Ignore:
Timestamp:
2012-06-15 12:35:49 (8 years ago)
Author:
mijoliim
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.cs

  r3043 r3137  
  6767    Image rastiKuva = LoadImage("rasti"); 
  6868    Image sydanKuva = LoadImage("sydan"); 
  69  
  70     //TODO: Musiikit 
   69    Image lisariKuva = LoadImage("lisari"); 
  7170 
  7271    //TODO: Aaniefektit 
   
  8079    { 
  8180        SetWindowSize(720, 720, false); 
   81        MediaPlayer.Volume = 0.5; 
   82        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   83        MediaPlayer.Play("New-Type Airport"); 
  8284        alkuvalikko(); 
  8385    } 
   
  187189        Gravity = new Vector(0, -240); 
  188190 
  189         luoKentta("debug"); 
   191        luoKentta("kentta1", Color.DarkBlue, Color.Blue); 
  190192        lisaaNappaimet(); 
  191193        lisaaLaskuri(); 
   
  196198        Camera.StayInLevel = true; 
  197199    } 
  198     void luoKentta(string level) 
   200    void luoKentta(string level, Color vari1, Color vari2) 
  199201    { 
  200202        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(level); 
  201         kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
   203        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTasoVihr); 
   204        kentta.SetTileMethod('R', lisaaTasoRusk); 
   205        kentta.SetTileMethod('G', lisaaTasoHarm); 
  202206        kentta.SetTileMethod('^', lisaaPiikki1); 
  203207        kentta.SetTileMethod('V', lisaaPiikki2); 
   
  211215        kentta.SetTileMethod('>', nuoliTykkiOikea); 
  212216        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  213         Level.CreateBorders(); 
  214         Level.Background.CreateGradient(Color.DarkCyan, Color.Blue); 
   217        Level.CreateRightBorder(); 
   218        Level.CreateLeftBorder(); 
   219        Level.CreateBottomBorder(); 
   220        Level.CreateTopBorder(); 
   221        Level.Background.CreateGradient(vari1, vari2); 
  215222    } 
  216223    void kentanLataus() 
   
  221228 
  222229        lisaaLaskuri(); 
  223  
  224         if (kentanNumero == 1) luoKentta("debug"); 
  225         else if (kentanNumero == 2) luoKentta("debug2"); 
  226         else if (kentanNumero == 3) luoKentta("debug3"); 
   230        MediaPlayer.Play("New-Type Airport"); 
   231 
   232        if (kentanNumero == 1) luoKentta("kentta1", Color.DarkBlue, Color.Blue); 
   233        else if (kentanNumero == 2) luoKentta("kentta2", Color.Black, Color.DarkGray); 
   234        else if (kentanNumero == 3) luoKentta("kentta3", Color.DarkBlue, Color.DarkBlue); 
  227235        lisaaNappaimet(); 
  228236 
   
  233241    void maalissa(PhysicsObject maali, PhysicsObject kohde) 
  234242    { 
  235         if (kohde.Tag.ToString() == "") 
  236         { 
  237             kentanNumero = kentanNumero + 1; 
  238             kohde.Destroy(); 
  239             Timer.SingleShot(2, kentanLataus); 
  240         } 
   243            maali.Destroy(); 
   244            kentanNumero++; 
   245            kentanLataus(); 
  241246    } 
  242247 
  243248    //Tasot 
  244     void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  245     { 
  246         luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null); 
   249    void lisaaTasoVihr(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   250    { 
   251        luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null, Color.Green); 
   252    } 
   253    void lisaaTasoRusk(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   254    { 
   255        luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null, Color.Brown); 
   256    } 
   257    void lisaaTasoHarm(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   258    { 
   259        luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null, Color.Gray); 
  247260    } 
  248261    void tippuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  258271        luoLiikkuvaTaso(paikka, leveys, korkeus, "liikkuvaTaso2", 0, 15, null); 
  259272    } 
   273    void luoLiikkuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, double x, double y, Image kuva) 
   274    { 
   275        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   276        taso.Position = paikka; 
   277        taso.Color = Color.DarkGray; 
   278        taso.Image = kuva; 
   279        taso.Tag = tag; 
   280        Add(taso); 
   281        taso.Velocity = new Vector(x, y); 
   282        Timer ajastin = new Timer(); 
   283        ajastin.Interval = 2.1; 
   284        ajastin.Timeout += delegate { tasonLiikkuminen(taso, x, y); }; 
   285        ajastin.Start(); 
   286    } //Paljon parametreja :O 
   287    void luoPerusTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva, Color vari) 
   288    { 
   289        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   290        taso.Position = paikka; 
   291        taso.Color = vari; 
   292        taso.Image = kuva; 
   293        taso.Tag = tag; 
   294        Add(taso); 
   295    } 
   296    void luoTippuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva) 
   297    { 
   298        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   299        taso.Position = paikka; 
   300        taso.Color = Color.Black; 
   301        taso.Image = kuva; 
   302        AddCollisionHandler(taso, tippuvaTasoTormays); 
   303        taso.Tag = tag; 
   304        Add(taso, -1); 
   305    } 
  260306    void maali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  261307    { 
  262         PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   308        PhysicsObject maali = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   309        maali.Color = Color.Transparent; 
  263310        maali.Position = paikka; 
  264         maali.Color = Color.White; 
  265311        maali.Tag = "maali"; 
  266         AddCollisionHandler(maali, maalissa); 
   312        AddCollisionHandler(maali,"",maalissa); 
  267313        Add(maali); 
  268314    } 
   
  308354            Vector ammusSuunta = new Vector(100, 0); 
  309355 
  310             if (tykki.X <= jorma.X && tykki.X - 8*9 <= jorma.X && tykki.Top >= jorma.Y && tykki.Bottom <= jorma.Y) 
   356            if (tykki.X <= jorma.X && tykki.X + 8*9 >= jorma.X && tykki.Top >= jorma.Y && tykki.Bottom <= jorma.Y) 
  311357            { 
  312358                luoVihuAmmus(ammusSuunta, tykki); 
   
  363409        lisari.IgnoresCollisionResponse = true; 
  364410        lisari.Position = paikka; 
  365         lisari.Color = Color.LightGreen; 
   411        lisari.Image = lisariKuva; 
  366412        lisari.Tag = "1-Up"; 
  367413        AddCollisionHandler(lisari, lisarinSaanti); 
   
  430476        //Aseen ohjaus 
  431477        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
   478        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
   479        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
  432480        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää vasemmalle", new Vector(-1, 0)); 
  433         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
  434         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
  435481        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää oikealle", new Vector(1, 0)); 
  436482 
   
  450496        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", jorma, hyppyNopeus); 
  451497        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
   498        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
   499        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
  452500        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää vasemmalle", new Vector(-1, 0)); 
  453501        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää oikealle", new Vector(1, 0)); 
  454         ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
  455         ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
   502        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "x"); 
   503        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "x"); 
   504        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "ylos"); 
   505        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "alas"); 
  456506 
  457507        ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, reset, "Reset"); 
   
  463513    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  464514    { 
  465         hahmo.Jump(nopeus); 
   515        bool hyppy = hahmo.Jump(nopeus); 
   516        if (hyppy == true) hyppyAani.Play(); 
  466517    } 
  467518    void reset() 
   
  471522    void kuolema() 
  472523    { 
   524        MediaPlayer.Stop(); 
  473525        ControllerOne.Vibrate(10, 10, 10, 10, 0.3); 
  474526 
   
  498550        kuolinAnimaatio(new Vector(jorma.Position.X + 10, jorma.Position.Y - 10), new Vector(20, -20)); 
  499551    } 
   552    void kuolinAnimaatio(Vector paikka, Vector nopeus) 
   553    { 
   554        PhysicsObject pallo = PhysicsObject.CreateStaticObject(7, 7, Shape.Circle); 
   555        pallo.Position = paikka; 
   556        pallo.Velocity = nopeus; 
   557        pallo.Color = Color.White; 
   558        pallo.Tag = "kuolinAnimaatio"; 
   559        Timer ajastin = new Timer(); 
   560        ajastin.Interval = 0.001; 
   561        ajastin.Timeout += delegate { kuolinAnimaatio2(pallo); }; 
   562        ajastin.Start(); 
   563        Add(pallo, 3); 
   564    } 
   565    void kuolinAnimaatio2(PhysicsObject pallo) 
   566    { 
   567        if (pallo.Color == Color.White) pallo.Color = Color.Transparent; 
   568        else if (pallo.Color == Color.Transparent) pallo.Color = Color.White; 
   569    } 
  500570    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  501571    { 
   
  541611        taso.Velocity = new Vector(0, y); 
  542612 
  543     } 
  544  
  545     //Objektien (ei tappava) luonti 
  546     void luoLiikkuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, double x, double y, Image kuva) 
  547     { 
  548         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  549         taso.Position = paikka; 
  550         taso.Color = Color.DarkGray; 
  551         taso.Image = kuva; 
  552         taso.Tag = tag; 
  553         Add(taso); 
  554         taso.Velocity = new Vector(x, y); 
  555         Timer ajastin = new Timer(); 
  556         ajastin.Interval = 2.1; 
  557         ajastin.Timeout += delegate { tasonLiikkuminen(taso, x, y); }; 
  558         ajastin.Start(); 
  559     } //Paljon parametreja :O 
  560     void luoPerusTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva) 
  561     { 
  562         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  563         taso.Position = paikka; 
  564         taso.Color = Color.Green; 
  565         taso.Image = kuva; 
  566         taso.Tag = tag; 
  567         Add(taso); 
  568     } 
  569     void luoTippuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva) 
  570     { 
  571         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  572         taso.Position = paikka; 
  573         taso.Color = Color.Black; 
  574         taso.Image = kuva; 
  575         AddCollisionHandler(taso, tippuvaTasoTormays); 
  576         taso.Tag = tag; 
  577         Add(taso, -1); 
  578     } 
  579     void kuolinAnimaatio(Vector paikka, Vector nopeus) 
  580     { 
  581         PhysicsObject pallo = PhysicsObject.CreateStaticObject(7, 7, Shape.Circle); 
  582         pallo.Position = paikka; 
  583         pallo.Velocity = nopeus; 
  584         pallo.Color = Color.White; 
  585         Timer ajastin = new Timer(); 
  586         ajastin.Interval = 0.001; 
  587         ajastin.Timeout += delegate { kuolinAnimaatio2(pallo); }; 
  588         ajastin.Start(); 
  589         Add(pallo, 3); 
  590     } 
  591     void kuolinAnimaatio2(PhysicsObject pallo) 
  592     { 
  593         if (pallo.Color == Color.White) pallo.Color = Color.Transparent; 
  594         else if (pallo.Color == Color.Transparent) pallo.Color = Color.White; 
  595613    } 
  596614 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.