Changeset 3110 for 2012/24


Ignore:
Timestamp:
2012-06-15 12:14:02 (11 years ago)
Author:
toalsuur
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/TommiS
Files:
163 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/TommiS/pong/pong/pong/pong.cs

  r2914 r3110  
  44using Jypeli.Assets; 
  55using Jypeli.Controls; 
  6 using Jypeli.Effects;  
   6using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
  99public class pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1113    PhysicsObject pallo; 
   14    PhysicsObject maila1; 
   15    PhysicsObject maila2; 
   16    PhysicsObject vasenReuna; 
   17    PhysicsObject oikeaReuna; 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   20 
  1221    public override void Begin() 
  1322    { 
   23        LisaaLaskurit(); 
  1424        LuoKentta(); 
   25        AsetaOhjaimet(); 
  1526        AloitaPeli(); 
  1627        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  17         
   28 
  1829        new Vector(10.0, 20.0); 
  1930        Vector impulssi = new Vector(500.0, 100.0); 
  2031        pallo.Hit(impulssi); 
  21          
  22         
   32    } 
   33    void AsetaOhjaimet() 
   34    { 
   35        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   36        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   37        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   38        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   39        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   40        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   41        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   42        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   43 
   44        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   45 
   46 
  2347        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2448        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  3357        pallo.X = -400.0; 
  3458        pallo.Y = 0.0; 
  35         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   59        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   60        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   61        vasenReuna.IsVisible = false; 
   62        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   63        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   64        ylaReuna.IsVisible = false; 
   65        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   66        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   67        alaReuna.IsVisible = false; 
   68 
   69           
  3670        Camera.ZoomToLevel(); 
  37          LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0 ); 
  38         LuoMaila( Level.Right - 20.0, 0.0 ); 
   71        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   72        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   73        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   74        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   75        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   76     
  3977 
  4078        pallo.Restitution = 1.0; 
  4179        Level.BackgroundColor = Color.Blue; 
   80    } 
   81    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   82    { 
  4283        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  43         maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  44         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  45         maila.Y = 0.0; 
  46         maila.Restitution = 1.0; 
  47         Add(maila); 
  48     } 
  49     void AloitaPeli() 
  50     { 
  51         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  52         pallo.Hit(impulssi); 
  53  
  54     } 
  55          
  56         void LuoMaila( double x, double y ) 
  57  PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0 ); 
  5884        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  5985        maila.X = x; 
  6086        maila.Y = y; 
  6187        maila.Restitution = 1.0; 
  62         Add( maila); 
   88        Add(maila); 
   89        return maila; 
  6390 
  64 { 
  65   
   91    } 
   92    void AloitaPeli() 
   93    { 
   94        Vector impulssi = new Vector(300.0, 0.0); 
   95        pallo.Hit(impulssi); 
   96 
   97    } 
   98 
   99    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   100    { 
   101        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   102        { 
   103            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   104            return; 
   105        } 
   106 
   107        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   108        { 
   109            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   110            return; 
   111        } 
   112        maila.Velocity = nopeus; 
   113    } 
   114                
   115    void LisaaLaskurit() 
   116    { 
   117 
   118        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   119        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   120    } 
   121 
   122    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   123    { 
   124        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   125        laskuri.MaxValue = 10; 
   126        Label naytto = new Label(); 
   127        naytto.BindTo(laskuri); 
   128        naytto.X = x; 
   129        naytto.Y = y; 
   130 
   131        naytto.TextColor = Color.White; 
   132        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   133        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   134        Add(naytto); 
   135        return laskuri; 
   136    } 
   137    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   138    {     
   139        if (kohde == oikeaReuna) 
   140        { 
   141            if (kohde == vasenReuna) 
   142                pelaajan1Pisteet.Value = 1; 
   143        } 
   144        else if (kohde == vasenReuna) 
   145        { 
   146            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   147        } 
   148 
   149    } 
   150 
   151} 
  66152 
  67153 
  68      
  69 } 
   154 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.