Changeset 3020


Ignore:
Timestamp:
2012-06-14 14:46:02 (10 years ago)
Author:
erjulule
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/ErikL
Files:
31 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.cs

  r2988 r3020  
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1616 
  17     Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  18     Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   17    Image es = LoadImage("esso"); 
   18    Image jonne = LoadImage("jonnela"); 
   19 
   20    PhysicsObject vasenReuna; 
   21    PhysicsObject alaReuna; 
   22    int kenttaNro =1; 
  1923 
  2024    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  2226    public override void Begin() 
  2327    { 
   28         
  2429        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   30         
   31         
   32       // SeuraavaKentta(kenttaNro); 
   33        luoKentta("kentta1.txt"); 
  2534 
  26         luoKentta(); 
  27         lisaaNappaimet(); 
  2835 
  2936        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  3239    } 
  3340 
  34     void luoKentta() 
   41    void luoKentta(string kenttaTiedostonNimi) 
  3542    { 
  36         TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt"); 
   43         
   44        TileMap kentta = TileMap.FromFile(kenttaTiedostonNimi); 
   45        
  3746        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
  3847        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti); 
   
  4150        Level.CreateBorders(); 
  4251        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   52        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   53        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   54        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   55        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   56        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
   57        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   58        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   59        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   60        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
   61        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   62 
   63        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   64         
  4365    } 
  4466 
   
  5678        tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  5779        tahti.Position = paikka; 
  58         tahti.Image = tahtiKuva; 
   80        tahti.Image = es; 
  5981        tahti.Tag = "tahti"; 
  6082        Add(tahti); 
   
  6688        pelaaja1.Position = paikka; 
  6789        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  68         pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   90        pelaaja1.Image = jonne; 
  6991        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays); 
  7092        Add(pelaaja1); 
  7193    } 
  7294 
  73     void lisaaNappaimet() 
   95    void AsetaOhjaimet() 
  7496    { 
  7597        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  7698        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  7799        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  78  
  79100        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  80101        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  81102        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  82  
  83103        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  84  
  85104        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  86105        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
   
  105124        { 
  106125            maaliAani.Play(); 
  107             MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   126            MessageDisplay.Add("Keräsit es!"); 
  108127            kohde.Destroy(); 
  109128        } 
  110129    } 
   130 
   131  
   132 
   133    void SeuraavaKentta(int kentanNro) 
   134    { 
   135       
   136             
   137       vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   138       Level.CreateRightBorder(); 
   139       alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   140       Level.CreateTopBorder(); 
   141 
   142   
   143    if(kentanNro == 1) luoKentta("kentta1"); 
   144    else if(kentanNro == 2) luoKentta("kentta2"); 
   145    else if(kentanNro == 3) luoKentta("kentta3"); 
   146    else if(kentanNro > 3) Exit (); 
   147 
   148     
   149     
   150    } 
   151 
   152 
  111153} 
   154 
   155 
   156 
   157 
   158 
   159 
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj

  r2988 r3020  
  121121      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
  122122    </Content> 
   123    <Content Include="kentta2.txt" /> 
   124    <Content Include="kentta3.txt" /> 
   125    <Content Include="kentta4.txt" /> 
   126    <Content Include="kentta5.txt" /> 
  123127  </ItemGroup> 
  124128  <ItemGroup> 
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj.Debug.cachefile

  r2988 r3020  
  33Content\tahti.xnb 
  44Content\tasokuva.xnb 
   5Content\jonnela.xnb 
   6Content\esso.xnb 
   7Content\kentta5.xnb 
   8Content\kentta4.xnb 
   9Content\kentta3.xnb 
   10Content\kentta2.xnb 
   11Content\kentta1.xnb 
   12Content\kentta1.txt 
  513kentta1.txt 
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/bin/x86/Debug/kentta1.txt

  r2988 r3020  
  1                                                                                                  ## 
  2                                                                                                  ## 
  3                                                                                                  ##* 
  4                                                                                                  ### 
  5                                                                                                  ## 
  6                                                                                                  ## 
  7                                                                              *                   ## 
  8                         ##                                                  ###                  ##     #### 
  9                         ##                                                                                       * 
  10                         ##                                                                                      ### 
  11                         ## *                                         ######    ####################                                                                                                  ################# 
  12                         ###################################################    ####################                  ### 
  13                     ##                                         *###########    #################### 
  14                     ## *                                        ########*            ##                                      #### 
  15                     ####                                        ########             ##* 
  16                     #######################################     ########             ##########                       #### 
  17                     ####                                 ##                  ##      ##                      #### 
  18                     ####                                 ##                  ##      ##              ## 
  19      N         ##   ####      ###############            ########################    ## 
  20      ##        ##   ####      ####                       ##*                         ##           ######## 
  21                ##   ####      #### 
  22                ##   *         ####*                                                                                                                      * 
  23 ################################################################################################################################################################################################################################ 
   1                              #####                                                              ##                               # 
   2                              #***#                                                              ##                               # 
   3                              #***#                                                              ##*                              # 
   4                              #***#                                                              ###                              # 
   5                               ***#                                                              ##                               # 
   6                              #####                                                              ##                               # 
   7                                                                             *                   ##                               # 
   8                        ##                                                  ###                  ##     ####                      # 
   9                        ##                                                                                       *                # 
   10                        ##                                                                                      ###               # 
   11                        ## *                                         ######    ####################                               # 
   12                        ###################################################    ####################                  ###          # 
   13                    ##                                         *###########    ####################                               # 
   14                    ## *                                        ########*            ##                                      ###  # 
   15                    ####                                        ########             ##*                                     #    # 
   16                    #######################################     ########             ##########                       ####   #    # 
   17                    ####                                 ##                  ##      ##                      ####            #    # 
   18                    ####                                 ##                  ##      ##              ##                      #    # 
   19     N         ##   ####      ###############            ########################    ##                                      #    # 
   20     ##        ##   ####      ####                       ##*                         ##           ########                   #    # 
   21               ##   ####      ####                                                                                           #    # 
   22               ##   *         ####*                                                                                          #   *# 
   23################################################################################################################################### 
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/kentta1.txt

  r2988 r3020  
  1                                                                                                  ## 
  2                                                                                                  ## 
  3                                                                                                  ##* 
  4                                                                                                  ### 
  5                                                                                                  ## 
  6                                                                                                  ## 
  7                                                                              *                   ## 
  8                         ##                                                  ###                  ##     #### 
  9                         ##                                                                                       * 
  10                         ##                                                                                      ### 
  11                         ## *                                         ######    ####################                                                                                                  ################# 
  12                         ###################################################    ####################                  ### 
  13                     ##                                         *###########    #################### 
  14                     ## *                                        ########*            ##                                      #### 
  15                     ####                                        ########             ##* 
  16                     #######################################     ########             ##########                       #### 
  17                     ####                                 ##                  ##      ##                      #### 
  18                     ####                                 ##                  ##      ##              ## 
  19      N         ##   ####      ###############            ########################    ## 
  20      ##        ##   ####      ####                       ##*                         ##           ######## 
  21                ##   ####      #### 
  22                ##   *         ####*                                                                                                                      * 
  23 ################################################################################################################################################################################################################################ 
   1                              #####                                                              ##                               # 
   2                              #***#                                                              ##                               # 
   3                              #***#                                                              ##*                              # 
   4                              #***#                                                              ###                              # 
   5                               ***#                                                              ##                               # 
   6                              #####                                                              ##                               # 
   7                                                                             *                   ##                               # 
   8                        ##                                                  ###                  ##     ####                      # 
   9                        ##                                                                                       *                # 
   10                        ##                                                                                      ###               # 
   11                        ## *                                         ######    ####################                               # 
   12                        ###################################################    ####################                  ###          # 
   13                    ##                                         *###########    ####################                               # 
   14                    ## *                                        ########*            ##                                      ###  # 
   15                    ####                                        ########             ##*                                     #    # 
   16                    #######################################     ########             ##########                       ####   #    # 
   17                    ####                                 ##                  ##      ##                      ####            #    # 
   18                    ####                                 ##                  ##      ##              ##                      #    # 
   19     N         ##   ####      ###############            ########################    ##                                      #    # 
   20     ##        ##   ####      ####                       ##*                         ##           ########                   #    # 
   21               ##   ####      ####                                                                                           #    # 
   22               ##   *         ####*                                                                                          #   *# 
   23################################################################################################################################### 
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r2988 r3020  
  1212C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli.pdb 
  1313C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\tasokuva.xnb 
   14C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\jonnela.xnb 
   15C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\esso.xnb 
   16C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta5.xnb 
   17C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb 
   18C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
   19C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   20C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
   21C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.txt 
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/cachefile-{E5D4D77C-BF95-4211-A39C-868B56266C20}-targetpath.txt

  r2988 r3020  
  33Content\tahti.xnb 
  44Content\tasokuva.xnb 
   5Content\jonnela.xnb 
   6Content\esso.xnb 
   7Content\kentta5.xnb 
   8Content\kentta4.xnb 
   9Content\kentta3.xnb 
   10Content\kentta2.xnb 
   11Content\kentta1.xnb 
   12Content\kentta1.txt 
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/TasohyppelypeliContent.contentproj

  r2988 r3020  
  6868    </Compile> 
  6969  </ItemGroup> 
   70  <ItemGroup> 
   71    <Compile Include="jonnela.png"> 
   72      <Name>jonnela</Name> 
   73      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   74      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   75    </Compile> 
   76  </ItemGroup> 
   77  <ItemGroup> 
   78    <Compile Include="esso.png"> 
   79      <Name>esso</Name> 
   80      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   81      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   82    </Compile> 
   83  </ItemGroup> 
   84  <ItemGroup> 
   85    <Compile Include="kentta5.txt"> 
   86      <Name>kentta5</Name> 
   87      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   88      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   89    </Compile> 
   90  </ItemGroup> 
   91  <ItemGroup> 
   92    <Compile Include="kentta4.txt"> 
   93      <Name>kentta4</Name> 
   94      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   95      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   96    </Compile> 
   97  </ItemGroup> 
   98  <ItemGroup> 
   99    <Compile Include="kentta3.txt"> 
   100      <Name>kentta3</Name> 
   101      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   102      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   103    </Compile> 
   104  </ItemGroup> 
   105  <ItemGroup> 
   106    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   107      <Name>kentta2</Name> 
   108      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   109      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   110    </Compile> 
   111  </ItemGroup> 
   112  <ItemGroup> 
   113    <Compile Include="kentta1.txt"> 
   114      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
   115      <Name>kentta1</Name> 
   116      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   117      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   118    </Compile> 
   119  </ItemGroup> 
  70120  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  71121  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/24/ErikL/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r2988 r3020  
  3737      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\tasokuva.xnb</Output> 
  3838      <Time>2012-06-13T14:08:34.8615553+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>jonnela.png</Source> 
   42      <Name>jonnela</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\jonnela.xnb</Output> 
   47      <Time>2012-06-13T14:19:35.3505976+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>esso.png</Source> 
   51      <Name>esso</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\esso.xnb</Output> 
   56      <Time>2012-06-13T14:26:25.1461455+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>kentta5.txt</Source> 
   60      <Name>kentta5</Name> 
   61      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta5.xnb</Output> 
   65      <Time>2012-06-14T12:09:37.0222729+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>kentta4.txt</Source> 
   69      <Name>kentta4</Name> 
   70      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb</Output> 
   74      <Time>2012-06-14T12:09:46.2132729+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>kentta3.txt</Source> 
   78      <Name>kentta3</Name> 
   79      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
   83      <Time>2012-06-14T12:09:49.2052729+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>kentta2.txt</Source> 
   87      <Name>kentta2</Name> 
   88      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   92      <Time>2012-06-14T12:09:50.6932729+03:00</Time> 
   93    </Item> 
   94    <Item> 
   95      <Source>kentta1.txt</Source> 
   96      <Name>kentta1</Name> 
   97      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\ErikL\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
   101      <Time>2012-06-14T12:09:58.5162729+03:00</Time> 
  39102    </Item> 
  40103    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.