Changeset 3021


Ignore:
Timestamp:
2012-06-14 14:54:57 (11 years ago)
Author:
vievkang
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/VilmaK
Files:
17 added
19 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs

  r2991 r3021  
  1515    int ruudunKoko = 40; 
  1616    int kaikkiTimantit = 0; 
   17    int kenttanro = 1; 
   18 
   19    int viimeinenKentta = 8; 
  1720 
  1821    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  2528    IntMeter timanttiLaskuri;  
  2629 
   30     
   31 
   32 
  2733    public override void Begin() 
  2834    { 
  29  
  3035        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  3136 
  32         luoKentta(); 
   37        AlkuValikko(); 
   38 
   39         
   40 
   41         
   42    } 
   43 
   44    void AlkuValikko() 
   45    { 
   46        Level.Width = Screen.Width; 
   47        Level.Height = Screen.Height; 
   48        Level.Background.Image = LoadImage("Saaripeli"); 
   49        Level.Background.FitToLevel(); 
   50        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin", 
   51        "Aloita peli", "Ohjeet", "Lopeta"); 
   52        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   53        Add(valikko); 
   54    } 
   55 
   56 
   57 
   58    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   59    { 
   60        switch (valinta) 
   61        { 
   62            case 0: 
   63                Aloita(); 
   64                break; 
   65            case 1: 
   66                Ohjeet(); 
   67                break; 
   68            case 2: 
   69                Poistu(); 
   70                break; 
   71        }  
   72    } 
   73        void Aloita() 
   74        { 
   75            ClearAll(); 
   76            Gravity = new Vector(0, -1000); 
   77            luoKentta(kenttanro); 
  3378        lisaaNappaimet(); 
  34         Image taustaKuva = LoadImage("rantatausta"); 
  35         Level.Background.Image = taustaKuva; 
   79        //Image taustaKuva = LoadImage("rantatausta"); 
   80        //Level.Background.Image = taustaKuva; 
  3681        Level.Background.FitToLevel(); 
  3782        Camera.ZoomToLevel(); 
   83        //AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays); 
  3884        // Camera.ZoomToAllObjects(); 
  3985        //Camera.StayInLevel = true; 
  4086        //Camera.Follow(pelaaja1); 
  41     } 
  42  
  43     void luoKentta() 
  44     { 
  45         timanttiLaskuri = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue); 
  46         timanttiLaskuri.LowerLimit += delegate { MessageDisplay.Add("Kaikki timantit kerätty"); }; 
  47         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  48         kentta.SetTileMethod('b', lisaaTaso); 
  49         kentta.SetTileMethod('*', lisaaTimantti); 
  50         kentta.SetTileMethod('P', lisaaPelaaja); 
  51         kentta.SetTileMethod('m', lisaaHiekka); 
  52         kentta.SetTileMethod('g', lisaaMaa); 
  53         kentta.SetTileMethod('l', lisaaLiaani); 
  54         kentta.SetTileMethod('t', lisaaLaava); 
  55         kentta.SetTileMethod('v', lisaaVesi); 
  56         //kentta.SetTileMethod('j', lisaaJaa); 
  57        // kentta.SetTileMethod('J', lisaaJaaPuikko); 
  58  
  59         ruudunLeveys = Screen.Width / kentta.GetLength(1); 
  60         ruudunKorkeus = Screen.Height / kentta.GetLength(0); 
  61         kentta.Execute(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
  62         timanttiLaskuri.Value = kaikkiTimantit; 
   87        } 
   88 
   89        void Ohjeet() 
   90        { 
   91            Label tekstikentta = new Label("Tavoitteena on kerätä kaikki timantit.\n Laavaan kentässä 3 ei saa osua eikä veteen kentissä 4 ja 5."); 
   92            Add(tekstikentta); 
   93            AlkuValikko(); 
   94            //MessageDisplay.Add ("Tavoitteena on kerätä kaikki timantit. Laavaan kentässä 4 ei saa osua eikä veteen kentissä 3 ja 5."); 
   95            tekstikentta.X = Screen.Left + 600; 
   96            tekstikentta.Y = Screen.Bottom + 200; 
   97 
   98        } 
   99 
   100        void Poistu() 
   101        { 
   102            Exit(); 
   103        } 
   104 
   105    void seuraavaKentta() 
   106    { 
   107        kenttanro++; 
   108        ClearAll(); 
   109        luoKentta(kenttanro); 
   110        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   111        lisaaNappaimet(); 
   112 
   113         
   114    } 
   115 
   116    void aloitaKenttaAlusta() 
   117    { 
   118        ClearAll(); 
   119        luoKentta(kenttanro); 
   120        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   121        lisaaNappaimet(); 
   122    } 
   123 
   124    void luoKentta(int nro) 
   125    { 
   126        if (nro < viimeinenKentta) 
   127        { 
   128 
   129            timanttiLaskuri = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue); 
   130            timanttiLaskuri.LowerLimit += delegate 
   131            { 
   132                seuraavaKentta(); 
   133            }; 
   134            TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + nro); 
   135            kentta.SetTileMethod('b', lisaaTaso); 
   136            kentta.SetTileMethod('*', lisaaTimantti); 
   137            kentta.SetTileMethod('P', lisaaPelaaja); 
   138            kentta.SetTileMethod('m', lisaaHiekka); 
   139            kentta.SetTileMethod('g', lisaaMaa); 
   140            kentta.SetTileMethod('l', lisaaLiaani); 
   141            kentta.SetTileMethod('t', lisaaLaava); 
   142            kentta.SetTileMethod('v', lisaaVesi); 
   143            kentta.SetTileMethod('k', lisaaKarkki); 
   144            //kentta.SetTileMethod('j', lisaaJaa); 
   145            // kentta.SetTileMethod('J', lisaaJaaPuikko); 
   146            ruudunLeveys = Screen.Width / kentta.GetLength(1); 
   147            ruudunKorkeus = Screen.Height / kentta.GetLength(0); 
   148            kentta.Execute(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   149        } 
   150 
   151        Image taustaKuva = null; 
   152 
   153        if (kenttanro == 0) 
   154        { 
   155            taustaKuva = LoadImage("Saaripeli"); 
   156        } 
   157 
   158 
   159        if (kenttanro == 1) 
   160        { 
   161            taustaKuva = LoadImage("rantatausta"); 
   162        } 
   163 
   164        if (kenttanro == 2) 
   165        { 
   166            taustaKuva = LoadImage("viidakkotausta"); 
   167        } 
   168 
   169        if (kenttanro == 3) 
   170        { 
   171            taustaKuva = LoadImage("tulivuori"); 
   172        } 
   173 
   174        if (kenttanro == 4) 
   175        { 
   176            taustaKuva = LoadImage("jaatikko"); 
   177        } 
   178        if (kenttanro == 5) 
   179        { 
   180            taustaKuva = LoadImage("myrsky"); 
   181 
   182        } 
   183 
   184        if (kenttanro == 6) 
   185        { 
   186            taustaKuva = LoadImage("kuu"); 
   187            //ruudunLeveys = Screen.Width / kentta.GetLength(1); 
   188            //ruudunKorkeus = Screen.Height / kentta.GetLength(0); 
   189            //kentta.Execute(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   190        } 
   191        if (kenttanro == 7) 
   192        { 
   193            taustaKuva = LoadImage("karkkilandia"); 
   194        } 
   195 
   196        if (kenttanro == viimeinenKentta) 
   197        { 
   198            taustaKuva = LoadImage("Saaripeli2"); 
   199        } 
   200 
   201 
   202        //kaikkiTimantit = 0; 
   203         
   204        //timanttiLaskuri.Value = kaikkiTimantit; 
   205        if (kenttanro == 4) 
   206        { 
   207            LuoEpatasainenMaasto(); 
   208        } 
  63209        Level.CreateBorders(); 
   210        Level.Background.Image = taustaKuva; 
   211        Level.Background.FitToLevel(); 
  64212        // Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  65         Level.BackgroundColor = Color.Yellow; 
  66  
  67         LuoEpatasainenMaasto(); 
   213        //Level.BackgroundColor = Color.Yellow; 
  68214    } 
  69215 
   
  113259    //} 
  114260 
   261    void lisaaKarkki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   262    { 
   263        PhysicsObject karkki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   264        karkki.Position = paikka; 
   265        karkki.Image = LoadImage("karkki2"); 
   266         
   267        Add(karkki); 
   268    } 
   269 
  115270    void lisaaVesi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  116271    { 
   
  118273        vesi.Position = paikka; 
  119274        vesi.Image = LoadImage("vesi"); 
   275        vesi.Tag = "v"; 
  120276        Add(vesi); 
  121277    } 
   
  126282        laava.Position = paikka; 
  127283        laava.Image = LoadImage("laava"); 
   284        laava.Tag = "t"; 
  128285        Add(laava); 
  129286    } 
   
  191348    { 
  192349        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  193         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  194350        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  195351 
   
  222378        { 
  223379            //maaliAani.Play(); 
  224  
  225             //MessageDisplay.Add("Keräsit timantin!"); 
  226380            timanttiLaskuri.AddValue(-1); 
   381            MessageDisplay.Add(timanttiLaskuri.Value.ToString()); 
  227382            kohde.Destroy(); 
  228         } 
  229     } 
  230     void LuoPingviini() 
  231     { 
  232         PhysicsObject pingviini = new PhysicsObject(100, 100); 
  233         pingviini.Shape = Shape.Circle; 
  234         pingviini.Color = Color.Transparent; 
  235         Image hahmo = LoadImage("Pingviini"); 
  236         pingviini.X = 100; 
  237         pingviini.Y = 200; 
  238         Add(pingviini); 
  239  
  240         //GameObject timantti = new GameObject(10, 10); 
  241         // timantti.Shape = Shape.Diamond; 
  242         // timantti.Color = Color.Turquoise; 
  243         // Add(timantti); 
  244  
  245     } 
   383             
   384        } 
   385        if (kohde.Tag.ToString() == "t") 
   386        { 
   387            hahmo.Destroy(); 
   388            aloitaKenttaAlusta(); 
   389        } 
   390 
   391        if (kohde.Tag.ToString() == "v") 
   392        { 
   393            aloitaKenttaAlusta(); 
   394            hahmo.Destroy(); 
   395        } 
   396 
   397    } 
   398 
  246399    //void LuoTausta() 
  247400    //{ 
   
  254407    //   Add(tausta); 
  255408 
  256     void LuoRantatausta() 
  257     { 
  258         // rantatausta.Image 
  259     } 
  260  
   409     
  261410} 
  262  
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.csproj.Debug.cachefile

  r2991 r3021  
  1717Content\tulivuori.xnb 
  1818Content\viidakkotausta.xnb 
   19Content\myrsky.xnb 
   20Content\Saaripeli2.xnb 
   21Content\kentta6.xnb 
   22Content\kuu.xnb 
   23Content\karkki.xnb 
   24Content\karkkilandia.xnb 
   25Content\kentta7.xnb 
   26Content\karkki2.xnb 
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r2991 r3021  
  3737C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\tulivuori.xnb 
  3838C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\viidakkotausta.xnb 
   39C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\myrsky.xnb 
   40C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Saaripeli2.xnb 
   41C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta6.xnb 
   42C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kuu.xnb 
   43C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\karkki.xnb 
   44C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\karkkilandia.xnb 
   45C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta7.xnb 
   46C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\karkki2.xnb 
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/obj/x86/Debug/cachefile-{3D11F9FF-84D7-4FD4-9CD5-2D7DDC927B82}-targetpath.txt

  r2991 r3021  
  1717Content\tulivuori.xnb 
  1818Content\viidakkotausta.xnb 
   19Content\myrsky.xnb 
   20Content\Saaripeli2.xnb 
   21Content\kentta6.xnb 
   22Content\kuu.xnb 
   23Content\karkki.xnb 
   24Content\karkkilandia.xnb 
   25Content\kentta7.xnb 
   26Content\karkki2.xnb 
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/Tasohyppelypeli1Content.contentproj

  r2991 r3021  
  170170    </Compile> 
  171171  </ItemGroup> 
   172  <ItemGroup> 
   173    <Compile Include="myrsky.png"> 
   174      <Name>myrsky</Name> 
   175      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   176      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   177    </Compile> 
   178  </ItemGroup> 
   179  <ItemGroup> 
   180    <Compile Include="Saaripeli2.png"> 
   181      <Name>Saaripeli2</Name> 
   182      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   183      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   184    </Compile> 
   185  </ItemGroup> 
   186  <ItemGroup> 
   187    <Compile Include="kentta6.txt"> 
   188      <Name>kentta6</Name> 
   189      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   190      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   191    </Compile> 
   192  </ItemGroup> 
   193  <ItemGroup> 
   194    <Compile Include="kuu.png"> 
   195      <Name>kuu</Name> 
   196      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   197      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   198    </Compile> 
   199  </ItemGroup> 
   200  <ItemGroup> 
   201    <Compile Include="karkki.png"> 
   202      <Name>karkki</Name> 
   203      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   204      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   205    </Compile> 
   206  </ItemGroup> 
   207  <ItemGroup> 
   208    <Compile Include="kentta7.txt"> 
   209      <Name>kentta7</Name> 
   210      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   211      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   212    </Compile> 
   213  </ItemGroup> 
   214  <ItemGroup> 
   215    <Compile Include="karkkilandia.png"> 
   216      <Name>karkkilandia</Name> 
   217      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   218      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   219    </Compile> 
   220  </ItemGroup> 
   221  <ItemGroup> 
   222    <Compile Include="karkki2.png"> 
   223      <Name>karkki2</Name> 
   224      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   225      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   226    </Compile> 
   227  </ItemGroup> 
  172228  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  173229  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/kentta2.txt

  r2973 r3021  
  1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  2          l                   l                       l           x 
  3 xbbbb       l   bb      bb      l                bbb    lbb         x 
  4 x           l       bbb         l          bb           l      bbb  x 
  5 x   bbb     l   bb              l                       l           x 
  6 x           l        bbb        l                       l bbb       x 
   1xxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxx 
   2*        l   *       *       l                 *     l *         x 
   3xbbbb       l   bb      bb      l                bbb    lbb     *   x 
   4x           l                   l          bb           l        bbbx 
   5x       bbb l         *         l                       l  *        x 
   6x           l        bbb        l      *                lbbb        x 
  77x bbb       l                   l     bbb               l           x 
  8 x           l                   l                       l    bbb    x 
  9 x           l    bbb            l                       l           x 
  10 x      bbb  l                   l            bbbbbb     lbbbb       x 
   8x          *l                   l                       l       bbb x 
   9x        bbbl  bbb              l               *       l           x 
   10x *         l           *       l            bbbbbb     lbbbb       x 
  1111xbbb        l          bbb      l   bbb                 l           x 
  12 x           l                                           l      bbb  x 
  13 x      bbb  l      bbb                                  l           x 
   12x           l      *                                    l        bbbx 
   13x        bbbl      bbb            *                     l   *       x 
  1414x           l                  bbbbb     bbbb           l bbb       x 
  15 bb       l                                                       x 
  16 x                                            bbb                    x 
  17 x     bbbb      bbbbb     bbbb                                   bbbx 
  18 x                                  bbb                bbbbb         x 
   15  *      l                                  *                    x 
   16x   bbb                     *                bbb                    x 
   17x               bbbbb     bbbb                            *      bbbx 
   18x                       P           bbb                bbbbb        x 
  1919ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
  2020ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/kentta3.txt

  r2991 r3021  
  1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  2 xt                                                                 tx 
  3 xt                                                                 tx 
  4 xt       bbb       bbb                    tttt                     tx 
  5 xt                         bbb            tttt          bbb        tx 
  6 xt                                                                 tx 
  7 xt         tttt                  bbb               bbb             tx 
  8 xtbbb      tttt         bbb                                        tx 
  9 xt                                                                 tx 
  10 xt          bbb                           bbb                      tx 
  11 xt                                bbb                              tx 
  12 xt                 bbb                                             tx 
  13 xtbbb       bbbb           tttt                                    tx 
  14 xt                         tttt                                    tx 
  15 xt                   bbbb                                          tx 
  16 xt            bbbb            bbbb                                 tx 
  17 xt                                                                 tx 
   1ttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtt 
   2tt                                                                 tt 
   3tt        *                bbb                                     tt 
   4tt     bbb                                tttt            *        tt 
   5tt              bbb                       tttt            bbb      tt 
   6tt                                                  *              tt 
   7tt  *      tttt           *      bbb               bbb             tt 
   8ttbbb      tttt         bbb                                        tt 
   9tt                                     *********                   tt 
   10tt                                     bbbbbbbbb                   tt 
   11tt     bbb                  bbb                   bb        bbbb   tt 
   12tt *               *                                               tt 
   13ttbbb             bbb      tttt             *                      tt 
   14tt                         tttt           bbbb            P        tt 
   15tt          *                    *                      bbb        tt 
   16tt        bbbb                   bbbb                              tt 
   17tt                                                                 tt 
  1818ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/kentta4.txt

  r2991 r3021  
  1 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
  2 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
  3 jj    jj    j    jj    jj    jj    jjj    jjjjj    jj    jjjjj    jjj 
  4   jj    J    j      jj          jjj        j        j j      j   x 
  5 x    J        J                  j           jj                j    x 
  6 x                                        j                          x 
  7 x                    bbb                                       bbbb x 
   1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   2x                                                                   x 
   3x                                                                   x 
   4*                                      *              *          x 
   5x bbb                                  * bbbb           bb          x 
   6x            bbb      *              *                           *  x 
   7x                    bbb          *                            bbbb x 
  88x    bbbb                        bbbb            bbb                x 
  9 x                                                                   x 
  10 x                bbbb                                               x 
  11 x                                        bbbb            bbbb       x 
  12 x                                                                   x 
  13 x    bbbb                                                           x 
  14 x                    bbbb       bbbb               bbbb             x 
  15 x                                                                   x 
  16 x   bbbbb       bbbbb                    bbbb                       x 
   9x                                                           bbb     x 
   10x                bbbb                      *         *              x 
   11x                            bbb         bbbb      bbbb             x 
   12x       *                                                           x 
   13x    bbbb     bbb           *                              *        x 
   14x                         bbbb       bbbb               bbbb        x 
   15x         *          P                         *                    x 
   16x      bbbbb       bbbbb                    bbbb                    x 
  1717x                                                                   x 
  1818vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/kentta5.txt

  r2947 r3021  
  11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  22x                                                                   x 
   3x                          * P                                      x 
   4x                         bbbbb                                  *  x 
   5x                *                       *                     bbbbbx 
   6x              bbbbb                  bbbbb                         x 
   7x                          *                             *          x 
   8x                                                       bbbbb       x 
   9x        *                               *        *                 x 
   10x      bbbbb      *      *     *               bbbbb                x 
  311x                                                                   x 
   12x                *                      *                           x 
   13x             bbbbb                    bbbbb                        x 
   14x                           *                    *                  x 
   15x                           *                  bbbbb                x 
   16x                        bbbbb                           *          x 
   17x                                                     bbbbb         x 
  418x                                                                   x 
  5 x                                                                   x 
  6 x            n                                                      x 
  7 x                                                                   x 
  8 x                                    n                              x 
  9 x                                                                   x 
  10 x                                                                   x 
  11 x                                                                   x 
  12 x                                                                   x 
  13 x                                                                   x 
  14 x                                                                   x 
  15 x                n                                    n             x 
  16 x                                                                   x 
  17 x                                                                   x 
  18 x                                    n                              x 
  19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   19vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 • 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1Content/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r2991 r3021  
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  47       <Time>2012-06-13T10:38:37.0880101+03:00</Time> 
   47      <Time>2012-06-14T10:18:29.7867775+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5454      <Options>None</Options> 
  5555      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
  56       <Time>2012-06-13T11:57:44.6272101+03:00</Time> 
   56      <Time>2012-06-14T13:39:08.1183519+03:00</Time> 
  5757    </Item> 
  5858    <Item> 
   
  6363      <Options>None</Options> 
  6464      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb</Output> 
  65       <Time>2012-06-13T12:14:14.4592581+03:00</Time> 
   65      <Time>2012-06-14T10:14:59.1091775+03:00</Time> 
  6666    </Item> 
  6767    <Item> 
   
  7272      <Options>None</Options> 
  7373      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta5.xnb</Output> 
  74       <Time>2012-06-13T09:38:06.8975471+03:00</Time> 
   74      <Time>2012-06-14T12:53:33.3641879+03:00</Time> 
  7575    </Item> 
  7676    <Item> 
   
  163163      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\viidakkotausta.xnb</Output> 
  164164      <Time>2012-06-13T14:15:18.910865+03:00</Time> 
   165    </Item> 
   166    <Item> 
   167      <Source>myrsky.png</Source> 
   168      <Name>myrsky</Name> 
   169      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   170      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   171      <Options>None</Options> 
   172      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\myrsky.xnb</Output> 
   173      <Time>2012-06-14T12:02:43.982224+03:00</Time> 
   174    </Item> 
   175    <Item> 
   176      <Source>Saaripeli2.png</Source> 
   177      <Name>Saaripeli2</Name> 
   178      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   179      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   180      <Options>None</Options> 
   181      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\Saaripeli2.xnb</Output> 
   182      <Time>2012-06-14T12:16:37.9481879+03:00</Time> 
   183    </Item> 
   184    <Item> 
   185      <Source>kentta6.txt</Source> 
   186      <Name>kentta6</Name> 
   187      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   188      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   189      <Options>None</Options> 
   190      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta6.xnb</Output> 
   191      <Time>2012-06-14T14:50:11.6545519+03:00</Time> 
   192    </Item> 
   193    <Item> 
   194      <Source>kuu.png</Source> 
   195      <Name>kuu</Name> 
   196      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   197      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   198      <Options>None</Options> 
   199      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kuu.xnb</Output> 
   200      <Time>2012-06-14T14:00:05.9199519+03:00</Time> 
   201    </Item> 
   202    <Item> 
   203      <Source>karkki.png</Source> 
   204      <Name>karkki</Name> 
   205      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   206      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   207      <Options>None</Options> 
   208      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\karkki.xnb</Output> 
   209      <Time>2012-06-14T14:35:56.8747519+03:00</Time> 
   210    </Item> 
   211    <Item> 
   212      <Source>karkkilandia.png</Source> 
   213      <Name>karkkilandia</Name> 
   214      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   215      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   216      <Options>None</Options> 
   217      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\karkkilandia.xnb</Output> 
   218      <Time>2012-06-14T14:29:47.8281519+03:00</Time> 
   219    </Item> 
   220    <Item> 
   221      <Source>kentta7.txt</Source> 
   222      <Name>kentta7</Name> 
   223      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   224      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   225      <Options>None</Options> 
   226      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\kentta7.xnb</Output> 
   227      <Time>2012-06-14T14:32:36.8641519+03:00</Time> 
   228    </Item> 
   229    <Item> 
   230      <Source>karkki2.png</Source> 
   231      <Name>karkki2</Name> 
   232      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   233      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   234      <Options>None</Options> 
   235      <Output>C:\MyTemp\VilmaK\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\Tasohyppelypeli1\bin\x86\Debug\Content\karkki2.xnb</Output> 
   236      <Time>2012-06-14T14:37:38.5631519+03:00</Time> 
  165237    </Item> 
  166238    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.