Changeset 3008


Ignore:
Timestamp:
2012-06-13 15:09:52 (9 years ago)
Author:
mijoliim
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/MikkoL
Files:
10 added
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.cs

  r2965 r3008  
  1515    PlatformCharacter jorma; 
  1616 
   17    //Kenttanumero 
   18    int kentanNumero = 1; 
   19 
   20    //Elamat 
   21    IntMeter pelaajanElamat; 
   22 
  1723    //Ammus 
  1824    Vector aseenSuunta = new Vector(100, 0); 
   
  2026    double ammusY; 
  2127 
   28    //Valikot 
   29    List<Label> valikko1 = new List<Label>(); 
   30 
  2231    //TODO: Vaihda pelaajan ja piikkien kuva 
  2332    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  2433    Image piikkiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2534 
  26     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   35    //TODO: Musiikit 
   36 
   37    //TODO: Aaniefektit 
  2738 
  2839    public override void Begin() 
  2940    { 
   41        alkuvalikko(); 
   42    } 
   43 
   44    //Valikot 
   45    void alkuvalikko() 
   46    { 
   47        ClearAll(); 
   48        //kentanNumero = 1; 
   49 
   50        Level.Background.CreateGradient(Color.Blue, Color.DarkBlue); 
   51 
   52        Label kohta1 = new Label("Play"); 
   53        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   54        kohta1.Font = Font.DefaultLargeBold; 
   55        valikko1.Add(kohta1); 
   56 
   57        Label kohta2 = new Label("Exit"); 
   58        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   59        kohta2.Font = Font.DefaultLargeBold; 
   60        valikko1.Add(kohta2); 
   61 
   62        foreach (Label kohta in valikko1) 
   63        { 
   64            Add(kohta); 
   65        } 
   66 
   67        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Alku, null); 
   68        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   69 
   70        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   71        Mouse.ListenMovement(1.0, valikonLiikkuminen, null); 
   72        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, ""); 
   73    } 
   74    void gameover() 
   75    { 
   76        //TODO 
   77    } 
   78 
   79    //Valikkojen aliohjelmat 
   80    void valikonLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   81    { 
   82        foreach (Label kohta in valikko1) 
   83        { 
   84            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   85            { 
   86                kohta.TextColor = Color.White; 
   87            } 
   88            else 
   89            { 
   90                kohta.TextColor = Color.Black; 
   91            } 
   92 
   93        } 
   94    } 
   95 
   96    //Kentan luonti 
   97    void Alku() 
   98    { 
   99        ClearGameObjects(); 
   100        ClearControls(); 
   101        ClearWidgets(); 
   102 
   103        //RandomPainovoima(); 
  30104        Gravity = new Vector(0, -240); 
  31105 
  32         luoKentta(); 
   106        luoKentta("debug"); 
  33107        lisaaNappaimet(); 
   108        lisaaLaskuri(); 
  34109 
  35110        Camera.Follow(jorma); 
   
  37112        Camera.StayInLevel = true; 
  38113    } 
  39  
  40     //Kentan luonti 
  41     void luoKentta() 
  42     { 
  43         TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt"); 
   114    void luoKentta(string level) 
   115    { 
   116        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(level); 
  44117        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso); 
  45118        kentta.SetTileMethod('^', lisaaPiikki); 
   
  48121        kentta.SetTileMethod('-', liikkuvaTaso); 
  49122        kentta.SetTileMethod('|', liikkuvaTaso2); 
   123        kentta.SetTileMethod('M', maali); 
  50124        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  51125        Level.CreateBorders(); 
  52126        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkCyan, Color.Blue); 
   127    } 
   128    void kentanLataus() 
   129    { 
   130        ClearGameObjects(); 
   131        ClearControls(); 
   132 
   133        if (kentanNumero == 1) luoKentta("debug"); 
   134        else if (kentanNumero == 2) luoKentta("debug2"); 
   135        else if (kentanNumero == 3) luoKentta("debug3"); 
   136        lisaaNappaimet(); 
   137 
   138        Camera.Follow(jorma); 
   139        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   140        Camera.StayInLevel = true; 
   141    } 
   142    void maalissa(PhysicsObject maali, PhysicsObject kohde) 
   143    { 
   144        if (kohde.Tag.ToString() == "") 
   145        { 
   146            kentanNumero = kentanNumero + 1; 
   147            kohde.Destroy(); 
   148            Timer.SingleShot(2, kentanLataus); 
   149        } 
  53150    } 
  54151 
   
  79176        luoLiikkuvaTaso(paikka, leveys, korkeus, "liikkuvaTaso2", 0, 15); 
  80177    } 
   178    void maali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   179    { 
   180        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   181        maali.Position = paikka; 
   182        maali.Color = Color.White; 
   183        maali.Tag = "maali"; 
   184        AddCollisionHandler(maali,maalissa); 
   185        Add(maali); 
   186    } 
  81187 
  82188    //Hazardit (piikit, viholliset yms.) 
   
  87193        piikki.Position = paikka; 
  88194        piikki.Image = piikkiKuva; 
  89         piikki.Tag = "piikki"; 
   195        piikki.Tag = "hazardi"; 
  90196        Add(piikki); 
   197    } 
   198    void nuoliTykki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   199    { 
   200        PhysicsObject tykki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   201        tykki.Position = paikka; 
   202        tykki.Color = Color.Red; 
   203        tykki.Tag = "vihu"; 
   204        Add(tykki); 
  91205    } 
  92206 
   
  106220    void lisaaNappaimet() 
  107221    { 
  108         //Nappaimet 
   222        //Pelaajan ohjaus 
  109223        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  110         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  111         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   224        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, alkuvalikko, "Palaa valikkoon"); 
  112225 
  113226        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", jorma, -nopeus); 
   
  117230        //Aseen kontrollointi 
  118231        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu"); 
  119         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, aseenSuuntaylos, null); 
  120         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, aseenSuuntavasen, null); 
  121         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, aseenSuuntaalas, null); 
  122         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, aseenSuuntaoikea, null); 
   232        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, aseenSuuntaoikea, "Tähtää oikealle"); 
   233        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, aseenSuuntavasen, "Tähtää vasemmalle"); 
   234        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, aseenSuuntaalas, "Tähtää alas"); 
   235        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, aseenSuuntaylos, "Tähtää ylös"); 
   236 
   237        //Reset 
   238        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, reset, "Reset"); 
  123239    } 
  124240    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   
  130246        hahmo.Jump(nopeus); 
  131247    } 
   248    void reset() 
   249    { 
   250        jorma.Destroy(); 
   251        pelaajanElamat.Value = pelaajanElamat - 1; 
   252        Timer.SingleShot(2, kentanLataus); 
   253    } 
  132254    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  133255    { 
  134         if (kohde.Tag.ToString() == "piikki") 
   256        if (kohde.Tag.ToString() == "hazardi") 
  135257        { 
  136258            hahmo.Destroy(); 
  137         } 
  138     } 
  139  
  140     //Tippuvan ja liikkuvan tason liikuttamiset 
   259            pelaajanElamat.Value = pelaajanElamat - 1; 
   260            Timer.SingleShot(2, kentanLataus); 
   261        } 
   262    } 
   263 
   264    //Tippuvat ja liikkuvat tasot 
  141265    void tasonLiikkuminen(PhysicsObject taso, double x, double y) 
  142266    { 
   
  180304        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  181305        taso.Position = paikka; 
  182         taso.Color = Color.White; 
   306        taso.Color = Color.DarkGray; 
  183307        taso.Tag = tag; 
  184308        Add(taso); 
   
  200324        else if (aseenSuunta == new Vector(100, 0) || aseenSuunta == new Vector(-100, 0)) 
  201325        { 
  202             ammusX = 1; 
  203             ammusY = 3; 
   326            ammusX = 3; 
   327            ammusY = 1; 
  204328        } 
  205329        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(ammusX,ammusY); 
   
  242366        else ammus.Destroy(); 
  243367    } 
   368 
   369    //Elamat 
   370    void lisaaLaskuri() 
   371    { 
   372        pelaajanElamat = elamaLaskuri(); 
   373    } 
   374    IntMeter elamaLaskuri() 
   375    { 
   376        IntMeter elamat = new IntMeter(1000); 
   377        elamat.MaxValue = 1000; 
   378        Label naytto = new Label(); 
   379        naytto.BindTo(elamat); 
   380        naytto.Position = new Vector(Screen.Left + 150, Screen.Top - 50); 
   381        naytto.TextColor = Color.White; 
   382        naytto.Color = Color.Transparent; 
   383        naytto.BorderColor = Color.Transparent; 
   384        Add(naytto); 
   385        return elamat; 
   386    } 
   387 
   388    //Troll 
   389    //void RandomPainovoima() 
   390    //{ 
   391    //    Timer ajastin = new Timer(); 
   392    //    ajastin.Interval = 0.01; 
   393    //    ajastin.Timeout += delegate { troll(); }; 
   394    //    ajastin.Start(); 
   395    //} 
   396    //void troll() 
   397    //{ 
   398    //    double x; 
   399    //    double y; 
   400    //    x = RandomGen.NextDouble(-1000,1000); 
   401    //    y = RandomGen.NextDouble(-1000,1000); 
   402    //    Gravity = new Vector(x, y); 
   403    //} 
  244404} 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.csproj

  r2958 r3008  
  118118    <Content Include="Game.ico" /> 
  119119    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
  120     <Content Include="kentta1.txt"> 
  121       <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
  122     </Content> 
  123120  </ItemGroup> 
  124121  <ItemGroup> 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi.csproj.Debug.cachefile

  r2958 r3008  
  11Content\norsu.xnb 
  22Content\tahti.xnb 
  3 kentta1.txt 
   3Content\debug.xnb 
   4Content\debug2.xnb 
   5Content\debug3.xnb 
   6Content\debug.txt 
   7Content\debug2.txt 
   8Content\debug3.txt 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FC6498A4-F2EA-4F49-9C7B-A5CBA6BB10CA}.xml

  r2958 r3008  
  1919      <Output>C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  2020      <Time>2012-06-12T12:33:32.7584149+03:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>debug.txt</Source> 
   24      <Name>debug</Name> 
   25      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug.xnb</Output> 
   29      <Time>2012-06-13T12:43:50.9616248+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>debug2.txt</Source> 
   33      <Name>debug2</Name> 
   34      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug2.xnb</Output> 
   38      <Time>2012-06-13T12:43:50.9306248+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>debug3.txt</Source> 
   42      <Name>debug3</Name> 
   43      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug3.xnb</Output> 
   47      <Time>2012-06-13T12:22:52.5578248+03:00</Time> 
  2148    </Item> 
  2249    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/obj/x86/Debug/JormaKalevi.csproj.FileListAbsolute.txt

  r2965 r3008  
  1 C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\kentta1.txt 
  21C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb 
  32C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb 
   
  2019C:\Users\testata\Desktop\Oma Peli\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\obj\x86\Debug\JormaKalevi.exe 
  2120C:\Users\testata\Desktop\Oma Peli\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\obj\x86\Debug\JormaKalevi.pdb 
   21C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug.xnb 
   22C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug.txt 
   23C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug2.xnb 
   24C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug2.txt 
   25C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug3.xnb 
   26C:\MyTemp\MikkoL\JormaKalevi\JormaKalevi\JormaKalevi\bin\x86\Debug\Content\debug3.txt 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKalevi/obj/x86/Debug/cachefile-{FC6498A4-F2EA-4F49-9C7B-A5CBA6BB10CA}-targetpath.txt

  r2958 r3008  
  11Content\norsu.xnb 
  22Content\tahti.xnb 
   3Content\debug.xnb 
   4Content\debug2.xnb 
   5Content\debug3.xnb 
   6Content\debug.txt 
   7Content\debug2.txt 
   8Content\debug3.txt 
 • 2012/24/MikkoL/JormaKalevi/JormaKalevi/JormaKaleviContent/JormaKaleviContent.contentproj

  r2958 r3008  
  5656    </Compile> 
  5757  </ItemGroup> 
   58  <ItemGroup> 
   59    <Compile Include="debug.txt"> 
   60      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
   61      <Name>debug</Name> 
   62      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   63      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   64    </Compile> 
   65  </ItemGroup> 
   66  <ItemGroup> 
   67    <Compile Include="debug2.txt"> 
   68      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
   69      <Name>debug2</Name> 
   70      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   72    </Compile> 
   73  </ItemGroup> 
   74  <ItemGroup> 
   75    <Compile Include="debug3.txt"> 
   76      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
   77      <Name>debug3</Name> 
   78      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
  5882  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  5983  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.