Changeset 3016 for 2012/24


Ignore:
Timestamp:
2012-06-14 10:48:11 (11 years ago)
Author:
leoslimi
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/LeeviL
Files:
3 added
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/LeeviL/Kentta2.txt

  r2995 r3016  
  11====================================================================================================================== 
  22================           =========================================================================================== 
  3 ================           =========================================================================================== 
   3==                         =========================================================================================== 
  44==                =======  ================                                                                         == 
  5 ==                =     =  ================                                                                         == 
   5==   ==========   =     =  ================                                                                         == 
  66==  ==        ==  =  =  =  ================  ======  ====================  ============                             == 
  77==  ==  ====  ==  =  ====  ================  ======  ====================  ============                             == 
   
  1515================  =========================  ==         ======       ==================                             == 
  1616================  =========================  ==========================================                             == 
   17==  =======              ==================                                       =====                             == 
   18==  =======              ==================                                       =====                             == 
   19==           ===  =====  =======================================================  =====                             == 
   20==           ===  =====  =======================================================  =====                             == 
   21================  =====  ======                                 ================  =====                             == 
   22================  =====  ======                                 ================  =====                             == 
   23================  =====  ======  =============================  ================  =====                             == 
   24==========  ====  =====  ======  =============================  ================  =====                             == 
   25==========  ====  =====  ======  =============================  ================  =====                             == 
   26==========        =====  ======  =============================  ================  =====                             == 
   27==========        =====  ======  =============================  ================  =====                             == 
   28=====================    ======  =============================  ================  =====                             == 
   29==  =================    ======  =============================  ================  =====                             == 
   30==  =================  ========  =============================  ================  =====                             == 
   31==                     ========  =============================  ================  =====                             == 
   32==                     ========  =============================  ================  =====                             == 
   33======  =============  ========  =============================  ================  =====                             == 
   34======  =============  ========  =============================  ================  =====                             == 
   35======  =============                    =====================  ================  =====                             == 
   36=====================                    =====================  ================  =====                             == 
   37=============================    =============================  ================  =====                             == 
   38=============================    ======================         ================  =====                             == 
   39=============================  ========================         ================  =====                             == 
   40=============================  ========================  =======================  ==================================== 
   41=======                   =============================  =======================  ==================================== 
   42=======                   =============================  =======================  ==================================== 
   43=======  ===============  =============================  =======================  ==================================== 
   44=======  ======  =======  =============================  =======================  ==================================== 
   45=======  ======  =======  =============================  =======================  ==================================== 
   46=======  ===         ===  =============================  =======================  ==================================== 
   47=======  ===         ===  =============================  =======================  ==================================== 
   48=======  ======  =======  =============================  =======================  ==================================== 
   49=======  ======  =======  =============================  =======================  ==================================== 
   50=======  ======  =======                                 =======================  ==================================== 
   51=======  ======  =======                                 =======================  ==================================== 
   52=======  ======  ===============================================================  ==================================== 
   53=======                                                                           ==================================== 
   54=======                                                                           ==================================== 
   55====================================================================================================================== 
   56====================================================================================================================== 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina.cs

  r2995 r3016  
  1616    Image Vih3I = LoadImage("Vih3"); 
  1717    PhysicsObject Rekuroka; 
   18    PhysicsObject Merinoma; 
  1819    IntMeter Pistelaskuri; 
  1920    public override void Begin() 
  2021    { 
   22        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervettuoloa Peliin", "Aloita Peli", "Parhaat Pisteet", "Lopeta"); 
   23        valikko.ItemSelected += PainettiinValikkoNappia; 
   24        Add(valikko); 
  2125 
  2226        LuoKentta(); 
  2327        AsetaOhjaimet(); 
   28         
  2429 
  2530    } 
   
  3540        ruudut.SetTileMethod('R', LuoRekuroka); 
  3641        ruudut.SetTileMethod('S', Serunom); 
  37         ruudut.SetTileMethod('M', Merinoma); 
   42        ruudut.SetTileMethod('M', LuoMerinoma); 
  3843        ruudut.SetTileMethod('W', LuoPiste); 
  3944        ruudut.Execute(30,30); 
   
  4449 
  4550        LuoLaskuri(); 
   51        LuoAikaLaskuri(); 
   52    } 
   53 
   54    void SeuraavaKentta(int kenttaNro) 
   55    { 
   56        ClearAll(); 
  4657    } 
  4758 
   
  5465        AddCollisionHandler(Rekuroka, "LuoTahti", Tormays1); 
  5566        AddCollisionHandler(Rekuroka, "LuoPiste", Tormays2); 
  56         Rekuroka.Tag = "Kuolema"; 
   67        AddCollisionHandler(Rekuroka, "Kuolema", Tormays3); 
  5768        Add(Rekuroka); 
  5869    } 
   
  6778    } 
  6879 
  69     void Merinoma(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  70     { 
  71         PhysicsObject Merinoma = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   80    void LuoMerinoma(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   81    { 
   82        Merinoma = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  7283        Merinoma.Image = MerinomaI; 
  7384        Merinoma.Restitution = 0.0; 
  7485        Merinoma.Position = paikka; 
  75         AddCollisionHandler(Merinoma, "Kuolema", Tormays3); 
   86        Merinoma.Tag = "Kuolema"; 
  7687        Add(Merinoma); 
  7788    } 
   
  164175    } 
  165176 
  166     void Tormays3(IPhysicsObject tormaaja, IPhysicsObject kohde) 
  167     { 
  168         kohde.Destroy(); 
   177    void Tormays3(IPhysicsObject Rekuroka, IPhysicsObject kohde) 
   178    { 
   179        AloitaAlusta(); 
   180    } 
   181 
   182    void PainettiinValikkoNappia(int valinta) 
   183    { 
   184        switch (valinta)  
   185        {  
   186            case 0: 
   187                //AloitaPeli(); 
   188                break; 
   189            case 1: 
   190                //ParhaatPisteet(); 
   191                break; 
   192            case 2: 
   193                Exit(); 
   194                break; 
   195        } 
  169196    } 
  170197 
   
  182209        Add(pistenaytto); 
  183210    } 
   211 
   212    void LuoAikaLaskuri() 
   213    { 
   214        Timer aikaLaskuri = new Timer(); 
   215        aikaLaskuri.Start(); 
   216 
   217        Label aikaNaytto = new Label(); 
   218        aikaNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   219        aikaNaytto.Y = Screen.Top - 70; 
   220        aikaNaytto.TextColor = Color.White; 
   221        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   222        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
   223        Add(aikaNaytto); 
   224    } 
   225 
   226    void AloitaAlusta() 
   227    { 
   228        ClearAll(); 
   229        LuoKentta(); 
   230        AsetaOhjaimet(); 
   231    } 
  184232} 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina.csproj.Debug.cachefile

  r2995 r3016  
  66Content\Vih3.xnb 
  77Content\Kentta1.xnb 
   8Content\Kentta2.xnb 
  89Content\Kentta1.txt 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/bin/x86/Debug/Jypeli4.xml

  r2975 r3016  
  2424            <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
  2525        </member> 
   26        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.DestroyBoth(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject)"> 
   27            <summary> 
   28            Tuhoaa molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
   29            </summary> 
   30            <param name="collidingObject">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   31            <param name="targetObject">Kohde johon törmÀtÀÀn</param> 
   32        </member> 
  2633        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeObject(System.Double,System.Boolean)"> 
  2734            <summary> 
   
  4047            <returns></returns> 
  4148        </member> 
   49        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.ExplodeBoth(System.Double,System.Boolean)"> 
   50            <summary> 
   51            RÀjÀyttÀÀ molemmat törmÀÀvÀt oliot. 
   52            RÀjÀhdys tulee olioiden törmÀyskohtaan. 
   53            </summary> 
   54            <param name="radius">RÀjÀhdyksen sÀde</param> 
   55            <param name="destroyObject">Tuhotaanko oliot samalla</param> 
   56            <returns></returns> 
   57        </member> 
  4258        <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.AddMeterValue(Jypeli.IntMeter,System.Int32)"> 
  4359            <summary> 
   
  166182            <summary> 
  167183            Kutsutaan kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   184            </summary> 
   185        </member> 
   186        <member name="M:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.OnRemoved"> 
   187            <summary> 
   188            Kutsutaan kun olio poistetaan pelistÀ. 
  168189            </summary> 
  169190        </member> 
   
  236257            </summary> 
  237258        </member> 
   259        <member name="E:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Removed"> 
   260            <summary> 
   261            Tapahtuu, kun olio poistetaan pelistÀ (tuhotaan tai ei). 
   262            </summary> 
   263        </member> 
  238264        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.IsDestroyed"> 
  239265            <summary> 
   
  374400            </summary> 
  375401        </member> 
  376         <member name="M:Jypeli.GameObject.OnArrivedAt(Jypeli.Vector)"> 
  377             <summary> 
  378             Kutsutaan, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
  379             </summary> 
  380             <param name="location"></param> 
  381         </member> 
  382         <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
  383             <summary> 
  384             Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
  385             </summary> 
  386         </member> 
  387         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  388             <summary> 
  389             Alustaa uuden peliolion. 
  390             </summary> 
  391             <param name="width">Leveys.</param> 
  392             <param name="height">Korkeus.</param> 
  393         </member> 
  394         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Image)"> 
  395             <summary> 
  396             Alustaa uuden peliolion. 
  397             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  398             </summary> 
  399             <param name="image">Kuva</param> 
  400         </member> 
  401         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  402             <summary> 
  403             Alustaa uuden peliolion. 
  404             </summary> 
  405             <param name="width">Leveys.</param> 
  406             <param name="height">Korkeus.</param> 
  407             <param name="shape">Muoto.</param> 
  408         </member> 
  409         <member name="M:Jypeli.GameObject.Clone"> 
  410             <summary> 
  411             Tekee oliosta kopion. 
  412             </summary> 
  413             <returns> 
  414             Uusi <see cref="T:Jypeli.GameObject"/>-olio samoilla arvoilla. 
  415             </returns> 
  416         </member> 
  417         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
  418             <summary> 
  419             Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion sisÀpuolella. 
  420             </summary> 
   402        <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
   403            <summary> 
   404            Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
   405            </summary> 
   406            <param name="file"></param> 
  421407        </member> 
  422408        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   
  439425            </remarks>  
  440426        </member> 
  441         <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
  442             <summary> 
  443             Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
  444             arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
  445             <see cref="!:IsUpdated"/> 
  446             </summary> 
  447             <param name="time">Peliaika.</param> 
  448         </member> 
  449         <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
  450             <summary> 
  451             Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
  452             </summary> 
  453             <param name="file"></param> 
   427        <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   428            <summary> 
   429            Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion sisÀpuolella. 
   430            </summary> 
   431        </member> 
   432        <member name="M:Jypeli.GameObject.OnArrivedAt(Jypeli.Vector)"> 
   433            <summary> 
   434            Kutsutaan, kun on saavuttu haluttuun paikkaan (MoveTo-metodi) 
   435            </summary> 
   436            <param name="location"></param> 
  454437        </member> 
  455438        <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
   
  471454            </param> 
  472455        </member> 
  473         <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
  474             <summary> 
  475             Olion lapsioliot. Ei voi muokata. 
  476             </summary> 
   456        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   457            <summary> 
   458            Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
   459            </summary> 
   460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   462            <summary> 
   463            Alustaa uuden peliolion. 
   464            </summary> 
   465            <param name="width">Leveys.</param> 
   466            <param name="height">Korkeus.</param> 
   467        </member> 
   468        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   469            <summary> 
   470            Alustaa uuden peliolion. 
   471            </summary> 
   472            <param name="width">Leveys.</param> 
   473            <param name="height">Korkeus.</param> 
   474            <param name="shape">Muoto.</param> 
   475        </member> 
   476        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   477            <summary> 
   478            Alustaa uuden peliolion. 
   479            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   480            </summary> 
   481            <param name="animation">Kuva</param> 
   482        </member> 
   483        <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
   484            <summary> 
   485            Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
   486            arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
   487            <see cref="!:IsUpdated"/> 
   488            </summary> 
   489            <param name="time">Peliaika.</param> 
  477490        </member> 
  478491        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
   
  480493            PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
  481494            </summary> 
  482         </member> 
  483         <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
  484             <summary> 
  485             Olion koko pelimaailmassa. 
  486             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  487             </summary> 
  488         </member> 
  489         <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
  490             <summary> 
  491             Olion kulma tai rintamasuunta. 
  492             Nolla = osoittaa oikealle. 
  493             </summary>       
  494495        </member> 
  495496        <member name="P:Jypeli.GameObject.Animation"> 
   
  520521            lÀpinÀkyvyyttÀ kÀyttÀmÀllÀ saadaan kuvasta halutun muotoinen. 
  521522            </remarks> 
   523        </member> 
   524        <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
   525            <summary> 
   526            Olion lapsioliot. Ei voi muokata. 
   527            </summary> 
   528        </member> 
   529        <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
   530            <summary> 
   531            Olion koko pelimaailmassa. 
   532            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   533            </summary> 
   534        </member> 
   535        <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
   536            <summary> 
   537            Olion kulma tai rintamasuunta. 
   538            Nolla = osoittaa oikealle. 
   539            </summary>       
  522540        </member> 
  523541        <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
   
  17451763            </summary> 
  17461764        </member> 
  1747         <member name="T:Jypeli.AxleJoint"> 
  1748             <summary> 
  1749             Saranaliitos kahden olion vÀlille. 
  1750             </summary> 
  1751         </member> 
  1752         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject)"> 
  1753             <summary> 
  1754             KiinnittÀÀ olion akselilla pelikenttÀÀn. 
  1755             </summary> 
  1756             <param name="obj">Olio</param> 
  1757         </member> 
  1758         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
  1759             <summary> 
  1760             Luo uuden akseliliitoksen olion ja pisteen vÀlille. 
  1761             </summary> 
  1762             <param name="obj">EnsimmÀinen olio</param> 
  1763             <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
  1764         </member> 
  1765         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
  1766             <summary> 
  1767             Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
  1768             </summary> 
  1769             <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
  1770             <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
  1771             <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
  1772         </member> 
  1773         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  1774             <summary> 
  1775             Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
  1776             Liitos sijoitetaan toisen olion keskipisteeseen. 
  1777             </summary> 
  1778             <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
  1779             <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
  1780         </member> 
  1781         <member name="M:Jypeli.AxleJoint.Destroy"> 
  1782             <summary> 
  1783             Tuhoaa liitoksen. 
  1784             </summary> 
  1785         </member> 
  1786         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object1"> 
  1787             <summary> 
  1788             EnsimmÀinen olio. 
  1789             </summary> 
  1790         </member> 
  1791         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object2"> 
  1792             <summary> 
  1793             Toinen olio (null jos ensimmÀinen olio on sidottu pisteeseen) 
  1794             </summary> 
  1795         </member> 
  1796         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.AxlePoint"> 
  1797             <summary> 
  1798             Pyörimisakselin (tÀmÀnhetkiset) koordinaatit. 
  1799             </summary> 
  1800         </member> 
  1801         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Softness"> 
  1802             <summary> 
  1803             Liitoksen pehmeys eli kuinka paljon sillÀ on liikkumavaraa. 
  1804             </summary> 
  1805         </member> 
  1806         <member name="P:Jypeli.AxleJoint.IsDestroyed"> 
  1807             <summary> 
  1808             Onko liitos tuhottu. 
  1809             </summary> 
  1810         </member> 
  1811         <member name="E:Jypeli.AxleJoint.Destroyed"> 
  1812             <summary> 
  1813             Tapahtuu kun liitos on tuhottu. 
  1814             </summary> 
  1815         </member> 
  1816         <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
  1817             <summary> 
  1818             Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
  1819             </summary> 
  1820             <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
  1821         </member> 
  1822         <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
  1823             <summary> 
  1824             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  1825             </summary> 
  1826         </member> 
  1827         <member name="T:Jypeli.ListHelpers"> 
  1828             <summary> 
  1829             Apufunktioita listojen ja muiden tietorakenteiden kÀyttöön. 
  1830             </summary> 
  1831         </member> 
  1832         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Min(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
  1833             <summary> 
  1834             Laskee minimin. 
  1835             </summary> 
  1836             <param name="values"></param> 
  1837             <returns></returns> 
  1838         </member> 
  1839         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Max(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
  1840             <summary> 
  1841             Laskee maksimin. 
  1842             </summary> 
  1843             <param name="values"></param> 
  1844             <returns></returns> 
  1845         </member> 
  1846         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
  1847             <summary> 
  1848             Laskee keskiarvon. 
  1849             </summary> 
  1850             <param name="values"></param> 
  1851             <returns></returns> 
  1852         </member> 
  1853         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{Jypeli.Vector})"> 
  1854             <summary> 
  1855             Laskee keskiarvon komponenteittain. 
  1856             </summary> 
  1857             <param name="values"></param> 
  1858             <returns></returns> 
  1859         </member> 
  1860         <member name="M:Jypeli.ListHelpers.ConvertAll``2(System.Collections.Generic.IEnumerable{``0},System.Converter{``0,``1})"> 
  1861             <summary> 
  1862             Muuntaa kokoelman tietyn tyyppisiÀ olioita kokoelmaksi toisen tyyppisiÀ olioita. 
  1863             </summary> 
  1864             <typeparam name="TInput">LÀhtötyyppi</typeparam> 
  1865             <typeparam name="TOutput">Kohdetyyppi</typeparam> 
  1866             <param name="items">Muunnettava kokoelma</param> 
  1867             <param name="converter">Muunnosmetodi yhdelle oliolle</param> 
  1868             <returns>Muunnettu kokoelma</returns> 
  1869         </member> 
  1870         <member name="T:Jypeli.StreamHelpers"> 
  1871             <summary> 
  1872             Apufunktioita virtojen kÀyttöön. 
  1873             </summary> 
  1874         </member> 
  1875         <member name="M:Jypeli.StreamHelpers.CopyStreamTo(System.IO.Stream,System.IO.Stream)"> 
  1876             <summary> 
  1877             Kopioi virran sisÀllön toiseen virtaan. 
  1878             Sama kuin Stream.CopyTo (C# ver 4), mutta toimii myös vanhemmilla versioilla. 
  1879             </summary> 
  1880             <param name="input">MistÀ kopioidaan</param> 
  1881             <param name="output">Mihin kopioidaan</param> 
  1882         </member> 
  1883         <member name="M:Jypeli.StringHelpers.RemoveLast(System.Text.StringBuilder,System.Int32)"> 
  1884             <summary> 
  1885             Poistaa merkkijonon lopusta tietyn mÀÀrÀn merkkejÀ. 
  1886             Jos merkkijono on lyhyempi kuin poistettava mÀÀrÀ, poistetaan mitÀ pystytÀÀn. 
  1887             </summary> 
  1888             <param name="builder">StringBuilder-olio</param> 
  1889             <param name="chars">Poistettavien merkkien mÀÀrÀ</param> 
  1890             <returns></returns> 
  1891         </member> 
  1892         <member name="T:Jypeli.Widgets.EasyHighScore"> 
  1893             <summary> 
  1894             HelpompikÀyttöinen parhaiden pisteiden lista. 
  1895             </summary> 
  1896         </member> 
  1897         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32,System.String)"> 
  1898             <summary> 
  1899             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  1900             </summary> 
  1901             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  1902             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  1903             <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
  1904         </member> 
  1905         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32)"> 
  1906             <summary> 
  1907             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  1908             </summary> 
  1909             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  1910             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  1911         </member> 
  1912         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.Int32)"> 
  1913             <summary> 
  1914             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  1915             </summary> 
  1916             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  1917         </member> 
  1918         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor"> 
  1919             <summary> 
  1920             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan kymmenellÀ pistesijalla. 
  1921             </summary> 
  1922         </member> 
  1923         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Show"> 
  1924             <summary> 
  1925             NÀyttÀÀ parhaat pisteet. 
  1926             </summary> 
  1927         </member> 
  1928         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Clear"> 
  1929             <summary> 
  1930             TyhjentÀÀ parhaat pisteet. 
  1931             </summary> 
  1932         </member> 
  1933         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterAndShow(System.Double)"> 
  1934             <summary> 
  1935             NÀyttÀÀ parhaat pisteet, ja jos annetut pisteet riittÀvÀt, antaa syöttÀÀ nimen listalle. 
  1936             Lista tallennetaan automaattisesti. 
  1937             </summary> 
  1938             <param name="newScore"></param> 
  1939         </member> 
  1940         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.HighScoreWindow"> 
  1941             <summary> 
  1942             Listaikkuna. 
  1943             </summary> 
  1944         </member> 
  1945         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.NameInputWindow"> 
  1946             <summary> 
  1947             Nimensyöttöikkuna. 
  1948             </summary> 
  1949         </member> 
  1950         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.MaxNameLength"> 
  1951             <summary> 
  1952             Pisin sallittu nimen pituus. 
  1953             </summary> 
  1954         </member> 
  1955         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Text"> 
  1956             <summary> 
  1957             Pisteikkunan teksti. 
  1958             </summary> 
  1959         </member> 
  1960         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterText"> 
  1961             <summary> 
  1962             Nimensyöttöikkunan teksti. 
  1963             </summary> 
  1964         </member> 
  1965         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Color"> 
  1966             <summary> 
  1967             Listaikkunan vÀri. 
  1968             </summary> 
  1969         </member> 
  1970         <member name="T:Jypeli.Widgets.RowLayout"> 
  1971             <summary> 
  1972             Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
  1973             kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
  1974             tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
  1975             </summary> 
  1976         </member> 
  1977         <member name="T:Jypeli.Widgets.ILayout"> 
  1978             <summary> 
  1979             Rajapinta asettelijalle. Asettelija asettelee widgetin 
  1980             lapsioliot siten, ettÀ ne mahtuvat widgetin sisÀlle. Asettelija 
  1981             muuttaa lapsiolioiden kokoa sekÀ paikkaa. Asettelussa kÀytetÀÀn 
  1982             hyvÀksi lapsiolioiden ominaisuuksia <c>PreferredSize</c>, 
  1983             <c>HorizontalSizing</c> sekÀ <c>VerticalSizing</c>. 
  1984             </summary> 
  1985         </member> 
  1986         <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.TopPadding"> 
  1987             <summary> 
  1988             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1989             </summary> 
  1990         </member> 
  1991         <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.BottomPadding"> 
  1992             <summary> 
  1993             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1994             </summary> 
  1995         </member> 
  1996         <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.LeftPadding"> 
  1997             <summary> 
  1998             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  1999             </summary> 
  2000         </member> 
  2001         <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.RightPadding"> 
  2002             <summary> 
  2003             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2004             </summary> 
  2005         </member> 
  2006         <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
  2007             <summary> 
  2008             Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2009             </summary> 
  2010         </member> 
  2011         <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.TopPadding"> 
  2012             <summary> 
  2013             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2014             </summary> 
  2015         </member> 
  2016         <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.BottomPadding"> 
  2017             <summary> 
  2018             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2019             </summary> 
  2020         </member> 
  2021         <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.LeftPadding"> 
  2022             <summary> 
  2023             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2024             </summary> 
  2025         </member> 
  2026         <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.RightPadding"> 
  2027             <summary> 
  2028             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2029             </summary> 
  2030         </member> 
  2031         <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.TargetWidth"> 
  2032             <summary> 
  2033             Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
  2034             </summary> 
  2035         </member> 
  2036         <member name="T:Jypeli.Widgets.Widget"> 
   1765        <member name="T:Jypeli.Widget"> 
  20371766            <summary> 
  20381767            KÀyttöliittymÀn komponentti. Samankaltainen kuin <c>GameObject</c>, 
   
  20401769            </summary> 
  20411770        </member> 
  2042         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.NotifyParentAboutChangedSizingAttributes"> 
  2043             <summary> 
  2044             Should be called whenever properties that might affect layouts 
  2045             are changed. 
  2046             </summary> 
  2047         </member> 
  2048         <member name="F:Jypeli.Widgets.Widget.TextureWrapSize"> 
   1771        <member name="F:Jypeli.Widget.TextureWrapSize"> 
  20491772            <summary> 
  20501773            MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan kuva piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
   
  20521775            </summary> 
  20531776        </member> 
  2054         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2055             <summary> 
  2056             Alustaa uuden widgetin. 
  2057             </summary> 
  2058             <param name="width">Leveys.</param> 
  2059             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2060         </member> 
  2061         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  2062             <summary> 
  2063             Alustaa uuden widgetin. 
  2064             </summary> 
  2065             <param name="width">Leveys.</param> 
  2066             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2067             <param name="shape">Muoto.</param> 
  2068         </member> 
  2069         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Clone"> 
  2070             <summary> 
  2071             Tekee oliosta kopion. 
  2072             </summary> 
  2073             <returns> 
  2074             Uusi <see cref="T:Jypeli.Widgets.Widget"/>-olio samoilla arvoilla. 
  2075             </returns> 
  2076         </member> 
  2077         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
  2078             <summary> 
  2079             Onko piste <c>p</c> tÀmÀn widgetin sisÀpuolella. 
  2080             </summary> 
  2081         </member> 
  2082         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Add(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   1777        <member name="M:Jypeli.Widget.Draw(Microsoft.Xna.Framework.Matrix,Microsoft.Xna.Framework.Matrix)"> 
   1778            <summary> 
   1779            Kutsutaan, kun olio piirretÀÀn. 
   1780            </summary> 
   1781        </member> 
   1782        <member name="M:Jypeli.Widget.Add(Jypeli.Widget)"> 
  20831783            <summary> 
  20841784            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  20861786            </summary> 
  20871787        </member> 
  2088         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Remove(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   1788        <member name="M:Jypeli.Widget.Remove(Jypeli.Widget)"> 
  20891789            <summary> 
  20901790            Poistaa lapsiolion, mutta ei tuhoa sitÀ. 
  20911791            </summary> 
  20921792        </member> 
  2093         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.GetMaximumSize"> 
   1793        <member name="M:Jypeli.Widget.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1794            <summary> 
   1795            Onko piste <c>p</c> tÀmÀn widgetin sisÀpuolella. 
   1796            </summary> 
   1797        </member> 
   1798        <member name="M:Jypeli.Widget.GetMaximumSize"> 
  20941799            <summary> 
  20951800            Antaa widgetin maksimikoon siinÀ tapauksessa, ettÀ kokoa ei 
   
  20991804            <returns></returns> 
  21001805        </member> 
  2101         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.RefreshLayout"> 
   1806        <member name="M:Jypeli.Widget.NotifyParentAboutChangedSizingAttributes"> 
   1807            <summary> 
   1808            Should be called whenever properties that might affect layouts 
   1809            are changed. 
   1810            </summary> 
   1811        </member> 
   1812        <member name="M:Jypeli.Widget.RefreshLayout"> 
  21021813            <summary> 
  21031814            PÀivittÀÀ lapsiolioiden paikat ja koot, jos widgetille on asetettu asettelija. 
   
  21101821            </summary> 
  21111822        </member> 
  2112         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.UpdateSizeHints"> 
   1823        <member name="M:Jypeli.Widget.UpdateSizeHints"> 
  21131824            <summary> 
  21141825            Recursively updates the preferred sizes (and other parameters that 
   
  21161827            </summary> 
  21171828        </member> 
  2118         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.UpdateLayout(Jypeli.Vector)"> 
   1829        <member name="M:Jypeli.Widget.UpdateLayout(Jypeli.Vector)"> 
  21191830            <summary> 
  21201831            Recursively updates the layouts of the object and 
   
  21251836            <param name="maximumSize">The actual size that is allocated for the layout.</param> 
  21261837        </member> 
  2127         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Destroy"> 
   1838        <member name="M:Jypeli.Widget.Destroy"> 
  21281839            <summary> 
  21291840            Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
  21301841            </summary> 
  21311842        </member> 
  2132         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Update(Jypeli.Time)"> 
   1843        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Widgets.ILayout)"> 
   1844            <summary> 
   1845            Alustaa uuden widgetin. 
   1846            </summary> 
   1847            <param name="layout"></param> 
   1848        </member> 
   1849        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   1850            <summary> 
   1851            Alustaa uuden widgetin. 
   1852            </summary> 
   1853            <param name="animation"></param> 
   1854        </member> 
   1855        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1856            <summary> 
   1857            Alustaa uuden widgetin. 
   1858            </summary> 
   1859            <param name="width">Leveys.</param> 
   1860            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1861        </member> 
   1862        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1863            <summary> 
   1864            Alustaa uuden widgetin. 
   1865            </summary> 
   1866            <param name="width">Leveys.</param> 
   1867            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1868            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1869        </member> 
   1870        <member name="M:Jypeli.Widget.Update(Jypeli.Time)"> 
  21331871            <summary> 
  21341872            Widgetin pÀivitys. 
   
  21361874            <param name="time">Peliaika.</param> 
  21371875        </member> 
  2138         <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Draw(Microsoft.Xna.Framework.Matrix,Microsoft.Xna.Framework.Matrix)"> 
  2139             <summary> 
  2140             Kutsutaan, kun olio piirretÀÀn. 
  2141             </summary> 
  2142         </member> 
  2143         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Objects"> 
   1876        <member name="P:Jypeli.Widget.Animation"> 
   1877            <summary> 
   1878            Animaatio. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
   1879            </summary> 
   1880        </member> 
   1881        <member name="P:Jypeli.Widget.Image"> 
   1882            <summary> 
   1883            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
   1884            </summary> 
   1885        </member> 
   1886        <member name="P:Jypeli.Widget.Color"> 
   1887            <summary> 
   1888            VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
   1889            </summary> 
   1890        </member> 
   1891        <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
   1892            <summary> 
   1893            Reunojen vÀri. 
   1894            </summary> 
   1895        </member> 
   1896        <member name="P:Jypeli.Widget.TextureFillsShape"> 
   1897            <summary> 
   1898            MÀÀrittÀÀ, tÀyttÀÀkö tekstuuri olion muodon jos olio on suurempi kuin sille 
   1899            mÀÀrÀtty tekstuuri. 
   1900            </summary> 
   1901        </member> 
   1902        <member name="P:Jypeli.Widget.Visible"> 
   1903            <summary> 
   1904            PiirretÀÀnkö olio ruudulle. 
   1905            </summary> 
   1906        </member> 
   1907        <member name="P:Jypeli.Widget.Objects"> 
  21441908            <summary> 
  21451909            Olion lapsioliot. Ei voi muokata. 
  21461910            </summary> 
  21471911        </member> 
  2148         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Parent"> 
   1912        <member name="P:Jypeli.Widget.Parent"> 
  21491913            <summary> 
  21501914            Olio, jonka lapsiolio tÀmÀ olio on. Jos <c>null</c>, olio ei 
   
  21521916            </summary> 
  21531917        </member> 
  2154         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.HorizontalSizing"> 
  2155             <summary> 
  2156             Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
  2157             asettelijan sisÀllÀ. 
  2158             </summary> 
  2159         </member> 
  2160         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.VerticalSizing"> 
  2161             <summary> 
  2162             Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
  2163             asettelijan sisÀllÀ. 
  2164             </summary> 
  2165         </member> 
  2166         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.PreferredSize"> 
  2167             <summary> 
  2168             Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
  2169             pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  2170             </summary> 
  2171         </member> 
  2172         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Layout"> 
  2173             <summary> 
  2174             Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
  2175             </summary> 
  2176         </member> 
  2177         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Tag"> 
  2178             <summary> 
  2179             Vapaasti asetettava muuttuja. 
  2180             </summary> 
  2181         </member> 
  2182         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.CreationTime"> 
  2183             <summary> 
  2184             Olion luomisaika. 
  2185             </summary> 
  2186         </member> 
  2187         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Lifetime"> 
  2188             <summary> 
  2189             Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio luodaan. 
  2190             </summary> 
  2191         </member> 
  2192         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.MaximumLifetime"> 
  2193             <summary> 
  2194             Olion suurin mahdollinen elinaika. 
  2195             Kun <c>Lifetime</c> on suurempi kuin tÀmÀ, olio kuolee. 
  2196             </summary> 
  2197         </member> 
  2198         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Size"> 
   1918        <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
   1919            <summary> 
   1920            Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
   1921            ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
   1922            </summary> 
   1923        </member> 
   1924        <member name="P:Jypeli.Widget.Size"> 
  21991925            <summary> 
  22001926            Olion koko pelimaailmassa. 
   
  22021928            </summary> 
  22031929        </member> 
  2204         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Width"> 
   1930        <member name="P:Jypeli.Widget.Width"> 
  22051931            <summary> 
  22061932            Olion leveys (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa). 
  22071933            </summary> 
  22081934        </member> 
  2209         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Height"> 
   1935        <member name="P:Jypeli.Widget.Height"> 
  22101936            <summary> 
  22111937            Olion korkeus (Y-suunnassa, korkeimmassa kohdassa). 
  22121938            </summary> 
  22131939        </member> 
  2214         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Position"> 
   1940        <member name="P:Jypeli.Widget.Position"> 
  22151941            <summary> 
  22161942            Olion paikka. Jos olio on jonkun toisen peliolion lapsi, paikka on suhteessa 
   
  22181944            </summary> 
  22191945        </member> 
  2220         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.AbsolutePosition"> 
   1946        <member name="P:Jypeli.Widget.AbsolutePosition"> 
  22211947            <summary> 
  22221948            Olion absoluuttinen paikka pelimaailmassa. 
   
  22251951            </summary> 
  22261952        </member> 
  2227         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.AbsoluteAngle"> 
   1953        <member name="P:Jypeli.Widget.AbsoluteAngle"> 
  22281954            <summary> 
  22291955            Olion absoluuttinen kulma pelimaailmassa. 
   
  22321958            </summary> 
  22331959        </member> 
  2234         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Left"> 
   1960        <member name="P:Jypeli.Widget.Left"> 
  22351961            <summary> 
  22361962            Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
  22371963            </summary> 
  22381964        </member> 
  2239         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Right"> 
   1965        <member name="P:Jypeli.Widget.Right"> 
  22401966            <summary> 
  22411967            Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
  22421968            </summary> 
  22431969        </member> 
  2244         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Top"> 
   1970        <member name="P:Jypeli.Widget.Top"> 
  22451971            <summary> 
  22461972            Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
  22471973            </summary> 
  22481974        </member> 
  2249         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Bottom"> 
   1975        <member name="P:Jypeli.Widget.Bottom"> 
  22501976            <summary> 
  22511977            Olion alareunan y-koordinaatti. 
  22521978            </summary> 
  22531979        </member> 
  2254         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.X"> 
   1980        <member name="P:Jypeli.Widget.X"> 
  22551981            <summary> 
  22561982            Olion paikan X-koordinaatti. 
  22571983            </summary> 
  22581984        </member> 
  2259         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Y"> 
   1985        <member name="P:Jypeli.Widget.Y"> 
  22601986            <summary> 
  22611987            Olion paikan Y-koordinaatti. 
  22621988            </summary> 
  22631989        </member> 
  2264         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Angle"> 
   1990        <member name="P:Jypeli.Widget.Angle"> 
  22651991            <summary> 
  22661992            Olion kulma. 
   
  22681994            </summary>       
  22691995        </member> 
  2270         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Animation"> 
  2271             <summary> 
  2272             Animaatio. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  2273             </summary> 
  2274         </member> 
  2275         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Image"> 
  2276             <summary> 
  2277             Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  2278             </summary> 
  2279         </member> 
  2280         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Color"> 
  2281             <summary> 
  2282             VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
  2283             </summary> 
  2284         </member> 
  2285         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.BorderColor"> 
  2286             <summary> 
  2287             Reunojen vÀri. 
  2288             </summary> 
  2289         </member> 
  2290         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.TextureFillsShape"> 
  2291             <summary> 
  2292             MÀÀrittÀÀ, tÀyttÀÀkö tekstuuri olion muodon jos olio on suurempi kuin sille 
  2293             mÀÀrÀtty tekstuuri. 
  2294             </summary> 
  2295         </member> 
  2296         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Shape"> 
   1996        <member name="P:Jypeli.Widget.Shape"> 
  22971997            <summary> 
  22981998            Olion muoto. 
  22991999            </summary> 
  23002000        </member> 
  2301         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.ShapeString"> 
   2001        <member name="P:Jypeli.Widget.ShapeString"> 
  23022002            <summary> 
  23032003            Olion muoto merkkijonona (kenttÀeditorin kÀyttöön) 
  23042004            </summary> 
  23052005        </member> 
  2306         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Game"> 
   2006        <member name="P:Jypeli.Widget.Game"> 
  23072007            <summary> 
  23082008            Peli, johon olio on lisÀtty. <c>null</c>, jos 
   
  23102010            </summary> 
  23112011        </member> 
  2312         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Visible"> 
  2313             <summary> 
  2314             PiirretÀÀnkö olio ruudulle. 
  2315             </summary> 
  2316         </member> 
  2317         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.IsModal"> 
  2318             <summary> 
  2319             Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
  2320             ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
  2321             </summary> 
  2322         </member> 
  2323         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.IsAddedToGame"> 
   2012        <member name="P:Jypeli.Widget.IsAddedToGame"> 
  23242013            <summary> 
  23252014            Onko olio lisÀtty peliin. 
  23262015            </summary> 
  23272016        </member> 
  2328         <member name="E:Jypeli.Widgets.Widget.AddedToGame"> 
   2017        <member name="E:Jypeli.Widget.AddedToGame"> 
  23292018            <summary> 
  23302019            Tapahtuu, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  23312020            </summary> 
  23322021        </member> 
  2333         <member name="E:Jypeli.Widgets.Widget.RemovedFromGame"> 
   2022        <member name="E:Jypeli.Widget.RemovedFromGame"> 
  23342023            <summary> 
  23352024            Tapahtuu, kun olio poistetaan pelistÀ. 
  23362025            </summary> 
  23372026        </member> 
  2338         <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.IsDestroyed"> 
   2027        <member name="P:Jypeli.Widget.HorizontalSizing"> 
   2028            <summary> 
   2029            Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
   2030            asettelijan sisÀllÀ. 
   2031            </summary> 
   2032        </member> 
   2033        <member name="P:Jypeli.Widget.VerticalSizing"> 
   2034            <summary> 
   2035            Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
   2036            asettelijan sisÀllÀ. 
   2037            </summary> 
   2038        </member> 
   2039        <member name="P:Jypeli.Widget.PreferredSize"> 
   2040            <summary> 
   2041            Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
   2042            pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
   2043            </summary> 
   2044        </member> 
   2045        <member name="P:Jypeli.Widget.Layout"> 
   2046            <summary> 
   2047            Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
   2048            </summary> 
   2049        </member> 
   2050        <member name="P:Jypeli.Widget.CreationTime"> 
   2051            <summary> 
   2052            Olion luomisaika. 
   2053            </summary> 
   2054        </member> 
   2055        <member name="P:Jypeli.Widget.Lifetime"> 
   2056            <summary> 
   2057            Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio luodaan. 
   2058            </summary> 
   2059        </member> 
   2060        <member name="P:Jypeli.Widget.MaximumLifetime"> 
   2061            <summary> 
   2062            Olion suurin mahdollinen elinaika. 
   2063            Kun <c>Lifetime</c> on suurempi kuin tÀmÀ, olio kuolee. 
   2064            </summary> 
   2065        </member> 
   2066        <member name="P:Jypeli.Widget.IsDestroyed"> 
  23392067            <summary> 
  23402068            Onko olio tuhottu. 
   
  23422070            <returns></returns> 
  23432071        </member> 
  2344         <member name="E:Jypeli.Widgets.Widget.Destroyed"> 
   2072        <member name="E:Jypeli.Widget.Destroyed"> 
  23452073            <summary>  
  23462074            Tapahtuu, kun olio tuhotaan.  
  23472075            </summary>  
   2076        </member> 
   2077        <member name="P:Jypeli.Widget.Tag"> 
   2078            <summary> 
   2079            Vapaasti asetettava muuttuja. 
   2080            </summary> 
   2081        </member> 
   2082        <member name="T:Jypeli.AxleJoint"> 
   2083            <summary> 
   2084            Saranaliitos kahden olion vÀlille. 
   2085            </summary> 
   2086        </member> 
   2087        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   2088            <summary> 
   2089            KiinnittÀÀ olion akselilla pelikenttÀÀn. 
   2090            </summary> 
   2091            <param name="obj">Olio</param> 
   2092        </member> 
   2093        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
   2094            <summary> 
   2095            Luo uuden akseliliitoksen olion ja pisteen vÀlille. 
   2096            </summary> 
   2097            <param name="obj">EnsimmÀinen olio</param> 
   2098            <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
   2099        </member> 
   2100        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
   2101            <summary> 
   2102            Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
   2103            </summary> 
   2104            <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
   2105            <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
   2106            <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
   2107        </member> 
   2108        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
   2109            <summary> 
   2110            Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
   2111            Liitos sijoitetaan toisen olion keskipisteeseen. 
   2112            </summary> 
   2113            <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
   2114            <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
   2115        </member> 
   2116        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.Destroy"> 
   2117            <summary> 
   2118            Tuhoaa liitoksen. 
   2119            </summary> 
   2120        </member> 
   2121        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object1"> 
   2122            <summary> 
   2123            EnsimmÀinen olio. 
   2124            </summary> 
   2125        </member> 
   2126        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object2"> 
   2127            <summary> 
   2128            Toinen olio (null jos ensimmÀinen olio on sidottu pisteeseen) 
   2129            </summary> 
   2130        </member> 
   2131        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.AxlePoint"> 
   2132            <summary> 
   2133            Pyörimisakselin (tÀmÀnhetkiset) koordinaatit. 
   2134            </summary> 
   2135        </member> 
   2136        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Softness"> 
   2137            <summary> 
   2138            Liitoksen pehmeys eli kuinka paljon sillÀ on liikkumavaraa. 
   2139            </summary> 
   2140        </member> 
   2141        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.IsDestroyed"> 
   2142            <summary> 
   2143            Onko liitos tuhottu. 
   2144            </summary> 
   2145        </member> 
   2146        <member name="E:Jypeli.AxleJoint.Destroyed"> 
   2147            <summary> 
   2148            Tapahtuu kun liitos on tuhottu. 
   2149            </summary> 
   2150        </member> 
   2151        <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
   2152            <summary> 
   2153            Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
   2154            </summary> 
   2155            <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
   2156        </member> 
   2157        <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
   2158            <summary> 
   2159            Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
   2160            </summary> 
   2161        </member> 
   2162        <member name="T:Jypeli.ListHelpers"> 
   2163            <summary> 
   2164            Apufunktioita listojen ja muiden tietorakenteiden kÀyttöön. 
   2165            </summary> 
   2166        </member> 
   2167        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Min(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
   2168            <summary> 
   2169            Laskee minimin. 
   2170            </summary> 
   2171            <param name="values"></param> 
   2172            <returns></returns> 
   2173        </member> 
   2174        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Max(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
   2175            <summary> 
   2176            Laskee maksimin. 
   2177            </summary> 
   2178            <param name="values"></param> 
   2179            <returns></returns> 
   2180        </member> 
   2181        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{System.Double})"> 
   2182            <summary> 
   2183            Laskee keskiarvon. 
   2184            </summary> 
   2185            <param name="values"></param> 
   2186            <returns></returns> 
   2187        </member> 
   2188        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.Average(System.Collections.Generic.IEnumerable{Jypeli.Vector})"> 
   2189            <summary> 
   2190            Laskee keskiarvon komponenteittain. 
   2191            </summary> 
   2192            <param name="values"></param> 
   2193            <returns></returns> 
   2194        </member> 
   2195        <member name="M:Jypeli.ListHelpers.ConvertAll``2(System.Collections.Generic.IEnumerable{``0},System.Converter{``0,``1})"> 
   2196            <summary> 
   2197            Muuntaa kokoelman tietyn tyyppisiÀ olioita kokoelmaksi toisen tyyppisiÀ olioita. 
   2198            </summary> 
   2199            <typeparam name="TInput">LÀhtötyyppi</typeparam> 
   2200            <typeparam name="TOutput">Kohdetyyppi</typeparam> 
   2201            <param name="items">Muunnettava kokoelma</param> 
   2202            <param name="converter">Muunnosmetodi yhdelle oliolle</param> 
   2203            <returns>Muunnettu kokoelma</returns> 
   2204        </member> 
   2205        <member name="T:Jypeli.StreamHelpers"> 
   2206            <summary> 
   2207            Apufunktioita virtojen kÀyttöön. 
   2208            </summary> 
   2209        </member> 
   2210        <member name="M:Jypeli.StreamHelpers.CopyStreamTo(System.IO.Stream,System.IO.Stream)"> 
   2211            <summary> 
   2212            Kopioi virran sisÀllön toiseen virtaan. 
   2213            Sama kuin Stream.CopyTo (C# ver 4), mutta toimii myös vanhemmilla versioilla. 
   2214            </summary> 
   2215            <param name="input">MistÀ kopioidaan</param> 
   2216            <param name="output">Mihin kopioidaan</param> 
   2217        </member> 
   2218        <member name="M:Jypeli.StringHelpers.RemoveLast(System.Text.StringBuilder,System.Int32)"> 
   2219            <summary> 
   2220            Poistaa merkkijonon lopusta tietyn mÀÀrÀn merkkejÀ. 
   2221            Jos merkkijono on lyhyempi kuin poistettava mÀÀrÀ, poistetaan mitÀ pystytÀÀn. 
   2222            </summary> 
   2223            <param name="builder">StringBuilder-olio</param> 
   2224            <param name="chars">Poistettavien merkkien mÀÀrÀ</param> 
   2225            <returns></returns> 
   2226        </member> 
   2227        <member name="T:Jypeli.SynchronousList`1"> 
   2228            <summary> 
   2229            Synkroninen lista, eli lista joka pÀivittyy vasta kun sen Update-metodia kutsutaan. 
   2230            Jos listalle lisÀtÀÀn IUpdatable-rajapinnan toteuttavia olioita, kutsutaan myös niiden 
   2231            Update-metodeja samalla. 
   2232            </summary> 
   2233            <typeparam name="T"></typeparam> 
   2234        </member> 
   2235        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor(System.Int32)"> 
   2236            <summary> 
   2237            Luo uuden synkronisen listan. 
   2238            </summary> 
   2239            <param name="firstIndex">EnsimmÀisen elementin indeksi.</param> 
   2240        </member> 
   2241        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor"> 
   2242            <summary> 
   2243            Luo uuden synkronisen listan. 
   2244            </summary> 
   2245        </member> 
   2246        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.UpdateChanges"> 
   2247            <summary> 
   2248            LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit, mutta ei kutsu 
   2249            elementtien Update-metodia. 
   2250            </summary> 
   2251        </member> 
   2252        <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.Update(Jypeli.Time)"> 
   2253            <summary> 
   2254            LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit sekÀ kutsuu niiden 
   2255            Update-metodia. 
   2256            </summary> 
   2257            <param name="time"></param> 
   2258        </member> 
   2259        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Item(System.Int32)"> 
   2260            <summary> 
   2261            Indeksointioperaattori. 
   2262            </summary> 
   2263            <param name="index"></param> 
   2264            <returns></returns> 
   2265        </member> 
   2266        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.FirstIndex"> 
   2267            <summary> 
   2268            EnsimmÀisen elementin indeksi. Muutettavissa. 
   2269            </summary> 
   2270        </member> 
   2271        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.LastIndex"> 
   2272            <summary> 
   2273            Viimeisen elementin indeksi. 
   2274            </summary> 
   2275        </member> 
   2276        <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Count"> 
   2277            <summary> 
   2278            Kuinka monta elementtiÀ listassa nyt on. 
   2279            Ei laske mukaan samalla pÀivityskierroksella tehtyjÀ muutoksia. 
   2280            </summary> 
   2281        </member> 
   2282        <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
   2283            <summary> 
   2284            Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
   2285            </summary> 
   2286        </member> 
   2287        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   2288            <summary> 
   2289            Alustaa widgetin. 
   2290            </summary> 
   2291            <param name="animation"></param> 
   2292        </member> 
   2293        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2294            <summary> 
   2295            Alustaa widgetin. 
   2296            </summary> 
   2297            <param name="width"></param> 
   2298            <param name="height"></param> 
   2299        </member> 
   2300        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   2301            <summary> 
   2302            Alustaa widgetin. 
   2303            </summary> 
   2304            <param name="width"></param> 
   2305            <param name="height"></param> 
   2306            <param name="shape"></param> 
   2307        </member> 
   2308        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Widgets.ILayout)"> 
   2309            <summary> 
   2310            Alustaa widgetin. 
   2311            </summary> 
   2312            <param name="layout"></param> 
   2313        </member> 
   2314        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
   2315            <summary> 
   2316            Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   2317            </summary> 
   2318        </member> 
   2319        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
   2320            <summary> 
   2321            Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   2322            KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
   2323            ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
   2324            </summary> 
   2325        </member> 
   2326        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   2327            <summary> 
   2328            Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
   2329            </summary> 
   2330        </member> 
   2331        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
   2332            <summary> 
   2333            Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
   2334            </summary> 
   2335        </member> 
   2336        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
   2337            <summary> 
   2338            Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
   2339            Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
   2340            </summary> 
   2341        </member> 
   2342        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
   2343            <summary> 
   2344            Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
   2345            Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
   2346            </summary> 
   2347        </member> 
   2348        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
   2349            <summary> 
   2350            Onko komponentti sidottu mittariin. 
   2351            </summary> 
   2352        </member> 
   2353        <member name="T:Jypeli.Widgets.EasyHighScore"> 
   2354            <summary> 
   2355            HelpompikÀyttöinen parhaiden pisteiden lista. 
   2356            </summary> 
   2357        </member> 
   2358        <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32,System.String)"> 
   2359            <summary> 
   2360            Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
   2361            </summary> 
   2362            <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
   2363            <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
   2364            <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
   2365        </member> 
   2366        <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32)"> 
   2367            <summary> 
   2368            Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
   2369            </summary> 
   2370            <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
   2371            <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
   2372        </member> 
   2373        <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.Int32)"> 
   2374            <summary> 
   2375            Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
   2376            </summary> 
   2377            <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
   2378        </member> 
   2379        <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor"> 
   2380            <summary> 
   2381            Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan kymmenellÀ pistesijalla. 
   2382            </summary> 
   2383        </member> 
   2384        <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Show"> 
   2385            <summary> 
   2386            NÀyttÀÀ parhaat pisteet. 
   2387            </summary> 
   2388        </member> 
   2389        <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Clear"> 
   2390            <summary> 
   2391            TyhjentÀÀ parhaat pisteet. 
   2392            </summary> 
   2393        </member> 
   2394        <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterAndShow(System.Double)"> 
   2395            <summary> 
   2396            NÀyttÀÀ parhaat pisteet, ja jos annetut pisteet riittÀvÀt, antaa syöttÀÀ nimen listalle. 
   2397            Lista tallennetaan automaattisesti. 
   2398            </summary> 
   2399            <param name="newScore"></param> 
   2400        </member> 
   2401        <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.HighScoreWindow"> 
   2402            <summary> 
   2403            Listaikkuna. 
   2404            </summary> 
   2405        </member> 
   2406        <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.NameInputWindow"> 
   2407            <summary> 
   2408            Nimensyöttöikkuna. 
   2409            </summary> 
   2410        </member> 
   2411        <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.MaxNameLength"> 
   2412            <summary> 
   2413            Pisin sallittu nimen pituus. 
   2414            </summary> 
   2415        </member> 
   2416        <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Text"> 
   2417            <summary> 
   2418            Pisteikkunan teksti. 
   2419            </summary> 
   2420        </member> 
   2421        <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterText"> 
   2422            <summary> 
   2423            Nimensyöttöikkunan teksti. 
   2424            </summary> 
   2425        </member> 
   2426        <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Color"> 
   2427            <summary> 
   2428            Listaikkunan vÀri. 
   2429            </summary> 
   2430        </member> 
   2431        <member name="T:Jypeli.Widgets.ProgressBar"> 
   2432            <summary> 
   2433            Palkki, jolla voidaan ilmaista mittarin arvoa graafisesti. 
   2434            </summary> 
   2435        </member> 
   2436        <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2437            <summary> 
   2438            Palkin rakentaja. 
   2439            </summary> 
   2440        </member> 
   2441        <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
   2442            <summary> 
   2443            Palkin kuva. 
   2444            Jos erisuuri kuin null, piirretÀÀn vÀrin (BarColor) sijasta. 
   2445            </summary> 
   2446        </member> 
   2447        <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarColor"> 
   2448            <summary> 
   2449            Palkin vÀri. 
   2450            </summary> 
   2451        </member> 
   2452        <member name="T:Jypeli.Widgets.RowLayout"> 
   2453            <summary> 
   2454            Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
   2455            kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
   2456            tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
   2457            </summary> 
   2458        </member> 
   2459        <member name="T:Jypeli.Widgets.ILayout"> 
   2460            <summary> 
   2461            Rajapinta asettelijalle. Asettelija asettelee widgetin 
   2462            lapsioliot siten, ettÀ ne mahtuvat widgetin sisÀlle. Asettelija 
   2463            muuttaa lapsiolioiden kokoa sekÀ paikkaa. Asettelussa kÀytetÀÀn 
   2464            hyvÀksi lapsiolioiden ominaisuuksia <c>PreferredSize</c>, 
   2465            <c>HorizontalSizing</c> sekÀ <c>VerticalSizing</c>. 
   2466            </summary> 
   2467        </member> 
   2468        <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.TopPadding"> 
   2469            <summary> 
   2470            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2471            </summary> 
   2472        </member> 
   2473        <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.BottomPadding"> 
   2474            <summary> 
   2475            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2476            </summary> 
   2477        </member> 
   2478        <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.LeftPadding"> 
   2479            <summary> 
   2480            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2481            </summary> 
   2482        </member> 
   2483        <member name="P:Jypeli.Widgets.ILayout.RightPadding"> 
   2484            <summary> 
   2485            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2486            </summary> 
   2487        </member> 
   2488        <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
   2489            <summary> 
   2490            Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2491            </summary> 
   2492        </member> 
   2493        <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.TopPadding"> 
   2494            <summary> 
   2495            YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2496            </summary> 
   2497        </member> 
   2498        <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.BottomPadding"> 
   2499            <summary> 
   2500            Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2501            </summary> 
   2502        </member> 
   2503        <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.LeftPadding"> 
   2504            <summary> 
   2505            Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2506            </summary> 
   2507        </member> 
   2508        <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.RightPadding"> 
   2509            <summary> 
   2510            Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   2511            </summary> 
   2512        </member> 
   2513        <member name="P:Jypeli.Widgets.RowLayout.TargetWidth"> 
   2514            <summary> 
   2515            Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
   2516            </summary> 
  23482517        </member> 
  23492518        <member name="T:Jypeli.Widgets.ListWidget`2"> 
   
  24712640            <summary> 
  24722641            MitÀ valitaan kun kÀyttÀjÀ painaa esc tai takaisin-nÀppÀintÀ. 
   2642            Laittomalla arvolla (esim. negatiivinen) em. nÀppÀimistÀ ei tapahdu mitÀÀn. 
   2643            </summary> 
   2644        </member> 
   2645        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedButton"> 
   2646            <summary> 
   2647            Valittu nappula. 
   2648            </summary> 
   2649        </member> 
   2650        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Color"> 
   2651            <summary> 
   2652            Nappulan oletusvÀri. 
   2653            </summary> 
   2654        </member> 
   2655        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectionColor"> 
   2656            <summary> 
   2657            Valitun nappulan vÀri. 
  24732658            </summary> 
  24742659        </member> 
   
  24772662            Tapahtuma joka tapahtuu kun nappia painetaan. 
  24782663            Ottaa parametrikseen painonapin indeksin (alkaen nollasta). 
   2664            </summary> 
   2665        </member> 
   2666        <member name="T:Jypeli.Widgets.Slider"> 
   2667            <summary> 
   2668            LiukusÀÀdin 
   2669            </summary> 
   2670        </member> 
   2671        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2672            <summary> 
   2673            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   2674            </summary> 
   2675            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   2676            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   2677        </member> 
   2678        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   2679            <summary> 
   2680            Liukuva nuppi. 
   2681            </summary> 
   2682        </member> 
   2683        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Track"> 
   2684            <summary> 
   2685            Ura, jossa liukusÀÀdin liukuu. 
  24792686            </summary> 
  24802687        </member> 
   
  24882695            </summary> 
  24892696        </member> 
  2490         <member name="M:Jypeli.Widgets.VerticalScrollLayout.Scroll(System.Collections.Generic.IList{Jypeli.Widgets.Widget},System.Double)"> 
   2697        <member name="M:Jypeli.Widgets.VerticalScrollLayout.Scroll(System.Collections.Generic.IList{Jypeli.Widget},System.Double)"> 
  24912698            <summary> 
  24922699            Listan portaaton vieritys. 
   
  26792886            <summary> 
  26802887            Ottaa takaisin kÀyttöön kaikki <c>Disable</c>-metodilla poistetut kontrollit. 
   2888            </summary> 
   2889        </member> 
   2890        <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.DisableAll"> 
   2891            <summary> 
   2892            Poistaa kaikki kontrollit kÀytöstÀ. 
  26812893            </summary> 
  26822894        </member> 
   
  55375749            </summary> 
  55385750        </member> 
   5751        <member name="P:Jypeli.Animation.Width"> 
   5752            <summary> 
   5753            Animaation leveys. Nolla, jos animaatiossa ei ole yhtÀÀn ruutua. 
   5754            </summary> 
   5755        </member> 
   5756        <member name="P:Jypeli.Animation.Height"> 
   5757            <summary> 
   5758            Animaation korkeus. Nolla, jos animaatiossa ei ole yhtÀÀn ruutua. 
   5759            </summary> 
   5760        </member> 
  55395761        <member name="E:Jypeli.Animation.Played"> 
  55405762            <summary> 
   
  58026024        </member> 
  58036025        <member name="M:Jypeli.Assets.Explosion.AddShockwaveHandler(Jypeli.IPhysicsObject,System.Action{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.Vector})"> 
   6026            <summary> 
   6027            Laukaisee aliohjelman handler, kun tÀmÀn rÀjÀhdyksen paineaalto osuu olioon o. 
   6028            </summary> 
   6029            <param name="o">Olio, johon paineaallon on osuttava</param> 
   6030            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelevÀ aliohjelma</param> 
   6031        </member> 
   6032        <member name="M:Jypeli.Assets.Explosion.AddShockwaveHandler(System.String,System.Action{Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.Vector})"> 
  58046033            <summary> 
  58056034            Laukaisee aliohjelman handler, kun tÀmÀn rÀjÀhdyksen paineaalto osuu olioon o. 
   
  73137542            </summary> 
  73147543        </member> 
  7315         <member name="F:Jypeli.Game.MinLayer"> 
  7316             <summary> 
  7317             Pienin mahdollinen kerros. 
  7318             </summary> 
  7319         </member> 
  7320         <member name="F:Jypeli.Game.MaxLayer"> 
  7321             <summary> 
  7322             Suurin mahdollinen kerros. 
  7323             </summary> 
  7324         </member> 
  7325         <member name="F:Jypeli.Game.LayerCount"> 
  7326             <summary> 
  7327             Kerrosten mÀÀrÀ. 
  7328             </summary> 
  7329         </member> 
  73307544        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  73317545            <summary> 
   
  73627576            <param name="o">LisÀttÀvÀ olio.</param> 
  73637577            <param name="layer">Kerros, luku vÀliltÀ [-3, 3].</param> 
   7578        </member> 
   7579        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Layer)"> 
   7580            <summary> 
   7581            LisÀÀ oliokerroksen peliin. 
   7582            </summary> 
   7583            <param name="l"></param> 
  73647584        </member> 
  73657585        <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   
  73737593            </remarks>  
  73747594        </member> 
   7595        <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.Layer)"> 
   7596            <summary> 
   7597            Poistaa oliokerroksen pelistÀ. 
   7598            </summary> 
   7599            <param name="l"></param> 
   7600        </member> 
  73757601        <member name="M:Jypeli.Game.GetObjects(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  73767602            <summary> 
   
  73847610            <summary> 
  73857611            Palauttaa ensimmÀisen peliolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
   7612            </summary> 
   7613            <param name="condition">Ehto</param> 
   7614            <returns>Olio</returns> 
   7615        </member> 
   7616        <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstWidget(System.Predicate{Jypeli.Widget})"> 
   7617            <summary> 
   7618            Palauttaa ensimmÀisen ruutuolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
  73867619            </summary> 
  73877620            <param name="condition">Ehto</param> 
   
  74727705            <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  74737706        </member> 
  7474         <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   7707        <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.Widget)"> 
  74757708            <summary>  
  74767709            Poistaa widgetin pelistÀ. Jos haluat tuhota widgetin,  
   
  74827715            </remarks>  
  74837716        </member> 
  7484         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   7717        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Widget)"> 
  74857718            <summary> 
  74867719            LisÀÀ widgetin peliin. 
   
  75247757            Nollaa kaiken. 
  75257758            </summary> 
   7759        </member> 
   7760        <member name="M:Jypeli.Game.ResetLayers"> 
   7761            <summary> 
   7762            Nollaa oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
   7763            </summary> 
   7764            <param name="l"></param> 
   7765        </member> 
   7766        <member name="M:Jypeli.Game.RemoveAllLayers"> 
   7767            <summary> 
   7768            Poistaa kaikki oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
   7769            </summary> 
   7770            <param name="l"></param> 
  75267771        </member> 
  75277772        <member name="M:Jypeli.Game.ClearControls"> 
   
  76217866            <param name="name">Fontin tiedoston nimi, ilman pÀÀtettÀ.</param> 
  76227867        </member> 
   7868        <member name="P:Jypeli.Game.Layers"> 
   7869            <summary> 
   7870            Kerrokset, joilla pelioliot viihtyvÀt. 
   7871            </summary> 
   7872        </member> 
   7873        <member name="P:Jypeli.Game.MinLayer"> 
   7874            <summary> 
   7875            Pienin mahdollinen kerros. 
   7876            </summary> 
   7877        </member> 
   7878        <member name="P:Jypeli.Game.MaxLayer"> 
   7879            <summary> 
   7880            Suurin mahdollinen kerros. 
   7881            </summary> 
   7882        </member> 
   7883        <member name="P:Jypeli.Game.LayerCount"> 
   7884            <summary> 
   7885            Kerrosten mÀÀrÀ. 
   7886            </summary> 
   7887        </member> 
  76237888        <member name="P:Jypeli.Game.Name"> 
  76247889            <summary> 
   
  77568021            <summary> 
  77578022            Teksti, joka nÀkyy pelin ikkunassa (jos peli ei ole koko ruudun tilassa). 
   8023            </summary> 
   8024        </member> 
   8025        <member name="P:Jypeli.Game.ObjectCount"> 
   8026            <summary> 
   8027            Kuinka monta pelioliota pelissÀ on (ei laske widgettejÀ). 
  77588028            </summary> 
  77598029        </member> 
   
  82038473            </summary> 
  82048474        </member> 
   8475        <member name="M:Jypeli.Layer.CreateStaticLayer"> 
   8476            <summary> 
   8477            Luo staattisen kerroksen (ei liiku kameran mukana) 
   8478            </summary> 
   8479            <returns></returns> 
   8480        </member> 
  82058481        <member name="P:Jypeli.Layer.DrawOrder"> 
  82068482            <summary> 
   
  82128488            Kuinka paljon tÀmÀn kerroksen olioiden paikka muuttuu kameran siirtyessÀ suhteessa muihin kerroksiin. 
  82138489            Esimerkiksi arvo 0.5 aiheuttaa siirtymÀn joka on puolet normaalista. 
   8490            </summary> 
   8491        </member> 
   8492        <member name="P:Jypeli.Layer.IgnoresZoom"> 
   8493            <summary> 
   8494            JÀttÀÀ kameran zoomin huomiotta jos asetettu. 
  82148495            </summary> 
  82158496        </member> 
   
  87349015            <returns></returns> 
  87359016        </member> 
  8736         <member name="M:Jypeli.Controls.Listener.OnWidget(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   9017        <member name="M:Jypeli.Controls.Listener.OnWidget(Jypeli.Widget)"> 
  87379018            <summary> 
  87389019            Kuuntelee tapahtumaa tietyn widgetin pÀÀllÀ. 
   
  87939074            </summary> 
  87949075        </member> 
   9076        <member name="T:Jypeli.Meter"> 
   9077            <summary> 
   9078            Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
   9079            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   9080            </summary> 
   9081        </member> 
   9082        <member name="M:Jypeli.Meter.OfType``1"> 
   9083            <summary> 
   9084            Palauttaa mittarin sen todellisessa muodossa, jotta sen kaikkiin 
   9085            jÀseniin pÀÀsee kÀsiksi. 
   9086            </summary> 
   9087            <typeparam name="T">Tyyppi, jota mittari mittaa</typeparam> 
   9088            <returns>Mittari, joka mittaa tyyppiÀ T</returns> 
   9089        </member> 
   9090        <member name="P:Jypeli.Meter.RelativeValue"> 
   9091            <summary> 
   9092            Mittarin suhteellinen arvo (minimi 0, maksimi 1) 
   9093            </summary> 
   9094        </member> 
  87959095        <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
  87969096            <summary> 
   
  89359235            </summary> 
  89369236        </member> 
  8937         <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.IsCursorOn(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   9237        <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.IsCursorOn(Jypeli.Widget)"> 
  89389238            <summary> 
  89399239            Onko hiiren kursori annetun olion pÀÀllÀ. 
   
  89649264            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
  89659265        </member> 
  8966         <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.ListenOn(Jypeli.Widgets.Widget,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
   9266        <member name="M:Jypeli.Controls.Mouse.ListenOn(Jypeli.Widget,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
  89679267            <summary> 
  89689268            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun olion pÀÀllÀ. 
   
  1199812298            <param name="tileHeight">Ruudun korkeus.</param> 
  1199912299        </member> 
   12300        <member name="M:Jypeli.TileMap.GetLength(System.Int32)"> 
   12301            <summary> 
   12302            Palauttaa annetun dimension pituuden (merkkeinÀ, ei pikseleinÀ). 
   12303            </summary> 
   12304            <param name="dimension">Dimensio. 0 antaa kentÀn korkeuden, 1 leveyden.</param> 
   12305            <returns>Annetun dimension koko</returns> 
   12306        </member> 
   12307        <member name="M:Jypeli.TileMap.GetTile(System.Int32,System.Int32)"> 
   12308            <summary> 
   12309            Palauttaa ruudussa olevan merkin. 
   12310            </summary> 
   12311            <param name="row">Rivi</param> 
   12312            <param name="col">Sarake</param> 
   12313            <returns>Merkki</returns> 
   12314        </member> 
   12315        <member name="M:Jypeli.TileMap.SetTile(System.Int32,System.Int32,System.Char)"> 
   12316            <summary> 
   12317            Asettaa ruudussa olevan merkin. 
   12318            </summary> 
   12319            <param name="row">Rivi</param> 
   12320            <param name="col">Sarake</param> 
   12321            <param name="c">Uusi merkki</param> 
   12322            <returns>Merkki</returns> 
   12323        </member> 
  1200012324        <member name="M:Jypeli.TileMap.ChangeSize(Jypeli.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
  1200112325            <summary> 
   
  1202712351            Asettaa merkin vastaamaan aliohjelmaa, joka luo olion. Huom! KÀytÀ tÀmÀn 
  1202812352            syntaksin kanssa metodia <c>Insert</c>. 
   12353            </summary> 
   12354        </member> 
   12355        <member name="P:Jypeli.TileMap.RowCount"> 
   12356            <summary> 
   12357            Rivien mÀÀrÀ kentÀssÀ (pystysuoraan). 
   12358            </summary> 
   12359        </member> 
   12360        <member name="P:Jypeli.TileMap.ColumnCount"> 
   12361            <summary> 
   12362            Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
  1202912363            </summary> 
  1203012364        </member> 
   
  1214212476            </summary> 
  1214312477        </member> 
   12478        <member name="P:Jypeli.Timer.SecondCounterStep"> 
   12479            <summary> 
   12480            Kuinka monta sekuntia sekuntilaskuri laskee yhden sekunnin aikana. 
   12481            Oletus on 1. Arvolla 2 laskuri laskee tuplanopeudella, arvolla -1 taaksepÀin jne. 
   12482            </summary> 
   12483        </member> 
  1214412484        <member name="P:Jypeli.Timer.Times"> 
  1214512485            <summary> 
   
  1221312553            <param name="o">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  1221412554            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen.</param> 
   12555        </member> 
   12556        <member name="M:Jypeli.TopDownPhysicsGame.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.IPhysicsObject,Jypeli.NewCollisionHandler)"> 
   12557            <summary> 
   12558            MÀÀrittÀÀ metodin, jota kutsutaan kun 
   12559            olio <code>o</code> törmÀÀ tiettyyn toiseen olioon. 
   12560            </summary> 
   12561            <param name="o">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   12562            <param name="target">Olio johon törmÀtÀÀn.</param> 
   12563            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   12564        </member> 
   12565        <member name="M:Jypeli.TopDownPhysicsGame.AddCollisionHandler(Jypeli.IPhysicsObject,System.String,Jypeli.NewCollisionHandler)"> 
   12566            <summary> 
   12567            MÀÀrittÀÀ metodin, jota kutsutaan kun 
   12568            olio <code>o</code> törmÀÀ toiseen olioon, jolla on tietty tagi. 
   12569            </summary> 
   12570            <param name="o">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   12571            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   12572            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  1221512573        </member> 
  1221612574        <member name="P:Jypeli.TopDownPhysicsGame.Surfaces"> 
   
  1267513033            </summary> 
  1267613034        </member> 
  12677         <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.DoubleMeter)"> 
   13035        <member name="M:Jypeli.Widgets.BarGauge.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  1267813036            <summary> 
  1267913037            Asettaa palkin nÀyttÀmÀÀn <c>meter</c>-olion arvoa. 
   
  1285913217            <param name="text">Teksti.</param> 
  1286013218        </member> 
  12861         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.BindTo(Jypeli.IntMeter)"> 
  12862             <summary> 
  12863             Asettaa tekstikentÀn nÀyttÀmÀÀn annetun mittarin arvoa. 
  12864             </summary> 
  12865         </member> 
  12866         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.BindTo(Jypeli.DoubleMeter)"> 
  12867             <summary> 
  12868             Asettaa tekstikentÀn nÀyttÀmÀÀn annetun mittarin arvoa. 
  12869             </summary> 
  12870         </member> 
  12871         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.Unbind"> 
  12872             <summary> 
  12873             Irrottaa tekstikentÀn mittarista. 
  12874             </summary> 
  12875         </member> 
  1287613219        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
  1287713220            <summary> 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/obj/x86/Debug/Rangoneina.csproj.FileListAbsolute.txt

  r2995 r3016  
  1515C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.xnb 
  1616C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.txt 
   17C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Rekuroka.xnb 
   18C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Serunom.xnb 
   19C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Merinoma.xnb 
   20C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih1.xnb 
   21C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih2.xnb 
   22C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih3.xnb 
   23C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.xnb 
   24C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.txt 
   25C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Rangoneina.exe 
   26C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Rangoneina.pdb 
   27C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Jypeli4.dll 
   28C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Jypeli4.xml 
   29C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   30C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   31C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\obj\x86\Debug\Rangoneina.exe 
   32C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\obj\x86\Debug\Rangoneina.pdb 
   33C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta2.xnb 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/obj/x86/Debug/cachefile-{43DDB7A9-921D-4BF9-A5DD-4CA1D9C85B38}-targetpath.txt

  r2995 r3016  
  66Content\Vih3.xnb 
  77Content\Kentta1.xnb 
   8Content\Kentta2.xnb 
  89Content\Kentta1.txt 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/RangoneinaContent/RangoneinaContent.contentproj

  r2995 r3016  
  9494    </Compile> 
  9595  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="Kentta2.txt"> 
   98      <Name>Kentta2</Name> 
   99      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
  96103  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  97104  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/RangoneinaContent/obj/x86/Debug/RangoneinaContent.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r2975 r3016  
  11C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\RangoneinaContent\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\LeeviL2\Rangoneina\Rangoneina\RangoneinaContent\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.