Changeset 3043 for 2012/24


Ignore:
Timestamp:
2012-06-14 22:00:32 (11 years ago)
Author:
mijoliim
Message:
 
Location:
2012/24/MikkoL/JormaKalevi
Files:
20 added
24 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.cs

  r3036 r3043  
  1919} 
  2020 
  21  
  2221public class JormaKalevi : PhysicsGame 
  2322{ 
   
  2827    PlatformCharacter jorma; 
  2928 
  30     bool onkoFullscreen = new bool(); 
  31  
  3229    //Kenttanumero 
  3330    int kentanNumero = 1; 
   
  4340    List<Label> valikko1 = new List<Label>(); 
  4441 
  45     //TODO: Kuvat  
  4642    //Pelaaja 
  47     Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
   43    Image pelaajaIdle0 = LoadImage("pelaajaIdle0"); 
   44    Image pelaajaIdle1; 
   45    Image pelaajaIdle2 = LoadImage("pelaajaIdle2"); 
   46    Image pelaajaIdle3; 
   47    Image pelaajaIdle4 = LoadImage("pelaajaIdle4"); 
   48    Image pelaajaIdle5; 
   49    Image[] pelaajaRun00 = LoadImages("pelaajaIdle0", "pelaajaRun"); 
   50    Image[] pelaajaRun01; 
   51    Image[] pelaajaRun02 = LoadImages("pelaajaIdle2", "pelaajaRun2"); 
   52    Image[] pelaajaRun03; 
   53    Image[] pelaajaRun04 = LoadImages("pelaajaIdle4", "pelaajaRun4"); 
   54    Image[] pelaajaRun05; 
   55    Animation pelaajaRun0; 
   56    Animation pelaajaRun1; 
   57    Animation pelaajaRun2; 
   58    Animation pelaajaRun3; 
   59    Animation pelaajaRun4; 
   60    Animation pelaajaRun5; 
  4861 
  4962    //Hazardit 
  50     Image piikkiKuva = LoadImage("tahti"); 
   63    Image piikkiKuva1 = LoadImage("piikki1"); 
   64    Image piikkiKuva2 = LoadImage("piikki2"); 
  5165 
  5266    //Elamamittari 
   
  6074    SoundEffect rajahdysAani = LoadSoundEffect("explosion"); 
  6175    SoundEffect osumaAani = LoadSoundEffect("hurt"); 
   76    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("jump"); 
   77    SoundEffect ampumisAani = LoadSoundEffect("shoot"); 
  6278 
  6379    public override void Begin() 
  6480    { 
  65         SetWindowSize(640, 640, false); 
  66         onkoFullscreen = false; 
   81        SetWindowSize(720, 720, false); 
  6782        alkuvalikko(); 
  6883    } 
   
  185200        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(level); 
  186201        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
  187         kentta.SetTileMethod('^', lisaaPiikki); 
   202        kentta.SetTileMethod('^', lisaaPiikki1); 
   203        kentta.SetTileMethod('V', lisaaPiikki2); 
  188204        kentta.SetTileMethod('J', lisaaPelaaja); 
  189205        kentta.SetTileMethod('_', tippuvaTaso); 
   
  202218        ClearGameObjects(); 
  203219        ClearControls(); 
   220        ClearTimers(); 
  204221 
  205222        lisaaLaskuri(); 
   
  252269 
  253270    //Hazardit (piikit, viholliset yms.) 
  254     void lisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  255     { 
  256         PhysicsObject piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(7, 7); 
   271    void lisaaPiikki1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   272    { 
   273        luoPiikki(paikka, leveys, korkeus, piikkiKuva1); 
   274    } 
   275    void lisaaPiikki2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   276    { 
   277        luoPiikki(paikka, leveys, korkeus, piikkiKuva2); 
   278    } 
   279    void luoPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva) 
   280    { 
   281        PhysicsObject piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(7, 8); 
  257282        piikki.IgnoresCollisionResponse = true; 
  258283        piikki.Position = paikka; 
  259         piikki.Image = piikkiKuva; 
   284        piikki.Image = kuva; 
  260285        piikki.Tag = "hazardi"; 
  261286        Add(piikki); 
   
  279304            } 
  280305        } 
  281  
  282306        if (suunta.ToString() == "oikea") 
  283307        { 
   
  289313            } 
  290314        } 
  291  
  292315    } 
  293316    void luoVihuAmmus(Vector suunta, Vihu tykki) 
  294317    { 
   318        ampumisAani.Play(); 
  295319        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(3, 1); 
  296320        ammus.IgnoresGravity = true; 
   
  323347 
  324348        Timer ajastin = new Timer(); 
  325         ajastin.Interval = 0.1; 
   349        ajastin.Interval = 0.2; 
  326350        ajastin.Timeout += delegate 
  327351        { 
  328352            if (tykki.IsDestroyed == true) ajastin.Stop(); 
   353            if (tykki.IsDestroyed == true) rajahdysAani.Play(); 
  329354            tykkiAmmunta(tykki, suunta); 
  330355        }; 
   
  356381    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  357382    { 
  358         jorma = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   383        jorma = new PlatformCharacter(7, 7); 
  359384        jorma.Position = paikka; 
  360385        jorma.Restitution = 0; 
  361386        jorma.KineticFriction = 0; 
  362387        jorma.Mass = 4.0; 
  363         jorma.Image = pelaajanKuva; 
   388        pelaajaIdle1 = Image.Mirror(pelaajaIdle0); 
   389        pelaajaRun01 = Image.Mirror(pelaajaRun00); 
   390        pelaajaIdle3 = Image.Mirror(pelaajaIdle2); 
   391        pelaajaRun03 = Image.Mirror(pelaajaRun02); 
   392        pelaajaIdle5 = Image.Mirror(pelaajaIdle4); 
   393        pelaajaRun05 = Image.Mirror(pelaajaRun04); 
   394        pelaajaRun0 = new Animation(pelaajaRun00); 
   395        pelaajaRun1 = new Animation(pelaajaRun01); 
   396        pelaajaRun2 = new Animation(pelaajaRun02); 
   397        pelaajaRun3 = new Animation(pelaajaRun03); 
   398        pelaajaRun4 = new Animation(pelaajaRun04); 
   399        pelaajaRun5 = new Animation(pelaajaRun05); 
   400        pelaajanSuunta("x") 
   401; 
  364402 
  365403        AddCollisionHandler(jorma, kasittelePelaajanTormays); 
  366404        Add(jorma, -1); 
  367405    } 
   406    void pelaajanSuunta(string suunta) 
   407    { 
   408        if (suunta.ToString() == "x") pelaajanSuunta2(pelaajaIdle0, pelaajaIdle1, pelaajaRun0, pelaajaRun1); 
   409        else if (suunta.ToString() == "ylos") pelaajanSuunta2(pelaajaIdle2, pelaajaIdle3, pelaajaRun2, pelaajaRun3); 
   410        else if (suunta.ToString() == "alas") pelaajanSuunta2(pelaajaIdle4, pelaajaIdle5, pelaajaRun4, pelaajaRun5); 
   411    } 
   412    void pelaajanSuunta2(Image idle1, Image idle2, Animation run1, Animation run2) 
   413    { 
   414        jorma.RightIdleAnimation = idle1; 
   415        jorma.LeftIdleAnimation = idle2; 
   416        jorma.RightWalkingAnimation = run1; 
   417        jorma.LeftWalkingAnimation = run2; 
   418        jorma.RightWalkingAnimation.FPS = 12; 
   419        jorma.LeftWalkingAnimation.FPS = 12; 
   420    } 
  368421    void lisaaNappaimet() 
  369422    { 
  370423        //Pelaajan ohjaus 
  371424        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  372         Keyboard.Listen(Key.F12, ButtonState.Pressed, fullscreen, "Fullscreen"); 
  373425        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, takaisinValikkoon, "Pause"); 
  374  
  375426        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", jorma, -nopeus); 
  376427        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", jorma, nopeus); 
  377428        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", jorma, hyppyNopeus); 
  378429 
  379         //Aseen kontrollointi 
   430        //Aseen ohjaus 
  380431        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
  381432        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää vasemmalle", new Vector(-1, 0)); 
   433        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
   434        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
  382435        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää oikealle", new Vector(1, 0)); 
  383         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää ylös", new Vector(0, 1)); 
  384         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää alas", new Vector(0, -1)); 
   436 
   437        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "x"); 
   438        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "alas"); 
   439        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "ylos"); 
   440        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, pelaajanSuunta, null, "x"); 
  385441 
  386442        //Reset 
   
  390446        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  391447        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, takaisinValikkoon, "Pause"); 
  392  
  393448        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Liiku vasemmalle", jorma, -nopeus); 
  394449        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Liiku oikealle", jorma, nopeus); 
  395450        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", jorma, hyppyNopeus); 
  396  
  397451        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
  398452        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, MuutaAseenSuunta, "Tähtää vasemmalle", new Vector(-1, 0)); 
   
  489543    } 
  490544 
  491     //Objektien luonti 
   545    //Objektien (ei tappava) luonti 
  492546    void luoLiikkuvaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tag, double x, double y, Image kuva) 
  493547    { 
   
  544598    void Ammu() 
  545599    { 
   600        ampumisAani.Play(); 
  546601        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(3, 1); 
  547602        ammus.Angle = aseenSuunta.Angle; 
  548603        ammus.IgnoresGravity = true; 
  549604        ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
  550         ammus.Position = jorma.Position; 
   605        ammus.Position = jorma.Position - new Vector(0,1); 
  551606        ammus.Color = Color.White; 
  552607        ammus.Shape = Shape.Diamond; 
   
  555610        AddCollisionHandler(ammus, aseTormays); 
  556611        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Vihu>(ammus, AmmusTormasiVihuun); 
  557         Add(ammus, -1); 
   612        Add(ammus, -2); 
  558613    } 
  559614    void AmmusTormasiVihuun(PhysicsObject ammus, Vihu vihu) 
  560615    { 
   616        osumaAani.Play(); 
  561617        vihu.elamaLaskuri.Value--; 
  562618    } 
   
  564620    { 
  565621        aseenSuunta = suunta; 
   622 
   623 
  566624    } 
  567625    void aseTormays(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  568626    { 
  569         if (kohde.Tag.ToString() == "Vihu") 
  570         { 
  571             rajahdys(ammus); 
  572         } 
  573         else if ((kohde.Tag.ToString() != "") && (kohde.Tag.ToString() != "Vihu")) 
   627        if (kohde.Tag.ToString() != "") 
  574628        { 
  575629            rajahdys(ammus); 
  576630            ammus.Destroy(); 
  577631        } 
   632        //if (kohde.Tag.ToString() == "Vihu") 
   633        //{ 
   634        //    rajahdys(ammus); 
   635        //} 
   636        //else if ((kohde.Tag.ToString() != "") && (kohde.Tag.ToString() != "Vihu")) 
   637        //{ 
   638        //    rajahdys(ammus); 
   639        //    ammus.Destroy(); 
   640        //} 
  578641    } 
  579642    void rajahdys(PhysicsObject ammus) 
  580643    { 
  581644        Explosion rajahdys = new Explosion(3); 
   645        rajahdys.Sound = null; 
  582646        rajahdys.Position = ammus.Position; 
  583647        rajahdys.Force = 0; 
   
  612676        Add(rs); 
  613677    } 
  614  
  615     //Fullscreen 
  616     void fullscreen() 
  617     { 
  618         ClearControls(); 
  619         ClearGameObjects(); 
  620  
  621         if (onkoFullscreen == false) 
  622         { 
  623             SetWindowSize(640, 640, true); 
  624             onkoFullscreen = true; 
  625         } 
  626         else if (onkoFullscreen == true) 
  627         { 
  628             SetWindowSize(640, 640, false); 
  629             onkoFullscreen = false; 
  630         } 
  631  
  632         kentanLataus(); 
  633  
  634     } 
  635678} 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.csproj.Debug.cachefile

  r3036 r3043  
  11Content\norsu.xnb 
  22Content\tahti.xnb 
  3 Content\rasti.xnb 
  4 Content\sydan.xnb 
  53Content\debug.xnb 
  64Content\debug2.xnb 
  75Content\debug3.xnb 
   6Content\rasti.xnb 
   7Content\sydan.xnb 
  88Content\1-up.xnb 
  99Content\explosion.xnb 
  1010Content\hurt.xnb 
   11Content\pelaajaIdle0.xnb 
   12Content\pelaajaRun.xnb 
   13Content\pelaajaIdle2.xnb 
   14Content\pelaajaRun2.xnb 
   15Content\pelaajaIdle4.xnb 
   16Content\pelaajaRun4.xnb 
   17Content\jump.xnb 
   18Content\shoot.xnb 
   19Content\piikki1.xnb 
   20Content\piikki2.xnb 
  1121Content\debug.txt 
  1222Content\debug2.txt 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/bin/x86/Debug/Content/debug.txt

  r3036 r3043  
  99              
  1010     ##  ##  ##                  # 
  11                                        
   11         VV                          
  1212               1                                #>   <           # 
  13    ##  ##  ##  ##  _____________                #>   <               
   13   ##  ##  ##  ##  _____________                #>   <           VVVVVV    
  1414                                                #>   <                                         ################         
  15  ##  ##   ##  ##  ## ___   <      |            # >   <                                                       M 
  16                            <>  #               # >   <__      #                           ##_#_#_#_#_#_#_#_ 
  17        J                   #>           #^^^^  #          #        #                          
  18 ################################################     ###############_____________________# 
   15 ##  ##   ##  ##  ## ___   <      |            # >   <                      <                                M 
   16                           <>  #               # >   <__      # ----        #               ##_#_#_#_#_#_#_#_ 
   17       J                   #>           #^^^^  #          #      ^^^^^^                          
   18################################################     ###############___#######______# 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/bin/x86/Debug/Content/debug2.txt

  r3008 r3043  
  88     ##  ##  ##              #    # 
  99                                #       
  10                            #                                   # 
  11    ##  ##  ##  ##  _______#______                                  
  12                          #                                                                   ################         
  13  ##  ##   ##  ##  ## ___#         |                             
  14                      # #     #-    #                     
  15        J              #                 #^^^^            #        #                      M         
  16 ################################################     ###############_____________________# 
   10                           #                                   #                      #### 
   11   ##  ##  ##  ##  _______#______                                                     < # 
   12                         #                                                            < #             
   13 ##  ##   ##  ##  ## ___#         |                                #__________________#M# 
   14                     # #     #-    #                               #                  # 
   15       J              #                 #^^^^            #    M    #                  #             
   16################################################     ###############^^^^^^^^^^^^^^^^^^# 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/bin/x86/Debug/Content/debug3.txt

  r3008 r3043  
  1111   ##  ##  ##  ##  #_______#______                                  
  1212                    #     #                                                                   ################         
  13  ##  ##---  ##  ## # ## ___#         |                            
  14        - -         #    # #     #-    #                     
  15        -J-         #     #                 #^^^^            #        #                          
   13 ##  ##  ##  ## # ## ___#         |                            
   14                 #    # #     #-    #                     
   15       J         #     #                 #^^^^            #        #                          
  1616################################################     ###############_____________________# 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r3036 r3043  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
  7         <member name="T:Jypeli.Assets.CollisionHandler"> 
  8             <summary> 
  9             Kokoelma valmiita törmÀyksenkÀsittelijöitÀ. 
  10             </summary> 
  11         </member> 
  12         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyObject(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  13             <summary> 
  14             Tuhoaa törmÀÀvÀn olion. 
  15             </summary> 
  16             <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  17             <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
  18         </member> 
  19         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyTarget(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  20             <summary> 
  21             Tuhoaa olion johon törmÀtÀÀn. 
  22             </summary> 
  23             <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  24             <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
  25         </member> 
  26         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyBoth(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  27             <summary> 
  28             Tuhoaa molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
  29             </summary> 
  30             <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
  31             <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
  32         </member> 
  33         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeObject(System.Double,System.Boolean)"> 
  34             <summary> 
  35             RÀjÀyttÀÀ törmÀÀvÀn olion. 
  36             </summary> 
  37             <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
  38             <param name="destroyObject">Tuhotaanko törmÀÀvÀ olio</param> 
   7        <member name="T:Jypeli.ScoreList"> 
   8            <summary> 
   9            Parhaiden pisteiden lista. 
   10            </summary> 
   11        </member> 
   12        <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
   13            <summary> 
   14            Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
   15            </summary> 
   16            <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
   17        </member> 
   18        <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
   19            <summary> 
   20            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
   21            </summary> 
   22        </member> 
   23        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor"> 
   24            <summary> 
   25            Luo tyhjÀn, 10 sijan top-listan. 
   26            </summary> 
   27        </member> 
   28        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double,System.String)"> 
   29            <summary> 
   30            Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
   31            </summary> 
   32            <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
   33            <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
   34            <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
   35            <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
   36        </member> 
   37        <member name="M:Jypeli.ScoreList.#ctor(System.Int32,System.Boolean,System.Double)"> 
   38            <summary> 
   39            Luo uuden, tyhjÀn top-listan. 
   40            </summary> 
   41            <param name="length">Kuinka monta nimeÀ listalla voi olla enintÀÀn.</param> 
   42            <param name="reverse">KÀÀnteinen jÀrjestys (false = suurempi tulos parempi, true = pienempi tulos parempi).</param> 
   43            <param name="baseScore">Pohjatulos, jota parempi hyvÀksyttÀvÀn tuloksen on oltava.</param> 
   44        </member> 
   45        <member name="M:Jypeli.ScoreList.Qualifies(System.Double)"> 
   46            <summary> 
   47            Tarkistaa, kelpaako tulos listalle. 
   48            </summary> 
   49            <param name="score">Tulos</param> 
   50            <returns>true jos tulos riitÀÀ listalle pÀÀsemiseksi, false jos ei.</returns> 
   51        </member> 
   52        <member name="M:Jypeli.ScoreList.Add(System.String,System.Double)"> 
   53            <summary> 
   54            LisÀÀ nimen ja pisteet listalle, jos tulos on tarpeeksi hyvÀ. 
   55            </summary> 
   56            <param name="name">Nimi.</param> 
   57            <param name="score">Pisteet.</param> 
   58            <returns>Pistesija, tai -1 jos tulos ei ole riittÀvÀ listalle pÀÀsemiseksi.</returns> 
   59        </member> 
   60        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Count"> 
   61            <summary> 
   62            Kuinka monta nimeÀ listalle mahtuu. 
   63            </summary> 
   64        </member> 
   65        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Item(System.Int32)"> 
   66            <summary> 
   67            Nimet ja pisteet. Indeksointi alkaa yhdestÀ. 
   68            <example> 
   69            string ykkosenNimi = Lista[1].Name; 
   70            double ykkosenPisteet = Lista[1].Score; 
   71            </example> 
   72            </summary> 
   73            <param name="position">Sijoitus listalla.</param> 
  3974            <returns></returns> 
  4075        </member> 
  41         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeTarget(System.Double,System.Boolean)"> 
  42             <summary> 
  43             RÀjÀyttÀÀ olion johon törmÀtÀÀn. 
  44             </summary> 
  45             <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
  46             <param name="destroyObject">Tuhotaanko törmÀÀvÀ olio</param> 
   76        <member name="P:Jypeli.ScoreList.Reverse"> 
   77            <summary> 
   78            KÀÀnteinen jÀrjestys, ts. pienempi tulos on parempi. 
   79            </summary> 
   80        </member> 
   81        <member name="E:Jypeli.ScoreList.Changed"> 
   82            <summary> 
   83            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
   84            </summary> 
   85        </member> 
   86        <member name="T:Jypeli.ScoreItem"> 
   87            <summary> 
   88            Nimi ja pisteet. 
   89            </summary> 
   90        </member> 
   91        <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Name"> 
   92            <summary> 
   93            Nimi 
   94            </summary> 
   95        </member> 
   96        <member name="F:Jypeli.ScoreItem.Score"> 
   97            <summary> 
   98            PistemÀÀrÀ 
   99            </summary> 
   100        </member> 
   101        <member name="M:Jypeli.ScoreItem.#ctor(System.String,System.Double)"> 
   102            <summary> 
   103            Luo uuden sijoituksen listalle. 
   104            </summary> 
   105            <param name="name">Nimi</param> 
   106            <param name="score">PistemÀÀrÀ.</param> 
   107        </member> 
   108        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateFromBitmap(System.Boolean[0:,0:])"> 
   109            <summary> 
   110            Takes a 2D Boolean array with a true value representing a collidable pixel and converts  
   111            it to an array of vertex that surrounds that bitmap. The bitmap should be a single piece  
   112            if there are many pieces it will only return the geometry of the first piece it comes  
   113            across. Make sure there are at least 3 pixels in a piece otherwise an exception will be  
   114            thrown (it wont be a polygon).  
   115            </summary> 
   116            <param name="bitmap">a bitmap to be converted. true means its collidable.</param> 
   117            <returns>A Vector2D[] representing the bitmap.</returns> 
   118        </member> 
   119        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateRectangle(System.Double,System.Double)"> 
   120            <summary> 
   121            creates vertexes that describe a Rectangle. 
   122            </summary> 
   123            <param name="width"></param> 
   124            <param name="height">The length of the Rectangle</param> 
   125            <returns>array of vectors the describe a rectangle</returns> 
   126        </member> 
   127        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetInertia(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   128            <summary> 
   129            Calculates the moment of inertia for a polygon 
   130            </summary> 
   131            <param name="vertexes"></param> 
   132            <returns>the moment of inertia</returns> 
   133        </member> 
   134        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetIntersection(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
   135            <summary> 
   136            INCOMPLETE! TODO: FINISH 
   137            </summary> 
   138            <param name="vertexes"></param> 
   139            <param name="radius"></param> 
  47140            <returns></returns> 
  48141        </member> 
  49         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeBoth(System.Double,System.Boolean)"> 
  50             <summary> 
  51             RÀjÀyttÀÀ molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
  52             RÀjÀhdys tulee olioiden törmÀyskohtaan. 
  53             </summary> 
  54             <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
  55             <param name="destroyObject">Tuhotaanko oliot samalla</param> 
   142        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
   143            <summary> 
   144            makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
   145            </summary> 
   146            <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
   147            <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
   148            <returns>The new vertexes.</returns> 
   149        </member> 
   150        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double,System.Boolean)"> 
   151            <summary> 
   152            makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
   153            </summary> 
   154            <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
   155            <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
   156            <param name="loop">if it should check the distance between the first and last vertex.</param> 
   157            <returns>The new vertexes.</returns> 
   158        </member> 
   159        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   160            <summary> 
   161            Reduces a Polygon's number of vertexes. 
   162            </summary> 
   163            <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
   164            <returns>The reduced vertexes.</returns> 
   165        </member> 
   166        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
   167            <summary> 
   168            Reduces a Polygon's number of vertexes. 
   169            </summary> 
   170            <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
   171            <param name="areaTolerance"> 
   172            The amount the removal of a vertex is allowed to change the area of the polygon. 
   173            (Setting this value to 0 will reverse what the Subdivide method does)  
   174            </param> 
   175            <returns>The reduced vertexes.</returns> 
   176        </member> 
   177        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   178            <summary> 
   179            Calculates the area of a polygon. 
   180            </summary> 
   181            <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
   182            <returns>The area.</returns> 
   183        </member> 
   184        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   185            <summary> 
   186            Calculates the Centroid of a polygon. 
   187            </summary> 
   188            <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
   189            <returns>The Centroid of a polygon.</returns> 
   190            <remarks> 
   191            This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
   192            </remarks> 
   193        </member> 
   194        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CenterVertexes(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   195            <summary> 
   196            repositions the polygon so the Centroid is the origin. 
   197            </summary> 
   198            <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
   199            <returns>The vertexes of the polygon with the Centroid as the Origin.</returns> 
   200        </member> 
   201        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.OneWayPlatformIgnorer"> 
   202            <summary> 
   203            this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
   204            </summary> 
   205        </member> 
   206        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer"> 
   207            <summary> 
   208            Base class for Collision Ignorers to impliment. 
   209            </summary> 
   210        </member> 
   211        <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer.IsInverted"> 
   212            <summary> 
   213            Get and sets if the result of this ignorer is inverted. 
   214            </summary> 
   215        </member> 
   216        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupedOneWayPlatformIgnorer"> 
   217            <summary> 
   218            this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
   219            </summary> 
   220        </member> 
   221        <member name="T:Jypeli.Image"> 
   222            <summary> 
   223            Kuva. 
   224            </summary> 
   225        </member> 
   226        <member name="M:Jypeli.Image.GetData(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   227            <summary> 
   228            Kuvan pikselit Color-taulukkona 
   229            </summary> 
   230            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   231            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   232            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   233            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   234            <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
   235        </member> 
   236        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(Jypeli.Color[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   237            <summary> 
   238            Asettaa kuvan pikselit Color-taulukosta 
   239            </summary> 
   240            <param name="bmp">taulukko josta pikseleitÀ otetaan</param> 
   241            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   242            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   243            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   244            <param name="h">lueen korkaus johon kopioidaan</param> 
   245            <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
   246        </member> 
   247        <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUInt(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   248            <summary> 
   249            Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[,] -taulukkona 
   250            </summary> 
   251            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   252            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   253            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   254            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   255            <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
   256        </member> 
   257        <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUIntAA(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   258            <summary> 
   259            Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[][] -taulukkona 
   260            </summary> 
   261            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   262            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   263            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   264            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   265            <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
   266        </member> 
   267        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   268            <summary> 
   269            Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
   270            </summary> 
   271            <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
   272            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   273            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   274            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   275            <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
   276        </member> 
   277        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[][],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   278            <summary> 
   279            Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
   280            </summary> 
   281            <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
   282            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   283            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   284            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   285            <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
   286        </member> 
   287        <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   288            <summary> 
   289            Luo uuden kuvan. 
   290            </summary> 
   291            <param name="width">Kuvan leveys</param> 
   292            <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
   293            <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
   294        </member> 
   295        <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Color)"> 
   296            <summary> 
   297            Luo uuden kuvan. 
   298            </summary> 
   299            <param name="width">Kuvan leveys</param> 
   300            <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
   301            <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
   302        </member> 
   303        <member name="M:Jypeli.Image.InvalidateAsset"> 
   304            <summary> 
   305            Tekee uuden lokaalin instanssin kuvan tekstuurista ja poistaa 
   306            viitteen assettiin josta kuva on luotu. 
   307            Kutsu tÀtÀ metodia aina kun kuvan dataa muutetaan. 
   308            </summary> 
   309        </member> 
   310        <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(System.String)"> 
   311            <summary> 
   312            Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
   313            Content-projektiin. 
   314            </summary> 
   315            <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
   316        </member> 
   317        <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(Jypeli.StorageFile)"> 
   318            <summary> 
   319            Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
   320            Content-projektiin. 
   321            </summary> 
   322            <param name="path">Tiedosto.</param> 
   323        </member> 
   324        <member name="M:Jypeli.Image.FromStream(System.IO.Stream)"> 
   325            <summary> 
   326            Lataa kuvan tiedostovirrasta. 
   327            </summary> 
   328            <param name="stream"></param> 
  56329            <returns></returns> 
  57330        </member> 
  58         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddMeterValue(Jypeli.IntMeter,System.Int32)"> 
  59             <summary> 
  60             LisÀÀ mittarin arvoa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
  61             Voit myös vÀhentÀÀ kÀyttÀmÀllÀ negatiivista lukua. 
  62             </summary> 
  63             <param name="meter">Mittari</param> 
  64             <param name="value">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
   331        <member name="M:Jypeli.Image.CreateStarSky(System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   332            <summary> 
   333            Luo tÀhtitaivaskuvan. 
   334            </summary> 
   335            <param name="width">Tekstuurin leveys.</param> 
   336            <param name="height">Tekstuurin korkeus.</param> 
   337            <param name="stars">TÀhtien mÀÀrÀ.</param> 
   338            <returns>Tekstuuri.</returns> 
   339        </member> 
   340        <member name="M:Jypeli.Image.FromText(System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   341            <summary> 
   342            Luo kuvan tekstistÀ. 
   343            </summary> 
   344            <param name="text">Teksti josta kuva luodaan</param> 
   345            <param name="font">Fontti</param> 
   346            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   347            <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
   348            <returns>Teksti kuvana</returns> 
   349        </member> 
   350        <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Vector,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   351            <summary> 
   352            PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle. 
   353            </summary> 
   354            <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
   355            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
   356            <param name="position">Piirtokohta (origo keskellÀ kuvaa)</param> 
   357            <param name="font">Fontti</param> 
   358            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   359            <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
   360            <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
   361        </member> 
   362        <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color)"> 
   363            <summary> 
   364            PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle keskelle kuvaa. 
   365            </summary> 
   366            <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
   367            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
   368            <param name="font">Fontti</param> 
   369            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   370            <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
   371        </member> 
   372        <member name="M:Jypeli.Image.FromGradient(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   373            <summary> 
   374            Luo pystysuuntaisen liukuvÀritetyn kuvan. 
   375            </summary> 
   376            <param name="imageWidth">kuvan leveys.</param> 
   377            <param name="imageHeight">kuvan korkeus.</param> 
   378            <param name="lowerColor">Alareunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   379            <param name="upperColor">YlÀreunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   380            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   381        </member> 
   382        <member name="M:Jypeli.Image.FromColor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   383            <summary> 
   384            Luo yksivÀrisen kuvan. 
   385            </summary> 
   386            <param name="imageWidth">Kuvan leveys.</param> 
   387            <param name="imageHeight">Kuvan korkeus.</param> 
   388            <param name="color">Kuvan vÀri.</param> 
   389            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   390        </member> 
   391        <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image)"> 
   392            <summary> 
   393            Peilaa kuvan X-suunnassa. 
   394            </summary> 
   395            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   396            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   397        </member> 
   398        <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image[])"> 
   399            <summary> 
   400            Peilaa kuvat X-suunnassa. 
   401            </summary> 
   402            <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
   403            <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
   404        </member> 
   405        <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image)"> 
   406            <summary> 
   407            Peilaa kuvan Y-suunnassa. 
   408            </summary> 
   409            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   410            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   411        </member> 
   412        <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image[])"> 
   413            <summary> 
   414            Peilaa kuvat Y-suunnassa. 
   415            </summary> 
   416            <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
   417            <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
   418        </member> 
   419        <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image,Jypeli.Color)"> 
   420            <summary> 
   421            VÀrittÀÀ kuvan. 
   422            </summary> 
   423            <param name="image">VÀritettÀvÀ kuva.</param> 
   424            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   425            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   426        </member> 
   427        <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image[],Jypeli.Color)"> 
   428            <summary> 
   429            VÀrittÀÀ kuvat. 
   430            </summary> 
   431            <param name="images">VÀritettÀvÀt kuvat.</param> 
   432            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   433            <returns>VÀritetyt kuvat.</returns> 
   434        </member> 
   435        <member name="M:Jypeli.Image.AsJpeg"> 
   436            <summary> 
   437            Palauttaa kuvan jpeg-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
   438            DataStorage.Export -metodilla. 
   439            </summary> 
  65440            <returns></returns> 
  66441        </member> 
  67         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddMeterValue(Jypeli.DoubleMeter,System.Double)"> 
  68             <summary> 
  69             LisÀÀ mittarin arvoa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
  70             Voit myös vÀhentÀÀ kÀyttÀmÀllÀ negatiivista lukua. 
  71             </summary> 
  72             <param name="meter">Mittari</param> 
  73             <param name="value">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
   442        <member name="M:Jypeli.Image.AsPng"> 
   443            <summary> 
   444            Palauttaa kuvan png-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
   445            DataStorage.Export -metodilla. 
   446            </summary> 
  74447            <returns></returns> 
  75448        </member> 
  76         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.HitObject(Jypeli.Vector)"> 
  77             <summary> 
  78             Lyö törmÀÀvÀÀ oliota vektorin mÀÀrÀÀmÀllÀ suunnalla ja voimalla. 
  79             </summary> 
  80             <param name="impulse">Impulssi (massa * nopeus)</param> 
  81             <returns></returns> 
  82         </member> 
  83         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.HitTarget(Jypeli.Vector)"> 
  84             <summary> 
  85             Lyö oliota johon törmÀtÀÀn vektorin mÀÀrÀÀmÀllÀ suunnalla ja voimalla. 
  86             </summary> 
  87             <param name="impulse">Impulssi (massa * nopeus)</param> 
  88             <returns></returns> 
  89         </member> 
  90         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.PlaySound(System.String)"> 
  91             <summary> 
  92             Soittaa ÀÀniefektin. 
  93             </summary> 
  94             <param name="soundEffectName">ÄÀniefekitin nimi</param> 
  95             <returns></returns> 
  96         </member> 
  97         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddEffectOnObject(Jypeli.Effects.ExplosionSystem,System.Int32)"> 
  98             <summary> 
  99             LisÀÀ efektin törmÀÀvÀn olion kohdalle. 
  100             </summary> 
  101             <param name="expSystem">EfektijÀrjestelmÀ</param> 
  102             <param name="numParticles">Kuinka monta partikkelia laitetaan</param> 
  103             <returns></returns> 
  104         </member> 
  105         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddEffectOnTarget(Jypeli.Effects.ExplosionSystem,System.Int32)"> 
  106             <summary> 
  107             LisÀÀ efektin sen olion kohdalle, johon törmÀtÀÀn. 
  108             </summary> 
  109             <param name="expSystem">EfektijÀrjestelmÀ</param> 
  110             <param name="numParticles">Kuinka monta partikkelia laitetaan</param> 
  111             <returns></returns> 
  112         </member> 
  113         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.IncreaseObjectSize(System.Double,System.Double)"> 
  114             <summary> 
  115             Kasvattaa törmÀÀvÀn olion kokoa (tai pienentÀÀ negatiivisilla arvoilla) 
  116             </summary> 
  117             <param name="width">Leveyden muutos</param> 
  118             <param name="height">Korkeuden muutos</param> 
  119             <returns></returns> 
  120         </member> 
  121         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.IncreaseTargetSize(System.Double,System.Double)"> 
  122             <summary> 
  123             Kasvattaa kohdeolion kokoa (tai pienentÀÀ negatiivisilla arvoilla) 
  124             </summary> 
  125             <param name="width">Leveyden muutos</param> 
  126             <param name="height">Korkeuden muutos</param> 
  127             <returns></returns> 
  128         </member> 
  129         <member name="T:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates"> 
  130             <summary> 
  131             SisÀltÀÀ funktioita, joilla fysiikkaoliolle voidaan asettaa tiettyÀ tarkoitusta varten 
  132             optimoidut ominaisuudet. 
  133             </summary> 
  134         </member> 
  135         <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyRampRight(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
  136             <summary> 
  137             Optimoi fysiikkaominaisuudet rampille, jonka pÀÀltÀ sivulta kuvattu 
  138             auto voi ajaa. 
  139             </summary> 
  140             <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
  141             <param name="wheelDiameter">Auton pyörÀn halkaisija.</param> 
  142         </member> 
  143         <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyRampLeft(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
  144             <summary> 
  145             Optimoi fysiikkaominaisuudet rampille, jonka pÀÀltÀ sivulta kuvattu 
  146             auto voi ajaa. 
  147             </summary> 
  148             <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
  149             <param name="wheelDiameter">Auton pyörÀn halkaisija.</param> 
  150         </member> 
  151         <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyStackableBox(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
  152             <summary> 
  153             Optimoi fysiikkaominaisuudet laatikolle, joita pinotaan monta pÀÀllekkÀin, 
  154             niin ettÀ ne pysyvÀt mahdollisimman vakaina. 
  155             </summary> 
  156             <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
  157             <param name="minBoxWidth">PienimmÀn samassa pinossa olevan laatikon koko.</param> 
  158         </member> 
  159         <member name="T:PlatformCharacter2"> 
  160             <summary> 
  161             Tasohyppelypelin hahmo. Voi liikkua ja hyppiÀ. LisÀksi sillÀ voi olla ase. 
  162             </summary> 
  163         </member> 
  164         <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
  165             <summary> 
  166             Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
  167             Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
   449        <member name="P:Jypeli.Image.Width"> 
   450            <summary> 
   451            Leveys pikseleinÀ. 
   452            </summary> 
   453        </member> 
   454        <member name="P:Jypeli.Image.Height"> 
   455            <summary> 
   456            Korkeus pikseleinÀ. 
   457            </summary> 
   458        </member> 
   459        <member name="P:Jypeli.Image.Name"> 
   460            <summary> 
   461            Nimi. 
   462            </summary> 
   463        </member> 
   464        <member name="T:Jypeli.Effects.ExplosionSystem"> 
   465            <summary> 
   466            JÀrjestelmÀ rÀjÀhdyksille 
   467            </summary> 
   468        </member> 
   469        <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
   470            <summary> 
   471            JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
  168472            </summary> 
  169473        </member> 
   
  430734            </summary> 
  431735        </member> 
  432         <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
  433             <summary> 
  434             Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
  435             </summary> 
  436             <param name="file"></param> 
  437         </member> 
  438736        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  439737            <summary> 
   
  510808            <returns></returns> 
  511809        </member> 
   810        <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
   811            <summary> 
   812            Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
   813            </summary> 
   814            <param name="file"></param> 
   815        </member> 
   816        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   817            <summary> 
   818            Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
   819            </summary> 
   820        </member> 
   821        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   822            <summary> 
   823            Alustaa uuden peliolion. 
   824            </summary> 
   825            <param name="width">Leveys.</param> 
   826            <param name="height">Korkeus.</param> 
   827        </member> 
   828        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   829            <summary> 
   830            Alustaa uuden peliolion. 
   831            </summary> 
   832            <param name="width">Leveys.</param> 
   833            <param name="height">Korkeus.</param> 
   834            <param name="shape">Muoto.</param> 
   835        </member> 
   836        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   837            <summary> 
   838            Alustaa uuden peliolion. 
   839            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   840            </summary> 
   841            <param name="animation">Kuva</param> 
   842        </member> 
   843        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   844            <summary> 
   845            Alustaa widgetin. 
   846            </summary> 
   847        </member> 
   848        <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
   849            <summary> 
   850            Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
   851            arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
   852            <see cref="!:IsUpdated"/> 
   853            </summary> 
   854            <param name="time">Peliaika.</param> 
   855        </member> 
  512856        <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
  513857            <summary> 
   
  528872            </param> 
  529873        </member> 
  530         <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
  531             <summary> 
  532             Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
  533             </summary> 
  534         </member> 
  535         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  536             <summary> 
  537             Alustaa uuden peliolion. 
  538             </summary> 
  539             <param name="width">Leveys.</param> 
  540             <param name="height">Korkeus.</param> 
  541         </member> 
  542         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  543             <summary> 
  544             Alustaa uuden peliolion. 
  545             </summary> 
  546             <param name="width">Leveys.</param> 
  547             <param name="height">Korkeus.</param> 
  548             <param name="shape">Muoto.</param> 
  549         </member> 
  550         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  551             <summary> 
  552             Alustaa uuden peliolion. 
  553             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  554             </summary> 
  555             <param name="animation">Kuva</param> 
  556         </member> 
  557         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  558             <summary> 
  559             Alustaa widgetin. 
  560             </summary> 
  561         </member> 
  562         <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
  563             <summary> 
  564             Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
  565             arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
  566             <see cref="!:IsUpdated"/> 
  567             </summary> 
  568             <param name="time">Peliaika.</param> 
   874        <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
   875            <summary> 
   876            Olion lapsioliot. Saa muuttaa. 
   877            </summary> 
   878        </member> 
   879        <member name="P:Jypeli.GameObject.ObjectCount"> 
   880            <summary> 
   881            Olion lapsiolioiden lukumÀÀrÀ. 
   882            Kuten Objects.Count, mutta optimoitu. 
   883            </summary> 
   884        </member> 
   885        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsAddedToGame"> 
   886            <summary> 
   887            Onko olio lisÀtty peliin. 
   888            </summary> 
   889        </member> 
   890        <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
   891            <summary> 
   892            Olion koko pelimaailmassa. 
   893            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   894            </summary> 
   895        </member> 
   896        <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
   897            <summary> 
   898            Olion kulma tai rintamasuunta. 
   899            Nolla = osoittaa oikealle. 
   900            </summary>       
   901        </member> 
   902        <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
   903            <summary> 
   904            Olion muoto. 
   905            </summary> 
   906        </member> 
   907        <member name="P:Jypeli.GameObject.ShapeString"> 
   908            <summary> 
   909            Olion muoto merkkijonona (kenttÀeditorin kÀyttöön) 
   910            </summary> 
   911        </member> 
   912        <member name="P:Jypeli.GameObject.HorizontalSizing"> 
   913            <summary> 
   914            Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
   915            asettelijan sisÀllÀ. 
   916            </summary> 
   917        </member> 
   918        <member name="P:Jypeli.GameObject.VerticalSizing"> 
   919            <summary> 
   920            Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
   921            asettelijan sisÀllÀ. 
   922            </summary> 
   923        </member> 
   924        <member name="P:Jypeli.GameObject.PreferredSize"> 
   925            <summary> 
   926            Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
   927            pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
   928            </summary> 
   929        </member> 
   930        <member name="P:Jypeli.GameObject.Layout"> 
   931            <summary> 
   932            Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
   933            </summary> 
  569934        </member> 
  570935        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
   
  601966            </remarks> 
  602967        </member> 
  603         <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
  604             <summary> 
  605             Olion lapsioliot. Saa muuttaa. 
  606             </summary> 
  607         </member> 
  608         <member name="P:Jypeli.GameObject.ObjectCount"> 
  609             <summary> 
  610             Olion lapsiolioiden lukumÀÀrÀ. 
  611             Kuten Objects.Count, mutta optimoitu. 
  612             </summary> 
  613         </member> 
  614         <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
  615             <summary> 
  616             Olion koko pelimaailmassa. 
  617             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  618             </summary> 
  619         </member> 
  620         <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
  621             <summary> 
  622             Olion kulma tai rintamasuunta. 
  623             Nolla = osoittaa oikealle. 
  624             </summary>       
  625         </member> 
  626         <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
  627             <summary> 
  628             Olion muoto. 
  629             </summary> 
  630         </member> 
  631         <member name="P:Jypeli.GameObject.ShapeString"> 
  632             <summary> 
  633             Olion muoto merkkijonona (kenttÀeditorin kÀyttöön) 
  634             </summary> 
  635         </member> 
  636         <member name="P:Jypeli.GameObject.IsAddedToGame"> 
  637             <summary> 
  638             Onko olio lisÀtty peliin. 
  639             </summary> 
  640         </member> 
  641         <member name="P:Jypeli.GameObject.HorizontalSizing"> 
  642             <summary> 
  643             Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
  644             asettelijan sisÀllÀ. 
  645             </summary> 
  646         </member> 
  647         <member name="P:Jypeli.GameObject.VerticalSizing"> 
  648             <summary> 
  649             Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
  650             asettelijan sisÀllÀ. 
  651             </summary> 
  652         </member> 
  653         <member name="P:Jypeli.GameObject.PreferredSize"> 
  654             <summary> 
  655             Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
  656             pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  657             </summary> 
  658         </member> 
  659         <member name="P:Jypeli.GameObject.Layout"> 
  660             <summary> 
  661             Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
   968        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeIn(System.Double)"> 
   969            <summary> 
   970            Efekti tulee nÀkyviin tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
   971            </summary> 
   972            <param name="timeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti on nÀkyvÀ</param> 
   973        </member> 
   974        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeOut(System.Double)"> 
   975            <summary> 
   976            Efekti hiipuu nÀkyvistÀ tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
   977            </summary> 
   978            <param name="TimeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti katoaa</param> 
   979        </member> 
   980        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   981            <summary> 
   982            Muodostaja 
   983            </summary> 
   984            <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
   985            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
   986        </member> 
   987        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
   988            <summary> 
   989            Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
   990            TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
   991            </summary> 
   992        </member> 
   993        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   994            <summary> 
   995            LisÀÀ efektin kentÀlle 
   996            </summary> 
   997            <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
   998            <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
   999            <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
   1000        </member> 
   1001        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(Jypeli.Vector,System.Int32)"> 
   1002            <summary> 
   1003            LisÀÀ efektin kentÀlle 
   1004            </summary> 
   1005            <param name="position">Paikka.</param> 
   1006            <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
   1007        </member> 
   1008        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
   1009            <summary> 
   1010            Antaa satunnaisen suunnan 
   1011            </summary> 
   1012            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
   1013        </member> 
   1014        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
   1015            <summary> 
   1016            Alustaa yhden partikkelin 
   1017            </summary> 
   1018            <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
   1019            <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
   1020        </member> 
   1021        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
   1022            <summary> 
   1023            Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
   1024            </summary> 
   1025            <param name="time">Gametime</param> 
   1026        </member> 
   1027        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ParticleImage"> 
   1028            <summary> 
   1029            YksittÀisen partikkelin kuva. 
   1030            </summary> 
   1031        </member> 
   1032        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.OuterParticleImage"> 
   1033            <summary> 
   1034            Partikkelin toissijainen kuva. Jos <c>null</c> niin kÀytetÀÀn vain yhtÀ kuvaa. 
   1035            </summary> 
   1036        </member> 
   1037        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
   1038            <summary> 
   1039            Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   1040            </summary> 
   1041        </member> 
   1042        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
   1043            <summary> 
   1044            Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   1045            </summary> 
   1046        </member> 
   1047        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
   1048            <summary> 
   1049            MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
   1050            </summary> 
   1051        </member> 
   1052        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
   1053            <summary> 
   1054            Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   1055            </summary> 
   1056        </member> 
   1057        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
   1058            <summary> 
   1059            Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   1060            </summary> 
   1061        </member> 
   1062        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
   1063            <summary> 
   1064            Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
   1065            </summary> 
   1066        </member> 
   1067        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
   1068            <summary> 
   1069            Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
   1070            </summary> 
   1071        </member> 
   1072        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
   1073            <summary> 
   1074            Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   1075            </summary> 
   1076        </member> 
   1077        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
   1078            <summary> 
   1079            Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   1080            </summary> 
   1081        </member> 
   1082        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
   1083            <summary> 
   1084            Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   1085            </summary> 
   1086        </member> 
   1087        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
   1088            <summary> 
   1089            Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   1090            </summary> 
   1091        </member> 
   1092        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
   1093            <summary> 
   1094            Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   1095            </summary> 
   1096        </member> 
   1097        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
   1098            <summary> 
   1099            Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   1100            </summary> 
   1101        </member> 
   1102        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AlphaAmount"> 
   1103            <summary> 
   1104            Efektin lÀpinÀkyvyyskerroin (0.0-1.0) 
   1105            </summary> 
   1106        </member> 
   1107        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.IgnoreWind"> 
   1108            <summary> 
   1109            Vaikuttaako efektiin tuuli 
   1110            </summary> 
   1111        </member> 
   1112        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   1113            <summary> 
   1114            RÀjÀhdys, jonka tekstuuria ja maksimipartikkeleiden mÀÀrÀÀ voi vaihtaa 
   1115            </summary> 
   1116            <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
   1117            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mahdollinen mÀÀrÀ partikkeleita joita jÀrjestelmÀ voi kÀyttÀÀ</param> 
   1118        </member> 
   1119        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticles"> 
   1120            <summary> 
   1121            MÀÀritetÀÀn oletusarvot efektille 
   1122            </summary> 
   1123        </member> 
   1124        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
   1125            <summary> 
   1126            Alustetaan partikkeli vastaamaan rÀjÀhdyksen partikkelia 
   1127            </summary> 
   1128            <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
   1129            <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
   1130        </member> 
   1131        <member name="T:Jypeli.Color"> 
   1132            <summary> 
   1133            VÀri. 
   1134            </summary> 
   1135        </member> 
   1136        <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Byte,System.Byte,System.Byte,System.Byte)"> 
   1137            <summary> 
   1138            Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi 
   1139            </summary> 
   1140            <param name="r">vÀrin punainen osuus (0-255)</param> 
   1141            <param name="g">vÀrin vihreÀ osuus (0-255)</param> 
   1142            <param name="b">vÀrin sininen osuus (0-255)</param> 
   1143            <param name="a">alpha-arvo (0-255)</param> 
   1144            <returns></returns> 
   1145        </member> 
   1146        <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   1147            <summary> 
   1148            Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi 
   1149            </summary> 
   1150            <param name="r">vÀrin punainen osuus (0-255)</param> 
   1151            <param name="g">vÀrin vihreÀ osuus (0-255)</param> 
   1152            <param name="b">vÀrin sininen osuus (0-255)</param> 
   1153            <param name="a">alpha-arvo (0-255)</param> 
   1154            <returns></returns> 
   1155        </member> 
   1156        <member name="M:Jypeli.Color.GetAlpha(System.UInt32)"> 
   1157            <summary> 
   1158            Ottaa kokonaisluvusta alpha-arvon 
   1159            </summary> 
   1160            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   1161            <returns>Alpha-arvo</returns> 
   1162        </member> 
   1163        <member name="M:Jypeli.Color.GetAlpha(System.Int32)"> 
   1164            <summary> 
   1165            Ottaa kokonaisluvusta alpha-arvon 
   1166            </summary> 
   1167            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   1168            <returns>Alpha-arvo</returns> 
   1169        </member> 
   1170        <member name="M:Jypeli.Color.GetRed(System.UInt32)"> 
   1171            <summary> 
   1172            Ottaa kokonaisluvusta punaisen vÀrin 
   1173            </summary> 
   1174            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   1175            <returns>punaisen osuus</returns> 
   1176        </member> 
   1177        <member name="M:Jypeli.Color.GetGreen(System.UInt32)"> 
   1178            <summary> 
   1179            Ottaa kokonaisluvusta vihreÀn vÀrin 
   1180            </summary> 
   1181            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   1182            <returns>vihreÀn osuus</returns> 
   1183        </member> 
   1184        <member name="M:Jypeli.Color.GetBlue(System.UInt32)"> 
   1185            <summary> 
   1186            Ottaa kokonaisluvusta sinisen vÀrin 
   1187            </summary> 
   1188            <param name="c">luku josta otetaan</param> 
   1189            <returns>sinisen osuus</returns> 
   1190        </member> 
   1191        <member name="M:Jypeli.Color.IntToColor(System.Int32)"> 
   1192            <summary> 
   1193            Tekee kokonaisluvusta vÀrin 
   1194            </summary> 
   1195            <param name="c">ARGB-arvon sisÀltÀvÀ kokonaisluku</param> 
   1196            <returns></returns> 
   1197        </member> 
   1198        <member name="M:Jypeli.Color.UIntToColor(System.UInt32)"> 
   1199            <summary> 
   1200            Tekee kokonaisluvusta vÀrin 
   1201            </summary> 
   1202            <param name="c">ARGB-arvon sisÀltÀvÀ kokonaisluku</param> 
   1203            <returns></returns> 
   1204        </member> 
   1205        <member name="M:Jypeli.Color.ToInt"> 
   1206            <summary> 
   1207            Muuttaa vÀrin ARGB-kokonaisluvuksi 
   1208            </summary> 
   1209            <returns></returns> 
   1210        </member> 
   1211        <member name="M:Jypeli.Color.ToUInt"> 
   1212            <summary> 
   1213            Muuttaa vÀrin ARGB-kokonaisluvuksi 
   1214            </summary> 
   1215            <returns></returns> 
   1216        </member> 
   1217        <member name="M:Jypeli.Color.ToString"> 
   1218            <summary> 
   1219            Palautetaan vÀri heksamerkkijonona 
   1220            </summary> 
   1221            <returns></returns> 
   1222        </member> 
   1223        <member name="M:Jypeli.Color.Darker(Jypeli.Color,System.Int32)"> 
   1224            <summary> 
   1225            Antaa tummemman vÀrin. VÀhentaa jokaista kolmea osavÀriÀ arvon <c>howMuch</c> 
   1226            verran. 
   1227            </summary> 
   1228            <param name="c">AlkuperÀinen vÀri.</param> 
   1229            <param name="howMuch">Kuinka paljon tummempi (positiivinen luku).</param> 
   1230            <returns>Tummempi vÀri.</returns> 
   1231        </member> 
   1232        <member name="M:Jypeli.Color.Lighter(Jypeli.Color,System.Int32)"> 
   1233            <summary> 
   1234            Antaa kirkkaamman vÀrin. Kasvattaa jokaista kolmea osavÀriÀ arvon <c>howMuch</c> 
   1235            verran. 
   1236            </summary> 
   1237            <param name="c">AlkuperÀinen vÀri.</param> 
   1238            <param name="howMuch">Kuinka paljon vaaleampi.</param> 
   1239            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
   1240        </member> 
   1241        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
   1242            <summary> 
   1243            Tuhkanharmaa. 
   1244            </summary> 
   1245        </member> 
   1246        <member name="F:Jypeli.Color.Aqua"> 
   1247            <summary> 
   1248            Vedensininen. 
   1249            </summary> 
   1250        </member> 
   1251        <member name="F:Jypeli.Color.Aquamarine"> 
   1252            <summary> 
   1253            Akvamariini. 
   1254            </summary> 
   1255        </member> 
   1256        <member name="F:Jypeli.Color.Azure"> 
   1257            <summary> 
   1258            Asuurinsininen. 
   1259            </summary> 
   1260        </member> 
   1261        <member name="F:Jypeli.Color.Beige"> 
   1262            <summary> 
   1263            Beessi. 
   1264            </summary> 
   1265        </member> 
   1266        <member name="F:Jypeli.Color.Black"> 
   1267            <summary> 
   1268            Musta 
   1269            </summary> 
   1270        </member> 
   1271        <member name="F:Jypeli.Color.Blue"> 
   1272            <summary> 
   1273            Sininen. 
   1274            </summary> 
   1275        </member> 
   1276        <member name="F:Jypeli.Color.BlueGray"> 
   1277            <summary> 
   1278            Siniharmaa. 
   1279            </summary> 
   1280        </member> 
   1281        <member name="F:Jypeli.Color.Brown"> 
   1282            <summary> 
   1283            Ruskea. 
   1284            </summary> 
   1285        </member> 
   1286        <member name="F:Jypeli.Color.Crimson"> 
   1287            <summary> 
   1288            Karmiininpunainen. 
   1289            </summary> 
   1290        </member> 
   1291        <member name="F:Jypeli.Color.Cyan"> 
   1292            <summary> 
   1293            Syaani. 
   1294            </summary> 
   1295        </member> 
   1296        <member name="F:Jypeli.Color.Charcoal"> 
   1297            <summary> 
   1298            Hiilenmusta. 
   1299            </summary> 
   1300        </member> 
   1301        <member name="F:Jypeli.Color.DarkBrown"> 
   1302            <summary> 
   1303            Tumma ruskea. 
   1304            </summary> 
   1305        </member> 
   1306        <member name="F:Jypeli.Color.DarkBlue"> 
   1307            <summary> 
   1308            Tumma sininen. 
   1309            </summary> 
   1310        </member> 
   1311        <member name="F:Jypeli.Color.DarkCyan"> 
   1312            <summary> 
   1313            Tumma syaani. 
   1314            </summary> 
   1315        </member> 
   1316        <member name="F:Jypeli.Color.DarkGray"> 
   1317            <summary> 
   1318            Tumma harmaa. 
   1319            </summary> 
   1320        </member> 
   1321        <member name="F:Jypeli.Color.DarkGreen"> 
   1322            <summary> 
   1323            Tumma vihreÀ. 
   1324            </summary> 
   1325        </member> 
   1326        <member name="F:Jypeli.Color.DarkMagenta"> 
   1327            <summary> 
   1328            Tumma magenta (pinkki). 
   1329            </summary> 
   1330        </member> 
   1331        <member name="F:Jypeli.Color.DarkOrange"> 
   1332            <summary> 
   1333            Tumma oranssi. 
   1334            </summary> 
   1335        </member> 
   1336        <member name="F:Jypeli.Color.DarkRed"> 
   1337            <summary> 
   1338            Tumma punainen. 
   1339            </summary> 
   1340        </member> 
   1341        <member name="F:Jypeli.Color.DarkTurquoise"> 
   1342            <summary> 
   1343            Tumma turkoosi. 
   1344            </summary> 
   1345        </member> 
   1346        <member name="F:Jypeli.Color.DarkViolet"> 
   1347            <summary> 
   1348            Tumma violetti. 
   1349            </summary> 
   1350        </member> 
   1351        <member name="F:Jypeli.Color.Emerald"> 
   1352            <summary> 
   1353            SmaragdinvihreÀ. 
   1354            </summary> 
   1355        </member> 
   1356        <member name="F:Jypeli.Color.ForestGreen"> 
   1357            <summary> 
   1358            MetsÀnvihreÀ. 
   1359            </summary> 
   1360        </member> 
   1361        <member name="F:Jypeli.Color.Fuchsia"> 
   1362            <summary> 
   1363            Fuksia (pinkki) 
   1364            </summary> 
   1365        </member> 
   1366        <member name="F:Jypeli.Color.Gold"> 
   1367            <summary> 
   1368            Kulta. 
   1369            </summary> 
   1370        </member> 
   1371        <member name="F:Jypeli.Color.Gray"> 
   1372            <summary> 
   1373            Harmaa. 
   1374            </summary> 
   1375        </member> 
   1376        <member name="F:Jypeli.Color.Green"> 
   1377            <summary> 
   1378            VihreÀ. 
   1379            </summary> 
   1380        </member> 
   1381        <member name="F:Jypeli.Color.GreenYellow"> 
   1382            <summary> 
   1383            KeltavihreÀ. 
   1384            </summary> 
   1385        </member> 
   1386        <member name="F:Jypeli.Color.HotPink"> 
   1387            <summary> 
   1388            Pinkki. 
   1389            </summary> 
   1390        </member> 
   1391        <member name="F:Jypeli.Color.Ivory"> 
   1392            <summary> 
   1393            Norsunluu. 
   1394            </summary> 
   1395        </member> 
   1396        <member name="F:Jypeli.Color.LightBlue"> 
   1397            <summary> 
   1398            Vaalea sininen. 
   1399            </summary> 
   1400        </member> 
   1401        <member name="F:Jypeli.Color.LightCyan"> 
   1402            <summary> 
   1403            Vaalea syaani. 
   1404            </summary> 
   1405        </member> 
   1406        <member name="F:Jypeli.Color.LightGray"> 
   1407            <summary> 
   1408            Vaalea harmaa. 
   1409            </summary> 
   1410        </member> 
   1411        <member name="F:Jypeli.Color.LightGreen"> 
   1412            <summary> 
   1413            Vaalea vihreÀ. 
   1414            </summary> 
   1415        </member> 
   1416        <member name="F:Jypeli.Color.LightPink"> 
   1417            <summary> 
   1418            Vaalea vaaleanpunainen. 
   1419            </summary> 
   1420        </member> 
   1421        <member name="F:Jypeli.Color.LightYellow"> 
   1422            <summary> 
   1423            Vaalea keltainen. 
   1424            </summary> 
   1425        </member> 
   1426        <member name="F:Jypeli.Color.Lime"> 
   1427            <summary> 
   1428            Limetti. 
   1429            </summary> 
   1430        </member> 
   1431        <member name="F:Jypeli.Color.LimeGreen"> 
   1432            <summary> 
   1433            LimetinvihreÀ. 
   1434            </summary> 
   1435        </member> 
   1436        <member name="F:Jypeli.Color.Magenta"> 
   1437            <summary> 
   1438            Magenta (pinkki) 
   1439            </summary> 
   1440        </member> 
   1441        <member name="F:Jypeli.Color.Maroon"> 
   1442            <summary> 
   1443            Viininpunainen. 
   1444            </summary> 
   1445        </member> 
   1446        <member name="F:Jypeli.Color.MediumBlue"> 
   1447            <summary> 
   1448            Tummahko sininen. 
   1449            </summary> 
   1450        </member> 
   1451        <member name="F:Jypeli.Color.MediumPurple"> 
   1452            <summary> 
   1453            Tummahko purppura. 
   1454            </summary> 
   1455        </member> 
   1456        <member name="F:Jypeli.Color.MediumTurquoise"> 
   1457            <summary> 
   1458            Tummahko turkoosi. 
   1459            </summary> 
   1460        </member> 
   1461        <member name="F:Jypeli.Color.MediumVioletRed"> 
   1462            <summary> 
   1463            Tummahko punavioletti. 
   1464            </summary> 
   1465        </member> 
   1466        <member name="F:Jypeli.Color.Navy"> 
   1467            <summary> 
   1468            Laivastonsininen. 
   1469            </summary> 
   1470        </member> 
   1471        <member name="F:Jypeli.Color.Orange"> 
   1472            <summary> 
   1473            Oranssi. 
   1474            </summary> 
   1475        </member> 
   1476        <member name="F:Jypeli.Color.OrangeRed"> 
   1477            <summary> 
   1478            Punaoranssi. 
   1479            </summary> 
   1480        </member> 
   1481        <member name="F:Jypeli.Color.Pink"> 
   1482            <summary> 
   1483            Vaaleanpunainen. 
   1484            </summary> 
   1485        </member> 
   1486        <member name="F:Jypeli.Color.Purple"> 
   1487            <summary> 
   1488            Purppura. 
   1489            </summary> 
   1490        </member> 
   1491        <member name="F:Jypeli.Color.Red"> 
   1492            <summary> 
   1493            Punainen. 
   1494            </summary> 
   1495        </member> 
   1496        <member name="F:Jypeli.Color.Ruby"> 
   1497            <summary> 
   1498            Rubiininpunainen. 
   1499            </summary> 
   1500        </member> 
   1501        <member name="F:Jypeli.Color.Salmon"> 
   1502            <summary> 
   1503            Lohenpunainen. 
   1504            </summary> 
   1505        </member> 
   1506        <member name="F:Jypeli.Color.Silver"> 
   1507            <summary> 
   1508            Hopea. 
   1509            </summary> 
   1510        </member> 
   1511        <member name="F:Jypeli.Color.SkyBlue"> 
   1512            <summary> 
   1513            Taivaansininen. 
   1514            </summary> 
   1515        </member> 
   1516        <member name="F:Jypeli.Color.SlateBlue"> 
   1517            <summary> 
   1518            Saviliuskeensininen. 
   1519            </summary> 
   1520        </member> 
   1521        <member name="F:Jypeli.Color.SlateGray"> 
   1522            <summary> 
   1523            Saviliuskeenharmaa. 
   1524            </summary> 
   1525        </member> 
   1526        <member name="F:Jypeli.Color.Snow"> 
   1527            <summary> 
   1528            Lumenvalkoinen. 
   1529            </summary> 
   1530        </member> 
   1531        <member name="F:Jypeli.Color.Teal"> 
   1532            <summary> 
   1533            SinivihreÀ. 
   1534            </summary> 
   1535        </member> 
   1536        <member name="F:Jypeli.Color.Transparent"> 
   1537            <summary> 
   1538            LÀpinÀkyvÀ vÀri. 
   1539            </summary> 
   1540        </member> 
   1541        <member name="F:Jypeli.Color.Turquoise"> 
   1542            <summary> 
   1543            Turkoosi. 
   1544            </summary> 
   1545        </member> 
   1546        <member name="F:Jypeli.Color.Ultramarine"> 
   1547            <summary> 
   1548            Ultramariini (tumma sininen). 
   1549            </summary> 
   1550        </member> 
   1551        <member name="F:Jypeli.Color.Violet"> 
   1552            <summary> 
   1553            Violetti. 
   1554            </summary> 
   1555        </member> 
   1556        <member name="F:Jypeli.Color.Wheat"> 
   1557            <summary> 
   1558            Luonnonvalkoinen. 
   1559            </summary> 
   1560        </member> 
   1561        <member name="F:Jypeli.Color.White"> 
   1562            <summary> 
   1563            Valkoinen. 
   1564            </summary> 
   1565        </member> 
   1566        <member name="F:Jypeli.Color.Yellow"> 
   1567            <summary> 
   1568            Keltainen. 
   1569            </summary> 
   1570        </member> 
   1571        <member name="F:Jypeli.Color.YellowGreen"> 
   1572            <summary> 
   1573            KeltavihreÀ. 
   1574            </summary> 
   1575        </member> 
   1576        <member name="T:AdvanceMath.Matrix2x2"> 
   1577            <summary> 
   1578            A 2x2 matrix which can represent rotations for 2D vectors. 
   1579            </summary> 
   1580        </member> 
   1581        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToArray"> 
   1582            <summary> 
   1583            Copies the elements of the IAdvanceValueType to a new array of <see cref="T:System.Double"/> .  
   1584            </summary> 
   1585            <returns>An array containing copies of the elements of the IAdvanceValueType.</returns> 
   1586        </member> 
   1587        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyTo(System.Double[],System.Int32)"> 
   1588            <summary> 
   1589            Copies all the elements of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
   1590            </summary> 
   1591            <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
   1592            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   1593        </member> 
   1594        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
   1595            <summary> 
   1596            Copies all the elements, up to the <see cref="!:Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
   1597            </summary> 
   1598            <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
   1599            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   1600        </member> 
   1601        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToString(System.String)"> 
   1602            <summary> 
   1603            turns the object into a string representation of itself with a special format for each Scaler in it. 
   1604            </summary> 
   1605            <param name="format">the format to be applied to each Scalar </param> 
   1606            <returns>a string with every Scalar formated with the provided format.  </returns> 
   1607        </member> 
   1608        <member name="P:AdvanceMath.IAdvanceValueType.Count"> 
   1609            <summary> 
   1610            Gets a 32-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of IAdvanceValueType.  
   1611            </summary> 
   1612        </member> 
   1613        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToMatrixArray"> 
   1614            <summary> 
   1615            Copies the elements of the IMatrix to a new 2-dimensional array of <see cref="T:System.Double"/>s.  
   1616            </summary> 
   1617            <returns>A 2-dimensional array containing copies of the elements of the IMatrix.</returns> 
   1618        </member> 
   1619        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToTransposedArray"> 
   1620            <returns></returns> 
   1621            <summary> 
   1622            Copies the elements, in a Transposed order, of the IMatrix to a new array of <see cref="T:System.Double"/>.  
   1623            </summary> 
   1624            <returns>An array containing copies of the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType.</returns> 
   1625            <remarks> 
   1626            This is the Format Accepted by OpenGL. 
   1627            </remarks> 
   1628        </member> 
   1629        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedTo(System.Double[],System.Int32)"> 
   1630            <summary> 
   1631            Copies all the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
   1632            </summary> 
   1633            <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
   1634            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   1635        </member> 
   1636        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
   1637            <summary> 
   1638            Copies all the elements, in a Transposed order, up to the <see cref="!:IAdvanceValueType.Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
   1639            </summary> 
   1640            <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
   1641            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   1642        </member> 
   1643        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.RowCount"> 
   1644            <summary> 
   1645            Gets a 32-bit integer that represents the total number of Rows in the IMatrix.  
   1646            </summary> 
   1647        </member> 
   1648        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.ColumnCount"> 
   1649            <summary> 
   1650            Gets a 32-bit integer that represents the total number of Columns in the IMatrix.  
   1651            </summary> 
   1652        </member> 
   1653        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.Determinant"> 
   1654            <summary> 
   1655            Gets the Determinant of the IMatrix 
   1656            </summary> 
   1657            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Determinant"/></remarks> 
   1658        </member> 
   1659        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetColumn(System.Int32)"> 
   1660            <summary> 
   1661            Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Column. 
   1662            </summary> 
   1663            <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
   1664            <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Column.</returns> 
   1665        </member> 
   1666        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetColumn(System.Int32,`1)"> 
   1667            <summary> 
   1668            Sets the <typeparamref name="V"/>  at the specified Column. 
   1669            </summary> 
   1670            <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
   1671            <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Column.</param> 
   1672        </member> 
   1673        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetRow(System.Int32)"> 
   1674            <summary> 
   1675            Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
   1676            </summary> 
   1677            <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
   1678            <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Row.</returns> 
   1679        </member> 
   1680        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetRow(System.Int32,`2)"> 
   1681            <summary> 
   1682            Sets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
   1683            </summary> 
   1684            <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
   1685            <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Row.</param> 
   1686        </member> 
   1687        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Inverted"> 
   1688            <summary> 
   1689            Gets the Inverse of the IMatrix 
   1690            </summary> 
   1691            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix"/></remarks> 
   1692        </member> 
   1693        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Transposed"> 
   1694            <summary> 
   1695            Gets the Transpose of the IMatrix 
   1696            </summary> 
   1697            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transpose"/></remarks> 
   1698        </member> 
   1699        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Adjoint"> 
   1700            <summary> 
   1701            Gets the Adjoint (Conjugate Transpose) of the IMatrix 
   1702            </summary> 
   1703            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_transpose"/></remarks> 
   1704        </member> 
   1705        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Cofactor"> 
   1706            <summary> 
   1707            Gets the Cofactor (The Transpose of the Adjoint) of the IMatrix 
   1708            </summary> 
   1709        </member> 
   1710        <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.RowCount"> 
   1711            <summary> 
   1712            The number of rows. 
   1713            </summary> 
   1714        </member> 
   1715        <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.ColumnCount"> 
   1716            <summary> 
   1717            The number of columns. 
   1718            </summary> 
   1719        </member> 
   1720        <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.Count"> 
   1721            <summary> 
   1722            The number of Scalar values in the class. 
   1723            </summary> 
   1724        </member> 
   1725        <member name="F:AdvanceMath.Matrix2x2.Size"> 
   1726            <summary> 
   1727            The Size of the class in bytes; 
   1728            </summary> 
   1729        </member> 
   1730        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1731            <summary> 
   1732                Used to multiply (concatenate) two Matrix4x4s. 
   1733            </summary> 
   1734            <param name="left"></param> 
   1735            <param name="right"></param> 
   1736            <returns></returns> 
   1737        </member> 
   1738        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,System.Double)"> 
   1739            <summary> 
   1740                Used to multiply a Matrix2x2 object by a scalar value.. 
   1741            </summary> 
   1742            <param name="left"></param> 
   1743            <param name="scalar"></param> 
   1744            <returns></returns> 
   1745        </member> 
   1746        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Add(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1747            <summary> 
   1748                Used to add two matrices together. 
   1749            </summary> 
   1750            <param name="left"></param> 
   1751            <param name="right"></param> 
   1752            <returns></returns> 
   1753        </member> 
   1754        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Subtract(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1755            <summary> 
   1756                Used to subtract two matrices. 
   1757            </summary> 
   1758            <param name="left"></param> 
   1759            <param name="right"></param> 
   1760            <returns></returns> 
   1761        </member> 
   1762        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.Negate(AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1763            <summary> 
   1764            Negates a Matrix2x2. 
   1765            </summary> 
   1766            <param name="left"></param> 
   1767            <param name="right"></param> 
   1768            <returns></returns> 
   1769        </member> 
   1770        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1771            <summary> 
   1772                Creates a new Matrix3 with all the specified parameters. 
   1773            </summary> 
   1774        </member> 
   1775        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   1776            <summary> 
   1777            Create a new Matrix from 3 Vertex3 objects. 
   1778            </summary> 
   1779            <param name="xAxis"></param> 
   1780            <param name="yAxis"></param> 
   1781        </member> 
   1782        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1783            <summary> 
   1784            Multiply (concatenate) two Matrix3 instances together. 
   1785            </summary> 
   1786            <param name="left"></param> 
   1787            <param name="right"></param> 
   1788            <returns></returns> 
   1789        </member> 
   1790        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Addition(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1791            <summary> 
   1792                Used to add two matrices together. 
   1793            </summary> 
   1794            <param name="left"></param> 
   1795            <param name="right"></param> 
   1796            <returns></returns> 
   1797        </member> 
   1798        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Subtraction(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1799            <summary> 
   1800                Used to subtract two matrices. 
   1801            </summary> 
   1802            <param name="left"></param> 
   1803            <param name="right"></param> 
   1804            <returns></returns> 
   1805        </member> 
   1806        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,System.Double)"> 
   1807            <summary> 
   1808            Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
   1809            </summary> 
   1810            <param name="matrix"></param> 
   1811            <param name="scalar"></param> 
   1812            <returns></returns> 
   1813        </member> 
   1814        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Multiply(System.Double,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1815            <summary> 
   1816            Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
   1817            </summary> 
   1818            <param name="matrix"></param> 
   1819            <param name="scalar"></param> 
   1820            <returns></returns> 
   1821        </member> 
   1822        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_UnaryNegation(AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1823            <summary> 
   1824            Negates all the items in the Matrix. 
   1825            </summary> 
   1826            <param name="matrix"></param> 
   1827            <returns></returns> 
   1828        </member> 
   1829        <member name="M:AdvanceMath.Matrix2x2.op_Equality(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
   1830            <summary> 
   1831                Test two matrices for (value) equality 
   1832            </summary> 
   1833            <param name="left"></param> 
   1834            <param name="right"></param> 
   1835            <returns></returns> 
   1836        </member> 
   1837        <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Rx"> 
   1838            <summary> 
   1839            The X Row or row zero. 
   1840            </summary> 
   1841        </member> 
   1842        <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Ry"> 
   1843            <summary> 
   1844            The Y Row or row one. 
   1845            </summary> 
   1846        </member> 
   1847        <member name="P:AdvanceMath.Matrix2x2.Transposed"> 
   1848            <summary> 
   1849            Swap the rows of the matrix with the columns. 
   1850            </summary> 
   1851            <returns>A transposed Matrix.</returns> 
   1852        </member> 
   1853        <member name="T:Jypeli.PhysicsGameBase"> 
   1854            <summary> 
   1855            Kantaluokka fysiikkapeleille. 
   1856            </summary> 
   1857        </member> 
   1858        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   1859            <summary> 
   1860            Peliluokka reaaliaikaisille peleille. 
   1861            </summary> 
   1862        </member> 
   1863        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
   1864            <summary> 
   1865            Alustaa uuden peliluokan. 
   1866            </summary> 
   1867        </member> 
   1868        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor(System.Int32)"> 
   1869            <summary> 
   1870            Alustaa uuden peliluokan. 
   1871            </summary> 
   1872            <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
   1873        </member> 
   1874        <member name="M:Jypeli.Game.AssertInitialized(System.Action)"> 
   1875            <summary> 
   1876            Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. 
   1877            </summary> 
   1878            <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
   1879        </member> 
   1880        <member name="M:Jypeli.Game.AssertInitialized``1(System.Action{``0},``0)"> 
   1881            <summary> 
   1882            Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. 
   1883            </summary> 
   1884            <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
   1885        </member> 
   1886        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   1887            <summary> 
   1888            LisÀÀ olion peliin, kerrokseen 0. 
   1889            </summary> 
   1890        </member> 
   1891        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Effects.Light)"> 
   1892            <summary> 
   1893            LisÀÀ valon peliin. NykyisellÀÀn valoja voi olla ainoastaan 
   1894            yksi kappale. 
   1895            </summary> 
   1896        </member> 
   1897        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.IGameObject,System.Int32)"> 
   1898            <summary> 
   1899            LisÀÀ peliolion peliin, tiettyyn kerrokseen. 
   1900            </summary> 
   1901            <param name="o">LisÀttÀvÀ olio.</param> 
   1902            <param name="layer">Kerros, luku vÀliltÀ [-3, 3].</param> 
   1903        </member> 
   1904        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Layer)"> 
   1905            <summary> 
   1906            LisÀÀ oliokerroksen peliin. 
   1907            </summary> 
   1908            <param name="l"></param> 
   1909        </member> 
   1910        <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   1911            <summary>  
   1912            Poistaa olion pelistÀ. Jos haluat tuhota olion,  
   1913            kutsu mielummin olion <c>Destroy</c>-metodia.  
   1914            </summary>  
   1915            <remarks>  
   1916            Oliota ei poisteta vÀlittömÀsti, vaan viimeistÀÀn seuraavan  
   1917            pÀivityksen jÀlkeen.  
   1918            </remarks>  
   1919        </member> 
   1920        <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.Layer)"> 
   1921            <summary> 
   1922            Poistaa oliokerroksen pelistÀ. 
   1923            </summary> 
   1924            <param name="l"></param> 
   1925        </member> 
   1926        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjects(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   1927            <summary> 
   1928            Palauttaa listan kaikista peliolioista jotka toteuttavat ehdon. 
   1929            Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
   1930            </summary> 
   1931            <param name="condition">Ehto</param> 
   1932            <returns>Lista olioista</returns> 
   1933        </member> 
   1934        <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstObject(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   1935            <summary> 
   1936            Palauttaa ensimmÀisen peliolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
   1937            </summary> 
   1938            <param name="condition">Ehto</param> 
   1939            <returns>Olio</returns> 
   1940        </member> 
   1941        <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstWidget(System.Predicate{Jypeli.Widget})"> 
   1942            <summary> 
   1943            Palauttaa ensimmÀisen ruutuolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
   1944            </summary> 
   1945            <param name="condition">Ehto</param> 
   1946            <returns>Lista olioista</returns> 
   1947        </member> 
   1948        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector)"> 
   1949            <summary> 
   1950            Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa. 
   1951            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
   1952            Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
   1953            </summary> 
   1954            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   1955            <returns>Lista olioista</returns> 
   1956        </member> 
   1957        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector)"> 
   1958            <summary> 
   1959            Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. 
   1960            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
   1961            Jos olioita on useampia, palautetaan pÀÀllimmÀinen. 
   1962            </summary> 
   1963            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   1964            <returns>Mahdollinen olio</returns> 
   1965        </member> 
   1966        <member name="M:Jypeli.Game.GetWidgetAt(Jypeli.Vector)"> 
   1967            <summary> 
   1968            Palauttaa ruutuolion, joka on annetussa paikassa. 
   1969            Jos paikassa ei ole mitÀÀn oliota, palautetaan null. 
   1970            Jos olioita on useampia, palautetaan pÀÀllimmÀinen. 
   1971            </summary> 
   1972            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   1973            <returns>Mahdollinen ruutuolio</returns> 
   1974        </member> 
   1975        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   1976            <summary> 
   1977            Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
   1978            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
   1979            Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
   1980            </summary> 
   1981            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   1982            <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
   1983            <returns>Lista olioista</returns> 
   1984        </member> 
   1985        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   1986            <summary> 
   1987            Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
   1988            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
   1989            Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
   1990            </summary> 
   1991            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   1992            <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
   1993            <returns>Mahdollinen olio</returns> 
   1994        </member> 
   1995        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
   1996            <summary> 
   1997            Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
   1998            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
   1999            Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
   2000            Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
   2001            </summary> 
   2002            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   2003            <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
   2004            <returns>Lista olioista</returns> 
   2005        </member> 
   2006        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
   2007            <summary> 
   2008            Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. 
   2009            Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
   2010            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
   2011            Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
   2012            </summary> 
   2013            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   2014            <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
   2015            <returns>Mahdollinen olio</returns> 
   2016        </member> 
   2017        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Object,System.Double)"> 
   2018            <summary> 
   2019            Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
   2020            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
   2021            Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
   2022            Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
   2023            </summary> 
   2024            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   2025            <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
   2026            <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
   2027            <returns>Lista olioista</returns> 
   2028        </member> 
   2029        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Object,System.Double)"> 
   2030            <summary> 
   2031            Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
   2032            Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
   2033            Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
   2034            Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
   2035            </summary> 
   2036            <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
   2037            <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
   2038            <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
   2039            <returns>Mahdollinen olio</returns> 
   2040        </member> 
   2041        <member name="M:Jypeli.Game.LoadImage(System.String)"> 
   2042            <summary> 
   2043            Lataa kuvan contentista. 
   2044            </summary> 
   2045            <param name="name">Kuvan nimi (ei tarkennetta)</param> 
   2046            <returns>Image-olio</returns> 
   2047        </member> 
   2048        <member name="M:Jypeli.Game.LoadImages(System.String[])"> 
   2049            <summary> 
   2050            Lataa taulukon kuvia contentista. 
   2051            </summary> 
   2052            <param name="name">Kuvien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
   2053            <returns>Taulukko Image-olioita</returns> 
   2054        </member> 
   2055        <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffect(System.String)"> 
   2056            <summary> 
   2057            Lataa ÀÀniefektin contentista. 
   2058            </summary> 
   2059            <param name="name">ÄÀnen nimi (ei tarkennetta)</param> 
   2060            <returns>SoundEffect-olio</returns> 
   2061        </member> 
   2062        <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffects(System.String[])"> 
   2063            <summary> 
   2064            Lataa taulukon ÀÀniefektejÀ contentista. 
   2065            </summary> 
   2066            <param name="names">ÄÀnien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
   2067            <returns>Taulukko SoundEffect-olioita</returns> 
   2068        </member> 
   2069        <member name="M:Jypeli.Game.ClearTimers"> 
   2070            <summary> 
   2071            Poistaa kaikki ajastimet. 
   2072            </summary> 
   2073        </member> 
   2074        <member name="M:Jypeli.Game.ClearAll"> 
   2075            <summary> 
   2076            Nollaa kaiken. 
   2077            </summary> 
   2078        </member> 
   2079        <member name="M:Jypeli.Game.ResetLayers"> 
   2080            <summary> 
   2081            Nollaa oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
   2082            </summary> 
   2083            <param name="l"></param> 
   2084        </member> 
   2085        <member name="M:Jypeli.Game.RemoveAllLayers"> 
   2086            <summary> 
   2087            Poistaa kaikki oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
   2088            </summary> 
   2089            <param name="l"></param> 
   2090        </member> 
   2091        <member name="M:Jypeli.Game.ClearControls"> 
   2092            <summary> 
   2093            Palauttaa kontrollit alkutilaansa. 
   2094            </summary> 
   2095        </member> 
   2096        <member name="M:Jypeli.Game.ClearGameObjects"> 
   2097            <summary> 
   2098            Tuohoaa ja poistaa pelistÀ kaikki pelioliot (ml. fysiikkaoliot). 
   2099            </summary> 
   2100        </member> 
   2101        <member name="M:Jypeli.Game.Update(Jypeli.Time)"> 
   2102            <summary> 
   2103            Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
   2104            toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   2105            </summary> 
   2106        </member> 
   2107        <member name="M:Jypeli.Game.Initialize"> 
   2108            <summary> 
   2109            This gets called after the GraphicsDevice has been created. So, this is 
   2110            the place to initialize the resources needed in the game. Except the graphics content, 
   2111            which should be called int LoadContent(), according to the XNA docs. 
   2112            </summary> 
   2113        </member> 
   2114        <member name="M:Jypeli.Game.LoadContent"> 
   2115            <summary> 
   2116            XNA calls this when graphics resources need to be loaded. 
   2117            Note that this can be called multiple times (whenever the graphics device is reset). 
   2118            </summary> 
   2119        </member> 
   2120        <member name="M:Jypeli.Game.Begin"> 
   2121            <summary> 
   2122            TÀssÀ alustetaan peli. 
   2123            </summary> 
   2124        </member> 
   2125        <member name="M:Jypeli.Game.Continue"> 
   2126            <summary> 
   2127            TÀssÀ alustetaan peli tombstoning-tilasta. 
   2128            Jos metodia ei ole mÀÀritelty, kutsutaan Begin. 
   2129            </summary> 
   2130        </member> 
   2131        <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32)"> 
   2132            <summary> 
   2133            Asettaa ikkunan koon. 
   2134            </summary> 
   2135            <param name="width">Leveys.</param> 
   2136            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2137        </member> 
   2138        <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
   2139            <summary> 
   2140            Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin kÀyttÀmÀÀn joko ikkunaa tai koko ruutua. 
   2141            </summary> 
   2142            <param name="width">Leveys.</param> 
   2143            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2144            <param name="fullscreen">Koko ruutu jos <c>true</c>, muuten ikkuna.</param> 
   2145            <returns></returns> 
   2146        </member> 
   2147        <member name="M:Jypeli.Game.Exit"> 
   2148            <summary> 
   2149            Lopettaa pelin. 
   2150            </summary> 
   2151        </member> 
   2152        <member name="M:Jypeli.Game.ConfirmExit"> 
   2153            <summary> 
   2154            Kysyy haluaako lopettaa pelin ja lopettaa jos vastataan kyllÀ. 
   2155            </summary> 
   2156        </member> 
   2157        <member name="M:Jypeli.Game.SaveGame(System.String)"> 
   2158            <summary> 
   2159            Tallentaa pelin. 
   2160            </summary> 
   2161            <param name="tagName">Pelitilanteen nimi.</param> 
   2162        </member> 
   2163        <member name="M:Jypeli.Game.LoadGame(System.String)"> 
   2164            <summary> 
   2165            Lataa pelin. 
   2166            </summary> 
   2167            <param name="tagName">Pelitilanteen nimi.</param> 
   2168        </member> 
   2169        <member name="M:Jypeli.Game.ShowControlHelp"> 
   2170            <summary> 
   2171            NÀyttÀÀ kontrollien ohjetekstit. 
   2172            </summary> 
   2173        </member> 
   2174        <member name="M:Jypeli.Game.BindControlHelp(System.Object[])"> 
   2175            <summary> 
   2176            Sitoo kontrollien ohjeet viestinÀyttöön ja haluttuihin nappeihin. 
   2177            TÀmÀn jÀlkeen nappeja painamalla pelaaja saa automaattisesti ohjeen esille. 
   2178            </summary> 
   2179            <param name="keysOrButtons">Napit, joita painamalla ohjeen saa nÀkyviin.</param> 
   2180        </member> 
   2181        <member name="M:Jypeli.Game.LoadFont(System.String)"> 
   2182            <summary> 
   2183            Lataa fontin. Fontin tulee olla lisÀtty content-hakemistoon. 
   2184            </summary> 
   2185            <param name="name">Fontin tiedoston nimi, ilman pÀÀtettÀ.</param> 
   2186        </member> 
   2187        <member name="P:Jypeli.Game.Layers"> 
   2188            <summary> 
   2189            Kerrokset, joilla pelioliot viihtyvÀt. 
   2190            </summary> 
   2191        </member> 
   2192        <member name="P:Jypeli.Game.MinLayer"> 
   2193            <summary> 
   2194            Pienin mahdollinen kerros. 
   2195            </summary> 
   2196        </member> 
   2197        <member name="P:Jypeli.Game.MaxLayer"> 
   2198            <summary> 
   2199            Suurin mahdollinen kerros. 
   2200            </summary> 
   2201        </member> 
   2202        <member name="P:Jypeli.Game.LayerCount"> 
   2203            <summary> 
   2204            Kerrosten mÀÀrÀ. 
   2205            </summary> 
   2206        </member> 
   2207        <member name="P:Jypeli.Game.Name"> 
   2208            <summary> 
   2209            Pelin nimi. 
   2210            </summary> 
   2211        </member> 
   2212        <member name="E:Jypeli.Game.InstanceInitialized"> 
   2213            <summary> 
   2214            Tapahtuu kun Game.Instance on alustettu. 
   2215            </summary> 
   2216        </member> 
   2217        <member name="E:Jypeli.Game.Exiting"> 
   2218            <summary> 
   2219            Tapahtuu kun peli lopetetaan. 
   2220            </summary> 
   2221        </member> 
   2222        <member name="P:Jypeli.Game.Camera"> 
   2223            <summary> 
   2224            Kamera, joka nÀyttÀÀ ruudulla nÀkyvÀn osan kentÀstÀ. 
   2225            Kameraa voidaan siirtÀÀ, zoomata tai asettaa seuraamaan tiettyÀ oliota. 
   2226            </summary> 
   2227        </member> 
   2228        <member name="P:Jypeli.Game.DrawPerimeter"> 
   2229            <summary> 
   2230            KentÀn reunat nÀkyvissÀ tai pois nÀkyvistÀ. 
   2231            Huomaa, ettÀ tÀmÀ ominaisuus ei vaikuta reunojen törmÀyskÀsittelyyn. 
   2232            </summary> 
   2233        </member> 
   2234        <member name="P:Jypeli.Game.PerimeterColor"> 
   2235            <summary> 
   2236            VÀri, jolla kentÀn reunat piirretÀÀn. 
   2237            </summary> 
   2238        </member> 
   2239        <member name="P:Jypeli.Game.ResourceContent"> 
   2240            <summary> 
   2241            Kirjaston mukana tuleva sisÀltö. 
   2242            Voidaan kÀyttÀÀ esimerkiksi tekstuurien lataamiseen. 
   2243            </summary> 
   2244        </member> 
   2245        <member name="P:Jypeli.Game.Screen"> 
   2246            <summary> 
   2247            NÀytön dimensiot, eli koko ja reunat. 
   2248            </summary> 
   2249        </member> 
   2250        <member name="P:Jypeli.Game.Controls"> 
   2251            <summary> 
   2252            Pelin kontrollit. 
   2253            </summary> 
   2254        </member> 
   2255        <member name="P:Jypeli.Game.ControlContext"> 
   2256            <summary> 
   2257            Pelin pÀÀohjainkonteksti. 
   2258            </summary> 
   2259        </member> 
   2260        <member name="P:Jypeli.Game.MessageDisplay"> 
   2261            <summary> 
   2262            ViestinÀyttö, johon voi laittaa viestejÀ. 
   2263            </summary> 
   2264            <value>ViestinÀyttö.</value> 
   2265        </member> 
   2266        <member name="P:Jypeli.Game.DataStorage"> 
   2267            <summary> 
   2268            Tietovarasto, johon voi tallentaa tiedostoja pidempiaikaisesti. 
   2269            Sopii esimerkiksi pelitilanteen lataamiseen ja tallentamiseen. 
   2270            </summary> 
   2271        </member> 
   2272        <member name="P:Jypeli.Game.AcceptsFocus"> 
   2273            <summary> 
   2274            Onko olio valittavissa. 
   2275            Vain valittu (fokusoitu) olio voii kuunnella nÀppÀimistöÀ ja muita ohjainlaitteita. 
   2276            Peliolio on aina valittavissa. 
   2277            </summary> 
   2278        </member> 
   2279        <member name="P:Jypeli.Game.Keyboard"> 
   2280            <summary> 
   2281            NÀppÀimistö. 
   2282            </summary> 
   2283        </member> 
   2284        <member name="P:Jypeli.Game.Mouse"> 
   2285            <summary> 
   2286            Hiiri. 
   2287            </summary> 
   2288        </member> 
   2289        <member name="P:Jypeli.Game.TouchPanel"> 
   2290            <summary> 
   2291            KosketusnÀyttö. Vain kÀnnykÀssÀ. 
   2292            </summary> 
   2293        </member> 
   2294        <member name="P:Jypeli.Game.ControllerOne"> 
   2295            <summary> 
   2296            Peliohjain yksi. 
   2297            </summary> 
   2298        </member> 
   2299        <member name="P:Jypeli.Game.ControllerTwo"> 
   2300            <summary> 
   2301            Peliohjain kaksi. 
   2302            </summary> 
   2303        </member> 
   2304        <member name="P:Jypeli.Game.ControllerThree"> 
   2305            <summary> 
   2306            Peliohjain kolme. 
   2307            </summary> 
   2308        </member> 
   2309        <member name="P:Jypeli.Game.ControllerFour"> 
   2310            <summary> 
   2311            Peliohjain neljÀ. 
   2312            </summary> 
   2313        </member> 
   2314        <member name="P:Jypeli.Game.Accelerometer"> 
   2315            <summary> 
   2316            Kiihtyvyysanturi. Vain kÀnnykÀssÀ. 
   2317            </summary> 
   2318        </member> 
   2319        <member name="P:Jypeli.Game.Phone"> 
   2320            <summary> 
   2321            Phone-olio esim. puhelimen tÀrisyttÀmiseen. 
   2322            </summary> 
   2323        </member> 
   2324        <member name="P:Jypeli.Game.Level"> 
   2325            <summary> 
   2326            Aktiivinen kenttÀ. 
   2327            </summary> 
   2328        </member> 
   2329        <member name="P:Jypeli.Game.Time"> 
   2330            <summary> 
   2331            Peliaika. TÀtÀ pÀivitetÀÀn noin 30 kertaa sekunnissa. 
   2332            </summary> 
   2333        </member> 
   2334        <member name="P:Jypeli.Game.Wind"> 
   2335            <summary> 
   2336            Tuuli. Vaikuttaa vain efekteihin 
   2337            </summary> 
   2338        </member> 
   2339        <member name="P:Jypeli.Game.Title"> 
   2340            <summary> 
   2341            Teksti, joka nÀkyy pelin ikkunassa (jos peli ei ole koko ruudun tilassa). 
   2342            </summary> 
   2343        </member> 
   2344        <member name="P:Jypeli.Game.ObjectCount"> 
   2345            <summary> 
   2346            Kuinka monta pelioliota pelissÀ on (ei laske widgettejÀ). 
   2347            </summary> 
   2348        </member> 
   2349        <member name="P:Jypeli.Game.IsFullScreen"> 
   2350            <summary> 
   2351            Onko peli kokoruututilassa. 
   2352            </summary> 
   2353        </member> 
   2354        <member name="P:Jypeli.Game.MediaPlayer"> 
   2355            <summary> 
   2356            Mediasoitin. 
   2357            </summary> 
   2358        </member> 
   2359        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.#ctor(System.Int32)"> 
   2360            <summary> 
   2361            Alustaa uuden fysiikkapelin. 
   2362            </summary> 
   2363            <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
   2364        </member> 
   2365        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.StopAll"> 
   2366            <summary> 
   2367            PysÀyttÀÀ kaiken liikkeen. 
   2368            </summary> 
   2369        </member> 
   2370        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.ClearAll"> 
   2371            <summary> 
   2372            Nollaa kaiken (kontrollit, nÀyttöobjektit, ajastimet ja fysiikkamoottorin). 
   2373            </summary> 
   2374        </member> 
   2375        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.ClearPhysics"> 
   2376            <summary> 
   2377            Nollaa fysiikkamoottorin. 
   2378            </summary> 
   2379        </member> 
   2380        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Add(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
   2381            <summary> 
   2382            LisÀÀ liitoksen peliin. 
   2383            </summary> 
   2384        </member> 
   2385        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Remove(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
   2386            <summary> 
   2387            Poistaa liitoksen pelistÀ. 
   2388            </summary> 
   2389            <param name="j"></param> 
   2390        </member> 
   2391        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Remove(Jypeli.AxleJoint)"> 
   2392            <summary> 
   2393            Poistaa liitoksen pelistÀ. 
   2394            </summary> 
   2395            <param name="j"></param> 
   2396        </member> 
   2397        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Add(Jypeli.AxleJoint)"> 
   2398            <summary> 
   2399            LisÀÀ liitoksen peliin. 
   2400            </summary> 
   2401        </member> 
   2402        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Update(Jypeli.Time)"> 
   2403            <summary> 
   2404            Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
   2405            toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   2406            </summary> 
   2407            <param name="time"></param> 
   2408        </member> 
   2409        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2410            <summary> 
   2411            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
   2412            </summary> 
   2413            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
   2414            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   2415            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2416        </member> 
   2417        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject})"> 
   2418            <summary> 
   2419            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun yleinen fysiikkaolio <code>obj</code> 
   2420            törmÀÀ johonkin toiseen yleiseen fysiikkaolioon. 
   2421            </summary> 
   2422            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   2423            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2424        </member> 
   2425        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   2426            <summary> 
   2427            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen fysiikkaolioon. 
   2428            </summary> 
   2429            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   2430            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2431        </member> 
   2432        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   2433            <summary> 
   2434            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin fysiikkarakenteeseen. 
   2435            </summary> 
   2436            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   2437            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2438        </member> 
   2439        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   2440            <summary> 
   2441            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkarakenne <code>o</code> törmÀÀ johonkin fysiikkaolioon. 
   2442            </summary> 
   2443            <param name="obj">TörmÀÀvÀ fysiikkarakenne</param> 
   2444            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2445        </member> 
   2446        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   2447            <summary> 
   2448            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun fysiikkarakenne <code>o</code> törmÀÀ toiseen fysiikkarakenteeseen. 
   2449            </summary> 
   2450            <param name="obj">TörmÀÀvÀ fysiikkarakenne</param> 
   2451            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   2452        </member> 
   2453        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
   2454            <summary> 
   2455            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   2456            olio <code>obj</code> törmÀÀ tiettyyn toiseen olioon <code>target</code>. 
   2457            </summary> 
   2458            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   2459            <param name="target">Olio johon törmÀtÀÀn.</param> 
   2460            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   2461        </member> 
   2462        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2463            <summary> 
   2464            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   2465            olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   2466            </summary> 
   2467            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   2468            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   2469            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   2470        </member> 
   2471        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject})"> 
   2472            <summary> 
   2473            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   2474            yleinen fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen yleiseen fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   2475            </summary> 
   2476            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   2477            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   2478            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   2479        </member> 
   2480        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   2481            <summary> 
   2482            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   2483            fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   2484            </summary> 
   2485            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   2486            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   2487            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   2488        </member> 
   2489        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   2490            <summary> 
   2491            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   2492            fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   2493            </summary> 
   2494            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   2495            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   2496            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   2497        </member> 
   2498        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   2499            <summary> 
   2500            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   2501            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   2502            </summary> 
   2503            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   2504            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   2505            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   2506        </member> 
   2507        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   2508            <summary> 
   2509            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   2510            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   2511            </summary> 
   2512            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   2513            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
   2514            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   2515        </member> 
   2516        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers``2(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2517            <summary> 
   2518            Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
   2519            </summary> 
   2520            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2521            <param name="target">TörmÀyksen kohde. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2522            <param name="tag">TörmÀyksen kohteen tagi. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2523            <param name="handler">TörmÀyksenkÀsittelijÀ. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2524        </member> 
   2525        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.RemoveCollisionHandlers(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   2526            <summary> 
   2527            Poistaa kaikki ehdot tÀyttÀvÀt törmÀyksenkÀsittelijÀt. 
   2528            </summary> 
   2529            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2530            <param name="target">TörmÀyksen kohde. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2531            <param name="tag">TörmÀyksen kohteen tagi. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2532            <param name="handler">TörmÀyksenkÀsittelijÀ. null jos ei vÀliÀ.</param> 
   2533        </member> 
   2534        <member name="P:Jypeli.PhysicsGameBase.PhysicsEnabled"> 
   2535            <summary> 
   2536            Onko fysiikan laskenta kÀytössÀ vai ei. 
   2537            </summary> 
   2538        </member> 
   2539        <member name="T:Jypeli.Widgets.YesNoWindow"> 
   2540            <summary> 
   2541            Ikkuna, joka kysyy kÀyttÀjÀltÀ kyllÀ tai ei -kysymyksen. 
   2542            </summary> 
   2543        </member> 
   2544        <member name="T:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow"> 
   2545            <summary> 
   2546            Ikkuna, joka antaa kÀyttÀjÀn valita yhden annetuista vaihtoehdoista. 
   2547            </summary> 
   2548        </member> 
   2549        <member name="T:Jypeli.Widgets.Window"> 
   2550            <summary> 
   2551            Ikkuna. 
   2552            </summary> 
   2553        </member> 
   2554        <member name="T:Jypeli.Widget"> 
   2555            <summary> 
   2556            KÀyttöliittymÀn komponentti. 
   2557            </summary> 
   2558        </member> 
   2559        <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
   2560            <summary> 
   2561            Rajapinta olioille, joilla on oma Draw-metodi. 
   2562            </summary> 
   2563        </member> 
   2564        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   2565            <summary> 
   2566            Alustaa widgetin. 
   2567            </summary> 
   2568            <param name="animation"></param> 
   2569        </member> 
   2570        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   2571            <summary> 
   2572            Alustaa widgetin. 
   2573            </summary> 
   2574            <param name="layout"></param> 
   2575        </member> 
   2576        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   2577            <summary> 
   2578            Alustaa widgetin. 
   2579            </summary> 
   2580            <param name="width"></param> 
   2581            <param name="height"></param> 
   2582            <param name="shape"></param> 
   2583        </member> 
   2584        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2585            <summary> 
   2586            Alustaa widgetin. 
   2587            </summary> 
   2588            <param name="width"></param> 
   2589            <param name="height"></param> 
   2590        </member> 
   2591        <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
   2592            <summary> 
   2593            Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
   2594            ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
   2595            </summary> 
   2596        </member> 
   2597        <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
   2598            <summary> 
   2599            Reunojen vÀri. 
   2600            </summary> 
   2601        </member> 
   2602        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor"> 
   2603            <summary> 
   2604            Alustaa uuden ikkunan. 
   2605            </summary> 
   2606        </member> 
   2607        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2608            <summary> 
   2609            Alustaa uuden ikkunan. 
   2610            </summary> 
   2611            <param name="width">Leveys.</param> 
   2612            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2613        </member> 
   2614        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.GetMaximumSize"> 
   2615            <summary> 
   2616            Ikkunalla maksimikoko on siten, ettÀ se mahtuu nÀytölle. 
   2617            </summary> 
   2618        </member> 
   2619        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.Close"> 
   2620            <summary> 
   2621            Sulkee ikkunan. 
   2622            </summary> 
   2623        </member> 
   2624        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.Color"> 
   2625            <summary> 
   2626            Ikkunan vÀri. 
   2627            </summary> 
   2628        </member> 
   2629        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.ActiveColor"> 
   2630            <summary> 
   2631            Ikkunan vÀri, kun ikkuna on aktiivinen. 
   2632            </summary> 
   2633        </member> 
   2634        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.InactiveColor"> 
   2635            <summary> 
   2636            Ikkunan vÀri, kun ikkuna ei ole aktiivinen. 
   2637            </summary> 
   2638        </member> 
   2639        <member name="E:Jypeli.Widgets.Window.Closed"> 
   2640            <summary> 
   2641            Tapahtuu kun ikkuna suljetaan. 
   2642            </summary> 
   2643        </member> 
   2644        <member name="T:Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler"> 
   2645            <summary> 
   2646            Ikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
   2647            </summary> 
   2648        </member> 
   2649        <member name="M:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.#ctor(System.String,System.String[])"> 
   2650            <summary> 
   2651            Luo uuden monivalintaikkunan. 
   2652            </summary> 
   2653            <param name="question">Kysymys.</param> 
   2654            <param name="buttonTexts">Nappien tekstit merkkijonoina.</param> 
   2655        </member> 
   2656        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Buttons"> 
   2657            <summary> 
   2658            Painonappulat jÀrjestyksessÀ. 
   2659            </summary> 
   2660        </member> 
   2661        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
   2662            <summary> 
   2663            MitÀ valitaan kun kÀyttÀjÀ painaa esc tai takaisin-nÀppÀintÀ. 
   2664            Laittomalla arvolla (esim. negatiivinen) em. nÀppÀimistÀ ei tapahdu mitÀÀn. 
   2665            </summary> 
   2666        </member> 
   2667        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedButton"> 
   2668            <summary> 
   2669            Valittu nappula. 
   2670            </summary> 
   2671        </member> 
   2672        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Color"> 
   2673            <summary> 
   2674            Nappulan oletusvÀri. 
   2675            </summary> 
   2676        </member> 
   2677        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectionColor"> 
   2678            <summary> 
   2679            Valitun nappulan vÀri. 
   2680            </summary> 
   2681        </member> 
   2682        <member name="E:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.ItemSelected"> 
   2683            <summary> 
   2684            Tapahtuma joka tapahtuu kun nappia painetaan. 
   2685            Ottaa parametrikseen painonapin indeksin (alkaen nollasta). 
   2686            </summary> 
   2687        </member> 
   2688        <member name="M:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.#ctor(System.String)"> 
   2689            <summary> 
   2690            Luo uuden kyselyikkunan. 
   2691            </summary> 
   2692            <param name="question">Kysymys</param> 
   2693        </member> 
   2694        <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.Yes"> 
   2695            <summary> 
   2696            Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "kyllÀ"-vaihtoehdon. 
   2697            </summary> 
   2698        </member> 
   2699        <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.No"> 
   2700            <summary> 
   2701            Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "ei"-vaihtoehdon. 
   2702            </summary> 
   2703        </member> 
   2704        <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.#ctor"> 
   2705            <summary> 
   2706            Luo uuden viestinÀytön. 
   2707            </summary> 
   2708            <param name="font">Fontti.</param> 
   2709        </member> 
   2710        <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
   2711            <summary> 
   2712            LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
   2713            </summary> 
   2714        </member> 
   2715        <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Clear"> 
   2716            <summary> 
   2717            Poistaa kaikki lisÀtyt viestit. 
   2718            </summary> 
   2719        </member> 
   2720        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.MaxMessageCount"> 
   2721            <summary> 
   2722            Kuinka monta viestiÀ kerrallaan nÀytetÀÀn. 
   2723            </summary> 
   2724        </member> 
   2725        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.MessageTime"> 
   2726            <summary> 
   2727            Kuinka pitkÀÀn yksi viesti nÀkyy. 
   2728            </summary> 
   2729        </member> 
   2730        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.Font"> 
   2731            <summary> 
   2732            KÀytettÀvÀ fontti. 
   2733            </summary> 
   2734        </member> 
   2735        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.TextColor"> 
   2736            <summary> 
   2737            Tekstin vÀri. 
   2738            </summary> 
   2739        </member> 
   2740        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.BackgroundColor"> 
   2741            <summary> 
   2742            Tekstin taustavÀri. 
   2743            </summary> 
   2744        </member> 
   2745        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageDisplay.RealTime"> 
   2746            <summary> 
   2747            Onko nÀyttö reaaliaikainen (oletuksena ei) 
   2748            Jos on, vanhin viesti poistetaan heti jos viestien maksimimÀÀrÀ 
   2749            tulee tÀyteen. Jos ei, viesti jÀÀ jonoon odottamaan kunnes 
   2750            vanhimman viestin nÀyttöaika tulee tÀyteen. 
   2751            </summary> 
   2752        </member> 
   2753        <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.None"> 
   2754            <summary> 
   2755            TekstikentÀn koko on kÀyttÀjÀn asettama. 
   2756            YlipitkÀ teksti katkaistaan. 
   2757            </summary> 
   2758        </member> 
   2759        <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.AutoSize"> 
   2760            <summary> 
   2761            TekstikentÀn koko asetetaan tekstin koon mukaan. 
   2762            </summary> 
   2763        </member> 
   2764        <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.StretchText"> 
   2765            <summary> 
   2766            Tekstin koko asetetaan tekstikentÀn koon mukaan. 
   2767            </summary> 
   2768        </member> 
   2769        <member name="F:Jypeli.Widgets.TextSizeMode.Wrapped"> 
   2770            <summary> 
   2771            Teksti rivitetÀÀn tekstikentÀn leveyden mukaan. 
   2772            </summary> 
   2773        </member> 
   2774        <member name="T:Jypeli.Widgets.Label"> 
   2775            <summary> 
   2776            TekstikenttÀ. 
   2777            </summary> 
   2778        </member> 
   2779        <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
   2780            <summary> 
   2781            Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
   2782            </summary> 
   2783        </member> 
   2784        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   2785            <summary> 
   2786            Alustaa widgetin. 
   2787            </summary> 
   2788            <param name="animation"></param> 
   2789        </member> 
   2790        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2791            <summary> 
   2792            Alustaa widgetin. 
   2793            </summary> 
   2794            <param name="width"></param> 
   2795            <param name="height"></param> 
   2796        </member> 
   2797        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   2798            <summary> 
   2799            Alustaa widgetin. 
   2800            </summary> 
   2801            <param name="width"></param> 
   2802            <param name="height"></param> 
   2803            <param name="shape"></param> 
   2804        </member> 
   2805        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   2806            <summary> 
   2807            Alustaa widgetin. 
   2808            </summary> 
   2809            <param name="layout"></param> 
   2810        </member> 
   2811        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
   2812            <summary> 
   2813            Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   2814            </summary> 
   2815        </member> 
   2816        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
   2817            <summary> 
   2818            Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   2819            KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
   2820            ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
   2821            </summary> 
   2822        </member> 
   2823        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   2824            <summary> 
   2825            Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
   2826            </summary> 
   2827        </member> 
   2828        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
   2829            <summary> 
   2830            Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
   2831            </summary> 
   2832        </member> 
   2833        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
   2834            <summary> 
   2835            Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
   2836            Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
   2837            </summary> 
   2838        </member> 
   2839        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
   2840            <summary> 
   2841            Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
   2842            Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
   2843            </summary> 
   2844        </member> 
   2845        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
   2846            <summary> 
   2847            Onko komponentti sidottu mittariin. 
   2848            </summary> 
   2849        </member> 
   2850        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor"> 
   2851            <summary> 
   2852            Luo uuden tekstikentÀn. Asettaa 
   2853            koon tekstin mukaan. 
   2854            </summary> 
   2855        </member> 
   2856        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.String)"> 
   2857            <summary> 
   2858            Luo uuden tekstikentÀn annetulla tekstillÀ. Asettaa 
   2859            koon tekstin mukaan. 
   2860            </summary> 
   2861        </member> 
   2862        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   2863            <summary> 
   2864            Luo uuden tekstikentÀn animaatiolla. 
   2865            </summary> 
   2866        </member> 
   2867        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2868            <summary> 
   2869            Luo uuden tekstikentÀn. 
   2870            </summary> 
   2871            <param name="width">Leveys.</param> 
   2872            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2873        </member> 
   2874        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
   2875            <summary> 
   2876            Luo uuden tekstikentÀn. 
   2877            </summary> 
   2878            <param name="width">Leveys.</param> 
   2879            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2880            <param name="text">Teksti.</param> 
   2881        </member> 
   2882        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
   2883            <summary> 
   2884            PÀivittÀÀ tekstikentÀn/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
   2885            </summary> 
   2886        </member> 
   2887        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Text"> 
   2888            <summary> 
   2889            Teksti. 
   2890            </summary> 
   2891        </member> 
   2892        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IsTruncated"> 
   2893            <summary> 
   2894            Onko tekstiÀ katkaistu 
   2895            </summary> 
   2896        </member> 
   2897        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextScale"> 
   2898            <summary> 
   2899            Tekstin skaalaus. Oletus (1,1) ; isompi suurempi. 
   2900            </summary> 
   2901        </member> 
   2902        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DecimalPlaces"> 
   2903            <summary> 
   2904            Kuinka monta desimaalia nÀytetÀÀn, kun tekstikenttÀ on 
   2905            sidottu nÀyttÀmÀÀn desimaalilukua. 
   2906            </summary> 
   2907        </member> 
   2908        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DoubleFormatString"> 
   2909            <summary> 
   2910            MillÀ tavalla desimaalinumerot muotoillaan 
   2911            </summary> 
   2912        </member> 
   2913        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IntFormatString"> 
   2914            <summary> 
   2915            MillÀ tavalla int numerot muotoillaan. 
   2916            </summary> 
   2917            <example> 
   2918              "{0:D3}" nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa 005. 
   2919              teksti = "Laskuri:"; naytto.IntFormatString = " " + teksti + " {0:D2} ";   
   2920                    nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa " Laskuri: 05 "; // huomaa vielÀ tyhjÀÀ ympÀrillÀ 
   2921            </example> 
   2922        </member> 
   2923        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Title"> 
   2924            <summary> 
   2925            Voidaan kÀyttÀÀ tekstin helpompaan asettamiseen. 
   2926            Asettaa IntFormatStringin ja DoubleFormatStringin. 
   2927            </summary> 
   2928        </member> 
   2929        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.SizeMode"> 
   2930            <summary> 
   2931            Kuinka tekstikentÀn koko mÀÀrÀytyy. 
   2932            </summary> 
   2933        </member> 
   2934        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextSize"> 
   2935            <summary> 
   2936            NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
   2937            Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
   2938            </summary> 
   2939        </member> 
   2940        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextColor"> 
   2941            <summary> 
   2942            Tekstin vÀri. 
   2943            </summary> 
   2944        </member> 
   2945        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Font"> 
   2946            <summary> 
   2947            Tekstin fontti. 
   2948            </summary> 
   2949        </member> 
   2950        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.HorizontalAlignment"> 
   2951            <summary> 
   2952            Tekstin sijoitus vaakasuunnassa. 
   2953            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   2954            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   2955            </summary> 
   2956        </member> 
   2957        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.VerticalAlignment"> 
   2958            <summary> 
   2959            Tekstin sijoitus pystysuunnassa. 
   2960            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   2961            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   2962            </summary> 
   2963        </member> 
   2964        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.XMargin"> 
   2965            <summary> 
   2966            Marginaali vasemmasta/oikeasta reunasta. 
   2967            </summary> 
   2968        </member> 
   2969        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.YMargin"> 
   2970            <summary> 
   2971            Marginaali ylÀ-/alareunasta. 
   2972            </summary> 
   2973        </member> 
   2974        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Size"> 
   2975            <summary> 
   2976            TekstikentÀn koko. 
   2977            Jos SizeMode on SizeMode.StretchText, teksti 
   2978            venytetÀÀn kentÀn koon mukaiseksi. 
   2979            </summary> 
   2980        </member> 
   2981        <member name="T:Jypeli.Surface"> 
   2982            <summary> 
   2983            Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
   2984            </summary> 
   2985        </member> 
   2986        <member name="T:Jypeli.PhysicsObject"> 
   2987            <summary> 
   2988            Peliolio, joka noudattaa fysiikkamoottorin mÀÀrÀÀmiÀ fysiikan lakeja. 
   2989            Voidaan kuitenkin myös laittaa noudattamaan lakeja valikoidusti. 
  6622990            </summary> 
  6632991        </member> 
   
  9583286            <summary> 
  9593287            Tapahtuu kun olio törmÀÀ toiseen. 
  960             </summary> 
  961         </member> 
  962         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  963             <summary> 
  964             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  965             </summary> 
  966         </member> 
  967         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  968             <summary> 
  969             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  970             </summary> 
  971         </member> 
  972         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk"> 
  973             <summary> 
  974             KÀvelee. 
  975             </summary> 
  976         </member> 
  977         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk(Jypeli.Direction)"> 
  978             <summary> 
  979             KÀvelee tiettyyn suuntaan. 
  980             </summary> 
  981             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
  982         </member> 
  983         <member name="M:PlatformCharacter2.Turn(Jypeli.Direction)"> 
  984             <summary> 
  985             PysÀhtyy ja kÀÀntyy vasemmalle tai oikealle. 
  986             </summary> 
  987             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
  988         </member> 
  989         <member name="M:PlatformCharacter2.StopWalking"> 
  990             <summary> 
  991             PysÀhtyy. 
  992             </summary> 
  993         </member> 
  994         <member name="M:PlatformCharacter2.Jump(System.Double)"> 
  995             <summary> 
  996             HyppÀÀ tietyllÀ nopeudella, jos hahmo seisoo tukevalla pohjalla. 
  997             </summary> 
  998             <param name="speed">LÀhtönopeus.</param> 
  999         </member> 
  1000         <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  1001             <summary> 
  1002             HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
  1003             </summary> 
  1004             <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
  1005             <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  1006             <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  1007         </member> 
  1008         <member name="M:PlatformCharacter2.Throw(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Angle,System.Double,System.Int32)"> 
  1009             <summary> 
  1010             HeittÀÀ kappaleen hahmon rintamasuuntaa kohti. 
  1011             </summary> 
  1012             <param name="obj">HeitettÀvÀ kappale</param> 
  1013             <param name="angle">Suhteellinen kulma (0 astetta suoraan, 90 ylös)</param> 
  1014             <param name="force">Heiton voimakkuus</param> 
  1015             <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
  1016         </member> 
  1017         <member name="M:PlatformCharacter2.Update(Jypeli.Time)"> 
  1018             <summary> 
  1019             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  1020             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  1021             </summary> 
  1022             <param name="time">Peliaika.</param> 
  1023         </member> 
  1024         <member name="M:PlatformCharacter2.Move(Jypeli.Vector)"> 
  1025             <summary> 
  1026             SiirtÀÀ oliota. 
  1027             </summary> 
  1028             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  1029         </member> 
  1030         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformTolerance"> 
  1031             <summary> 
  1032             Toleranssiarvo, joka mÀÀrittÀÀ kuinka monta pelin pÀivitysjaksoa hahmo voi 
  1033             olla irti tasosta ennen kuin se lasketaan ilmassa olevaksi. 
  1034             </summary> 
  1035         </member> 
  1036         <member name="P:PlatformCharacter2.FacingDirection"> 
  1037             <summary> 
  1038             Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
  1039             </summary> 
  1040         </member> 
  1041         <member name="P:PlatformCharacter2.Acceleration"> 
  1042             <summary> 
  1043             Hahmon kiihtyvyys. 
  1044             </summary> 
  1045         </member> 
  1046         <member name="P:PlatformCharacter2.MaxVelocity"> 
  1047             <summary> 
  1048             Hahmon maksiminopeus. 
  1049             </summary> 
  1050         </member> 
  1051         <member name="P:PlatformCharacter2.Platform"> 
  1052             <summary> 
  1053             Fysiikkaolio jonka pÀÀllÀ seisotaan. 
  1054             </summary> 
  1055         </member> 
  1056         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformNormal"> 
  1057             <summary> 
  1058             Suuntavektori, joka osoittaa tason suuntaan. 
  1059             Nollavektori, jos ilmassa. 
  1060             </summary> 
  1061         </member> 
  1062         <member name="P:PlatformCharacter2.Weapon"> 
  1063             <summary> 
  1064             Hahmolla oleva ase. 
  1065             </summary> 
  1066         </member> 
  1067         <member name="P:PlatformCharacter2.CanMoveOnAir"> 
  1068             <summary> 
  1069             Jos <c>false</c>, hahmoa ei voi liikuttaa kun se on ilmassa. 
  1070             </summary> 
  1071         </member> 
  1072         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftWalkingAnimation"> 
  1073             <summary> 
  1074             KÀvelyanimaatio vasemmalle. 
  1075             </summary> 
  1076         </member> 
  1077         <member name="P:PlatformCharacter2.RightWalkingAnimation"> 
  1078             <summary> 
  1079             KÀvelyanimaatio oikealle. 
  1080             </summary> 
  1081         </member> 
  1082         <member name="P:PlatformCharacter2.LeftIdleAnimation"> 
  1083             <summary> 
  1084             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  1085             kÀÀntyneenÀ vasemmalle. 
  1086             </summary> 
  1087         </member> 
  1088         <member name="P:PlatformCharacter2.RightIdleAnimation"> 
  1089             <summary> 
  1090             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan, 
  1091             kÀÀntyneenÀ oikealle. 
  1092             </summary> 
  1093         </member> 
  1094         <member name="P:PlatformCharacter2.IdleAnimation"> 
  1095             <summary> 
  1096             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan. 
  1097             </summary> 
  1098         </member> 
  1099         <member name="P:PlatformCharacter2.WalkingAnimation"> 
  1100             <summary> 
  1101             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo kÀvelee. 
  1102             </summary> 
  1103         </member> 
  1104         <member name="E:PlatformCharacter2.DirectionChanged"> 
  1105             <summary> 
  1106             Tapahtuu kun suunta vaihtuu. 
  1107             </summary> 
  1108         </member> 
  1109         <member name="T:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain"> 
  1110             <summary> 
  1111             Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
  1112             edestakaisin. 
  1113             </summary> 
  1114         </member> 
  1115         <member name="T:Jypeli.Brain"> 
  1116             <summary> 
  1117             Aivoluokka peliolioille. 
  1118             Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
  1119             peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
  1120             </summary>     
  1121         </member> 
  1122         <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
  1123             <summary> 
  1124             TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
  1125             </summary> 
  1126         </member> 
  1127         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
  1128             <summary> 
  1129             Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
  1130             </summary> 
  1131             <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
  1132         </member> 
  1133         <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
  1134             <summary> 
  1135             Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
  1136             </summary> 
  1137             <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
  1138         </member> 
  1139         <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
  1140             <summary> 
  1141             Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
  1142             asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
  1143             </summary> 
  1144         </member> 
  1145         <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
  1146             <summary> 
  1147             Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
  1148             Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
  1149             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  1150             kantaluokan methodia. 
  1151             </summary> 
  1152             <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
  1153         </member> 
  1154         <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
  1155             <summary> 
  1156             Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
  1157             PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
  1158             kantaluokan methodia. 
  1159             </summary> 
  1160             <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
  1161         </member> 
  1162         <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
  1163             <summary> 
  1164             Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
  1165             </summary> 
  1166         </member> 
  1167         <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
  1168             <summary> 
  1169             Aivojen haltija. 
  1170             </summary> 
  1171         </member> 
  1172         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain.Speed"> 
  1173             <summary> 
  1174             Nopeus. 
  1175             </summary> 
  1176         </member> 
  1177         <member name="T:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain"> 
  1178             <summary> 
  1179             Laittaa omistajansa seuraamaan oliota, jolla on tietty Tag-arvo. 
  1180             Jos olioita on useita, lÀhdetÀÀn seuraamaan lÀhintÀ. 
  1181             </summary> 
  1182         </member> 
  1183         <member name="P:Jypeli.Assets.AbstractMoverBrain.Speed"> 
  1184             <summary> 
  1185             Nopeus, jolla liikutaan. 
  1186             </summary> 
  1187             <value>Nopeus.</value> 
  1188         </member> 
  1189         <member name="M:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.#ctor(System.String,System.Double)"> 
  1190             <summary> 
  1191             Alustaa uudet aivot. 
  1192             </summary> 
  1193             <param name="tag">Tag-arvo</param> 
  1194             <param name="speed">Nopeus</param> 
  1195         </member> 
  1196         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TagToFollow"> 
  1197             <summary> 
  1198             Tag-arvo, jota seurata. 
  1199             </summary> 
  1200         </member> 
  1201         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.CurrentTarget"> 
  1202             <summary> 
  1203             TÀmÀnhetkinen seurattava. 
  1204             </summary> 
  1205         </member> 
  1206         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetFollowDistance"> 
  1207             <summary> 
  1208             EtÀisyys kohteeseen. Jos tÀmÀ tai alle, niin jolloin aletaan seuraamaan kohdetta. 
  1209             </summary> 
  1210         </member> 
  1211         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.TargetCloseDistance"> 
  1212             <summary> 
  1213             EtÀisyys, jolloin ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
  1214             </summary> 
  1215             <value>EtÀisyys.</value> 
  1216         </member> 
  1217         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderIfNotClose"> 
  1218             <summary> 
  1219             Haahuillaanko ympÀriinsÀ jos ei ole tarpeeksi lÀhellÀ olevaa kohdetta. 
  1220             </summary> 
  1221         </member> 
  1222         <member name="P:Jypeli.Assets.TagFollowerBrain.WanderChangeMovementSeconds"> 
  1223             <summary> 
  1224             Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa harhaillessa 
  1225             </summary> 
  1226         </member> 
  1227         <member name="T:Jypeli.Canvas"> 
  1228             <summary> 
  1229             Piirtoalusta. 
  1230             </summary> 
  1231         </member> 
  1232         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  1233             <summary> 
  1234             PiirtÀÀ janan. 
  1235             </summary> 
  1236             <param name="startPoint">Alkupiste</param> 
  1237             <param name="endPoint">Loppupiste</param> 
  1238         </member> 
  1239         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1240             <summary> 
  1241             PiirtÀÀ janan. 
  1242             </summary> 
  1243             <param name="x1">Alkupisteen x-koordinaatti</param> 
  1244             <param name="y1">Alkupisteen y-koordinaatti</param> 
  1245             <param name="x2">Loppupisteen x-koordinaatti</param> 
  1246             <param name="y2">Loppupisteen y-koordinaatti</param> 
  1247         </member> 
  1248         <member name="P:Jypeli.Canvas.Left"> 
  1249             <summary> 
  1250             Vasen reuna. 
  1251             </summary> 
  1252         </member> 
  1253         <member name="P:Jypeli.Canvas.Right"> 
  1254             <summary> 
  1255             Oikea reuna. 
  1256             </summary> 
  1257         </member> 
  1258         <member name="P:Jypeli.Canvas.Bottom"> 
  1259             <summary> 
  1260             Alareuna. 
  1261             </summary> 
  1262         </member> 
  1263         <member name="P:Jypeli.Canvas.Top"> 
  1264             <summary> 
  1265             YlÀreuna. 
  1266             </summary> 
  1267         </member> 
  1268         <member name="P:Jypeli.Canvas.TopLeft"> 
  1269             <summary> 
  1270             Vasen ylÀnurkka. 
  1271             </summary> 
  1272         </member> 
  1273         <member name="P:Jypeli.Canvas.TopRight"> 
  1274             <summary> 
  1275             Oikea ylÀnurkka. 
  1276             </summary> 
  1277         </member> 
  1278         <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomLeft"> 
  1279             <summary> 
  1280             Vasen alanurkka. 
  1281             </summary> 
  1282         </member> 
  1283         <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomRight"> 
  1284             <summary> 
  1285             Oikea alanurkka. 
  1286             </summary> 
  1287         </member> 
  1288         <member name="P:Jypeli.Canvas.BrushColor"> 
  1289             <summary> 
  1290             Pensselin vÀri. 
  1291             </summary> 
  1292         </member> 
  1293         <member name="F:Jypeli.Button.Start"> 
  1294             <summary> 
  1295             Start. 
  1296             </summary> 
  1297         </member> 
  1298         <member name="F:Jypeli.Button.Back"> 
  1299             <summary> 
  1300             Back. 
  1301             </summary> 
  1302         </member> 
  1303         <member name="F:Jypeli.Button.LeftStick"> 
  1304             <summary> 
  1305             Oikea tikku. 
  1306             </summary> 
  1307         </member> 
  1308         <member name="F:Jypeli.Button.RightStick"> 
  1309             <summary> 
  1310             Vasen tikku. 
  1311             </summary> 
  1312         </member> 
  1313         <member name="F:Jypeli.Button.LeftShoulder"> 
  1314             <summary> 
  1315             Vasen olkanappi. 
  1316             </summary> 
  1317         </member> 
  1318         <member name="F:Jypeli.Button.RightShoulder"> 
  1319             <summary> 
  1320             Oikea olkanappi. 
  1321             </summary> 
  1322         </member> 
  1323         <member name="F:Jypeli.Button.RightTrigger"> 
  1324             <summary> 
  1325             Oikea liipasin. 
  1326             </summary> 
  1327         </member> 
  1328         <member name="F:Jypeli.Button.LeftTrigger"> 
  1329             <summary> 
  1330             Vasen liipasin. 
  1331             </summary> 
  1332         </member> 
  1333         <member name="T:Jypeli.ButtonState"> 
  1334             <summary> 
  1335             Napin (minkÀ tahansa) asento. 
  1336             </summary> 
  1337         </member> 
  1338         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Released"> 
  1339             <summary> 
  1340             Nappi nostetaan ylös. 
  1341             </summary> 
  1342         </member> 
  1343         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Pressed"> 
  1344             <summary> 
  1345             Nappi painetaan alas. 
  1346             </summary> 
  1347         </member> 
  1348         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Up"> 
  1349             <summary> 
  1350             Nappi on ylhÀÀllÀ. 
  1351             </summary> 
  1352         </member> 
  1353         <member name="F:Jypeli.ButtonState.Down"> 
  1354             <summary> 
  1355             Nappi on alhaalla. 
  1356             </summary> 
  1357         </member> 
  1358         <member name="T:Jypeli.Key"> 
  1359             <summary> 
  1360             NÀppÀimistön nÀppÀin. 
  1361             </summary> 
  1362         </member> 
  1363         <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Activated"> 
  1364             <summary> 
  1365             Tapahtuu kun konteksti aktivoidaan. 
  1366             </summary> 
  1367         </member> 
  1368         <member name="E:Jypeli.Controls.ListenContext.Deactivated"> 
  1369             <summary> 
  1370             Tapahtuu kun konteksti passivoidaan. 
  1371             </summary> 
  1372         </member> 
  1373         <member name="T:Jypeli.MouseButton"> 
  1374             <summary> 
  1375             Hiiren napit. 
  1376             </summary> 
  1377         </member> 
  1378         <member name="F:Jypeli.MouseButton.None"> 
  1379             <summary> 
  1380             Ei mikÀÀn nappi hiiressÀ. 
  1381             </summary> 
  1382         </member> 
  1383         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Left"> 
  1384             <summary> 
  1385             Vasen nappi hiiressÀ. 
  1386             </summary> 
  1387         </member> 
  1388         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Right"> 
  1389             <summary> 
  1390             Oikea nappi hiiressÀ. 
  1391             </summary> 
  1392         </member> 
  1393         <member name="F:Jypeli.MouseButton.Middle"> 
  1394             <summary> 
  1395             KeskimmÀinen nappi hiiressÀ (rullan painallus). 
  1396             </summary> 
  1397         </member> 
  1398         <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton1"> 
  1399             <summary> 
  1400             Hiiren ensimmÀinen erikoisnÀppÀin. 
  1401             </summary> 
  1402         </member> 
  1403         <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton2"> 
  1404             <summary> 
  1405             Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
  1406             </summary> 
  1407         </member> 
  1408         <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
  1409             <summary> 
  1410             Rajapinta olioille, joilla on oma Draw-metodi. 
  1411             </summary> 
  1412         </member> 
  1413         <member name="T:Jypeli.HorizontalLayout"> 
  1414             <summary> 
  1415             Asettelee widgetit riviin vaakasuunnassa. 
  1416             </summary> 
  1417         </member> 
  1418         <member name="T:Jypeli.ILayout"> 
  1419             <summary> 
  1420             Rajapinta asettelijalle. Asettelija asettelee widgetin 
  1421             lapsioliot siten, ettÀ ne mahtuvat widgetin sisÀlle. Asettelija 
  1422             muuttaa lapsiolioiden kokoa sekÀ paikkaa. Asettelussa kÀytetÀÀn 
  1423             hyvÀksi lapsiolioiden ominaisuuksia <c>PreferredSize</c>, 
  1424             <c>HorizontalSizing</c> sekÀ <c>VerticalSizing</c>. 
  1425             </summary> 
  1426         </member> 
  1427         <member name="P:Jypeli.ILayout.TopPadding"> 
  1428             <summary> 
  1429             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1430             </summary> 
  1431         </member> 
  1432         <member name="P:Jypeli.ILayout.BottomPadding"> 
  1433             <summary> 
  1434             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1435             </summary> 
  1436         </member> 
  1437         <member name="P:Jypeli.ILayout.LeftPadding"> 
  1438             <summary> 
  1439             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1440             </summary> 
  1441         </member> 
  1442         <member name="P:Jypeli.ILayout.RightPadding"> 
  1443             <summary> 
  1444             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1445             </summary> 
  1446         </member> 
  1447         <member name="M:Jypeli.HorizontalLayout.#ctor"> 
  1448             <summary> 
  1449             Luo uuden asettelijan. 
  1450             </summary> 
  1451         </member> 
  1452         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.Spacing"> 
  1453             <summary> 
  1454             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1455             </summary> 
  1456         </member> 
  1457         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.TopPadding"> 
  1458             <summary> 
  1459             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1460             </summary> 
  1461         </member> 
  1462         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.BottomPadding"> 
  1463             <summary> 
  1464             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1465             </summary> 
  1466         </member> 
  1467         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.LeftPadding"> 
  1468             <summary> 
  1469             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1470             </summary> 
  1471         </member> 
  1472         <member name="P:Jypeli.HorizontalLayout.RightPadding"> 
  1473             <summary> 
  1474             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1475             </summary> 
  1476         </member> 
  1477         <member name="T:Jypeli.Sizing"> 
  1478             <summary> 
  1479             Olion koon asettaminen asettelijan sisÀllÀ. 
  1480             </summary> 
  1481         </member> 
  1482         <member name="F:Jypeli.Sizing.FixedSize"> 
  1483             <summary> 
  1484             Olio ei kasva suuremmaksi kuin sen <c>PreferredSize</c>. 
  1485             </summary> 
  1486         </member> 
  1487         <member name="F:Jypeli.Sizing.Expanding"> 
  1488             <summary> 
  1489             Olio kÀyttÀÀ kaiken vapaana olevan tilan ja kutistuu, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  1490             </summary> 
  1491         </member> 
  1492         <member name="T:Jypeli.VerticalLayout"> 
  1493             <summary> 
  1494             Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
  1495             </summary> 
  1496         </member> 
  1497         <member name="M:Jypeli.VerticalLayout.#ctor"> 
  1498             <summary> 
  1499             Luo uuden asettelijan. 
  1500             </summary> 
  1501         </member> 
  1502         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.Spacing"> 
  1503             <summary> 
  1504             Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1505             </summary> 
  1506         </member> 
  1507         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.TopPadding"> 
  1508             <summary> 
  1509             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1510             </summary> 
  1511         </member> 
  1512         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.BottomPadding"> 
  1513             <summary> 
  1514             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1515             </summary> 
  1516         </member> 
  1517         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.LeftPadding"> 
  1518             <summary> 
  1519             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1520             </summary> 
  1521         </member> 
  1522         <member name="P:Jypeli.VerticalLayout.RightPadding"> 
  1523             <summary> 
  1524             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1525             </summary> 
  1526         </member> 
  1527         <member name="T:Jypeli.Widget"> 
  1528             <summary> 
  1529             KÀyttöliittymÀn komponentti. 
  1530             </summary> 
  1531         </member> 
  1532         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  1533             <summary> 
  1534             Alustaa widgetin. 
  1535             </summary> 
  1536             <param name="animation"></param> 
  1537         </member> 
  1538         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  1539             <summary> 
  1540             Alustaa widgetin. 
  1541             </summary> 
  1542             <param name="layout"></param> 
  1543         </member> 
  1544         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  1545             <summary> 
  1546             Alustaa widgetin. 
  1547             </summary> 
  1548             <param name="width"></param> 
  1549             <param name="height"></param> 
  1550             <param name="shape"></param> 
  1551         </member> 
  1552         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1553             <summary> 
  1554             Alustaa widgetin. 
  1555             </summary> 
  1556             <param name="width"></param> 
  1557             <param name="height"></param> 
  1558         </member> 
  1559         <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
  1560             <summary> 
  1561             Reunojen vÀri. 
  1562             </summary> 
  1563         </member> 
  1564         <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
  1565             <summary> 
  1566             Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
  1567             ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
  1568             </summary> 
  1569         </member> 
  1570         <member name="T:Jypeli.RowLayout"> 
  1571             <summary> 
  1572             Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
  1573             kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
  1574             tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
  1575             </summary> 
  1576         </member> 
  1577         <member name="P:Jypeli.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
  1578             <summary> 
  1579             Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1580             </summary> 
  1581         </member> 
  1582         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TopPadding"> 
  1583             <summary> 
  1584             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1585             </summary> 
  1586         </member> 
  1587         <member name="P:Jypeli.RowLayout.BottomPadding"> 
  1588             <summary> 
  1589             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1590             </summary> 
  1591         </member> 
  1592         <member name="P:Jypeli.RowLayout.LeftPadding"> 
  1593             <summary> 
  1594             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1595             </summary> 
  1596         </member> 
  1597         <member name="P:Jypeli.RowLayout.RightPadding"> 
  1598             <summary> 
  1599             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1600             </summary> 
  1601         </member> 
  1602         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TargetWidth"> 
  1603             <summary> 
  1604             Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
  1605             </summary> 
  1606         </member> 
  1607         <member name="T:Jypeli.Surface"> 
  1608             <summary> 
  1609             Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
  16103288            </summary> 
  16113289        </member> 
   
  18523530            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  18533531            <returns>Reunaolio</returns> 
   3532        </member> 
   3533        <member name="T:Jypeli.Canvas"> 
   3534            <summary> 
   3535            Piirtoalusta. 
   3536            </summary> 
   3537        </member> 
   3538        <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   3539            <summary> 
   3540            PiirtÀÀ janan. 
   3541            </summary> 
   3542            <param name="startPoint">Alkupiste</param> 
   3543            <param name="endPoint">Loppupiste</param> 
   3544        </member> 
   3545        <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawLine(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   3546            <summary> 
   3547            PiirtÀÀ janan. 
   3548            </summary> 
   3549            <param name="x1">Alkupisteen x-koordinaatti</param> 
   3550            <param name="y1">Alkupisteen y-koordinaatti</param> 
   3551            <param name="x2">Loppupisteen x-koordinaatti</param> 
   3552            <param name="y2">Loppupisteen y-koordinaatti</param> 
   3553        </member> 
   3554        <member name="P:Jypeli.Canvas.Left"> 
   3555            <summary> 
   3556            Vasen reuna. 
   3557            </summary> 
   3558        </member> 
   3559        <member name="P:Jypeli.Canvas.Right"> 
   3560            <summary> 
   3561            Oikea reuna. 
   3562            </summary> 
   3563        </member> 
   3564        <member name="P:Jypeli.Canvas.Bottom"> 
   3565            <summary> 
   3566            Alareuna. 
   3567            </summary> 
   3568        </member> 
   3569        <member name="P:Jypeli.Canvas.Top"> 
   3570            <summary> 
   3571            YlÀreuna. 
   3572            </summary> 
   3573        </member> 
   3574        <member name="P:Jypeli.Canvas.TopLeft"> 
   3575            <summary> 
   3576            Vasen ylÀnurkka. 
   3577            </summary> 
   3578        </member> 
   3579        <member name="P:Jypeli.Canvas.TopRight"> 
   3580            <summary> 
   3581            Oikea ylÀnurkka. 
   3582            </summary> 
   3583        </member> 
   3584        <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomLeft"> 
   3585            <summary> 
   3586            Vasen alanurkka. 
   3587            </summary> 
   3588        </member> 
   3589        <member name="P:Jypeli.Canvas.BottomRight"> 
   3590            <summary> 
   3591            Oikea alanurkka. 
   3592            </summary> 
   3593        </member> 
   3594        <member name="P:Jypeli.Canvas.BrushColor"> 
   3595            <summary> 
   3596            Pensselin vÀri. 
   3597            </summary> 
   3598        </member> 
   3599        <member name="T:Jypeli.StorageFile"> 
   3600            <summary> 
   3601            Tiedosto. 
   3602            </summary> 
   3603        </member> 
   3604        <member name="T:Jypeli.Renderer"> 
   3605            <summary> 
   3606            Luokka, joka sisÀltÀÀ metodeita kuvioiden ja tekstuurien piirtÀmiseen 2D-tasossa. 
   3607            </summary> 
   3608            <remarks> 
   3609            Toteutus on yksinkertainen ja siten hidas. Jos on paljon samankaltaisia piirrettÀviÀ 
   3610            kohteita, niin kÀytÀ mielummin Batch-luokkia. 
   3611            </remarks> 
   3612        </member> 
   3613        <member name="F:Jypeli.Renderer.textureVertices"> 
   3614            <summary> 
   3615            Vertices that form a rectangle on which to draw textures. 
   3616            </summary> 
   3617        </member> 
   3618        <member name="F:Jypeli.Renderer.textureTriangleIndices"> 
   3619            <summary> 
   3620            Indices that form two triangles from the vertex array. 
   3621            </summary> 
   3622        </member> 
   3623        <member name="M:Jypeli.Renderer.BeginDrawingInsideShape(Jypeli.Shape,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@)"> 
   3624            <summary> 
   3625            Makes all the subsequent draw calls until <c>EndDrawingInsideShape</c> limit the 
   3626            drawing inside <c>shape</c> (transformed by the matrix). 
   3627            </summary> 
   3628            <remarks> 
   3629            The draw calls between Begin and End must not change the DepthStencilState of the graphics device. 
   3630            If drawing is done with a sprite batch, the <c>spritebatch.Begin</c> call must be given the 
   3631            DepthStencilState that can be obtained from <c>currentStencilState</c> variable. 
   3632            </remarks> 
   3633        </member> 
   3634        <member name="M:Jypeli.Renderer.DrawShape(Jypeli.Shape,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
   3635            <summary> 
   3636            PiirtÀÀ kuvion niin, ettÀ tekstuuri tÀyttÀÀ sen. 
   3637            </summary> 
   3638        </member> 
   3639        <member name="M:Jypeli.Renderer.DrawRectangle(Microsoft.Xna.Framework.Matrix@,Jypeli.Color)"> 
   3640            <summary> 
   3641            PiirtÀÀ suorakulmion. 
   3642            </summary> 
   3643        </member> 
   3644        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.LineFluidLogic"> 
   3645            <summary> 
   3646            Applys drag and buoyancy to items on one side of a line; 
   3647            </summary> 
   3648        </member> 
   3649        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic"> 
   3650            <summary> 
   3651            A physics logic is a way for the engine to effect object within the Update call. 
   3652            Gravity is a Example of a PhysicsLogic. 
   3653            </summary> 
   3654        </member> 
   3655        <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.BeforeAddCheck(Physics2DDotNet.PhysicsEngine)"> 
   3656            <summary> 
   3657            Before the item is allowed to be added to pending this method is called to  
   3658            throw any exceptions without corrupting the state of the Physics engine. 
   3659            </summary> 
   3660            <param name="engine">The engine the item is about to be added too.</param> 
   3661        </member> 
   3662        <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.LifetimeChanged"> 
   3663            <summary> 
   3664            Raised when the Lifetime property has been Changed. 
   3665            </summary> 
   3666        </member> 
   3667        <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Added"> 
   3668            <summary> 
   3669            Raised when the object is added to a Physics Engine. 
   3670            </summary> 
   3671        </member> 
   3672        <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Pending"> 
   3673            <summary> 
   3674            Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
   3675            </summary> 
   3676        </member> 
   3677        <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Removed"> 
   3678            <summary> 
   3679            Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
   3680            </summary> 
   3681        </member> 
   3682        <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.IsPending"> 
   3683            <summary> 
   3684            Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
   3685            </summary> 
   3686        </member> 
   3687        <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.IsAdded"> 
   3688            <summary> 
   3689            Gets if the object has been added to the engine. 
   3690            </summary> 
   3691        </member> 
   3692        <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Engine"> 
   3693            <summary> 
   3694            Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
   3695            </summary> 
   3696        </member> 
   3697        <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Tag"> 
   3698            <summary> 
   3699            Gets and Sets a User defined object. 
   3700            </summary> 
   3701        </member> 
   3702        <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Lifetime"> 
   3703            <summary> 
   3704            Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
   3705            </summary> 
   3706        </member> 
   3707        <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Order"> 
   3708            <summary> 
   3709            Get and Sets The order number of when it will be ran. 
   3710            All Logics with a higher order will run after this one and all logics 
   3711            with a lower order number will be ran before this one. 
   3712            </summary> 
   3713        </member> 
   3714        <member name="T:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1"> 
   3715            <summary> 
   3716            a generic EventArgs for read only collections. 
   3717            </summary> 
   3718            <typeparam name="T">The type of the items on the collection. </typeparam> 
   3719        </member> 
   3720        <member name="P:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1.Collection"> 
   3721            <summary> 
   3722            The readonly collection of items. 
   3723            </summary> 
   3724        </member> 
   3725        <member name="T:Physics2DDotNet.Body"> 
   3726            <summary> 
   3727            This is the Physical Body that collides in the engine. 
   3728            </summary> 
   3729        </member> 
   3730        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   3731            <summary> 
   3732            Creates a new Body Instance. 
   3733            </summary> 
   3734            <param name="state">The State of the Body.</param> 
   3735            <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
   3736            <param name="mass">The mass of the Body The inertia will be aquired from the Shape.</param> 
   3737            <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
   3738            <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
   3739        </member> 
   3740        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,Physics2DDotNet.MassInfo,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   3741            <summary> 
   3742            Creates a new Body Instance. 
   3743            </summary> 
   3744            <param name="state">The State of the Body.</param> 
   3745            <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
   3746            <param name="massInfo">A object describing the mass and inertia of the Body.</param> 
   3747            <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
   3748            <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
   3749        </member> 
   3750        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyProxy"> 
   3751            <summary> 
   3752            This applys the proxy. 
   3753            This will cause all other bodies in the proxy list to have their velocity set  
   3754            to this body’s.  
   3755            With the appropriate transformations applied.  
   3756            </summary> 
   3757        </member> 
   3758        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.RemoveFromProxy"> 
   3759            <summary> 
   3760            This will remove this body from any proxy list it is a part of. 
   3761            </summary> 
   3762        </member> 
   3763        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyPosition"> 
   3764            <summary> 
   3765            Updates all the values caluclated from the State.Position. 
   3766            Re-calculates the Matrices property the re-calculates the Rectangle property 
   3767            from that. 
   3768            </summary> 
   3769        </member> 
   3770        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ClearForces"> 
   3771            <summary> 
   3772            Sets Acceleration and ForceAccumulator to Zero. 
   3773            </summary> 
   3774        </member> 
   3775        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   3776            <summary> 
   3777            Applys a Force 
   3778            </summary> 
   3779            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   3780        </member> 
   3781        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   3782            <summary> 
   3783            Applys a Force 
   3784            </summary> 
   3785            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   3786        </member> 
   3787        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   3788            <summary> 
   3789            Applys a Force 
   3790            </summary> 
   3791            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   3792            <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
   3793        </member> 
   3794        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   3795            <summary> 
   3796            Applys a Force 
   3797            </summary> 
   3798            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   3799            <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
   3800        </member> 
   3801        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyTorque(System.Double)"> 
   3802            <summary> 
   3803            Applys Torque 
   3804            </summary> 
   3805            <param name="torque">The direction and magnitude of the torque</param> 
   3806        </member> 
   3807        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   3808            <summary> 
   3809            Applys Impulse 
   3810            </summary> 
   3811            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse</param> 
   3812        </member> 
   3813        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   3814            <summary> 
   3815            Applys Impulse 
   3816            </summary> 
   3817            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
   3818        </member> 
   3819        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   3820            <summary> 
   3821            Applys Impulse 
   3822            </summary> 
   3823            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
   3824            <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
   3825        </member> 
   3826        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   3827            <summary> 
   3828            Applys Impulse 
   3829            </summary> 
   3830            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
   3831            <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
   3832        </member> 
   3833        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.LifetimeChanged"> 
   3834            <summary> 
   3835            Raised when the Lifetime property has been Changed. 
   3836            </summary> 
   3837        </member> 
   3838        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.ShapeChanged"> 
   3839            <summary> 
   3840            Raised when the Shape of the Body has been Changed. 
   3841            </summary> 
   3842        </member> 
   3843        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Pending"> 
   3844            <summary> 
   3845            Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
   3846            </summary> 
   3847        </member> 
   3848        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Added"> 
   3849            <summary> 
   3850            Raised when the object is added to a Physics Engine. 
   3851            </summary> 
   3852        </member> 
   3853        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Removed"> 
   3854            <summary> 
   3855            Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
   3856            </summary> 
   3857        </member> 
   3858        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.PositionChanged"> 
   3859            <summary> 
   3860            Raised when the Position has been Changed. 
   3861            Raised by either the Solver or a call to ApplyMatrix. 
   3862            </summary> 
   3863        </member> 
   3864        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Updated"> 
   3865            <summary> 
   3866            Raised when the Body has been updated to a change in time. 
   3867            </summary> 
   3868        </member> 
   3869        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Collided"> 
   3870            <summary> 
   3871            Raised when the Body collides with another. 
   3872            </summary> 
   3873        </member> 
   3874        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Colliding"> 
   3875            <summary> 
   3876            Raised constantly when the Body is colliding with another. 
   3877            </summary> 
   3878        </member> 
   3879        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointAdded"> 
   3880            <summary> 
   3881            Raised when a joint is added that affects this body. 
   3882            </summary> 
   3883        </member> 
   3884        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointRemoved"> 
   3885            <summary> 
   3886            Raised when a joint is removed that affects this body. 
   3887            </summary> 
   3888        </member> 
   3889        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Rectangle"> 
   3890            <summary> 
   3891            This is the Baunding rectangle It is calculated on the call to apply matrix. 
   3892            </summary> 
   3893        </member> 
   3894        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Matrices"> 
   3895            <summary> 
   3896            The Matrices that are tranfroming this bodies Shape. 
   3897            </summary> 
   3898        </member> 
   3899        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.LinearDamping"> 
   3900            <summary> 
   3901            Gets and Sets The value represents how much Linear velocity is kept each time step.  
   3902            This Dampens the Body's Linear velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
   3903            </summary> 
   3904        </member> 
   3905        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.AngularDamping"> 
   3906            <summary> 
   3907            Gets and Sets The value represents how much Angular velocity is kept each time step.  
   3908            This Dampens the Body's Angular velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
   3909            </summary> 
   3910        </member> 
   3911        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Proxies"> 
   3912            <summary> 
   3913            These are bodies that are mirrors of this body.  
   3914            It's useful for bodies that are being teleported. 
   3915            </summary> 
   3916        </member> 
   3917        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ProxiesCount"> 
   3918            <summary> 
   3919            The number of proxies that this body has. 
   3920            </summary> 
   3921        </member> 
   3922        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ID"> 
   3923            <summary> 
   3924            Unique ID of a PhysicsEntity in the PhysicsEngine 
   3925            Assigned on being Added. 
   3926            </summary> 
   3927        </member> 
   3928        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Engine"> 
   3929            <summary> 
   3930            Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
   3931            </summary> 
   3932        </member> 
   3933        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.State"> 
   3934            <summary> 
   3935            Gets The current State of the object IE Velocity  
   3936            </summary> 
   3937        </member> 
   3938        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Shape"> 
   3939            <summary> 
   3940            Gets and Sets the Shape of the Body.  
   3941            If setting the shape to a shape another body has it will duplicate the shape. 
   3942            </summary> 
   3943        </member> 
   3944        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Mass"> 
   3945            <summary> 
   3946            Gets The MassInfo of the body. 
   3947            </summary> 
   3948        </member> 
   3949        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.CollisionIgnorer"> 
   3950            <summary> 
   3951            Gets and Sets the Ignore object that decides what collisons to ignore. 
   3952            </summary> 
   3953        </member> 
   3954        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.EventIgnorer"> 
   3955            <summary> 
   3956            Gets and Sets the Ignore object that decides what collison events to ignore. 
   3957            </summary> 
   3958        </member> 
   3959        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Coefficients"> 
   3960            <summary> 
   3961            Gets and Sets the Coefficients for the class. 
   3962            </summary> 
   3963        </member> 
   3964        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Lifetime"> 
   3965            <summary> 
   3966            Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
   3967            </summary> 
   3968        </member> 
   3969        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Tag"> 
   3970            <summary> 
   3971            Gets and Sets a User defined object. 
   3972            </summary> 
   3973        </member> 
   3974        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.SolverTag"> 
   3975            <summary> 
   3976            Gets a Solver Defined object. 
   3977            </summary> 
   3978        </member> 
   3979        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.DetectorTag"> 
   3980            <summary> 
   3981            Gets a Detector Defined object. 
   3982            </summary> 
   3983        </member> 
   3984        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Joints"> 
   3985            <summary> 
   3986            Gets the Joints attached to this body. 
   3987            </summary> 
   3988        </member> 
   3989        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresGravity"> 
   3990            <summary> 
   3991            Gets and Sets if the Body will ignore Gravity. 
   3992            </summary> 
   3993        </member> 
   3994        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresPhysicsLogics"> 
   3995            <summary> 
   3996            Gets and Sets if the Body will Ignore all Physics Logics 
   3997            </summary> 
   3998        </member> 
   3999        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresCollisionResponse"> 
   4000            <summary> 
   4001            Gets and Sets if the Object will ignore the collison Responce but still generate the Collision event. 
   4002            </summary> 
   4003        </member> 
   4004        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoreVertexes"> 
   4005            <summary> 
   4006            Gets and Sets if this body's shape's Vertexes will be used in collision detection. 
   4007            </summary> 
   4008        </member> 
   4009        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsPending"> 
   4010            <summary> 
   4011            Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
   4012            </summary> 
   4013        </member> 
   4014        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsAdded"> 
   4015            <summary> 
   4016            Gets if the object has been added to the engine. 
   4017            </summary> 
   4018        </member> 
   4019        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsCollidable"> 
   4020            <summary> 
   4021            gets and sets if the body will have any collision detection ran on it. 
   4022            </summary> 
   4023        </member> 
   4024        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsEventable"> 
   4025            <summary> 
   4026            Gets and Sets if other objects will have their collided  
   4027            event raised when colliding with this body 
   4028            </summary> 
   4029        </member> 
   4030        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsBroadPhaseOnly"> 
   4031            <summary> 
   4032            Gets and Sets if the Body will trigger the Collided event at the broadphase level 
   4033            </summary> 
   4034        </member> 
   4035        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.KineticEnergy"> 
   4036            <summary> 
   4037            Gets the Total Kinetic Energy of the Body. 
   4038            </summary> 
   4039        </member> 
   4040        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Transformation"> 
   4041            <summary> 
   4042            Gets and Sets the Matrix2x3 that transforms the Shape belonging to the Body. 
   4043            </summary> 
   4044        </member> 
   4045        <member name="T:Jypeli.Direction"> 
   4046            <summary> 
   4047            Perussuunta tasossa. 
   4048            </summary> 
   4049        </member> 
   4050        <member name="F:Jypeli.Direction.None"> 
   4051            <summary> 
   4052            Ei suuntaa. 
   4053            </summary> 
   4054        </member> 
   4055        <member name="F:Jypeli.Direction.Up"> 
   4056            <summary> 
   4057            Suunta ylös. 
   4058            </summary> 
   4059        </member> 
   4060        <member name="F:Jypeli.Direction.Down"> 
   4061            <summary> 
   4062            Suunta alas. 
   4063            </summary> 
   4064        </member> 
   4065        <member name="F:Jypeli.Direction.Left"> 
   4066            <summary> 
   4067            Suunta vasemmalle. 
   4068            </summary> 
   4069        </member> 
   4070        <member name="F:Jypeli.Direction.Right"> 
   4071            <summary> 
   4072            Suunta oikealle. 
   4073            </summary> 
   4074        </member> 
   4075        <member name="M:Jypeli.Direction.Inverse(Jypeli.Direction)"> 
   4076            <summary> 
   4077            Palauttaa vastakkaisen suunnan annetulle suunnalle. 
   4078            </summary> 
   4079            <param name="d">Suunta.</param> 
   4080            <returns>Vastakkainen suunta.</returns> 
   4081        </member> 
   4082        <member name="P:Jypeli.Direction.Vector"> 
   4083            <summary> 
   4084            Suuntaa vastaava yksikkövektori. 
   4085            </summary> 
   4086        </member> 
   4087        <member name="P:Jypeli.Direction.Angle"> 
   4088            <summary> 
   4089            Suuntaa vastaava kulma. 
   4090            </summary> 
   4091        </member> 
   4092        <member name="P:Jypeli.Direction.Name"> 
   4093            <summary> 
   4094            Suunnan nimi. 
   4095            </summary> 
   4096        </member> 
   4097        <member name="T:Jypeli.Camera"> 
   4098            <summary> 
   4099            Kamera. MÀÀrittÀÀ mikÀ osa pelitasosta on kerralla nÀkyvissÀ. 
   4100            </summary> 
   4101        </member> 
   4102        <member name="F:Jypeli.Camera.Position"> 
   4103            <summary> 
   4104            Kameran sijainti. 
   4105            </summary> 
   4106        </member> 
   4107        <member name="F:Jypeli.Camera.Velocity"> 
   4108            <summary> 
   4109            Kameran liikkumisnopeus. 
   4110            </summary> 
   4111        </member> 
   4112        <member name="M:Jypeli.Camera.#ctor"> 
   4113            <summary> 
   4114            Luo uuden kameran. 
   4115            </summary> 
   4116        </member> 
   4117        <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector)"> 
   4118            <summary> 
   4119            Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin. 
   4120            </summary> 
   4121        </member> 
   4122        <member name="M:Jypeli.Camera.WorldToScreen(Jypeli.Vector)"> 
   4123            <summary> 
   4124            Muuntaa annetun pisteen maailmankoordinaateista ruutukoordinaatteihin. 
   4125            </summary> 
   4126        </member> 
   4127        <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector,Jypeli.Layer)"> 
   4128            <summary> 
   4129            Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin 
   4130            ottaen huomioon oliokerroksen suhteellisen siirtymÀn. 
   4131            </summary> 
   4132        </member> 
   4133        <member name="M:Jypeli.Camera.Move(Jypeli.Vector)"> 
   4134            <summary> 
   4135            Kohdistaa kameran. 
   4136            </summary> 
   4137            <param name="v">Koordinaatti vektorina johon kamera kohdistetaan.</param> 
   4138        </member> 
   4139        <member name="M:Jypeli.Camera.Zoom(System.Double)"> 
   4140            <summary> 
   4141            Zoomaa. 
   4142            </summary> 
   4143            <param name="zoom"> 
   4144            Zoomauskerroin. YkköstÀ suurempi (esim. 1.5) lÀhentÀÀ ja 
   4145            ykköstÀ pienempi (esim. 0.5) zoomaa kauemmas. 
   4146            </param> 
   4147        </member> 
   4148        <member name="M:Jypeli.Camera.Reset"> 
   4149            <summary> 
   4150            Resetoi kameran (keskittÀÀ, laittaa zoomin oletusarvoon ja lopettaa seuraamisen). 
   4151            </summary> 
   4152        </member> 
   4153        <member name="M:Jypeli.Camera.Follow(Jypeli.GameObject[])"> 
   4154            <summary> 
   4155            Seuraa yhtÀ tai useampaa peliobjektia. 
   4156            </summary> 
   4157            <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
   4158        </member> 
   4159        <member name="M:Jypeli.Camera.FollowX(Jypeli.GameObject[])"> 
   4160            <summary> 
   4161            Seuraa jotakin peliobjektia X- eli vaakasuunnassa. 
   4162            </summary> 
   4163            <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
   4164        </member> 
   4165        <member name="M:Jypeli.Camera.FollowY(Jypeli.GameObject[])"> 
   4166            <summary> 
   4167            Seuraa jotakin peliobjektia Y- eli pystysuunnassa. 
   4168            </summary> 
   4169            <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
   4170        </member> 
   4171        <member name="M:Jypeli.Camera.StopFollowing"> 
   4172            <summary> 
   4173            Lopettaa olio(iden) seuraamisen. 
   4174            </summary> 
   4175        </member> 
   4176        <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   4177            <summary> 
   4178            Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
   4179            </summary> 
   4180            <param name="bottomLeft">Alueen vasen alanurkka.</param> 
   4181            <param name="topRight">Alueen oikea ylÀnurkka.</param> 
   4182        </member> 
   4183        <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToAllObjects(System.Double)"> 
   4184            <summary> 
   4185            Zoomaa ja sijoittaa kameran siten, ettÀ kaikki pelioliot ovat yhtÀaikaa nÀkyvissÀ. 
   4186            </summary> 
   4187            <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
   4188        </member> 
   4189        <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   4190            <summary> 
   4191            Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
   4192            </summary> 
   4193            <param name="left">Alueen vasemman reunan x-koordinaatti.</param> 
   4194            <param name="bottom">Alueen alareunan y-koordinaatti.</param> 
   4195            <param name="right">Alueen oikean reunan x-koordinaatti.</param> 
   4196            <param name="top">Alueen ylÀreunan y-koordinaatti.</param> 
   4197        </member> 
   4198        <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel"> 
   4199            <summary> 
   4200            Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
   4201            </summary> 
   4202        </member> 
   4203        <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(System.Double)"> 
   4204            <summary> 
   4205            Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. TÀllöin kamera ei seuraa mitÀÀn oliota. 
   4206            </summary> 
   4207            <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
   4208        </member> 
   4209        <member name="M:Jypeli.Camera.Update(Jypeli.Time)"> 
   4210            <summary> 
   4211            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
   4212            </summary> 
   4213            <param name="time">Peliaika</param> 
   4214        </member> 
   4215        <member name="P:Jypeli.Camera.X"> 
   4216            <summary> 
   4217            Kameran paikan X-koordinaatti. 
   4218            </summary> 
   4219        </member> 
   4220        <member name="P:Jypeli.Camera.Y"> 
   4221            <summary> 
   4222            Kameran paikan Y-koordinaatti. 
   4223            </summary> 
   4224        </member> 
   4225        <member name="P:Jypeli.Camera.ZoomFactor"> 
   4226            <summary> 
   4227            Kameran zoomauskerroin. 
   4228            Oletuksena 1.0. MitÀ suurempi zoomauskerroin, sitÀ lÀhempÀnÀ kamera on (esim 2.0 on 2 x lÀhempÀnÀ) ja toisinpÀin. 
   4229            </summary> 
   4230        </member> 
   4231        <member name="P:Jypeli.Camera.StayInLevel"> 
   4232            <summary> 
   4233            Jos tosi, kamera ei mene koskaan kentÀn ulkopuolelle. 
   4234            </summary> 
   4235        </member> 
   4236        <member name="P:Jypeli.Camera.FollowedObject"> 
   4237            <summary> 
   4238            Olio, jota kamera seuraa. Jos <c>null</c>, mitÀÀn oliota ei seurata. 
   4239            </summary> 
   4240        </member> 
   4241        <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsX"> 
   4242            <summary> 
   4243            Seurataanko oliota (FollowedObject) x- eli vaakasuunnassa. 
   4244            </summary> 
   4245        </member> 
   4246        <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsY"> 
   4247            <summary> 
   4248            Seurataanko oliota (FollowedObject) y- eli pystysuunnassa. 
   4249            </summary> 
   4250        </member> 
   4251        <member name="P:Jypeli.Camera.FollowOffset"> 
   4252            <summary> 
   4253            Jos kamera seuraa oliota, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ missÀ kohtaa ruutua pelaaja nÀkyy. 
   4254            Toisin sanoen ruutukoordinaateissa kerrotaan, kuinka kaukana ruudun keskustasta 
   4255            seurattava olio nÀkyy. 
   4256            </summary> 
   4257            <example> 
   4258            Pelaajan nÀyttÀminen ruudun alareunassa, vaakasuunnassa keskellÀ: 
   4259            <code> 
   4260            Camera.Follow( pelaaja ); 
   4261            Camera.FollowOffset = new Vector( 0, Screen.Height * 0.4 ); 
   4262            </code> 
   4263            </example> 
   4264        </member> 
   4265        <member name="P:Jypeli.Camera.FollowXMargin"> 
   4266            <summary> 
   4267            Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon vasempaan ja 
   4268            oikeaan reunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
   4269            </summary> 
   4270        </member> 
   4271        <member name="P:Jypeli.Camera.FollowYMargin"> 
   4272            <summary> 
   4273            Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon ylÀ- ja 
   4274            alareunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
   4275            </summary> 
   4276        </member> 
   4277        <member name="T:Jypeli.Widgets.MessageWindow"> 
   4278            <summary> 
   4279            Ikkuna, joka sisÀltÀÀ kÀyttÀjÀn mÀÀrittelemÀn viestin ja OK-painikkeen. 
   4280            Ikkunan koko mÀÀrÀytyy automaattisesti tekstin ja ruudun koon mukaan. 
   4281            </summary> 
   4282        </member> 
   4283        <member name="M:Jypeli.Widgets.MessageWindow.#ctor(System.String)"> 
   4284            <summary> 
   4285            Alustaa uuden viesti-ikkunan. 
   4286            </summary> 
   4287            <param name="question">Kysymys</param> 
   4288        </member> 
   4289        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageWindow.Message"> 
   4290            <summary> 
   4291            Viesti. 
   4292            </summary> 
   4293        </member> 
   4294        <member name="P:Jypeli.Widgets.MessageWindow.OKButton"> 
   4295            <summary> 
   4296            OK-painike 
   4297            </summary> 
   4298        </member> 
   4299        <member name="T:Jypeli.Vector"> 
   4300            <summary> 
   4301            2D-vektori. 
   4302            </summary> 
   4303        </member> 
   4304        <member name="F:Jypeli.Vector.Zero"> 
   4305            <summary> 
   4306            Nollavektori. 
   4307            </summary> 
   4308        </member> 
   4309        <member name="F:Jypeli.Vector.UnitX"> 
   4310            <summary> 
   4311            Vaakasuuntainen yksikkövektori (pituus 1, suunta oikealle). 
   4312            </summary> 
   4313        </member> 
   4314        <member name="F:Jypeli.Vector.UnitY"> 
   4315            <summary> 
   4316            Pystysuuntainen yksikkövektori (pituus 1, suunta ylös). 
   4317            </summary> 
   4318        </member> 
   4319        <member name="M:Jypeli.Vector.FromLengthAndAngle(System.Double,System.Double)"> 
   4320            <summary> 
   4321            Luo vektorin pituuden ja kulman perusteella. 
   4322            </summary> 
   4323            <param name="length">Pituus.</param> 
   4324            <param name="angle">Kulma radiaaneina.</param> 
   4325        </member> 
   4326        <member name="M:Jypeli.Vector.FromLengthAndAngle(System.Double,Jypeli.Angle)"> 
   4327            <summary> 
   4328            Luo vektorin pituuden ja kulman perusteella. 
   4329            </summary> 
   4330        </member> 
   4331        <member name="M:Jypeli.Vector.FromLength(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   4332            <summary> 
   4333            Luo vektorin pituuden perusteella samalla kulmalla. 
   4334            </summary> 
   4335        </member> 
   4336        <member name="M:Jypeli.Vector.FromAngle(Jypeli.Vector,Jypeli.Angle)"> 
   4337            <summary> 
   4338            Luo vektorin kulman perusteella samalla pituudella. 
   4339            </summary> 
   4340        </member> 
   4341        <member name="M:Jypeli.Vector.Distance(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   4342            <summary> 
   4343            EtÀisyys kahden pisteen vÀlillÀ. 
   4344            </summary> 
   4345        </member> 
   4346        <member name="M:Jypeli.Vector.DotProduct(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   4347            <summary> 
   4348            Pistetulo. 
   4349            </summary> 
   4350        </member> 
   4351        <member name="M:Jypeli.Vector.ComponentProduct(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   4352            <summary> 
   4353            Kertoo kaksi vektoria komponenteittain. 
   4354            </summary> 
   4355            <param name="a">Vektori</param> 
   4356            <param name="b">Vektori</param> 
   4357            <returns>Tulovektori</returns> 
   4358        </member> 
   4359        <member name="M:Jypeli.Vector.Normalize"> 
   4360            <summary> 
   4361            Palauttaa uuden vektorin, jonka suunta pysyy samana, mutta pituudeksi tulee 1.0. 
   4362            </summary> 
   4363            <returns></returns> 
   4364        </member> 
   4365        <member name="M:Jypeli.Vector.Min(Jypeli.Vector[])"> 
   4366            <summary> 
   4367            Palauttaa lyhimmÀn vektorin. 
   4368            </summary> 
   4369            <param name="vectors">Vektorit</param> 
   4370            <returns>Lyhin vektori.</returns> 
   4371        </member> 
   4372        <member name="M:Jypeli.Vector.Max(Jypeli.Vector[])"> 
   4373            <summary> 
   4374            Palauttaa pisimmÀn vektorin. 
   4375            </summary> 
   4376            <param name="vectors">Vektorit</param> 
   4377            <returns>Pisin vektori.</returns> 
   4378        </member> 
   4379        <member name="M:Jypeli.Vector.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{Jypeli.Vector})"> 
   4380            <summary> 
   4381            Palauttaa kahden tai useamman vektorin keskiarvon. 
   4382            </summary> 
   4383            <param name="vectors">Vektorit</param> 
   4384            <returns>Keskiarvovektori</returns> 
   4385        </member> 
   4386        <member name="M:Jypeli.Vector.Average(Jypeli.Vector[])"> 
   4387            <summary> 
   4388            Palauttaa kahden tai useamman vektorin keskiarvon. 
   4389            </summary> 
   4390            <param name="vectors">Vektorit</param> 
   4391            <returns>Keskiarvovektori</returns> 
   4392        </member> 
   4393        <member name="M:Jypeli.Vector.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   4394            <summary> 
   4395            Luo uuden vektorin komponenteista. 
   4396            </summary> 
   4397            <param name="X">X-komponentti</param> 
   4398            <param name="Y">Y-komponentti</param> 
   4399        </member> 
   4400        <member name="M:Jypeli.Vector.ToString"> 
   4401            <summary> 
   4402            Vektori merkkijonona muodossa (x,y) 
   4403            </summary> 
   4404            <returns></returns> 
   4405        </member> 
   4406        <member name="P:Jypeli.Vector.LeftNormal"> 
   4407            <summary> 
   4408            Vasen normaali. 
   4409            </summary> 
   4410        </member> 
   4411        <member name="P:Jypeli.Vector.RightNormal"> 
   4412            <summary> 
   4413            Oikea normaali. 
   4414            </summary> 
   4415        </member> 
   4416        <member name="P:Jypeli.Vector.Magnitude"> 
   4417            <summary> 
   4418            Vektorin pituus. 
   4419            </summary> 
   4420        </member> 
   4421        <member name="P:Jypeli.Vector.MagnitudeSquared"> 
   4422            <summary> 
   4423            Vektorin pituuden neliö. 
   4424            </summary> 
   4425        </member> 
   4426        <member name="P:Jypeli.Vector.Angle"> 
   4427            <summary> 
   4428            Kulma radiaaneina. 
   4429            </summary> 
   4430        </member> 
   4431        <member name="T:Physics2DDotNet.Lifespan"> 
   4432            <summary> 
   4433            A object that describes the time a object will remain in the Physics engine. 
   4434            </summary> 
   4435        </member> 
   4436        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor"> 
   4437            <summary> 
   4438            Creates a new Lifespan Instance that is Immortal. 
   4439            </summary> 
   4440        </member> 
   4441        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double)"> 
   4442            <summary> 
   4443            Creates a new Lifespan Instance that is mortal. 
   4444            </summary> 
   4445            <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
   4446        </member> 
   4447        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   4448            <summary> 
   4449            Creates a new Lifespan Instance that is mortal and has already aged. 
   4450            </summary> 
   4451            <param name="age">How old the item is. (in seconds)</param> 
   4452            <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
   4453        </member> 
   4454        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.Update(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
   4455            <summary> 
   4456            Increases the Age of object by a change in time. 
   4457            </summary> 
   4458            <param name="update">the update's number (It wont age more then once on a update)</param> 
   4459            <param name="step">The TimeStep describing the change in time.</param> 
   4460        </member> 
   4461        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsExpired"> 
   4462            <summary> 
   4463            Gets and Sets if it IsExpired and should be removed from the engine. 
   4464            </summary> 
   4465        </member> 
   4466        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsImmortal"> 
   4467            <summary> 
   4468            Gets if the only way for the object to leave the engine is for it to be set to expired. 
   4469            </summary> 
   4470        </member> 
   4471        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsOverAged"> 
   4472            <summary> 
   4473            Gets if it is expired becuase of old age. 
   4474            </summary> 
   4475        </member> 
   4476        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.MaxAge"> 
   4477            <summary> 
   4478            Gets and Sets how long the object will stay in the engine. 
   4479            </summary> 
   4480        </member> 
   4481        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.TimeLeft"> 
   4482            <summary> 
   4483            Gets how much time the object has left. 
   4484            </summary> 
   4485        </member> 
   4486        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.Age"> 
   4487            <summary> 
   4488            Gets and Sets The current age of the object. 
   4489            </summary> 
   4490        </member> 
   4491        <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.AngleJoint"> 
   4492            <summary> 
   4493            A Joint between 2 Bodies that will keep the Angles between the 2 bodies at a certain amount. 
   4494            </summary> 
   4495        </member> 
   4496        <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.Joint"> 
   4497            <summary> 
   4498            Describes a Connection between 2 objects.  
   4499            </summary> 
   4500        </member> 
   4501        <member name="M:Physics2DDotNet.Joints.Joint.BeforeAddCheck(Physics2DDotNet.PhysicsEngine)"> 
   4502            <summary> 
   4503            Before the item is allowed to be added to pending this method is called to  
   4504            throw any exceptions without corrupting the state of the Physics engine. 
   4505            </summary> 
   4506            <param name="engine">The engine the item is about to be added too.</param> 
   4507        </member> 
   4508        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.LifetimeChanged"> 
   4509            <summary> 
   4510            Raised when the Lifetime property has been Changed. 
   4511            </summary> 
   4512        </member> 
   4513        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Added"> 
   4514            <summary> 
   4515            Raised when the object is added to a Physics Engine. 
   4516            </summary> 
   4517        </member> 
   4518        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Pending"> 
   4519            <summary> 
   4520            Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
   4521            </summary> 
   4522        </member> 
   4523        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Removed"> 
   4524            <summary> 
   4525            Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
   4526            </summary> 
   4527        </member> 
   4528        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.IsPending"> 
   4529            <summary> 
   4530            Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
   4531            </summary> 
   4532        </member> 
   4533        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Tag"> 
   4534            <summary> 
   4535            Gets and Sets a User defined object. 
   4536            </summary> 
   4537        </member> 
   4538        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Lifetime"> 
   4539            <summary> 
   4540            Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
   4541            </summary> 
   4542        </member> 
   4543        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Engine"> 
   4544            <summary> 
   4545            Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
   4546            </summary> 
   4547        </member> 
   4548        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.IsAdded"> 
   4549            <summary> 
   4550            Gets if the object has been added to the engine. 
   4551            </summary> 
   4552        </member> 
   4553        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Bodies"> 
   4554            <summary> 
   4555            Gets the bodies the Joint effects. 
   4556            </summary> 
   4557        </member> 
   4558        <member name="T:Physics2DDotNet.TimeStep"> 
   4559            <summary> 
   4560            Class that holds information about a change in time; 
   4561            </summary> 
   4562        </member> 
   4563        <member name="M:Physics2DDotNet.TimeStep.#ctor(System.Double,System.Int32)"> 
   4564            <summary> 
   4565            Creates a new Timestep instance. 
   4566            </summary> 
   4567            <param name="dt">The current change in time. (seconds)</param> 
   4568            <param name="updateCount">The number for the current update.</param> 
   4569        </member> 
   4570        <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.Dt"> 
   4571            <summary> 
   4572            The current change in time. (seconds) 
   4573            </summary> 
   4574        </member> 
   4575        <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.DtInv"> 
   4576            <summary> 
   4577            The inverse of the change in time. (0 if dt is 0) 
   4578            </summary> 
   4579        </member> 
   4580        <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDt"> 
   4581            <summary> 
   4582            The actaul change in time. (seconds) 
   4583            </summary> 
   4584        </member> 
   4585        <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDtInv"> 
   4586            <summary> 
   4587            The inverse of the actaul change in time. (0 if dt is 0) 
   4588            </summary> 
   4589        </member> 
   4590        <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.UpdateCount"> 
   4591            <summary> 
   4592            The number for the current update. 
   4593            </summary> 
   4594        </member> 
   4595        <member name="T:Jypeli.Meter"> 
   4596            <summary> 
   4597            Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
   4598            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   4599            </summary> 
   4600        </member> 
   4601        <member name="M:Jypeli.Meter.OfType``1"> 
   4602            <summary> 
   4603            Palauttaa mittarin sen todellisessa muodossa, jotta sen kaikkiin 
   4604            jÀseniin pÀÀsee kÀsiksi. 
   4605            </summary> 
   4606            <typeparam name="T">Tyyppi, jota mittari mittaa</typeparam> 
   4607            <returns>Mittari, joka mittaa tyyppiÀ T</returns> 
   4608        </member> 
   4609        <member name="P:Jypeli.Meter.RelativeValue"> 
   4610            <summary> 
   4611            Mittarin suhteellinen arvo (minimi 0, maksimi 1) 
   4612            </summary> 
   4613        </member> 
   4614        <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
   4615            <summary> 
   4616            Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
   4617            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   4618            </summary> 
   4619        </member> 
   4620        <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(`0,`0,`0)"> 
   4621            <summary> 
   4622            Luo uuden mittarin. 
   4623            </summary> 
   4624            <param name="defaultVal">Oletusarvo.</param> 
   4625            <param name="minVal">Pienin sallittu arvo.</param> 
   4626            <param name="maxVal">Suurin sallittu arvo.</param> 
   4627        </member> 
   4628        <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(Jypeli.Meter{`0})"> 
   4629            <summary> 
   4630            Luo uuden mittarin kopiona parametrina annetusta. 
   4631            </summary> 
   4632            <param name="src">Kopioitava mittari.</param> 
   4633        </member> 
   4634        <member name="M:Jypeli.Meter`1.Reset"> 
   4635            <summary> 
   4636            Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
   4637            </summary> 
   4638        </member> 
   4639        <member name="M:Jypeli.Meter`1.SetValue(`0)"> 
   4640            <summary> 
   4641            Asettaa mittarille arvon. Sama kuin Value-ominaisuuteen sijoitus, 
   4642            mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
   4643            </summary> 
   4644            <param name="value">Uusi arvo</param> 
   4645        </member> 
   4646        <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
   4647            <summary> 
   4648            Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
   4649            </summary> 
   4650        </member> 
   4651        <member name="P:Jypeli.Meter`1.Value"> 
   4652            <summary> 
   4653            Mittarin arvo. 
   4654            </summary> 
   4655        </member> 
   4656        <member name="P:Jypeli.Meter`1.DefaultValue"> 
   4657            <summary> 
   4658            Mittarin oletusarvo. 
   4659            </summary> 
   4660        </member> 
   4661        <member name="P:Jypeli.Meter`1.MinValue"> 
   4662            <summary> 
   4663            Mittarin pienin sallittu arvo. 
   4664            Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>LowerLimit</c>. 
   4665            </summary> 
   4666        </member> 
   4667        <member name="P:Jypeli.Meter`1.MaxValue"> 
   4668            <summary> 
   4669            Mittarin suurin sallittu arvo. 
   4670            Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>UpperLimit</c>. 
   4671            </summary> 
   4672        </member> 
   4673        <member name="P:Jypeli.Meter`1.UpperAlertValue"> 
   4674            <summary> 
   4675            Mittarin hÀlytysalaraja. 
   4676            Kun raja alittuu, laukeaa tapahtuma <c>LowerAlert</c>. 
   4677            </summary> 
   4678        </member> 
   4679        <member name="P:Jypeli.Meter`1.LowerAlertValue"> 
   4680            <summary> 
   4681            Mittarin hÀlytysalaraja. 
   4682            Kun raja ylittyy, laukeaa tapahtuma <c>UpperAlert</c>. 
   4683            </summary> 
   4684        </member> 
   4685        <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
   4686            <summary> 
   4687            Tapahtuu, kun mittarin arvo muuttuu. 
   4688            </summary> 
   4689        </member> 
   4690        <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerAlert"> 
   4691            <summary> 
   4692            Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysalarajan. 
   4693            </summary> 
   4694        </member> 
   4695        <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperAlert"> 
   4696            <summary> 
   4697            Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysylÀrajan. 
   4698            </summary> 
   4699        </member> 
   4700        <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
   4701            <summary> 
   4702            Tapahtuu, kun arvo saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
   4703            </summary> 
   4704        </member> 
   4705        <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
   4706            <summary> 
   4707            Tapahtuu, kun arvo saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
   4708            </summary> 
   4709        </member> 
   4710        <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnChangeHandler"> 
   4711            <summary> 
   4712            Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
   4713            </summary> 
   4714        </member> 
   4715        <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnAlertHandler"> 
   4716            <summary> 
   4717            Mittarin hÀlytystapahtumankÀsittelijÀ. 
   4718            </summary> 
   4719        </member> 
   4720        <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnLimitHandler"> 
   4721            <summary> 
   4722            Mittarin ÀÀriarvotapahtumankÀsittelijÀ. 
   4723            </summary> 
   4724        </member> 
   4725        <member name="T:Jypeli.IntMeter"> 
   4726            <summary> 
   4727            Mittari, joka mittaa int-tyyppisiÀ arvoja. 
   4728            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   4729            </summary> 
   4730        </member> 
   4731        <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Int32"> 
   4732            <summary> 
   4733            Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
   4734            sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>int</c>- 
   4735            tyyppistÀ kokonaislukua. 
   4736            </summary> 
   4737        </member> 
   4738        <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Double"> 
   4739            <summary> 
   4740            Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
   4741            sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
   4742            tyyppistÀ liukulukua. 
   4743            </summary> 
   4744        </member> 
   4745        <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddValue(System.Int32)"> 
   4746            <summary> 
   4747            LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
   4748            mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
   4749            </summary> 
   4750            <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
   4751        </member> 
   4752        <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Int32)"> 
   4753            <summary> 
   4754            Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
   4755            mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
   4756            </summary> 
   4757            <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
   4758        </member> 
   4759        <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
   4760            <summary> 
   4761            Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
   4762            mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
   4763            </summary> 
   4764            <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
   4765        </member> 
   4766        <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double,System.Action)"> 
   4767            <summary> 
   4768            LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
   4769            </summary> 
   4770            <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
   4771            <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
   4772            <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
   4773            <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
   4774        </member> 
   4775        <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double)"> 
   4776            <summary> 
   4777            LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
   4778            </summary> 
   4779            <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
   4780            <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
   4781            <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
   4782        </member> 
   4783        <member name="M:Jypeli.IntMeter.Stop"> 
   4784            <summary> 
   4785            PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
   4786            </summary> 
   4787        </member> 
   4788        <member name="T:Jypeli.DoubleMeter"> 
   4789            <summary> 
   4790            Mittari, joka mittaa double-tyyppisiÀ arvoja. 
   4791            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   4792            </summary> 
   4793        </member> 
   4794        <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.op_Implicit(Jypeli.DoubleMeter)~System.Double"> 
   4795            <summary> 
   4796            Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
   4797            sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
   4798            tyyppistÀ liukulukua. 
   4799            </summary> 
   4800        </member> 
   4801        <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddValue(System.Double)"> 
   4802            <summary> 
   4803            LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
   4804            mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
   4805            </summary> 
   4806            <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
   4807        </member> 
   4808        <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
   4809            <summary> 
   4810            Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
   4811            mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
   4812            </summary> 
   4813            <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
   4814        </member> 
   4815        <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double,System.Action)"> 
   4816            <summary> 
   4817            LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
   4818            </summary> 
   4819            <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
   4820            <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
   4821            <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
   4822            <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
   4823        </member> 
   4824        <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double)"> 
   4825            <summary> 
   4826            LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
   4827            </summary> 
   4828            <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
   4829            <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
   4830            <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
   4831        </member> 
   4832        <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.Stop"> 
   4833            <summary> 
   4834            PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
   4835            </summary> 
   4836        </member> 
   4837        <member name="T:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain"> 
   4838            <summary> 
   4839            Aivot, jotka seuraavat annettua polkua. 
   4840            </summary> 
   4841        </member> 
   4842        <member name="T:Jypeli.Brain"> 
   4843            <summary> 
   4844            Aivoluokka peliolioille. 
   4845            Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
   4846            peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
   4847            </summary>     
   4848        </member> 
   4849        <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
   4850            <summary> 
   4851            TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
   4852            </summary> 
   4853        </member> 
   4854        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAdd(Jypeli.IGameObject)"> 
   4855            <summary> 
   4856            Kutsutaan, kun aivot lisÀtÀÀn oliolle. 
   4857            </summary> 
   4858            <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisÀttiin.</param> 
   4859        </member> 
   4860        <member name="M:Jypeli.Brain.OnRemove(Jypeli.IGameObject)"> 
   4861            <summary> 
   4862            Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta. 
   4863            </summary> 
   4864            <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param> 
   4865        </member> 
   4866        <member name="M:Jypeli.Brain.OnAddToGame"> 
   4867            <summary> 
   4868            Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisÀtÀÀn peliin tai omistajaksi 
   4869            asetetaan olio, joka on jo lisÀtty peliin. 
   4870            </summary> 
   4871        </member> 
   4872        <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
   4873            <summary> 
   4874            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   4875            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   4876            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   4877            kantaluokan methodia. 
   4878            </summary> 
   4879            <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
   4880        </member> 
   4881        <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
   4882            <summary> 
   4883            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   4884            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   4885            kantaluokan methodia. 
   4886            </summary> 
   4887            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   4888        </member> 
   4889        <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
   4890            <summary> 
   4891            Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
   4892            </summary> 
   4893        </member> 
   4894        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
   4895            <summary> 
   4896            Aivojen haltija. 
   4897            </summary> 
   4898        </member> 
   4899        <member name="P:Jypeli.Assets.AbstractMoverBrain.Speed"> 
   4900            <summary> 
   4901            Nopeus, jolla liikutaan. 
   4902            </summary> 
   4903            <value>Nopeus.</value> 
   4904        </member> 
   4905        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor"> 
   4906            <summary> 
   4907            Luo uudet polunseuraaja-aivot. 
   4908            </summary> 
   4909        </member> 
   4910        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(System.Double)"> 
   4911            <summary> 
   4912            Luo uudet polunseuraaja-aivot ja asettaa niille nopeuden. 
   4913            </summary> 
   4914        </member> 
   4915        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(Jypeli.Vector[])"> 
   4916            <summary> 
   4917            Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
   4918            </summary> 
   4919        </member> 
   4920        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Path"> 
   4921            <summary> 
   4922            Polku, eli lista pisteistÀ joita aivot seuraa. 
   4923            </summary> 
   4924        </member> 
   4925        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Loop"> 
   4926            <summary> 
   4927            Jos true, palataan alkupisteeseen ja kierretÀÀn reittiÀ loputtomiin. 
   4928            </summary> 
   4929        </member> 
   4930        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ReverseReturn"> 
   4931            <summary> 
   4932            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
   4933            </summary> 
   4934        </member> 
   4935        <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtEnd"> 
   4936            <summary> 
   4937            Tapahtuu, kun saavutaan reitin pÀÀhÀn. 
   4938            </summary> 
   4939        </member> 
   4940        <member name="T:Jypeli.Assets.DriverBrain"> 
   4941            <summary> 
   4942            Ajajan aivot. 
   4943            Laskee checkpointteja ja kierroksia automaattisesti. 
   4944            NÀmÀ aivot ovat ihmispelaajalle, kÀytÀ tietokoneautoille <c>ComputerDriverBrain</c>-luokkaa. 
   4945            </summary> 
   4946        </member> 
   4947        <member name="M:Jypeli.Assets.DriverBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.PhysicsObject},System.Int32)"> 
   4948            <summary> 
   4949            Alustaa uudet ajajan aivot. 
   4950            </summary> 
   4951            <param name="checkpoints">Tarkistuspisteet, joiden lÀpi pelaajan on ajettava.</param> 
   4952            <param name="rounds">Kierrosten mÀÀrÀ.</param> 
   4953        </member> 
   4954        <member name="M:Jypeli.Assets.DriverBrain.OnCollision(Jypeli.IGameObject)"> 
   4955            <summary> 
   4956            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   4957            </summary> 
   4958            <param name="target">Toinen törmÀÀjÀ.</param> 
   4959        </member> 
   4960        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.Checkpoints"> 
   4961            <summary> 
   4962            Lista checkpointeista eli tarkistuspisteistÀ radalla. 
   4963            Auton tulee ajaa kaikkien nÀiden pisteiden lÀpi oikeassa jÀrjestyksessÀ, ettÀ kierros 
   4964            lasketaan suoritetuksi. 
   4965            </summary> 
   4966        </member> 
   4967        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.NextCheckpoint"> 
   4968            <summary> 
   4969            Seuraava tarkistuspiste. 
   4970            </summary> 
   4971        </member> 
   4972        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.RoundsDriven"> 
   4973            <summary> 
   4974            Mittari joka mittaa ajettuja kierroksia. 
   4975            </summary> 
   4976        </member> 
   4977        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.CheckpointsPassed"> 
   4978            <summary> 
   4979            Mittari joka mittaa lÀpÀistyjÀ tarkistuspisteitÀ tÀllÀ kierroksella. 
   4980            </summary> 
   4981        </member> 
   4982        <member name="T:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain"> 
   4983            <summary> 
   4984            Tietokoneajajan aivot. 
   4985            Kuten <c>DriverBrain</c>, mutta osaa automaattisesti suunnistaa checkpointilta toiselle 
   4986            vauhtia sÀÀdellen. 
   4987            </summary> 
   4988        </member> 
   4989        <member name="M:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.PhysicsObject},System.Int32)"> 
   4990            <summary> 
   4991            Alustaa uudet tietokoneajajan aivot. 
   4992            </summary> 
   4993            <param name="checkpoints">Tarkistuspisteet, joiden lÀpi pelaajan on ajettava.</param> 
   4994            <param name="rounds">Kierrosten mÀÀrÀ.</param> 
   4995        </member> 
   4996        <member name="M:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
   4997            <summary&g