Ignore:
Timestamp:
2012-06-14 15:00:02 (10 years ago)
Author:
sijoseha
Message:

Talletus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/TatuS/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Stickman Fight.cs

  r3015 r3024  
  1818    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  1919    Image kuva = LoadImage("pelaaja1"); 
   20    Image Maalinkuva = LoadImage("Goal"); 
  2021    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2122 
  2223    PlatformCharacter pelaaja2; 
  2324    Image pojankuva = LoadImage("poika"); 
  24     List<Label> valikonKohdat; 
  25  
  26     int kenttanro = 1; 
   25 
   26    int kenttaNro = 1; 
   27   DoubleMeter voimaMittari; 
   28 
   29 
  2730    public override void Begin() 
  2831    { 
  29         seuraavaKentta(kenttanro); 
  30         Valikko(); 
  31  
  32  
  33         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  34  
   32         
  3533        luoKentta(); 
  3634        lisaaNappaimet(); 
  37  
  38  
   35        valikko(); 
   36         
   37 
   38        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  3939        Camera.Follow(pelaaja1); 
  4040        Camera.ZoomFactor = 2; 
   
  4242        Camera.StayInLevel = true; 
  4343 
  44  
  45  
  46     } 
  47     void seuraavaKentta() 
   44        lisaaMittari(); 
   45 
   46 
   47 
   48    }  
   49     
   50    void valikko() 
   51    { 
   52        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin", 
   53            "Aloita peli","Huipputulokset" , "Lopeta"); 
   54        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   55        Level.BackgroundColor = Color.Blue; 
   56        Add(valikko); 
   57    } 
   58 
   59     
   60 
   61 
   62 
   63    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   64    { 
   65        Level.BackgroundColor = Color.Brown; 
   66        switch (valinta) 
   67       { 
   68         case 0: 
   69 
   70             break; 
   71 
   72         case 1: 
   73         
   74             break; 
   75        
   76         case 2: 
   77             Exit(); 
   78             break; 
   79     
   80 
   81       } 
   82    } 
   83 
   84 
   85    void SeuraavaKentta(int kentanNro) 
  4886    { 
  4987        ClearAll(); 
  50         vasenreuna = Level.CreateLeftBorder(); 
  51         Level.CreateRightBorder(); 
  52         alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
  53         Level.CreateTopBorder(); 
  54  
  55         maali = new PhysicsObject(40, 20); 
  56         maali.Shape = Shape.Rectangle; 
  57         maali.mass(10.0); 
  58         AddCollisionHandler(maali, maaliTormasi); 
  59         Add(maali); 
  60  
  61         if (kentanNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
  62         else if (kentanNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  63         else if (kentanNro > 2) Exit(); 
  64  
  65  
  66     } 
  67  
  68     void Valikko() 
  69     { 
  70         ClearAll(); 
  71  
  72         Level.BackgroundColor = Color.Blue; 
  73  
  74         valikonKohdat = new List<Label>(); 
  75  
  76         Label kohta1 = new Label("Aloita Uusi Peli"); 
  77         kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
  78         valikonKohdat.Add(kohta1); 
  79  
  80         Label kohta2 = new Label("Lopeta Peli"); 
  81         kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
  82         valikonKohdat.Add(kohta2); 
  83  
  84         foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
  85         { 
  86             Add(valikonKohta); 
  87         } 
  88  
  89         Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
  90         Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
  91  
  92         Mouse.IsCursorVisible = true; 
  93         Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
  94         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, ""); 
  95  
  96  
  97     } 
  98  
  99     void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
  100     { 
  101         foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
  102         { 
  103             if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
  104             { 
  105                 kohta.TextColor = Color.Red; 
  106             } 
  107             else 
  108             { 
  109                 kohta.TextColor = Color.Black; 
  110             } 
  111  
  112         } 
  113     } 
  114  
  115     void AloitaPeli() 
  116     { 
  117         ClearAll(); 
  118         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa Valikkoon"); 
  119     } 
  120  
  121  
  122  
  123  
  124  
  125  
  126  
  127  
   88        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   89        if (kentanNro == 1) luoKentta(); 
   90        else if (kentanNro == 2) LuoKentta2(); 
   91        else if (kentanNro == 3) LuoKentta3(); 
   92    } 
   93 
   94    
   95     
   96 
   97    void LuoKentta2() 
   98    { 
   99        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta2"); 
   100        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
   101        kentta.SetTileMethod('*', lisaaMaali); 
   102        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja); 
   103        kentta.SetTileMethod('P', lisaapelaaja2); 
   104        Level.CreateBorders(); 
   105        Level.BackgroundColor = Color.Brown; 
   106    } 
   107 
   108    void LuoKentta3() 
   109    { 
   110        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta3"); 
   111        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
   112        kentta.SetTileMethod('*', lisaaMaali); 
   113        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja); 
   114        kentta.SetTileMethod('P', lisaapelaaja2); 
   115        Level.CreateBorders(); 
   116        Level.BackgroundColor = Color.Brown; 
   117    } 
   118 
   119 
   120 
   121   
   122    
   123     
  128124    void luoKentta() 
  129125    { 
  130126        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  131127        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
  132         kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti); 
   128        kentta.SetTileMethod('*', lisaaMaali); 
  133129        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja); 
  134130        kentta.SetTileMethod('P', lisaapelaaja2); 
   
  136132        Level.CreateBorders(); 
  137133        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  138         TileMap ruudut = TileMap.FromFile(kentta2); 
  139     } 
  140  
  141  
   134         
   135    } 
   136 
   137    
   138        
  142139 
  143140    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  145142        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  146143        taso.Position = paikka; 
  147         taso.Color = Color.Green; 
   144        taso.Color = Color.DarkCyan; 
  148145        Add(taso); 
  149146    } 
  150147 
  151     void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   148    void lisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  152149    { 
  153150        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   
  155152        tahti.Position = paikka; 
  156153        tahti.Image = tahtiKuva; 
  157         tahti.Tag = "tahti"; 
   154        tahti.Tag = "tähti"; 
  158155        Add(tahti); 
  159156    } 
   
  192189    } 
  193190 
  194     void AmmusOsui(PhysicsObject Ammus, PhysicsObject Kohde) 
   191    void AmmusOsui(PhysicsObject Ammus, PhysicsObject pelaaja2) 
  195192    { 
  196193 
   
  203200    { 
  204201        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2); 
  205         Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   202        Camera.ZoomFactor = 1.0; 
  206203        Camera.StayInLevel = true; 
  207204    } 
   
  210207    void AmmuAseella() 
  211208    { 
  212         PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot(); 
  213         if (ammus != null) 
  214         { 
  215             ammus.Size *= 0.5; 
  216         } 
   209        PhysicsObject Ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot(); 
   210        if (Ammus != null) 
   211        { 
   212            Ammus.Size *= 0.5; 
   213            Ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.1); 
   214            AddCollisionHandler(Ammus, "pelaaja2", CollisionHandler.DestroyBoth); 
   215 
   216        } 
   217        
   218 
  217219    } 
  218220    void TahtaaYlos() 
   
  241243 
  242244 
  243     void KasitteleVihollinenKuoli(PhysicsObject Ammus, PhysicsObject kohde) 
  244     { 
  245         if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja2") 
  246         { 
   245    void KasitteleVihollinenKuoli(PhysicsObject kohde, PhysicsObject Ammus) 
   246    { 
   247        if (Ammus.Tag.ToString() == "pelaaja2") 
   248        { 
   249            Ammus.Destroy(); 
  247250            kohde.Destroy(); 
  248251        } 
   
  250253    } 
  251254 
  252     void JokuTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
  253     { 
  254     } 
   255    PhysicsObject lisaaMaali() 
   256    { 
   257        PhysicsObject Maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   258        Maali.Image = Maalinkuva; 
   259        AddCollisionHandler(Maali, KasitteleMaaliinTulo); 
   260        return Maali; 
   261    } 
   262 
   263    void KasitteleMaaliinTulo(PhysicsObject Maali, PhysicsObject kohde) 
   264    { 
   265        if (kohde == pelaaja1) 
   266        { 
   267            kenttaNro++; 
   268            SeuraavaKentta(kenttaNro); 
   269        } 
   270    } 
   271 
   272    IntMeter pisteLaskuri; 
   273 
   274    void LuoLaskuri() 
   275    { 
   276        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   277 
   278        Label pisteNaytto = new Label(); 
   279        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   280        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   281        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   282        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   283 
   284        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   285        Add(pisteNaytto); 
   286         
   287        Label pisteTeksti = new Label("Pisteitä: "); 
   288        pisteTeksti.X = Screen.Left + 50; 
   289        pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100; 
   290        pisteTeksti.TextColor = Color.Black; 
   291        pisteTeksti.Color = Color.White; 
   292        Add(pisteTeksti); 
   293        pisteLaskuri.Value++; 
   294        pisteLaskuri.Value += 1; 
   295        pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1; 
   296 
   297 
   298 
   299    } 
   300 
   301 
   302    
   303 
  255304 
  256305 
   
  262311        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  263312        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   313        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  264314 
  265315        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  277327 
  278328 
  279         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   329        
  280330    } 
  281331 
   
  300350    } 
  301351 
  302  
   352        void lisaaMittari() 
   353    { 
   354        voimaMittari = new DoubleMeter(10); 
   355        voimaMittari.MaxValue = 10; 
   356        ProgressBar voimaPalkki = new ProgressBar(150, 10); 
   357        voimaPalkki.BindTo(voimaMittari); 
   358        Add(voimaPalkki); 
   359 
   360        voimaPalkki.X = Screen.Right - 150; 
   361        voimaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   362        voimaPalkki.Angle = Angle.RightAngle; 
   363        voimaPalkki.BarColor = Color.Green; 
   364        voimaPalkki.BorderColor = Color.White; 
   365        voimaPalkki.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   366 
   367        // Kun voima loppuu, kutsutaan VoimaLoppui-aliohjelmaa 
   368        voimaMittari.LowerLimit += VoimaLoppui; 
   369 
   370        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, 
   371   VahennaVoimia, "Vähennä pelaajan voimia"); 
   372    } 
   373        void VahennaVoimia() 
   374    { 
   375        voimaMittari.Value--; 
   376    } 
   377 
   378    void VoimaLoppui(double mittarinArvo) 
   379    { 
   380        MessageDisplay.Add("Voimat loppuivat, voi voi."); 
   381    } 
   382 
   383 
   384     
   385 
   386 
   387 
   388    
   389     
  303390 
  304391} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.