Changeset 2957


Ignore:
Timestamp:
2012-06-12 14:39:45 (11 years ago)
Author:
juiitamm
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/EemeliKu/Pong
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/EemeliKu/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r2932 r2957  
  99public class Pong : PhysicsGame 
  1010{ 
   11 
   12 
   13 
   14    Vector NopeusYlos = new Vector(0, 25); 
   15    Vector NopeusAlas = new Vector(0, -25); 
   16    Vector NopeusVasen = new Vector(-50, 0); 
   17    Vector NopeusOikea = new Vector(50, 0); 
   18 
   19    double MaksimiNopeus = 200; 
   20 
  1121    PhysicsObject pallo; 
  12        Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 200 ); 
  13     Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -200 ); 
  14   
  15     PhysicsObject pallo; 
  16  
  17      PhysicsObject maila1; 
   22 
   23    PhysicsObject maila1; 
  1824    PhysicsObject maila2; 
  1925 
   26    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   27    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   28 
   29    PhysicsObject vasenReuna; 
   30    PhysicsObject oikeaReuna; 
   31 
  2032    public override void Begin() 
  21     {    
   33    { 
  2234 
  2335 
   
  2537        LuoKentta(); 
  2638        AloitaPeli(); 
   39        LisaaLaskurit(); 
  2740        AsetaOhjaimet(); 
  28     
   41 
  2942 
  3043 
   
  4053        pallo.Y = 0; 
  4154        pallo.Restitution = (1); 
  42         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   55        pallo.Color = Color.White; 
   56        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   57        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   58        vasenReuna.IsVisible = false; 
   59        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   60        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   61        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   62        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   63        yläReuna.Restitution = 1.0; 
   64        yläReuna.IsVisible = false; 
   65        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   66        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   67        alaReuna.IsVisible = false; 
  4368        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  4469        Camera.ZoomToLevel(); 
  45         Maila1(Level.Left + 20, 0); 
  46         Maila2(Level.Right - 20, 0); 
  47  
  48  
  49     } 
  50  
   70        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20, 0); 
   71        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20, 0); 
   72        MessageDisplay.TextColor = Color.Blue; 
   73        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   74 
   75    } 
   76 
   77         
  5178    void AloitaPeli() 
  5279    { 
   
  5582    } 
  5683 
  57     void LuoMaila(double x, double y) 
  58     { 
  59         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 100); 
   84    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   85    { 
   86        PhysicsObject maila = new PhysicsObject(20, 100); 
  6087        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  6188        maila.X = x; 
  6289        maila.Y = y; 
  6390        maila.Restitution = 1; 
   91        maila.CanRotate = false; 
  6492        Add(maila); 
   93        maila.Color = Color.White; 
   94 
   95        return maila; 
  6596 
  6697    } 
   
  69100    { 
  70101        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  71         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  72         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, " Liikuta Mailaa Ylös"); 
  73         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null); 
  74     } 
  75     void AsetaNopeus() (PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  76     { 
  77     maila.Velocity = nopeus; 
  78     } 
   102        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   103        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, " Liikuta Mailaa Ylös", maila1, NopeusYlos); 
   104        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   105        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, NopeusAlas); 
   106        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   107        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, " Liikuta Mailaa Vasemalle", maila1, NopeusVasen); 
   108        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   109        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, " Liikuta Mailaa Oikealle", maila1, NopeusOikea); 
   110        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   111 
   112        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, NopeusYlos); 
   113        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   114        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, NopeusAlas); 
   115        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   116        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa vasemmalle", maila2, NopeusVasen); 
   117        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   118        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa oikealle", maila2, NopeusOikea); 
   119        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   120         
   121         
   122        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   123 
   124        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, NopeusYlos); 
   125        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   126        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, NopeusAlas); 
   127        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   128        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa vasemmalle", maila1, NopeusVasen); 
   129        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   130        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa oikealle", maila1, NopeusOikea); 
   131        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   132 
   133        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, NopeusYlos); 
   134        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   135        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, NopeusAlas); 
   136        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   137        ControllerTwo.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa vasemmalle", maila2, NopeusVasen); 
   138        ControllerTwo.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   139        ControllerTwo.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa oikealle", maila2, NopeusOikea); 
   140        ControllerTwo.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   141 
   142        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   143        ControllerTwo.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   144        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   145        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   146        Keyboard.Listen(Key.F10, ButtonState.Pressed, PallonOhjaus, null, Color.Yellow); 
   147        Keyboard.Listen(Key.F11, ButtonState.Pressed, PallonOhjaus, null, Color.Green); 
   148 
   149 
   150    } 
   151    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   152    { 
   153        /* 
   154        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   155        { 
   156            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   157            return; 
   158        } 
   159        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   160        { 
   161            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   162            return; 
   163        } 
   164         */ 
   165 
   166        maila.ApplyTorque(1000); 
   167 
   168        maila.Velocity = maila1.Velocity+ nopeus; 
   169 
   170        if (maila.Velocity.MagnitudeSquared > MaksimiNopeus) 
   171        { 
   172            maila.Velocity = maila.Velocity.Normalize() * MaksimiNopeus; 
   173        } 
   174    } 
   175 
   176    void LisaaLaskurit() 
   177    { 
   178        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   179        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   180    } 
   181 
   182    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   183    { 
   184        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   185        laskuri.MaxValue = 10; 
   186        Label naytto = new Label(); 
   187        naytto.BindTo(laskuri); 
   188        naytto.X = x; 
   189        naytto.Y = y; 
   190        naytto.TextColor = Color.White; 
   191        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   192        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   193        Add(naytto); 
   194        return laskuri; 
   195 
   196    } 
   197 
   198    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   199    { 
   200        if (kohde == oikeaReuna) 
   201        { 
   202            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   203        } 
   204        else if (kohde == vasenReuna) 
   205        { 
   206            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   207        } 
   208        else if (kohde == maila1) 
   209        { 
   210            pallo.Color = Color.Red; 
   211            pallo.Velocity = pallo.Velocity * 1.25; 
   212        } 
   213        else if (kohde == maila2) 
   214        { 
   215            pallo.Color = Color.Blue; 
   216            pallo.Velocity = pallo.Velocity * 1.25; 
   217 
   218        } 
   219 
   220    } 
   221 
   222 
   223 
   224    void PallonOhjaus(Color vari) 
   225    { 
   226        pallo.Color = vari; 
   227    } 
   228 
   229 
   230    void Pysayta() 
   231 { 
   232     maila1.Velocity = Vector.Zero; 
  79233} 
   234 
   235 
   236 
   237 
   238} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.