Ignore:
Timestamp:
2012-06-13 15:04:19 (8 years ago)
Author:
nieekrva
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/NikiV/JungleRun
Files:
7 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRun/JungleRun.cs

  r2980 r3001  
  99public class JungleRun : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    DoubleMeter voimaMittari; 
   12 
   13 
  1114    const double nopeus = 200; 
  1215    const double hyppyNopeus = 1000; 
  13     const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   16    const int RUUDUN_KOKO = 50; 
  1417 
  1518    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  1922    Image sydanKuva = LoadImage("sydan"); 
  2023    Image maaKuva = LoadImage("maapala"); 
   24    Image temppeliKuva = LoadImage("temppeliosa"); 
   25    Image övihu = LoadImage("ötökkä"); 
  2126 
  2227    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  2732 
  2833        luoKentta(); 
   34        LuoMittarit(); 
  2935        lisaaNappaimet(); 
  3036 
   
  3238        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  3339        Camera.StayInLevel = true; 
   40         
  3441    } 
  3542 
   
  4249        kentta.SetTileMethod('s', lisaasydan); 
  4350        kentta.SetTileMethod('m', LisaaMaa); 
  44             kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   51        kentta.SetTileMethod('o', LisaaOsa); 
   52        kentta.SetTileMethod('v', Lisaavihu); 
   53        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4554        Level.CreateBorders(); 
  4655        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   56        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Jungle Run", 
   57"Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   58        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   59        valikko.Color = Color.Green; 
   60 
   61        Add(valikko); 
   62 
  4763    } 
  4864 
   
  6783    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  6884    { 
  69         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus+20); 
   85        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus + 20); 
  7086        pelaaja1.Position = paikka; 
  7187        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  7288        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   89        pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon( 20, 5 ); 
   90         
   91 
   92        
   93 
  7394        AddCollisionHandler(pelaaja1, "sydan", PelaajaTormasiSydameen); 
  7495        Add(pelaaja1); 
   
  84105        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  85106        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  86  
   107        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu"); 
  87108        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  88109 
   
  90111        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  91112        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   113        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   114        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu"); 
  92115 
  93116        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  104127    } 
  105128 
  106      
   129 
  107130    void lisaasydan(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  108131    { 
   
  112135        sydan.Image = sydanKuva; 
  113136        sydan.Tag = "sydan"; 
   137         
   138 
  114139        Add(sydan); 
   140        
   141 
  115142    } 
  116143 
  117144    void PelaajaTormasiSydameen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde) 
  118145    { 
  119             maaliAani.Play(); 
  120             MessageDisplay.Add("Keräsit sydämmen!"); 
  121             kohde.Destroy(); 
   146        maaliAani.Play(); 
   147        MessageDisplay.Add("Keräsit sydämmen!"); 
   148        kohde.Destroy(); 
   149        ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.2); 
   150 
   151        if (voimaMittari.Value < 10) 
   152        { 
   153 
   154            voimaMittari.Value++; 
   155        } 
  122156    } 
  123157 
   
  131165 
  132166    } 
   167 
   168 
   169    void LuoMittarit() 
   170    { 
   171        voimaMittari = new DoubleMeter(10); 
   172        voimaMittari.MaxValue = 10; 
   173        ProgressBar voimaPalkki = new ProgressBar(150, 10); 
   174        voimaPalkki.BindTo(voimaMittari); 
   175        Add(voimaPalkki); 
   176 
   177        voimaPalkki.X = Screen.Right - 150; 
   178        voimaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   179        voimaPalkki.Angle = Angle.RightAngle; 
   180        voimaPalkki.BarColor = Color.Green; 
   181        voimaPalkki.BorderColor = Color.White; 
   182        voimaPalkki.Angle = Angle.FromDegrees(180); 
   183 
   184        // Kun voima loppuu, kutsutaan VoimaLoppui-aliohjelmaa 
   185        voimaMittari.LowerLimit += VoimaLoppui; 
   186 
   187 
   188 
   189        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, 
   190                        VahennaVoimia, "Vähennä pelaajan voimia"); 
   191    } 
   192 
   193    void VahennaVoimia() 
   194    { 
   195        voimaMittari.Value--; 
   196    } 
   197 
   198    void VoimaLoppui(double mittarinArvo) 
   199    { 
   200        MessageDisplay.Add("Voimat loppuivat, voi voi."); 
   201    } 
   202 
   203 
   204    void LisaaOsa(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   205    { 
   206        PhysicsObject temppeliosa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   207        temppeliosa.Position = paikka; 
   208        temppeliosa.Image = temppeliKuva; 
   209        temppeliosa.Tag = "temppeliosa"; 
   210        Add(temppeliosa); 
   211 
   212    } 
   213 
   214    void Lisaavihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   215    { 
   216        PhysicsObject vihu = new PhysicsObject(leveys, 0.375 * korkeus); 
   217        vihu.Shape = Shape.Circle; 
   218        vihu.Position = new Vector(paikka.X, paikka.Y-korkeus / 2 + (vihu.Height/2)); 
   219        vihu.Image = övihu; 
   220        vihu.Tag = "ötökkä"; 
   221        List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
   222        polku.Add(new Vector(paikka.X - leveys, vihu.Y + 2)); 
   223        polku.Add(new Vector(paikka.X + leveys, vihu.Y + 2)); 
   224        vihu.CanRotate = true; 
   225        PathFollowerBrain satunnaisAivot = new PathFollowerBrain(polku.ToArray()); 
   226        satunnaisAivot.Speed = 100; 
   227        satunnaisAivot.Loop = true; 
   228        //satunnaisAivot.ChangeMovementSeconds = 0.1; 
   229        vihu.Brain = satunnaisAivot; 
   230        satunnaisAivot.Active = true; 
   231 
   232        Add(vihu); 
   233    } 
   234 
   235 
   236    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   237    { 
   238        switch (valinta) 
   239        { 
   240            case 0: 
   241                // AloitaPeli(); 
   242                break; 
   243            case 1: 
   244                // ParhaatPisteet(); 
   245                break; 
   246            case 2: 
   247                Exit(); 
   248                break; 
   249        } 
   250    } 
   251 
   252    void AmmuAseella() 
   253    { 
   254        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot(); 
   255 
   256        if (ammus != null) 
   257        { 
   258            ammus.Size *= 3; 
   259            ammus.Color = Color.Blue; 
   260        } 
   261    } 
   262 
   263 
   264 
   265 
  133266} 
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRun/JungleRun.csproj.Debug.cachefile

  r2980 r3001  
  99Content\temppeliosa.xnb 
  1010Content\vs sephiroth.xnb 
   11Content\puolipalkki.xnb 
   12Content\tÀysipalkki.xnb 
   13Content\ötökkÀ.xnb 
  1114Content\vs sephiroth.wma 
  1215kentta1.txt 
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRun/bin/x86/Debug/kentta1.txt

  r2980 r3001  
  1           
   1 
  22          
  33 
  4  #####################################      
   4      
  55 
  66                                                    
  77 
  8                                              ## 
  9         #######   #######   ###### 
   8             v         v      s         v          oo   oo 
   9        ooooooooo   oooooo   ooo    oooo 
  1010        
  11   N    sssssssssss 
  12 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
   11  N      v   v   v 
   12mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                        
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRun/kentta1.txt

  r2980 r3001  
  1           
   1 
  22          
  33 
  4  #####################################      
   4      
  55 
  66                                                    
  77 
  8                                              ## 
  9         #######   #######   ###### 
   8             v         v      s         v          oo   oo 
   9        ooooooooo   oooooo   ooo    oooo 
  1010        
  11   N    sssssssssss 
  12 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
   11  N      v   v   v 
   12mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                        
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRun/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{F47465E6-6899-4E18-A630-D974FBA44481}.xml

  r2980 r3001  
  8181      <Options>None</Options> 
  8282      <Output>C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\temppeliosa.xnb</Output> 
  83       <Time>2012-06-13T10:36:43.0025337+03:00</Time> 
   83      <Time>2012-06-13T14:21:47.3700289+03:00</Time> 
  8484    </Item> 
  8585    <Item> 
   
  9292      <Extra>C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\vs sephiroth.wma</Extra> 
  9393      <Time>2012-06-13T10:40:40.0304582+03:00</Time> 
   94    </Item> 
   95    <Item> 
   96      <Source>puolipalkki.png</Source> 
   97      <Name>puolipalkki</Name> 
   98      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   99      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   100      <Options>None</Options> 
   101      <Output>C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\puolipalkki.xnb</Output> 
   102      <Time>2012-06-13T11:47:08.5067896+03:00</Time> 
   103    </Item> 
   104    <Item> 
   105      <Source>täysipalkki.png</Source> 
   106      <Name>täysipalkki</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109      <Options>None</Options> 
   110      <Output>C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\täysipalkki.xnb</Output> 
   111      <Time>2012-06-13T11:43:18.7343896+03:00</Time> 
   112    </Item> 
   113    <Item> 
   114      <Source>ötökkä.png</Source> 
   115      <Name>ötökkä</Name> 
   116      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   117      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   118      <Options>None</Options> 
   119      <Output>C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\ötökkä.xnb</Output> 
   120      <Time>2012-06-13T13:48:37.8570511+03:00</Time> 
  94121    </Item> 
  95122    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRun/obj/x86/Debug/JungleRun.csproj.FileListAbsolute.txt

  r2980 r3001  
  1919C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\vs sephiroth.xnb 
  2020C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\vs sephiroth.wma 
   21C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\puolipalkki.xnb 
   22C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\tÀysipalkki.xnb 
   23C:\MyTemp\NikiV\JungleRun\JungleRun\JungleRun\bin\x86\Debug\Content\ötökkÀ.xnb 
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRun/obj/x86/Debug/cachefile-{F47465E6-6899-4E18-A630-D974FBA44481}-targetpath.txt

  r2980 r3001  
  1010Content\vs sephiroth.xnb 
  1111Content\vs sephiroth.wma 
   12Content\puolipalkki.xnb 
   13Content\tÀysipalkki.xnb 
   14Content\ötökkÀ.xnb 
 • 2012/24/NikiV/JungleRun/JungleRun/JungleRunContent/JungleRunContent.contentproj

  r2980 r3001  
  110110    </Compile> 
  111111  </ItemGroup> 
   112  <ItemGroup> 
   113    <Compile Include="puolipalkki.png"> 
   114      <Name>puolipalkki</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117    </Compile> 
   118  </ItemGroup> 
   119  <ItemGroup> 
   120    <Compile Include="täysipalkki.png"> 
   121      <Name>täysipalkki</Name> 
   122      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   123      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   124    </Compile> 
   125  </ItemGroup> 
   126  <ItemGroup> 
   127    <Compile Include="ötökkä.png"> 
   128      <Name>ötökkä</Name> 
   129      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   130      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   131    </Compile> 
   132  </ItemGroup> 
  112133  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  113134  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.