Changeset 2995


Ignore:
Timestamp:
2012-06-13 14:57:12 (11 years ago)
Author:
leoslimi
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/LeeviL
Files:
8 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina.cs

  r2975 r2995  
  1515    Image Vih2I = LoadImage("Vih2"); 
  1616    Image Vih3I = LoadImage("Vih3"); 
  17  
   17    PhysicsObject Rekuroka; 
   18    IntMeter Pistelaskuri; 
  1819    public override void Begin() 
  1920    { 
  2021 
   22        LuoKentta(); 
   23        AsetaOhjaimet(); 
   24 
   25    } 
   26 
   27    void LuoKentta() 
   28    { 
   29        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("Kentta1"); 
   30        ruudut.SetTileMethod('=', LuoPalikka); 
   31        ruudut.SetTileMethod('T', LuoTahti); 
   32        ruudut.SetTileMethod('1', Vih1); 
   33        ruudut.SetTileMethod('2', Vih2); 
   34        ruudut.SetTileMethod('3', Vih3); 
   35        ruudut.SetTileMethod('R', LuoRekuroka); 
   36        ruudut.SetTileMethod('S', Serunom); 
   37        ruudut.SetTileMethod('M', Merinoma); 
   38        ruudut.SetTileMethod('W', LuoPiste); 
   39        ruudut.Execute(30,30); 
   40 
   41        Level.BackgroundColor = Color.Aqua; 
   42 
   43        Camera.Follow(Rekuroka); 
   44 
   45        LuoLaskuri(); 
   46    } 
   47 
   48    void LuoRekuroka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   49    { 
   50        Rekuroka = new PhysicsObject (leveys, korkeus); 
   51        Rekuroka.Image = RekurokaI; 
   52        Rekuroka.Restitution = 0.0; 
   53        Rekuroka.Position = paikka; 
   54        AddCollisionHandler(Rekuroka, "LuoTahti", Tormays1); 
   55        AddCollisionHandler(Rekuroka, "LuoPiste", Tormays2); 
   56        Rekuroka.Tag = "Kuolema"; 
   57        Add(Rekuroka); 
   58    } 
   59 
   60    void Serunom(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   61    { 
   62        PhysicsObject Serunom = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   63        Serunom.Image = SerunomI; 
   64        Serunom.Restitution = 0.0; 
   65        Serunom.Position = paikka; 
   66        Add(Serunom); 
   67    } 
   68 
   69    void Merinoma(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   70    { 
   71        PhysicsObject Merinoma = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   72        Merinoma.Image = MerinomaI; 
   73        Merinoma.Restitution = 0.0; 
   74        Merinoma.Position = paikka; 
   75        AddCollisionHandler(Merinoma, "Kuolema", Tormays3); 
   76        Add(Merinoma); 
   77    } 
   78 
   79    void Vih1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   80    { 
   81        PhysicsObject Vih1 = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   82        Vih1.Image = Vih1I; 
   83        Vih1.Restitution = 0.0; 
   84        Vih1.Position = paikka; 
   85        Add(Vih1); 
   86    } 
   87 
   88    void Vih2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   89    { 
   90        PhysicsObject Vih2 = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   91        Vih2.Image = Vih2I; 
   92        Vih2.Restitution = 0.0; 
   93        Vih2.Position = paikka; 
   94        Add(Vih2); 
   95    } 
   96 
   97    void Vih3(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   98    { 
   99        PhysicsObject Vih3 = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   100        Vih3.Image = Vih3I; 
   101        Vih3.Restitution = 0.0; 
   102        Vih3.Position = paikka; 
   103        Add(Vih3); 
   104    } 
   105 
   106    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   107    { 
   108        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   109        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
   110        palikka.Color = Color.Black; 
   111        palikka.Restitution = 0.0; 
   112        palikka.Position = paikka; 
   113        Add(palikka); 
   114    } 
   115 
   116    void LuoTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   117    { 
   118        PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   119        tahti.Shape = Shape.Star; 
   120        tahti.Color = Color.Yellow; 
   121        tahti.Restitution = 0.0; 
   122        tahti.Position = paikka; 
   123        tahti.Tag = "LuoTahti"; 
   124        Add(tahti); 
   125    } 
   126 
   127    void LuoPiste(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   128    { 
   129        PhysicsObject piste = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   130        piste.Shape = Shape.Circle; 
   131        piste.Color = Color.YellowGreen; 
   132        piste.Restitution = 0.0; 
   133        piste.Position = paikka; 
   134        piste.Tag = "LuoPiste"; 
   135        Add(piste); 
   136    } 
   137 
   138    void AsetaOhjaimet() 
   139    { 
   140       Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 200)); 
   141       Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -200)); 
   142       Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(200, 0)); 
   143       Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-200, 0));  
  21144 
  22145        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  24147    } 
  25148 
  26     void Rekuroka() 
   149    void LiikutaPelaajaa(Vector suunta) 
  27150    { 
  28         PhysicsObject Rekuroka = new PhysicsObject (30.0, 30.0); 
  29         Rekuroka.Image = RekurokaI; 
  30         Add(Rekuroka); 
   151        Rekuroka.Push(suunta); 
  31152    } 
  32153 
  33     void Serunom() 
   154    void Tormays1(IPhysicsObject tormaaja, IPhysicsObject kohde) 
  34155    { 
  35         PhysicsObject Serunom = new PhysicsObject(30.0, 30.0); 
  36         Serunom.Image = SerunomI; 
  37         Add(Serunom); 
   156        kohde.Destroy(); 
   157        Pistelaskuri.Value = Pistelaskuri.Value + 1; 
  38158    } 
  39159 
  40     void Merinoma() 
   160    void Tormays2(IPhysicsObject tormaaja, IPhysicsObject kohde) 
  41161    { 
  42         PhysicsObject Merinoma = new PhysicsObject(30.0, 30.0); 
  43         Merinoma.Image = MerinomaI; 
  44         Add(Merinoma); 
   162        kohde.Destroy(); 
   163        Pistelaskuri.Value = Pistelaskuri.Value + 5; 
  45164    } 
  46165 
  47     void Vih1() 
   166    void Tormays3(IPhysicsObject tormaaja, IPhysicsObject kohde) 
  48167    { 
  49         PhysicsObject Vih1 = new PhysicsObject(30.0, 30.0); 
  50         Vih1.Image = Vih1I; 
  51         Add(Vih1); 
   168        kohde.Destroy(); 
  52169    } 
  53170 
  54     void Vih2() 
   171    void LuoLaskuri() 
  55172    { 
  56         PhysicsObject Vih2 = new PhysicsObject(30.0, 30.0); 
  57         Vih2.Image = Vih2I; 
  58         Add(Vih2); 
  59     } 
   173        Pistelaskuri = new IntMeter(0); 
  60174 
  61     void Vih3() 
  62     { 
  63         PhysicsObject Vih3 = new PhysicsObject(30.0, 30.0); 
  64         Vih3.Image = Vih3I; 
  65         Add(Vih3); 
   175        Label pistenaytto = new Label(); 
   176        pistenaytto.X = Screen.Left + 100; 
   177        pistenaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   178        pistenaytto.TextColor = Color.Black; 
   179        pistenaytto.Color = Color.White; 
   180 
   181        pistenaytto.BindTo(Pistelaskuri); 
   182        Add(pistenaytto); 
  66183    } 
  67184} 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina.csproj.Debug.cachefile

  r2975 r2995  
  22Content\Serunom.xnb 
  33Content\Merinoma.xnb 
   4Content\Vih1.xnb 
   5Content\Vih2.xnb 
   6Content\Vih3.xnb 
   7Content\Kentta1.xnb 
   8Content\Kentta1.txt 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/obj/x86/Debug/Rangoneina.csproj.FileListAbsolute.txt

  r2975 r2995  
  1010C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Serunom.xnb 
  1111C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Merinoma.xnb 
   12C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih1.xnb 
   13C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih2.xnb 
   14C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih3.xnb 
   15C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.xnb 
   16C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.txt 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/Rangoneina/obj/x86/Debug/cachefile-{43DDB7A9-921D-4BF9-A5DD-4CA1D9C85B38}-targetpath.txt

  r2975 r2995  
  22Content\Serunom.xnb 
  33Content\Merinoma.xnb 
   4Content\Vih1.xnb 
   5Content\Vih2.xnb 
   6Content\Vih3.xnb 
   7Content\Kentta1.xnb 
   8Content\Kentta1.txt 
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/RangoneinaContent/RangoneinaContent.contentproj

  r2975 r2995  
  6565    </Compile> 
  6666  </ItemGroup> 
   67  <ItemGroup> 
   68    <Compile Include="Vih1.png"> 
   69      <Name>Vih1</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72    </Compile> 
   73  </ItemGroup> 
   74  <ItemGroup> 
   75    <Compile Include="Vih2.png"> 
   76      <Name>Vih2</Name> 
   77      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   78      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   79    </Compile> 
   80  </ItemGroup> 
   81  <ItemGroup> 
   82    <Compile Include="Vih3.png"> 
   83      <Name>Vih3</Name> 
   84      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   85      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   86    </Compile> 
   87  </ItemGroup> 
   88  <ItemGroup> 
   89    <Compile Include="Kentta1.txt"> 
   90      <Name>Kentta1</Name> 
   91      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   92      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   93      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
  6796  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6897  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2012/24/LeeviL/Rangoneina/Rangoneina/RangoneinaContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r2975 r2995  
  2828      <Output>C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Merinoma.xnb</Output> 
  2929      <Time>2012-06-13T10:32:39.0996941+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>Vih1.png</Source> 
   33      <Name>Vih1</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih1.xnb</Output> 
   38      <Time>2012-06-13T10:39:04.5086941+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>Vih2.png</Source> 
   42      <Name>Vih2</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih2.xnb</Output> 
   47      <Time>2012-06-13T10:43:06.7006941+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Vih3.png</Source> 
   51      <Name>Vih3</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Vih3.xnb</Output> 
   56      <Time>2012-06-13T10:43:09.9886941+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>Kentta1.txt</Source> 
   60      <Name>Kentta1</Name> 
   61      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\LeeviL\Rangoneina\Rangoneina\Rangoneina\bin\x86\Debug\Content\Kentta1.xnb</Output> 
   65      <Time>2012-06-13T14:32:27.4475325+03:00</Time> 
  3066    </Item> 
  3167    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.