWhenArrived"> 
   218            Aliohjelma, joka ajetaan kun paikkaan on pÀÀsty. 
   219            Voi olla null, jos ei haluta mitÀÀn aliohjelmaa. 
   220            </param> 
   221        </member> 
   222        <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   223            <summary> 
   224            YrittÀÀ siirtyÀ annettuun paikkaan annetulla nopeudella. 
   225            </summary> 
   226            <param name="location">Paikka johon siirrytÀÀn</param> 
   227            <param name="speed"> 
   228            Nopeus (paikkayksikköÀ sekunnissa) jolla liikutaan. 
   229            Nopeus on maksiminopeus. Jos vÀlissÀ on hitaampaa maastoa tai 
   230            esteitÀ, liikkumisnopeus voi olla alle sen. 
   231            </param> 
  211232        </member> 
  212233        <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Update(Jypeli.Time)"> 
   
  297318            </summary>  
  298319        </member> 
  299         <member name="E:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Arrived"> 
  300             <summary> 
  301             Tapahtuu, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
  302             </summary> 
  303         </member> 
  304320        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Size"> 
  305321            <summary> 
   
  516532            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  517533        </member> 
  518         <member name="M:Jypeli.GameObject.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   534        <member name="M:Jypeli.GameObject.MoveTo(Jypeli.Vector,System.Double,System.Action)"> 
  519535            <summary> 
  520536            YrittÀÀ siirtyÀ annettuun paikkaan annetulla nopeudella. 
  521             Laukaisee tapahtuman Arrived, kun paikkaan on pÀÀsty. 
   537            Laukaisee annetun aliohjelman, kun paikkaan on pÀÀsty. 
  522538            </summary> 
  523539            <param name="location">Paikka johon siirrytÀÀn</param> 
   
  527543            esteitÀ, liikkumisnopeus voi olla alle sen. 
  528544            </param> 
   545            <param name="doWhenArrived"> 
   546            Aliohjelma, joka ajetaan kun paikkaan on pÀÀsty. 
   547            Voi olla null, jos ei haluta mitÀÀn aliohjelmaa. 
   548            </param> 
   549        </member> 
   550        <member name="M:Jypeli.GameObject.StopMoveTo"> 
   551            <summary> 
   552            PysÀyttÀÀ MoveTo-aliohjelmalla aloitetun liikkeen. 
   553            </summary> 
  529554        </member> 
  530555        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   
  672697            </summary> 
  673698        </member> 
   699        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreatePhysicsShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.CollisionShapeParameters)"> 
   700            <summary> 
   701            Creates a shape to be used in the Physics Body. A physics shape is scaled to the 
   702            size of the object. In addition, it has more vertices and some additional info 
   703            that is used in collision detection. 
   704            </summary> 
   705        </member> 
   706        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector)"> 
   707            <summary> 
   708            TyöntÀÀ oliota. 
   709            </summary> 
   710            <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
   711        </member> 
   712        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector,System.TimeSpan)"> 
   713            <summary> 
   714            TyöntÀÀ oliota tietyn ajan tietyllÀ voimalla. 
   715            </summary> 
   716            <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn sekunnissa.</param> 
   717            <param name="time">Aika, kuinka kauan voimaa pidetÀÀn yllÀ.</param> 
   718        </member> 
   719        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(Jypeli.Vector)"> 
   720            <summary> 
   721            Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
   722            </summary> 
   723        </member> 
   724        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ApplyTorque(System.Double)"> 
   725            <summary> 
   726            Kohdistaa kappaleeseen vÀÀntövoiman. Voiman suunta riippuu merkistÀ. 
   727            </summary> 
   728            <param name="torque">VÀÀntövoima.</param> 
   729        </member> 
   730        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
   731            <summary> 
   732            PysÀyttÀÀ olion. 
   733            </summary> 
   734        </member> 
   735        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopHorizontal"> 
   736            <summary> 
   737            PysÀyttÀÀ olion liikkeen vaakasuunnassa. 
   738            </summary> 
   739        </member> 
   740        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopVertical"> 
   741            <summary> 
   742            PysÀyttÀÀ olion liikkeen pystysuunnassa. 
   743            </summary> 
   744        </member> 
   745        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
   746            <summary> 
   747            SiirtÀÀ oliota. 
   748            </summary> 
   749            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   750        </member> 
  674751        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
  675752            <summary> 
  676753            Olioon vaikuttavat voimat 
   754            </summary> 
   755        </member> 
   756        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   757            <summary> 
   758            Luo uuden fysiikkaolion. 
   759            </summary> 
   760            <param name="width">Leveys.</param> 
   761            <param name="height">Korkeus.</param> 
   762        </member> 
   763        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   764            <summary> 
   765            Luo uuden fysiikkaolion. 
   766            </summary> 
   767            <param name="width">Leveys.</param> 
   768            <param name="height">Korkeus.</param> 
   769            <param name="shape">Muoto.</param> 
   770        </member> 
   771        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.Image)"> 
   772            <summary> 
   773            Luo uuden fysiikkaolion. 
   774            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   775            </summary> 
   776            <param name="image">Kuva</param> 
   777        </member> 
   778        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.RaySegment)"> 
   779            <summary> 
   780            Luo fysiikkaolion, jonka muotona on sÀde. 
   781            </summary> 
   782            <param name="raySegment">SÀde.</param> 
   783        </member> 
   784        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   785            <summary> 
   786            Initializes the object with the given physics shape. The size of 
   787            the physicsShape must be the one given. 
   788            </summary> 
   789        </member> 
   790        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Destroy"> 
   791            <summary> 
   792            Tuhoaa olion. 
  677793            </summary> 
  678794        </member> 
   
  703819            <returns>Fysiikkaolio</returns> 
  704820        </member> 
  705         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  706             <summary> 
  707             Luo uuden fysiikkaolion. 
  708             </summary> 
  709             <param name="width">Leveys.</param> 
  710             <param name="height">Korkeus.</param> 
  711         </member> 
  712         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  713             <summary> 
  714             Luo uuden fysiikkaolion. 
  715             </summary> 
  716             <param name="width">Leveys.</param> 
  717             <param name="height">Korkeus.</param> 
  718             <param name="shape">Muoto.</param> 
  719         </member> 
  720         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.Image)"> 
  721             <summary> 
  722             Luo uuden fysiikkaolion. 
  723             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  724             </summary> 
  725             <param name="image">Kuva</param> 
  726         </member> 
  727         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.RaySegment)"> 
  728             <summary> 
  729             Luo fysiikkaolion, jonka muotona on sÀde. 
  730             </summary> 
  731             <param name="raySegment">SÀde.</param> 
  732         </member> 
  733         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  734             <summary> 
  735             Initializes the object with the given physics shape. The size of 
  736             the physicsShape must be the one given. 
  737             </summary> 
  738         </member> 
  739821        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.MakeStatic"> 
  740822            <summary> 
   
  743825            </summary> 
  744826        </member> 
  745         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.UpdateBody(System.Double)"> 
   827        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.SetMassAndInertia(System.Double)"> 
  746828            <summary> 
  747829            This updates the mass and momentOfInertia based on the new mass. 
  748830            </summary> 
  749831        </member> 
  750         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreatePhysicsShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.CollisionShapeParameters)"> 
  751             <summary> 
  752             Creates a shape to be used in the Physics Body. A physics shape is scaled to the 
  753             size of the object. In addition, it has more vertices and some additional info 
  754             that is used in collision detection. 
  755             </summary> 
  756         </member> 
  757         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector)"> 
  758             <summary> 
  759             TyöntÀÀ oliota. 
  760             </summary> 
  761             <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn.</param> 
  762         </member> 
  763         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Push(Jypeli.Vector,System.TimeSpan)"> 
  764             <summary> 
  765             TyöntÀÀ oliota tietyn ajan tietyllÀ voimalla. 
  766             </summary> 
  767             <param name="force">Voima, jolla oliota työnnetÀÀn sekunnissa.</param> 
  768             <param name="time">Aika, kuinka kauan voimaa pidetÀÀn yllÀ.</param> 
  769         </member> 
  770         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Hit(Jypeli.Vector)"> 
  771             <summary> 
  772             Kohdistaa kappaleeseen impulssin. TÀllÀ kappaleen saa nopeasti liikkeeseen. 
  773             </summary> 
  774         </member> 
  775         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ApplyTorque(System.Double)"> 
  776             <summary> 
  777             Kohdistaa kappaleeseen vÀÀntövoiman. Voiman suunta riippuu merkistÀ. 
  778             </summary> 
  779             <param name="torque">VÀÀntövoima.</param> 
  780         </member> 
  781         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Stop"> 
  782             <summary> 
  783             PysÀyttÀÀ olion. 
  784             </summary> 
  785         </member> 
  786         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopMoveTo"> 
  787             <summary> 
  788             PysÀyttÀÀ MoveTo-aliohjelmalla aloitetun liikkeen. 
  789             </summary> 
  790         </member> 
  791         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopHorizontal"> 
  792             <summary> 
  793             PysÀyttÀÀ olion liikkeen vaakasuunnassa. 
  794             </summary> 
  795         </member> 
  796         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.StopVertical"> 
  797             <summary> 
  798             PysÀyttÀÀ olion liikkeen pystysuunnassa. 
  799             </summary> 
  800         </member> 
  801         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
  802             <summary> 
  803             SiirtÀÀ oliota. 
  804             </summary> 
  805             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  806         </member> 
  807         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
  808             <summary> 
  809             Fysiikkamoottorin kÀyttÀmÀ tietorakenne. 
  810             </summary> 
  811         </member> 
  812         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ParentStructure"> 
  813             <summary> 
  814             Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
   832        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
   833            <summary> 
   834            Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
   835            toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
   836            </summary> 
   837        </member> 
   838        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
   839            <summary> 
   840            Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
   841            (esim. laatikko liukuu maata pitkin). Arvot vÀlillÀ 0.0 (ei kitkaa) ja 1.0 (tÀysi kitka). 
   842            </summary> 
   843        </member> 
   844        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
   845            <summary> 
   846            Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
   847            Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
   848            sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
  815849            </summary> 
  816850        </member> 
   
  827861            </summary> 
  828862        </member> 
   863        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
   864            <summary> 
   865            JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
   866            tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
   867            </summary> 
   868        </member> 
   869        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
   870            <summary> 
   871            Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
   872            </summary> 
   873        </member> 
   874        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
   875            <summary> 
   876            Fysiikkamoottorin kÀyttÀmÀ tietorakenne. 
   877            </summary> 
   878        </member> 
  829879        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
  830880            <summary> 
   
  840890            <summary> 
  841891            Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
   892            </summary> 
   893        </member> 
   894        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
   895            <summary> 
   896            Olion muoto. 
   897            </summary> 
   898        </member> 
   899        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
   900            <summary> 
   901            Olion nopeus. 
   902            </summary> 
   903        </member> 
   904        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
   905            <summary> 
   906            Olion kulmanopeus. 
   907            </summary> 
   908        </member> 
   909        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxVelocity"> 
   910            <summary> 
   911            Suurin nopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
   912            </summary> 
   913        </member> 
   914        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxAngularVelocity"> 
   915            <summary> 
   916            Suurin kulmanopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
   917            </summary> 
   918        </member> 
   919        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Acceleration"> 
   920            <summary> 
   921            Olion kiihtyvyys. 
   922            </summary> 
   923        </member> 
   924        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularAcceleration"> 
   925            <summary> 
   926            Olion kulmakiihtyvyys. 
   927            </summary> 
   928        </member> 
   929        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ParentStructure"> 
   930            <summary> 
   931            Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
   932            </summary> 
   933        </member> 
   934        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
   935            <summary> 
   936            JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
   937            </summary> 
   938        </member> 
   939        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
   940            <summary> 
   941            JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
   942            </summary> 
   943        </member> 
   944        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
   945            <summary> 
   946            JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
   947            huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
  842948            </summary> 
  843949        </member> 
   
  859965            Olion hitausmomentti. MitÀ suurempi hitausmomentti, sitÀ enemmÀn vÀÀntöÀ tarvitaan 
  860966            olion pyörittÀmiseksi. 
  861             </summary> 
  862         </member> 
  863         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
  864             <summary> 
  865             Lepokitka. Liikkeen alkamista vastustava voima, joka ilmenee kun olio yrittÀÀ lÀhteÀ liikkeelle 
  866             toisen olion pinnalta (esim. laatikkoa yritetÀÀn työntÀÀ eteenpÀin). 
  867             </summary> 
  868         </member> 
  869         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.KineticFriction"> 
  870             <summary> 
  871             Liikekitka. LiikettÀ vastustava voima joka ilmenee kun kaksi oliota liikkuu toisiaan vasten 
  872             (esim. laatikko liukuu maata pitkin). Arvot vÀlillÀ 0.0 (ei kitkaa) ja 1.0 (tÀysi kitka). 
  873             </summary> 
  874         </member> 
  875         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Restitution"> 
  876             <summary> 
  877             Olion kimmoisuus. Arvo vÀlillÀ 0.0-1.0. 
  878             Arvolla 1.0 olio sÀilyttÀÀ kaiken vauhtinsa törmÀyksessÀ. MitÀ pienempi arvo, 
  879             sitÀ enemmÀn olion vauhti hidastuu törmÀyksessÀ. 
  880             </summary> 
  881         </member> 
  882         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Velocity"> 
  883             <summary> 
  884             Olion nopeus. 
  885             </summary> 
  886         </member> 
  887         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularVelocity"> 
  888             <summary> 
  889             Olion kulmanopeus. 
  890             </summary> 
  891         </member> 
  892         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxVelocity"> 
  893             <summary> 
  894             Suurin nopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
  895             </summary> 
  896         </member> 
  897         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.MaxAngularVelocity"> 
  898             <summary> 
  899             Suurin kulmanopeus, jonka olio voi saavuttaa. 
  900             </summary> 
  901         </member> 
  902         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Acceleration"> 
  903             <summary> 
  904             Olion kiihtyvyys. 
  905             </summary> 
  906         </member> 
  907         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.AngularAcceleration"> 
  908             <summary> 
  909             Olion kulmakiihtyvyys. 
  910             </summary> 
  911         </member> 
  912         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
  913             <summary> 
  914             Olion muoto. 
  915967            </summary> 
  916968        </member> 
   
  933985            </summary> 
  934986        </member> 
  935         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
  936             <summary> 
  937             JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
  938             </summary> 
  939         </member> 
  940         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresCollisionResponse"> 
  941             <summary> 
  942             JÀttÀÀkö olio törmÀyksen huomioimatta. Jos tosi, törmÀyksestÀ 
  943             tulee tapahtuma, mutta itse törmÀystÀ ei tapahdu. 
  944             </summary> 
  945         </member> 
  946         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
  947             <summary> 
  948             JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
  949             </summary> 
  950         </member> 
  951         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
  952             <summary> 
  953             JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
  954             huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
  955             </summary> 
  956         </member> 
  957         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Collided"> 
  958             <summary> 
  959             Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
  960             </summary> 
  961         </member> 
  962987        <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  963988            <summary> 
   
  11071132            </summary> 
  11081133        </member> 
  1109         <member name="T:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain"> 
   1134        <member name="T:Jypeli.PlatformWandererBrain"> 
  11101135            <summary> 
  11111136            Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
   
  11701195            </summary> 
  11711196        </member> 
  1172         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain.Speed"> 
   1197        <member name="P:Jypeli.PlatformWandererBrain.Speed"> 
  11731198            <summary> 
  11741199            Nopeus. 
  11751200            </summary> 
  11761201        </member> 
  1177         <member name="T:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain"> 
  1178             <summary> 
  1179             Laittaa omistajansa seuraamaan oliota, jolla on tietty Tag-arvo. 
  1180             Jos olioita on useita, lÀhdetÀÀn seuraamaan lÀhintÀ. 
  1181             </summary> 
  1182         </member> 
  1183         <member name="P:Jypeli.Assets.AbstractMoverBrain.Speed"> 
   1202        <member name="T:Jypeli.AbstractMoverBrain"> 
   1203            <summary> 
   1204            Yleiset liikkumiseen tarkoitetut aivot. 
   1205            </summary> 
   1206        </member> 
   1207        <member name="P:Jypeli.AbstractMoverBrain.Speed"> 
  11841208            <summary> 
  11851209            Nopeus, jolla liikutaan. 
   
  11871211            <value>Nopeus.</value> 
  11881212        </member> 
  1189         <member name="M:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.#ctor(System.String,System.Double)"> 
  1190             <summary> 
  1191             Alustaa uudet aivot. 
  1192             </summary> 
  1193             <param name="tag">Tag-arvo</param> 
  1194             <param name="speed">Nopeus</param> 
  1195         </member> 
  1196         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TagToFollow"> 
  1197             <summary> 
  1198             Tag-arvo, jota seurata. 
  1199             </summary> 
  1200         </member> 
  1201         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.CurrentTarget"> 
  1202             <summary> 
  1203             TÀmÀnhetkinen seurattava. 
  1204             </summary> 
  1205         </member> 
  1206         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetFollowDistance"> 
  1207             <summary> 
  1208             EtÀisyys kohteeseen. Jos tÀmÀ tai alle, niin jolloin aletaan seuraamaan kohdetta. 
  1209             </summary> 
  1210         </member> 
  1211         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetCloseDistance"> 
   1213        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
   1214            <summary> 
   1215            Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa seuraamaan jotakin kohdetta. 
   1216            </summary> 
   1217        </member> 
   1218        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.CreateDistanceComparer(System.Double)"> 
   1219            <summary> 
   1220            Luo FollowComparer-vertailijan, jolla aivot seuraavat aina lÀhintÀ oliota. 
   1221            </summary> 
   1222            <param name="changeTargetDistance"> 
   1223            Ero kahden olion etÀisyyden vÀlillÀ ennen kuin vaihdetaan seurattavaa kohdetta. 
   1224            MitÀ pienempi arvo, sitÀ helpommin kohdetta vaihdetaan. 
   1225            </param> 
   1226            <returns></returns> 
   1227        </member> 
   1228        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.#ctor"> 
   1229            <summary> 
   1230            Luo aivot. 
   1231            </summary> 
   1232        </member> 
   1233        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.#ctor(System.Object[])"> 
   1234            <summary> 
   1235            Luo aivot ja asettaa ne seuraamaan yhtÀ tai useampaa kohdetta. 
   1236            </summary> 
   1237            <param name="targets">Seurattavat oliot. Voit antaa olioiden lisÀksi myös tageja.</param> 
   1238        </member> 
   1239        <member name="M:Jypeli.FollowerBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
   1240            <summary> 
   1241            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   1242            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   1243            </summary> 
   1244        </member> 
   1245        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.TagsToFollow"> 
   1246            <summary> 
   1247            Tagit, joita seurataan. 
   1248            </summary> 
   1249        </member> 
   1250        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.ObjectsToFollow"> 
   1251            <summary> 
   1252            Oliot, joita seurataan. 
   1253            </summary> 
   1254        </member> 
   1255        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.FollowComparer"> 
   1256            <summary> 
   1257            Metodi, joka vertailee kahta oliota keskenÀÀn. 
   1258            Kumpi olio tulee ensimmÀiseksi, sitÀ seurataan. 
   1259            </summary> 
   1260        </member> 
   1261        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.CurrentTarget"> 
   1262            <summary> 
   1263            Olio, jota parhaillaan seurataan. 
   1264            </summary> 
   1265        </member> 
   1266        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.DistanceToTarget"> 
   1267            <summary> 
   1268            EtÀisyys lÀhimpÀÀn kohteeseen. 
   1269            </summary> 
   1270        </member> 
   1271        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.DistanceClose"> 
  12121272            <summary> 
  12131273            EtÀisyys, jolloin ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
  12141274            </summary> 
  1215             <value>EtÀisyys.</value> 
  1216         </member> 
  1217         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderIfNotClose"> 
  1218             <summary> 
  1219             Haahuillaanko ympÀriinsÀ jos ei ole tarpeeksi lÀhellÀ olevaa kohdetta. 
  1220             </summary> 
  1221         </member> 
  1222         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderChangeMovementSeconds"> 
  1223             <summary> 
  1224             Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa harhaillessa 
   1275        </member> 
   1276        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.DistanceFar"> 
   1277            <summary> 
   1278            EtÀisyys, jolloin ollaan kaukana kohteesta ja lopetetaan sen seuraaminen. 
   1279            </summary> 
   1280        </member> 
   1281        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.FarBrain"> 
   1282            <summary> 
   1283            Aivot, joita kÀytetÀÀn nÀiden sijasta kun ollaan kaukana kaikista kohteista, 
   1284            esim. RandomMoverBrain 
   1285            </summary> 
   1286        </member> 
   1287        <member name="E:Jypeli.FollowerBrain.TargetClose"> 
   1288            <summary> 
   1289            Tapahtuma, joka suoritetaan, kun ollaan tarpeeksi lÀhellÀ seurattavaa. 
   1290            </summary> 
   1291        </member> 
   1292        <member name="P:Jypeli.FollowerBrain.StopWhenTargetClose"> 
   1293            <summary> 
   1294            PysÀhdytÀÀnkö, kun ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
   1295            </summary> 
   1296            <value> 
   1297                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
   1298            </value> 
   1299        </member> 
   1300        <member name="T:Jypeli.RandomMoverBrain"> 
   1301            <summary> 
   1302            Aivot, jotka laittavat omistajansa liikkumaan satunnaisesti eri suuntiin törmÀyksissÀ ja tietyn ajan jÀlkeen. 
   1303            </summary> 
   1304        </member> 
   1305        <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.#ctor"> 
   1306            <summary> 
   1307            Luo uudet satunnaisliikkujan aivot. 
   1308            </summary> 
   1309        </member> 
   1310        <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.#ctor(System.Double)"> 
   1311            <summary> 
   1312            Luo uudet satunnaisliikkujan aivot ja asettaa niille nopeuden. 
   1313            </summary> 
   1314        </member> 
   1315        <member name="M:Jypeli.RandomMoverBrain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
   1316            <summary> 
   1317            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   1318            </summary> 
   1319            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   1320        </member> 
   1321        <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.ChangeMovementSeconds"> 
   1322            <summary> 
   1323            Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa 
   1324            </summary> 
   1325        </member> 
   1326        <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.WanderPosition"> 
   1327            <summary> 
   1328            Paikka, jonka ympÀrillÀ harhaillaan, jos WanderRadius on asetettu. 
   1329            </summary> 
   1330        </member> 
   1331        <member name="P:Jypeli.RandomMoverBrain.WanderRadius"> 
   1332            <summary> 
   1333            SÀde, jonka sisÀlle harhailu rajoittuu. 
  12251334            </summary> 
  12261335        </member> 
   
  14901599            </summary> 
  14911600        </member> 
  1492         <member name="T:Jypeli.VerticalLayout"> 
  1493             <summary> 
  1494             Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
  1495             </summary> 
  1496         </member> 
  1497         <member name="M:Jypeli.VerticalLayout.#ctor"> 
  1498             <summary> 
  1499             Luo uuden asettelijan. 
  1500             </summary> 
  1501         </member> 
  1502         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.Spacing"> 
  1503             <summary> 
  1504             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1505             </summary> 
  1506         </member> 
  1507         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.TopPadding"> 
  1508             <summary> 
  1509             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1510             </summary> 
  1511         </member> 
  1512         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.BottomPadding"> 
  1513             <summary> 
  1514             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1515             </summary> 
  1516         </member> 
  1517         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.LeftPadding"> 
  1518             <summary> 
  1519             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1520             </summary> 
  1521         </member> 
  1522         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.RightPadding"> 
  1523             <summary> 
  1524             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1525             </summary> 
  1526         </member> 
  1527         <member name="T:Jypeli.Widget"> 
  1528             <summary> 
  1529             KÀyttöliittymÀn komponentti. 
  1530             </summary> 
  1531         </member> 
  1532         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  1533             <summary> 
  1534             Alustaa widgetin. 
  1535             </summary> 
  1536             <param name="animation"></param> 
  1537         </member> 
  1538         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  1539             <summary> 
  1540             Alustaa widgetin. 
  1541             </summary> 
  1542             <param name="layout"></param> 
  1543         </member> 
  1544         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  1545             <summary> 
  1546             Alustaa widgetin. 
  1547             </summary> 
  1548             <param name="width"></param> 
  1549             <param name="height"></param> 
  1550             <param name="shape"></param> 
  1551         </member> 
  1552         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1553             <summary> 
  1554             Alustaa widgetin. 
  1555             </summary> 
  1556             <param name="width"></param> 
  1557             <param name="height"></param> 
  1558         </member> 
  1559         <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
  1560             <summary> 
  1561             Reunojen vÀri. 
  1562             </summary> 
  1563         </member> 
  1564         <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
  1565             <summary> 
  1566             Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
  1567             ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
  1568             </summary> 
  1569         </member> 
  1570         <member name="T:Jypeli.RowLayout"> 
  1571             <summary> 
  1572             Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
  1573             kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
  1574             tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
  1575             </summary> 
  1576         </member> 
  1577         <member name="P:Jypeli.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
  1578             <summary> 
  1579             Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1580             </summary> 
  1581         </member> 
  1582         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TopPadding"> 
  1583             <summary> 
  1584             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1585             </summary> 
  1586         </member> 
  1587         <member name="P:Jypeli.RowLayout.BottomPadding"> 
  1588             <summary> 
  1589             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1590             </summary> 
  1591         </member> 
  1592         <member name="P:Jypeli.RowLayout.LeftPadding"> 
  1593             <summary> 
  1594             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1595             </summary> 
  1596         </member> 
  1597         <member name="P:Jypeli.RowLayout.RightPadding"> 
  1598             <summary> 
  1599             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1600             </summary> 
  1601         </member> 
  1602         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TargetWidth"> 
  1603             <summary> 
  1604             Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
  1605             </summary> 
  1606         </member> 
  1607         <member name="T:Jypeli.Surface"> 
  1608             <summary> 
  1609             Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
  1610             </summary> 
  1611         </member> 
  1612         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double)"> 
  1613             <summary> 
  1614             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  1615             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  1616             vÀli on aina sama. 
  1617             </summary> 
  1618             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1619             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  1620             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  1621             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  1622             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  1623             <remarks> 
  1624             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  1625             </remarks> 
  1626         </member> 
  1627         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1628             <summary> 
  1629             Luo tasaisen pinnan. 
  1630             </summary> 
  1631             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1632             <param name="height">Pinnan korkeus</param> 
  1633         </member> 
  1634         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1635             <summary> 
  1636             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  1637             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  1638             vÀli on aina sama. 
  1639             </summary> 
  1640             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1641             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  1642             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  1643             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  1644             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  1645             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  1646             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  1647             <remarks> 
  1648             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  1649             </remarks> 
  1650         </member> 
  1651         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1652             <summary> 
  1653             Luo satunnaisen pinnan. 
  1654             </summary> 
  1655             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1656             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1657             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1658             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1659             <returns></returns> 
  1660         </member> 
  1661         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  1662             <summary> 
  1663             Luo satunnaisen pinnan. 
  1664             </summary> 
  1665             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1666             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1667             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1668             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1669             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  1670             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  1671             <returns></returns> 
  1672         </member> 
  1673         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1674             <summary> 
  1675             Luo satunnaisen pinnan. 
  1676             </summary> 
  1677             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1678             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1679             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1680             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1681             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1682             <returns></returns> 
  1683         </member> 
  1684         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
  1685             <summary> 
  1686             Luo satunnaisen pinnan. 
  1687             </summary> 
  1688             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  1689             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1690             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1691             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1692             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1693             <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
  1694             <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
  1695             <returns></returns> 
  1696         </member> 
  1697         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction)"> 
  1698             <summary> 
  1699             Luo kentÀlle tasaisen reunan. 
  1700             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1701             </summary> 
  1702             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1703             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  1704             <returns>Reunaolio</returns> 
  1705         </member> 
  1706         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1707             <summary> 
  1708             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  1709             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1710             </summary> 
  1711             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1712             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1713             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1714             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1715             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  1716             <returns>Reunaolio</returns> 
  1717         </member> 
  1718         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1719             <summary> 
  1720             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  1721             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1722             </summary> 
  1723             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1724             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1725             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1726             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1727             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1728             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  1729             <returns>Reunaolio</returns> 
  1730         </member> 
  1731         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level)"> 
  1732             <summary> 
  1733             Luo kentÀlle tasaisen vasemman reunan. 
  1734             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1735             </summary> 
  1736             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1737             <returns>Reunaolio</returns> 
  1738         </member> 
  1739         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1740             <summary> 
  1741             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  1742             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1743             </summary> 
  1744             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1745             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1746             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1747             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1748             <returns>Reunaolio</returns> 
  1749         </member> 
  1750         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1751             <summary> 
  1752             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  1753             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1754             </summary> 
  1755             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1756             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1757             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1758             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1759             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1760             <returns>Reunaolio</returns> 
  1761         </member> 
  1762         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level)"> 
  1763             <summary> 
  1764             Luo kentÀlle tasaisen oikean reunan. 
  1765             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1766             </summary> 
  1767             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1768             <returns>Reunaolio</returns> 
  1769         </member> 
  1770         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1771             <summary> 
  1772             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  1773             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1774             </summary> 
  1775             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1776             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1777             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1778             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1779             <returns>Reunaolio</returns> 
  1780         </member> 
  1781         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1782             <summary> 
  1783             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  1784             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1785             </summary> 
  1786             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1787             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1788             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1789             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1790             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1791             <returns>Reunaolio</returns> 
  1792         </member> 
  1793         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level)"> 
  1794             <summary> 
  1795             Luo kentÀlle tasaisen ylÀreunan. 
  1796             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1797             </summary> 
  1798             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1799             <returns>Reunaolio</returns> 
  1800         </member> 
  1801         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1802             <summary> 
  1803             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  1804             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1805             </summary> 
  1806             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1807             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1808             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1809             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1810             <returns>Reunaolio</returns> 
  1811         </member> 
  1812         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1813             <summary> 
  1814             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  1815             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1816             </summary> 
  1817             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1818             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1819             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1820             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1821             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1822             <returns>Reunaolio</returns> 
  1823         </member> 
  1824         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level)"> 
  1825             <summary> 
  1826             Luo kentÀlle tasaisen alareunan. 
  1827             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1828             </summary> 
  1829             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1830             <returns>Reunaolio</returns> 
  1831         </member> 
  1832         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1833             <summary> 
  1834             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  1835             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1836             </summary> 
  1837             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1838             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1839             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1840             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1841             <returns>Reunaolio</returns> 
  1842         </member> 
  1843         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1844             <summary> 
  1845             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  1846             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  1847             </summary> 
  1848             <param name="level">KenttÀ</param> 
  1849             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  1850             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  1851             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  1852             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  1853             <returns>Reunaolio</returns> 
   1601        <member name="T:Jypeli.CollisionShapeParameters"> 
   1602            <summary> 
   1603            TörmÀyskuvion laatuun vaikuttavat parametrit. 
   1604            </summary> 
   1605        </member> 
   1606        <member name="T:Jypeli.CollisionShapeQuality"> 
   1607            <summary> 
   1608            Kappaleen kuvion laatu törmÀyksentunnistuksessa. 
   1609            </summary> 
   1610        </member> 
   1611        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Value"> 
   1612            <summary> 
   1613            Laatuarvo. 
   1614            </summary> 
   1615        </member> 
   1616        <member name="M:Jypeli.CollisionShapeQuality.FromValue(System.Double)"> 
   1617            <summary> 
   1618            Alustaa uuden laatuattribuutin. 
   1619            </summary> 
   1620            <param name="value">Lukuarvo vÀlillÀ <c>0.0</c> (huonoin) ja <c>1.0</c> (paras).</param> 
   1621        </member> 
   1622        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Worst"> 
   1623            <summary> 
   1624            Huonoin mahdollinen laatu, nopea mutta epÀtarkka. 
   1625            </summary> 
   1626        </member> 
   1627        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Tolerable"> 
   1628            <summary> 
   1629            VÀlttÀvÀ laatu. 
   1630            </summary> 
   1631        </member> 
   1632        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Good"> 
   1633            <summary> 
   1634            HyvÀ laatu. 
   1635            </summary> 
   1636        </member> 
   1637        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Best"> 
   1638            <summary> 
   1639            Paras mahdollinen laatu, tarkka mutta hidas. 
   1640            </summary> 
   1641        </member> 
   1642        <member name="M:Jypeli.Force.Destroy"> 
   1643            <summary> 
   1644            Lopettaa voiman vaikutuksen. 
   1645            </summary> 
   1646        </member> 
   1647        <member name="P:Jypeli.Force.Value"> 
   1648            <summary> 
   1649            Voiman suunta ja suuruus. 
   1650            </summary> 
   1651        </member> 
   1652        <member name="P:Jypeli.Force.CreationTime"> 
   1653            <summary> 
   1654            Voiman luomisaika. 
   1655            </summary> 
   1656        </member> 
   1657        <member name="P:Jypeli.Force.Lifetime"> 
   1658            <summary> 
   1659            Elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun voima luodaan. 
   1660            </summary> 
   1661        </member> 
   1662        <member name="P:Jypeli.Force.MaximumLifetime"> 
   1663            <summary> 
   1664            Suurin mahdollinen elinaika. 
   1665            Kun <c>Lifetime</c> on suurempi kuin tÀmÀ, voima lopettaa vaikuttamasta. 
   1666            </summary> 
  18541667        </member> 
  18551668        <member name="T:Jypeli.IPhysicsObjectInternal"> 
   
  18751688            </summary> 
  18761689        </member> 
  1877         <member name="T:Jypeli.CollisionShapeParameters"> 
  1878             <summary> 
  1879             TörmÀyskuvion laatuun vaikuttavat parametrit. 
  1880             </summary> 
  1881         </member> 
  1882         <member name="T:Jypeli.CollisionShapeQuality"> 
  1883             <summary> 
  1884             Kappaleen kuvion laatu törmÀyksentunnistuksessa. 
  1885             </summary> 
  1886         </member> 
  1887         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Value"> 
  1888             <summary> 
  1889             Laatuarvo. 
  1890             </summary> 
  1891         </member> 
  1892         <member name="M:Jypeli.CollisionShapeQuality.FromValue(System.Double)"> 
  1893             <summary> 
  1894             Alustaa uuden laatuattribuutin. 
  1895             </summary> 
  1896             <param name="value">Lukuarvo vÀlillÀ <c>0.0</c> (huonoin) ja <c>1.0</c> (paras).</param> 
  1897         </member> 
  1898         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Worst"> 
  1899             <summary> 
  1900             Huonoin mahdollinen laatu, nopea mutta epÀtarkka. 
  1901             </summary> 
  1902         </member> 
  1903         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Tolerable"> 
  1904             <summary> 
  1905             VÀlttÀvÀ laatu. 
  1906             </summary> 
  1907         </member> 
  1908         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Good"> 
  1909             <summary> 
  1910             HyvÀ laatu. 
  1911             </summary> 
  1912         </member> 
  1913         <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Best"> 
  1914             <summary> 
  1915             Paras mahdollinen laatu, tarkka mutta hidas. 
  1916             </summary> 
  1917         </member> 
  1918         <member name="M:Jypeli.Force.Destroy"> 
  1919             <summary> 
  1920             Lopettaa voiman vaikutuksen. 
  1921             </summary> 
  1922         </member> 
  1923         <member name="P:Jypeli.Force.Value"> 
  1924             <summary> 
  1925             Voiman suunta ja suuruus. 
  1926             </summary> 
  1927         </member> 
  1928         <member name="P:Jypeli.Force.CreationTime"> 
  1929             <summary> 
  1930             Voiman luomisaika. 
  1931             </summary> 
  1932         </member> 
  1933         <member name="P:Jypeli.Force.Lifetime"> 
  1934             <summary> 
  1935             Elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun voima luodaan. 
  1936             </summary> 
  1937         </member> 
  1938         <member name="P:Jypeli.Force.MaximumLifetime"> 
  1939             <summary> 
  1940             Suurin mahdollinen elinaika. 
  1941             Kun <c>Lifetime</c> on suurempi kuin tÀmÀ, voima lopettaa vaikuttamasta. 
  1942             </summary> 
   1690        <member name="T:Jypeli.VerticalLayout"> 
   1691            <summary> 
   1692            Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
   1693            </summary> 
   1694        </member> 
   1695        <member name="M:Jypeli.VerticalLayout.#ctor"> 
   1696            <summary> 
   1697            Luo uuden asettelijan. 
   1698            </summary> 
   1699        </member> 
   1700        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.Spacing"> 
   1701            <summary> 
   1702            Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1703            </summary> 
   1704        </member> 
   1705        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.TopPadding"> 
   1706            <summary> 
   1707            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1708            </summary> 
   1709        </member> 
   1710        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.BottomPadding"> 
   1711            <summary> 
   1712            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1713            </summary> 
   1714        </member> 
   1715        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.LeftPadding"> 
   1716            <summary> 
   1717            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1718            </summary> 
   1719        </member> 
   1720        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.RightPadding"> 
   1721            <summary> 
   1722            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1723            </summary> 
   1724        </member> 
   1725        <member name="T:Jypeli.Widget"> 
   1726            <summary> 
   1727            KÀyttöliittymÀn komponentti. 
   1728            </summary> 
   1729        </member> 
   1730        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   1731            <summary> 
   1732            Alustaa widgetin. 
   1733            </summary> 
   1734            <param name="animation"></param> 
   1735        </member> 
   1736        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   1737            <summary> 
   1738            Alustaa widgetin. 
   1739            </summary> 
   1740            <param name="layout"></param> 
   1741        </member> 
   1742        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1743            <summary> 
   1744            Alustaa widgetin. 
   1745            </summary> 
   1746            <param name="width"></param> 
   1747            <param name="height"></param> 
   1748            <param name="shape"></param> 
   1749        </member> 
   1750        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1751            <summary> 
   1752            Alustaa widgetin. 
   1753            </summary> 
   1754            <param name="width"></param> 
   1755            <param name="height"></param> 
   1756        </member> 
   1757        <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
   1758            <summary> 
   1759            Reunojen vÀri. 
   1760            </summary> 
   1761        </member> 
   1762        <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
   1763            <summary> 
   1764            Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
   1765            ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
   1766            </summary> 
   1767        </member> 
   1768        <member name="T:Jypeli.RowLayout"> 
   1769            <summary> 
   1770            Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
   1771            kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
   1772            tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
   1773            </summary> 
   1774        </member> 
   1775        <member name="P:Jypeli.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
   1776            <summary> 
   1777            Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1778            </summary> 
   1779        </member> 
   1780        <member name="P:Jypeli.RowLayout.TopPadding"> 
   1781            <summary> 
   1782            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1783            </summary> 
   1784        </member> 
   1785        <member name="P:Jypeli.RowLayout.BottomPadding"> 
   1786            <summary> 
   1787            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1788            </summary> 
   1789        </member> 
   1790        <member name="P:Jypeli.RowLayout.LeftPadding"> 
   1791            <summary> 
   1792            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1793            </summary> 
   1794        </member> 
   1795        <member name="P:Jypeli.RowLayout.RightPadding"> 
   1796            <summary> 
   1797            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1798            </summary> 
   1799        </member> 
   1800        <member name="P:Jypeli.RowLayout.TargetWidth"> 
   1801            <summary> 
   1802            Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
   1803            </summary> 
   1804        </member> 
   1805        <member name="T:Jypeli.Surface"> 
   1806            <summary> 
   1807            Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
   1808            </summary> 
   1809        </member> 
   1810        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double)"> 
   1811            <summary> 
   1812            Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
   1813            Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
   1814            vÀli on aina sama. 
   1815            </summary> 
   1816            <param name="width">Pinnan leveys</param> 
   1817            <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
   1818            <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
   1819            jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
   1820            Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
   1821            <remarks> 
   1822            Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
   1823            </remarks> 
   1824        </member> 
   1825        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1826            <summary> 
   1827            Luo tasaisen pinnan. 
   1828            </summary> 
   1829            <param name="width">Pinnan leveys</param> 
   1830            <param name="height">Pinnan korkeus</param> 
   1831        </member> 
   1832        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1833            <summary> 
   1834            Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
   1835            Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
   1836            vÀli on aina sama. 
   1837            </summary> 
   1838            <param name="width">Pinnan leveys</param> 
   1839            <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
   1840            <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
   1841            jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
   1842            Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
   1843            <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
   1844            <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
   1845            <remarks> 
   1846            Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
   1847            </remarks> 
   1848        </member> 
   1849        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   1850            <summary> 
   1851            Luo satunnaisen pinnan. 
   1852            </summary> 
   1853            <param name="width">Pinnan leveys</param> 
   1854            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1855            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1856            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1857            <returns></returns> 
   1858        </member> 
   1859        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
   1860            <summary> 
   1861            Luo satunnaisen pinnan. 
   1862            </summary> 
   1863            <param name="width">Pinnan leveys</param> 
   1864            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1865            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1866            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1867            <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
   1868            <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
   1869            <returns></returns> 
   1870        </member> 
   1871        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
   1872            <summary> 
   1873            Luo satunnaisen pinnan. 
   1874            </summary> 
   1875            <param name="width">Pinnan leveys</param> 
   1876            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1877            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1878            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1879            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   1880            <returns></returns> 
   1881        </member> 
   1882        <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32,System.Double,System.Double)"> 
   1883            <summary> 
   1884            Luo satunnaisen pinnan. 
   1885            </summary> 
   1886            <param name="width">Pinnan leveys</param> 
   1887            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1888            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1889            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1890            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   1891            <param name="lmargin">Vasen marginaali</param> 
   1892            <param name="rmargin">Oikea marginaali</param> 
   1893            <returns></returns> 
   1894        </member> 
   1895        <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction)"> 
   1896            <summary> 
   1897            Luo kentÀlle tasaisen reunan. 
   1898            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1899            </summary> 
   1900            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1901            <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
   1902            <returns>Reunaolio</returns> 
   1903        </member> 
   1904        <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   1905            <summary> 
   1906            Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
   1907            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1908            </summary> 
   1909            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1910            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1911            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1912            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1913            <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
   1914            <returns>Reunaolio</returns> 
   1915        </member> 
   1916        <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
   1917            <summary> 
   1918            Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
   1919            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1920            </summary> 
   1921            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1922            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1923            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1924            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1925            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   1926            <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
   1927            <returns>Reunaolio</returns> 
   1928        </member> 
   1929        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level)"> 
   1930            <summary> 
   1931            Luo kentÀlle tasaisen vasemman reunan. 
   1932            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1933            </summary> 
   1934            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1935            <returns>Reunaolio</returns> 
   1936        </member> 
   1937        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   1938            <summary> 
   1939            Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
   1940            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1941            </summary> 
   1942            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1943            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1944            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1945            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1946            <returns>Reunaolio</returns> 
   1947        </member> 
   1948        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
   1949            <summary> 
   1950            Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
   1951            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1952            </summary> 
   1953            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1954            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1955            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1956            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1957            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   1958            <returns>Reunaolio</returns> 
   1959        </member> 
   1960        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level)"> 
   1961            <summary> 
   1962            Luo kentÀlle tasaisen oikean reunan. 
   1963            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1964            </summary> 
   1965            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1966            <returns>Reunaolio</returns> 
   1967        </member> 
   1968        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   1969            <summary> 
   1970            Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
   1971            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1972            </summary> 
   1973            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1974            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1975            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1976            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1977            <returns>Reunaolio</returns> 
   1978        </member> 
   1979        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
   1980            <summary> 
   1981            Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
   1982            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1983            </summary> 
   1984            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   1985            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   1986            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   1987            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1988            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   1989            <returns>Reunaolio</returns> 
   1990        </member> 
   1991        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level)"> 
   1992            <summary> 
   1993            Luo kentÀlle tasaisen ylÀreunan. 
   1994            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   1995            </summary> 
   1996            <param name="level">KenttÀ</param> 
   1997            <returns>Reunaolio</returns> 
   1998        </member> 
   1999        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   2000            <summary> 
   2001            Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
   2002            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   2003            </summary> 
   2004            <param name="level">KenttÀ</param> 
   2005            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   2006            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   2007            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   2008            <returns>Reunaolio</returns> 
   2009        </member> 
   2010        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
   2011            <summary> 
   2012            Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
   2013            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   2014            </summary> 
   2015            <param name="level">KenttÀ</param> 
   2016            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   2017            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   2018            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   2019            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   2020            <returns>Reunaolio</returns> 
   2021        </member> 
   2022        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level)"> 
   2023            <summary> 
   2024            Luo kentÀlle tasaisen alareunan. 
   2025            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   2026            </summary> 
   2027            <param name="level">KenttÀ</param> 
   2028            <returns>Reunaolio</returns> 
   2029        </member> 
   2030        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   2031            <summary> 
   2032            Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
   2033            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   2034            </summary> 
   2035            <param name="level">KenttÀ</param> 
   2036            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   2037            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   2038            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   2039            <returns>Reunaolio</returns> 
   2040        </member> 
   2041        <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
   2042            <summary> 
   2043            Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
   2044            Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
   2045            </summary> 
   2046            <param name="level">KenttÀ</param> 
   2047            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   2048            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   2049            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   2050            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   2051            <returns>Reunaolio</returns> 
  19432052        </member> 
  19442053        <member name="T:Jypeli.PhysicsStructure"> 
   
  19622071            Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  19632072            </summary> 
  1964         </member> 
  1965         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnArrivedAt(Jypeli.Vector)"> 
  1966             <summary> 
  1967             Kutsutaan, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
  1968             </summary> 
  1969             <param name="location"></param> 
  19702073        </member> 
  19712074        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.OnCollided(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject)"> 
   
  34413544            <returns>Lista olioista</returns> 
  34423545        </member> 
   3546        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsWithTag(System.String[])"> 
   3547            <summary> 
   3548            Palauttaa listan kaikista peliolioista joilla on tietty tagi. 
   3549            Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
   3550            </summary> 
   3551            <param name="tags">Tagi(t)</param> 
   3552            <returns>Lista olioista</returns> 
   3553        </member> 
  34433554        <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstObject(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  34443555            <summary> 
   
  35613672            <param name="name">Kuvien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
  35623673            <returns>Taulukko Image-olioita</returns> 
   3674        </member> 
   3675        <member name="M:Jypeli.Game.PlaySound(System.String)"> 
   3676            <summary> 
   3677            Soittaa ÀÀniefektin. 
   3678            </summary> 
   3679            <param name="name">ÄÀnen nimi (ei tarkennetta)</param> 
  35633680        </member> 
  35643681        <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffect(System.String)"> 
   
  72557372            </summary> 
  72567373        </member> 
  7257         <member name="T:Jypeli.Assets.FollowerBrain"> 
  7258             <summary> 
  7259             Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa seuraamaan jotakin kohdetta. 
  7260             </summary> 
  7261         </member> 
  7262         <member name="M:Jypeli.Assets.FollowerBrain.#ctor"> 
  7263             <summary> 
  7264             Luo aivot. 
  7265             </summary> 
  7266         </member> 
  7267         <member name="M:Jypeli.Assets.FollowerBrain.#ctor(Jypeli.GameObject)"> 
  7268             <summary> 
  7269             Luo aivot ja asettaa ne seuraamaan kohdetta. 
  7270             </summary> 
  7271             <param name="target">Seurattava olio.</param> 
  7272         </member> 
  7273         <member name="M:Jypeli.Assets.FollowerBrain.#ctor(Jypeli.GameObject,System.Double)"> 
  7274             <summary> 
  7275             Luo aivot ja asettaa ne seuraamaan kohdetta tietyllÀ nopeudella. 
  7276             </summary> 
  7277             <param name="target">Seurattava olio.</param> 
  7278             <param name="speed">Nopeus.</param> 
  7279         </member> 
  7280         <member name="M:Jypeli.Assets.FollowerBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
  7281             <summary> 
  7282             Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
  7283             Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
  7284             </summary> 
  7285         </member> 
  7286         <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.Target"> 
  7287             <summary> 
  7288             Kohde, jota seurataan. 
  7289             </summary> 
  7290             <value>Kohde.</value> 
  7291         </member> 
  7292         <member name="E:Jypeli.Assets.FollowerBrain.TargetClose"> 
  7293             <summary> 
  7294             Tapahtuma, joka suoritetaan, kun ollaan tarpeeksi lÀhellÀ seurattavaa. 
  7295             </summary> 
  7296         </member> 
  7297         <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.TargetCloseDistance"> 
  7298             <summary> 
  7299             EtÀisyys, jolloin ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
  7300             </summary> 
  7301             <value>EtÀisyys.</value> 
  7302         </member> 
  7303         <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.StopWhenTargetClose"> 
  7304             <summary> 
  7305             PysÀhdytÀÀnkö, kun ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
  7306             </summary> 
  7307             <value> 
  7308                 <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
  7309             </value> 
  7310         </member> 
  7311         <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.FollowAlways"> 
  7312             <summary> 
  7313             Seuraako kohdetta aina, riippumatta etÀisyydestÀ. 
  7314             </summary> 
  7315             <value> 
  7316                 <c>true</c> jos seuraa; jos ei, niin <c>false</c>. 
  7317             </value> 
  7318         </member> 
  7319         <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.TargetFollowDistance"> 
  7320             <summary> 
  7321             EtÀisyys kohteeseen. Jos tÀmÀ tai alle, niin jolloin aletaan seuraamaan kohdetta. 
  7322             </summary> 
  7323         </member> 
  7324         <member name="T:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain"> 
  7325             <summary> 
  7326             Aivot, jotka laittavat omistajansa liikkumaan satunnaisesti eri suuntiin törmÀyksissÀ ja tietyn ajan jÀlkeen. 
  7327             </summary> 
  7328         </member> 
  7329         <member name="M:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.#ctor"> 
  7330             <summary> 
  7331             Luo uudet satunnaisliikkujan aivot. 
  7332             </summary> 
  7333         </member> 
  7334         <member name="M:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.#ctor(System.Double)"> 
  7335             <summary> 
  7336             Luo uudet satunnaisliikkujan aivot ja asettaa niille nopeuden. 
  7337             </summary> 
  7338         </member> 
  7339         <member name="M:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
  7340             <summary> 
  7341             Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
  7342             </summary> 
  7343             <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
  7344         </member> 
  7345         <member name="P:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.ChangeMovementSeconds"> 
  7346             <summary> 
  7347             Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa 
  7348             </summary> 
  7349         </member> 
  73507374        <member name="T:Jypeli.Assets.DriverBrain"> 
  73517375            <summary> 
   
  81478171            </summary> 
  81488172        </member> 
   8173        <member name="F:Jypeli.Color.RedComponent"> 
   8174            <summary> 
   8175            Punainen vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   8176            </summary> 
   8177        </member> 
   8178        <member name="F:Jypeli.Color.GreenComponent"> 
   8179            <summary> 
   8180            VihreÀ vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   8181            </summary> 
   8182        </member> 
   8183        <member name="F:Jypeli.Color.BlueComponent"> 
   8184            <summary> 
   8185            Sininen vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   8186            </summary> 
   8187        </member> 
   8188        <member name="F:Jypeli.Color.AlphaComponent"> 
   8189            <summary> 
   8190            LÀpinÀkymÀttömyys vÀlillÀ 0-255 
   8191            </summary> 
   8192        </member> 
  81498193        <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Byte,System.Byte,System.Byte,System.Byte)"> 
  81508194            <summary> 
   
  82158259            <param name="c">ARGB-arvon sisÀltÀvÀ kokonaisluku</param> 
  82168260            <returns></returns> 
   8261        </member> 
   8262        <member name="M:Jypeli.Color.Distance(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   8263            <summary> 
   8264            Laskee kahden vÀrin (euklidisen) etÀisyyden RGB-vÀriavaruudessa. 
   8265            VÀrikomponentit ovat vÀlillÀ 0-255 joten suurin mahdollinen etÀisyys 
   8266            (musta ja valkoinen) on noin 441,68. 
   8267            </summary> 
   8268            <returns>EtÀisyys</returns> 
   8269        </member> 
   8270        <member name="M:Jypeli.Color.Distance(Microsoft.Xna.Framework.Color,Microsoft.Xna.Framework.Color)"> 
   8271            <summary> 
   8272            Laskee kahden vÀrin (euklidisen) etÀisyyden RGB-vÀriavaruudessa. 
   8273            VÀrikomponentit ovat vÀlillÀ 0-255 joten suurin mahdollinen etÀisyys 
   8274            (musta ja valkoinen) on noin 441,68. 
   8275            </summary> 
   8276            <returns>EtÀisyys</returns> 
  82178277        </member> 
  82188278        <member name="M:Jypeli.Color.ToInt"> 
   
  94589518            <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
  94599519        </member> 
   9520        <member name="M:Jypeli.Image.ApplyPixelOperation(System.Converter{Jypeli.Color,Jypeli.Color})"> 
   9521            <summary> 
   9522            Suorittaa annetun pikselioperaation koko kuvalle. 
   9523            </summary> 
   9524            <param name="operation">Aliohjelma, joka ottaa vÀrin ja palauttaa vÀrin</param> 
   9525        </member> 
   9526        <member name="M:Jypeli.Image.ApplyPixelOperation(System.Converter{Microsoft.Xna.Framework.Color,Microsoft.Xna.Framework.Color})"> 
   9527            <summary> 
   9528            Suorittaa annetun pikselioperaation koko kuvalle. 
   9529            </summary> 
   9530            <param name="operation">Aliohjelma, joka ottaa vÀrin ja palauttaa vÀrin</param> 
   9531        </member> 
  94609532        <member name="M:Jypeli.Image.InvalidateAsset"> 
  94619533            <summary> 
   
  95909662            <returns>VÀritetyt kuvat.</returns> 
  95919663        </member> 
   9664        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color,System.Double,System.Boolean)"> 
   9665            <summary> 
   9666            Korvaa vÀrin toisella vÀrillÀ. 
   9667            </summary> 
   9668            <param name="src">Korvattava vÀri.</param> 
   9669            <param name="dest">VÀri jolla korvataan.</param> 
   9670            <param name="tolerance">Kuinka paljon korvattava vÀri voi poiketa annetusta.</param> 
   9671            <param name="blend">SÀvytetÀÀnkö korvattavaa vÀriÀ sen mukaan kuinka kaukana se on alkuperÀisestÀ vÀristÀ</param> 
   9672        </member> 
   9673        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   9674            <summary> 
   9675            Korvaa vÀrin toisella vÀrillÀ. 
   9676            </summary> 
   9677            <param name="src">Korvattava vÀri</param> 
   9678            <param name="dest">VÀri jolla korvataan</param> 
   9679        </member> 
  95929680        <member name="M:Jypeli.Image.AsJpeg"> 
  95939681            <summary> 
   
  1025310341            </summary> 
  1025410342        </member> 
   10343        <member name="T:Jypeli.TriggerDirection"> 
   10344            <summary> 
   10345            Suunta mittarin muutokselle. 
   10346            </summary> 
   10347        </member> 
   10348        <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Up"> 
   10349            <summary> 
   10350            Mittarin arvo kasvaa. 
   10351            </summary> 
   10352        </member> 
   10353        <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Down"> 
   10354            <summary> 
   10355            Mittarin arvo vÀhenee. 
   10356            </summary> 
   10357        </member> 
   10358        <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Irrelevant"> 
   10359            <summary> 
   10360            Ei vÀliÀ suunnalla (kasvaa tai vÀhenee). 
   10361            </summary> 
   10362        </member> 
  1025510363        <member name="T:Jypeli.Meter"> 
  1025610364            <summary> 
   
  1030410412            <param name="value">Uusi arvo</param> 
  1030510413        </member> 
   10414        <member name="M:Jypeli.Meter`1.AddTrigger(`0,Jypeli.TriggerDirection,System.Action)"> 
   10415            <summary> 
   10416            LisÀÀ mittarille rajan, jonka yli mentÀessÀ laukaistaan aliohjelma. 
   10417            </summary> 
   10418            <param name="value">Mittarin arvo</param> 
   10419            <param name="direction">Suunta (TriggerDirection.Irrelevant, TriggerDirection.Up tai TriggerDirection.Down)</param> 
   10420            <param name="method">Aliohjelma, jota kutsutaan.</param> 
   10421        </member> 
   10422        <member name="M:Jypeli.Meter`1.RemoveTriggers(`0)"> 
   10423            <summary> 
   10424            Poistaa kaikki tietylle arvolle asetetut raja-arvotapahtumat. 
   10425            </summary> 
   10426            <param name="value">Arvo</param> 
   10427        </member> 
   10428        <member name="M:Jypeli.Meter`1.RemoveTriggers(System.Action)"> 
   10429            <summary> 
   10430            Poistaa kaikki raja-arvotapahtumat, jotka kutsuvat tiettyÀ aliohjelmaa. 
   10431            </summary> 
   10432            <param name="method">Aliohjelma</param> 
   10433        </member> 
   10434        <member name="M:Jypeli.Meter`1.ClearTriggers"> 
   10435            <summary> 
   10436            Poistaa kaikki raja-arvotapahtumat. 
   10437            </summary> 
   10438        </member> 
  1030610439        <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
  1030710440            <summary> 
   
  1033110464            </summary> 
  1033210465        </member> 
  10333         <member name="P:Jypeli.Meter`1.UpperAlertValue"> 
  10334             <summary> 
  10335             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  10336             Kun raja alittuu, laukeaa tapahtuma <c>LowerAlert</c>. 
  10337             </summary> 
  10338         </member> 
  10339         <member name="P:Jypeli.Meter`1.LowerAlertValue"> 
  10340             <summary> 
  10341             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  10342             Kun raja ylittyy, laukeaa tapahtuma <c>UpperAlert</c>. 
  10343             </summary> 
  10344         </member> 
  1034510466        <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
  1034610467            <summary> 
   
  1034810469            </summary> 
  1034910470        </member> 
  10350         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerAlert"> 
  10351             <summary> 
  10352             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysalarajan. 
  10353             </summary> 
  10354         </member> 
  10355         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperAlert"> 
  10356             <summary> 
  10357             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysylÀrajan. 
  10358             </summary> 
  10359         </member> 
  1036010471        <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
  1036110472            <summary> 
  10362             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
   10473            Tapahtuu, kun mittari saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
  1036310474            </summary> 
  1036410475        </member> 
  1036510476        <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
  1036610477            <summary> 
  10367             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
  10368             </summary> 
  10369         </member> 
  10370         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnChangeHandler"> 
   10478            Tapahtuu, kun mittari saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
   10479            </summary> 
   10480        </member> 
   10481        <member name="T:Jypeli.Meter`1.ChangeHandler"> 
  1037110482            <summary> 
  1037210483            Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
  10373             </summary> 
  10374         </member> 
  10375         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnAlertHandler"> 
  10376             <summary> 
  10377             Mittarin hÀlytystapahtumankÀsittelijÀ. 
  10378             </summary> 
  10379         </member> 
  10380         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnLimitHandler"> 
  10381             <summary> 
  10382             Mittarin ÀÀriarvotapahtumankÀsittelijÀ. 
  1038310484            </summary> 
  1038410485        </member> 
   
  1352413625            <returns>KentÀn ruudut kaksiulotteisessa taulukossa</returns> 
  1352513626        </member> 
   13627        <member name="P:Jypeli.TileMap.Tiles"> 
   13628            <summary> 
   13629            Ruutukartan merkkitaulukko 
   13630            </summary> 
   13631        </member> 
  1352613632        <member name="P:Jypeli.TileMap.Item(System.Char)"> 
  1352713633            <summary> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.