Changeset 3044 for 2012/24


Ignore:
Timestamp:
2012-06-14 23:17:07 (11 years ago)
Author:
akosrahi
Message:

ampuvan vihun kanssa antaa error coden muuten melkein valmis.
täytyisi velä lisätä vahinko ääni pelaajalle ja se olis siinä :D

Location:
2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo
Files:
6 added
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo.csproj.Debug.cachefile

  r3042 r3044  
  1313Content\rambo3.xnb 
  1414Content\Nuhasotilas1.xnb 
  15 Content\shit.xnb 
  1615Content\kill.xnb 
  1716Content\GameStarts.xnb 
   
  1918Content\laake.xnb 
  2019Content\tunnari.xnb 
  21 Content\shit.wma 
   20Content\cash.xnb 
   21Content\shit.xnb 
   22Content\bullet.xnb 
   23Content\yappee.xnb 
  2224Content\tunnari.wma 
  2325Content\Nuhasotilas.png 
   
  2628Content\laake.png 
  2729Content\tunnari.mp3 
   30Content\shit.wav 
   31Content\bullet.wav 
  2832Content\tausta.png 
  2933kentta1.txt 
 • 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Peli.cs

  r3042 r3044  
  1717    GameObject pelaajanpaikka; 
  1818    PlatformCharacter vihollinen; 
   19    PlatformCharacter vihollinen2; 
  1920    PlatformCharacter Maali; 
  2021    PlatformCharacter Piikkilanka; 
   
  3536    SoundEffect eliminointiAani = LoadSoundEffect("kill"); 
  3637    SoundEffect alkuaani = LoadSoundEffect("GameStarts"); 
  37     SoundEffect Ammuskerattu = LoadSoundEffect("yes"); 
   38    SoundEffect Ammuskerattu = LoadSoundEffect("bullet"); 
   39    SoundEffect Kultakerattu = LoadSoundEffect("cash"); 
   40    SoundEffect Yappee = LoadSoundEffect("yappee"); 
  3841     
  3942     
   
  109112        kentta['G'] = lisaaMaali; 
  110113        kentta['E'] = lisaaVihollinen; 
   114        kentta['U'] = lisaaVihollinen2; 
  111115        kentta['#'] = lisaaTaso; 
  112116        kentta['N'] = lisaapelaajanPaikka; 
   
  158162        kentta['G'] = lisaaMaali; 
  159163        kentta['E'] = lisaaVihollinen; 
   164        kentta['U'] = lisaaVihollinen2; 
  160165        kentta['#'] = Lisaamaa; 
  161166        kentta['N'] = lisaapelaajanPaikka; 
   
  220225        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  221226        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = ammukset; 
   227        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  222228        pelaaja1.Weapon.Y = -2; 
  223229        pelaaja1.Weapon.X = 2.3; 
   
  235241        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", CollisionHandler.AddMeterValue(voimaMittari, -10)); 
  236242        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Ansa", CollisionHandler.AddMeterValue(voimaMittari, -20)); 
   243         
  237244        
  238245        Vector oikea = new Vector(10000, 50); 
   
  243250        return pelaaja1; 
  244251    } 
   252 
   253    
   254 
  245255 
  246256    void lisaaNappaimet() 
   
  323333        return vihollinen; 
  324334    } 
  325      
  326  
  327     
   335 
   336    PlatformCharacter lisaaVihollinen2() 
   337    { 
   338        PlatformCharacter vihollinen2 = new PlatformCharacter(40, 80); 
   339        vihollinen2.Mass = 3.5; 
   340        vihollinen2.Image = vihollisenkuva; 
   341        vihollinen2.Tag = "vihollinen2"; 
   342        vihollinen2.IgnoresGravity = false; 
   343 
   344        vihollinen2.Weapon = new PlasmaCannon(50, 20); 
   345        vihollinen2.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
   346        vihollinen2.Weapon.Y = -2; 
   347        vihollinen2.Weapon.X = 2.3; 
   348 
   349        vihollinen2.LeftIdleAnimation = new Animation(VihollinenpaikallaanVasemmalle); 
   350        vihollinen2.RightIdleAnimation = new Animation(VihollinenpaikallaanOikealle); 
   351        vihollinen2.LeftWalkingAnimation = new Animation(VihollinenKavelyVasemmalle); 
   352        vihollinen2.RightWalkingAnimation = new Animation(VihollinenKavelyOikealle); 
   353        vihollinen2.CanMoveOnAir = true; 
   354        vihollinen2.LeftWalkingAnimation.FPS = 10; 
   355        vihollinen2.RightWalkingAnimation.FPS = 10; 
   356        vihollinen2.LeftIdleAnimation.FPS = 10; 
   357        vihollinen2.RightIdleAnimation.FPS = 10; 
   358 
   359        Timer ajastin = new Timer(); 
   360        ajastin.Interval = 3.5; 
   361        ajastin.Timeout += delegate { VihollinenAmpuu();  }; 
   362        ajastin.Start(); 
   363 
   364 
   365        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(); 
   366        seuraajanAivot.Target = pelaaja1; 
   367        seuraajanAivot.Speed = 100; 
   368        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false; 
   369        seuraajanAivot.TargetFollowDistance = 30; 
   370        seuraajanAivot.FollowAlways = true; 
   371        seuraajanAivot.Active = true; 
   372        vihollinen2.Brain = seuraajanAivot; 
   373 
   374        Vector suunta = (pelaaja1.Position - vihollinen2.Position).Normalize(); 
   375        vihollinen2.Angle = pelaaja1.Angle; 
   376         
   377 
   378        AddCollisionHandler(vihollinen2, "seina", delegate(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) { vihollinen2.Jump(2000); }); 
   379 
   380 
   381        return vihollinen2; 
   382    } 
   383 
   384    void AmmusOsuiPelaajaan(PhysicsObject Ammus, PhysicsObject Kohde) 
   385    { 
   386        if (Kohde == pelaaja1) 
   387        { 
   388            Ammus.Destroy(); 
   389            voimaMittari.Value += -5; 
   390        } 
   391 
   392    } 
   393 
   394    void VihollinenAmpuu() 
   395    { 
   396       new PhysicsObject VihuAmmus = vihollinen2.Weapon.Shoot(); 
   397         
   398        if (VihuAmmus != null) 
   399        { 
   400            VihuAmmus.Size *= 0.5; 
   401            VihuAmmus.IgnoresGravity = true; 
   402            VihuAmmus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(4.1); 
   403            AddCollisionHandler(VihuAmmus, AmmusOsuiPelaajaan); 
   404        } 
   405    } 
  328406 
  329407    void KasitteleVihollinenKuoli(PhysicsObject Ammus, PhysicsObject kohde) 
   
  373451    PhysicsObject Lisaalaake() 
  374452    { 
  375         PhysicsObject Laake = new PhysicsObject(70, 30); 
   453        PhysicsObject Laake = new PhysicsObject(50, 40); 
  376454        Laake.Image = laakekuva; 
  377455        Laake.Mass = (50); 
   
  397475        pisteLaskuri.Value += 100; 
  398476        MessageDisplay.Add("100$"); 
   477        Kultakerattu.Play(); 
   478         
  399479        kohde.Destroy(); 
  400480    } 
   
  404484        voimaMittari.Value += 25; 
  405485        MessageDisplay.Add("Terveyttä nostettu"); 
   486        Yappee.Play(); 
  406487        kohde.Destroy(); 
  407488    } 
   
  558639        voimaMittari = new DoubleMeter(100); 
  559640        voimaMittari.MaxValue = 100; 
  560         if (voimaMittari.Value == 100) 
  561         { 
  562             MessageDisplay.Add("Täysi terveys"); 
  563         } 
  564         voimaMittari.LowerLimit += delegate { LopetaPeli(); }; 
   641        voimaMittari.LowerLimit += delegate { LopetaPeli(); };  
  565642 
  566643        ProgressBar voimaPalkki = new ProgressBar(300, 30); 
   
  605682        Begin(); 
  606683    } 
   684 
   685 
   686 
   687    public PhysicsObject VihuAmmus { get; set; } 
  607688} 
 • 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo/kentta1.txt

  r3042 r3044  
  11 
  22 
  3                            E                                                                E                                                                                 E 
   3                U           E                                                                E                                                                                 E 
  44 
  55 
   
  1313                                                                        
  1414                                                     MMMMMMMMMMMMMMMMMX          X       E        E  
  15                                                    M M                M     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX                     
   15               H                                   M M                M     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX                     
  1616               M    M                        M       M                M              M             MX  E 
  17   N                                                  M                M              M             MMMMMMMMMMM 
   17  N        A                                         M                M              M             MMMMMMMMMMM 
  1818     T T   M                           M             M                M              M                       M 
  1919                         M                           M                MMMM           M        MMMMMMMMMMMMMMMM 
 • 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{B0E0BEF2-BE44-4A05-9208-56A1391AC4FE}.xml

  r3042 r3044  
  127127      <Output>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\Nuhasotilas1.xnb</Output> 
  128128      <Time>2012-06-14T16:15:36.1075301+03:00</Time> 
  129     </Item> 
  130     <Item> 
  131       <Source>shit.mp3</Source> 
  132       <Name>shit</Name> 
  133       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  134       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  135       <Options>None</Options> 
  136       <Output>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\shit.xnb</Output> 
  137       <Extra>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\shit.wma</Extra> 
  138       <Time>2012-06-12T18:18:21.9704673+03:00</Time> 
  139129    </Item> 
  140130    <Item> 
   
  183173      <Extra>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\tunnari.wma</Extra> 
  184174      <Time>2012-06-14T18:29:38.2805943+03:00</Time> 
   175    </Item> 
   176    <Item> 
   177      <Source>cash.wav</Source> 
   178      <Name>cash</Name> 
   179      <Importer>WavImporter</Importer> 
   180      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   181      <Options>None</Options> 
   182      <Output>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\cash.xnb</Output> 
   183      <Time>2012-06-14T21:06:20.1320374+03:00</Time> 
   184    </Item> 
   185    <Item> 
   186      <Source>shit.wav</Source> 
   187      <Name>shit</Name> 
   188      <Importer>WavImporter</Importer> 
   189      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   190      <Options>None</Options> 
   191      <Output>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\shit.xnb</Output> 
   192      <Time>2012-06-14T21:35:29.1296903+03:00</Time> 
   193    </Item> 
   194    <Item> 
   195      <Source>bullet.wav</Source> 
   196      <Name>bullet</Name> 
   197      <Importer>WavImporter</Importer> 
   198      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   199      <Options>None</Options> 
   200      <Output>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\bullet.xnb</Output> 
   201      <Time>2012-06-14T21:48:49.4997527+03:00</Time> 
   202    </Item> 
   203    <Item> 
   204      <Source>yappee.wav</Source> 
   205      <Name>yappee</Name> 
   206      <Importer>WavImporter</Importer> 
   207      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   208      <Options>None</Options> 
   209      <Output>C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\yappee.xnb</Output> 
   210      <Time>2012-06-14T22:13:54.1859846+03:00</Time> 
  185211    </Item> 
  186212    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo/obj/x86/Debug/Fight the Rambo.csproj.FileListAbsolute.txt

  r3042 r3044  
  7272C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\kill.xnb 
  7373C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\GameStarts.xnb 
  74 C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\shit.wma 
  7574C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\Nuhasotilas.png 
  7675C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\Ammus.png 
   
  111110C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\tunnari.wma 
  112111C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\tunnari.mp3 
   112C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\cash.xnb 
   113C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\shit.wav 
   114C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\bullet.xnb 
   115C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\bullet.wav 
   116C:\My Temp\Fight the Rambo\Fight the Rambo\Fight the Rambo\bin\x86\Debug\Content\yappee.xnb 
 • 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo/obj/x86/Debug/cachefile-{B0E0BEF2-BE44-4A05-9208-56A1391AC4FE}-targetpath.txt

  r3042 r3044  
  1313Content\rambo3.xnb 
  1414Content\Nuhasotilas1.xnb 
  15 Content\shit.xnb 
  16 Content\shit.wma 
  1715Content\kill.xnb 
  1816Content\GameStarts.xnb 
   
  2119Content\tunnari.xnb 
  2220Content\tunnari.wma 
   21Content\cash.xnb 
   22Content\shit.xnb 
   23Content\bullet.xnb 
   24Content\yappee.xnb 
  2325Content\Nuhasotilas.png 
  2426Content\Ammus.png 
   
  2628Content\laake.png 
  2729Content\tunnari.mp3 
   30Content\shit.wav 
   31Content\bullet.wav 
  2832Content\tausta.png 
 • 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the RamboContent/Fight the RamboContent.contentproj

  r3042 r3044  
  5454  </ItemGroup> 
  5555  <ItemGroup> 
  56     <Compile Include="shit.mp3"> 
  57       <Name>shit</Name> 
  58       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  59       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  60     </Compile> 
  61   </ItemGroup> 
  62   <ItemGroup> 
  6356    <Compile Include="goal.png"> 
  6457      <Name>goal</Name> 
   
  189182      <Processor>SongProcessor</Processor> 
  190183      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   184    </Compile> 
   185  </ItemGroup> 
   186  <ItemGroup> 
   187    <Compile Include="cash.wav"> 
   188      <Name>cash</Name> 
   189      <Importer>WavImporter</Importer> 
   190      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   191    </Compile> 
   192  </ItemGroup> 
   193  <ItemGroup> 
   194    <Compile Include="shit.wav"> 
   195      <Name>shit</Name> 
   196      <Importer>WavImporter</Importer> 
   197      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   198      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   199    </Compile> 
   200  </ItemGroup> 
   201  <ItemGroup> 
   202    <Compile Include="bullet.wav"> 
   203      <Name>bullet</Name> 
   204      <Importer>WavImporter</Importer> 
   205      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   206      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   207    </Compile> 
   208  </ItemGroup> 
   209  <ItemGroup> 
   210    <Compile Include="yappee.wav"> 
   211      <Name>yappee</Name> 
   212      <Importer>WavImporter</Importer> 
   213      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  191214    </Compile> 
  192215  </ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.