Changeset 2942


Ignore:
Timestamp:
2012-06-12 12:31:00 (11 years ago)
Author:
nieekrva
Message:

Talletus.

Location:
2012/24/NikiV/pong
Files:
1 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2012/24/NikiV/pong/pong/pong/pong.cs

  r2925 r2942  
  1919    PhysicsObject maila2; 
  2020 
   21    PhysicsObject vasenReuna; 
   22    PhysicsObject oikeaReuna; 
   23 
   24    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   25    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   26 
  2127    public override void Begin() 
  2228    { 
   
  2531        LuoKentta(); 
  2632        AsetaOhjaimet(); 
   33        LisaaLaskurit(); 
  2734        AloitaPeli(); 
  2835 
   
  4451        pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
  4552        pallo.Shape = Shape.Circle; 
   53        pallo.Color = Color.Blue; 
  4654        pallo.X = -200.0; 
  4755        pallo.Y = 0.0; 
  4856        pallo.Restitution = 1.0; 
   57        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
  4958        Add(pallo); 
  5059 
  5160        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  52         maila1 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  53  
  54         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   61        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   62        maila1.Color = Color.Green; 
   63        maila2.Color = Color.Green; 
   64 
   65 
   66        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   67        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   68        vasenReuna.IsVisible = false; 
   69 
   70        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   71        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   72        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   73 
   74        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   75        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   76        alaReuna.IsVisible = false; 
   77 
   78        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   79        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   80        ylaReuna.IsVisible = false; 
   81 
  5582        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  5683 
  5784        Camera.ZoomToLevel(); 
   85        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   86        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   87        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   88        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   89        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   90 
  5891    } 
  5992 
   
  79112        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  80113        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   114        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   115        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   116 
   117        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   118        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   119        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   120        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   121 
   122        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   123        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   124        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   125        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   126 
   127        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   128        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   129        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   130        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   131 
   132        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   133        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   134 
   135        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  81136        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  82137    } 
  83138    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  84139    { 
   140        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   141        { 
   142            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   143            return; 
   144        } 
   145        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   146        { 
   147            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   148            return; 
   149        } 
   150 
  85151        maila.Velocity = nopeus; 
  86     } 
   152 
   153 
   154 
   155    } 
   156    void LisaaLaskurit() 
   157    { 
   158        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   159        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   160 
   161    } 
   162    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   163    { 
   164        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   165        laskuri.MaxValue = 10; 
   166        laskuri.UpperLimit += laskuriYlarajassa; 
   167        Label naytto = new Label(); 
   168        naytto.BindTo(laskuri); 
   169        naytto.X = x; 
   170        naytto.Y = y; 
   171        naytto.TextColor = Color.White; 
   172        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   173        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   174        Add(naytto); 
   175        return laskuri; 
   176 
   177 
   178    } 
   179    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   180    { 
   181        if (kohde == oikeaReuna) 
   182        { 
   183            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   184 
   185            if (pelaajan1Pisteet.Value == 10) 
   186            { 
   187                MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti pelin."); 
   188            } 
   189 
   190 
   191        } 
   192        else if (kohde == vasenReuna) 
   193        { 
   194            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   195 
   196            if (pelaajan2Pisteet.Value == 10) 
   197            { 
   198                MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voitti pelin."); 
   199            } 
   200        } 
   201 
   202    } 
   203    void laskuriYlarajassa(int arvo) 
   204    { 
   205        MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   206        MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti pelin."); 
   207 
   208       
   209    } 
   210 
  87211} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.