Changeset 3137 for 2012/24


Ignore:
Timestamp:
2012-06-15 12:35:49 (11 years ago)
Author:
mijoliim
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/MikkoL/JormaKalevi
Files:
11 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.cs

  r3043 r3137  
  6767    Image rastiKuva = LoadImage("rasti"); 
  6868    Image sydanKuva = LoadImage("sydan"); 
  69  
  70     //TODO: Musiikit 
   69    Image lisariKuva = LoadImage("lisari"); 
  7170 
  7271    //TODO: Aaniefektit 
   
  8079    { 
  8180        SetWindowSize(720, 720, false); 
   81        MediaPlayer.Volume = 0.5; 
   82        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   83        MediaPlayer.Play("New-Type Airport"); 
  8284        alkuvalikko(); 
  8385    } 
   
  187189        Gravity = new Vector(0, -240); 
  188190 
  189         luoKentta("debug"); 
   191        luoKentta("kentta1", Color.DarkBlue, Color.Blue); 
  190192        lisaaNappaimet(); 
  191193        lisaaLaskuri(); 
   
  196198        Camera.StayInLevel = true; 
  197199    } 
  198     void luoKentta(string level) 
   200    void luoKentta(string level, Color vari1, Color vari2) 
  199201    { 
  200202        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(level); 
  201         kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
   203        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTasoVihr); 
   204        kentta.SetTileMethod('R', lisaaTasoRusk); 
   205        kentta.SetTileMethod('G', lisaaTasoHarm); 
  202206        kentta.SetTileMethod('^', lisaaPiikki1); 
  203207        kentta.SetTileMethod('V', lisaaPiikki2); 
   
  211215        kentta.SetTileMethod('>', nuoliTykkiOikea); 
  212216        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  213         Level.CreateBorders(); 
  214         Level.Background.CreateGradient(Color.DarkCyan, Color.Blue); 
   217        Level.CreateRightBorder(); 
   218        Level.CreateLeftBorder(); 
   219        Level.CreateBottomBorder(); 
   220        Level.CreateTopBorder(); 
   221        Level.Background.CreateGradient(vari1, vari2); 
  215222    } 
  216223    void kentanLataus() 
   
  221228 
  222229        lisaaLaskuri(); 
  223  
  224         if (kentanNumero == 1) luoKentta("debug"); 
  225         else if (kentanNumero == 2) luoKentta("debug2"); 
  226         else if (kentanNumero == 3) luoKentta("debug3"); 
   230        MediaPlayer.Play("New-Type Airport"); 
   231 
   232        if (kentanNumero == 1) luoKentta("kentta1", Color.DarkBlue, Color.Blue); 
   233        else if (kentanNumero == 2) luoKentta("kentta2", Color.Black, Color.DarkGray); 
   234        else if (kentanNumero == 3) luoKentta("kentta3", Color.DarkBlue, Color.DarkBlue); 
  227235        lisaaNappaimet(); 
  228236 
   
  233241    void maalissa(PhysicsObject maali, PhysicsObject kohde) 
  234242    { 
  235         if (kohde.Tag.ToString() == "") 
  236         { 
  237             kentanNumero = kentanNumero + 1; 
  238             kohde.Destroy(); 
  239             Timer.SingleShot(2, kentanLataus); 
  240         } 
   243            maali.Destroy(); 
   244            kentanNumero++; 
   245            kentanLataus(); 
  241246    } 
  242247 
  243248    //Tasot 
  244     void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  245     { 
  246         luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null); 
   249    void lisaaTasoVihr(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   250    { 
   251        luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null, Color.Green); 
   252    } 
   253    void lisaaTasoRusk(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   254    { 
   255        luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null, Color.Brown); 
   256    } 
   257    void lisaaTasoHarm(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   258    { 
   259        luoPerusTaso(paikka, leveys, korkeus, "taso", null, Color.Gray); 
  247260    } 
  248261    void tippuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  258271        luoLiikkuvaTaso(paikka, leveys, korkeus, "liikkuvaTaso2", 0, 15, null); 
  259272    } 
   273    void luoLiikkuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, double x, double y, Image kuva) 
   274    { 
   275        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   276        taso.Position = paikka; 
   277        taso.Color = Color.DarkGray; 
   278        taso.Image = kuva; 
   279        taso.Tag = tag; 
   280        Add(taso); 
   281        taso.Velocity = new Vector(x, y); 
   282        Timer ajastin = new Timer(); 
   283        ajastin.Interval = 2.1; 
   284        ajastin.Timeout += delegate { tasonLiikkuminen(taso, x, y); }; 
   285        ajastin.Start(); 
   286    } //Paljon parametreja :O 
   287    void luoPerusTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva, Color vari) 
   288    { 
   289        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   290        taso.Position = paikka; 
   291        taso.Color = vari; 
   292        taso.Image = kuva; 
   293        taso.Tag = tag; 
   294        Add(taso); 
   295    } 
   296    void luoTippuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva) 
   297    { 
   298        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   299        taso.Position = paikka; 
   300        taso.Color = Color.Black; 
   301        taso.Image = kuva; 
   302        AddCollisionHandler(taso, tippuvaTasoTormays); 
   303        taso.Tag = tag; 
   304        Add(taso, -1); 
   305    } 
  260306    void maali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  261307    { 
  262         PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   308        PhysicsObject maali = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   309        maali.Color = Color.Transparent; 
  263310        maali.Position = paikka; 
  264         maali.Color = Color.White; 
  265311        maali.Tag = "maali"; 
  266         AddCollisionHandler(maali, maalissa); 
   312        AddCollisionHandler(maali,"",maalissa); 
  267313        Add(maali); 
  268314    } 
   
  308354            Vector ammusSuunta = new Vector(100, 0); 
  309355 
  310             if (tykki.X <= jorma.X && tykki.X - 8*9 <= jorma.X && tykki.Top >= jorma.Y && tykki.Bottom <= jorma.Y) 
   356            if (tykki.X <= jorma.X && tykki.X + 8*9 >= jorma.X && tykki.Top >= jorma.Y && tykki.Bottom <= jorma.Y) 
  311357            { 
  312358                luoVihuAmmus(ammusSuunta, tykki); 
   
  363409        lisari.IgnoresCollisionResponse = true; 
  364410        lisari.Position = paikka; 
  365         lisari.Color = Color.LightGreen; 
   411        lisari.Image = lisariKuva; 
  366412        lisari.Tag = "1-Up"; 
  367413        AddCollisionHandler(lisari, lisarinSaanti); 
   
  430476        //Aseen ohjaus 
  431477        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
   478        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
   479        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
  432480        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää vasemmalle", new Vector(-1, 0)); 
  433         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
  434         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
  435481        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää oikealle", new Vector(1, 0)); 
  436482 
   
  450496        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", jorma, hyppyNopeus); 
  451497        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
   498        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
   499        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
  452500        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää vasemmalle", new Vector(-1, 0)); 
  453501        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää oikealle", new Vector(1, 0)); 
  454         ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
  455         ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
   502        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "x"); 
   503        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "x"); 
   504        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "ylos"); 
   505        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "alas"); 
  456506 
  457507        ControllerOne.Listen(Button.LeftStick, ButtonState.Pressed, reset, "Reset"); 
   
  463513    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  464514    { 
  465         hahmo.Jump(nopeus); 
   515        bool hyppy = hahmo.Jump(nopeus); 
   516        if (hyppy == true) hyppyAani.Play(); 
  466517    } 
  467518    void reset() 
   
  471522    void kuolema() 
  472523    { 
   524        MediaPlayer.Stop(); 
  473525        ControllerOne.Vibrate(10, 10, 10, 10, 0.3); 
  474526 
   
  498550        kuolinAnimaatio(new Vector(jorma.Position.X + 10, jorma.Position.Y - 10), new Vector(20, -20)); 
  499551    } 
   552    void kuolinAnimaatio(Vector paikka, Vector nopeus) 
   553    { 
   554        PhysicsObject pallo = PhysicsObject.CreateStaticObject(7, 7, Shape.Circle); 
   555        pallo.Position = paikka; 
   556        pallo.Velocity = nopeus; 
   557        pallo.Color = Color.White; 
   558        pallo.Tag = "kuolinAnimaatio"; 
   559        Timer ajastin = new Timer(); 
   560        ajastin.Interval = 0.001; 
   561        ajastin.Timeout += delegate { kuolinAnimaatio2(pallo); }; 
   562        ajastin.Start(); 
   563        Add(pallo, 3); 
   564    } 
   565    void kuolinAnimaatio2(PhysicsObject pallo) 
   566    { 
   567        if (pallo.Color == Color.White) pallo.Color = Color.Transparent; 
   568        else if (pallo.Color == Color.Transparent) pallo.Color = Color.White; 
   569    } 
  500570    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  501571    { 
   
  541611        taso.Velocity = new Vector(0, y); 
  542612 
  543     } 
  544  
  545     //Objektien (ei tappava) luonti 
  546     void luoLiikkuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, double x, double y, Image kuva) 
  547     { 
  548         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  549         taso.Position = paikka; 
  550         taso.Color = Color.DarkGray; 
  551         taso.Image = kuva; 
  552         taso.Tag = tag; 
  553         Add(taso); 
  554         taso.Velocity = new Vector(x, y); 
  555         Timer ajastin = new Timer(); 
  556         ajastin.Interval = 2.1; 
  557         ajastin.Timeout += delegate { tasonLiikkuminen(taso, x, y); }; 
  558         ajastin.Start(); 
  559     } //Paljon parametreja :O 
  560     void luoPerusTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva) 
  561     { 
  562         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  563         taso.Position = paikka; 
  564         taso.Color = Color.Green; 
  565         taso.Image = kuva; 
  566         taso.Tag = tag; 
  567         Add(taso); 
  568     } 
  569     void luoTippuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, Image kuva) 
  570     { 
  571         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  572         taso.Position = paikka; 
  573         taso.Color = Color.Black; 
  574         taso.Image = kuva; 
  575         AddCollisionHandler(taso, tippuvaTasoTormays); 
  576         taso.Tag = tag; 
  577         Add(taso, -1); 
  578     } 
  579     void kuolinAnimaatio(Vector paikka, Vector nopeus) 
  580     { 
  581         PhysicsObject pallo = PhysicsObject.CreateStaticObject(7, 7, Shape.Circle); 
  582         pallo.Position = paikka; 
  583         pallo.Velocity = nopeus; 
  584         pallo.Color = Color.White; 
  585         Timer ajastin = new Timer(); 
  586         ajastin.Interval = 0.001; 
  587         ajastin.Timeout += delegate { kuolinAnimaatio2(pallo); }; 
  588         ajastin.Start(); 
  589         Add(pallo, 3); 
  590     } 
  591     void kuolinAnimaatio2(PhysicsObject pallo) 
  592     { 
  593         if (pallo.Color == Color.White) pallo.Color = Color.Transparent; 
  594         else if (pallo.Color == Color.Transparent) pallo.Color = Color.White; 
  595613    } 
  596614 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.csproj.Debug.cachefile

  r3043 r3137  
  1 Content\norsu.xnb 
  2 Content\tahti.xnb 
  3 Content\debug.xnb 
  4 Content\debug2.xnb 
  5 Content\debug3.xnb 
  61Content\rasti.xnb 
  72Content\sydan.xnb 
  8 Content\1-up.xnb 
  93Content\explosion.xnb 
  104Content\hurt.xnb 
   
  159Content\pelaajaIdle4.xnb 
  1610Content\pelaajaRun4.xnb 
   11Content\piikki1.xnb 
   12Content\piikki2.xnb 
  1713Content\jump.xnb 
  1814Content\shoot.xnb 
  19 Content\piikki1.xnb 
  20 Content\piikki2.xnb 
  21 Content\debug.txt 
  22 Content\debug2.txt 
  23 Content\debug3.txt 
   15Content\New-Type Airport.xnb 
   16Content\lisari.xnb 
   17Content\1-up.xnb 
   18Content\kentta1.xnb 
   19Content\kentta2.xnb 
   20Content\kentta3.xnb 
   21Content\New-Type Airport.wma 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3043 r3137  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
  7         <member name="T:Jypeli.ScoreList"> 
  8             <summary> 
  9             Parhaiden pisteiden lista. 
  10             </summary> 
  11         </member> 
  12         <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
  13             <summary> 
  14             Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
  15             </summary> 
  16             <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
  17         </member> 
  18         <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
  19             <summary> 
  20             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  21             </summary> 
  22         </member> 
  23         <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor"> 
  24             <summary> 
  25             Luo tyhjÀn, 10 sijan top-listan. 
  26             </summary> 
  27         </member> 
  28         <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double,System.String)"> 
  29             <summary> 
  30             Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
  31             </summary> 
  32             <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
  33             <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
  34             <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
  35             <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
  36         </member> 
  37         <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double)"> 
  38             <summary> 
  39             Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
  40             </summary> 
  41             <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
  42             <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
  43             <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
  44         </member> 
  45         <member name="M:Jypeli.ScoreList.Qualifies(System.Double)"> 
  46             <summary> 
  47             Tarkistaa, kelpaako tulos listalle. 
  48             </summary> 
  49             <param name="score">Tulos</param> 
  50             <returns>true jos tulos riitÀÀ listalle pÀÀsemiseksi, false jos ei.</returns> 
  51         </member> 
  52         <member name="M:Jypeli.ScoreList.Add(System.String,System.Double)"> 
  53             <summary> 
  54             LisÀÀ nimen ja pisteet listalle, jos tulos on tarpeeksi hyvÀ. 
  55             </summary> 
  56             <param name="name">Nimi.</param> 
  57             <param name="score">Pisteet.</param> 
  58             <returns>Pistesija, tai -1 jos tulos ei ole riittÀvÀ listalle pÀÀsemiseksi.</returns> 
  59         </member> 
  60         <member name="P:Jypeli.ScoreList.Count"> 
  61             <summary> 
  62             Kuinka monta nimeÀ listalle mahtuu. 
  63             </summary> 
  64         </member> 
  65         <member name="P:Jypeli.ScoreList.Item(System.Int32)"> 
  66             <summary> 
  67             Nimet ja pisteet. Indeksointi alkaa yhdestÀ. 
  68             <example> 
  69             string ykkosenNimi = Lista[1].Name; 
  70             double ykkosenPisteet = Lista[1].Score; 
  71             </example> 
  72             </summary> 
  73             <param name="position">Sijoitus listalla.</param> 
   7        <member name="T:Jypeli.Assets.CollisionHandler"> 
   8            <summary> 
   9            Kokoelma valmiita törmÀyksenkÀsittelijöitÀ. 
   10            </summary> 
   11        </member> 
   12        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyObject(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
   13            <summary> 
   14            Tuhoaa törmÀÀvÀn olion. 
   15            </summary> 
   16            <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   17            <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
   18        </member> 
   19        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyTarget(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
   20            <summary> 
   21            Tuhoaa olion johon törmÀtÀÀn. 
   22            </summary> 
   23            <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   24            <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
   25        </member> 
   26        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyBoth(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
   27            <summary> 
   28            Tuhoaa molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
   29            </summary> 
   30            <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   31            <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
   32        </member> 
   33        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeObject(System.Double,System.Boolean)"> 
   34            <summary> 
   35            RÀjÀyttÀÀ törmÀÀvÀn olion. 
   36            </summary> 
   37            <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
   38            <param name="destroyObject">Tuhotaanko törmÀÀvÀ olio</param> 
  7439            <returns></returns> 
  7540        </member> 
  76         <member name="P:Jypeli.ScoreList.Reverse"> 
  77             <summary> 
  78             KÀÀnteinen jÀrjestys, ts. pienempi tulos on parempi. 
  79             </summary> 
  80         </member> 
  81         <member name="E:Jypeli.ScoreList.Changed"> 
  82             <summary> 
  83             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  84             </summary> 
  85         </member> 
  86         <member name="T:Jypeli.ScoreItem"> 
  87             <summary> 
  88             Nimi ja pisteet. 
  89             </summary> 
  90         </member> 
  91         <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Name"> 
  92             <summary> 
  93             Nimi 
  94             </summary> 
  95         </member> 
  96         <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Score"> 
  97             <summary> 
  98             PistemÀÀrÀ 
  99             </summary> 
  100         </member> 
  101         <member name="M:Jypeli.ScoreItem.#ctor(System.String,System.Double)"> 
  102             <summary> 
  103             Luo uuden sijoituksen listalle. 
  104             </summary> 
  105             <param name="name">Nimi</param> 
  106             <param name="score">PistemÀÀrÀ.</param> 
  107         </member> 
  108         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateFromBitmap(System.Boolean[0:,0:])"> 
  109             <summary> 
  110             Takes a 2D Boolean array with a true value representing a collidable pixel and converts  
  111             it to an array of vertex that surrounds that bitmap. The bitmap should be a single piece  
  112             if there are many pieces it will only return the geometry of the first piece it comes  
  113             across. Make sure there are at least 3 pixels in a piece otherwise an exception will be  
  114             thrown (it wont be a polygon).  
  115             </summary> 
  116             <param name="bitmap">a bitmap to be converted. true means its collidable.</param> 
  117             <returns>A Vector2D[] representing the bitmap.</returns> 
  118         </member> 
  119         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateRectangle(System.Double,System.Double)"> 
  120             <summary> 
  121             creates vertexes that describe a Rectangle. 
  122             </summary> 
  123             <param name="width"></param> 
  124             <param name="height">The length of the Rectangle</param> 
  125             <returns>array of vectors the describe a rectangle</returns> 
  126         </member> 
  127         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetInertia(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  128             <summary> 
  129             Calculates the moment of inertia for a polygon 
  130             </summary> 
  131             <param name="vertexes"></param> 
  132             <returns>the moment of inertia</returns> 
  133         </member> 
  134         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetIntersection(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
  135             <summary> 
  136             INCOMPLETE! TODO: FINISH 
  137             </summary> 
  138             <param name="vertexes"></param> 
  139             <param name="radius"></param> 
   41        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeTarget(System.Double,System.Boolean)"> 
   42            <summary> 
   43            RÀjÀyttÀÀ olion johon törmÀtÀÀn. 
   44            </summary> 
   45            <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
   46            <param name="destroyObject">Tuhotaanko törmÀÀvÀ olio</param> 
  14047            <returns></returns> 
  14148        </member> 
  142         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
  143             <summary> 
  144             makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
  145             </summary> 
  146             <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
  147             <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
  148             <returns>The new vertexes.</returns> 
  149         </member> 
  150         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double,System.Boolean)"> 
  151             <summary> 
  152             makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
  153             </summary> 
  154             <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
  155             <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
  156             <param name="loop">if it should check the distance between the first and last vertex.</param> 
  157             <returns>The new vertexes.</returns> 
  158         </member> 
  159         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  160             <summary> 
  161             Reduces a Polygon's number of vertexes. 
  162             </summary> 
  163             <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
  164             <returns>The reduced vertexes.</returns> 
  165         </member> 
  166         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
  167             <summary> 
  168             Reduces a Polygon's number of vertexes. 
  169             </summary> 
  170             <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
  171             <param name="areaTolerance"> 
  172             The amount the removal of a vertex is allowed to change the area of the polygon. 
  173             (Setting this value to 0 will reverse what the Subdivide method does)  
  174             </param> 
  175             <returns>The reduced vertexes.</returns> 
  176         </member> 
  177         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  178             <summary> 
  179             Calculates the area of a polygon. 
  180             </summary> 
  181             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  182             <returns>The area.</returns> 
  183         </member> 
  184         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  185             <summary> 
  186             Calculates the Centroid of a polygon. 
  187             </summary> 
  188             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  189             <returns>The Centroid of a polygon.</returns> 
  190             <remarks> 
  191             This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
  192             </remarks> 
  193         </member> 
  194         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CenterVertexes(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
  195             <summary> 
  196             repositions the polygon so the Centroid is the origin. 
  197             </summary> 
  198             <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
  199             <returns>The vertexes of the polygon with the Centroid as the Origin.</returns> 
  200         </member> 
  201         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.OneWayPlatformIgnorer"> 
  202             <summary> 
  203             this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
  204             </summary> 
  205         </member> 
  206         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer"> 
  207             <summary> 
  208             Base class for Collision Ignorers to impliment. 
  209             </summary> 
  210         </member> 
  211         <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer.IsInverted"> 
  212             <summary> 
  213             Get and sets if the result of this ignorer is inverted. 
  214             </summary> 
  215         </member> 
  216         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupedOneWayPlatformIgnorer"> 
  217             <summary> 
  218             this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
  219             </summary> 
  220         </member> 
  221         <member name="T:Jypeli.Image"> 
  222             <summary> 
  223             Kuva. 
  224             </summary> 
  225         </member> 
  226         <member name="M:Jypeli.Image.GetData(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  227             <summary> 
  228             Kuvan pikselit Color-taulukkona 
  229             </summary> 
  230             <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  231             <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  232             <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
  233             <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
  234             <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
  235         </member> 
  236         <member name="M:Jypeli.Image.SetData(Jypeli.Color[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  237             <summary> 
  238             Asettaa kuvan pikselit Color-taulukosta 
  239             </summary> 
  240             <param name="bmp">taulukko josta pikseleitÀ otetaan</param> 
  241             <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  242             <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  243             <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
  244             <param name="h">lueen korkaus johon kopioidaan</param> 
  245             <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
  246         </member> 
  247         <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUInt(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  248             <summary> 
  249             Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[,] -taulukkona 
  250             </summary> 
  251             <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  252             <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  253             <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
  254             <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
  255             <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
  256         </member> 
  257         <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUIntAA(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  258             <summary> 
  259             Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[][] -taulukkona 
  260             </summary> 
  261             <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  262             <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  263             <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
  264             <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
  265             <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
  266         </member> 
  267         <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  268             <summary> 
  269             Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
  270             </summary> 
  271             <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
  272             <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  273             <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  274             <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
  275             <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
  276         </member> 
  277         <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[][],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  278             <summary> 
  279             Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
  280             </summary> 
  281             <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
  282             <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  283             <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
  284             <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
  285             <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
  286         </member> 
  287         <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
  288             <summary> 
  289             Luo uuden kuvan. 
  290             </summary> 
  291             <param name="width">Kuvan leveys</param> 
  292             <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
  293             <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
  294         </member> 
  295         <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Color)"> 
  296             <summary> 
  297             Luo uuden kuvan. 
  298             </summary> 
  299             <param name="width">Kuvan leveys</param> 
  300             <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
  301             <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
  302         </member> 
  303         <member name="M:Jypeli.Image.InvalidateAsset"> 
  304             <summary> 
  305             Tekee uuden lokaalin instanssin kuvan tekstuurista ja poistaa 
  306             viitteen assettiin josta kuva on luotu. 
  307             Kutsu tÀtÀ metodia aina kun kuvan dataa muutetaan. 
  308             </summary> 
  309         </member> 
  310         <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(System.String)"> 
  311             <summary> 
  312             Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
  313             Content-projektiin. 
  314             </summary> 
  315             <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
  316         </member> 
  317         <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(Jypeli.StorageFile)"> 
  318             <summary> 
  319             Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
  320             Content-projektiin. 
  321             </summary> 
  322             <param name="path">Tiedosto.</param> 
  323         </member> 
  324         <member name="M:Jypeli.Image.FromStream(System.IO.Stream)"> 
  325             <summary> 
  326             Lataa kuvan tiedostovirrasta. 
  327             </summary> 
  328             <param name="stream"></param> 
   49        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeBoth(System.Double,System.Boolean)"> 
   50            <summary> 
   51            RÀjÀyttÀÀ molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
   52            RÀjÀhdys tulee olioiden törmÀyskohtaan. 
   53            </summary> 
   54            <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
   55            <param name="destroyObject">Tuhotaanko oliot samalla</param> 
  32956            <returns></returns> 
  33057        </member> 
  331         <member name="M:Jypeli.Image.CreateStarSky(System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  332             <summary> 
  333             Luo tÀhtitaivaskuvan. 
  334             </summary> 
  335             <param name="width">Tekstuurin leveys.</param> 
  336             <param name="height">Tekstuurin korkeus.</param> 
  337             <param name="stars">TÀhtien mÀÀrÀ.</param> 
  338             <returns>Tekstuuri.</returns> 
  339         </member> 
  340         <member name="M:Jypeli.Image.FromText(System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
  341             <summary> 
  342             Luo kuvan tekstistÀ. 
  343             </summary> 
  344             <param name="text">Teksti josta kuva luodaan</param> 
  345             <param name="font">Fontti</param> 
  346             <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
  347             <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
  348             <returns>Teksti kuvana</returns> 
  349         </member> 
  350         <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Vector,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
  351             <summary> 
  352             PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle. 
  353             </summary> 
  354             <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
  355             <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
  356             <param name="position">Piirtokohta (origo keskellÀ kuvaa)</param> 
  357             <param name="font">Fontti</param> 
  358             <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
  359             <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
  360             <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
  361         </member> 
  362         <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color)"> 
  363             <summary> 
  364             PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle keskelle kuvaa. 
  365             </summary> 
  366             <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
  367             <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
  368             <param name="font">Fontti</param> 
  369             <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
  370             <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
  371         </member> 
  372         <member name="M:Jypeli.Image.FromGradient(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
  373             <summary> 
  374             Luo pystysuuntaisen liukuvÀritetyn kuvan. 
  375             </summary> 
  376             <param name="imageWidth">kuvan leveys.</param> 
  377             <param name="imageHeight">kuvan korkeus.</param> 
  378             <param name="lowerColor">Alareunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
  379             <param name="upperColor">YlÀreunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
  380             <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
  381         </member> 
  382         <member name="M:Jypeli.Image.FromColor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
  383             <summary> 
  384             Luo yksivÀrisen kuvan. 
  385             </summary> 
  386             <param name="imageWidth">Kuvan leveys.</param> 
  387             <param name="imageHeight">Kuvan korkeus.</param> 
  388             <param name="color">Kuvan vÀri.</param> 
  389             <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
  390         </member> 
  391         <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image)"> 
  392             <summary> 
  393             Peilaa kuvan X-suunnassa. 
  394             </summary> 
  395             <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
  396             <returns>Peilattu kuva.</returns> 
  397         </member> 
  398         <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image[])"> 
  399             <summary> 
  400             Peilaa kuvat X-suunnassa. 
  401             </summary> 
  402             <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
  403             <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
  404         </member> 
  405         <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image)"> 
  406             <summary> 
  407             Peilaa kuvan Y-suunnassa. 
  408             </summary> 
  409             <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
  410             <returns>Peilattu kuva.</returns> 
  411         </member> 
  412         <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image[])"> 
  413             <summary> 
  414             Peilaa kuvat Y-suunnassa. 
  415             </summary> 
  416             <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
  417             <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
  418         </member> 
  419         <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image,Jypeli.Color)"> 
  420             <summary> 
  421             VÀrittÀÀ kuvan. 
  422             </summary> 
  423             <param name="image">VÀritettÀvÀ kuva.</param> 
  424             <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
  425             <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
  426         </member> 
  427         <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image[],Jypeli.Color)"> 
  428             <summary> 
  429             VÀrittÀÀ kuvat. 
  430             </summary> 
  431             <param name="images">VÀritettÀvÀt kuvat.</param> 
  432             <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
  433             <returns>VÀritetyt kuvat.</returns> 
  434         </member> 
  435         <member name="M:Jypeli.Image.AsJpeg"> 
  436             <summary> 
  437             Palauttaa kuvan jpeg-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
  438             DataStorage.Export -metodilla. 
  439             </summary> 
   58        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddMeterValue(Jypeli.IntMeter,System.Int32)"> 
   59            <summary> 
   60            LisÀÀ mittarin arvoa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
   61            Voit myös vÀhentÀÀ kÀyttÀmÀllÀ negatiivista lukua. 
   62            </summary> 
   63            <param name="meter">Mittari</param> 
   64            <param name="value">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  44065            <returns></returns> 
  44166        </member> 
  442         <member name="M:Jypeli.Image.AsPng"> 
  443             <summary> 
  444             Palauttaa kuvan png-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
  445             DataStorage.Export -metodilla. 
  446             </summary> 
   67        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddMeterValue(Jypeli.DoubleMeter,System.Double)"> 
   68            <summary> 
   69            LisÀÀ mittarin arvoa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
   70            Voit myös vÀhentÀÀ kÀyttÀmÀllÀ negatiivista lukua. 
   71            </summary> 
   72            <param name="meter">Mittari</param> 
   73            <param name="value">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  44774            <returns></returns> 
  44875        </member> 
  449         <member name="P:Jypeli.Image.Width"> 
  450             <summary> 
  451             Leveys pikseleinÀ. 
  452             </summary> 
  453         </member> 
  454         <member name="P:Jypeli.Image.Height"> 
  455             <summary> 
  456             Korkeus pikseleinÀ. 
  457             </summary> 
  458         </member> 
  459         <member name="P:Jypeli.Image.Name"> 
  460             <summary> 
  461             Nimi. 
  462             </summary> 
  463         </member> 
  464         <member name="T:Jypeli.Effects.ExplosionSystem"> 
  465             <summary> 
  466             JÀrjestelmÀ rÀjÀhdyksille 
  467             </summary> 
  468         </member> 
  469         <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
  470             <summary> 
  471             JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
   76        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.HitObject(Jypeli.Vector)"> 
   77            <summary> 
   78            Lyö törmÀÀvÀÀ oliota vektorin mÀÀrÀÀmÀllÀ suunnalla ja voimalla. 
   79            </summary> 
   80            <param name="impulse">Impulssi (massa * nopeus)</param> 
   81            <returns></returns> 
   82        </member> 
   83        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.HitTarget(Jypeli.Vector)"> 
   84            <summary> 
   85            Lyö oliota johon törmÀtÀÀn vektorin mÀÀrÀÀmÀllÀ suunnalla ja voimalla. 
   86            </summary> 
   87            <param name="impulse">Impulssi (massa * nopeus)</param> 
   88            <returns></returns> 
   89        </member> 
   90        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.PlaySound(System.String)"> 
   91            <summary> 
   92            Soittaa ÀÀniefektin. 
   93            </summary> 
   94            <param name="soundEffectName">ÄÀniefekitin nimi</param> 
   95            <returns></returns> 
   96        </member> 
   97        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddEffectOnObject(Jypeli.Effects.ExplosionSystem,System.Int32)"> 
   98            <summary> 
   99            LisÀÀ efektin törmÀÀvÀn olion kohdalle. 
   100            </summary> 
   101            <param name="expSystem">EfektijÀrjestelmÀ</param> 
   102            <param name="numParticles">Kuinka monta partikkelia laitetaan</param> 
   103            <returns></returns> 
   104        </member> 
   105        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddEffectOnTarget(Jypeli.Effects.ExplosionSystem,System.Int32)"> 
   106            <summary> 
   107            LisÀÀ efektin sen olion kohdalle, johon törmÀtÀÀn. 
   108            </summary> 
   109            <param name="expSystem">EfektijÀrjestelmÀ</param> 
   110            <param name="numParticles">Kuinka monta partikkelia laitetaan</param> 
   111            <returns></returns> 
   112        </member> 
   113        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.IncreaseObjectSize(System.Double,System.Double)"> 
   114            <summary> 
   115            Kasvattaa törmÀÀvÀn olion kokoa (tai pienentÀÀ negatiivisilla arvoilla) 
   116            </summary> 
   117            <param name="width">Leveyden muutos</param> 
   118            <param name="height">Korkeuden muutos</param> 
   119            <returns></returns> 
   120        </member> 
   121        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.IncreaseTargetSize(System.Double,System.Double)"> 
   122            <summary> 
   123            Kasvattaa kohdeolion kokoa (tai pienentÀÀ negatiivisilla arvoilla) 
   124            </summary> 
   125            <param name="width">Leveyden muutos</param> 
   126            <param name="height">Korkeuden muutos</param> 
   127            <returns></returns> 
   128        </member> 
   129        <member name="T:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates"> 
   130            <summary> 
   131            SisÀltÀÀ funktioita, joilla fysiikkaoliolle voidaan asettaa tiettyÀ tarkoitusta varten 
   132            optimoidut ominaisuudet. 
   133            </summary> 
   134        </member> 
   135        <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyRampRight(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
   136            <summary> 
   137            Optimoi fysiikkaominaisuudet rampille, jonka pÀÀltÀ sivulta kuvattu 
   138            auto voi ajaa. 
   139            </summary> 
   140            <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
   141            <param name="wheelDiameter">Auton pyörÀn halkaisija.</param> 
   142        </member> 
   143        <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyRampLeft(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
   144            <summary> 
   145            Optimoi fysiikkaominaisuudet rampille, jonka pÀÀltÀ sivulta kuvattu 
   146            auto voi ajaa. 
   147            </summary> 
   148            <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
   149            <param name="wheelDiameter">Auton pyörÀn halkaisija.</param> 
   150        </member> 
   151        <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyStackableBox(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
   152            <summary> 
   153            Optimoi fysiikkaominaisuudet laatikolle, joita pinotaan monta pÀÀllekkÀin, 
   154            niin ettÀ ne pysyvÀt mahdollisimman vakaina. 
   155            </summary> 
   156            <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
   157            <param name="minBoxWidth">PienimmÀn samassa pinossa olevan laatikon koko.</param> 
   158        </member> 
   159        <member name="T:PlatformCharacter2"> 
   160            <summary> 
   161            Tasohyppelypelin hahmo. Voi liikkua ja hyppiÀ. LisÀksi sillÀ voi olla ase. 
   162            </summary> 
   163        </member> 
   164        <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
   165            <summary> 
   166            Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
   167            Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
  472168            </summary> 
  473169        </member> 
   
  734430            </summary> 
  735431        </member> 
   432        <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
   433            <summary> 
   434            Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
   435            </summary> 
   436            <param name="file"></param> 
   437        </member> 
  736438        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  737439            <summary> 
   
  808510            <returns></returns> 
  809511        </member> 
  810         <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
  811             <summary> 
  812             Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
  813             </summary> 
  814             <param name="file"></param> 
  815         </member> 
  816         <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
  817             <summary> 
  818             Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
  819             </summary> 
  820         </member> 
  821         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  822             <summary> 
  823             Alustaa uuden peliolion. 
  824             </summary> 
  825             <param name="width">Leveys.</param> 
  826             <param name="height">Korkeus.</param> 
  827         </member> 
  828         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  829             <summary> 
  830             Alustaa uuden peliolion. 
  831             </summary> 
  832             <param name="width">Leveys.</param> 
  833             <param name="height">Korkeus.</param> 
  834             <param name="shape">Muoto.</param> 
  835         </member> 
  836         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  837             <summary> 
  838             Alustaa uuden peliolion. 
  839             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  840             </summary> 
  841             <param name="animation">Kuva</param> 
  842         </member> 
  843         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  844             <summary> 
  845             Alustaa widgetin. 
  846             </summary> 
  847         </member> 
  848         <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
  849             <summary> 
  850             Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
  851             arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
  852             <see cref="!:IsUpdated"/> 
  853             </summary> 
  854             <param name="time">Peliaika.</param> 
  855         </member> 
  856512        <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
  857513            <summary> 
   
  872528            </param> 
  873529        </member> 
  874         <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
  875             <summary> 
  876             Olion lapsioliot. Saa muuttaa. 
  877             </summary> 
  878         </member> 
  879         <member name="P:Jypeli.GameObject.ObjectCount"> 
  880             <summary> 
  881             Olion lapsiolioiden lukumÀÀrÀ. 
  882             Kuten Objects.Count, mutta optimoitu. 
  883             </summary> 
  884         </member> 
  885         <member name="P:Jypeli.GameObject.IsAddedToGame"> 
  886             <summary> 
  887             Onko olio lisÀtty peliin. 
  888             </summary> 
  889         </member> 
  890         <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
  891             <summary> 
  892             Olion koko pelimaailmassa. 
  893             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  894             </summary> 
  895         </member> 
  896         <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
  897             <summary> 
  898             Olion kulma tai rintamasuunta. 
  899             Nolla = osoittaa oikealle. 
  900             </summary>       
  901         </member> 
  902         <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
  903             <summary> 
  904             Olion muoto. 
  905             </summary> 
  906         </member> 
  907         <member name="P:Jypeli.GameObject.ShapeString"> 
  908             <summary> 
  909             Olion muoto merkkijonona (kenttÀeditorin kÀyttöön) 
  910             </summary> 
  911         </member> 
  912         <member name="P:Jypeli.GameObject.HorizontalSizing"> 
  913             <summary> 
  914             Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
  915             asettelijan sisÀllÀ. 
  916             </summary> 
  917         </member> 
  918         <member name="P:Jypeli.GameObject.VerticalSizing"> 
  919             <summary> 
  920             Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
  921             asettelijan sisÀllÀ. 
  922             </summary> 
  923         </member> 
  924         <member name="P:Jypeli.GameObject.PreferredSize"> 
  925             <summary> 
  926             Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
  927             pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  928             </summary> 
  929         </member> 
  930         <member name="P:Jypeli.GameObject.Layout"> 
  931             <summary> 
  932             Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
  933             </summary> 
   530        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   531            <summary> 
   532            Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
   533            </summary> 
   534        </member> 
   535        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   536            <summary> 
   537            Alustaa uuden peliolion. 
   538            </summary> 
   539            <param name="width">Leveys.</param> 
   540            <param name="height">Korkeus.</param> 
   541        </member> 
   542        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   543            <summary> 
   544            Alustaa uuden peliolion. 
   545            </summary> 
   546            <param name="width">Leveys.</param> 
   547            <param name="height">Korkeus.</param> 
   548            <param name="shape">Muoto.</param> 
   549        </member> 
   550        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   551            <summary> 
   552            Alustaa uuden peliolion. 
   553            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   554            </summary> 
   555            <param name="animation">Kuva</param> 
   556        </member> 
   557        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   558            <summary> 
   559            Alustaa widgetin. 
   560            </summary> 
   561        </member> 
   562        <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
   563            <summary> 
   564            Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
   565            arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
   566            <see cref="!:IsUpdated"/> 
   567            </summary> 
   568            <param name="time">Peliaika.</param> 
  934569        </member> 
  935570        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
   
  966601            </remarks> 
  967602        </member> 
  968         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeIn(System.Double)"> 
  969             <summary> 
  970             Efekti tulee nÀkyviin tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  971             </summary> 
  972             <param name="timeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti on nÀkyvÀ</param> 
  973         </member> 
  974         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeOut(System.Double)"> 
  975             <summary> 
  976             Efekti hiipuu nÀkyvistÀ tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  977             </summary> 
  978             <param name="TimeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti katoaa</param> 
  979         </member> 
  980         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
  981             <summary> 
  982             Muodostaja 
  983             </summary> 
  984             <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
  985             <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
  986         </member> 
  987         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
  988             <summary> 
  989             Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
  990             TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
  991             </summary> 
  992         </member> 
  993         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  994             <summary> 
  995             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  996             </summary> 
  997             <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
  998             <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
  999             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  1000         </member> 
  1001         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(Jypeli.Vector,System.Int32)"> 
  1002             <summary> 
  1003             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  1004             </summary> 
  1005             <param name="position">Paikka.</param> 
  1006             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  1007         </member> 
  1008         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
  1009             <summary> 
  1010             Antaa satunnaisen suunnan 
  1011             </summary> 
  1012             <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1013         </member> 
  1014         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  1015             <summary> 
  1016             Alustaa yhden partikkelin 
  1017             </summary> 
  1018             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  1019             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  1020         </member> 
  1021         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
  1022             <summary> 
  1023             Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
  1024             </summary> 
  1025             <param name="time">Gametime</param> 
  1026         </member> 
  1027         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ParticleImage"> 
  1028             <summary> 
  1029             YksittÀisen partikkelin kuva. 
  1030             </summary> 
  1031         </member> 
  1032         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.OuterParticleImage"> 
  1033             <summary> 
  1034             Partikkelin toissijainen kuva. Jos <c>null</c> niin kÀytetÀÀn vain yhtÀ kuvaa. 
  1035             </summary> 
  1036         </member> 
  1037         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
  1038             <summary> 
  1039             Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  1040             </summary> 
  1041         </member> 
  1042         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
  1043             <summary> 
  1044             Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  1045             </summary> 
  1046         </member> 
  1047         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
  1048             <summary> 
  1049             MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
  1050             </summary> 
  1051         </member> 
  1052         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
  1053             <summary> 
  1054             Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  1055             </summary> 
  1056         </member> 
  1057         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
  1058             <summary> 
  1059             Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  1060             </summary> 
  1061         </member> 
  1062         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
  1063             <summary> 
  1064             Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
  1065             </summary> 
  1066         </member> 
  1067         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
  1068             <summary> 
  1069             Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
  1070             </summary> 
  1071         </member> 
  1072         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
  1073             <summary> 
  1074             Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  1075             </summary> 
  1076         </member> 
  1077         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
  1078             <summary> 
  1079             Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  1080             </summary> 
  1081         </member> 
  1082         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
  1083             <summary> 
  1084             Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  1085             </summary> 
  1086         </member> 
  1087         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
  1088             <summary> 
  1089             Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  1090             </summary> 
  1091         </member> 
  1092         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
  1093             <summary> 
  1094             Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  1095             </summary> 
  1096         </member> 
  1097         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
  1098             <summary> 
  1099             Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  1100             </summary> 
  1101         </member> 
  1102         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AlphaAmount"> 
  1103             <summary> 
  1104             Efektin lÀpinÀkyvyyskerroin (0.0-1.0) 
  1105             </summary> 
  1106         </member> 
  1107         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.IgnoreWind"> 
  1108             <summary> 
  1109             Vaikuttaako efektiin tuuli 
  1110             </summary> 
  1111         </member> 
  1112         <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
  1113             <summary> 
  1114             RÀjÀhdys, jonka tekstuuria ja maksimipartikkeleiden mÀÀrÀÀ voi vaihtaa 
  1115             </summary> 
  1116             <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
  1117             <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mahdollinen mÀÀrÀ partikkeleita joita jÀrjestelmÀ voi kÀyttÀÀ</param> 
  1118         </member> 
  1119         <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticles"> 
  1120             <summary> 
  1121             MÀÀritetÀÀn oletusarvot efektille 
  1122             </summary> 
  1123         </member> 
  1124         <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  1125             <summary> 
  1126             Alustetaan partikkeli vastaamaan rÀjÀhdyksen partikkelia 
  1127             </summary> 
  1128             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  1129             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  1130         </member> 
  1131         <member name="T:Jypeli.Color"> 
  1132             <summary> 
  1133             VÀri. 
  1134             </summary> 
  1135         </member> 
  1136         <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Byte,System.Byte,System.Byte,System.Byte)"> 
  1137             <summary> 
  1138             Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi 
  1139             </summary> 
  1140             <param name="r">vÀrin punainen osuus (0-255)</param> 
  1141             <param name="g">vÀrin vihreÀ osuus (0-255)</param> 
  1142             <param name="b">vÀrin sininen osuus (0-255)</param> 
  1143             <param name="a">alpha-arvo (0-255)</param> 
  1144             <returns></returns> 
  1145         </member> 
  1146         <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
  1147             <summary> 
  1148             Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi 
  1149             </summary> 
  1150             <param name="r">vÀrin punainen osuus (0-255)</param> 
  1151             <param name="g">vÀrin vihreÀ osuus (0-255)</param> 
  1152             <param name="b">vÀrin sininen osuus (0-255)</param> 
  1153             <param name="a">alpha-arvo (0-255)</param> 
  1154             <returns></returns> 
  1155         </member> 
  1156         <member name="M:Jypeli.Color.GetAlpha(System.UInt32)"> 
  1157             <summary> 
  1158             Ottaa kokonaisluvusta alpha-arvon 
  1159             </summary> 
  1160             <param name="c">luku josta otetaan</param> 
  1161             <returns>Alpha-arvo</returns> 
  1162         </member> 
  1163         <member name="M:Jypeli.Color.GetAlpha(System.Int32)"> 
  1164             <summary> 
  1165             Ottaa kokonaisluvusta alpha-arvon 
  1166             </summary> 
  1167             <param name="c">luku josta otetaan</param> 
  1168             <returns>Alpha-arvo</returns> 
  1169         </member> 
  1170         <member name="M:Jypeli.Color.GetRed(System.UInt32)"> 
  1171             <summary> 
  1172             Ottaa kokonaisluvusta punaisen vÀrin 
  1173             </summary> 
  1174             <param name="c">luku josta otetaan</param> 
  1175             <returns>punaisen osuus</returns> 
  1176         </member> 
  1177         <member name="M:Jypeli.Color.GetGreen(System.UInt32)"> 
  1178             <summary> 
  1179             Ottaa kokonaisluvusta vihreÀn vÀrin 
  1180             </summary> 
  1181             <param name="c">luku josta otetaan</param> 
  1182             <returns>vihreÀn osuus</returns> 
  1183         </member> 
  1184         <member name="M:Jypeli.Color.GetBlue(System.UInt32)"> 
  1185             <summary> 
  1186             Ottaa kokonaisluvusta sinisen vÀrin 
  1187             </summary> 
  1188             <param name="c">luku josta otetaan</param> 
  1189             <returns>sinisen osuus</returns> 
  1190         </member> 
  1191         <member name="M:Jypeli.Color.IntToColor(System.Int32)"> 
  1192             <summary> 
  1193             Tekee kokonaisluvusta vÀrin 
  1194             </summary> 
  1195             <param name="c">ARGB-arvon sisÀltÀvÀ kokonaisluku</param> 
  1196             <returns></returns> 
  1197         </member> 
  1198         <member name="M:Jypeli.Color.UIntToColor(System.UInt32)"> 
  1199             <summary> 
  1200             Tekee kokonaisluvusta vÀrin 
  1201             </summary> 
  1202             <param name="c">ARGB-arvon sisÀltÀvÀ kokonaisluku</param> 
  1203             <returns></returns> 
  1204         </member> 
  1205         <member name="M:Jypeli.Color.ToInt"> 
  1206             <summary> 
  1207             Muuttaa vÀrin ARGB-kokonaisluvuksi 
  1208             </summary> 
  1209             <returns></returns> 
  1210         </member> 
  1211         <member name="M:Jypeli.Color.ToUInt"> 
  1212             <summary> 
  1213             Muuttaa vÀrin ARGB-kokonaisluvuksi 
  1214             </summary> 
  1215             <returns></returns> 
  1216         </member> 
  1217         <member name="M:Jypeli.Color.ToString"> 
  1218             <summary> 
  1219             Palautetaan vÀri heksamerkkijonona 
  1220             </summary> 
  1221             <returns></returns> 
  1222         </member> 
  1223         <member name="M:Jypeli.Color.Darker(Jypeli.Color,System.Int32)"> 
  1224             <summary> 
  1225             Antaa tummemman vÀrin. VÀhentaa jokaista kolmea osavÀriÀ arvon <c>howMuch</c> 
  1226             verran. 
  1227             </summary> 
  1228             <param name="c">AlkuperÀinen vÀri.</param> 
  1229             <param name="howMuch">Kuinka paljon tummempi (positiivinen luku).</param> 
  1230             <returns>Tummempi vÀri.</returns> 
  1231         </member> 
  1232         <member name="M:Jypeli.Color.Lighter(Jypeli.Color,System.Int32)"> 
  1233             <summary> 
  1234             Antaa kirkkaamman vÀrin. Kasvattaa jokaista kolmea osavÀriÀ arvon <c>howMuch</c> 
  1235             verran. 
  1236             </summary> 
  1237             <param name="c">AlkuperÀinen vÀri.</param> 
  1238             <param name="howMuch">Kuinka paljon vaaleampi.</param> 
  1239             <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  1240         </member> 
  1241         <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
  1242             <summary> 
  1243             Tuhkanharmaa. 
  1244             </summary> 
  1245         </member> 
  1246         <member name="F:Jypeli.Color.Aqua"> 
  1247             <summary> 
  1248             Vedensininen. 
  1249             </summary> 
  1250         </member> 
  1251         <member name="F:Jypeli.Color.Aquamarine"> 
  1252             <summary> 
  1253             Akvamariini. 
  1254             </summary> 
  1255         </member> 
  1256         <member name="F:Jypeli.Color.Azure"> 
  1257             <summary> 
  1258             Asuurinsininen. 
  1259             </summary> 
  1260         </member> 
  1261         <member name="F:Jypeli.Color.Beige"> 
  1262             <summary> 
  1263             Beessi. 
  1264             </summary> 
  1265         </member> 
  1266         <member name="F:Jypeli.Color.Black"> 
  1267             <summary> 
  1268             Musta 
  1269             </summary> 
  1270         </member> 
  1271         <member name="F:Jypeli.Color.Blue"> 
  1272             <summary> 
  1273             Sininen. 
  1274             </summary> 
  1275         </member> 
  1276         <member name="F:Jypeli.Color.BlueGray"> 
  1277             <summary> 
  1278             Siniharmaa. 
  1279             </summary> 
  1280         </member> 
  1281         <member name="F:Jypeli.Color.Brown"> 
  1282             <summary> 
  1283             Ruskea. 
  1284             </summary> 
  1285         </member> 
  1286         <member name="F:Jypeli.Color.Crimson"> 
  1287             <summary> 
  1288             Karmiininpunainen. 
  1289             </summary> 
  1290         </member> 
  1291         <member name="F:Jypeli.Color.Cyan"> 
  1292             <summary> 
  1293             Syaani. 
  1294             </summary> 
  1295         </member> 
  1296         <member name="F:Jypeli.Color.Charcoal"> 
  1297             <summary> 
  1298             Hiilenmusta. 
  1299             </summary> 
  1300         </member> 
  1301         <member name="F:Jypeli.Color.DarkBrown"> 
  1302             <summary> 
  1303             Tumma ruskea. 
  1304             </summary> 
  1305         </member> 
  1306         <member name="F:Jypeli.Color.DarkBlue"> 
  1307             <summary> 
  1308             Tumma sininen. 
  1309             </summary> 
  1310         </member> 
  1311         <member name="F:Jypeli.Color.DarkCyan"> 
  1312             <summary> 
  1313             Tumma syaani. 
  1314             </summary> 
  1315         </member> 
  1316         <member name="F:Jypeli.Color.DarkGray"> 
  1317             <summary> 
  1318             Tumma harmaa. 
  1319             </summary> 
  1320         </member> 
  1321         <member name="F:Jypeli.Color.DarkGreen"> 
  1322             <summary> 
  1323             Tumma vihreÀ. 
  1324             </summary> 
  1325         </member> 
  1326         <member name="F:Jypeli.Color.DarkMagenta"> 
  1327             <summary> 
  1328             Tumma magenta (pinkki). 
  1329             </summary> 
  1330         </member> 
  1331         <member name="F:Jypeli.Color.DarkOrange"> 
  1332             <summary> 
  1333             Tumma oranssi. 
  1334             </summary> 
  1335         </member> 
  1336         <member name="F:Jypeli.Color.DarkRed"> 
  1337             <summary> 
  1338             Tumma punainen. 
  1339             </summary> 
  1340         </member> 
  1341         <member name="F:Jypeli.Color.DarkTurquoise"> 
  1342             <summary> 
  1343             Tumma turkoosi. 
  1344             </summary> 
  1345         </member> 
  1346         <member name="F:Jypeli.Color.DarkViolet"> 
  1347             <summary> 
  1348             Tumma violetti. 
  1349             </summary> 
  1350         </member> 
  1351         <member name="F:Jypeli.Color.Emerald"> 
  1352             <summary> 
  1353             SmaragdinvihreÀ. 
  1354             </summary> 
  1355         </member> 
  1356         <member name="F:Jypeli.Color.ForestGreen"> 
  1357             <summary> 
  1358             MetsÀnvihreÀ. 
  1359             </summary> 
  1360         </member> 
  1361         <member name="F:Jypeli.Color.Fuchsia"> 
  1362             <summary> 
  1363             Fuksia (pinkki) 
  1364             </summary> 
  1365         </member> 
  1366         <member name="F:Jypeli.Color.Gold"> 
  1367             <summary> 
  1368             Kulta. 
  1369             </summary> 
  1370         </member> 
  1371         <member name="F:Jypeli.Color.Gray"> 
  1372             <summary> 
  1373             Harmaa. 
  1374             </summary> 
  1375         </member> 
  1376         <member name="F:Jypeli.Color.Green"> 
  1377             <summary> 
  1378             VihreÀ. 
  1379             </summary> 
  1380         </member> 
  1381         <member name="F:Jypeli.Color.GreenYellow"> 
  1382             <summary> 
  1383             KeltavihreÀ. 
  1384             </summary> 
  1385         </member> 
  1386         <member name="F:Jypeli.Color.HotPink"> 
  1387             <summary> 
  1388             Pinkki. 
  1389             </summary> 
  1390         </member> 
  1391         <member name="F:Jypeli.Color.Ivory"> 
  1392             <summary> 
  1393             Norsunluu. 
  1394             </summary> 
  1395         </member> 
  1396         <member name="F:Jypeli.Color.LightBlue"> 
  1397             <summary> 
  1398             Vaalea sininen. 
  1399             </summary> 
  1400         </member> 
  1401         <member name="F:Jypeli.Color.LightCyan"> 
  1402             <summary> 
  1403             Vaalea syaani. 
  1404             </summary> 
  1405         </member> 
  1406         <member name="F:Jypeli.Color.LightGray"> 
  1407             <summary> 
  1408             Vaalea harmaa. 
  1409             </summary> 
  1410         </member> 
  1411         <member name="F:Jypeli.Color.LightGreen"> 
  1412             <summary> 
  1413             Vaalea vihreÀ. 
  1414             </summary> 
  1415         </member> 
  1416         <member name="F:Jypeli.Color.LightPink"> 
  1417             <summary> 
  1418             Vaalea vaaleanpunainen. 
  1419             </summary> 
  1420         </member> 
  1421         <member name="F:Jypeli.Color.LightYellow"> 
  1422             <summary> 
  1423             Vaalea keltainen. 
  1424             </summary> 
  1425         </member> 
  1426         <member name="F:Jypeli.Color.Lime"> 
  1427             <summary> 
  1428             Limetti. 
  1429             </summary> 
  1430         </member> 
  1431         <member name="F:Jypeli.Color.LimeGreen"> 
  1432             <summary> 
  1433             LimetinvihreÀ. 
  1434             </summary> 
  1435         </member> 
  1436         <member name="F:Jypeli.Color.Magenta"> 
  1437             <summary> 
  1438             Magenta (pinkki) 
  1439             </summary> 
  1440         </member> 
  1441         <member name="F:Jypeli.Color.Maroon"> 
  1442             <summary> 
  1443             Viininpunainen. 
  1444             </summary> 
  1445         </member> 
  1446         <member name="F:Jypeli.Color.MediumBlue"> 
  1447             <summary> 
  1448             Tummahko sininen. 
  1449             </summary> 
  1450         </member> 
  1451         <member name="F:Jypeli.Color.MediumPurple"> 
  1452             <summary> 
  1453             Tummahko purppura. 
  1454             </summary> 
  1455         </member> 
  1456         <member name="F:Jypeli.Color.MediumTurquoise"> 
  1457             <summary> 
  1458             Tummahko turkoosi. 
  1459             </summary> 
  1460         </member> 
  1461         <member name="F:Jypeli.Color.MediumVioletRed"> 
  1462             <summary> 
  1463             Tummahko punavioletti. 
  1464             </summary> 
  1465         </member> 
  1466         <member name="F:Jypeli.Color.Navy"> 
  1467             <summary> 
  1468             Laivastonsininen. 
  1469             </summary> 
  1470         </member> 
  1471         <member name="F:Jypeli.Color.Orange"> 
  1472             <summary> 
  1473             Oranssi. 
  1474             </summary> 
  1475         </member> 
  1476         <member name="F:Jypeli.Color.OrangeRed"> 
  1477             <summary> 
  1478             Punaoranssi. 
  1479             </summary> 
  1480         </member> 
  1481         <member name="F:Jypeli.Color.Pink"> 
  1482             <summary> 
  1483             Vaaleanpunainen. 
  1484             </summary> 
  1485         </member> 
  1486         <member name="F:Jypeli.Color.Purple"> 
  1487             <summary> 
  1488             Purppura. 
  1489             </summary> 
  1490         </member> 
  1491         <member name="F:Jypeli.Color.Red"> 
  1492             <summary> 
  1493             Punainen. 
  1494             </summary> 
  1495         </member> 
  1496         <member name="F:Jypeli.Color.Ruby"> 
  1497             <summary> 
  1498             Rubiininpunainen. 
  1499             </summary> 
  1500         </member> 
  1501         <member name="F:Jypeli.Color.Salmon"> 
  1502             <summary> 
  1503             Lohenpunainen. 
  1504             </summary> 
  1505         </member> 
  1506         <member name="F:Jypeli.Color.Silver"> 
  1507             <summary> 
  1508             Hopea. 
  1509             </summary> 
  1510         </member> 
  1511         <member name="F:Jypeli.Color.SkyBlue"> 
  1512             <summary> 
  1513             Taivaansininen. 
  1514             </summary> 
  1515         </member> 
  1516         <member name="F:Jypeli.Color.SlateBlue"> 
  1517             <summary> 
  1518             Saviliuskeensininen. 
  1519             </summary> 
  1520         </member> 
  1521         <member name="F:Jypeli.Color.SlateGray"> 
  1522             <summary> 
  1523             Saviliuskeenharmaa. 
  1524             </summary> 
  1525         </member> 
  1526         <member name="F:Jypeli.Color.Snow"> 
  1527             <summary> 
  1528             Lumenvalkoinen. 
  1529             </summary> 
  1530         </member> 
  1531         <member name="F:Jypeli.Color.Teal"> 
  1532             <summary> 
  1533             SinivihreÀ. 
  1534             </summary> 
  1535         </member> 
  1536         <member name="F:Jypeli.Color.Transparent"> 
  1537             <summary> 
  1538             LÀpinÀkyvÀ vÀri. 
  1539             </summary> 
  1540         </member> 
  1541         <member name="F:Jypeli.Color.Turquoise"> 
  1542             <summary> 
  1543             Turkoosi. 
  1544             </summary> 
  1545         </member> 
  1546         <member name="F:Jypeli.Color.Ultramarine"> 
  1547             <summary> 
  1548             Ultramariini (tumma sininen). 
  1549             </summary> 
  1550         </member> 
  1551         <member name="F:Jypeli.Color.Violet"> 
  1552             <summary> 
  1553             Violetti. 
  1554             </summary> 
  1555         </member> 
  1556         <member name="F:Jypeli.Color.Wheat"> 
  1557             <summary> 
  1558             Luonnonvalkoinen. 
  1559             </summary> 
  1560         </member> 
  1561         <member name="F:Jypeli.Color.White"> 
  1562             <summary> 
  1563             Valkoinen. 
  1564             </summary> 
  1565         </member> 
  1566         <member name="F:Jypeli.Color.Yellow"> 
  1567             <summary> 
  1568             Keltainen. 
  1569             </summary> 
  1570         </member> 
  1571         <member name="F:Jypeli.Color.YellowGreen"> 
  1572             <summary> 
  1573             KeltavihreÀ. 
  1574             </summary> 
  1575         </member> 
  1576         <member name="T:AdvanceMath.Matrix2x2"> 
  1577             <summary> 
  1578             A 2x2 matrix which can represent rotations for 2D vectors. 
  1579             </summary> 
  1580         </member> 
  1581         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToArray"> 
  1582             <summary> 
  1583             Copies the elements of the IAdvanceValueType to a new array of <see cref="T:System.Double"/> .  
  1584             </summary> 
  1585             <returns>An array containing copies of the elements of the IAdvanceValueType.</returns> 
  1586         </member> 
  1587         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyTo(System.Double[],System.Int32)"> 
  1588             <summary> 
  1589             Copies all the elements of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  1590             </summary> 
  1591             <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
  1592             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  1593         </member> 
  1594         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
  1595             <summary> 
  1596             Copies all the elements, up to the <see cref="!:Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
  1597             </summary> 
  1598             <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
  1599             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  1600         </member> 
  1601         <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToString(System.String)"> 
  1602             <summary> 
  1603             turns the object into a string representation of itself with a special format for each Scaler in it. 
  1604             </summary> 
  1605             <param name="format">the format to be applied to each Scalar </param> 
  1606             <returns>a string with every Scalar formated with the provided format.  </returns> 
  1607         </member> 
  1608         <member name="P:AdvanceMath.IAdvanceValueType.Count"> 
  1609             <summary> 
  1610             Gets a 32-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of IAdvanceValueType.  
  1611             </summary> 
  1612         </member> 
  1613         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToMatrixArray"> 
  1614             <summary> 
  1615             Copies the elements of the IMatrix to a new 2-dimensional array of <see cref="T:System.Double"/>s.  
  1616             </summary> 
  1617             <returns>A 2-dimensional array containing copies of the elements of the IMatrix.</returns> 
  1618         </member> 
  1619         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToTransposedArray"> 
  1620             <returns></returns> 
  1621             <summary> 
  1622             Copies the elements, in a Transposed order, of the IMatrix to a new array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  1623             </summary> 
  1624             <returns>An array containing copies of the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType.</returns> 
  1625             <remarks> 
  1626             This is the Format Accepted by OpenGL. 
  1627             </remarks> 
  1628         </member> 
  1629         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedTo(System.Double[],System.Int32)"> 
  1630             <summary> 
  1631             Copies all the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  1632             </summary> 
  1633             <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
  1634             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  1635         </member> 
  1636         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
  1637             <summary> 
  1638             Copies all the elements, in a Transposed order, up to the <see cref="!:IAdvanceValueType.Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
  1639             </summary> 
  1640             <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
  1641             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  1642         </member> 
  1643         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.RowCount"> 
  1644             <summary> 
  1645             Gets a 32-bit integer that represents the total number of Rows in the IMatrix.  
  1646             </summary> 
  1647         </member> 
  1648         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.ColumnCount"> 
  1649             <summary> 
  1650             Gets a 32-bit integer that represents the total number of Columns in the IMatrix.  
  1651             </summary> 
  1652         </member> 
  1653         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.Determinant"> 
  1654             <summary> 
  1655             Gets the Determinant of the IMatrix 
  1656             </summary> 
  1657             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Determinant"/></remarks> 
  1658         </member> 
  1659         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetColumn(System.Int32)"> 
  1660             <summary> 
  1661             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Column. 
  1662             </summary> 
  1663             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  1664             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Column.</returns> 
  1665         </member> 
  1666         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetColumn(System.Int32,`1)"> 
  1667             <summary> 
  1668             Sets the <typeparamref name="V"/>  at the specified Column. 
  1669             </summary> 
  1670             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  1671             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Column.</param> 
  1672         </member> 
  1673         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetRow(System.Int32)"> 
  1674             <summary> 
  1675             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  1676             </summary> 
  1677             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  1678             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Row.</returns> 
  1679         </member> 
  1680         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetRow(System.Int32,`2)"> 
  1681             <summary> 
  1682             Sets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  1683             </summary> 
  1684             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  1685             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Row.</param> 
  1686         </member> 
  1687         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Inverted"> 
  1688             <summary> 
  1689             Gets the Inverse of the IMatrix 
  1690             </summary> 
  1691             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix"/></remarks> 
  1692         </member> 
  1693         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Transposed"> 
  1694             <summary> 
  1695             Gets the Transpose of the IMatrix 
  1696             </summary> 
  1697             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transpose"/></remarks> 
  1698         </member> 
  1699         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Adjoint"> 
  1700             <summary> 
  1701             Gets the Adjoint (Conjugate Transpose) of the IMatrix 
  1702             </summary> 
  1703             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_transpose"/></remarks> 
  1704         </member> 
  1705         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Cofactor"> 
  1706             <summary> 
  1707             Gets the Cofactor (The Transpose of the Adjoint) of the IMatrix 
  1708             </summary> 
  1709         </member> 
  1710         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.RowCount"> 
  1711             <summary> 
  1712             The number of rows. 
  1713             </summary> 
  1714         </member> 
  1715         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.ColumnCount"> 
  1716             <summary> 
  1717             The number of columns. 
  1718             </summary> 
  1719         </member> 
  1720         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.Count"> 
  1721             <summary> 
  1722             The number of Scalar values in the class. 
  1723             </summary> 
  1724         </member> 
  1725         <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.Size"> 
  1726             <summary> 
  1727             The Size of the class in bytes; 
  1728             </summary> 
  1729         </member> 
  1730         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1731             <summary> 
  1732                 Used to multiply (concatenate) two Matrix4x4s. 
  1733             </summary> 
  1734             <param name="left"></param> 
  1735             <param name="right"></param> 
  1736             <returns></returns> 
  1737         </member> 
  1738         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,System.Double)"> 
  1739             <summary> 
  1740                 Used to multiply a Matrix2x2 object by a scalar value.. 
  1741             </summary> 
  1742             <param name="left"></param> 
  1743             <param name="scalar"></param> 
  1744             <returns></returns> 
  1745         </member> 
  1746         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Add(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1747             <summary> 
  1748                 Used to add two matrices together. 
  1749             </summary> 
  1750             <param name="left"></param> 
  1751             <param name="right"></param> 
  1752             <returns></returns> 
  1753         </member> 
  1754         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Subtract(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1755             <summary> 
  1756                 Used to subtract two matrices. 
  1757             </summary> 
  1758             <param name="left"></param> 
  1759             <param name="right"></param> 
  1760             <returns></returns> 
  1761         </member> 
  1762         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Negate(AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1763             <summary> 
  1764             Negates a Matrix2x2. 
  1765             </summary> 
  1766             <param name="left"></param> 
  1767             <param name="right"></param> 
  1768             <returns></returns> 
  1769         </member> 
  1770         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1771             <summary> 
  1772                 Creates a new Matrix3 with all the specified parameters. 
  1773             </summary> 
  1774         </member> 
  1775         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  1776             <summary> 
  1777             Create a new Matrix from 3 Vertex3 objects. 
  1778             </summary> 
  1779             <param name="xAxis"></param> 
  1780             <param name="yAxis"></param> 
  1781         </member> 
  1782         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1783             <summary> 
  1784             Multiply (concatenate) two Matrix3 instances together. 
  1785             </summary> 
  1786             <param name="left"></param> 
  1787             <param name="right"></param> 
  1788             <returns></returns> 
  1789         </member> 
  1790         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Addition(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1791             <summary> 
  1792                 Used to add two matrices together. 
  1793             </summary> 
  1794             <param name="left"></param> 
  1795             <param name="right"></param> 
  1796             <returns></returns> 
  1797         </member> 
  1798         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Subtraction(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1799             <summary> 
  1800                 Used to subtract two matrices. 
  1801             </summary> 
  1802             <param name="left"></param> 
  1803             <param name="right"></param> 
  1804             <returns></returns> 
  1805         </member> 
  1806         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,System.Double)"> 
  1807             <summary> 
  1808             Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
  1809             </summary> 
  1810             <param name="matrix"></param> 
  1811             <param name="scalar"></param> 
  1812             <returns></returns> 
  1813         </member> 
  1814         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(System.Double,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1815             <summary> 
  1816             Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
  1817             </summary> 
  1818             <param name="matrix"></param> 
  1819             <param name="scalar"></param> 
  1820             <returns></returns> 
  1821         </member> 
  1822         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_UnaryNegation(AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1823             <summary> 
  1824             Negates all the items in the Matrix. 
  1825             </summary> 
  1826             <param name="matrix"></param> 
  1827             <returns></returns> 
  1828         </member> 
  1829         <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Equality(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  1830             <summary> 
  1831                 Test two matrices for (value) equality 
  1832             </summary> 
  1833             <param name="left"></param> 
  1834             <param name="right"></param> 
  1835             <returns></returns> 
  1836         </member> 
  1837         <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Rx"> 
  1838             <summary> 
  1839             The X Row or row zero. 
  1840             </summary> 
  1841         </member> 
  1842         <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Ry"> 
  1843             <summary> 
  1844             The Y Row or row one. 
  1845             </summary> 
  1846         </member> 
  1847         <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Transposed"> 
  1848             <summary> 
  1849             Swap the rows of the matrix with the columns. 
  1850             </summary> 
  1851             <returns>A transposed Matrix.</returns> 
  1852         </member> 
  1853         <member name="T:Jypeli.PhysicsGameBase"> 
  1854             <summary> 
  1855             Kantaluokka fysiikkapeleille. 
  1856             </summary> 
  1857         </member> 
  1858         <member name="T:Jypeli.Game"> 
  1859             <summary> 
  1860             Peliluokka reaaliaikaisille peleille. 
  1861             </summary> 
  1862         </member> 
  1863         <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  1864             <summary> 
  1865             Alustaa uuden peliluokan. 
  1866             </summary> 
  1867         </member> 
  1868         <member name="M:Jypeli.Game.#ctor(System.Int32)"> 
  1869             <summary> 
  1870             Alustaa uuden peliluokan. 
  1871             </summary> 
  1872             <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
  1873         </member> 
  1874         <member name="M:Jypeli.Game.AssertInitialized(System.Action)"> 
  1875             <summary> 
  1876             Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. 
  1877             </summary> 
  1878             <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
  1879         </member> 
  1880         <member name="M:Jypeli.Game.AssertInitialized``1(System.Action{``0},``0)"> 
  1881             <summary> 
  1882             Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. 
  1883             </summary> 
  1884             <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
  1885         </member> 
  1886         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  1887             <summary> 
  1888             LisÀÀ olion peliin, kerrokseen 0. 
  1889             </summary> 
  1890         </member> 
  1891         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Effects.Light)"> 
  1892             <summary> 
  1893             LisÀÀ valon peliin. NykyisellÀÀn valoja voi olla ainoastaan 
  1894             yksi kappale. 
  1895             </summary> 
  1896         </member> 
  1897         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.IGameObject,System.Int32)"> 
  1898             <summary> 
  1899             LisÀÀ peliolion peliin, tiettyyn kerrokseen. 
  1900             </summary> 
  1901             <param name="o">LisÀttÀvÀ olio.</param> 
  1902             <param name="layer">Kerros, luku vÀliltÀ [-3, 3].</param> 
  1903         </member> 
  1904         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Layer)"> 
  1905             <summary> 
  1906             LisÀÀ oliokerroksen peliin. 
  1907             </summary> 
  1908             <param name="l"></param> 
  1909         </member> 
  1910         <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  1911             <summary>  
  1912             Poistaa olion pelistÀ. Jos haluat tuhota olion,  
  1913             kutsu mielummin olion <c>Destroy</c>-metodia.  
  1914             </summary>  
  1915             <remarks>  
  1916             Oliota ei poisteta vÀlittömÀsti, vaan viimeistÀÀn seuraavan  
  1917             pÀivityksen jÀlkeen.  
  1918             </remarks>  
  1919         </member> 
  1920         <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.Layer)"> 
  1921             <summary> 
  1922             Poistaa oliokerroksen pelistÀ. 
  1923             </summary> 
  1924             <param name="l"></param> 
  1925         </member> 
  1926         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjects(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  1927             <summary> 
  1928             Palauttaa listan kaikista peliolioista jotka toteuttavat ehdon. 
  1929             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  1930             </summary> 
  1931             <param name="condition">Ehto</param> 
  1932             <returns>Lista olioista</returns> 
  1933         </member> 
  1934         <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstObject(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  1935             <summary> 
  1936             Palauttaa ensimmÀisen peliolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
  1937             </summary> 
  1938             <param name="condition">Ehto</param> 
  1939             <returns>Olio</returns> 
  1940         </member> 
  1941         <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstWidget(System.Predicate{Jypeli.Widget})"> 
  1942             <summary> 
  1943             Palauttaa ensimmÀisen ruutuolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
  1944             </summary> 
  1945             <param name="condition">Ehto</param> 
  1946             <returns>Lista olioista</returns> 
  1947         </member> 
  1948         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector)"> 
  1949             <summary> 
  1950             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa. 
  1951             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  1952             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  1953             </summary> 
  1954             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  1955             <returns>Lista olioista</returns> 
  1956         </member> 
  1957         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector)"> 
  1958             <summary> 
  1959             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. 
  1960             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  1961             Jos olioita on useampia, palautetaan pÀÀllimmÀinen. 
  1962             </summary> 
  1963             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  1964             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  1965         </member> 
  1966         <member name="M:Jypeli.Game.GetWidgetAt(Jypeli.Vector)"> 
  1967             <summary> 
  1968             Palauttaa ruutuolion, joka on annetussa paikassa. 
  1969             Jos paikassa ei ole mitÀÀn oliota, palautetaan null. 
  1970             Jos olioita on useampia, palautetaan pÀÀllimmÀinen. 
  1971             </summary> 
  1972             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  1973             <returns>Mahdollinen ruutuolio</returns> 
  1974         </member> 
  1975         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
  1976             <summary> 
  1977             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  1978             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  1979             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  1980             </summary> 
  1981             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  1982             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  1983             <returns>Lista olioista</returns> 
  1984         </member> 
  1985         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
  1986             <summary> 
  1987             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  1988             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  1989             Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
  1990             </summary> 
  1991             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  1992             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  1993             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  1994         </member> 
  1995         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
  1996             <summary> 
  1997             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  1998             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  1999             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  2000             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  2001             </summary> 
  2002             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  2003             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  2004             <returns>Lista olioista</returns> 
  2005         </member> 
  2006         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
  2007             <summary> 
  2008             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. 
  2009             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  2010             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  2011             Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
  2012             </summary> 
  2013             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  2014             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  2015             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  2016         </member> 
  2017         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Object,System.Double)"> 
  2018             <summary> 
  2019             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  2020             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  2021             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  2022             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  2023             </summary> 
  2024             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  2025             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  2026             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  2027             <returns>Lista olioista</returns> 
  2028         </member> 
  2029         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Object,System.Double)"> 
  2030             <summary> 
  2031             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  2032             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  2033             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  2034             Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
  2035             </summary> 
  2036             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  2037             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  2038             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  2039             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  2040         </member> 
  2041         <member name="M:Jypeli.Game.LoadImage(System.String)"> 
  2042             <summary> 
  2043             Lataa kuvan contentista. 
  2044             </summary> 
  2045             <param name="name">Kuvan nimi (ei tarkennetta)</param> 
  2046             <returns>Image-olio</returns> 
  2047         </member> 
  2048         <member name="M:Jypeli.Game.LoadImages(System.String[])"> 
  2049             <summary> 
  2050             Lataa taulukon kuvia contentista. 
  2051             </summary> 
  2052             <param name="name">Kuvien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
  2053             <returns>Taulukko Image-olioita</returns> 
  2054         </member> 
  2055         <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffect(System.String)"> 
  2056             <summary> 
  2057             Lataa ÀÀniefektin contentista. 
  2058             </summary> 
  2059             <param name="name">ÄÀnen nimi (ei tarkennetta)</param> 
  2060             <returns>SoundEffect-olio</returns> 
  2061         </member> 
  2062         <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffects(System.String[])"> 
  2063             <summary> 
  2064             Lataa taulukon ÀÀniefektejÀ contentista. 
  2065             </summary> 
  2066             <param name="names">ÄÀnien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
  2067             <returns>Taulukko SoundEffect-olioita</returns> 
  2068         </member> 
  2069         <member name="M:Jypeli.Game.ClearTimers"> 
  2070             <summary> 
  2071             Poistaa kaikki ajastimet. 
  2072             </summary> 
  2073         </member> 
  2074         <member name="M:Jypeli.Game.ClearAll"> 
  2075             <summary> 
  2076             Nollaa kaiken. 
  2077             </summary> 
  2078         </member> 
  2079         <member name="M:Jypeli.Game.ResetLayers"> 
  2080             <summary> 
  2081             Nollaa oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
  2082             </summary> 
  2083             <param name="l"></param> 
  2084         </member> 
  2085         <member name="M:Jypeli.Game.RemoveAllLayers"> 
  2086             <summary> 
  2087             Poistaa kaikki oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
  2088             </summary> 
  2089             <param name="l"></param> 
  2090         </member> 
  2091         <member name="M:Jypeli.Game.ClearControls"> 
  2092             <summary> 
  2093             Palauttaa kontrollit alkutilaansa. 
  2094             </summary> 
  2095         </member> 
  2096         <member name="M:Jypeli.Game.ClearGameObjects"> 
  2097             <summary> 
  2098             Tuohoaa ja poistaa pelistÀ kaikki pelioliot (ml. fysiikkaoliot). 
  2099             </summary> 
  2100         </member> 
  2101         <member name="M:Jypeli.Game.Update(Jypeli.Time)"> 
  2102             <summary> 
  2103             Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
  2104             toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  2105             </summary> 
  2106         </member> 
  2107         <member name="M:Jypeli.Game.Initialize"> 
  2108             <summary> 
  2109             This gets called after the GraphicsDevice has been created. So, this is 
  2110             the place to initialize the resources needed in the game. Except the graphics content, 
  2111             which should be called int LoadContent(), according to the XNA docs. 
  2112             </summary> 
  2113         </member> 
  2114         <member name="M:Jypeli.Game.LoadContent"> 
  2115             <summary> 
  2116             XNA calls this when graphics resources need to be loaded. 
  2117             Note that this can be called multiple times (whenever the graphics device is reset). 
  2118             </summary> 
  2119         </member> 
  2120         <member name="M:Jypeli.Game.Begin"> 
  2121             <summary> 
  2122             TÀssÀ alustetaan peli. 
  2123             </summary> 
  2124         </member> 
  2125         <member name="M:Jypeli.Game.Continue"> 
  2126             <summary> 
  2127             TÀssÀ alustetaan peli tombstoning-tilasta. 
  2128             Jos metodia ei ole mÀÀritelty, kutsutaan Begin. 
  2129             </summary> 
  2130         </member> 
  2131         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32)"> 
  2132             <summary> 
  2133             Asettaa ikkunan koon. 
  2134             </summary> 
  2135             <param name="width">Leveys.</param> 
  2136             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2137         </member> 
  2138         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
  2139             <summary> 
  2140             Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin kÀyttÀmÀÀn joko ikkunaa tai koko ruutua. 
  2141             </summary> 
  2142             <param name="width">Leveys.</param> 
  2143             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2144             <param name="fullscreen">Koko ruutu jos <c>true</c>, muuten ikkuna.</param> 
  2145             <returns></returns> 
  2146         </member> 
  2147         <member name="M:Jypeli.Game.Exit"> 
  2148             <summary> 
  2149             Lopettaa pelin. 
  2150             </summary> 
  2151         </member> 
  2152         <member name="M:Jypeli.Game.ConfirmExit"> 
  2153             <summary> 
  2154             Kysyy haluaako lopettaa pelin ja lopettaa jos vastataan kyllÀ. 
  2155             </summary> 
  2156         </member> 
  2157         <member name="M:Jypeli.Game.SaveGame(System.String)"> 
  2158             <summary> 
  2159             Tallentaa pelin. 
  2160             </summary> 
  2161             <param name="tagName">Pelitilanteen nimi.</param> 
  2162         </member> 
  2163         <member name="M:Jypeli.Game.LoadGame(System.String)"> 
  2164             <summary> 
  2165             Lataa pelin. 
  2166             </summary> 
  2167             <param name="tagName">Pelitilanteen nimi.</param> 
  2168         </member> 
  2169         <member name="M:Jypeli.Game.ShowControlHelp"> 
  2170             <summary> 
  2171             NÀyttÀÀ kontrollien ohjetekstit. 
  2172             </summary> 
  2173         </member> 
  2174         <member name="M:Jypeli.Game.BindControlHelp(System.Object[])"> 
  2175             <summary> 
  2176             Sitoo kontrollien ohjeet viestinÀyttöön ja haluttuihin nappeihin. 
  2177             TÀmÀn jÀlkeen nappeja painamalla pelaaja saa automaattisesti ohjeen esille. 
  2178             </summary> 
  2179             <param name="keysOrButtons">Napit, joita painamalla ohjeen saa nÀkyviin.</param> 
  2180         </member> 
  2181         <member name="M:Jypeli.Game.LoadFont(System.String)"> 
  2182             <summary> 
  2183             Lataa fontin. Fontin tulee olla lisÀtty content-hakemistoon. 
  2184             </summary> 
  2185             <param name="name">Fontin tiedoston nimi, ilman pÀÀtettÀ.</param> 
  2186         </member> 
  2187         <member name="P:Jypeli.Game.Layers"> 
  2188             <summary> 
  2189             Kerrokset, joilla pelioliot viihtyvÀt. 
  2190             </summary> 
  2191         </member> 
  2192         <member name="P:Jypeli.Game.MinLayer"> 
  2193             <summary> 
  2194             Pienin mahdollinen kerros. 
  2195             </summary> 
  2196         </member> 
  2197         <member name="P:Jypeli.Game.MaxLayer"> 
  2198             <summary> 
  2199             Suurin mahdollinen kerros. 
  2200             </summary> 
  2201         </member> 
  2202         <member name="P:Jypeli.Game.LayerCount"> 
  2203             <summary> 
  2204             Kerrosten mÀÀrÀ. 
  2205             </summary> 
  2206         </member> 
  2207         <member name="P:Jypeli.Game.Name"> 
  2208             <summary> 
  2209             Pelin nimi. 
  2210             </summary> 
  2211         </member> 
  2212         <member name="E:Jypeli.Game.InstanceInitialized"> 
  2213             <summary> 
  2214             Tapahtuu kun Game.Instance on alustettu. 
  2215             </summary> 
  2216         </member> 
  2217         <member name="E:Jypeli.Game.Exiting"> 
  2218             <summary> 
  2219             Tapahtuu kun peli lopetetaan. 
  2220             </summary> 
  2221         </member> 
  2222         <member name="P:Jypeli.Game.Camera"> 
  2223             <summary> 
  2224             Kamera, joka nÀyttÀÀ ruudulla nÀkyvÀn osan kentÀstÀ. 
  2225             Kameraa voidaan siirtÀÀ, zoomata tai asettaa seuraamaan tiettyÀ oliota. 
  2226             </summary> 
  2227         </member> 
  2228         <member name="P:Jypeli.Game.DrawPerimeter"> 
  2229             <summary> 
  2230             KentÀn reunat nÀkyvissÀ tai pois nÀkyvistÀ. 
  2231             Huomaa, ettÀ tÀmÀ ominaisuus ei vaikuta reunojen törmÀyskÀsittelyyn. 
  2232             </summary> 
  2233         </member> 
  2234         <member name="P:Jypeli.Game.PerimeterColor"> 
  2235             <summary> 
  2236             VÀri, jolla kentÀn reunat piirretÀÀn. 
  2237             </summary> 
  2238         </member> 
  2239         <member name="P:Jypeli.Game.ResourceContent"> 
  2240             <summary> 
  2241             Kirjaston mukana tuleva sisÀltö. 
  2242             Voidaan kÀyttÀÀ esimerkiksi tekstuurien lataamiseen. 
  2243             </summary> 
  2244         </member> 
  2245         <member name="P:Jypeli.Game.Screen"> 
  2246             <summary> 
  2247             NÀytön dimensiot, eli koko ja reunat. 
  2248             </summary> 
  2249         </member> 
  2250         <member name="P:Jypeli.Game.Controls"> 
  2251             <summary> 
  2252             Pelin kontrollit. 
  2253             </summary> 
  2254         </member> 
  2255         <member name="P:Jypeli.Game.ControlContext"> 
  2256             <summary> 
  2257             Pelin pÀÀohjainkonteksti. 
  2258             </summary> 
  2259         </member> 
  2260         <member name="P:Jypeli.Game.MessageDisplay"> 
  2261             <summary> 
  2262             ViestinÀyttö, johon voi laittaa viestejÀ. 
  2263             </summary> 
  2264             <value>ViestinÀyttö.</value> 
  2265         </member> 
  2266         <member name="P:Jypeli.Game.DataStorage"> 
  2267             <summary> 
  2268             Tietovarasto, johon voi tallentaa tiedostoja pidempiaikaisesti. 
  2269             Sopii esimerkiksi pelitilanteen lataamiseen ja tallentamiseen. 
  2270             </summary> 
  2271         </member> 
  2272         <member name="P:Jypeli.Game.AcceptsFocus"> 
  2273             <summary> 
  2274             Onko olio valittavissa. 
  2275             Vain valittu (fokusoitu) olio voii kuunnella nÀppÀimistöÀ ja muita ohjainlaitteita. 
  2276             Peliolio on aina valittavissa. 
  2277             </summary> 
  2278         </member> 
  2279         <member name="P:Jypeli.Game.Keyboard"> 
  2280             <summary> 
  2281             NÀppÀimistö. 
  2282             </summary> 
  2283         </member> 
  2284         <member name="P:Jypeli.Game.Mouse"> 
  2285             <summary> 
  2286             Hiiri. 
  2287             </summary> 
  2288         </member> 
  2289         <member name="P:Jypeli.Game.TouchPanel"> 
  2290             <summary> 
  2291             KosketusnÀyttö. Vain kÀnnykÀssÀ. 
  2292             </summary> 
  2293         </member> 
  2294         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerOne"> 
  2295             <summary> 
  2296             Peliohjain yksi. 
  2297             </summary> 
  2298         </member> 
  2299         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerTwo"> 
  2300             <summary> 
  2301             Peliohjain kaksi. 
  2302             </summary> 
  2303         </member> 
  2304         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerThree"> 
  2305             <summary> 
  2306             Peliohjain kolme. 
  2307             </summary> 
  2308         </member> 
  2309         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerFour"> 
  2310             <summary> 
  2311             Peliohjain neljÀ. 
  2312             </summary> 
  2313         </member> 
  2314         <member name="P:Jypeli.Game.Accelerometer"> 
  2315             <summary> 
  2316             Kiihtyvyysanturi. Vain kÀnnykÀssÀ. 
  2317             </summary> 
  2318         </member> 
  2319         <member name="P:Jypeli.Game.Phone"> 
  2320             <summary> 
  2321             Phone-olio esim. puhelimen tÀrisyttÀmiseen. 
  2322             </summary> 
  2323         </member> 
  2324         <member name="P:Jypeli.Game.Level"> 
  2325             <summary> 
  2326             Aktiivinen kenttÀ. 
  2327             </summary> 
  2328         </member> 
  2329         <member name="P:Jypeli.Game.Time"> 
  2330             <summary> 
  2331             Peliaika. TÀtÀ pÀivitetÀÀn noin 30 kertaa sekunnissa. 
  2332             </summary> 
  2333         </member> 
  2334         <member name="P:Jypeli.Game.Wind"> 
  2335             <summary> 
  2336             Tuuli. Vaikuttaa vain efekteihin 
  2337             </summary> 
  2338         </member> 
  2339         <member name="P:Jypeli.Game.Title"> 
  2340             <summary> 
  2341             Teksti, joka nÀkyy pelin ikkunassa (jos peli ei ole koko ruudun tilassa). 
  2342             </summary> 
  2343         </member> 
  2344         <member name="P:Jypeli.Game.ObjectCount"> 
  2345             <summary> 
  2346             Kuinka monta pelioliota pelissÀ on (ei laske widgettejÀ). 
  2347             </summary> 
  2348         </member> 
  2349         <member name="P:Jypeli.Game.IsFullScreen"> 
  2350             <summary> 
  2351             Onko peli kokoruututilassa. 
  2352             </summary> 
  2353         </member> 
  2354         <member name="P:Jypeli.Game.MediaPlayer"> 
  2355             <summary> 
  2356             Mediasoitin. 
  2357             </summary> 
  2358         </member> 
  2359         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.#ctor(System.Int32)"> 
  2360             <summary> 
  2361             Alustaa uuden fysiikkapelin. 
  2362             </summary> 
  2363             <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
  2364         </member> 
  2365         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.StopAll"> 
  2366             <summary> 
  2367             PysÀyttÀÀ kaiken liikkeen. 
  2368             </summary> 
  2369         </member> 
  2370         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.ClearAll"> 
  2371             <summary> 
  2372             Nollaa kaiken (kontrollit, nÀyttöobjektit, ajastimet ja fysiikkamoottorin). 
  2373             </summary> 
  2374         </member> 
  2375         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.ClearPhysics"> 
  2376             <summary> 
  2377             Nollaa fysiikkamoottorin. 
  2378             </summary> 
  2379         </member> 
  2380         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Add(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  2381             <summary> 
  2382             LisÀÀ liitoksen peliin. 
  2383             </summary> 
  2384         </member> 
  2385         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Remove(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  2386             <summary> 
  2387             Poistaa liitoksen pelistÀ. 
  2388             </summary> 
  2389             <param name="j"></param> 
  2390         </member> 
  2391         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Remove(Jypeli.AxleJoint)"> 
  2392             <summary> 
  2393             Poistaa liitoksen pelistÀ. 
  2394             </summary> 
  2395             <param name="j"></param> 
  2396         </member> 
  2397         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Add(Jypeli.AxleJoint)"> 
  2398             <summary> 
  2399             LisÀÀ liitoksen peliin. 
  2400             </summary> 
  2401         </member> 
  2402         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Update(Jypeli.Time)"> 
  2403             <summary> 
  2404             Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
  2405             toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  2406             </summary> 
  2407             <param name="time"></param> 
  2408         </member> 
  2409         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  2410             <summary> 
  2411             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  2412             </summary> 
  2413             <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  2414             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  2415             <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  2416         </member> 
  2417         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject})"> 
  2418             <summary> 
  2419             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun yleinen fysiikkaolio <code>obj</code> 
  2420             törmÀÀ johonkin toiseen yleiseen fysiikkaolioon. 
  2421             </summary> 
  2422             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  2423             <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  2424         </member> 
  2425         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  2426             <summary> 
  2427             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen fysiikkaolioon. 
  2428             </summary> 
  2429             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  2430             <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  2431         </member> 
  2432         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  2433             <summary> 
  2434             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin fysiikkarakenteeseen. 
  2435             </summary> 
  2436             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  2437             <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  2438         </member> 
  2439         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  2440             <summary> 
  2441             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkarakenne <code>o</code> törmÀÀ johonkin fysiikkaolioon. 
  2442             </summary> 
  2443             <param name="obj">TörmÀÀvÀ fysiikkarakenne</param> 
  2444             <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  2445         </member> 
  2446         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  2447             <summary> 
  2448             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkarakenne <code>o</code> törmÀÀ toiseen fysiikkarakenteeseen. 
  2449             </summary> 
  2450             <param name="obj">TörmÀÀvÀ fysiikkarakenne</param> 
  2451             <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  2452         </member> 
  2453         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
  2454             <summary> 
  2455             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
  2456             olio <code>obj</code> törmÀÀ tiettyyn toiseen olioon <code>target</code>. 
  2457             </summary> 
  2458             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  2459             <param name="target">Olio johon törmÀtÀÀn.</param> 
  2460             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  2461         </member> 
  2462         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  2463             <summary> 
  2464             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  2465             olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  2466             </summary> 
  2467             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  2468             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  2469             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  2470         </member> 
  2471         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject})"> 
  2472             <summary> 
  2473             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  2474             yleinen fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen yleiseen fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  2475             </summary> 
  2476             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  2477             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  2478             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  2479         </member> 
  2480         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  2481             <summary> 
  2482             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  2483             fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  2484             </summary> 
  2485             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  2486             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  2487             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  2488         </member> 
  2489         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  2490             <summary> 
  2491             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  2492             fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  2493             </summary> 
  2494             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  2495             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  2496             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  2497         </member> 
  2498         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  2499             <summary> 
  2500             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  2501             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  2502             </summary> 
  2503             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  2504             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  2505             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  2506         </member> 
  2507         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  2508             <summary> 
  2509             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  2510             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  2511             </summary> 
  2512             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  2513             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  2514             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  2515         </member> 
  2516         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers``2(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  2517             <summary> 
  2518             Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
  2519             </summary> 
  2520             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2521             <param name="target">TörmÀyksen kohde. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2522             <param name="tag">TörmÀyksen kohteen tagi. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2523             <param name="handler">TörmÀyksenkÀsittelijÀ. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2524         </member> 
  2525         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  2526             <summary> 
  2527             Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
  2528             </summary> 
  2529             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2530             <param name="target">TörmÀyksen kohde. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2531             <param name="tag">TörmÀyksen kohteen tagi. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2532             <param name="handler">TörmÀyksenkÀsittelijÀ. null jos ei vÀliÀ.</param> 
  2533         </member> 
  2534         <member name="P:Jypeli.PhysicsGameBase.PhysicsEnabled"> 
  2535             <summary> 
  2536             Onko fysiikan laskenta kÀytössÀ vai ei. 
  2537             </summary> 
  2538         </member> 
  2539         <member name="T:Jypeli.Widgets.YesNoWindow"> 
  2540             <summary> 
  2541             Ikkuna, joka kysyy kÀyttÀjÀltÀ kyllÀ tai ei -kysymyksen. 
  2542             </summary> 
  2543         </member> 
  2544         <member name="T:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow"> 
  2545             <summary> 
  2546             Ikkuna, joka antaa kÀyttÀjÀn valita yhden annetuista vaihtoehdoista. 
  2547             </summary> 
  2548         </member> 
  2549         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window"> 
  2550             <summary> 
  2551             Ikkuna. 
  2552             </summary> 
  2553         </member> 
  2554         <member name="T:Jypeli.Widget"> 
  2555             <summary> 
  2556             KÀyttöliittymÀn komponentti. 
  2557             </summary> 
  2558         </member> 
  2559         <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
  2560             <summary> 
  2561             Rajapinta olioille, joilla on oma Draw-metodi. 
  2562             </summary> 
  2563         </member> 
  2564         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2565             <summary> 
  2566             Alustaa widgetin. 
  2567             </summary> 
  2568             <param name="animation"></param> 
  2569         </member> 
  2570         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  2571             <summary> 
  2572             Alustaa widgetin. 
  2573             </summary> 
  2574             <param name="layout"></param> 
  2575         </member> 
  2576         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  2577             <summary> 
  2578             Alustaa widgetin. 
  2579             </summary> 
  2580             <param name="width"></param> 
  2581             <param name="height"></param> 
  2582             <param name="shape"></param> 
  2583         </member> 
  2584         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2585             <summary> 
  2586             Alustaa widgetin. 
  2587             </summary> 
  2588             <param name="width"></param> 
  2589             <param name="height"></param> 
  2590         </member> 
  2591         <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
  2592             <summary> 
  2593             Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
  2594             ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
  2595             </summary> 
  2596         </member> 
  2597         <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
  2598             <summary> 
  2599             Reunojen vÀri. 
  2600             </summary> 
  2601         </member> 
  2602         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor"> 
  2603             <summary> 
  2604             Alustaa uuden ikkunan. 
  2605             </summary> 
  2606         </member> 
  2607         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2608             <summary> 
  2609             Alustaa uuden ikkunan. 
  2610             </summary> 
  2611             <param name="width">Leveys.</param> 
  2612             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2613         </member> 
  2614         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.GetMaximumSize"> 
  2615             <summary> 
  2616             Ikkunalla maksimikoko on siten, ettÀ se mahtuu nÀytölle. 
  2617             </summary> 
  2618         </member> 
  2619         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.Close"> 
  2620             <summary> 
  2621             Sulkee ikkunan. 
  2622             </summary> 
  2623         </member> 
  2624         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.Color"> 
  2625             <summary> 
  2626             Ikkunan vÀri. 
  2627             </summary> 
  2628         </member> 
  2629         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.ActiveColor"> 
  2630             <summary> 
  2631             Ikkunan vÀri, kun ikkuna on aktiivinen. 
  2632             </summary> 
  2633         </member> 
  2634         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.InactiveColor"> 
  2635             <summary> 
  2636             Ikkunan vÀri, kun ikkuna ei ole aktiivinen. 
  2637             </summary> 
  2638         </member> 
  2639         <member name="E:Jypeli.Widgets.Window.Closed"> 
  2640             <summary> 
  2641             Tapahtuu kun ikkuna suljetaan. 
  2642             </summary> 
  2643         </member> 
  2644         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler"> 
  2645             <summary> 
  2646             Ikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
  2647             </summary> 
  2648         </member> 
  2649         <member name="M:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.#ctor(System.String,System.String[])"> 
  2650             <summary> 
  2651             Luo uuden monivalintaikkunan. 
  2652             </summary> 
  2653             <param name="question">Kysymys.</param> 
  2654             <param name="buttonTexts">Nappien tekstit merkkijonoina.</param> 
  2655         </member> 
  2656         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Buttons"> 
  2657             <summary> 
  2658             Painonappulat jÀrjestyksessÀ. 
  2659             </summary> 
  2660         </member> 
  2661         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  2662             <summary> 
  2663             MitÀ valitaan kun kÀyttÀjÀ painaa esc tai takaisin-nÀppÀintÀ. 
  2664             Laittomalla arvolla (esim. negatiivinen) em. nÀppÀimistÀ ei tapahdu mitÀÀn. 
  2665             </summary> 
  2666         </member> 
  2667         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedButton"> 
  2668             <summary> 
  2669             Valittu nappula. 
  2670             </summary> 
  2671         </member> 
  2672         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Color"> 
  2673             <summary> 
  2674             Nappulan oletusvÀri. 
  2675             </summary> 
  2676         </member> 
  2677         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectionColor"> 
  2678             <summary> 
  2679             Valitun nappulan vÀri. 
  2680             </summary> 
  2681         </member> 
  2682         <member name="E:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.ItemSelected"> 
  2683             <summary> 
  2684             Tapahtuma joka tapahtuu kun nappia painetaan. 
  2685             Ottaa parametrikseen painonapin indeksin (alkaen nollasta). 
  2686             </summary> 
  2687         </member> 
  2688         <member name="M:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.#ctor(System.String)"> 
  2689             <summary> 
  2690             Luo uuden kyselyikkunan. 
  2691             </summary> 
  2692             <param name="question">Kysymys</param> 
  2693         </member> 
  2694         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.Yes"> 
  2695             <summary> 
  2696             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "kyllÀ"-vaihtoehdon. 
  2697             </summary> 
  2698         </member> 
  2699         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.No"> 
  2700             <summary> 
  2701             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "ei"-vaihtoehdon. 
  2702             </summary> 
  2703         </member> 
  2704         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.#ctor"> 
  2705             <summary> 
  2706             Luo uuden viestinÀytön. 
  2707             </summary> 
  2708             <param name="font">Fontti.</param> 
  2709         </member> 
  2710         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
  2711             <summary> 
  2712             LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
  2713             </summary> 
  2714         </member> 
  2715         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Clear"> 
  2716             <summary> 
  2717             Poistaa kaikki lisÀtyt viestit. 
  2718             </summary> 
  2719         </member> 
  2720         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.MaxMessageCount"> 
  2721             <summary> 
  2722             Kuinka monta viestiÀ kerrallaan nÀytetÀÀn. 
  2723             </summary> 
  2724         </member> 
  2725         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.MessageTime"> 
  2726             <summary> 
  2727             Kuinka pitkÀÀn yksi viesti nÀkyy. 
  2728             </summary> 
  2729         </member> 
  2730         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Font"> 
  2731             <summary> 
  2732             KÀytettÀvÀ fontti. 
  2733             </summary> 
  2734         </member> 
  2735         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.TextColor"> 
  2736             <summary> 
  2737             Tekstin vÀri. 
  2738             </summary> 
  2739         </member> 
  2740         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.BackgroundColor"> 
  2741             <summary> 
  2742             Tekstin taustavÀri. 
  2743             </summary> 
  2744         </member> 
  2745         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.RealTime"> 
  2746             <summary> 
  2747             Onko nÀyttö reaaliaikainen (oletuksena ei) 
  2748             Jos on, vanhin viesti poistetaan heti jos viestien maksimimÀÀrÀ 
  2749             tulee tÀyteen. Jos ei, viesti jÀÀ jonoon odottamaan kunnes 
  2750             vanhimman viestin nÀyttöaika tulee tÀyteen. 
  2751             </summary> 
  2752         </member> 
  2753         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.None"> 
  2754             <summary> 
  2755             TekstikentÀn koko on kÀyttÀjÀn asettama. 
  2756             YlipitkÀ teksti katkaistaan. 
  2757             </summary> 
  2758         </member> 
  2759         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.AutoSize"> 
  2760             <summary> 
  2761             TekstikentÀn koko asetetaan tekstin koon mukaan. 
  2762             </summary> 
  2763         </member> 
  2764         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.StretchText"> 
  2765             <summary> 
  2766             Tekstin koko asetetaan tekstikentÀn koon mukaan. 
  2767             </summary> 
  2768         </member> 
  2769         <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.Wrapped"> 
  2770             <summary> 
  2771             Teksti rivitetÀÀn tekstikentÀn leveyden mukaan. 
  2772             </summary> 
  2773         </member> 
  2774         <member name="T:Jypeli.Widgets.Label"> 
  2775             <summary> 
  2776             TekstikenttÀ. 
  2777             </summary> 
  2778         </member> 
  2779         <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
  2780             <summary> 
  2781             Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
  2782             </summary> 
  2783         </member> 
  2784         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2785             <summary> 
  2786             Alustaa widgetin. 
  2787             </summary> 
  2788             <param name="animation"></param> 
  2789         </member> 
  2790         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2791             <summary> 
  2792             Alustaa widgetin. 
  2793             </summary> 
  2794             <param name="width"></param> 
  2795             <param name="height"></param> 
  2796         </member> 
  2797         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  2798             <summary> 
  2799             Alustaa widgetin. 
  2800             </summary> 
  2801             <param name="width"></param> 
  2802             <param name="height"></param> 
  2803             <param name="shape"></param> 
  2804         </member> 
  2805         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  2806             <summary> 
  2807             Alustaa widgetin. 
  2808             </summary> 
  2809             <param name="layout"></param> 
  2810         </member> 
  2811         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
  2812             <summary> 
  2813             Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  2814             </summary> 
  2815         </member> 
  2816         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
  2817             <summary> 
  2818             Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  2819             KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
  2820             ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
  2821             </summary> 
  2822         </member> 
  2823         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  2824             <summary> 
  2825             Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
  2826             </summary> 
  2827         </member> 
  2828         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
  2829             <summary> 
  2830             Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
  2831             </summary> 
  2832         </member> 
  2833         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
  2834             <summary> 
  2835             Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
  2836             Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
  2837             </summary> 
  2838         </member> 
  2839         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
  2840             <summary> 
  2841             Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
  2842             Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
  2843             </summary> 
  2844         </member> 
  2845         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
  2846             <summary> 
  2847             Onko komponentti sidottu mittariin. 
  2848             </summary> 
  2849         </member> 
  2850         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor"> 
  2851             <summary> 
  2852             Luo uuden tekstikentÀn. Asettaa 
  2853             koon tekstin mukaan. 
  2854             </summary> 
  2855         </member> 
  2856         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.String)"> 
  2857             <summary> 
  2858             Luo uuden tekstikentÀn annetulla tekstillÀ. Asettaa 
  2859             koon tekstin mukaan. 
  2860             </summary> 
  2861         </member> 
  2862         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2863             <summary> 
  2864             Luo uuden tekstikentÀn animaatiolla. 
  2865             </summary> 
  2866         </member> 
  2867         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2868             <summary> 
  2869             Luo uuden tekstikentÀn. 
  2870             </summary> 
  2871             <param name="width">Leveys.</param> 
  2872             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2873         </member> 
  2874         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  2875             <summary> 
  2876             Luo uuden tekstikentÀn. 
  2877             </summary> 
  2878             <param name="width">Leveys.</param> 
  2879             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2880             <param name="text">Teksti.</param> 
  2881         </member> 
  2882         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
  2883             <summary> 
  2884             PÀivittÀÀ tekstikentÀn/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
  2885             </summary> 
  2886         </member> 
  2887         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Text"> 
  2888             <summary> 
  2889             Teksti. 
  2890             </summary> 
  2891         </member> 
  2892         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IsTruncated"> 
  2893             <summary> 
  2894             Onko tekstiÀ katkaistu 
  2895             </summary> 
  2896         </member> 
  2897         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextScale"> 
  2898             <summary> 
  2899             Tekstin skaalaus. Oletus (1,1) ; isompi suurempi. 
  2900             </summary> 
  2901         </member> 
  2902         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DecimalPlaces"> 
  2903             <summary> 
  2904             Kuinka monta desimaalia nÀytetÀÀn, kun tekstikenttÀ on 
  2905             sidottu nÀyttÀmÀÀn desimaalilukua. 
  2906             </summary> 
  2907         </member> 
  2908         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DoubleFormatString"> 
  2909             <summary> 
  2910             MillÀ tavalla desimaalinumerot muotoillaan 
  2911             </summary> 
  2912         </member> 
  2913         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IntFormatString"> 
  2914             <summary> 
  2915             MillÀ tavalla int numerot muotoillaan. 
  2916             </summary> 
  2917             <example> 
  2918               "{0:D3}" nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa 005. 
  2919               teksti = "Laskuri:"; naytto.IntFormatString = " " + teksti + " {0:D2} ";   
  2920                     nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa " Laskuri: 05 "; // huomaa vielÀ tyhjÀÀ ympÀrillÀ 
  2921             </example> 
  2922         </member> 
  2923         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Title"> 
  2924             <summary> 
  2925             Voidaan kÀyttÀÀ tekstin helpompaan asettamiseen. 
  2926             Asettaa IntFormatStringin ja DoubleFormatStringin. 
  2927             </summary> 
  2928         </member> 
  2929         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.SizeMode"> 
  2930             <summary> 
  2931             Kuinka tekstikentÀn koko mÀÀrÀytyy. 
  2932             </summary> 
  2933         </member> 
  2934         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextSize"> 
  2935             <summary> 
  2936             NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
  2937             Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
  2938             </summary> 
  2939         </member> 
  2940         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextColor"> 
  2941             <summary> 
  2942             Tekstin vÀri. 
  2943             </summary> 
  2944         </member> 
  2945         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Font"> 
  2946             <summary> 
  2947             Tekstin fontti. 
  2948             </summary> 
  2949         </member> 
  2950         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.HorizontalAlignment"> 
  2951             <summary> 
  2952             Tekstin sijoitus vaakasuunnassa. 
  2953             Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
  2954             ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
  2955             </summary> 
  2956         </member> 
  2957         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.VerticalAlignment"> 
  2958             <summary> 
  2959             Tekstin sijoitus pystysuunnassa. 
  2960             Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
  2961             ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
  2962             </summary> 
  2963         </member> 
  2964         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.XMargin"> 
  2965             <summary> 
  2966             Marginaali vasemmasta/oikeasta reunasta. 
  2967             </summary> 
  2968         </member> 
  2969         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.YMargin"> 
  2970             <summary> 
  2971             Marginaali ylÀ-/alareunasta. 
  2972             </summary> 
  2973         </member> 
  2974         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Size"> 
  2975             <summary> 
  2976             TekstikentÀn koko. 
  2977             Jos SizeMode on SizeMode.StretchText, teksti 
  2978             venytetÀÀn kentÀn koon mukaiseksi. 
  2979             </summary> 
  2980         </member> 
  2981         <member name="T:Jypeli.Surface"> 
  2982             <summary> 
  2983             Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
  2984             </summary> 
  2985         </member> 
  2986         <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
  2987             <summary> 
  2988             Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
  2989             Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
   603        <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
   604            <summary> 
   605            Olion lapsioliot. Saa muuttaa. 
   606            </summary> 
   607        </member> 
   608        <member name="P:Jypeli.GameObject.ObjectCount"> 
   609            <summary> 
   610            Olion lapsiolioiden lukumÀÀrÀ. 
   611            Kuten Objects.Count, mutta optimoitu. 
   612            </summary> 
   613        </member> 
   614        <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
   615            <summary> 
   616            Olion koko pelimaailmassa. 
   617            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   618            </summary> 
   619        </member> 
   620        <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
   621            <summary> 
   622            Olion kulma tai rintamasuunta. 
   623            Nolla = osoittaa oikealle. 
   624            </summary>       
   625        </member> 
   626        <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
   627            <summary> 
   628            Olion muoto. 
   629            </summary> 
   630        </member> 
   631        <member name="P:Jypeli.GameObject.ShapeString"> 
   632            <summary> 
   633            Olion muoto merkkijonona (kenttÀeditorin kÀyttöön) 
   634            </summary> 
   635        </member> 
   636        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsAddedToGame"> 
   637            <summary> 
   638            Onko olio lisÀtty peliin. 
   639            </summary> 
   640        </member> 
   641        <member name="P:Jypeli.GameObject.HorizontalSizing"> 
   642            <summary> 
   643            Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
   644            asettelijan sisÀllÀ. 
   645            </summary> 
   646        </member> 
   647        <member name="P:Jypeli.GameObject.VerticalSizing"> 
   648            <summary> 
   649            Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
   650            asettelijan sisÀllÀ. 
   651            </summary> 
   652        </member> 
   653        <member name="P:Jypeli.GameObject.PreferredSize"> 
   654            <summary> 
   655            Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
   656            pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
   657            </summary> 
   658        </member> 
   659        <member name="P:Jypeli.GameObject.Layout"> 
   660            <summary> 
   661            Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
  2990662            </summary> 
  2991663        </member> 
   
  3286958            <summary> 
  3287959            Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
   960            </summary> 
   961        </member> 
   962        <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   963            <summary> 
   964            Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
   965            </summary> 
   966        </member> 
   967        <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   968            <summary> 
   969            Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
   970            </summary> 
   971        </member> 
   972        <member name="M:PlatformCharacter2.Walk"> 
   973            <summary> 
   974            KÀvelee. 
   975            </summary> 
   976        </member> 
   977        <member name="M:PlatformCharacter2.Walk(Jypeli.Direction)"> 
   978            <summary> 
   979            KÀvelee tiettyyn suuntaan. 
   980            </summary> 
   981            <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
   982        </member> 
   983        <member name="M:PlatformCharacter2.Turn(Jypeli.Direction)"> 
   984            <summary> 
   985            PysÀhtyy ja kÀÀntyy vasemmalle tai oikealle. 
   986            </summary> 
   987            <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
   988        </member> 
   989        <member name="M:PlatformCharacter2.StopWalking"> 
   990            <summary> 
   991            PysÀhtyy. 
   992            </summary> 
   993        </member> 
   994        <member name="M:PlatformCharacter2.Jump(System.Double)"> 
   995            <summary> 
   996            HyppÀÀ tietyllÀ nopeudella, jos hahmo seisoo tukevalla pohjalla. 
   997            </summary> 
   998            <param name="speed">LÀhtönopeus.</param> 
   999        </member> 
   1000        <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double)"> 
   1001            <summary> 
   1002            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   1003            </summary> 
   1004            <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
   1005            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
   1006            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
   1007        </member> 
   1008        <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Int32)"> 
   1009            <summary> 
   1010            HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
   1011            </summary> 
   1012            <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
   1013            <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
   1014            <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
   1015            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
   1016        </member> 
   1017        <member name="M:PlatformCharacter2.Update(Jypeli.Time)"> 
   1018            <summary> 
   1019            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
   1020            metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   1021            </summary> 
   1022            <param name="time">Peliaika.</param> 
   1023        </member> 
   1024        <member name="M:PlatformCharacter2.Move(Jypeli.Vector)"> 
   1025            <summary> 
   1026            SiirtÀÀ oliota. 
   1027            </summary> 
   1028            <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
   1029        </member> 
   1030        <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformTolerance"> 
   1031            <summary> 
   1032            Toleranssiarvo, joka mÀÀrittÀÀ kuinka monta pelin pÀivitysjaksoa hahmo voi 
   1033            olla irti tasosta ennen kuin se lasketaan ilmassa olevaksi. 
   1034            </summary> 
   1035        </member> 
   1036        <member name="P:PlatformCharacter2.FacingDirection"> 
   1037            <summary> 
   1038            Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
   1039            </summary> 
   1040        </member> 
   1041        <member name="P:PlatformCharacter2.Acceleration"> 
   1042            <summary> 
   1043            Hahmon kiihtyvyys. 
   1044            </summary> 
   1045        </member> 
   1046        <member name="P:PlatformCharacter2.MaxVelocity"> 
   1047            <summary> 
   1048            Hahmon maksiminopeus. 
   1049            </summary> 
   1050        </member> 
   1051        <member name="P:PlatformCharacter2.Platform"> 
   1052            <summary> 
   1053            Fysiikkaolio jonka pÀÀllÀ seisotaan. 
   1054            </summary> 
   1055        </member> 
   1056        <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformNormal"> 
   1057            <summary> 
   1058            Suuntavektori, joka osoittaa tason suuntaan. 
   1059            Nollavektori, jos ilmassa. 
   1060            </summary> 
   1061        </member> 
   1062        <member name="P:PlatformCharacter2.Weapon"> 
   1063            <summary> 
   1064            Hahmolla oleva ase. 
   1065            </summary> 
   1066        </member> 
   1067        <member name="P:PlatformCharacter2.CanMoveOnAir"> 
   1068            <summary> 
   1069            Jos <c>false</c>, hahmoa ei voi liikuttaa kun se on ilmassa. 
   1070            </summary> 
   1071        </member> 
   1072        <member name="P:PlatformCharacter2.LeftWalkingAnimation"> 
   1073            <summary> 
   1074            KÀvelyanimaatio vasemmalle. 
   1075            </summary> 
   1076        </member> 
   1077        <member name="P:PlatformCharacter2.RightWalkingAnimation"> 
   1078            <summary> 
   1079            KÀvelyanimaatio oikealle. 
   1080            </summary> 
   1081        </member> 
   1082        <member name="P:PlatformCharacter2.LeftIdleAnimation"> 
   1083            <summary> 
   1084            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
   1085            kÀÀntyneenÀ vasemmalle. 
   1086            </summary> 
   1087        </member> 
   1088        <member name="P:PlatformCharacter2.RightIdleAnimation"> 
   1089            <summary> 
   1090            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
   1091            kÀÀntyneenÀ oikealle. 
   1092            </summary> 
   1093        </member> 
   1094        <member name="P:PlatformCharacter2.IdleAnimation"> 
   1095            <summary> 
   1096            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan. 
   1097            </summary> 
   1098        </member> 
   1099        <member name="P:PlatformCharacter2.WalkingAnimation"> 
   1100            <summary> 
   1101            Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo kÀvelee. 
   1102            </summary> 
   1103        </member> 
   1104        <member name="E:PlatformCharacter2.DirectionChanged"> 
   1105            <summary> 
   1106            Tapahtuu kun suunta vaihtuu. 
   1107            </summary> 
   1108        </member> 
   1109        <member name="T:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain"> 
   1110            <summary> 
   1111            Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
   1112            edestakaisin. 
   1113            </summary> 
   1114        </member> 
   1115        <member name="T:Jypeli.Brain"> 
   1116            <summary> 
   1117            Aivoluokka peliolioille. 
   1118            Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
   1119            peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
   1120            </summary>     
   1121        </member> 
   1122        <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
   1123            <summary> 
   1124            TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
   1125            </summary> 
   1126        </member> 
   1127        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
   1128            <summary> 
   1129            Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
   1130            </summary> 
   1131            <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
   1132        </member> 
   1133        <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
   1134            <summary> 
   1135            Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
   1136            </summary> 
   1137            <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
   1138        </member> 
   1139        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
   1140            <summary> 
   1141            Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
   1142            asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
   1143            </summary> 
   1144        </member> 
   1145        <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
   1146            <summary> 
   1147            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   1148            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   1149            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   1150            kantaluokan methodia. 
   1151            </summary> 
   1152            <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
   1153        </member> 
   1154        <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
   1155            <summary> 
   1156            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   1157            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   1158            kantaluokan methodia. 
   1159            </summary> 
   1160            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   1161        </member> 
   1162        <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
   1163            <summary> 
   1164            Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
   1165            </summary> 
   1166        </member> 
   1167        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
   1168            <summary> 
   1169            Aivojen haltija. 
   1170            </summary> 
   1171        </member> 
   1172        <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain.Speed"> 
   1173            <summary> 
   1174            Nopeus. 
   1175            </summary> 
   1176        </member> 
   1177        <member name="T:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain"> 
   1178            <summary> 
   1179            Laittaa omistajansa seuraamaan oliota, jolla on tietty Tag-arvo. 
   1180            Jos olioita on useita, lÀhdetÀÀn seuraamaan lÀhintÀ. 
   1181            </summary> 
   1182        </member> 
   1183        <member name="P:Jypeli.Assets.AbstractMoverBrain.Speed"> 
   1184            <summary> 
   1185            Nopeus, jolla liikutaan. 
   1186            </summary> 
   1187            <value>Nopeus.</value> 
   1188        </member> 
   1189        <member name="M:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.#ctor(System.String,System.Double)"> 
   1190            <summary> 
   1191            Alustaa uudet aivot. 
   1192            </summary> 
   1193            <param name="tag">Tag-arvo</param> 
   1194            <param name="speed">Nopeus</param> 
   1195        </member> 
   1196        <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TagToFollow"> 
   1197            <summary> 
   1198            Tag-arvo, jota seurata. 
   1199            </summary> 
   1200        </member> 
   1201        <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.CurrentTarget"> 
   1202            <summary> 
   1203            TÀmÀnhetkinen seurattava. 
   1204            </summary> 
   1205        </member> 
   1206        <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetFollowDistance"> 
   1207            <summary> 
   1208            EtÀisyys kohteeseen. Jos tÀmÀ tai alle, niin jolloin aletaan seuraamaan kohdetta. 
   1209            </summary> 
   1210        </member> 
   1211        <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetCloseDistance"> 
   1212            <summary> 
   1213            EtÀisyys, jolloin ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
   1214            </summary> 
   1215            <value>EtÀisyys.</value> 
   1216        </member> 
   1217        <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderIfNotClose"> 
   1218            <summary> 
   1219            Haahuillaanko ympÀriinsÀ jos ei ole tarpeeksi lÀhellÀ olevaa kohdetta. 
   1220            </summary> 
   1221        </member> 
   1222        <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderChangeMovementSeconds"> 
   1223            <summary> 
   1224            Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa harhaillessa 
   1225            </summary> 
   1226        </member> 
   1227        <member name="T:Jypeli.Canvas"> 
   1228            <summary> 
   1229            Piirtoalusta. 
   1230            </summary> 
   1231        </member> 
   1232        <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1233            <summary> 
   1234            PiirtÀÀ janan. 
   1235            </summary> 
   1236            <param name="startPoint">Alkupiste</param> 
   1237            <param name="endPoint">Loppupiste</param> 
   1238        </member> 
   1239        <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1240            <summary> 
   1241            PiirtÀÀ janan. 
   1242            </summary> 
   1243            <param name="x1">Alkupisteen x-koordinaatti</param> 
   1244            <param name="y1">Alkupisteen y-koordinaatti</param> 
   1245            <param name="x2">Loppupisteen x-koordinaatti</param> 
   1246            <param name="y2">Loppupisteen y-koordinaatti</param> 
   1247        </member> 
   1248        <member name="P:Jypeli.Canvas.Left"> 
   1249            <summary> 
   1250            Vasen reuna. 
   1251            </summary> 
   1252        </member> 
   1253        <member name="P:Jypeli.Canvas.Right"> 
   1254            <summary> 
   1255            Oikea reuna. 
   1256            </summary> 
   1257        </member> 
   1258        <member name="P:Jypeli.Canvas.Bottom"> 
   1259            <summary> 
   1260            Alareuna. 
   1261            </summary> 
   1262        </member> 
   1263        <member name="P:Jypeli.Canvas.Top"> 
   1264            <summary> 
   1265            YlÀreuna. 
   1266            </summary> 
   1267        </member> 
   1268        <member name="P:Jypeli.Canvas.TopLeft"> 
   1269            <summary> 
   1270            Vasen ylÀnurkka. 
   1271            </summary> 
   1272        </member> 
   1273        <member name="P:Jypeli.Canvas.TopRight"> 
   1274            <summary> 
   1275            Oikea ylÀnurkka. 
   1276            </summary> 
   1277        </member> 
   1278        <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomLeft"> 
   1279            <summary> 
   1280            Vasen alanurkka. 
   1281            </summary> 
   1282        </member> 
   1283        <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomRight"> 
   1284            <summary> 
   1285            Oikea alanurkka. 
   1286            </summary> 
   1287        </member> 
   1288        <member name="P:Jypeli.Canvas.BrushColor"> 
   1289            <summary> 
   1290            Pensselin vÀri. 
   1291            </summary> 
   1292        </member> 
   1293        <member name="F:Jypeli.Button.Start"> 
   1294            <summary> 
   1295            Start. 
   1296            </summary> 
   1297        </member> 
   1298        <member name="F:Jypeli.Button.Back"> 
   1299            <summary> 
   1300            Back. 
   1301            </summary> 
   1302        </member> 
   1303        <member name="F:Jypeli.Button.LeftStick"> 
   1304            <summary> 
   1305            Oikea tikku. 
   1306            </summary> 
   1307        </member> 
   1308        <member name="F:Jypeli.Button.RightStick"> 
   1309            <summary> 
   1310            Vasen tikku. 
   1311            </summary> 
   1312        </member> 
   1313        <member name="F:Jypeli.Button.LeftShoulder"> 
   1314            <summary> 
   1315            Vasen olkanappi. 
   1316            </summary> 
   1317        </member> 
   1318        <member name="F:Jypeli.Button.RightShoulder"> 
   1319            <summary> 
   1320            Oikea olkanappi. 
   1321            </summary> 
   1322        </member> 
   1323        <member name="F:Jypeli.Button.RightTrigger"> 
   1324            <summary> 
   1325            Oikea liipasin. 
   1326            </summary> 
   1327        </member> 
   1328        <member name="F:Jypeli.Button.LeftTrigger"> 
   1329            <summary> 
   1330            Vasen liipasin. 
   1331            </summary> 
   1332        </member> 
   1333        <member name="T:Jypeli.ButtonState"> 
   1334            <summary> 
   1335            Napin (minkÀ tahansa) asento. 
   1336            </summary> 
   1337        </member> 
   1338        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Released"> 
   1339            <summary> 
   1340            Nappi nostetaan ylös. 
   1341            </summary> 
   1342        </member> 
   1343        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Pressed"> 
   1344            <summary> 
   1345            Nappi painetaan alas. 
   1346            </summary> 
   1347        </member> 
   1348        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Up"> 
   1349            <summary> 
   1350            Nappi on ylhÀÀllÀ. 
   1351            </summary> 
   1352        </member> 
   1353        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Down"> 
   1354            <summary> 
   1355            Nappi on alhaalla. 
   1356            </summary> 
   1357        </member> 
   1358        <member name="T:Jypeli.Key"> 
   1359            <summary> 
   1360            NÀppÀimistön nÀppÀin. 
   1361            </summary> 
   1362        </member> 
   1363        <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Activated"> 
   1364            <summary> 
   1365            Tapahtuu kun konteksti aktivoidaan. 
   1366            </summary> 
   1367        </member> 
   1368        <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Deactivated"> 
   1369            <summary> 
   1370            Tapahtuu kun konteksti passivoidaan. 
   1371            </summary> 
   1372        </member> 
   1373        <member name="T:Jypeli.MouseButton"> 
   1374            <summary> 
   1375            Hiiren napit. 
   1376            </summary> 
   1377        </member> 
   1378        <member name="F:Jypeli.MouseButton.None"> 
   1379            <summary> 
   1380            Ei mikÀÀn nappi hiiressÀ. 
   1381            </summary> 
   1382        </member> 
   1383        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Left"> 
   1384            <summary> 
   1385            Vasen nappi hiiressÀ. 
   1386            </summary> 
   1387        </member> 
   1388        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Right"> 
   1389            <summary> 
   1390            Oikea nappi hiiressÀ. 
   1391            </summary> 
   1392        </member> 
   1393        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Middle"> 
   1394            <summary> 
   1395            KeskimmÀinen nappi hiiressÀ (rullan painallus). 
   1396            </summary> 
   1397        </member> 
   1398        <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton1"> 
   1399            <summary> 
   1400            Hiiren ensimmÀinen erikoisnÀppÀin. 
   1401            </summary> 
   1402        </member> 
   1403        <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton2"> 
   1404            <summary> 
   1405            Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
   1406            </summary> 
   1407        </member> 
   1408        <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
   1409            <summary> 
   1410            Rajapinta olioille, joilla on oma Draw-metodi. 
   1411            </summary> 
   1412        </member> 
   1413        <member name="T:Jypeli.HorizontalLayout"> 
   1414            <summary> 
   1415            Asettelee widgetit riviin vaakasuunnassa. 
   1416            </summary> 
   1417        </member> 
   1418        <member name="T:Jypeli.ILayout"> 
   1419            <summary> 
   1420            Rajapinta asettelijalle. Asettelija asettelee widgetin 
   1421            lapsioliot siten, ettÀ ne mahtuvat widgetin sisÀlle. Asettelija 
   1422            muuttaa lapsiolioiden kokoa sekÀ paikkaa. Asettelussa kÀytetÀÀn 
   1423            hyvÀksi lapsiolioiden ominaisuuksia <c>PreferredSize</c>, 
   1424            <c>HorizontalSizing</c> sekÀ <c>VerticalSizing</c>. 
   1425            </summary> 
   1426        </member> 
   1427        <member name="P:Jypeli.ILayout.TopPadding"> 
   1428            <summary> 
   1429            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1430            </summary> 
   1431        </member> 
   1432        <member name="P:Jypeli.ILayout.BottomPadding"> 
   1433            <summary> 
   1434            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1435            </summary> 
   1436        </member> 
   1437        <member name="P:Jypeli.ILayout.LeftPadding"> 
   1438            <summary> 
   1439            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1440            </summary> 
   1441        </member> 
   1442        <member name="P:Jypeli.ILayout.RightPadding"> 
   1443            <summary> 
   1444            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1445            </summary> 
   1446        </member> 
   1447        <member name="M:Jypeli.HorizontalLayout.#ctor"> 
   1448            <summary> 
   1449            Luo uuden asettelijan. 
   1450            </summary> 
   1451        </member> 
   1452        <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.Spacing"> 
   1453            <summary> 
   1454            Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1455            </summary> 
   1456        </member> 
   1457        <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.TopPadding"> 
   1458            <summary> 
   1459            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1460            </summary> 
   1461        </member> 
   1462        <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.BottomPadding"> 
   1463            <summary> 
   1464            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1465            </summary> 
   1466        </member> 
   1467        <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.LeftPadding"> 
   1468            <summary> 
   1469            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1470            </summary> 
   1471        </member> 
   1472        <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.RightPadding"> 
   1473            <summary> 
   1474            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1475            </summary> 
   1476        </member> 
   1477        <member name="T:Jypeli.Sizing"> 
   1478            <summary> 
   1479            Olion koon asettaminen asettelijan sisÀllÀ. 
   1480            </summary> 
   1481        </member> 
   1482        <member name="F:Jypeli.Sizing.FixedSize"> 
   1483            <summary> 
   1484            Olio ei kasva suuremmaksi kuin sen <c>PreferredSize</c>. 
   1485            </summary> 
   1486        </member> 
   1487        <member name="F:Jypeli.Sizing.Expanding"> 
   1488            <summary> 
   1489            Olio kÀyttÀÀ kaiken vapaana olevan tilan ja kutistuu, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
   1490            </summary> 
   1491        </member> 
   1492        <member name="T:Jypeli.VerticalLayout"> 
   1493            <summary> 
   1494            Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
   1495            </summary> 
   1496        </member> 
   1497        <member name="M:Jypeli.VerticalLayout.#ctor"> 
   1498            <summary> 
   1499            Luo uuden asettelijan. 
   1500            </summary> 
   1501        </member> 
   1502        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.Spacing"> 
   1503            <summary> 
   1504            Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1505            </summary> 
   1506        </member> 
   1507        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.TopPadding"> 
   1508            <summary> 
   1509            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1510            </summary> 
   1511        </member> 
   1512        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.BottomPadding"> 
   1513            <summary> 
   1514            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1515            </summary> 
   1516        </member> 
   1517        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.LeftPadding"> 
   1518            <summary> 
   1519            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1520            </summary> 
   1521        </member> 
   1522        <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.RightPadding"> 
   1523            <summary> 
   1524            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1525            </summary> 
   1526        </member> 
   1527        <member name="T:Jypeli.Widget"> 
   1528            <summary> 
   1529            KÀyttöliittymÀn komponentti. 
   1530            </summary> 
   1531        </member> 
   1532        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   1533            <summary> 
   1534            Alustaa widgetin. 
   1535            </summary> 
   1536            <param name="animation"></param> 
   1537        </member> 
   1538        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   1539            <summary> 
   1540            Alustaa widgetin. 
   1541            </summary> 
   1542            <param name="layout"></param> 
   1543        </member> 
   1544        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1545            <summary> 
   1546            Alustaa widgetin. 
   1547            </summary> 
   1548            <param name="width"></param> 
   1549            <param name="height"></param> 
   1550            <param name="shape"></param> 
   1551        </member> 
   1552        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1553            <summary> 
   1554            Alustaa widgetin. 
   1555            </summary> 
   1556            <param name="width"></param> 
   1557            <param name="height"></param> 
   1558        </member> 
   1559        <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
   1560            <summary> 
   1561            Reunojen vÀri. 
   1562            </summary> 
   1563        </member> 
   1564        <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
   1565            <summary> 
   1566            Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
   1567            ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
   1568            </summary> 
   1569        </member> 
   1570        <member name="T:Jypeli.RowLayout"> 
   1571            <summary> 
   1572            Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
   1573            kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
   1574            tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
   1575            </summary> 
   1576        </member> 
   1577        <member name="P:Jypeli.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
   1578            <summary> 
   1579            Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1580            </summary> 
   1581        </member> 
   1582        <member name="P:Jypeli.RowLayout.TopPadding"> 
   1583            <summary> 
   1584            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1585            </summary> 
   1586        </member> 
   1587        <member name="P:Jypeli.RowLayout.BottomPadding"> 
   1588            <summary> 
   1589            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1590            </summary> 
   1591        </member> 
   1592        <member name="P:Jypeli.RowLayout.LeftPadding"> 
   1593            <summary> 
   1594            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1595            </summary> 
   1596        </member> 
   1597        <member name="P:Jypeli.RowLayout.RightPadding"> 
   1598            <summary> 
   1599            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   1600            </summary> 
   1601        </member> 
   1602        <member name="P:Jypeli.RowLayout.TargetWidth"> 
   1603            <summary> 
   1604            Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
   1605            </summary> 
   1606        </member> 
   1607        <member name="T:Jypeli.Surface"> 
   1608            <summary> 
   1609            Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
  32881610            </summary> 
  32891611        </member> 
   
  35301852            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  35311853            <returns>Reunaolio</returns> 
  3532         </member> 
  3533         <member name="T:Jypeli.Canvas"> 
  3534             <summary> 
  3535             Piirtoalusta. 
  3536             </summary> 
  3537         </member> 
  3538         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  3539             <summary> 
  3540             PiirtÀÀ janan. 
  3541             </summary> 
  3542             <param name="startPoint">Alkupiste</param> 
  3543             <param name="endPoint">Loppupiste</param> 
  3544         </member> 
  3545         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  3546             <summary> 
  3547             PiirtÀÀ janan. 
  3548             </summary> 
  3549             <param name="x1">Alkupisteen x-koordinaatti</param> 
  3550             <param name="y1">Alkupisteen y-koordinaatti</param> 
  3551             <param name="x2">Loppupisteen x-koordinaatti</param> 
  3552             <param name="y2">Loppupisteen y-koordinaatti</param> 
  3553         </member> 
  3554         <member name="P:Jypeli.Canvas.Left"> 
  3555             <summary> 
  3556             Vasen reuna. 
  3557             </summary> 
  3558         </member> 
  3559         <member name="P:Jypeli.Canvas.Right"> 
  3560             <summary> 
  3561             Oikea reuna. 
  3562             </summary> 
  3563         </member> 
  3564         <member name="P:Jypeli.Canvas.Bottom"> 
  3565             <summary> 
  3566             Alareuna. 
  3567             </summary> 
  3568         </member> 
  3569         <member name="P:Jypeli.Canvas.Top"> 
  3570             <summary> 
  3571             YlÀreuna. 
  3572             </summary> 
  3573         </member> 
  3574         <member name="P:Jypeli.Canvas.TopLeft"> 
  3575             <summary> 
  3576             Vasen ylÀnurkka. 
  3577             </summary> 
  3578         </member> 
  3579         <member name="P:Jypeli.Canvas.TopRight"> 
  3580             <summary> 
  3581             Oikea ylÀnurkka. 
  3582             </summary> 
  3583         </member> 
  3584         <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomLeft"> 
  3585             <summary> 
  3586             Vasen alanurkka. 
  3587             </summary> 
  3588         </member> 
  3589         <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomRight"> 
  3590             <summary> 
  3591             Oikea alanurkka. 
  3592             </summary> 
  3593         </member> 
  3594         <member name="P:Jypeli.Canvas.BrushColor"> 
  3595             <summary> 
  3596             Pensselin vÀri. 
  3597             </summary> 
  3598         </member> 
  3599         <member name="T:Jypeli.StorageFile"> 
  3600             <summary> 
  3601             Tiedosto. 
  3602             </summary> 
  3603         </member> 
  3604         <member name="T:Jypeli.Renderer"> 
  3605             <summary> 
  3606             Luokka, joka sisÀltÀÀ metodeita kuvioiden ja tekstuurien piirtÀmiseen 2D-tasossa. 
  3607             </summary> 
  3608             <remarks> 
  3609             Toteutus on yksinkertainen ja siten hidas. Jos on paljon samankaltaisia piirrettÀviÀ 
  3610             kohteita, niin kÀytÀ mielummin Batch-luokkia. 
  3611             </remarks> 
  3612         </member> 
  3613         <member name="F:Jypeli.Renderer.textureVertices"> 
  3614             <summary> 
  3615             Vertices that form a rectangle on which to draw textures. 
  3616             </summary> 
  3617         </member> 
  3618         <member name="F:Jypeli.Renderer.textureTriangleIndices"> 
  3619             <summary> 
  3620             Indices that form two triangles from the vertex array. 
  3621             </summary> 
  3622         </member> 
  3623         <member name="M:Jypeli.Renderer.BeginDrawingInsideShape(Jypeli.Shape,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@)"> 
  3624             <summary> 
  3625             Makes all the subsequent draw calls until <c>EndDrawingInsideShape</c> limit the 
  3626             drawing inside <c>shape</c> (transformed by the matrix). 
  3627             </summary> 
  3628             <remarks> 
  3629             The draw calls between Begin and End must not change the DepthStencilState of the graphics device. 
  3630             If drawing is done with a sprite batch, the <c>spritebatch.Begin</c> call must be given the 
  3631             DepthStencilState that can be obtained from <c>currentStencilState</c> variable. 
  3632             </remarks> 
  3633         </member> 
  3634         <member name="M:Jypeli.Renderer.DrawShape(Jypeli.Shape,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
  3635             <summary> 
  3636             PiirtÀÀ kuvion niin, ettÀ tekstuuri tÀyttÀÀ sen. 
  3637             </summary> 
  3638         </member> 
  3639         <member name="M:Jypeli.Renderer.DrawRectangle(Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Jypeli.Color)"> 
  3640             <summary> 
  3641             PiirtÀÀ suorakulmion. 
  3642             </summary> 
  3643         </member> 
  3644         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.LineFluidLogic"> 
  3645             <summary> 
  3646             Applys drag and buoyancy to items on one side of a line; 
  3647             </summary> 
  3648         </member> 
  3649         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic"> 
  3650             <summary> 
  3651             A physics logic is a way for the engine to effect object within the Update call. 
  3652             Gravity is a Example of a PhysicsLogic. 
  3653             </summary> 
  3654         </member> 
  3655         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.BeforeAddCheck(Physics2DDotNet.PhysicsEngine)"> 
  3656             <summary> 
  3657             Before the item is allowed to be added to pending this method is called to  
  3658             throw any exceptions without corrupting the state of the Physics engine. 
  3659             </summary> 
  3660             <param name="engine">The engine the item is about to be added too.</param> 
  3661         </member> 
  3662         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.LifetimeChanged"> 
  3663             <summary> 
  3664             Raised when the Lifetime property has been Changed. 
  3665             </summary> 
  3666         </member> 
  3667         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Added"> 
  3668             <summary> 
  3669             Raised when the object is added to a Physics Engine. 
  3670             </summary> 
  3671         </member> 
  3672         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Pending"> 
  3673             <summary> 
  3674             Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
  3675             </summary> 
  3676         </member> 
  3677         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Removed"> 
  3678             <summary> 
  3679             Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
  3680             </summary> 
  3681         </member> 
  3682         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.IsPending"> 
  3683             <summary> 
  3684             Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
  3685             </summary> 
  3686         </member> 
  3687         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.IsAdded"> 
  3688             <summary> 
  3689             Gets if the object has been added to the engine. 
  3690             </summary> 
  3691         </member> 
  3692         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Engine"> 
  3693             <summary> 
  3694             Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
  3695             </summary> 
  3696         </member> 
  3697         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Tag"> 
  3698             <summary> 
  3699             Gets and Sets a User defined object. 
  3700             </summary> 
  3701         </member> 
  3702         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Lifetime"> 
  3703             <summary> 
  3704             Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
  3705             </summary> 
  3706         </member> 
  3707         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Order"> 
  3708             <summary> 
  3709             Get and Sets The order number of when it will be ran. 
  3710             All Logics with a higher order will run after this one and all logics 
  3711             with a lower order number will be ran before this one. 
  3712             </summary> 
  3713         </member> 
  3714         <member name="T:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1"> 
  3715             <summary> 
  3716             a generic EventArgs for read only collections. 
  3717             </summary> 
  3718             <typeparam name="T">The type of the items on the collection. </typeparam> 
  3719         </member> 
  3720         <member name="P:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1.Collection"> 
  3721             <summary> 
  3722             The readonly collection of items. 
  3723             </summary> 
  3724         </member> 
  3725         <member name="T:Physics2DDotNet.Body"> 
  3726             <summary> 
  3727             This is the Physical Body that collides in the engine. 
  3728             </summary> 
  3729         </member> 
  3730         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  3731             <summary> 
  3732             Creates a new Body Instance. 
  3733             </summary> 
  3734             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  3735             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  3736             <param name="mass">The mass of the Body The inertia will be aquired from the Shape.</param> 
  3737             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  3738             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  3739         </member> 
  3740         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,Physics2DDotNet.MassInfo,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  3741             <summary> 
  3742             Creates a new Body Instance. 
  3743             </summary> 
  3744             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  3745             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  3746             <param name="massInfo">A object describing the mass and inertia of the Body.</param> 
  3747             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  3748             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  3749         </member> 
  3750         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyProxy"> 
  3751             <summary> 
  3752             This applys the proxy. 
  3753             This will cause all other bodies in the proxy list to have their velocity set  
  3754             to this body’s.  
  3755             With the appropriate transformations applied.  
  3756             </summary> 
  3757         </member> 
  3758         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.RemoveFromProxy"> 
  3759             <summary> 
  3760             This will remove this body from any proxy list it is a part of. 
  3761             </summary> 
  3762         </member> 
  3763         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyPosition"> 
  3764             <summary> 
  3765             Updates all the values caluclated from the State.Position. 
  3766             Re-calculates the Matrices property the re-calculates the Rectangle property 
  3767             from that. 
  3768             </summary> 
  3769         </member> 
  3770         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ClearForces"> 
  3771             <summary> 
  3772             Sets Acceleration and ForceAccumulator to Zero. 
  3773             </summary> 
  3774         </member> 
  3775         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3776             <summary> 
  3777             Applys a Force 
  3778             </summary> 
  3779             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3780         </member> 
  3781         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3782             <summary> 
  3783             Applys a Force 
  3784             </summary> 
  3785             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3786         </member> 
  3787         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3788             <summary> 
  3789             Applys a Force 
  3790             </summary> 
  3791             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3792             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  3793         </member> 
  3794         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3795             <summary> 
  3796             Applys a Force 
  3797             </summary> 
  3798             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3799             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  3800         </member> 
  3801         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyTorque(System.Double)"> 
  3802             <summary> 
  3803             Applys Torque 
  3804             </summary> 
  3805             <param name="torque">The direction and magnitude of the torque</param> 
  3806         </member> 
  3807         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3808             <summary> 
  3809             Applys Impulse 
  3810             </summary> 
  3811             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse</param> 
  3812         </member> 
  3813         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3814             <summary> 
  3815             Applys Impulse 
  3816             </summary> 
  3817             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  3818         </member> 
  3819         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3820             <summary> 
  3821             Applys Impulse 
  3822             </summary> 
  3823             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  3824             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  3825         </member> 
  3826         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3827             <summary> 
  3828             Applys Impulse 
  3829             </summary> 
  3830             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  3831             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  3832         </member> 
  3833         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.LifetimeChanged"> 
  3834             <summary> 
  3835             Raised when the Lifetime property has been Changed. 
  3836             </summary> 
  3837         </member> 
  3838         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.ShapeChanged"> 
  3839             <summary> 
  3840             Raised when the Shape of the Body has been Changed. 
  3841             </summary> 
  3842         </member> 
  3843         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Pending"> 
  3844             <summary> 
  3845             Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
  3846             </summary> 
  3847         </member> 
  3848         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Added"> 
  3849             <summary> 
  3850             Raised when the object is added to a Physics Engine. 
  3851             </summary> 
  3852         </member> 
  3853         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Removed"> 
  3854             <summary> 
  3855             Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
  3856             </summary> 
  3857         </member> 
  3858         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.PositionChanged"> 
  3859             <summary> 
  3860             Raised when the Position has been Changed. 
  3861             Raised by either the Solver or a call to ApplyMatrix. 
  3862             </summary> 
  3863         </member> 
  3864         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Updated"> 
  3865             <summary> 
  3866             Raised when the Body has been updated to a change in time. 
  3867             </summary> 
  3868         </member> 
  3869         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Collided"> 
  3870             <summary> 
  3871             Raised when the Body collides with another. 
  3872             </summary> 
  3873         </member> 
  3874         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Colliding"> 
  3875             <summary> 
  3876             Raised constantly when the Body is colliding with another. 
  3877             </summary> 
  3878         </member> 
  3879         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointAdded"> 
  3880             <summary> 
  3881             Raised when a joint is added that affects this body. 
  3882             </summary> 
  3883         </member> 
  3884         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointRemoved"> 
  3885             <summary> 
  3886             Raised when a joint is removed that affects this body. 
  3887             </summary> 
  3888         </member> 
  3889         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Rectangle"> 
  3890             <summary> 
  3891             This is the Baunding rectangle It is calculated on the call to apply matrix. 
  3892             </summary> 
  3893         </member> 
  3894         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Matrices"> 
  3895             <summary> 
  3896             The Matrices that are tranfroming this bodies Shape. 
  3897             </summary> 
  3898         </member> 
  3899         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.LinearDamping"> 
  3900             <summary> 
  3901             Gets and Sets The value represents how much Linear velocity is kept each time step.  
  3902             This Dampens the Body's Linear velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  3903             </summary> 
  3904         </member> 
  3905         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.AngularDamping"> 
  3906             <summary> 
  3907             Gets and Sets The value represents how much Angular velocity is kept each time step.  
  3908             This Dampens the Body's Angular velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  3909             </summary> 
  3910         </member> 
  3911         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Proxies"> 
  3912             <summary> 
  3913             These are bodies that are mirrors of this body.  
  3914             It's useful for bodies that are being teleported. 
  3915             </summary> 
  3916         </member> 
  3917         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ProxiesCount"> 
  3918             <summary> 
  3919             The number of proxies that this body has. 
  3920             </summary> 
  3921         </member> 
  3922         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ID"> 
  3923             <summary> 
  3924             Unique ID of a PhysicsEntity in the PhysicsEngine 
  3925             Assigned on being Added. 
  3926             </summary> 
  3927         </member> 
  3928         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Engine"> 
  3929             <summary> 
  3930             Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
  3931             </summary> 
  3932         </member> 
  3933         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.State"> 
  3934             <summary> 
  3935             Gets The current State of the object IE Velocity  
  3936             </summary> 
  3937         </member> 
  3938         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Shape"> 
  3939             <summary> 
  3940             Gets and Sets the Shape of the Body.  
  3941             If setting the shape to a shape another body has it will duplicate the shape. 
  3942             </summary> 
  3943         </member> 
  3944         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Mass"> 
  3945             <summary> 
  3946             Gets The MassInfo of the body. 
  3947             </summary> 
  3948         </member> 
  3949         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.CollisionIgnorer"> 
  3950             <summary> 
  3951             Gets and Sets the Ignore object that decides what collisons to ignore. 
  3952             </summary> 
  3953         </member> 
  3954         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.EventIgnorer"> 
  3955             <summary> 
  3956             Gets and Sets the Ignore object that decides what collison events to ignore. 
  3957             </summary> 
  3958         </member> 
  3959         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Coefficients"> 
  3960             <summary> 
  3961             Gets and Sets the Coefficients for the class. 
  3962             </summary> 
  3963         </member> 
  3964         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Lifetime"> 
  3965             <summary> 
  3966             Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
  3967             </summary> 
  3968         </member> 
  3969         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Tag"> 
  3970             <summary> 
  3971             Gets and Sets a User defined object. 
  3972             </summary> 
  3973         </member> 
  3974         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.SolverTag"> 
  3975             <summary> 
  3976             Gets a Solver Defined object. 
  3977             </summary> 
  3978         </member> 
  3979         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.DetectorTag"> 
  3980             <summary> 
  3981             Gets a Detector Defined object. 
  3982             </summary> 
  3983         </member> 
  3984         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Joints"> 
  3985             <summary> 
  3986             Gets the Joints attached to this body. 
  3987             </summary> 
  3988         </member> 
  3989         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresGravity"> 
  3990             <summary> 
  3991             Gets and Sets if the Body will ignore Gravity. 
  3992             </summary> 
  3993         </member> 
  3994         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresPhysicsLogics"> 
  3995             <summary> 
  3996             Gets and Sets if the Body will Ignore all Physics Logics 
  3997             </summary> 
  3998         </member> 
  3999         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresCollisionResponse"> 
  4000             <summary> 
  4001             Gets and Sets if the Object will ignore the collison Responce but still generate the Collision event. 
  4002             </summary> 
  4003         </member> 
  4004         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoreVertexes"> 
  4005             <summary> 
  4006             Gets and Sets if this body's shape's Vertexes will be used in collision detection. 
  4007             </summary> 
  4008         </member> 
  4009         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsPending"> 
  4010             <summary> 
  4011             Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
  4012             </summary> 
  4013         </member> 
  4014         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsAdded"> 
  4015             <summary> 
  4016             Gets if the object has been added to the engine. 
  4017             </summary> 
  4018         </member> 
  4019         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsCollidable"> 
  4020             <summary> 
  4021             gets and sets if the body will have any collision detection ran on it. 
  4022             </summary> 
  4023         </member> 
  4024         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsEventable"> 
  4025             <summary> 
  4026             Gets and Sets if other objects will have their collided  
  4027             event raised when colliding with this body 
  4028             </summary> 
  4029         </member> 
  4030         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsBroadPhaseOnly"> 
  4031             <summary> 
  4032             Gets and Sets if the Body will trigger the Collided event at the broadphase level 
  4033             </summary> 
  4034         </member> 
  4035         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.KineticEnergy"> 
  4036             <summary> 
  4037             Gets the Total Kinetic Energy of the Body. 
  4038             </summary> 
  4039         </member> 
  4040         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Transformation"> 
  4041             <summary> 
  4042             Gets and Sets the Matrix2x3 that transforms the Shape belonging to the Body. 
  4043             </summary> 
  4044         </member> 
  4045         <member name="T:Jypeli.Direction"> 
  4046             <summary> 
  4047             Perussuunta tasossa. 
  4048             </summary> 
  4049         </member> 
  4050         <member name="F:Jypeli.Direction.None"> 
  4051             <summary> 
  4052             Ei suuntaa. 
  4053             </summary> 
  4054         </member> 
  4055         <member name="F:Jypeli.Direction.Up"> 
  4056             <summary> 
  4057             Suunta ylös. 
  4058             </summary> 
  4059         </member> 
  4060         <member name="F:Jypeli.Direction.Down"> 
  4061             <summary> 
  4062             Suunta alas. 
  4063             </summary> 
  4064         </member> 
  4065         <member name="F:Jypeli.Direction.Left"> 
  4066             <summary> 
  4067             Suunta vasemmalle. 
  4068             </summary> 
  4069         </member> 
  4070         <member name="F:Jypeli.Direction.Right"> 
  4071             <summary> 
  4072             Suunta oikealle. 
  4073             </summary> 
  4074         </member> 
  4075         <member name="M:Jypeli.Direction.Inverse(Jypeli.Direction)"> 
  4076             <summary> 
  4077             Palauttaa vastakkaisen suunnan annetulle suunnalle. 
  4078             </summary> 
  4079             <param name="d">Suunta.</param> 
  4080             <returns>Vastakkainen suunta.</returns> 
  4081         </member> 
  4082         <member name="P:Jypeli.Direction.Vector"> 
  4083             <summary> 
  4084             Suuntaa vastaava yksikkövektori. 
  4085             </summary> 
  4086         </member> 
  4087         <member name="P:Jypeli.Direction.Angle"> 
  4088             <summary> 
  4089             Suuntaa vastaava kulma. 
  4090             </summary> 
  4091         </member> 
  4092         <member name="P:Jypeli.Direction.Name"> 
  4093             <summary> 
  4094             Suunnan nimi. 
  4095             </summary> 
  4096         </member> 
  4097         <member name="T:Jypeli.Camera"> 
  4098             <summary> 
  4099             Kamera. MÀÀrittÀÀ mikÀ osa pelitasosta on kerralla nÀkyvissÀ. 
  4100             </summary> 
  4101         </member> 
  4102         <member name="F:Jypeli.Camera.Position"> 
  4103             <summary> 
  4104             Kameran sijainti. 
  4105             </summary> 
  4106         </member> 
  4107         <member name="F:Jypeli.Camera.Velocity"> 
  4108             <summary> 
  4109             Kameran liikkumisnopeus. 
  4110             </summary> 
  4111         </member> 
  4112         <member name="M:Jypeli.Camera.#ctor"> 
  4113             <summary> 
  4114             Luo uuden kameran. 
  4115             </summary> 
  4116         </member> 
  4117         <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector)"> 
  4118             <summary> 
  4119             Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin. 
  4120             </summary> 
  4121         </member> 
  4122         <member name="M:Jypeli.Camera.WorldToScreen(Jypeli.Vector)"> 
  4123             <summary> 
  4124             Muuntaa annetun pisteen maailmankoordinaateista ruutukoordinaatteihin. 
  4125             </summary> 
  4126         </member> 
  4127         <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector,Jypeli.Layer)"> 
  4128             <summary> 
  4129             Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin 
  4130             ottaen huomioon oliokerroksen suhteellisen siirtymÀn. 
  4131             </summary> 
  4132         </member> 
  4133         <member name="M:Jypeli.Camera.Move(Jypeli.Vector)"> 
  4134             <summary> 
  4135             Kohdistaa kameran. 
  4136             </summary> 
  4137             <param name="v">Koordinaatti vektorina johon kamera kohdistetaan.</param> 
  4138         </member> 
  4139         <member name="M:Jypeli.Camera.Zoom(System.Double)"> 
  4140             <summary> 
  4141             Zoomaa. 
  4142             </summary> 
  4143             <param name="zoom"> 
  4144             Zoomauskerroin. YkköstÀ suurempi (esim. 1.5) lÀhentÀÀ ja 
  4145             ykköstÀ pienempi (esim. 0.5) zoomaa kauemmas. 
  4146             </param> 
  4147         </member> 
  4148         <member name="M:Jypeli.Camera.Reset"> 
  4149             <summary> 
  4150             Resetoi kameran (keskittÀÀ, laittaa zoomin oletusarvoon ja lopettaa seuraamisen). 
  4151             </summary> 
  4152         </member> 
  4153         <member name="M:Jypeli.Camera.Follow(Jypeli.GameObject[])"> 
  4154             <summary> 
  4155             Seuraa yhtÀ tai useampaa peliobjektia. 
  4156             </summary> 
  4157             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  4158         </member> 
  4159         <member name="M:Jypeli.Camera.FollowX(Jypeli.GameObject[])"> 
  4160             <summary> 
  4161             Seuraa jotakin peliobjektia X- eli vaakasuunnassa. 
  4162             </summary> 
  4163             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  4164         </member> 
  4165         <member name="M:Jypeli.Camera.FollowY(Jypeli.GameObject[])"> 
  4166             <summary> 
  4167             Seuraa jotakin peliobjektia Y- eli pystysuunnassa. 
  4168             </summary> 
  4169             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  4170         </member> 
  4171         <member name="M:Jypeli.Camera.StopFollowing"> 
  4172             <summary> 
  4173             Lopettaa olio(iden) seuraamisen. 
  4174             </summary> 
  4175         </member> 
  4176         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  4177             <summary> 
  4178             Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
  4179             </summary> 
  4180             <param name="bottomLeft">Alueen vasen alanurkka.</param> 
  4181             <param name="topRight">Alueen oikea ylÀnurkka.</param> 
  4182         </member> 
  4183         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToAllObjects(System.Double)"> 
  4184             <summary> 
  4185             Zoomaa ja sijoittaa kameran siten, ettÀ kaikki pelioliot ovat yhtÀaikaa nÀkyvissÀ. 
  4186             </summary> 
  4187             <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  4188         </member> 
  4189         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  4190             <summary> 
  4191             Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
  4192             </summary> 
  4193             <param name="left">Alueen vasemman reunan x-koordinaatti.</param> 
  4194             <param name="bottom">Alueen alareunan y-koordinaatti.</param> 
  4195             <param name="right">Alueen oikean reunan x-koordinaatti.</param> 
  4196             <param name="top">Alueen ylÀreunan y-koordinaatti.</param> 
  4197         </member> 
  4198         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel"> 
  4199             <summary> 
  4200             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
  4201             </summary> 
  4202         </member> 
  4203         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(System.Double)"> 
  4204             <summary> 
  4205             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. TÀllöin kamera ei seuraa mitÀÀn oliota. 
  4206             </summary> 
  4207             <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  4208         </member> 
  4209         <member name="M:Jypeli.Camera.Update(Jypeli.Time)"> 
  4210             <summary> 
  4211             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  4212             </summary> 
  4213             <param name="time">Peliaika</param> 
  4214         </member> 
  4215         <member name="P:Jypeli.Camera.X"> 
  4216             <summary> 
  4217             Kameran paikan X-koordinaatti. 
  4218             </summary> 
  4219         </member> 
  4220         <member name="P:Jypeli.Camera.Y"> 
  4221             <summary> 
  4222             Kameran paikan Y-koordinaatti. 
  4223             </summary> 
  4224         </member> 
  4225         <member name="P:Jypeli.Camera.ZoomFactor"> 
  4226             <summary> 
  4227             Kameran zoomauskerroin. 
  4228             Oletuksena 1.0. MitÀ suurempi zoomauskerroin, sitÀ lÀhempÀnÀ kamera on (esim 2.0 on 2 x lÀhempÀnÀ) ja toisinpÀin. 
  4229             </summary> 
  4230         </member> 
  4231         <member name="P:Jypeli.Camera.StayInLevel"> 
  4232             <summary> 
  4233             Jos tosi, kamera ei mene koskaan kentÀn ulkopuolelle. 
  4234             </summary> 
  4235         </member> 
  4236         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowedObject"> 
  4237             <summary> 
  4238             Olio, jota kamera seuraa. Jos <c>null</c>, mitÀÀn oliota ei seurata. 
  4239             </summary> 
  4240         </member> 
  4241         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsX"> 
  4242             <summary> 
  4243             Seurataanko oliota (FollowedObject) x- eli vaakasuunnassa. 
  4244             </summary> 
  4245         </member> 
  4246         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsY"> 
  4247             <summary> 
  4248             Seurataanko oliota (FollowedObject) y- eli pystysuunnassa. 
  4249             </summary> 
  4250         </member> 
  4251         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowOffset"> 
  4252             <summary> 
  4253             Jos kamera seuraa oliota, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ missÀ kohtaa ruutua pelaaja nÀkyy. 
  4254             Toisin sanoen ruutukoordinaateissa kerrotaan, kuinka kaukana ruudun keskustasta 
  4255             seurattava olio nÀkyy. 
  4256             </summary> 
  4257             <example> 
  4258             Pelaajan nÀyttÀminen ruudun alareunassa, vaakasuunnassa keskellÀ: 
  4259             <code> 
  4260             Camera.Follow( pelaaja ); 
  4261             Camera.FollowOffset = new Vector( 0, Screen.Height * 0.4 ); 
  4262             </code> 
  4263             </example> 
  4264         </member> 
  4265         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowXMargin"> 
  4266             <summary> 
  4267             Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon vasempaan ja 
  4268             oikeaan reunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
  4269             </summary> 
  4270         </member> 
  4271         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowYMargin"> 
  4272             <summary> 
  4273             Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon ylÀ- ja 
  4274             alareunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
  4275             </summary> 
  4276         </member> 
  4277         <member name="T:Jypeli.Widgets.MessageWindow"> 
  4278             <summary> 
  4279             Ikkuna, joka sisÀltÀÀ kÀyttÀjÀn mÀÀrittelemÀn viestin ja OK-painikkeen. 
  4280             Ikkunan koko mÀÀrÀytyy automaattisesti tekstin ja ruudun koon mukaan. 
  4281             </summary> 
  4282         </member> 
  4283         <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageWindow.#ctor(System.String)"> 
  4284             <summary> 
  4285             Alustaa uuden viesti-ikkunan. 
  4286             </summary> 
  4287             <param name="question">Kysymys</param> 
  4288         </member> 
  4289         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageWindow.Message"> 
  4290             <summary> 
  4291             Viesti. 
  4292             </summary> 
  4293         </member> 
  4294         <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageWindow.OKButton"> 
  4295             <summary> 
  4296             OK-painike 
  4297             </summary> 
  4298         </member> 
  4299         <member name="T:Jypeli.Vector"> 
  4300             <summary> 
  4301             2D-vektori. 
  4302             </summary> 
  4303         </member> 
  4304         <member name="F:Jypeli.Vector.Zero"> 
  4305             <summary> 
  4306             Nollavektori. 
  4307             </summary> 
  4308         </member> 
  4309         <member name="F:Jypeli.Vector.UnitX"> 
  4310             <summary> 
  4311             Vaakasuuntainen yksikkövektori (pituus 1, suunta oikealle). 
  4312             </summary> 
  4313         </member> 
  4314         <member name="F:Jypeli.Vector.UnitY"> 
  4315             <summary> 
  4316             Pystysuuntainen yksikkövektori (pituus 1, suunta ylös). 
  4317             </summary> 
  4318         </member> 
  4319         <member name="M:Jypeli.Vector.FromLengthAndAngle(System.Double,System.Double)"> 
  4320             <summary> 
  4321             Luo vektorin pituuden ja kulman perusteella. 
  4322             </summary> 
  4323             <param name="length">Pituus.</param> 
  4324             <param name="angle">Kulma radiaaneina.</param> 
  4325         </member> 
  4326         <member name="M:Jypeli.Vector.FromLengthAndAngle(System.Double,Jypeli.Angle)"> 
  4327             <summary> 
  4328             Luo vektorin pituuden ja kulman perusteella. 
  4329             </summary> 
  4330         </member> 
  4331         <member name="M:Jypeli.Vector.FromLength(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
  4332             <summary> 
  4333             Luo vektorin pituuden perusteella samalla kulmalla. 
  4334             </summary> 
  4335         </member> 
  4336         <member name="M:Jypeli.Vector.FromAngle(Jypeli.Vector,Jypeli.Angle)"> 
  4337             <summary> 
  4338             Luo vektorin kulman perusteella samalla pituudella. 
  4339             </summary> 
  4340         </member> 
  4341         <member name="M:Jypeli.Vector.Distance(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  4342             <summary> 
  4343             EtÀisyys kahden pisteen vÀlillÀ. 
  4344             </summary> 
  4345         </member> 
  4346         <member name="M:Jypeli.Vector.DotProduct(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  4347             <summary> 
  4348             Pistetulo. 
  4349             </summary> 
  4350         </member> 
  4351         <member name="M:Jypeli.Vector.ComponentProduct(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  4352             <summary> 
  4353             Kertoo kaksi vektoria komponenteittain. 
  4354             </summary> 
  4355             <param name="a">Vektori</param> 
  4356             <param name="b">Vektori</param> 
  4357             <returns>Tulovektori</returns> 
  4358         </member> 
  4359         <member name="M:Jypeli.Vector.Normalize"> 
  4360             <summary> 
  4361             Palauttaa uuden vektorin, jonka suunta pysyy samana, mutta pituudeksi tulee 1.0. 
  4362             </summary> 
  4363             <returns></returns> 
  4364         </member> 
  4365         <member name="M:Jypeli.Vector.Min(Jypeli.Vector[])"> 
  4366             <summary> 
  4367             Palauttaa lyhimmÀn vektorin. 
  4368             </summary> 
  4369             <param name="vectors">Vektorit</param> 
  4370             <returns>Lyhin vektori.</returns> 
  4371         </member> 
  4372         <member name="M:Jypeli.Vector.Max(Jypeli.Vector[])"> 
  4373             <summary> 
  4374             Palauttaa pisimmÀn vektorin. 
  4375             </summary> 
  4376             <param name="vectors">Vektorit</param> 
  4377             <returns>Pisin vektori.</returns> 
  4378         </member> 
  4379         <member name="M:Jypeli.Vector.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{Jypeli.Vector})"> 
  4380             <summary> 
  4381             Palauttaa kahden tai useamman vektorin keskiarvon. 
  4382             </summary> 
  4383             <param name="vectors">Vektorit</param> 
  4384             <returns>Keskiarvovektori</returns> 
  4385         </member> 
  4386         <member name="M:Jypeli.Vector.Average(Jypeli.Vector[])"> 
  4387             <summary> 
  4388             Palauttaa kahden tai useamman vektorin keskiarvon. 
  4389             </summary> 
  4390             <param name="vectors">Vektorit</param> 
  4391             <returns>Keskiarvovektori</returns> 
  4392         </member> 
  4393         <member name="M:Jypeli.Vector.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  4394             <summary> 
  4395             Luo uuden vektorin komponenteista. 
  4396             </summary> 
  4397             <param name="X">X-komponentti</param> 
  4398             <param name="Y">Y-komponentti</param> 
  4399         </member> 
  4400         <member name="M:Jypeli.Vector.ToString"> 
  4401             <summary> 
  4402             Vektori merkkijonona muodossa (x,y) 
  4403             </summary> 
  4404             <returns></returns> 
  4405         </member> 
  4406         <member name="P:Jypeli.Vector.LeftNormal"> 
  4407             <summary> 
  4408             Vasen normaali. 
  4409             </summary> 
  4410         </member> 
  4411         <member name="P:Jypeli.Vector.RightNormal"> 
  4412             <summary> 
  4413             Oikea normaali. 
  4414             </summary> 
  4415         </member> 
  4416         <member name="P:Jypeli.Vector.Magnitude"> 
  4417             <summary> 
  4418             Vektorin pituus. 
  4419             </summary> 
  4420         </member> 
  4421         <member name="P:Jypeli.Vector.MagnitudeSquared"> 
  4422             <summary> 
  4423             Vektorin pituuden neliö. 
  4424             </summary> 
  4425         </member> 
  4426         <member name="P:Jypeli.Vector.Angle"> 
  4427             <summary> 
  4428             Kulma radiaaneina. 
  4429             </summary> 
  4430         </member> 
  4431         <member name="T:Physics2DDotNet.Lifespan"> 
  4432             <summary> 
  4433             A object that describes the time a object will remain in the Physics engine. 
  4434             </summary> 
  4435         </member> 
  4436         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor"> 
  4437             <summary> 
  4438             Creates a new Lifespan Instance that is Immortal. 
  4439             </summary> 
  4440         </member> 
  4441         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double)"> 
  4442             <summary> 
  4443             Creates a new Lifespan Instance that is mortal. 
  4444             </summary> 
  4445             <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
  4446         </member> 
  4447         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  4448             <summary> 
  4449             Creates a new Lifespan Instance that is mortal and has already aged. 
  4450             </summary> 
  4451             <param name="age">How old the item is. (in seconds)</param> 
  4452             <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
  4453         </member> 
  4454         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.Update(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
  4455             <summary> 
  4456             Increases the Age of object by a change in time. 
  4457             </summary> 
  4458             <param name="update">the update's number (It wont age more then once on a update)</param> 
  4459             <param name="step">The TimeStep describing the change in time.</param> 
  4460         </member> 
  4461         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsExpired"> 
  4462             <summary> 
  4463             Gets and Sets if it IsExpired and should be removed from the engine. 
  4464             </summary> 
  4465         </member> 
  4466         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsImmortal"> 
  4467             <summary> 
  4468             Gets if the only way for the object to leave the engine is for it to be set to expired. 
  4469             </summary> 
  4470         </member> 
  4471         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsOverAged"> 
  4472             <summary> 
  4473             Gets if it is expired becuase of old age. 
  4474             </summary> 
  4475         </member> 
  4476         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.MaxAge"> 
  4477             <summary> 
  4478             Gets and Sets how long the object will stay in the engine. 
  4479             </summary> 
  4480         </member> 
  4481         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.TimeLeft"> 
  4482             <summary> 
  4483             Gets how much time the object has left. 
  4484             </summary> 
  4485         </member> 
  4486         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.Age"> 
  4487             <summary> 
  4488             Gets and Sets The current age of the object. 
  4489             </summary> 
  4490         </member> 
  4491         <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.AngleJoint"> 
  4492             <summary> 
  4493             A Joint between 2 Bodies that will keep the Angles between the 2 bodies at a certain amount. 
  4494             </summary> 
  4495         </member> 
  4496         <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.Joint"> 
  4497             <summary> 
  4498             Describes a Connection between 2 objects.  
  4499             </summary> 
  4500         </member> 
  4501         <member name="M:Physics2DDotNet.Joints.Joint.BeforeAddCheck(Physics2DDotNet.PhysicsEngine)"> 
  4502             <summary> 
  4503             Before the item is allowed to be added to pending this method is called to  
  4504             throw any exceptions without corrupting the state of the Physics engine. 
  4505             </summary> 
  4506             <param name="engine">The engine the item is about to be added too.</param> 
  4507         </member> 
  4508         <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.LifetimeChanged"> 
  4509             <summary> 
  4510             Raised when the Lifetime property has been Changed. 
  4511             </summary> 
  4512         </member> 
  4513         <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Added"> 
  4514             <summary> 
  4515             Raised when the object is added to a Physics Engine. 
  4516             </summary> 
  4517         </member> 
  4518         <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Pending"> 
  4519             <summary> 
  4520             Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
  4521             </summary> 
  4522         </member> 
  4523         <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Removed"> 
  4524             <summary> 
  4525             Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
  4526             </summary> 
  4527         </member> 
  4528         <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.IsPending"> 
  4529             <summary> 
  4530             Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
  4531             </summary> 
  4532         </member> 
  4533         <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Tag"> 
  4534             <summary> 
  4535             Gets and Sets a User defined object. 
  4536             </summary> 
  4537         </member> 
  4538         <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Lifetime"> 
  4539             <summary> 
  4540             Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
  4541             </summary> 
  4542         </member> 
  4543         <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Engine"> 
  4544             <summary> 
  4545             Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
  4546             </summary> 
  4547         </member> 
  4548         <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.IsAdded"> 
  4549             <summary> 
  4550             Gets if the object has been added to the engine. 
  4551             </summary> 
  4552         </member> 
  4553         <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Bodies"> 
  4554             <summary> 
  4555             Gets the bodies the Joint effects. 
  4556             </summary> 
  4557         </member> 
  4558         <member name="T:Physics2DDotNet.TimeStep"> 
  4559             <summary> 
  4560             Class that holds information about a change in time; 
  4561             </summary> 
  4562         </member> 
  4563         <member name="M:Physics2DDotNet.TimeStep.#ctor(System.Double,System.Int32)"> 
  4564             <summary> 
  4565             Creates a new Timestep instance. 
  4566             </summary> 
  4567             <param name="dt">The current change in time. (seconds)</param> 
  4568             <param name="updateCount">The number for the current update.</param> 
  4569         </member> 
  4570         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.Dt"> 
  4571             <summary> 
  4572             The current change in time. (seconds) 
  4573             </summary> 
  4574         </member> 
  4575         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.DtInv"> 
  4576             <summary> 
  4577             The inverse of the change in time. (0 if dt is 0) 
  4578             </summary> 
  4579         </member> 
  4580         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDt"> 
  4581             <summary> 
  4582             The actaul change in time. (seconds) 
  4583             </summary> 
  4584         </member> 
  4585         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDtInv"> 
  4586             <summary> 
  4587             The inverse of the actaul change in time. (0 if dt is 0) 
  4588             </summary> 
  4589         </member> 
  4590         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.UpdateCount"> 
  4591             <summary> 
  4592             The number for the current update. 
  4593             </summary> 
  4594         </member> 
  4595         <member name="T:Jypeli.Meter"> 
  4596             <summary> 
  4597             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  4598             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  4599             </summary> 
  4600         </member> 
  4601         <member name="M:Jypeli.Meter.OfType``1"> 
  4602             <summary> 
  4603             Palauttaa mittarin sen todellisessa muodossa, jotta sen kaikkiin 
  4604             jÀseniin pÀÀsee kÀsiksi. 
  4605             </summary> 
  4606             <typeparam name="T">Tyyppi, jota mittari mittaa</typeparam> 
  4607             <returns>Mittari, joka mittaa tyyppiÀ T</returns> 
  4608         </member> 
  4609         <member name="P:Jypeli.Meter.RelativeValue"> 
  4610             <summary> 
  4611             Mittarin suhteellinen arvo (minimi 0, maksimi 1) 
  4612             </summary> 
  4613         </member> 
  4614         <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
  4615             <summary> 
  4616             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  4617             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  4618             </summary> 
  4619         </member> 
  4620         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(`0,`0,`0)"> 
  4621             <summary> 
  4622             Luo uuden mittarin. 
  4623             </summary> 
  4624             <param name="defaultVal">Oletusarvo.</param> 
  4625             <param name="minVal">Pienin sallittu arvo.</param> 
  4626             <param name="maxVal">Suurin sallittu arvo.</param> 
  4627         </member> 
  4628         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(Jypeli.Meter{`0})"> 
  4629             <summary> 
  4630             Luo uuden mittarin kopiona parametrina annetusta. 
  4631             </summary> 
  4632             <param name="src">Kopioitava mittari.</param> 
  4633         </member> 
  4634         <member name="M:Jypeli.Meter`1.Reset"> 
  4635             <summary> 
  4636             Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
  4637             </summary> 
  4638         </member> 
  4639         <member name="M:Jypeli.Meter`1.SetValue(`0)"> 
  4640             <summary> 
  4641             Asettaa mittarille arvon. Sama kuin Value-ominaisuuteen sijoitus, 
  4642             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  4643             </summary> 
  4644             <param name="value">Uusi arvo</param> 
  4645         </member> 
  4646         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
  4647             <summary> 
  4648             Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
  4649             </summary> 
  4650         </member> 
  4651         <member name="P:Jypeli.Meter`1.Value"> 
  4652             <summary> 
  4653             Mittarin arvo. 
  4654             </summary> 
  4655         </member> 
  4656         <member name="P:Jypeli.Meter`1.DefaultValue"> 
  4657             <summary> 
  4658             Mittarin oletusarvo. 
  4659             </summary> 
  4660         </member> 
  4661         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MinValue"> 
  4662             <summary> 
  4663             Mittarin pienin sallittu arvo. 
  4664             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>LowerLimit</c>. 
  4665             </summary> 
  4666         </member> 
  4667         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MaxValue"> 
  4668             <summary> 
  4669             Mittarin suurin sallittu arvo. 
  4670             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>UpperLimit</c>. 
  4671             </summary> 
  4672         </member> 
  4673         <member name="P:Jypeli.Meter`1.UpperAlertValue"> 
  4674             <summary> 
  4675             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  4676             Kun raja alittuu, laukeaa tapahtuma <c>LowerAlert</c>. 
  4677             </summary> 
  4678         </member> 
  4679         <member name="P:Jypeli.Meter`1.LowerAlertValue"> 
  4680             <summary> 
  4681             Mittarin hÀlytysalaraja. 
  4682             Kun raja ylittyy, laukeaa tapahtuma <c>UpperAlert</c>. 
  4683             </summary> 
  4684         </member> 
  4685         <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
  4686             <summary> 
  4687             Tapahtuu, kun mittarin arvo muuttuu. 
  4688             </summary> 
  4689         </member> 
  4690         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerAlert"> 
  4691             <summary> 
  4692             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysalarajan. 
  4693             </summary> 
  4694         </member> 
  4695         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperAlert"> 
  4696             <summary> 
  4697             Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysylÀrajan. 
  4698             </summary> 
  4699         </member> 
  4700         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
  4701             <summary> 
  4702             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
  4703             </summary> 
  4704         </member> 
  4705         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
  4706             <summary> 
  4707             Tapahtuu, kun arvo saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
  4708             </summary> 
  4709         </member> 
  4710         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnChangeHandler"> 
  4711             <summary> 
  4712             Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
  4713             </summary> 
  4714         </member> 
  4715         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnAlertHandler"> 
  4716             <summary> 
  4717             Mittarin hÀlytystapahtumankÀsittelijÀ. 
  4718             </summary> 
  4719         </member> 
  4720         <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnLimitHandler"> 
  4721             <summary> 
  4722             Mittarin ÀÀriarvotapahtumankÀsittelijÀ. 
  4723             </summary> 
  4724         </member> 
  4725         <member name="T:Jypeli.IntMeter"> 
  4726             <summary> 
  4727             Mittari, joka mittaa int-tyyppisiÀ arvoja. 
  4728             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  4729             </summary> 
  4730         </member> 
  4731         <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Int32"> 
  4732             <summary> 
  4733             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  4734             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>int</c>- 
  4735             tyyppistÀ kokonaislukua. 
  4736             </summary> 
  4737         </member> 
  4738         <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Double"> 
  4739             <summary> 
  4740             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  4741             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
  4742             tyyppistÀ liukulukua. 
  4743             </summary> 
  4744         </member> 
  4745         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddValue(System.Int32)"> 
  4746             <summary> 
  4747             LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
  4748             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  4749             </summary> 
  4750             <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
  4751         </member> 
  4752         <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Int32)"> 
  4753             <summary> 
  4754             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  4755             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  4756             </summary> 
  4757             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  4758         </member> 
  4759         <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
  4760             <summary> 
  4761             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  4762             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  4763             </summary> 
  4764             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  4765         </member> 
  4766         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double,System.Action)"> 
  4767             <summary> 
  4768             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  4769             </summary> 
  4770             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  4771             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  4772             <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
  4773             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  4774         </member> 
  4775         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double)"> 
  4776             <summary> 
  4777             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  4778             </summary> 
  4779             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  4780             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  4781             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  4782         </member> 
  4783         <member name="M:Jypeli.IntMeter.Stop"> 
  4784             <summary> 
  4785             PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
  4786             </summary> 
  4787         </member> 
  4788         <member name="T:Jypeli.DoubleMeter"> 
  4789             <summary> 
  4790             Mittari, joka mittaa double-tyyppisiÀ arvoja. 
  4791             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  4792             </summary> 
  4793         </member> 
  4794         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.op_Implicit(Jypeli.DoubleMeter)~System.Double"> 
  4795             <summary> 
  4796             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  4797             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
  4798             tyyppistÀ liukulukua. 
  4799             </summary> 
  4800         </member> 
  4801         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddValue(System.Double)"> 
  4802             <summary> 
  4803             LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
  4804             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  4805             </summary> 
  4806             <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
  4807         </member> 
  4808         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
  4809             <summary> 
  4810             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  4811             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  4812             </summary> 
  4813             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  4814         </member> 
  4815         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double,System.Action)"> 
  4816             <summary> 
  4817             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  4818             </summary> 
  4819             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  4820             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  4821             <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
  4822             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  4823         </member> 
  4824         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double)"> 
  4825             <summary> 
  4826             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  4827             </summary> 
  4828             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  4829             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  4830             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  4831         </member> 
  4832         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.Stop"> 
  4833             <summary> 
  4834             PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
  4835             </summary> 
  4836         </member> 
  4837         <member name="T:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain"> 
  4838             <summary> 
  4839             Aivot, jotka seuraavat annettua polkua. 
  4840             </summary> 
  4841         </member> 
  4842         <member name="T:Jypeli.Brain"> 
  4843             <summary> 
  4844             Aivoluokka peliolioille. 
  4845             Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
  4846             peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
  4847             </summary>     
  4848         </member> 
  4849         <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
  4850             <summary> 
  4851             TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
  4852             </summary> 
  4853         </member> 
  4854         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
  4855             <summary> 
  4856             Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
  4857             </summary> 
  4858             <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
  4859         </member> 
  4860         <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
  4861             <summary> 
  4862             Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
  4863             </summary> 
  4864             <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
  4865         </member> 
  4866         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
  4867             <summary> 
  4868             Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
  4869             asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
  4870             </summary> 
  4871         </member> 
  4872         <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
  4873             <summary> 
  4874             Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
  4875             Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
  4876             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  4877             kantaluokan methodia. 
  4878             </summary> 
  4879             <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
  4880         </member> 
  4881         <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
  4882             <summary> 
  4883             Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
  4884             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  4885             kantaluokan methodia. 
  4886             </summary> 
  4887             <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
  4888         </member> 
  4889         <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
  4890             <summary> 
  4891             Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
  4892             </summary> 
  4893         </member> 
  4894         <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
  4895             <summary> 
  4896             Aivojen haltija. 
  4897             </summary> 
  4898         </member> 
  4899         <member name="P:Jypeli.Assets.AbstractMoverBrain.Speed"> 
  4900             <summary> 
  4901             Nopeus, jolla liikutaan. 
  4902             </summary> 
  4903             <value>Nopeus.</value> 
  4904         </member> 
  4905         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor"> 
  4906             <summary> 
  4907             Luo uudet polunseuraaja-aivot. 
  4908             </summary> 
  4909         </member> 
  4910         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double)"> 
  4911             <summary> 
  4912             Luo uudet polunseuraaja-aivot ja asettaa niille nopeuden. 
  4913             </summary> 
  4914         </member> 
  4915         <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(Jypeli.Vector[])"> 
  4916             <summary> 
  4917             Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
  4918             </summary> 
  4919         </member> 
  4920         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Path"> 
  4921             <summary> 
  4922             Polku, eli lista pisteistÀ joita aivot seuraa. 
  4923             </summary> 
  4924         </member> 
  4925         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Loop"> 
  4926             <summary> 
  4927             Jos true, palataan alkupisteeseen ja kierretÀÀn reittiÀ loputtomiin. 
  4928             </summary> 
  4929         </member> 
  4930         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ReverseReturn"> 
  4931             <summary> 
  4932             Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
  4933             </summary> 
  4934         </member> 
  4935         <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtEnd"> 
  4936             <summary> 
  4937             Tapahtuu, kun saavutaan reitin pÀÀhÀn. 
  4938             </summary> 
  4939         </member> 
  4940         <member name="T:Jypeli.Assets.DriverBrain"> 
  4941             <summary> 
  4942             Ajajan aivot. 
  4943             Laskee checkpointteja ja kierroksia automaattisesti. 
  4944             NÀmÀ aivot ovat ihmispelaajalle, kÀytÀ tietokoneautoille <c>ComputerDriverBrain</c>-luokkaa. 
  4945             </summary> 
  4946         </member> 
  4947         <member name="M:Jypeli.Assets.DriverBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.PhysicsObject},System.Int32)"> 
  4948             <summary> 
  4949             Alustaa uudet ajajan aivot. 
  4950             </summary> 
  4951             <param name="checkpoints">Tarkistuspisteet, joiden lÀpi pelaajan on ajettava.</param> 
  4952             <param name="rounds">Kierrosten mÀÀrÀ.</param> 
  4953         </member> 
  4954         <member name="M:Jypeli.Assets.DriverBrain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
  4955             <summary> 
  4956             Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
  4957             </summary> 
  4958             <param name="target">Toinen törmÀÀjÀ.</param> 
  4959         </member> 
  4960         <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.Checkpoints"> 
  4961             <summary> 
  4962             Lista checkpointeista eli tarkistuspisteistÀ radalla. 
  4963             Auton tulee ajaa kaikkien nÀiden pisteiden lÀpi oikeassa jÀrjestyksessÀ, ettÀ kierros 
  4964             lasketaan suoritetuksi. 
  4965             </summary> 
  4966         </member> 
  4967         <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.NextCheckpoint"> 
  4968             <summary> 
  4969             Seuraava tarkistuspiste. 
  4970             </summary> 
  4971         </member> 
  4972         <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.RoundsDriven"> 
  4973             <summary> 
  4974             Mittari joka mittaa ajettuja kierroksia. 
  4975             </summary> 
  4976         </member> 
  4977         <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.CheckpointsPassed"> 
  4978             <summary> 
  4979             Mittari joka mittaa lÀpÀistyjÀ tarkistuspisteitÀ tÀllÀ kierroksella. 
  4980             </summary> 
  4981         </member> 
  4982         <member name="T:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain"> 
  4983             <summary> 
  4984             Tietokoneajajan aivot. 
  4985             Kuten <c>DriverBrain</c>, mutta osaa automaattisesti suunnistaa checkpointilta toiselle 
  4986             vauhtia sÀÀdellen. 
  4987             </summary> 
  4988         </member> 
  4989         <member name="M:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.PhysicsObject},System.Int32)"> 
  4990             <summary> 
  4991             Alustaa uudet tietokoneajajan aivot. 
  4992             </summary> 
  4993             <param name="checkpoints">Tarkistuspisteet, joiden lÀpi pelaajan on ajettava.</param> 
  4994             <param name="rounds">Kierrosten mÀÀrÀ.</param> 
  4995         </member> 
  4996         <member name="M:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
  4997             <summary> 
  4998             Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
  4999             Ajamislogiikka sijaitsee tÀÀllÀ. 
  5000             </summary> 
  5001             <param name="gameTime">The game time.</param> 
  5002         </member> 
  5003         <member name="T:Jypeli.Angle"> 
  5004             <summary> 
  5005             Kulma (asteina ja radiaaneina). 
  5006             Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
  5007             </summary> 
  5008         </member> 
  5009         <member name="F:Jypeli.Angle.Zero"> 
  5010             <summary> 
  5011             Nollakulma. 
  5012             </summary> 
  5013         </member> 
  5014         <member name="F:Jypeli.Angle.RightAngle"> 
  5015             <summary> 
  5016             Suora kulma (90 astetta). 
  5017             </summary> 
  5018         </member> 
  5019         <member name="F:Jypeli.Angle.StraightAngle"> 
  5020             <summary> 
  5021             Oikokulma (180 astetta). 
  5022             </summary> 
  5023         </member> 
  5024         <member name="F:Jypeli.Angle.FullAngle"> 
  5025             <summary> 
  5026             TÀysikulma (360 astetta). 
  5027             </summary> 
  5028         </member> 
  5029         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Addition(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5030             <summary> 
  5031             Laskee kaksi kulmaa yhteen. 
  5032             </summary> 
  5033             <param name="a">Kulma.</param> 
  5034             <param name="b">Kulma.</param> 
  5035             <returns>Kulmien summa.</returns> 
  5036         </member> 
  5037         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Subtraction(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5038             <summary> 
  5039             VÀhentÀÀ jÀlkimmÀisen kulman ensimmÀisestÀ. 
  5040             </summary> 
  5041             <param name="a">Kulma.</param> 
  5042             <param name="b">Kulma.</param> 
  5043             <returns>Kulmien erotus.</returns> 
  5044         </member> 
  5045         <member name="M:Jypeli.Angle.op_UnaryNegation(Jypeli.Angle)"> 
  5046             <summary> 
  5047             Ottaa kulman vastakulman. 
  5048             </summary> 
  5049             <param name="a">Kulma.</param> 
  5050         </member> 
  5051         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(System.Double,Jypeli.Angle)"> 
  5052             <summary> 
  5053             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  5054             </summary> 
  5055             <param name="a">Reaaliluku.</param> 
  5056             <param name="b">Kulma.</param> 
  5057             <returns>Kulma.</returns> 
  5058         </member> 
  5059         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  5060             <summary> 
  5061             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  5062             </summary> 
  5063             <param name="a">Kulma.</param> 
  5064             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  5065             <returns>Kulma.</returns> 
  5066         </member> 
  5067         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Division(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  5068             <summary> 
  5069             Jakaa kulman reaaliluvulla. 
  5070             </summary> 
  5071             <param name="a">Kulma.</param> 
  5072             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  5073             <returns>Kulma.</returns> 
  5074         </member> 
  5075         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Equality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5076             <summary> 
  5077             Vertaa kahden kulman yhtÀsuuruutta. 
  5078             </summary> 
  5079             <param name="a">Kulma.</param> 
  5080             <param name="b">Kulma.</param> 
  5081             <returns>YhtÀsuuruus.</returns> 
  5082         </member> 
  5083         <member name="M:Jypeli.Angle.op_Inequality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5084             <summary> 
  5085             Vertaa kahden kulman erisuuruutta. 
  5086             </summary> 
  5087             <param name="a">Kulma.</param> 
  5088             <param name="b">Kulma.</param> 
  5089             <returns>Erisuuruus.</returns> 
  5090         </member> 
  5091         <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5092             <summary> 
  5093             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta toiseen. 
  5094             </summary> 
  5095             <param name="a">Kulma.</param> 
  5096             <param name="b">Kulma.</param> 
  5097             <returns><c>true</c> jos suurempi, <c>false</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  5098         </member> 
  5099         <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5100             <summary> 
  5101             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  5102             </summary> 
  5103             <param name="a">Kulma.</param> 
  5104             <param name="b">Kulma.</param> 
  5105             <returns><c>true</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos pienempi.</returns> 
  5106         </member> 
  5107         <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5108             <summary> 
  5109             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ toiseen. 
  5110             </summary> 
  5111             <param name="a">Kulma.</param> 
  5112             <param name="b">Kulma.</param> 
  5113             <returns><c>true</c> jos pienempi, <c>false</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  5114         </member> 
  5115         <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
  5116             <summary> 
  5117             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  5118             </summary> 
  5119             <param name="a">Kulma.</param> 
  5120             <param name="b">Kulma.</param> 
  5121             <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
  5122         </member> 
  5123         <member name="M:Jypeli.Angle.FromRadians(System.Double)"> 
  5124             <summary> 
  5125             Luo kulman annettujen radiaanien mukaan. 
  5126             </summary> 
  5127             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
  5128         </member> 
  5129         <member name="M:Jypeli.Angle.FromDegrees(System.Double)"> 
  5130             <summary> 
  5131             Luo kulman annettujen asteiden mukaan. 
  5132             </summary> 
  5133             <param name="degree">Asteet.</param> 
  5134         </member> 
  5135         <member name="M:Jypeli.Angle.DegreeToRadian(System.Double)"> 
  5136             <summary> 
  5137             Muuttaa asteet radiaaneiksi. 
  5138             </summary> 
  5139             <param name="degree">Asteet.</param> 
  5140             <returns></returns> 
  5141         </member> 
  5142         <member name="M:Jypeli.Angle.RadianToDegree(System.Double)"> 
  5143             <summary> 
  5144             Muuttaa radiaanit asteiksi. 
  5145             </summary> 
  5146             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
  5147             <returns></returns> 
  5148         </member> 
  5149         <member name="M:Jypeli.Angle.Complement(Jypeli.Angle)"> 
  5150             <summary> 
  5151             Laskee komplementtikulman (90 asteen kulman toinen puoli) 
  5152             </summary> 
  5153 &nbs